<<
>>

Наказ МВС України від 04.09.2013  № 850/536/1226 "Про затвердження Порядку проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.09.2013  № 850/536/1226

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2013 р.

за № 1683/24215

Про затвердження Порядку проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері

Відповідно до Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1058 ,,Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції державної міграційної політики”, з метою налагодження міжвідомчої взаємодії з проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері, що додається.

2. Відповідно до своїх повноважень у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом видати розпорядчі документи про проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері (далі - заходи).

3. Заступникам керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію проведення заходів, забезпечити:

3.1. Виконання заходів, передбачених цим Порядком.

3.2. Подання щороку до 10 грудня Державній міграційній службі України звіту про проведення заходів для узагальнення їх результатів та подання Кабінетові Міністрів України.

4. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Черкасський Р.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників керівників відповідних центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію проведення заходів.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ

України

В.Ю. Захарченко

Міністр соціальної політики

України

Н.Ю. Королевська

Міністр освіти і науки України

Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

міграційної служби України

Т.в.о. Голови

Державної прикордонної служби України

Голова Державної інспекції України

з питань праці

Заступник Голови

Служби безпеки України

М.М. Ковальчук

П.А. Шишолін

В.І. Яцкін

В. Породько


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Міністерства соціальної

політики України

та Міністерства освіти

і науки України

04.09.2013 № 850/536/1226

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 вересня 2013 р.

за № 1683/24215

ПОРЯДОК

проведення заходів щодо здійснення нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері

1. Цей Порядок врегульовує діяльність центральних органів виконавчої влади, яка спрямована на реалізацію державної політики  в міграційній сфері, захист державної безпеки та національних інтересів України у сфері міграції, забезпечення дотримання законодавства в цій сфері, ефективне управління міграційними процесами та протидію нелегальній міграції.

Відповідно до своїх повноважень центральні органи виконавчої влади організовують та проводять такі заходи:

“Мігрант” - Державна міграційна служба України;

“Кордон” - Адміністрація Державної прикордонної служби України;

“Студент” - Міністерство освіти і науки України;

“Трудова міграція” - Державна інспекція України з питань праці.

2. Заходи “Мігрант”, “Кордон”, “Студент”, “Трудова міграція” проводяться з метою запобігання та протидії нелегальній міграції, а також іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері. До проведення вказаних заходів обов’язково залучаються Міністерство внутрішніх справ, Державна міграційна служба, Державна прикордонна служба та Служба безпеки України.

3. З ініціативи центрального органу виконавчої влади, відповідального за організацію проведення заходу, до участі в його проведенні можуть залучатися інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади (за погодженням).

4. Центральні органи виконавчої влади, зазначені в пункті 2 цього Порядку, за результатами проведеного заходу у місячний строк подають Державній міграційній службі звіти для узагальнення їх результатів  і врахування при проведенні аналізу міграційної ситуації та внесення Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо формування державної політики в міграційній сфері.

Начальник Управління

взаємодії з центральними

органами виконавчої влади

та органами військового

управління Міністерства

внутрішніх справ України

Р.А. Черкасський

Заступник Директора

Департаменту праці

та зайнятості -

начальник управління

політики зайнятості та умов

праці Міністерства соціальної

політики України

О.В. Прутенко

Начальник Управління

міжнародного співробітництва

Міністерства освіти

і науки України

А.Д. Божков


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.10.2013 — 2013 р., № 80, стор. 218, стаття 2984, код акта 69200/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -