Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 05.11.2020 № 777 "Про затвердження Порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС". МВС України. 2020

Документ актуальний на 09.12.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2020  № 777

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2020 р.

за № 1152/35435

Про затвердження Порядку реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС

Відповідно до підпунктів 21, 22 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (із змінами), з метою вдосконалення процедури надання територіальними сервісними центрами МВС послуг та створення належних умов їх отримання НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС, що додається.

2. Начальникові Головного сервісного центру МВС О. Князюку забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Перший заступник

Міністра цифрової трансформації України

Л. Денісова

О. Вискуб


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

05 листопада 2020 року № 777

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 листопада 2020 р.

за № 1152/35435

ПОРЯДОК

реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС

I.

Загальні положення

1. Цей Порядок установлює механізм здійснення реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС (далі - система керування чергою).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

система керування чергою - автоматизована система організації прийому фізичних та юридичних осіб, які зареєструвалися за допомогою онлайн-сервісу або термінала для отримання послуг у територіальних сервісних центрах МВС (далі - ТСЦ МВС), функціонування якої забезпечує програмно-апаратна платформа для розподілу суб’єктів звернення з відповідним програмним забезпеченням;

суб’єкт звернення - фізична особа або уповноважений представник юридичної особи, які звернулися до ТСЦ МВС для отримання послуг;

онлайн-сервіс - додаток для реєстрації суб’єктів звернення, який інтегрований із центральним сервером системи керування чергою, призначений для забезпечення функціонування системи керування чергою;

термінал - програмно-апаратний комплекс реєстрації суб’єктів звернення, установлений у приміщеннях ТСЦ МВС, призначений для забезпечення функціонування системи керування чергою.

3. Перелік ТСЦ МВС, у яких здійснюється реєстрація суб’єктів звернення в системі керування чергою, а також перелік послуг, для отримання яких можна зареєструватися в системі керування чергою, визначається Головним сервісним центром МВС (далі - ГСЦ МВС) із урахуванням матеріально-технічних ресурсів регіональних сервісних центрів ГСЦ МВС.

II. Порядок здійснення реєстрації суб’єктів звернення в системі керування чергою

1. Для отримання послуг у ТСЦ МВС суб’єкти звернення реєструються в системі керування чергою (за умови її наявності у відповідному ТСЦ МВС) за допомогою онлайн-сервісу або термінала.

2. У разі неможливості реєстрації суб’єктів звернення в системі керування чергою надання послуг здійснюється в порядку живої черги.

3. Реєстрація суб’єктів звернення в системі керування чергою здійснюється безоплатно.

4. Для реєстрації в системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу суб’єкт звернення проходить електронну ідентифікацію та зазначає своє прізвище, ім’я, по батькові, найменування юридичної особи (у разі звернення уповноваженого представника юридичної особи), номер телефону, адресу електронної пошти, обирає послугу, ТСЦ МВС, який надаватиме послугу, дату та час надання послуги із числа доступних.

5. Після реєстрації в системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу суб’єкту звернення на адресу електронної пошти, зазначену ним під час реєстрації, надсилається талон про реєстрацію в системі керування чергою (в електронному вигляді), в якому зазначаються номер ТСЦ МВС, який надаватиме послугу, номер реєстрації суб’єкта звернення в системі керування чергою, дата та час надання послуги, назва послуги, відомості, введені суб’єктом звернення під час реєстрації. Додатково може зазначатися інша інформація, необхідна для отримання послуги.

6. Реєстрація в системі керування чергою за допомогою термінала здійснюється суб’єктом звернення самостійно або з допомогою працівника ТСЦ МВС не пізніше ніж за годину до кінця робочого дня, визначеного графіком роботи відповідного ТСЦ МВС.

У разі реєстрації суб’єкта звернення в системі керування чергою з допомогою працівника ТСЦ МВС суб’єкт звернення зобов’язаний перевірити правильність введених даних під час такої реєстрації.

7. Для здійснення реєстрації в системі керування чергою за допомогою термінала суб’єкт звернення обирає послугу і вводить своє прізвище та ініціали. Додатково можуть зазначатися номерний знак транспортного засобу та/або реквізити документів, необхідні для отримання послуги.

8. Після реєстрації в системі керування чергою за допомогою термінала суб’єкту звернення видається талон про реєстрацію в системі керування чергою, де зазначаються номер ТСЦ МВС, який надаватиме послугу, номер реєстрації суб’єкта звернення в системі керування чергою, дата надання послуги, назва послуги, відомості, введені суб’єктом звернення під час реєстрації в системі керування чергою.

9. Приміщення ТСЦ МВС, у яких функціонує система керування чергою, облаштовуються інформаційними табло, які відображають інформацію про поточні дату й час, номери реєстрації суб’єктів звернення в системі керування чергою та номери робочих місць адміністраторів ТСЦ МВС, які надаватимуть послуги, а також інформацію про номери реєстрації суб’єктів звернення в системі керування чергою, яких запросять для отримання послуг найближчим часом.

10. Надання послуги суб’єкту звернення здійснюється відповідним ТСЦ МВС у день та час, визначені в талоні про реєстрацію в системі керування чергою в разі реєстрації в системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу, або в день, визначений у талоні про реєстрацію в системі керування чергою в разі реєстрації в системі керування чергою за допомогою термінала.

11. Запрошення суб’єкта звернення до робочого місця, за яким надаватиметься послуга, здійснюється шляхом звукового та/або візуального оповіщення.

У разі неявки суб’єкта звернення протягом двох хвилин із моменту запрошення до робочого місця, за яким надаватиметься послуга, його буде повторно запрошено до такого робочого місця не раніше ніж через десять хвилин від першого запрошення.

У разі неявки суб’єкта звернення протягом двох хвилин з моменту повторного запрошення до робочого місця, за яким надаватиметься послуга, його номер реєстрації в системі керування чергою автоматично скасовується.

12. Адміністратор ТСЦ МВС після явки суб’єкта звернення до робочого місця, за яким надаватиметься послуга, вилучає талон про реєстрацію в системі керування чергою у разі реєстрації суб’єкта звернення в системі керування чергою за допомогою термінала.

Вилучений талон про реєстрацію в системі керування чергою долучається до заяви суб’єкта звернення про надання послуги.

У разі реєстрації суб’єкта звернення в системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу номер реєстрації в системі керування чергою зазначається на заяві суб’єкта звернення про надання послуги.

III. Обмеження в роботі системи керування чергою

1. Одна реєстрація в системі керування чергою означає надання однієї послуги одному суб’єкту звернення.

2. Невідповідність відомостей про особу суб’єкта звернення, зазначених під час реєстрації в системі керування чергою, відомостям про особу суб’єкта звернення, які містяться в документах, поданих суб’єктом звернення для отримання послуги, є підставою для скасування реєстрації в системі керування чергою.

У такому разі для отримання послуги суб’єкту звернення необхідно повторно зареєструватися в системі керування чергою та зазначити правильні відомості про особу суб’єкта звернення.

3. Кількість днів та/або час, доступний для реєстрації в системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу, може відрізнятися для різних ТСЦ МВС та залежить від кількості зареєстрованих за допомогою онлайн-сервісу суб’єктів звернення в системі керування чергою.

4. Кількість реєстрацій у системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу обмежується одним номером реєстрації в системі керування чергою для однієї послуги впродовж одного дня і трьома номерами реєстрації в системі керування чергою впродовж днів, доступних для реєстрації в системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу.

5. Реєстрація в системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу на поточний робочий день не здійснюється.

6. Загальна кількість доступних талонів про реєстрацію в системі керування чергою на поточний робочий день визначається для кожного ТСЦ МВС з урахуванням часу, необхідного для надання послуг, та залежить від кількості адміністраторів відповідного ТСЦ МВС.

Директор Департаменту

юридичного забезпечення

Міністерства внутрішніх

справ України

Д. Горбась


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 04.12.2020 — 2020 р., № 95, стор. 59, стаття 3085, код акта 101880/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -