<<
>>

Наказ МВС України від 05.09.2012  № 692/775/1311/5 "Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів внутрішніх справ, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у частині забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії". МВС України. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2012  № 692/775/1311/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2012 р.

за № 1615/21927

Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів внутрішніх справ, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у частині забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії

Відповідно до статей 4, 5 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», статей 4, 6 Основ законодавства України про охорону здоров'я та з метою забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів внутрішніх справ, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у частині забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії, що додається.

2. Міністерству охорони здоров’я України подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству внутрішніх справ України та Державній пенітенціарній службі України передбачити строк конвоювання осіб, які отримують антиретровірусні препарати, не більше 24 годин.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України, заступника Міністра внутрішніх справ України, заступника Міністра юстиції України - керівника апарату відповідно до розподілу обов’язків.

5.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -

Міністр охорони

здоров’я України

Р.В. Богатирьова

Міністр

внутрішніх справ України

В.Ю. Захарченко

Міністр юстиції України

О.В. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

М.Ю. Бродський

О. Мірошниченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров’я України,

Міністерства внутрішніх

справ України,

Міністерства юстиції України

05.09.2012  № 692/775/1311/5

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 вересня 2012 р.

за № 1615/21927

ПОРЯДОК

взаємодії закладів охорони здоров’я, територіальних органів внутрішніх справ, установ виконання покарань і слідчих ізоляторів у частині забезпечення наступності диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений з метою забезпечення диспансерного спостереження за ВІЛ-позитивними особами, здійснення клініко-лабораторного моніторингу за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії (далі - АРТ) серед:

осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину (далі - затримані), які утримуються в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ (далі - ІТТ);

осіб, щодо яких було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту (далі - узяті під варту), які утримуються в слідчих ізоляторах, а в окремих випадках - в ІТТ;

осіб, підданих адміністративному арешту (далі - адмінарештовані), які утримуються в ІТТ та спеціальних приймальниках органів внутрішніх справ (далі - СП);

осіб, які відбувають покарання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах (далі - засуджені).

1.2. Збір та обробка персональних даних здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Органи внутрішніх справ

2.1. Сприяють медичним працівникам у проведенні добровільного консультування з подальшим тестуванням відповідно до Порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 2005 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2005 року за № 1404/11684, серед затриманих, узятих під варту, адмінарештованих із груп ризику (працівники комерційного сексу, споживачі ін’єкційних наркотиків та інші) шляхом конвоювання пацієнта за його згодою до найближчого за місцем розташування закладу охорони здоров’я.

2.2. Забезпечують організацію надання АРТ затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, які перебувають в ІТТ:

2.2.1. При отриманні під час первинного медичного огляду від затриманих, узятих під варту, адмінарештованих або з матеріалів особової справи інформації про стан здоров’я та необхідність прийому АРТ медичний працівник або черговий ІТТ робить відповідний запис у журналі первинного обстеження осіб, які поміщаються в ІТТ, згідно з додатком 4 до Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 02 грудня 2008 року № 638, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2009 року за № 137/16153 (далі - Правила внутрішнього розпорядку), що постійно зберігається у чергового ІТТ.

2.2.2. Черговий ІТТ доповідає про перебування особи, яка потребує отримання АРТ в ІТТ, начальникові ІТТ та інформує найближчий за місцем розташування заклад охорони здоров’я (по телефону та листом згідно з додатком 1 до цього Порядку) про необхідність отримання консультації лікаря-інфекціоніста.

2.2.3. Про кожний факт надання медичної допомоги (медичного огляду) затриманим, взятим під варту, адмінарештованим робиться відповідний запис у журналі надання медичної допомоги особам, які тримаються в ІТТ, за формою згідно з додатком 5 до Правил внутрішнього розпорядку.

2.3. Забезпечують організацію надання АРТ адмінарештованим, які перебувають у СП, а саме:

2.3.1. При отриманні від адмінарештованого або з особової справи інформації про стан здоров’я та необхідність прийому АРТ медичний працівник або черговий робить відповідний запис у журналі первинного обстеження адмінарештованих, утримуваних у спеціальному приймальнику, і реєстрації надання їм медичної допомоги (далі - Журнал) за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку.

2.3.2. Черговий ІТТ доповідає про перебування адмінарештованого, який потребує отримання АРТ, начальнику СП та інформує (по телефону та листом згідно з додатком 1 до цього Порядку) про необхідність отримання консультації лікаря-інфекціоніста адмінарештованим найближчий за місцем розташування заклад охорони здоров’я.

2.3.3. Сприяють закладам охорони здоров’я у наданні АРТ адмінарештованим.

2.4. У разі переведення затриманих, узятих під варту, адмінарештованих до інших місць утримання начальники ІТТ або СП направляють до цих місць інформацію про необхідність отримання вказаними особами АРТ та інформують найближчий за місцем розташування заклад охорони здоров’я за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку.

2.5. У разі звільнення затриманих, узятих під варту, адмінарештованих начальник ІТТ або СП інформує найближчий за місцем розташування до ІТТ або СП заклад охорони здоров’я за формою згідно з додатком 4 цього Порядку.

ІІІ. Адміністрація установи виконання покарань та слідчого ізолятора

3.1. Призначає відповідальних медичних працівників за здійснення заходів з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3.2. Забезпечує проведення узятим під варту та засудженим добровільного консультування відповідно до Порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 2005 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2005 року за № 1404/11684. Погоджує з Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, головними управліннями (управліннями) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій необхідну кількість тест-систем для проведення скринінгових досліджень та діагностичних тест-систем для проведення підтверджувальних досліджень на наявність антитіл до ВІЛ.

3.3. Забезпечує організацію забору крові серед узятих під варту та засуджених, які заповнили форму первинної облікової документації № 503-1/о «Інформована згода на проходження тесту на ВІЛ», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 2005 року № 415, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2005 року за № 1404/11684, для дослідження на ВІЛ.

3.4. Забезпечує доставку зразків крові для дослідження у лабораторію найближчого за місцем розташування до установи виконання покарань та слідчого ізолятора обласного (міського) центру профілактики та боротьби зі СНІДом (далі - Центр СНІДу).

3.5. Забезпечує отримання результатів досліджень у лабораторії Центру СНІДу.

3.6. Подає у п’ятиденний строк до Центрів СНІДу інформацію про осіб, узятих під варту та засуджених, у яких виявлена ВІЛ-інфекція, заповнений оригінал форми первинної облікової документації № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи» та форму первинної облікової документації № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи», затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету статистики України від 24 грудня 2004 року № 640/663, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2005 року за № 62/10342.

3.7. Здійснює запит до Центрів СНІДу про результати диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованими.

3.8. Забезпечує організацію диспансерного спостереження та надання медичної допомоги узятим під варту та засудженим, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, відповідно до Клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 липня 2010 року № 551.

3.9. Створює та забезпечує функціонування інфекційних відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

3.10. Забезпечує організацію проведення профілактики, діагностики та лікування опортуністичних інфекцій ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД.

3.11. Забезпечує організацію проведення профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини засудженим вагітним ВІЛ-інфікованим жінкам згідно з Інструкцією про порядок профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини в закладах Державної кримінально-виконавчої служби України та Інструкцією про порядок надання медико-соціальної допомоги ВІЛ-інфікованим дітям, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства праці та соціальної політики України від 23 листопада 2007 року № 740/1030/4154/321/614а, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2007 року за № 1406/14673 та № 1407/14674 відповідно.

3.12. Організовує консультативну допомогу ВІЛ-інфікованим фахівцями Центру СНІДу.

3.13. Забезпечує лікарськими засобами для проведення АРТ осіб, вирок суду щодо яких набрав законної сили.

3.14. Після з’ясування засудженим чи узятим під варту, який звільняється і є ВІЛ-інфікованим, обраного місця проживання чи перебування не пізніше ніж за 25 днів до звільнення повідомляє про таку особу Центр СНІДу за обраним звільненим місцем проживання (перебування) за встановленою формою згідно з додатком 5 до цього Порядку. Надсилає виписку з медичної карти стаціонарного хворого зазначеної особи та копію медичної карти лікування ВІЛ-інфікованого, форму первинної облікової документації № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи», затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України та Державного комітету статистики України від 24 грудня 2004 року № 640/663, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2005 року за № 62/10342, до Центру СНІДу за обраним звільненою особою місцем проживання та видає копію виписки із медичної карти стаціонарного хворого звільненій особі.

Інформація про засудженого, який звільняється за рішенням суду, подається до Центру СНІДу за місцем проживання протягом трьох робочих днів з моменту оголошення судом рішення про звільнення. Інформація стосовно узятих під варту, які звільняються зі слідчих ізоляторів, подається до Центру СНІДу протягом трьох робочих днів після їх звільнення.

3.15. Забезпечує проведення медичним працівником бесіди із засудженим чи узятим під варту ВІЛ-інфікованим перед його звільненням, під час якої додатково роз’яснюються положення Законів України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» щодо необхідності медичного (диспансерного) нагляду та лікування за обраним місцем проживання (перебування) і надається пам'ятка згідно з додатком 6 до цього Порядку. Копія пам’ятки долучається до історії хвороби засудженого чи узятого під варту, який звільняється.

3.16. Забезпечує двомісячним запасом лікарських засобів для проведення АРТ осіб, які її отримують і звільняються з установ виконання покарань.

3.17. Організовує підготовку фахівців з питань надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим.

IV. Органи та заклади охорони здоров’я

4.1. Органи охорони здоров’я здійснюють міжвідомчу координацію заходів із забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД у регіоні.

4.2. Заклади охорони здоров’я:

4.2.1. Забезпечують надання консультації лікарем-інфекціоністом затриманим, узятим під варту, адмінарештованим, засудженим ВІЛ-інфікованим особам, які утримуються в ІТТ, СП, слідчих ізоляторах та установах виконання покарань (за потреби).

4.2.2. Проводять добровільне консультування з подальшим тестуванням затриманих, узятих під варту, адмінарештованих, які перебувають в ІТТ, СП, відповідно до Порядку добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (протокол), затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 серпня 2005 року № 415, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 листопада 2005 року за № 1404/11684.

4.2.3. Забезпечують лікарськими засобами для проведення АРТ затриманих, узятих під варту, адмінарештованих ВІЛ-інфікованих, які утримуються в ІТТ, СП, слідчих ізоляторах.

4.2.4. На письмовий запит із установ виконання покарань надають інформацію (виписку з амбулаторної карти чи історії хвороби) про стан здоров’я засуджених та узятих під варту ВІЛ-інфікованих.

4.2.5. Здійснюють скринінгові та підтверджувальні дослідження на наявність антитіл до ВІЛ для засуджених та узятих під варту, які перебувають у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань.

4.2.6. Забезпечують подальший лабораторний супровід (імунологічні та вірусологічні дослідження) та, за потреби, консультативну допомогу лікаря-інфекціоніста засудженим та узятим під варту ВІЛ-інфікованим, які перебувають у слідчих ізоляторах та установах виконання покарань.

4.2.7. Забезпечують надання необхідної лікувально-профілактичної допомоги ВІЛ-інфікованим особам, звільненим з ІТТ, СП, слідчого ізолятора, установи виконання покарань.

Директор Департаменту

лікувально-профілактичної

допомоги

М.К. Хобзей

Начальник Департаменту

громадської безпеки

МВС України

C.М. Поготов

Директор Департаменту

взаємодії з органами влади

Міністерства юстиції України

О.В. Зеркаль


Додаток 1

до Порядку взаємодії закладів охорони

здоров’я, територіальних органів

внутрішніх справ, установ виконання

покарань і слідчих ізоляторів у частині

забезпечення наступності диспансерного

спостереження за ВІЛ-позитивними

особами, здійснення

клініко-лабораторного моніторингу

за перебігом хвороби та проведення

антиретровірусної терапії

Адресат ____________________________

                  (найменування закладу охорони здоров’я)

ІНФОРМАЦІЯ

про необхідність консультації лікаря-інфекціоніста затриманим, узятим під варту, адмінарештованим

№ з/п

П.І.Б.

Дата народження

Місце проживання (перебування)

Дата та місце утримання/місцезнаходження затриманих, узятих під варту, адмінарештованих, контактні особи та телефони установи, де утримується особа

Найменування закладу охорони здоров’я, де особа (утримувана, узята під варту) стояла на диспансерному обліку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

Керівник ____________________________________________________________

                        (П.І.Б., підпис)                (найменування органу внутрішніх справ, слідчого ізолятора)


Додаток 2

до Порядку взаємодії закладів охорони

здоров’я, територіальних органів

внутрішніх справ, установ виконання

покарань і слідчих ізоляторів у частині

забезпечення наступності диспансерного

спостереження за ВІЛ-позитивними

особами, здійснення

клініко-лабораторного моніторингу

за перебігом хвороби та проведення

антиретровірусної терапії

ЖУРНАЛ

первинного обстеження адмінарештованих, утримуваних у спеціальному приймальнику, і реєстрації надання їм медичної допомоги

№ з/п

П.І.Б., дата народження

Місце проживання (перебування)

Дата, час поміщення до установи органу внутрішніх справ

Скарги

Під час обстеження виявлено

Час виклику та прибуття медичного працівника

Характер наданої медичної допомоги

Рекомендації лікаря

Ужиті заходи

Підпис чергового ІТТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток 3

до Порядку взаємодії закладів охорони

здоров’я, територіальних органів

внутрішніх справ, установ виконання

покарань і слідчих ізоляторів у частині

забезпечення наступності диспансерного

спостереження за ВІЛ-позитивними

особами, здійснення

клініко-лабораторного моніторингу

за перебігом хвороби та проведення

антиретровірусної терапії

Адресат ______________________________

                    (найменування слідчого ізолятора, центру

                        профілактики та боротьби зі СНІДом)

ІНФОРМАЦІЯ

про отримання АРТ затриманими, узятими під варту, адмінарештованими

№ з/п

П.І.Б.

Дата народження

Місце проживання (перебування)

Строки перебування в установі та адреса місця утримання

Місце отримання препаратів АРТ

Дата останнього прийому препарату АРТ

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник ___________________________________________________

                         (П.І.Б., підпис)                           (найменування органу внутрішніх справ)


Додаток 4

до Порядку взаємодії закладів охорони

здоров’я, територіальних органів

внутрішніх справ, установ виконання

покарань і слідчих ізоляторів у частині

забезпечення наступності диспансерного

спостереження за ВІЛ-позитивними

особами, здійснення

клініко-лабораторного моніторингу

за перебігом хвороби та проведення

антиретровірусної терапії

Адресат ______________________________

                     (найменування закладу охорони здоров’я)

ІНФОРМАЦІЯ

про звільнення затриманих, узятих під варту, адмінарештованих , які отримували АРТ

№ з/п

П.І.Б.

Дата народження

Місце проживання (перебування)

Строки перебування в установі та адреса місця утримання

Схема проведення АРТ

Дата останнього прийому препарату АРТ

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник _______________________________________________

                         (П.І.Б., підпис)                 (найменування органу внутрішніх справ)


Додаток 5

до Порядку взаємодії закладів охорони

здоров’я, територіальних органів

внутрішніх справ, установ виконання

покарань і слідчих ізоляторів у частині

забезпечення наступності диспансерного

спостереження за ВІЛ-позитивними

особами, здійснення

клініко-лабораторного моніторингу

за перебігом хвороби та проведення

антиретровірусної терапії

Адресат ______________________________

                       (найменування територіального центру

                       з профілактики та боротьби зі СНІДом)

ІНФОРМАЦІЯ

про засуджених чи узятих під варту, які звільняються і є ВІЛ-інфікованими

№ з/п

П.І.Б. звільненого

Дата народження

Обране місце проживання (перебування)

Діагноз

Схеми проведення АРТ

Початок лікування. Дата останнього прийому препарату АРТ

Примітка (кількість виданих при звільненні упаковок АРВ препаратів)

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник __________________________________________________________________

                        (П.І.Б., підпис)                    (найменування установи виконання покарань, слідчого ізолятора)


Додаток 6

до Порядку взаємодії закладів охорони

здоров’я, територіальних органів

внутрішніх справ, установ виконання

покарань і слідчих ізоляторів у частині

забезпечення наступності диспансерного

спостереження за ВІЛ-позитивними

особами, здійснення

клініко-лабораторного моніторингу

за перебігом хвороби та проведення

антиретровірусної терапії

ПАМ'ЯТКА

________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

Відповідно до Законів України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Ви підлягаєте медичному нагляду і лікуванню. Для постановки на диспансерний облік Вам слід звернутися до Центру з профілактики та боротьби зі СНІДом за адресою: _____________________________________________________________________________

При зверненні до центру профілактики та боротьби зі СНІДом Вам слід при собі мати паспорт і копію виписки з історії хвороби. Попередньо Ви повинні стати на облік у територіальному підрозділі (органі) Державної міграційної служби України.

Здоров’я Вам.

Керівник _________________________________________________

                          (П.І.Б., підпис)             (найменування установи виконання покарань)

Пам'ятку отримав __________________________________________

                                                                                 (підпис, дата)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.10.2012 — 2012 р., № 75, стор. 57, стаття 3042, код акта 63608/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -