<<
>>

Наказ МВС України від 04.08.2017 № 689 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України". МВС України. 2017

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.08.2017  № 689


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2017 р.
за № 1083/30951

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України

Відповідно до пунктів 16 та 20 статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», статей 5 та 23 Закону України «Про Національну поліцію», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та з метою врегулювання взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України під час виконання завдань з охорони державного кордону та забезпечення публічної безпеки і порядку в межах контрольованих прикордонних районів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства внутрішніх справ України від 18 грудня 2003 року № 380/1556 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції в системі МВС України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 січня 2004 року за № 37/8636 (із змінами).

3.

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу Міністерства внутрішніх справ України (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної
поліції України

Голова Державної
прикордонної служби УкраїниС.М. Князєв


П. ЦигикалЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
04.08.2017  № 689


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 вересня 2017 р.
за № 1083/30951

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок організації та підтримання взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України (далі - ДІПС) та дільничних офіцерів поліції Національної поліції України (далі - ДОП) під час виконання завдань з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку в межах контрольованих прикордонних районів.

2. У своїй діяльності ДІПС та ДОП керуються вимогами та положеннями Конституції України, Законів України «Про державний кордон України», «Про Державну прикордонну службу України», «Про Національну поліцію», «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону», постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 «Про прикордонний режим», від 03 серпня 1998 року № 1199 «Про контрольовані прикордонні райони», від 18 січня 1999 року № 48 «Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні» та інших нормативно-правових актів.

ІІ. Форми та способи взаємодії

1. Форми взаємодії ДІПС і ДОП:

обмін інформацією про стан оперативної обстановки, інформування щодо виявлення або отримання інформації про здійснення правопорушень у секторі відповідальності та поліцейській дільниці обслуговування;

спільний контроль за дотриманням громадянами України, іноземцями і особами без громадянства, а також біженцями, особами, які потребують додаткового захисту, вимог законодавства України;

проведення спільних заходів на імовірних напрямках руху або в місцях появи потенційних порушників законодавства України;

проведення спільних заходів з правового виховання місцевого населення та профілактики порушень законодавства України;

проведення спільних навчань з питань виявлення та затримання порушників законодавства України з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку;

проведення спільних нарад ДІПС і ДОП з питань протидії протиправній діяльності на державному кордоні в межах секторів відповідальності та поліцейських дільниць обслуговування;

спільна координація діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (далі - громадське формування), розташованих у контрольованому прикордонному районі. Надання пропозицій щодо створення нових громадських формувань та їх належного матеріально-технічного забезпечення.

2. Обмін інформацією про стан оперативної обстановки у секторі відповідальності та поліцейській дільниці обслуговування між ДІПС і ДОП здійснюється з використанням засобів електрозв’язку щотижня та за домовленістю шляхом особистої зустрічі, у разі отримання даних, які потребують невідкладного втручання Національної поліції України або Державної прикордонної служби України, - негайно.

Облік та результати реалізації інформації відображаються:

у підрозділах охорони державного кордону - у рапорті про результати охорони державного кордону та здійснення прикордонного контролю зміною прикордонних нарядів відділу прикордонної служби за поточну добу;

у територіальних (відокремлених) підрозділах поліції - в інформаційно-аналітичних справах.

3. Під час взаємообміну інформацією надаються дані про:

стан оперативної обстановки у секторі відповідальності та поліцейській дільниці обслуговування;

порушення та спроби незаконного перетинання державного кордону, інші правопорушення, віднесені до компетенції Державної прикордонної служби України;

інші правопорушення у секторі відповідальності, виявлені ДІПС, але які не віднесені до компетенції Державної прикордонної служби України;

осіб, які перебувають на профілактичному обліку або стосовно яких проводиться комплекс пошукових заходів у зв’язку з їх розшуком;

виявлення (затримання) нелегальних мігрантів у контрольованих прикордонних районах;

осіб, які мають у володінні та користуванні зброю;

виявлення і появу у секторі відповідальності та поліцейській дільниці обслуговування осіб, причетних до протиправної діяльності;

осіб, причетних до виготовлення, зберігання та розповсюдження в контрольованих прикордонних районах, а також переміщення через державний кордон наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

тактику дій порушників законодавства України з охорони державного кордону, їх характерні ознаки, місця (пункти) їх первинної появи та укриття, імовірні маршрути руху;

виявлення фактів порушень збереження природних ресурсів, правил додержання промислової та іншої діяльності, охорони довкілля;

виникнення конфліктних і надзвичайних ситуацій.

4. ДІПС повинен негайно інформувати ДОП про виявлення або отримання даних про:

учинення кримінального правопорушення або підготовку до нього;

прибуття в населений пункт на постійне проживання осіб, які відбули покарання в місцях позбавлення волі;

виявлення трупів людей у секторі відповідальності та поліцейській дільниці обслуговування;

звернення громадян з питань, які потребують термінового вирішення Національною поліцією України;

затримання нелегальних мігрантів і осіб, які займаються протиправною діяльністю на кордоні;

виникнення конфліктних і надзвичайних ситуацій.

5. ДОП зобов’язані негайно інформувати ДІПС у разі виявлення або отримання даних про:

осіб, щодо яких є інформація про їх намір незаконно перетнути державний кордон або порушити його режим;

осіб, які надають допомогу в незаконному перетинанні державного кордону;

осіб без громадянства, іноземців - вихідців з країн - постачальників нелегальних мігрантів;

пошук або переслідування осіб, які можуть незаконно перетнути державний кордон;

підготовку до незаконного перетинання державного кордону або незаконне переміщення через нього товарів, вантажів, зброї, боєприпасів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

осіб, які надають іноземцям і особам без громадянства житло, транспортні засоби та сприяють в наданні інших послуг;

вчинення кримінальних правопорушень на поліцейській дільниці обслуговування;

втечу з-під варти затриманих, заарештованих і підсудних осіб під час їх переміщення в межах контрольованого прикордонного району;

терористичні акти, вчинені на поліцейській дільниці обслуговування, або підготовку до них;

затримання іноземців і осіб без громадянства, у тому числі біженців і осіб, яким надано притулок в Україні, які порушили правила перебування, проживання на території України та переміщення в її межах;

затримання самохідних і несамохідних суден та інших плавзасобів за порушення прикордонного режиму;

виявлення фактів (отримання інформації) про порушення збереження природних ресурсів, правил додержання промислової та іншої діяльності, охорони довкілля;

виникнення конфліктних і надзвичайних ситуацій.

6. Контроль за дотриманням громадянами України, іноземцями і особами без громадянства, у тому числі біженцями і особами, яким надано притулок в Україні, вимог законодавства України з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку, а також проведення спільних заходів на імовірних напрямках руху або в місцях появи потенційних порушників здійснюється у секторі відповідальності та поліцейській дільниці обслуговування шляхом спільного:

відпрацювання залізничних станцій, автовокзалів, портів, пристаней, причалів, пунктів базування самохідних і несамохідних суден, населених пунктів і місцевості;

обходу й огляду ділянок місцевості, місць можливого перебування та переховування правопорушників;

затримання виявлених порушників законодавства України з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку, оформлення відповідних документів.

Графік спільних заходів складається щомісяця під час уточнення взаємодії та затверджується начальниками відділу прикордонної служби і територіального (відокремленого) підрозділу поліції.

За результатами спільних заходів ДІПС і ДОП складають рапорти, що зберігаються у відповідній справі.

7. Отриману інформацію, яка одночасно належить до компетенції Державної прикордонної служби України і Національної поліції України, ДІПС і ДОП перевіряють (реалізовують) спільно. До таких заходів можуть також залучатися члени громадських формувань.

Рішення щодо проведення спільної перевірки або реалізації інформації приймають начальник відділу прикордонної служби спільно з начальником територіального (відокремленого) підрозділу поліції.

8. Спільні заходи з правового виховання місцевого населення та профілактики правопорушень здійснюються ДІПС і ДОП шляхом:

проведення серед населення роз’яснювальної роботи, направленої на формування у свідомості людей правової культури, негативного ставлення до суспільно небезпечних явищ;

виступів і опублікування відповідних матеріалів у засобах масової інформації;

профілактичних бесід з категоріями осіб - потенційними порушниками законодавства України з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку.

9. З метою удосконалення взаємодії ДІПС і ДОП прикордонними загонами спільно з територіальними органами Національної поліції України раз на рік під час проведення заходів з організації оперативно-службової діяльності на наступний період на ділянках відділів прикордонної служби проводяться спільні практичні навчання на місцевості.

За рішенням начальників прикордонних загонів та територіальних органів Національної поліції України спільні навчання можуть проводитися на ділянках окремих відділів прикордонної служби у період коригування охорони державного кордону на певний період.

Спільні плани проведення навчань розробляються територіальними (відокремленими) підрозділами поліції та відділами прикордонної служби і затверджуються начальниками територіальних органів Національної поліції України прикордонних областей та відповідними начальниками прикордонних загонів.

10. З метою узагальнення результатів службової діяльності, визначення (уточнення) завдань взаємодії проводяться спільні наради ДІПС і ДОП не менше ніж раз на півроку в підрозділах охорони державного кордону або територіальних (відокремлених) підрозділах поліції. Для вирішення питань взаємодії до підрозділів охорони державного кордону для участі у службових нарадах ДІПС запрошуються ДОП, а ДІПС - до проведення службових нарад ДОП у територіальних (відокремлених) підрозділах поліції з питань, що належать до їх компетенції.

За результатами службових нарад складаються протоколи.

ІІІ. Організація взаємодії

1. Основною метою організації взаємодії є узгодження за часом, місцем та способами службової діяльності ДІПС і ДОП щодо запобігання і припинення порушень громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, у тому числі біженцями і особами, яким надано притулок в Україні, законодавства України з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку в межах контрольованих прикордонних районів, залучення до охорони громадського порядку і державного кордону громадськості, правове виховання місцевого населення.

2. Порядок і результати взаємодії ДІПС і ДОП розглядаються окремим питанням під час організації взаємодії прикордонних загонів та територіальних органів Національної поліції України у прикордонних областях на черговий період організації оперативно-службової діяльності раз на рік.

3. Уточнення порядку взаємодії між ДІПС і ДОП здійснюють начальники відділу прикордонної служби і територіального (відокремленого) підрозділу поліції щомісяця на спільній нараді за їх участю, а у разі потреби - за рішенням керівників.

У разі розташування на ділянці відповідальності одного територіального (відокремленого) підрозділу поліції двох і більше відділів прикордонної служби уточнення порядку взаємодії здійснюється усіма начальниками відділів прикордонної служби одночасно за спільним узгодженням сторін.

4. Під час організації взаємодії ДІПС із ДОП визначаються (уточнюються):

імовірні напрямки (райони) руху порушників законодавства України з охорони державного кордону;

порядок взаємообміну інформацією про оперативну обстановку;

порядок і способи зв’язку, у тому числі й під час загострення обстановки;

порядок дій під час пошуку, виявлення та затримання порушників законодавства України з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку, виникнення надзвичайних ситуацій тощо;

місця, райони, маршрути, порядок та періодичність проведення спільних заходів з контролю за прикордонним режимом;

порядок та періодичність проведення спільних заходів з виявлення і затримання порушників законодавства України з охорони державного кордону та підтримання (забезпечення) публічної безпеки і порядку;

проведення спільних заходів з правового виховання місцевого населення та профілактики правопорушень;

порядок підготовки та використання громадських формувань;

сигнали взаємодії;

періодичність та методи проведення спільних навчань;

періодичність, місця проведення спільних нарад і склад їх учасників.

5. Результати організації (уточнення) взаємодії обліковуються:

у прикордонних загонах - в окремій справі;

у підрозділах охорони державного кордону - у додатку «Результати уточнення взаємодії» календарного плану оперативно-службової діяльності;

у територіальних (відокремлених) підрозділах поліції - в окремій справі;

у ДІПС - у робочому зошиті, у ДОП - у контрольно-наглядовій справі на поліцейську дільницю.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу
Міністерства внутрішніх
справ УкраїниВ.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 29.09.2017 — 2017 р., № 76, стор. 64, стаття 2341, код акта 87324/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -