<<
>>

Наказ МВС України від 06.02.2017 № 92 "Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту". МВС України. 2017

Документ актуальний на 18.04.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2017  № 92


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2017 р.
за № 276/30144

Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 65 Кодексу цивільного захисту України та з метою забезпечення контролю щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних  адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог  законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту (далі - Інструкція), що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 15 серпня 2007 року № 558 «Про затвердження Інструкції з перевірки та оцінки готовності функціональних і територіальних підсистем єдиної системи цивільного захисту», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2007 року за № 1162/14429.

4.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України

Заступник Голови
Служби безпеки України

Т.в.о. Голови
Служби зовнішньої розвідки України

Міністр оборони України
генерал армії України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Заступник Міністра освіти і науки України -
керівник апарату

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Виконавчий директор Асоціації міст України

Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Міністр екології та природних ресурсів УкраїниМ. Чечоткін


Л. Євдоченко


В. Поярков


І.П. Разінков


С.Т. ПолторакВ.А. Негода


Т. Кутовий


І.С. Насалик


Р.В. Греба

В. Шафранський

М.В. Пітцик


С. Кубів

О. СемеракЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
06.02.2017 № 92


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2017 р.
за № 276/30144

ІНСТРУКЦІЯ
з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція розроблена з метою забезпечення перевірки та оцінки діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

2. Ця Інструкція розроблена з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України (далі - Кодекс), Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11 (далі - Положення про ЄДСЦЗ), інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і спрямована на попередження надзвичайних ситуацій, забезпечення техногенної безпеки, підтримання готовності органів оперативного реагування до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

керівник об'єкта - будь-яка посадова особа, на яку функціональними обов'язками або статутом покладені функції управління об'єктом;

об'єкт - міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні районні, Київська міська та районні в місті Києві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм сили цивільного захисту, їх органи управління;

об'єкт перевірки - об'єкт, на якому здійснюється перевірка.

II. Загальні вимоги до проведення перевірки

1. Головною метою перевірки є оцінювання діяльності об’єктів перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

2. Загальними вимогами до проведення перевірки є:

відповідність мети і завдань перевірки вимогам законодавчих та інших нормативно-правових актів;

об'єктивність та неупередженість перевірки;

максимальне охоплення питань, що виконуються об’єктом перевірки відповідно до законодавства;

обов'язкове досягнення мети та завдань перевірки;

можливість усунення об’єктом перевірки недоліків, виявлених під час перевірки, до моменту складення акта перевірки;

неперешкоджання повсякденній (фаховій) діяльності об’єктів перевірки.

3. Організація та проведення перевірок покладаються:

на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (далі - орган державного нагляду та контролю) - міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних, Київської міської, районних та районних у містах державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, створених ними органів управління цивільного захисту та координаційних органів, підпорядкованих їм сил і засобів цивільного захисту. Такі перевірки проводяться комісією органу державного нагляду та контролю (далі - Комісія);

на територіальні органи Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі - територіальні органи державного нагляду та контролю) - територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, районних, міських, районних у містах державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, створених ними органів управління цивільного захисту та координаційних органів, підпорядкованих їм сил і засобів цивільного захисту за відповідним територіальним та відомчим підпорядкуванням. Такі перевірки проводяться комісіями територіальних органів державного нагляду та контролю (далі - територіальна комісія).

4. До складу Комісії залучаються посадові особи органу державного нагляду та контролю і територіальних органів державного нагляду та контролю відповідно до їх повноважень та напрямів перевірки.

До роботи в складі Комісії можуть залучатися представники міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств і установ, громадських організацій за згодою їх керівників.

5. До складу територіальних комісій залучаються посадові особи територіальних органів державного нагляду та контролю та безпосередньо підпорядкованих їм підрозділів.

До роботи в складі територіальних комісій можуть залучатися представники територіальних підрозділів міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств і установ, громадських організацій за згодою їх керівників.

6. Перевірки залежно від мети, термінів, обсягів і завдань поділяються на комплексні, контрольні та цільові.

7. Орган державного нагляду та контролю і територіальні органи державного нагляду та контролю здійснюють перевірки відповідно до планів роботи органів державного нагляду та контролю на поточний рік (далі - річний план роботи), які розробляються відповідно до Плану основних заходів цивільного захисту України на плановий рік (далі - план заходів) і затверджуються їх керівниками до 20 грудня року, що передує плановому:

окремі питання з плану заходів включаються до планів основних заходів цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем та їх ланок на поточний рік (далі - плани підсистем), відповідних планів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

до річних планів роботи та планів підсистем можуть вноситися зміни до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому;

перевірки, включені до річного плану або планів підсистем, є плановими, інші перевірки є позаплановими.

8. У разі проведення перевірки об'єктів, на яких здійснюється спеціальний режим захисту та доступу до інформації, голова Комісії (територіальної комісії) та її члени повинні мати довідки про наявність необхідної форми допуску до державної таємниці та посвідчення (направлення) на проведення перевірки відповідно до законодавства.

9. Служби пожежної безпеки, створені для забезпечення пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, інших органів державної влади, здійснюють перевірки виконання правил пожежної безпеки на об’єктах, що належать до сфери їх управління.

Орган державного нагляду та контролю забезпечує надання методичної допомоги службам пожежної безпеки щодо організації та проведення таких перевірок.

10. З метою перевірки органів управління та аварійно-рятувальних служб до виконання завдань цивільного захисту в мирний час і особливий період, під час перевірки можуть відпрацьовуватися ввідні з окремих питань перевірки, а за погодженням з керівником об'єкта перевірки проводитися планові спеціальні навчання, командно-штабні навчання, штабні тренування (далі - навчання) відповідно до Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 443.

У цьому разі не менше ніж за 30 днів до початку проведення перевірки за дорученням голови Комісії (територіальної комісії) розробляються відповідні плани і графіки їх проведення.

11. З метою підготовки населення щодо вміння діяти в надзвичайних ситуаціях, під час перевірки проводяться відповідні опитування.

Для проведення опитувань перед початком перевірки має бути розроблено перелік питань, який затверджується головою Комісії (територіальної комісії).

12. Перевірка має здійснюватися в присутності керівника об'єкта перевірки, або його заступника, або уповноваженої ним особи.

13. Органи державного нагляду (контролю) здійснюють перевірку за умови письмового повідомлення керівника об'єкта перевірки про проведення перевірки та оформлення посвідчення на проведення перевірки.

Посвідчення на проведення перевірки є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

14. Під час підготовки до планової перевірки члени Комісії (територіальної комісії) зобов'язані:

вивчити програму перевірки, матеріали (акти) попередніх перевірок, наявні звітні та інші матеріали про структуру і діяльність об'єкта перевірки (за наявності);

не пізніше ніж за 3 дні до виїзду на перевірку розробити та погодити в безпосереднього керівника особистий план роботи в складі Комісії (територіальної комісії) та представити його голові Комісії (територіальної комісії) на затвердження.

15. За 2 дні до виїзду на планову перевірку (для позапланових - за добу) голова комісії проводить загальний інструктаж, під час якого вирішуються організаційні питання, перевіряється готовність членів Комісії (територіальної комісії) до роботи, уточнюються строки і порядок інформування про хід перевірки, а також питання, що підлягають обов'язковому відображенню в акті перевірки.

16. Про результати перевірки члени Комісії (територіальної комісії) щоденно інформують керівників об’єктів, які перевірялись, або уповноважених ними осіб.

17. За результатами перевірки голова Комісії (територіальної комісії) за участю осіб, які здійснювали перевірку, в останній день перевірки складає акт перевірки у двох примірниках з урахуванням вимог, визначених у розділах III, IV, V цієї Інструкції для конкретного виду перевірки:

акт перевірки складається у формі, яка дає змогу відобразити всі питання, визначені програмою перевірки;

в акті перевірки визначаються дата та місце складання акта, підстава, мета, дата перевірки, перелік всіх об’єктів перевірки, перелік питань перевірки з відображенням недоліків, позитивних та негативних питань, виявлених під час перевірки щодо кожного об’єкта перевірки, чи досягнута мета перевірки, робляться загальні висновки та вносяться пропозиції щодо усунення виявлених недоліків із зазначенням рекомендованих строків їх усунення;

у кінці акта комплексної перевірки зазначається загальна оцінка діяльності об’єкта перевірки;

акт перевірки у двох примірниках підписується всіма членами Комісії (територіальної комісії), керівником об'єкта перевірки і протягом 5 робочих днів після завершення перевірки затверджується головою Комісії (територіальної комісії);

голова Комісії не пізніше 10 робочих днів після завершення перевірки інформує Голову ДСНС про результати перевірки;

один примірник акта перевірки, затверджений головою Комісії (територіальної комісії), протягом 15 робочих днів після завершення перевірки надсилається поштою керівникові об'єкта для вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень (недоліків);

у разі потреби може бути виготовлено необхідну кількість копій акта перевірки.

III. Особливості проведення комплексних перевірок

1. Комплексні перевірки можуть бути тільки плановими і здійснюватися один раз на 5 років.

2. Строк проведення комплексної перевірки Комісією не може перевищувати 15 робочих днів.

3. Строк проведення комплексної перевірки територіальною комісією не може перевищувати 10 робочих днів.

4. Комплексні перевірки мають включати всі питання, наведені в цій Інструкції та додатках до неї, з урахуванням особливостей діяльності об’єкта перевірки.

5. Для проведення комплексної перевірки розробляється програма перевірки, в якій відображаються:

підстава, мета, строки перевірки;

перелік об’єктів перевірки;

завдання та обсяги перевірки;

основні напрями та питання перевірки, включаючи перелік і строки практичних заходів, які проводяться під час перевірки (навчання, тренування тощо);

перелік обмежень, які застосовуються під час перевірки.

6. При розробці програми комплексної перевірки мають ураховуватися пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та специфіка завдань, покладених на об'єкти перевірки.

7. Програма комплексної перевірки надсилається керівнику об'єкта перевірки не пізніше ніж за 30 днів до початку перевірки.

8. На пропозицію керівника об'єкта перевірки особа, яка організувала перевірку, може визначати перелік обмежень щодо обсягу питань перевірки.

9. Голова Комісії за погодженням з Головою ДСНС може вносити зміни до програми перевірки, якщо на об'єкті перевірки виявлені порушення, пов'язані з небезпекою для населення або персоналу, який працює. У цьому разі на пропозицію голови Комісії для надання кваліфікованих пояснень стосовно виявлених недоліків керівником об'єкта перевірки можуть залучатися інші спеціалісти об’єкта перевірки (за згодою).

10. Під час підготовки до проведення комплексної перевірки Комісією відповідний територіальний орган державного нагляду та контролю готує інформаційні матеріали для голови Комісії та його заступника та відомість оцінки об’єктів перевірки за зразком, наведеним у додатку 1.

11. Зміст інформаційних матеріалів визначається керівником територіального органу державного нагляду та контролю з урахуванням питань програми комплексної перевірки і має містити основні характеристики всіх об’єктів перевірки (характер діяльності, вид небезпеки, проблемні питання тощо), посади, прізвище, ім’я, по батькові, телефони керівників об’єктів перевірки та їх заступників, перелік їх повноважень.

12. Відомість оцінки об’єктів перевірки готується з урахуванням об’єктів, що перевірені Комісією під час комплексної перевірки, та об’єктів, що перевірені територіальними комісіями після останньої комплексної перевірки.

13. Результати комплексних перевірок Комісією, загальні висновки та пропозиції не пізніше 15 робочих днів з дня завершення комплексної перевірки доповідаються Кабінету Міністрів України.

IV. Особливості проведення цільових перевірок

1. Цільові перевірки проводяться з метою вивчення діяльності об’єкта перевірки щодо виконання конкретних (цільових) завдань за умов загрози або виникнення конкретного типу надзвичайної ситуації, упровадження заходів техногенної та пожежної безпеки, захисту та життєзабезпечення населення, яке потрапляє в зону ураження.

2. Цільові перевірки мають враховувати фактичні та прогнозні дані про умови загрози або виникнення конкретних типів надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на території України та відповідні вимоги розділу II цієї Інструкції.

3. Цільові перевірки можуть бути плановими та позаплановими.

4. Планові цільові перевірки проводяться відповідно до планів роботи органів державного нагляду та контролю на відповідний рік з урахуванням пункту 7 розділу II цієї Інструкції.

5. Позапланові цільові перевірки проводяться у зв’язку з настанням події, що може призвести до виникнення надзвичайної ситуації за дорученнями Кабінету Міністрів України відповідно до чинного законодавства.  

6. Для проведення цільових перевірок розробляються плани-графіки цільових перевірок, які підписуються головою відповідної комісії і затверджуються заступником голови ДСНС.

7. Витяг з плану-графіка на проведення планової цільової перевірки не пізніше ніж за 10 календарних днів до проведення перевірки доводиться до відповідного об’єкта перевірки.

8. Витяг з плану-графіка на проведення позапланової цільової перевірки не пізніше ніж за 3 календарних дні до проведення перевірки доводиться до об’єкта перевірки.

V. Особливості проведення контрольних перевірок

1. Для здійснення контролю за станом усунення недоліків, виявлених під час комплексної або цільової перевірки, у терміни, визначені відповідним актом перевірки, здійснюються контрольні перевірки, але не раніше ніж через 12 місяців після завершення комплексної перевірки і не раніше ніж через 45 календарних днів після завершення цільової перевірки.

2. Контрольні перевірки за результатами комплексних перевірок включаються до річного плану перевірок з урахуванням пункту 7 розділу II цієї Інструкції, є плановими і не можуть перевищувати 10 робочих днів.

3. Контрольні перевірки за результатами цільових перевірок здійснюються відповідно до графіка контрольних перевірок, який складається за висновками та пропозиціями, викладеними в актах цільових перевірок, і не можуть перевищувати 5 робочих днів.

4. Під час контрольної перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність яких стала підставою для здійснення контрольної перевірки.

5. Акт контрольної перевірки, крім питань, наведених у абзаці третьому пункту 17 розділу II цієї Інструкції, має містити висновки щодо результатів усунення недоліків, виявлених під час комплексної або цільової перевірки.

VI. Основні напрями перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

1. Діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо виконання вимог законодавства у сферах техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту перевіряється з урахуванням вимог Кодексу та інших нормативно-правових актів за основними напрямами та питаннями, наведеними у відомості перевірки діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (у межах їх повноважень) (додаток 2) та розділі VII цієї Інструкції.

2. Діяльність місцевих державних адміністрацій щодо організації ними роботи з виконання вимог законодавства у сферах техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій перевіряється з урахуванням вимог Кодексу, Положення про ЄДСЦЗ та інших нормативно-правових актів за основними напрямами та питаннями, наведеними у відомості перевірки діяльності місцевих державних адміністрацій та інших державних органів влади (додаток 3) та розділі VII цієї Інструкції.

3. Діяльність та організація роботи органів місцевого самоврядування з виконання вимог Кодексу, інших законодавчих та нормативно-правових актів щодо вжиття ними заходів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій перевіряються за основними напрямами та питаннями, наведеними в відомості перевірки діяльності органів місцевого самоврядування (додаток 4).

VII. Основні напрями перевірок діяльності функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, порядку виконання ними завдань та організації взаємодії

1. Під час комплексних перевірок, або проведення спеціальних навчань, або командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту у режимі повсякденного функціонування ЄДСЦЗ перевіряються питання щодо:

1) забезпечення спостереження, гідрометеорологічного прогнозування та здійснення контролю за станом навколишнього природного середовища та небезпечних процесів, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки і прилеглих до них територіях, а також на територіях, на яких існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів;

2) забезпечення здійснення планування заходів цивільного захисту, наявність чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту та знання їх вимог керівниками об'єктів;

3) здійснення цілодобового чергування пожежно-рятувальних підрозділів;

4) розроблення і виконання цільових та науково-технічних програм запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і зменшення можливих втрат;

5) здійснення планових заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки та захисту населення і територій від таких ситуацій, а також заходів щодо підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту;

6) забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням з урахуванням необхідності утворення та стану готовності утворених:

оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб центральних органів виконавчої влади;

оперативно-чергових служб на пунктах управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської держадміністрацій, органів місцевого самоврядування;

оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб територіальних органів центральних органів виконавчої влади;

чергових служб райдержадміністрацій та виконавчих органів міських рад;

об’єктових чергових (диспетчерських) служб підприємств, установ та організацій;

7) організації підготовки фахівців цивільного захисту, підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів щодо цивільного захисту, навчання населення діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

8) створення і поновлення матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

9) організації та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, визначення ризиків їх виникнення;

10) підтримання в готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

2. Під час проведення спеціальних навчань або командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту перевіряються заходи, що плануються на випадок переведення функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ на режим підвищеної готовності, а саме:

1) оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в можливій зоні надзвичайної ситуації;

2) формування оперативних груп для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

3) посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснення постійного прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

4) уточнення (у разі потреби) планів реагування на надзвичайні ситуації, здійснення заходів щодо запобігання їх виникненню;

5) уточнення та здійснення заходів щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій;

6) приведення в готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, залучення в разі потреби додаткових сил і засобів.

3. Під час проведення спеціальних навчань або командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту перевіряються заходи, що плануються на випадок переведення функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ на режим надзвичайної ситуації, а саме:

1) здійснення оповіщення органів управління та сил цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації;

2) призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та утворення в разі потреби спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) визначення зони надзвичайної ситуації;

4) здійснення постійного прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

5) організації робіт з локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів;

6) організації та здійснення заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

7) організації та здійснення (у разі потреби) евакуаційних заходів;

8) організації і здійснення радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

9) здійснення безперервного контролю за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

10) інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються.

4. Під час проведення спеціальних навчань або командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту перевіряється планування заходів, визначених Законом України “Про правовий режим надзвичайного стану”, що плануються на випадок переведення функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ на режим надзвичайного стану.

VIII. Порядок оцінювання діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

1. Оцінювання діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту здійснюється з урахуванням розділів VI і VII цієї Інструкції.

2. Стан виконання заходів апаратом міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації оцінюється з урахуванням відомості перевірки діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади (у межах їх повноважень) або відомості перевірки діяльності місцевих державних адміністрацій та інших державних органів влади як:

"добре", якщо заходи, визначені у відповідних додатках 2 або 3 до цієї Інструкції, виконуються без зауважень або зауваження охоплюють не більше ніж 40 відсотків зазначених заходів;

"задовільно", якщо заходи, визначені в додатках 2 або 3 до цієї Інструкції, виконуються, при цьому зауваження охоплюють більше ніж 40 відсотків або є не більше ніж 10 відсотків заходів, які не виконуються, при цьому зауваження охоплюють не більше ніж 30 відсотків інших заходів;

"незадовільно", якщо не виконуються умови оцінки "задовільно".

3. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту оцінюється з урахуванням виконання заходів, наведених у відомості перевірки діяльності органів місцевого самоврядування, як:

"відповідає вимогам", якщо заходи, визначені в додатку 4 до цієї Інструкції, виконуються без зауважень, або зауваження охоплюють не більше ніж 40 відсотків зазначених заходів;

"обмежено відповідає вимогам", якщо зауваження охоплюють більше ніж 40 відсотків заходів, визначених у додатку 4 до Інструкції, або не більше ніж 10 відсотків заходів, визначених у додатку 4 до Інструкції, не виконуються, при цьому зауваження охоплюють не більше ніж 30 відсотків заходів;

"не відповідає вимогам", якщо не виконуються умови оцінки "обмежено відповідає вимогам".

4. Оцінювання діяльності функціональних і територіальних підсистем ЄДСЦЗ, порядку виконання ними завдань та організації взаємодії здійснюється з урахуванням стану виконання заходів, наведених у пунктах 1-4 розділу VII цієї Інструкції, а саме:

1) стан виконання заходів, наведених у пункті 1 розділу VII, оцінюється як:

"добре", якщо заходи, визначені в пункті 1 розділу VII, виконуються в повному обсязі або є зауваження не більше ніж в одному з підпунктів 2, 4, 7, 9 пункту 1 розділу VII;

"задовільно", якщо:

є зауваження більше ніж в одному з підпунктів 2, 4, 7, 9 пункту 1   розділу VII, а в інших підпунктах зауваження відсутні;

або є окремі зауваження хоча б в одному з підпунктів 1, 3, 5, 6, 8, 10 пункту 1  розділу VII, при цьому в інших підпунктах зауваження відсутні;

або не виконуються заходи, визначені в одному з підпунктів 4, 7, 9 пункту 1  розділу VII, при цьому в інших підпунктах зауваження відсутні;

"незадовільно", якщо не виконуються умови для оцінки "задовільно";

2) стан виконання заходів, наведених у пункті 2 розділу VII, оцінюється як:

"добре", якщо заходи, визначені в пункті 2 розділу VII, виконуються в повному обсязі або є окремі зауваження в підпункті 3 пункту 2 розділу VII;

"задовільно", якщо:

є окремі зауваження хоча б в одному з підпунктів 1, 2, 4, 5, 6 пункту 2 розділу VII, при цьому в інших підпунктах пункту 2 розділу VII зауваження відсутні;

або не виконуються заходи, визначені в підпункті 3 пункту 2 розділу VII, при цьому в інших підпунктах пункту 2 розділу VII зауваження відсутні;

"незадовільно", якщо не виконуються умови для оцінки "задовільно";

3) стан виконання заходів, наведених у пункті 3 розділу VII, оцінюється як:

"добре", якщо заходи, визначені в пункті 3 розділу VII, виконуються або є окремі зауваження в одному з підпунктів пункту 3 розділу VII;

"задовільно", якщо:

є окремі зауваження хоча б в двох підпунктах пункту 3 розділу VII, а в інших підпунктах пункту 3 розділу VII зауваження відсутні;

або не виконуються заходи, визначені в підпункті 3 пункту 3 розділу VII, при цьому в інших підпунктах пункту 3 розділу VII зауваження відсутні;

"незадовільно", якщо не виконуються умови для оцінки "задовільно";

4) стан виконання заходів, визначених у пункті 4 розділу VII, оцінюється як:

"виконується", якщо керівники об’єктів перевірки та їх заступники знають особливості виконання вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" і вживають заходів щодо його виконання;

"не виконується", якщо керівники об’єктів перевірки або їх заступники не знають особливості виконання вимог Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" і/або не вживають заходів щодо його виконання;

5) діяльність функціональної або територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та їх ланок оцінюється з урахуванням оцінок, визначених відповідно до підпунктів 1-4 пункту 4 розділу VIII цієї Інструкції:

"відповідає вимогам", якщо виконання заходів, визначених у підпункті 1 пункту 4 розділу VIII оцінено "добре", у підпунктах 2 і 3 пункту 4 розділу VIII - не нижче "задовільно", у підпункті 4 пункту 4 розділу VIII - "виконується";

"обмежено відповідає вимогам", якщо виконання заходів, визначених у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 4 розділу VIII оцінено "задовільно", а у підпункті 4 пункту 4 розділу VIII - "виконується";

"не відповідає вимогам", якщо не виконуються умови оцінки "обмежено відповідає вимогам".

5. Загальна оцінка діяльності міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту визначається відповідно до таблиці визначення загальної оцінки діяльності міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту (додаток 5).

6. Загальна оцінка діяльності обласної або Київської міської державних адміністрацій щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту визначається з урахуванням оцінок, отриманих всіма перевіреними адміністративно-територіальними одиницями, що входять до складу відповідної області або міста Києва, відповідно до таблиці визначення оцінки адміністративно-територіальних одиниць, що перевірялись в областях та місті Києві (додаток 6), і:

"відповідає вимогам", якщо 90 відсотків перевірених адміністративно-територіальних одиниць в області або місті Києві відповідно до додатку 6 до цієї Інструкції оцінюються як "готовий до виконання завдань";

"обмежено відповідає вимогам", якщо не менше 20 відсотків перевірених адміністративно-територіальних одиниць в області або місті Києві відповідно до додатку 6 до цієї Інструкції мають загальну оцінку "готовий до виконання завдань", менше 10 відсотків - "не готовий до виконання завдань", а інші - "обмежено готовий до виконання завдань", або якщо не менше 90 відсотків перевірених адміністративно-територіальних одиниць в області або місті Києві відповідно до додатку 6 до цієї Інструкції мають загальну оцінку "готовий до виконання завдань", а інші - "не готовий до виконання завдань", або якщо 100 відсотків перевірених адміністративно-територіальних одиниць в області або місті Києві відповідно до додатку 6 до цієї Інструкції мають загальну оцінку "обмежено готовий до виконання завдань";

"не відповідає вимогам", якщо не виконуються умови оцінки "задовільно".

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. БоднарДодаток 1
до Інструкції з організації перевірок
діяльності міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування
щодо виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів
з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту
(пункт 10 розділу ІІІ)

ЗРАЗОК

ВІДОМІСТЬ
оцінки об’єктів перевірки
Херсонська область
(найменування об’єкта перевірки)

15-30 квітня 2016 року
(дата перевірки)

Найменування об’єкта перевірки

Стан оцінювання об’єктів перевірки

Стан виконання заходів ЦЗ апаратом районних (міських) держадміністрацій

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування

Оцінка готовності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок

Загальна оцінка

І. Об’єкти, що перевірялись Комісією ДСНС України

Генічеський район

добре

ВВ

ВВ

ВВ

Бериславський район

добре

ВВ

НВВ

НВВ

м. Нова Каховка

добре

ВВ

ОВВ

ОВВ

…………….

…………….

ІІ. Об’єкти, що перевірялись територіальною комісією Херсонської області в період з 01.04.2011 до 01.04.2016

Каланчацький район

задовільно

ВВ

ВВ

ВВ

Каховський район

задовільно

ВВ

ОВВ

ОВВ

Горностаївський район

задовільно

ВВ

НВВ

НВВ

м. Херсон

задовільно

-

ОВВ

ОВВ

…………

(перелічити всі райони і міста, що перевірялися територіальною комісією з моменту останньої комплексної перевірки, за винятком районів і міст, що наведені в розділі І цієї Відомості)

…………

Загальна оцінка діяльності обласної держадміністрації

-

-

-

ОВВ

Пояснення:

ВВ - відповідає вимогам

ОВВ - обмежено відповідає вимогам

НВВ - не відповідає вимогамДодаток 2
до Інструкції з організації перевірок
діяльності міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування
щодо виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів
з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту
(пункт 1 розділу VІ)

ВІДОМІСТЬ
перевірки діяльності міністерств та інших  центральних органів виконавчої влади
(у межах їх повноважень)

№ з/п

Питання перевірки

Критерій оцінки

є зауваження

немає зауважень

I. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту та організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб

1

Створення та забезпечення виконання завдань цивільного захисту створеними ними функціональними підсистемами з урахуванням відповідних режимів функціонування ЄДСЦЗ2

Розроблення (уточнення) положень про функціональні підсистеми та їх ланки, інших нормативно-правових актів, необхідних для функціонування функціональних підсистем3

Розроблення (уточнення) положень про галузеві спеціалізовані служби цивільного захисту4

Розроблення (уточнення) положень про об'єктові формування цивільного захисту на суб'єктах господарювання, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади5

Розроблення (уточнення) плану реагування на надзвичайні ситуації6

Розроблення (уточнення) планів локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління відповідного центрального органу виконавчої влади7

Розроблення (уточнення) планів цивільного захисту на особливий період8

Розроблення (уточнення) та стан виконання плану основних заходів цивільного захисту на відповідний рік9

Розроблення (уточнення) планів взаємодії суб’єктів забезпечення цивільного захисту під час функціонування ЄДСЦЗ у відповідному режимі10

Розроблення та виконання планів проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)11

Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади12

Розроблення та забезпечення реалізації галузевих програм, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки13

Ужиття заходів щодо подання даних до Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктівII. Організація оповіщення та інформування керівного складу про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій

14

Упровадження заходів щодо оповіщення та інформування керівного складу про загрозу або виникнення надзвичайних ситуаційIII. Стан інженерного захисту територій, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту

15

Визначення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування загальної потреби в захисних спорудах цивільного захисту для суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління16

Організація здійснення заходів щодо створення, утримання та використання фонду захисних споруд цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління17

Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту підпорядкованих територіальних органів та підприємств, що належать до сфери їх управління, та захисних споруд цивільного захисту державної власності, що перебувають на балансі суб’єктів господарювання приватної форми власності18

Організація проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту підпорядкованих територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади19

Розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до проектної документації20

Урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів21

Забезпечення інженерного захисту територій, у тому числі будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утримання у функціональному стані22

Обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, розроблення та здійснення заходів щодо їх безпечної експлуатації23

Знання працівниками порядку укриття в захисних спорудах цивільного захистуIV. Організація заходів з евакуації

24

Розроблення плану розміщення виробничих потужностей підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, у небезпечних районах25

Стан підготовки районів з розміщення виробничих потужностей підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, у небезпечних районахV. Організація радіаційного і хімічного захисту населення і територій

26

Забезпечення працівників, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю27

Пристосування відповідних об’єктів для проведення санітарної обробки працівників та населення та спеціальної обробки одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараженняVI. Стан організації медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

28

Стан готовності щодо забезпечення медичного та біологічного захисту працівників центрального органу виконавчої влади в разі виникнення надзвичайних ситуацій29

Забезпечення медичного захисту населення:а

організація та планування щодо надання медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, рятувальникам та іншим особам, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожежб

стан планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форми власностів

наявність порядку щодо забезпечення своєчасного застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне проведення санітарно-протиепідемічних заходівг

здійснення контролю за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води та джерелами водопостачанняґ

завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формуваньд

ужиття заходів щодо забезпечення утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’яе

стан накопичення медичного та спеціального майна і технікиє

стан підготовки та перепідготовки медичних працівників з надання екстреної медичної допомогиж

вжиття заходів щодо навчання населення способам надання домедичної допомоги та правилам дотримання особистої гігієниз

здійснення заходів з метою недопущення негативного впливу на здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворюваньи

стан планування щодо здійснення санітарної охорони територій та суб’єктів господарювання в зоні надзвичайної ситуаціїі

проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуаціїї

здійснення інших заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, залежно від ситуації, що склалася30

Забезпечення біологічного захистуа

організація заходів щодо своєчасного виявлення чинників та осередку біологічного зараження, його локалізації і ліквідаціїб

прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходівв

заходи щодо проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики біологічного зараження населенняг

своєчасне застосування засобів індивідуального та колективного захистуґ

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантинуд

здійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населенняе

надання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними патогенними агентамиє

установлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони здоров’я та населенням31

Забезпечення психологічного захисту населення:а

планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистомб

своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистістьв

виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють виникненню соціально-психологічної напруженостіг

використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населенняґ

здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що склаласяVII. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій

32

Організація роботи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів, визначення відповідальних осіб33

Визначення центральними органами виконавчої влади номенклатури резерву із належними обґрунтуваннями, здійснена робота щодо погодження та затвердження номенклатури, відповідність у переліку номенклатури матеріальних цінностей, що відповідають характеру та масштабам можливих надзвичайних ситуацій34

Наявність фактично створених обсягів матеріальних резервів35

Здійснення заходів щодо поповнення резервів, розроблення річних графіків накопичення резервів, сплановані заходи щодо поповнення резервів у програмах і заходах з виконання повноважень центральними органами виконавчої влади36

Визначення місць зберігання матеріальних резервів, стан їх утримання, відповідність складських приміщень умовам, що забезпечують їх цілісність та якість37

Наявність сертифікатів відповідності матеріальних зцінностей38

Ведення обліку і контролю наявних матеріальних резервів, перевірка їх наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей за призначенням39

Надання звітності до ДСНС України відповідно до Табеля термінових та строкових донесень40

Планування резервного фонду бюджету (обсяги резервного фонду)41

Ужиття заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення заходів цивільного захистуVIII. Організація робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій

42

Наявність документів щодо порядку залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації та планів взаємодії органів управління та сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій43

Наявність розроблених заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування національної економіки в особливий період, зокрема суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, та стан їх здійснення44

Наявність та стан виконання державних цільових програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, зменшення можливих матеріальних втрат45

Стан прогнозування і оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсахIX. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

46

Наявність документів, необхідних для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків47

Наявність документів щодо можливості утворення спеціальних комісій з ліквідації надзвичайної ситуації48

Наявність документів щодо можливості проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організації життєзабезпечення постраждалого населення49

Наявність документів щодо можливості залучення сил цивільного захисту (у тому числі за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту) до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гуманітарних операцій за межами України50

Відповідність реального порядку залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій планам реагування на надзвичайні ситуації планам взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій51

Наявність документів щодо забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій52

Наявність документів щодо можливості організації санітарної обробки працівників та спеціальної обробки одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараженняX. Створення аварійно-рятувальних служб та керівництво ними

53

Наявність нормативних, розпорядчих та інших документів стосовно створення аварійно-рятувальних служб54

Організація керівництва створеними аварійно-рятувальними службами, суб’єктами господарювання, основна діяльність яких спрямована або може бути спрямована на виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спеціалізованими службами цивільного захисту, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням55

Матеріальне та фінансове забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуаційXI. Атестація аварійно-рятувальних служб, служб медицини катастроф, рятувальників та видача їм свідоцтва про атестацію

56

Забезпечення атестації аварійно-рятувальних служб, утворених центральним органом виконавчої влади, та рятувальників, наявність підтверджених свідоцтв про їх атестацію та книжок рятувальників57

Забезпечення сертифікації водолазних підрозділів спеціальних аварійно-рятувальних служб58

Відповідність кількості атестованих аварійно-рятувальних служб, утворених центральним органом виконавчої влади, унесених до реєстру аварійно-рятувальних службXII. Пункти управління і центри управління в надзвичайних ситуаціях

59

Наявність наказу про створення оперативно-чергової служби пункту управління або центру управління в надзвичайних ситуаціях60

Наявність обладнаних пунктів управління в надзвичайних ситуаціях та документів щодо їх роботи або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні61

Наявність центрів управління в надзвичайних ситуаціях та документів щодо їх роботи або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні62

Наявність та якість розроблення посадових інструкцій персоналу робочої зміни63

Наявність та якість розроблення алгоритму оперативного чергового в разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації64

Наявність нормативної документації щодо взаємоінформування в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації65

Стан обладнання робочих місць персоналу пунктів (центрів) управління в надзвичайних ситуаціях (ліній телефонного та факсимільного зв’язку, Інтернету, засобів резервного електроживлення)66

Наявність та стан ведення документів щодо організації та проведення занять (навчань) з персоналом оперативно-чергової служби67

Уміння персоналу оперативно-чергової служби виконувати покладені на нього завданняXIII. Заходи щодо визначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

68

Наявність документів щодо можливості призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації69

Наявність зразків документів щодо діяльності керівника робіт під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій70

Наявність відповідних рішень (розпоряджень) керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, стан їх оформлення та реєстрації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)71

Наявність звітів про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїXIV. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

72

Наявність документів (рішень) щодо утворення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації73

Наявність списку осіб, які можуть включатися до складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та доведення його до виконавців74

Перелік центрів управління у надзвичайних ситуаціях, з якими може здійснювати взаємодію штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації75

Наявність визначених завдань, функцій та порядку діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації76

Наявність розроблених зразків оперативно-технічної і звітної документації для штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїXV. Підготовка керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту

77

Стан організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб та відповідність такої організації вимогам глави 18 Кодексу цивільного захисту України. Наявність навчальних та звітних документів78

Стан організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації працівників професійних аварійно-рятувальних служб79

Стан забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління. Наявність навчальних та звітних документівXVI. Підготовка до дій за призначенням органів управління та аварійно-рятувальних служб

80

Наявність документів (планів, розпоряджень, навчальних програм тощо) щодо здійснення підготовки органів управління та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням під час проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)81

Відповідність питань періодичності та тривалості підготовки органів управління та аварійно-рятувальних служб вимогам глави 19 Кодексу цивільного захисту України та Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 44382

Наявність результатів оцінки стану готовності органів управління та аварійно-рятувальних служб до виконання завдань цивільного захисту в мирний час і особливий період, інших звітних документів стосовно проведених заходівXVII. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки, виконання вимог техногенної безпеки

83

Розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення техногенної та пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, з урахуванням джерел небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, наведених у статті 50 Кодексу цивільного захисту України84

Здійснення методичного керівництва суб’єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимог85

Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах підвищеної небезпеки та інших суб’єктах господарювання, що належать до сфери їх управління, які можуть створити загрозу виникнення аварії86

Стан виконання актів перевірки органами державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки87

Наявність вимог щодо дотримання техногенної безпеки, розроблених центральним органом виконавчої влади відповідно до компетенції на підставі Кодексу цивільного захисту та інших законів88

Відповідність розроблених вимог щодо дотримання техногенної безпеки нормам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони навколишнього природного середовища, екологічної, пожежної та промислової безпеки, охорони праці, будівництва, а також вимогам національних стандартів89

Урахування вимог щодо дотримання техногенної безпеки у відповідних статутах або положеннях стосовно виробничої, експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери центрального органу виконавчої владиXVIII. Страхування

90

Організаційні заходи щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів підпорядкованих територіальних органів та підприємств, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, від шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій91

Організаційні заходи щодо забезпечення страхового відшкодування підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на такому об’єктіXIX. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення

92

Ужиття заходів щодо організації створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, з урахуванням вимог статті 53 Кодексу цивільного захисту УкраїниXX. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

93

Виконання вимог глави 13 Кодексу цивільного захисту України94

Розроблення та впровадження організаційних і практичних заходів щодо забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Організація їх виконання95

Реалізація заходів щодо забезпечення пожежної безпеки96

Своєчасність розроблення відповідних наказів та прийняття розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів97

Організація розроблення комплексних, перспективних і поточних планів забезпечення протипожежного захисту підвідомчих об'єктів з визначенням необхідної кількості матеріальних ресурсів та фінансового забезпечення98

Ступінь реагування керівництва на інформацію органів державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки щодо посилення стану пожежної безпеки підвідомчих об'єктів99

Створення та функціонування служби пожежної безпеки, організація її роботи, наявність відповідних положень, затверджених у встановленому порядку100

Організація моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій101

Організація роботи щодо здійснення обліку та аналізу пожеж, що сталися на підвідомчих об'єктах, наявність матеріалів службових розслідувань102

Порядок здійснення контролю за станом пожежної безпеки підвідомчих об'єктів103

Діяльність відповідальних осіб, на яких покладено забезпечення пожежної безпеки, наявність посадових інструкцій (функціональних обов’язків) цих осіб104

Розгляд питань щодо посилення стану протипожежного захисту підвідомчих об'єктів на нарадах, семінарах. Заслуховування керівників об'єктів про неналежний стан пожежної безпеки, ужиття заходів реагування105

Організація навчання посадових осіб і перевірка знань з питань пожежної безпеки, наявність погоджених у встановленому порядку програм навчання106

Стан виконання заходів, запропонованих листами (довідками) та приписами органів державного нагляду і контролю у сферах пожежної та техногенної безпеки107

Проведення комплексу заходів на підвідомчих об'єктах щодо забезпечення пожежної безпеки в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечних періодів108

Організація роботи пожежно-технічних комісій, відомчої, добровільної пожежної охорони, їх страхування109

Наявність переліку об'єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту110

Стан виконання прийнятих рішень щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об'єктів111

Здійснення вибіркових перевірок стану організації роботи на об’єктах щодо забезпечення пожежної безпекиXXI. Державна, відомча, місцева, добровільна пожежна охорона

112

Наявність документів, що визначають створення та організацію роботи служб пожежної безпеки на об’єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної спеціальної служби транспорту, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах організації спеціального зв’язку та захисту інформації, центрального органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, центрального органу виконавчої влади, інших органів державної влади, стан та ефективність здійснення ними контролю за виконанням правил пожежної безпеки на цих об’єктахXXII. Особливості міжсезонної готовності до реагування на надзвичайні ситуації

113

Ужиття заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду114

Ужиття заходів щодо підготовки до весняно-літнього періоду115

Ужиття заходів щодо підготовки до пропуску паводку116

Ужиття заходів щодо підготовки до забезпечення пожежної безпеки лісів117

Забезпечення пожежної безпеки під час збору врожаю

Додаток 3
до Інструкції з організації перевірок
діяльності міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування
щодо виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів
з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту
(пункт 2 розділу VІ)

ВІДОМІСТЬ
перевірки діяльності місцевих державних адміністрацій та інших державних органів влади

№ з/п

Питання перевірки

Критерій оцінки

є зауваження

немає зауважень

I. Планування діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок, організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб

1

Ужиття заходів щодо забезпечення цивільного захисту на відповідній території2

Розроблення (уточнення) положень про територіальні підсистеми та їх ланки, інших нормативно-правових актів, необхідних для функціонування територіальних підсистем3

Забезпечення виконання завдань створеними територіальними підсистемами та їх ланками з урахуванням відповідних режимів функціонування ЄДСЦЗ4

Розроблення (уточнення) положень про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту5

Розроблення (уточнення) положень про територіальні формування цивільного захисту6

Розроблення (уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації7

Розроблення (уточнення) планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління відповідного місцевого органу виконавчої влади8

Розроблення (уточнення) планів цивільного захисту на особливий період9

Розроблення (уточнення) та стан виконання плану основних заходів цивільного захисту на відповідний рік10

Розроблення (уточнення) та включення до мобілізаційних планів відповідних заходів щодо проведення цільової мобілізації11

Розроблення (уточнення) планів взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій12

Розроблення та виконання планів проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)13

Організація взаємодії з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, іншими центральними органами виконавчої влади, їх органами управління та силами цивільного захисту щодо виконання завдань цивільного захисту14

Створення на регіональному та місцевому рівнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування15

Розроблення відповідних документів та планів роботи комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, забезпечення їх роботи та ефективного контролю за виконанням прийнятих ними рішень16

Розроблення та забезпечення реалізації регіональних, місцевих програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпекиII. Організація оповіщення та інформування керівного складу і населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та дії в умовах надзвичайних ситуацій

17

Створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання в постійній готовності територіальної системи централізованого оповіщення, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування18

Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху форміIII. Стан інженерного захисту територій, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту

19

Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту20

Віднесення, відповідно до основних показників, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку в порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України21

Віднесення міст до відповідних груп цивільного захисту22

Розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної документації23

Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту24

Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту25

Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення26

Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності27

Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту28

Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту29

Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду таких споруд30

Урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктів31

Ужиття заходів щодо будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утримання у функціональному станіIV. Організація заходів з евакуації

32

Організація та здійснення евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у безпечні райони, їх розміщення, ужиття заходів щодо життєзабезпечення населення:а

наявність рішення про створення органів з евакуації (комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації)б

наявність документів комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуаціїв

розроблення і виконання плану евакуації населенняг

визначення зон можливої евакуації населенняґ

визначення і підготовка безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностейд

розроблення плану приймання та розміщення евакуйованого населення, яке прибуває з небезпечних районіве

стан підготовки приймальних пунктів з евакуаціїє

стан обладнання станцій, портів, пунктів висадки населення, сховищ для захисту евакуйованого населенняж

стан підготовки житла, медичних закладів, інших об’єктів для розміщення і життєзабезпечення евакуйованого населення, організація ведення його облікуз

наявність документів та стан виконання заходів, що плануються для забезпечення радіаційної і хімічної розвідок на маршрутах евакуації і в районах розміщення населення, організація дозиметричного контролю, санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна і транспортуи

організація оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення про початок евакуаціїі

наявність документів щодо управління евакуацієюї

наявність документів щодо організації життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного розміщенняй

наявність документів щодо участі в командно-штабних навчаннях та об’єктових тренуванняхк

наявність документів щодо навчання населення діям під час проведення евакуації33

Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій34

Забезпечення соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплат матеріальної допомоги35

Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації36

Стан виконання Правил пожежної безпеки для місць розміщення евакуйованого населення, затверджених наказом МНС України від 05.11.2012 № 1301, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2012 р. за № 1967/22279V. Стан організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій

37

Організація радіаційного та хімічного спостереження38

Пристосування відповідних об’єктів для проведення санітарної обробки працівників та населення та спеціальної обробки одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження39

Розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту40

Організація та здійснення дозиметричного і хімічного контролю41

Ужиття заходів щодо забезпечення класифікації адміністративно-територіальних одиниць та хімічно небезпечних об’єктів42

Завчасне накопичення і підтримання в постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження об’єктів радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідкиVI. Стан організації медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

43

Забезпечення медичного захисту населення:а

організація та планування щодо надання медичної допомоги постраждалим унаслідок надзвичайних ситуацій, рятувальникам та іншим особам, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожежб

стан планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форми власностів

розроблення порядку щодо забезпечення своєчасного застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне проведення санітарно-протиепідемічних заходівг

здійснення контролю за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води та джерелами водопостачанняґ

завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формуваньд

ужиття заходів щодо забезпечення утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’яе

стан накопичення медичного та спеціального майна і технікиє

стан підготовки та перепідготовки медичних працівників з надання екстреної медичної допомогиж

ужиття заходів щодо навчання населення способам надання домедичної допомоги та правилам дотримання особистої гігієниз

здійснення заходів з метою недопущення негативного впливу на здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворюваньи

організація контролю за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією, за місцями захоронення біологічних матеріалів, заражених активними формами бактерійі

проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуаціїї

стан планування та здійснення санітарної охорони територій та суб’єктів господарювання в зоні надзвичайної ситуаціїй

створення підрозділів служби медицини катастроф, необхідних для надання екстреної медичної допомогик

здійснення інших заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, залежно від ситуації, що склалася44

Забезпечення біологічного захисту:а

своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, ужиття заходів щодо його локалізації і ліквідаціїб

прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходівв

проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики біологічного зараження населенняг

своєчасне застосування засобів індивідуального та колективного захистуґ

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантинуд

здійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населенняе

надання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними патогенними агентамиє

установлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони здоров’я та населенням45

Забезпечення психологічного захисту населення:а

планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистомб

своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистістьв

виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють виникненню соціально-психологічної напруженостіг

використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населенняґ

здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що склаласяVII. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій

46

Організація роботи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів, визначення відповідальних осіб47

Визначення номенклатури резерву із належними обґрунтуваннями, здійснена робота щодо погодження та затвердження номенклатури, відповідність у переліку номенклатури матеріальних цінностей, що відповідають характеру та масштабам можливих надзвичайних ситуацій48

Наявність фактично створених обсягів матеріальних резервів49

Здійснення роботи щодо поповнення резервів, розроблення річних графіків накопичення резервів, сплановані заходи щодо поповнення резервів у програмах і заходах з виконання повноважень органами виконавчої влади50

Визначення місць зберігання матеріальних резервів, стан їх утримання, відповідність складських приміщень умовам, що забезпечують їх цілісність та якість51

Наявність сертифікатів відповідності матеріальних цінностей52

Облік і контроль наявних матеріальних резервів, перевірка їх наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей за призначенням53

Надання звітності до ДСНС України відповідно до Табеля термінових та строкових донесень54

Планування резервного фонду бюджету (обсяги резервного фонду)55

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення заходів цивільного захистуVIII. Організація робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій

56

Стан прогнозування і оцінки соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах57

Відповідність реального порядку залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій планам реагування на надзвичайні ситуації та планам взаємодії органів управління та сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій58

Організація постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів та окремих територій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України59

Наявність та стан виконання державних, регіональних та місцевих цільових програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністрації, зменшення можливих матеріальних втрат60

Розроблення та здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, в особливий період61

Визначення та затвердження в межах кожного району спеціальних місць для безпечного знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів у разі можливості їх транспортуванняIX. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

62

Наявність документів щодо організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території населених пунктів, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій63

Наявність документів щодо можливості організації санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, техніки, обладнання, засобів захисту, будівель, споруд і територій, які зазнали радіоактивного, хімічного забруднення чи біологічного зараження64

Наявність документів, необхідних для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків65

Наявність документів, необхідних для організації та керівництва проведенням відновлювальних робіт на підприємствах, що входять до сфери управління місцевих органів виконавчої влади66

Наявність документів щодо можливості залучення сил цивільного захисту (у тому числі за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізації державної політики у сфері цивільного захисту) до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гуманітарних операцій за межами України67

Наявність документів щодо можливості утворення спеціальних комісій з ліквідації надзвичайної ситуації68

Наявність документів щодо організації життєзабезпечення постраждалого населенняX. Сили цивільного захисту

69

Наявність нормативних, розпорядчих та інших документів стосовно створення сил цивільного захисту70

Стан готовності місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації71

Організація керівництва створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням72

Матеріальне та фінансове забезпечення виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуаційXI. Атестація аварійно-рятувальних служб, служб медицини катастроф, рятувальників та видача їм свідоцтва про атестацію

73

Забезпечення атестації аварійно-рятувальних служб, утворених місцевими державними адміністраціями, та рятувальників, наявність підтверджених свідоцтв про їх атестацію та книжок рятувальників74

Забезпечення сертифікації водолазних підрозділів спеціальних аварійно-рятувальних служб75

Відповідність кількості атестованих аварійно-рятувальних служб, утворених місцевими державними адміністраціями, внесених до реєстру аварійно-рятувальних службXII. Пункти управління і центри управління в надзвичайних ситуаціях

76

Наявність обладнаних пунктів управління в надзвичайних ситуаціях та документів, необхідних для їх роботи, або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні77

Наявність центрів управління в надзвичайних ситуаціях та документів, необхідних для їх роботи, або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні78

Наявність та якість розроблення посадових інструкцій персоналу робочої зміни79

Наявність та якість розроблення алгоритму оперативного чергового в разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації80

Наявність нормативної документації щодо взаємоінформування в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації81

Стан обладнання робочих місць персоналу пунктів (центрів) управління в надзвичайних ситуаціях (ліній телефонного та факсимільного зв’язку, Інтернету, засобів резервного електроживлення)82

Наявність та стан ведення документів щодо організації та проведення занять (навчань з персоналом оперативно-чергової служби)83

Уміння персоналу оперативно-чергової служби виконувати покладені на нього завданняXIII. Заходи щодо визначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

84

Наявність документів щодо можливості призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації85

Наявність відповідних рішень (розпоряджень) керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, стан їх оформлення та реєстрації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)86

Наявність звітів про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)87

Оформлення рішень щодо взаємодії місцевих державних адміністрацій із суб’єктами господарювання на території регіону щодо призначення керівника робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації88

Наявність зразків документів щодо діяльності керівника робіт під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуаційXIV. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

89

Наявність документів (рішень) щодо утворення штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації90

Наявність списку осіб, які можуть включатися до складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та доведення його до виконавців91

Перелік центрів управління в надзвичайних ситуаціях, з якими може здійснювати взаємодію штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації92

Наявність визначених завдань, функцій та порядку діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації93

Наявність розроблених зразків оперативно-технічної і звітної документації для штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїXV. Підготовка керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту

94

Стан організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб та відповідність такої організації вимогам глави 18 Кодексу цивільного захисту України. Наявність навчальних та звітних документів95

Стан забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціяхXVI. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

96

Стан інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, у тому числі через утворені при них консультаційні пункти97

Наявність та стан роботи консультаційних пунктів для ведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій98

Організація видання навчальних, навчально-наочних посібників, брошур та розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів тощо, для задоволення потреби в самостійному вивченні загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях99

Створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги100

Наявність документів, що підтверджують залучення населення під час навчань, тренувань та проходження інструктажів у навчально-консультаційних центрах101

Стан інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій шляхом запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів та соціальної реклами102

Залучення громадських організацій для сприяння пропаганді знань серед населення щодо власної та колективної безпеки в разі виникнення надзвичайної ситуаціїXVII. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

103

Наявність документів (планів, розпоряджень, навчальних програм тощо) щодо здійснення підготовки органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням під час проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)104

Відповідність питань періодичності та тривалості підготовки органів управління та сил цивільного захисту вимогам глави 19 Кодексу цивільного захисту України та Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443105

Наявність звітних документів стосовно проведених заходівXVIII. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки, виконання вимог техногенної безпеки

106

Забезпечення реалізації вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах та інших об’єктах господарської діяльності, які можуть створити реальну загрозу виникнення аварії, що належать до сфери управління місцевих органів державної влади107

Розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення техногенної та пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, з урахуванням джерел небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, наведених у статті 50 Кодексу цивільного захисту України108

Здійснення методичного керівництва суб’єктами господарювання, що належать до сфери їх управління, стосовно виконання ними вимог техногенної та пожежної безпеки, а також контролю за виконанням зазначених вимог109

Стан виконання актів перевірок органами державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки110

Наявність вимог щодо дотримання техногенної безпеки, розроблених місцевою державною адміністрацією, відповідно до компетенції, на підставі Кодексу цивільного захисту України та інших законів111

Відповідність розроблених вимог щодо дотримання техногенної безпеки нормам захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя, охорони навколишнього природного середовища, екологічної, пожежної та промислової безпеки, охорони праці, будівництва, а також вимогам національних стандартів112

Урахування вимог щодо дотримання техногенної безпеки у відповідних статутах або положеннях стосовно виробничої, експлуатаційної та іншої діяльності відповідних посадових осіб і працівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління місцевої державної адміністраціїXIX. Страхування у сфері цивільного захисту

113

Організаційні заходи щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів підпорядкованих підприємств, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, від шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій114

Організаційні заходи щодо забезпечення страхового відшкодування підприємствами, що належать до сфери управління органів місцевого самоврядування, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на такому об’єктіXX. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення

115

Наявність відповідних рішень територіальної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо визначення переліку об’єктів, які підлягають обладнанню автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення116

Ужиття заходів щодо організації улаштування, експлуатації і технічного обслуговування автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення з урахуванням вимог статті 53 Кодексу цивільного захисту УкраїниXXI. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

117

Розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління118

Виконання вимог Кодексу цивільного захисту України з питань пожежної безпеки119

Розроблення та впровадження організаційних і практичних заходів щодо забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Організація їх виконання120

Своєчасність розроблення відповідних наказів та прийняття розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів121

Організація розроблення комплексних, перспективних і поточних планів забезпечення протипожежного захисту підвідомчих об'єктів з визначенням необхідної кількості матеріальних ресурсів та фінансового забезпечення122

Ступінь реагування керівництва на інформацію органів державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки щодо посилення стану пожежної безпеки підвідомчих об'єктів123

Створення та функціонування служби пожежної безпеки, організація її роботи, наявність відповідних положень, затверджених у встановленому порядку124

Організація роботи щодо здійснення обліку та аналізу пожеж, що сталися на підвідомчих об'єктах, наявність матеріалів службових розслідувань125

Порядок здійснення контролю за станом пожежної безпеки підвідомчих об'єктів126

Діяльність відповідальних осіб, на яких покладено забезпечення пожежної безпеки, наявність цих положень у посадових інструкціях (функціональних обов’язках)127

Розгляд питань щодо посилення стану протипожежного захисту підвідомчих об'єктів на нарадах, семінарах. Заслуховування керівників об'єктів про неналежний стан пожежної безпеки, ужиття заходів реагування128

Організація навчання посадових осіб і перевірка знань з питань пожежної безпеки, наявність погоджених у встановленому порядку програм навчання129

Стан виконання заходів, запропонованих листами (довідками) та приписами органів державного нагляду та контролю у сферах пожежної та техногенної безпеки130

Проведення комплексу заходів на підвідомчих об'єктах щодо забезпечення пожежної безпеки в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечних періодів131

Організація роботи пожежно-технічних комісій, відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, їх страхування132

Організація моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж133.

Здійснення аналізу причини виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж134

Наявність переліку об'єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту135

Стан виконання прийнятих рішень щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об'єктів136

Здійснення вибіркових перевірок стану організації роботи щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктахXXII. Державна, відомча, місцева, добровільна пожежна охорона

137

Наявність та стан діяльності функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони138

Стан забезпечення утворених підрозділів місцевої пожежної охорони пожежними депо, пожежною технікою, паливо-мастильними матеріалами, засобами зв’язку та організація їх цілодобового чергування139

Стан діяльності добровільних пожежно-рятувальних підрозділів щодо забезпечення пожежної охорони на територіях населених пунктів140

Стан організації оперативного підпорядкування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони начальнику гарнізону (керівнику територіального органу ДСНС України)XXIII. Особливості міжсезонної готовності до реагування на надзвичайні ситуації

141

Ужиття заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду142

Ужиття заходів щодо підготовки до весняно-літнього періоду143

Ужиття заходів щодо підготовки до пропуску паводку144

Ужиття заходів щодо підготовки до забезпечення пожежної безпеки лісів145

Забезпечення пожежної безпеки під час збору врожаю146

Ужиття заходів щодо підготовки до купального сезону та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах147

Ужиття заходів щодо забезпечення безпеки на гірськолижних курортах

Додаток 4
до Інструкції з організації перевірок
діяльності міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування
щодо виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів
з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту
(пункт 3 розділу VІ)

ВІДОМІСТЬ
перевірки діяльності органів місцевого самоврядування

№ з/п

Питання перевірки

Критерій оцінки

є зауваження

немає зауважень

I. Планування діяльності єдиної державної системи цивільного захисту та організація роботи з виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту і діяльності аварійно-рятувальних служб

1

Забезпечення цивільного захисту на відповідній території2

Розроблення (уточнення) положень про ланки територіальних підсистем, інших нормативно-правових актів, необхідних їх для функціонування3

Забезпечення виконання завдань створеними ланками територіальних підсистем4

Розроблення (уточнення) положень про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту5

Розроблення (уточнення) положень про територіальні формування цивільного захисту6

Розроблення (уточнення) планів реагування на надзвичайні ситуації7

Розроблення (уточнення) планів локалізації і ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки, що належать до сфери управління відповідного органу місцевого самоврядування8

Розроблення (уточнення) планів цивільного захисту на особливий період9

Розроблення (уточнення) та стан виконання плану основних заходів цивільного захисту на відповідний рік10

Розроблення (уточнення) планів взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту ланок територіальних підсистем під час ліквідації наслідків конкретних надзвичайних ситуацій11

Розроблення та виконання планів проведення командно-штабних (штабних) та інших навчань і тренувань з питань цивільного захисту (спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань)12

Розроблення та забезпечення реалізації програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки13

Взаємодія з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо виконання завдань цивільного захисту14

Створення в містах комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайних ситуацій - спеціальних комісій з їх ліквідації (за потреби), забезпечення їх функціонування15

Розроблення відповідних документів та планів роботи комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, забезпечення їх роботи та ефективного контролю за виконанням прийнятих ними рішеньII. Організація оповіщення та інформування керівного складу і населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій та дії в умовах надзвичайних ситуацій

16

Створення за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, та підтримання в постійній готовності місцевої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування17

Забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху форміIII. Стан інженерного захисту територій, укриття населення в захисних спорудах цивільного захисту

18

Розроблення та здійснення заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період, що належать до сфери їх управління19

Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх відповідним державним адміністраціям20

Віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорій цивільного захисту відповідно до основних показників та затвердження їх переліку21

Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту22

Розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної документації23

Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту24

Планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення25

Прийняття рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності в разі банкрутства (ліквідації) суб’єкта господарювання, на балансі якого вона перебуває, та безхазяйних захисних споруд26

Організація обліку фонду захисних споруд цивільного захисту27

Здійснення контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту28

Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, з фонду захисних споруд цивільного захисту29

Ужиття заходів щодо будівництва протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення, їх утримання у функціональному стані30

Урахування можливих проявів небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів та негативних наслідків аварій під час розроблення генеральних планів населених пунктівIV. Організація заходів з евакуації

31

Організація, планування та здійснення евакуації населення, майна в безпечні райони, їх розміщення та життєзабезпечення населення:а

наявність рішення про створення органів з евакуації (комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації)б

наявність документів комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуаціїв

визначення зон можливої евакуації населенняг

розроблення і виконання плану евакуації населенняґ

визначення і підготовка безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностейд

розроблення плану приймання та розміщення евакуйованого населення, яке прибуває з небезпечних районіве

стан підготовки приймальних пунктів з евакуаціїє

стан обладнання станцій, портів, пунктів висадки населення, сховищ для захисту евакуйованого населенняж

стан підготовки житла, медичних закладів, інших об’єктів для розміщення і життєзабезпечення евакуйованого населення, організація ведення його облікуз

наявність документів та стан виконання заходів, що плануються для забезпечення радіаційної і хімічної розвідок на маршрутах евакуації і в районах розміщення населення, організація дозиметричного контролю, санітарної обробки населення, спеціальної обробки одягу, майна і транспортуи

організація оповіщення керівників суб’єктів господарювання і населення про початок евакуаціїі

наявність документів щодо управління евакуацієюї

наявність документів щодо організації життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного розміщенняй

наявність документів щодо участі в командно-штабних навчаннях та об’єктових тренуванняхк

наявність документів щодо навчання населення діям під час проведення евакуаціїV. Стан організації радіаційного і хімічного захисту населення і територій

32

Організація радіаційного та хімічного спостереження33

Організація проведення санітарної обробки населення та спеціальної обробки одягу, майна і транспорту34

Розроблення та впровадження типових режимів радіаційного захисту35

Організація та здійснення дозиметричного і хімічного контролю36

Завчасне накопичення і підтримання в постійній готовності засобів індивідуального захисту для населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідкиVI. Стан організації медичного, біологічного та психологічного захисту, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення

37

Забезпечення медичного захисту населення:а

організація та планування щодо надання медичної допомоги постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій, рятувальникам та іншим особам, які залучалися до виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожежб

стан планування і використання сил та засобів закладів охорони здоров’я незалежно від форми власностів

розроблення порядку щодо забезпечення своєчасного застосування профілактичних медичних препаратів та своєчасне проведення санітарно-протиепідемічних заходівг

здійснення контролю за якістю та безпекою харчових продуктів і продовольчої сировини, питної води та джерелами водопостачанняґ

завчасне створення і підготовка спеціальних медичних формуваньд

ужиття заходів щодо забезпечення утворення в умовах надзвичайних ситуацій необхідної кількості додаткових тимчасових мобільних медичних підрозділів або залучення додаткових закладів охорони здоров’яе

стан накопичення медичного та спеціального майна і технікиє

стан підготовки та перепідготовки медичних працівників з надання екстреної медичної допомогиж

ужиття заходів щодо навчання населення способам надання домедичної допомоги та правилам дотримання особистої гігієниз

здійснення заходів з метою недопущення негативного впливу на здоров’я населення шкідливих факторів навколишнього природного середовища та наслідків надзвичайних ситуацій, а також умов для виникнення і поширення інфекційних захворюваньи

створення підрозділів служби медицини катастрофі

проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічної та епідемічної ситуаціїї

стан планування та здійснення санітарної охорони територій та суб’єктів господарювання в зоні надзвичайної ситуаціїй

здійснення інших заходів, пов’язаних з медичним захистом населення, залежно від ситуації, що склалася38

Забезпечення біологічного захисту:а

своєчасне виявлення чинників та осередку біологічного зараження, виконання заходів щодо його локалізації та ліквідаціїб

прогнозування масштабів і наслідків біологічного зараження, розроблення та запровадження своєчасних протиепідемічних, профілактичних, протиепізоотичних, протиепіфітотичних і лікувальних заходівв

проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики біологічного зараження населенняг

своєчасне застосування засобів індивідуального та колективного захистуґ

запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантинуд

здійснення дезінфекційних заходів в осередку зараження, знезараження суб’єктів господарювання, тварин та санітарної обробки населенняе

надання екстреної медичної допомоги ураженим біологічними патогенними агентамиє

установлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони здоров’я та населенням39

Забезпечення психологічного захисту населення:а

планування діяльності, пов’язаної з психологічним захистомб

своєчасне застосування ліцензованих та дозволених до застосування в Україні інформаційних, психопрофілактичних і психокорекційних методів впливу на особистістьв

виявлення за допомогою психологічних методів чинників, які сприяють виникненню соціально-психологічної напруженостіг

використання сучасних психологічних технологій для нейтралізації негативного впливу чинників надзвичайних ситуацій на населенняґ

здійснення інших заходів психологічного захисту залежно від ситуації, що склаласяVII. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення заходів цивільного захисту. Створення, збереження і раціональне використання матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій

40

Організація роботи з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів, визначення відповідальних осіб41

Визначення номенклатури резерву із належними обґрунтуваннями, здійснення роботи щодо погодження та затвердження номенклатури, відповідність у переліку номенклатури матеріальних цінностей, що відповідають характеру та масштабам можливих надзвичайних ситуацій42

Наявність фактично створених обсягів матеріальних резервів43

Здійснення роботи щодо поповнення резервів, розроблення річних графіків накопичення резервів, планування заходів щодо поповнення резервів у програмах і заходах з виконання повноважень органами місцевого самоврядування44

Визначення місць зберігання матеріальних резервів, стан їх утримання, відповідність складських приміщень умовам, що забезпечують їх цілісність та якість45

Наявність сертифікатів відповідності матеріальних резервів46

Облік і контроль наявних матеріальних резервів, перевірка їх наявності, якості, умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей за призначенням47

Забезпечення соціального захисту постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги48

Забезпечення складення довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків (реєстрів) постраждалих унаслідок надзвичайної ситуації, відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих осіб на підставі їх ідентифікації49

Відшкодування матеріальних збитків та надання допомоги постраждалим унаслідок надзвичайної ситуації50

Організація та забезпечення життєдіяльності постраждалих від надзвичайних ситуацій, а також під час ведення воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій51

Планування резервного фонду бюджету (обсягів резервного фонду)VIII. Організація робіт з попередження та реагування на надзвичайні ситуації, підвищення сталого функціонування об'єктів в умовах надзвичайних ситуацій

52

Відповідність реального порядку залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій планам реагування на надзвичайні ситуації та планам взаємодії органів управління та сил цивільного захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій53

Визначення та затвердження в межах кожного району спеціальних місць для безпечного знешкодження виявлених вибухонебезпечних предметів у разі можливості їх транспортуванняIX. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

54

Наявність документів щодо організації робіт з ліквідації можливих наслідків надзвичайних ситуацій на відповідній території міст, селищ та сіл, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків таких ситуацій55

Наявність документів щодо можливості організації та керівництва проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій56

Наявність документів, необхідних для координації робіт з ліквідації конкретної надзвичайної ситуації та її наслідків57

Наявність документів щодо можливості залучення сил цивільного захисту (у тому числі за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільного захисту) до проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гуманітарних операцій за межами України58

Наявність документів щодо можливості утворення спеціальних комісій з ліквідації надзвичайної ситуації59

Наявність документів щодо організації життєзабезпечення постраждалого населенняX. Сили цивільного захисту

60

Наявність нормативних, розпорядчих та інших документів стосовно створення сил цивільного захисту61

Стан готовності органів місцевого самоврядування, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації62

Організація керівництва створеними аварійно-рятувальними службами, формуваннями та спеціалізованими службами цивільного захисту, місцевою та добровільною пожежною охороною, забезпечення їх діяльності та здійснення контролю за готовністю до дій за призначенням63

Організація постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування окремих територій у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів УкраїниXI. Атестація аварійно-рятувальних служб, служб медицини катастроф, рятувальників та видача їм свідоцтва про атестацію

64

Забезпечення атестації аварійно-рятувальних служб, утворених місцевими державними адміністраціями, та рятувальників, наявність підтверджених свідоцтв про їх атестацію та книжок рятувальників65

Відповідність кількості атестованих аварійно-рятувальних служб, утворених місцевими державними адміністраціями, унесених до реєстру аварійно-рятувальних службXII. Пункти управління і центри управління в надзвичайних ситуаціях

66

Наявність обладнаних пунктів управління в надзвичайних ситуаціях та документів, необхідних для їх роботи, або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні67

Наявність центрів управління в надзвичайних ситуаціях та документів, необхідних для їх роботи, або обґрунтованих підстав щодо відсутності необхідності в їх обладнанні68

Наявність та якість розроблення посадових інструкцій персоналу робочої зміни69

Наявність та якість розроблення алгоритму оперативного чергового в разі отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації70

Наявність нормативної документації щодо взаємоінформування в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації71

Стан обладнання робочих місць персоналу пунктів (центрів) управління в надзвичайних ситуаціях (ліній телефонного та факсимільного зв’язку, Інтернету, засобів резервного електроживлення)72

Наявність та стан ведення документів щодо організації та проведення занять (навчань з персоналом оперативно-чергової служби)73

Уміння персоналу оперативно-чергової служби виконувати покладені на нього завданняXIII. Заходи щодо визначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

74

Наявність документів щодо можливості призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації75

Наявність відповідних рішень (розпоряджень) керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, стан їх оформлення та реєстрації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)76

Наявність звітів про прийняті рішення і перебіг подій під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (за результатами надзвичайних ситуацій, що сталися в минулому)77

Оформлення рішень щодо взаємодії місцевих державних адміністрацій із суб’єктами господарювання на території регіону щодо призначення керівника робіт у разі виникнення надзвичайної ситуації78

Наявність зразків документів щодо діяльності керівника робіт під час проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуаційXIV. Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

79

Наявність списку осіб, які можуть включатися до складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та доведення його до виконавців80

Перелік центрів управління в надзвичайних ситуаціях, з якими може здійснювати взаємодію штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації81

Наявність визначених завдань, функцій та порядку діяльності штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації82

Наявність розроблених зразків оперативно-технічної і звітної документації для штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації83

Розроблення оперативно-технічної документації для штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуаціїXV. Підготовка керівного складу та фахівців з питань цивільного захисту

84

Стан організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників професійних аварійно-рятувальних служб та відповідність такої організації вимогам глави 18 Кодексу цивільного захисту України. Наявність навчальних та звітних документів85

Стан забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціяхXVI. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях

86

Стан інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій, у тому числі через утворені при них консультаційні пункти87

Наявність та стан роботи консультаційних пунктів для ведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки населення в умовах надзвичайних ситуацій88

Організація видання навчальних, навчально-наочних посібників, брошур та розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів тощо задоволення потреби в самостійному вивченні загальної програми навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях89

Створення в консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання першої само- та взаємодопомоги90

Наявність документів, що підтверджують залучення населення під час навчань, тренувань та проходження інструктажів у навчально-консультаційних центрах91

Стан інформаційно-просвітницької роботи з населенням щодо правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій шляхом запровадження постійних рубрик у засобах масової інформації, зокрема друкованих, а також за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, аудіовізуальних та інтерактивних засобів та соціальної реклами92

Залучення громадських організацій для сприяння пропаганді знань серед населення щодо власної та колективної безпеки в разі виникнення надзвичайної ситуаціїXVII. Підготовка до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту

93

Забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання комунальної власності, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях94

Відповідність питань періодичності та тривалості підготовки органів управління та сил цивільного захисту вимогам глави 19 Кодексу цивільного захисту України та Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 44395

Наявність звітних документів стосовно проведених заходівXVIII. Діяльність із забезпечення техногенної безпеки, виконання вимог техногенної безпеки

96

Державний нагляд (контроль) з питань цивільного захисту97

Забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на об’єктах господарської діяльності, що належать до сфери їх управління98

Стан виконання приписів органів державного нагляду та контролю у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпекиXIX. Страхування

99

Організаційні заходи щодо забезпечення страхового захисту майнових інтересів підпорядкованих підприємств, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, від шкоди, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій або проведення робіт із запобігання чи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій100

Організаційні заходи щодо забезпечення страхового відшкодування підприємствами, що належать до сфери управління місцевих державних адміністрацій, у користуванні яких є об’єкти підвищеної небезпеки, шкоди, яка може бути заподіяна третім особам або їхньому майну, а також іншим юридичним особам унаслідок надзвичайної ситуації, що може виникнути на такому об’єктіXX. Автоматизована система раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення

101

Ужиття заходів щодо влаштування та функціонування в зонах можливого катастрофічного затоплення, що можуть статися від прориву гідротехнічних споруд Дніпровського та Дністровського каскадів автоматизованих систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та спеціальних систем оповіщення102

Ужиття заходів щодо влаштування та функціонування на об’єктах з масовим перебуванням людей об’єктових систем оповіщенняXXI. Заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

103

Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення пожежної безпеки суб’єктів господарювання комунальної форми власності104

Виконання вимог Кодексу цивільного захисту України з питань пожежної безпеки105

Розроблення та впровадження організаційних і практичних заходів щодо забезпечення виконання нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. Організація їх виконання106

Своєчасність розроблення відповідних наказів та прийняття розпоряджень з питань посилення пожежної безпеки підвідомчих об'єктів107

Організація моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж108

Установлення контролю за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією109

Здійснення аналізу причини виникнення надзвичайних ситуацій та пожеж110

Ступінь реагування керівництва на інформації органів державного нагляду у сферах пожежної та техногенної безпеки щодо посилення стану пожежної безпеки підвідомчих об'єктів111

Створення та функціонування служби пожежної безпеки, організація її роботи, наявність відповідних положень, затверджених у встановленому порядку112

Організація роботи щодо здійснення обліку та аналізу пожеж, що сталися на підвідомчих об'єктах, наявність матеріалів службових розслідувань113

Порядок здійснення контролю за станом пожежної безпеки підвідомчих об'єктів114

Діяльність відповідальних осіб, на яких покладено забезпечення пожежної безпеки, наявність цих положень у посадових інструкціях (функціональних обов’язках)115

Розгляд питань щодо посилення стану протипожежного захисту підвідомчих об'єктів на нарадах, семінарах. Заслуховування керівників об'єктів про неналежний стан пожежної безпеки, ужиття заходів реагування116

Організація навчання посадових осіб і перевірка знань з питань пожежної безпеки, наявність погоджених у встановленому порядку програм навчання117

Стан виконання заходів, запропонованих листами (довідками) та приписами органів державного нагляду та контролю у сферах пожежної та техногенної безпеки118

Проведення комплексу заходів на підвідомчих об'єктах щодо забезпечення пожежної безпеки в умовах весняно-літнього та осінньо-зимового пожежонебезпечного періоду119

Організація роботи пожежно-технічних комісій, відомчої, місцевої, добровільної пожежної охорони, їх страхування120

Наявність переліку об'єктів, будівель, споруд, що підлягають оснащенню автоматичними установками протипожежного захисту121

Стан виконання прийнятих рішень щодо посилення протипожежного захисту підпорядкованих об'єктів122

Здійснення вибіркових перевірок стану організації роботи щодо забезпечення пожежної безпеки на об’єктахXXII. Державна, відомча, місцева, добровільна пожежна охорона

123

Визначення відповідальних за створення і функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони124

Наявність рішення та інших документів органів місцевого самоврядування щодо утворення та діяльності підрозділів місцевої пожежної охорони, забезпечення їх належної діяльності125

Передбачення в місцевих бюджетах та відповідних програмах економічного і соціального розвитку коштів на створення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони126

Забезпечення утворених підрозділів місцевої пожежної охорони пожежними депо, пожежною технікою, паливо-мастильними матеріалами, засобами зв’язку та організація їх цілодобового чергування127

Наявність рішення та інших документів органів місцевого самоврядування щодо утворення та діяльності пожежно-рятувальних підрозділів з метою забезпечення функціонування добровільної пожежної охорони128

Стан діяльності добровільних пожежно-рятувальних підрозділів щодо забезпечення пожежної охорони на територіях населених пунктів129

Стан організації оперативного підпорядкування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони начальнику гарнізону (керівнику територіального органу ДСНС України)XXIII. Особливості міжсезонної готовності до реагування на надзвичайні ситуації

130

Ужиття заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду131

Ужиття заходів щодо підготовки до весняно-літнього періоду132

Ужиття заходів щодо підготовки до пропуску паводку133

Ужиття заходів щодо підготовки до забезпечення пожежної безпеки лісів134

Забезпечення пожежної безпеки під час збору врожаю135

Ужиття заходів щодо підготовки до купального сезону та забезпечення безпеки населення на водних об’єктах136

Ужиття заходів щодо забезпечення безпеки на гірськолижних курортах

Додаток 5
до Інструкції з організації перевірок
діяльності міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування
щодо виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів
з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту
(пункт 5 розділу VІII)

ТАБЛИЦЯ
визначення загальної оцінки діяльності міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту

Варіант І

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 2, апаратом Міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади відповідно до пункту 2 розділу VIII

добре

задовільно

незадовільно

Оцінка діяльності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

готовий до виконання завдань

обмежено готовий до виконання завдань

не готовий до виконання завдань

Варіант ІІ

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 2, апаратом Міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади відповідно до пункту 2 розділу VIII

добре

добре

задовільно

Оцінка діяльності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

відповідає вимогам

Загальна оцінка

обмежено готовий до виконання завдань

не готовий до виконання завдань

обмежено готовий до виконання завдань

Варіант ІІІ

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 2, апаратом Міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади відповідно до пункту 2 розділу VIII

задовільно

незадовільно

незадовільно

Оцінка діяльності функціональної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

не відповідає вимогам

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

Загальна оцінка

не готовий до виконання завдань

не готовий до виконання завдань

не готовий до виконання завданьДодаток 6
до Інструкції з організації перевірок
діяльності міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади,
місцевих державних адміністрацій
та органів місцевого самоврядування
щодо виконання вимог законів
та інших нормативно-правових актів
з питань техногенної та пожежної
безпеки, цивільного захисту
(пункт 6 розділу VІII)

ТАБЛИЦЯ
визначення оцінки адміністративно-територіальних одиниць, що перевірялись в областях та місті Київ

Варіант І

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

добре

добре

добре

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

відповідає вимогам

відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Варіант ІІ

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

добре

добре

добре

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

обмежено відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Варіант ІІІ

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

добре

добре

добре

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

обмежено відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Варіант ІV

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

задовільно

задовільно

задовільно

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

відповідає вимогам

відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Варіант V

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

задовільно

задовільно

задовільно

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

обмежено відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Варіант VІ

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

задовільно

задовільно

задовільно

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

обмежено відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Варіант VІІ

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

незадовільно

незадовільно

незадовільно

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

відповідає вимогам

відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 5)пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Варіант VІІІ

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

незадовільно

незадовільно

незадовільно

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

обмежено відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Варіант ІХ

Критерії оцінки

Оцінки

Стан виконання заходів, наведених у додатку 3, апаратом відповідної районної адміністрації в області, місті Києві відповідно до пункту 2 розділу VIII Інструкції

незадовільно

незадовільно

незадовільно

Оцінка діяльності органів місцевого самоврядування відповідно до пункту 3 розділу VIII Інструкції

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Оцінка діяльності територіальної підсистеми ЄДСЦЗ та її ланок відповідно до підпункту 5 пункту 4 розділу VIII Інструкції

відповідає вимогам

обмежено відповідає вимогам

не відповідає вимогам

Загальна оцінка

не відповідає вимогам

не відповідає вимогам

не відповідає вимогамПублікації документа

 • Офіційний вісник України від 11.04.2017 — 2017 р., № 29, стор. 64, стаття 862, код акта 85464/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -