<<
>>

Наказ МВС України від 05.09.2018 № 732 "Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для отримання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 10.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.09.2018  № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1032/32484

Про затвердження Порядку реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для отримання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України

Відповідно до підпункту 26 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, та підпункту 36-1 пункту 4 Положення про Державну міграційну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 360, з метою створення належних умов для отримання адміністративних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для отримання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною міграційною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Ковалевська І.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Т.в.о. Міністра

В.А. Троян

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної ради України
з прав людини

Голова Державної міграційної служби України
Л.Л.

Денісова

М.Ю. Соколюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
05 вересня 2018 року № 732


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 вересня 2018 р.
за № 1032/32484

ПОРЯДОК
реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для отримання адміністративних послуг, які надаються Державною міграційною службою України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює механізм здійснення реєстрації фізичних осіб в електронній черзі для отримання адміністративних послуг, які надаються ДМС.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

онлайн-сервіс - складова частина сервісу «Електронна черга» - сторінка, розміщена на офіційному веб-сайті ДМС;

оператор сервісу - підприємство, яке здійснює технічне обслуговування сервісу «Електронна черга»;

орган ДМС - територіальний орган або територіальний підрозділ ДМС;

послуга - адміністративна послуга, яка надається фізичній особі;

термінал - апаратно-програмний комплекс оператора сервісу, установлений у приміщеннях територіального органу або територіального підрозділу ДМС, призначений для обслуговування сервісу «Електронна черга».

3. Сервіс «Електронна черга» - електронна система організації прийому фізичних осіб за попереднім записом або згідно з поточною чергою з можливістю запису за допомогою онлайн-сервісу, через термінали, а також Єдиний державний портал адміністративних послуг та інші інтернет-портали.

4. Перелік послуг та органів ДМС, в яких здійснюється реєстрація фізичних осіб в електронній черзі з використанням сервісу «Електронна черга», визначається ДМС з урахуванням матеріально-технічних ресурсів органів ДМС.

II. Порядок здійснення реєстрації фізичних осіб в електронній черзі

1. Для отримання послуг в органах ДМС фізичні особи можуть реєструватися в електронній черзі з використанням сервісу «Електронна черга».

У разі відмови фізичної особи скористатися сервісом «Електронна черга» надання адміністративної послуги здійснюється в порядку «живої» черги.

2. Реєстрація в електронній черзі здійснюється безоплатно.

3. Реєстрація в електронній черзі здійснюється в такі способи:

за допомогою онлайн-сервісу;

через термінали;

через Єдиний державний портал адміністративних послуг та інші інтернет-портали.

4. Реєстрація фізичних осіб в електронній черзі здійснюється шляхом:

попередньої реєстрації - на найближчі робочі дні з числа доступних для запису за допомогою онлайн-сервісу або через термінали;

реєстрації в поточну чергу - на поточний робочий день через термінали.

5. Реєстрація в електронній черзі за допомогою онлайн-сервісу здійснюється фізичною особою самостійно шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті ДМС.

6. Для реєстрації в електронній черзі за допомогою онлайн-сервісу фізична особа самостійно обирає назву послуги, орган ДМС, дату та час обслуговування з числа доступних; зазначає свої прізвище, ініціали, номер телефону, що обслуговується оператором телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку на території України, який буде використано для здійснення операцій з реєстрації в електронній черзі.

Під час реєстрації в електронній черзі за допомогою онлайн-сервісу на офіційному веб-сайті ДМС можна попередньо заповнити окремі поля для подальшого формування заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру (далі - Реєстр) для отримання послуги в органі ДМС. За результатами заповнення окремих полів для формування заяви-анкети для внесення інформації до Реєстру на пристрої, який використовується фізичною особою для доступу до онлайн-сервісу, автоматично формується двовимірний штрих-код (QR-код), який за наявності технічної можливості фізична особа може роздрукувати в паперовій формі та подати для отримання послуги.

Інформація, зазначена фізичною особою, не зберігається на серверах ДМС.

7. Після реєстрації в електронній черзі за допомогою онлайн-сервісу фізичній особі на зазначений нею під час реєстрації номер телефону надсилається SMS-повідомлення про реєстрацію, у якому зазначаються орган ДМС, номер у черзі, дата та час прийому.

8. Реєстрація в електронній черзі через термінал здійснюється фізичною особою самостійно або з допомогою представника оператора сервісу.

9. Для здійснення реєстрації в електронній черзі через термінал фізична особа або представник оператора сервісу обирає назву послуги, дату й час обслуговування з числа доступних для запису, вводить прізвище та ініціали особи, яка отримуватиме послугу.

10. Після реєстрації в електронній черзі через термінал фізичній особі видається талон про реєстрацію, де зазначено номер талона, дату й час прийому, а також прізвище та ініціали особи, яка отримуватиме послугу.

11. Приміщення органів ДМС можуть облаштовуватися електронним табло сервісу «Електронна черга», що відображає інформацію про поточні дату й час, номер талона фізичної особи, яка запрошується або оформлюється, кількість вільних місць у поточній черзі, а також інформацію про номери талонів фізичних осіб, яких запросять для отримання послуги найближчим часом.

12. Надання послуги здійснюється відповідним органом ДМС у день та час, визначені в SMS-повідомленні або талоні про реєстрацію.

13. Запрошення фізичної особи до кабінету (робочого місця), в якому надаватиметься послуга, здійснюється за допомогою звукового та/або візуального оповіщення. У разі неявки фізичної особи протягом 2 хвилин з моменту запрошення до кабінету, де надаватиметься послуга, її номер в електронній черзі автоматично скасовується.

14. Технічна підтримка користувачів сервісу «Електронна черга» здійснюється оператором сервісу за телефонами, що зазначаються на сторінці онлайн-сервісу та інформаційних стендах, розміщених в органах ДМС.

III. Обмеження в роботі сервісу «Електронна черга»

1. Одна реєстрація в електронній черзі означає надання однієї послуги одній фізичній особі. За потреби отримання послуги дитиною батьки (опікуни, піклувальники) реєструють її в електронній черзі окремо (під час реєстрації вказуються прізвище та ініціали дитини).

2. Невідповідність даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, реальним даним фізичної особи є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі.

3. Кількість днів, доступних для попереднього запису, може відрізнятися для різних способів запису - окремо для запису за допомогою онлайн-сервісу та окремо для запису через термінал.

4. Реєстрація в електронній черзі за допомогою онлайн-сервісу можлива лише з IP-адрес, які належать українським операторам телекомунікаційних послуг (провайдерам).

5. Кількість реєстрацій в електронній черзі за допомогою онлайн-сервісу, які можна здійснити з використанням одного номера телефону, що обслуговується оператором телекомунікацій, що надає послуги рухомого (мобільного) зв’язку на території України, обмежено чотирма записами впродовж 30 календарних днів з моменту останньої реєстрації в електронній черзі.

Начальник Управління
взаємодії з Державною
міграційною службою України
Міністерства внутрішніх
справ України

І.В. Ковалевська


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 14.09.2018 — 2018 р., № 70, стор. 143, стаття 2389, код акта 91516/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 2. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 3. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 4. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 5. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 6. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 9. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100 "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 12.03.2019 № 175 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини в Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 27.02.2019 № 133 "Про встановлення нормативної вартості однієї експертогодини у 2019 році". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 25.03.2019 № 209 "Про затвердження Положення про повноваження ректора закладу вищої освіти із специфічними умовами навчання, який здійснює підготовку поліцейських, із застосування заохочень і дисциплінарних стягнень". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 25.02.2019 № 124 "Про затвердження Порядку взяття на профілактичний облік, проведення профілактичної роботи та зняття з профілактичного обліку кривдника уповноваженим підрозділом органу Національної поліції України". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -