<<
>>

Наказ МВС України від 06.02.2018 № 85 "Про затвердження Положення про забезпечення Національної гвардії України пально-мастильними матеріалами". МВС України. 2018

Документ актуальний на 05.04.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2018  № 85


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2018 р.
за № 258/31710

Про затвердження Положення про забезпечення Національної гвардії України пально-мастильними матеріалами

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну гвардію України», пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою належного забезпечення підрозділів Національної гвардії України авіаційним, автомобільним, танковим пальним, мастильними матеріалами, спеціальними рідинами, а також технічними засобами служби забезпечення пально-мастильними матеріалами, необхідними для експлуатаційних, виробничих і ремонтних потреб служби забезпечення пально-мастильними матеріалами в Національній гвардії України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про забезпечення Національної гвардії України пально-мастильними матеріалами, що додається.

2. Головному управлінню Національної гвардії України (Аллеров Ю.В.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра внутрішніх справ України генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
06.02.2018 № 85


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 березня 2018 р.


за № 258/31710

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення Національної гвардії України пально-мастильними матеріалами

І. Загальні положення

Це Положення визначає:

організацію та порядок забезпечення пально-мастильними матеріалами територіальних управлінь, з'єднань, військових частин і підрозділів (загонів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, установ та закладів Національної гвардії України (далі - військові частини) та основні завдання служби забезпечення пально-мастильними матеріалами (далі - служба ЗПММ);

обов'язки посадових осіб служби ЗПММ;

порядок забезпечення авіаційним, автомобільним, танковим пальним, мастильними матеріалами, спеціальними рідинами (далі - ПММ), а також засобами приймання, зберігання, транспортування, обліку, видачі, заправки пальним, контролю якості пального, засобами автоматизації та механізації процесів під час забезпечення пальним, матеріалами і обладнанням технічного призначення, що необхідно для експлуатаційних і ремонтних потреб служби ЗПММ з'єднань, військових частин та підрозділів (далі - технічні засоби служби ЗПММ);

організацію зберігання ПММ і технічних засобів служби ЗПММ;

порядок ведення обліку і звітності в службі ЗПММ, підрозділах, у місцях зберігання;

порядок застосування та витрачання ПММ і технічних засобів служби ЗПММ під час забезпечення службово-бойової діяльності військових частин;

технічне обслуговування і ремонт технічних засобів служби ЗПММ;

категорійність технічних засобів служби ЗПММ;

форми облікових документів.

IІ. Організація служби ЗПММ та її головні завдання

1. Основні завдання служби ЗПММ

1. Головними завданнями служби ЗПММ є організація та здійснення своєчасного й повного забезпечення Національної гвардії України ПММ та технічними засобами служби ЗПММ.

2. Під забезпеченням у цьому Положенні необхідно розуміти комплекс заходів щодо накопичення до встановлених норм запасів ПММ і технічних засобів ЗПММ та своєчасного забезпечення ними Національної гвардії України, їх зберігання, обслуговування та ремонту, використання за призначенням, своєчасного відновлення у разі втрати (псування), видачі у військові частини для поповнення запасів замість витрачених і втрачених.

2. Органи управління служби ЗПММ

1. У Головному управлінні Національної гвардії України - служба забезпечення пально-мастильними матеріалами управління тилу логістики Головного управління НГУ (далі - служба ЗПММ головного органу військового управління НГУ).

2. У територіальних управліннях НГУ - служба забезпечення пально-мастильними матеріалами територіального управління НГУ (далі - служба ЗПММ територіального управління).

3. У з'єднанні, військових частинах, що не входять до складу оперативно-територіального об’єднання (далі - ОТО), та військових частинах, що входять до складу ОТО, підрозділах (загонах), вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я НГУ (далі - військові частини) - служба забезпечення пально-мастильними матеріалами військової частини (далі - служба ЗПММ військової частини).

4. У військовій частині, де посаду начальника служби ЗПММ військової частини штатом не передбачено, виконання його обов’язків покладається на посадову особу цієї військової частини.

5. Служба ЗПММ військової частини, що входить до складу ОТО, підпорядковується службі ЗПММ територіального управління. Служба ЗПММ територіального управління та служба ЗПММ військових частин, що не входять до складу ОТО, підпорядковуються службі ЗПММ головного органу військового управління НГУ.

3. Функції служби ЗПММ

1. На службу ЗПММ головного органу військового управління НГУ покладаються:

організація діяльності служб ЗПММ військових частин НГУ щодо забезпечення ПММ і технічними засобами служби ЗПММ;

узагальнення розрахунків військових частин щодо потреби ПММ для виконання службово-бойових завдань, перевірка звітів про витрату ПММ, здійснення розподілу ПММ від Центральної бази забезпечення ПММ (далі - ЦБЗ ПММ) між військовими частинами та за потреби перерозподілу запасів ПММ між військовими частинами;

організація контролю за якістю і правильним використанням ПММ та розроблення заходів щодо його економного та раціонального витрачання у військових частинах;

розроблення нормативних документів з питань забезпечення військових частин ПММ і технічними засобами служби ЗПММ та внесення пропозицій до штатів військових частин;

участь у розробленні норм витрати ПММ для військової техніки, розроблення граничних норм втрат ПММ під час його приймання, зберігання, видачі та транспортування, а також норм напрацювання (строків служби) технічних засобів служби ЗПММ до ремонту і списання;

участь у розробленні планів бойової і мобілізаційної готовності, тилового та технічного забезпечення відмобілізування і приведення НГУ в бойову готовність, участь НГУ в територіальній обороні, організація їх своєчасного виконання відповідно до напряму діяльності;

робота з відомостями щодо потреби, наявності, обсягів утримання непорушних запасів ПММ і технічних засобів служби ЗПММ, які необхідні для забезпечення мобілізаційного розгортання НГУ;

планування та організація накопичення і оновлення непорушних запасів ПММ у військових частинах, здійснення контролю за їх збереженням;

організація постачання, накопичення, утримання запасів ПММ та технічних засобів служби ЗПММ згідно з установленими нормами і табелями;

перевірка у військових частинах наявності, якісного стану, обліку, порядку витрачання, збереження ПММ та технічних засобів служби ЗПММ;

організація забезпечення на об’єктах служби ЗПММ протипожежних заходів і заходів безпеки під час зберігання та поводження з ПММ;

організація заходів з охорони праці та забезпечення безпеки (життєдіяльності) особового складу під час виконання технологічних процесів з приймання, зберігання та видачі ПММ, експлуатації технічних засобів служби ЗПММ;

організація заходів з дотримання природоохоронного законодавства під час виконання технологічних процесів з приймання, зберігання та видачі ПММ, експлуатації технічних засобів служби ЗПММ;

проведення аналітичної роботи з узагальнення підсумків щодо стану утримання та зберігання ПММ і технічних засобів служби ЗПММ, виконавської дисципліни та контролю з боку посадових осіб військових частин.

2. На службу ЗПММ територіального управління покладаються:

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення бойової і мобілізаційної готовності служби ЗПММ територіального управління та підготовки до забезпечення ОТО ПММ і технічними засобами служби ЗПММ на воєнний час;

проведення розрахунків потреби, відпрацювання заявок, пропозицій до планів постачання ПММ і замовлень технічних засобів служби ЗПММ за встановленою номенклатурою;

накопичення, розміщення, організація зберігання та поновлення запасів ПММ і технічних засобів служби ЗПММ, а також здійснення заходів щодо їх розосередження та укриття;

забезпечення військових частин ОТО ПММ і технічними засобами служби ЗПММ;

участь у розробленні норм зберігання запасів ПММ і технічних засобів служби ЗПММ;

надання пропозицій до служби ЗПММ головного органу військового управління НГУ та участь у розробленні норм витрати ПММ для військової техніки, яка надходить до військових частин ОТО, пропозиції щодо граничних норм витрат ПММ під час їх приймання, зберігання, видачі і транспортування, а також норм напрацювання (строків служби) технічних засобів служби ЗПММ до ремонту і списання;

підготовка пропозицій щодо організаційно-штатних питань служби ЗПММ територіальних управлінь та військових частин ОТО, норм табельної належності технічних засобів служби ЗПММ до штатів територіальних управлінь і військових частин ОТО;

організація роботи з отримання ПММ і технічних засобів служби ЗПММ із центральних баз забезпечення НГУ, підприємств національної економіки та інших постачальників для забезпечення підрозділів територіальних управлінь;

забезпечення контролю за якістю і належним застосуванням ПММ у межах компетенції служби ЗПММ територіальних управлінь;

розроблення заходів щодо економного та раціонального використання ПММ, організація і контроль за їх упровадженням у повному обсязі;

подання заявок на здавання відпрацьованих нафтопродуктів та організація роботи з їх накопичення, організація їх обліку у військових частинах ОТО;

організація облаштування, удосконалення, утримання і експлуатація складів ПММ, заправних пунктів та інших об’єктів служби ЗПММ відповідно чинного законодавства України;

подання заявок на видачу ПММ із ЦБЗ ПММ для забезпечення військових частин ОТО;

організація заправки ПММ військової техніки в пунктах постійної дислокації, у районах відповідальності та під час здійснення маршів;

організація і здійснення належного використання, технічного обслуговування, зберігання, транспортування та ремонту технічних засобів служби ЗПММ;

організація роботи з вивчення особовим складом прийомів і методів економії ПММ;

організація і здійснення перевірок щодо забезпечення та витрачання ПММ підпорядкованими службами ЗПММ;

організація і ведення оперативного обліку та звітності по службі ЗПММ;

надання детальних розрахунків та обґрунтування щодо потреби в коштах для забезпечення ПММ і технічних засобів служби ЗПММ.

3. На службу ЗПММ військової частини покладаються:

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення бойової і мобілізаційної готовності служби ЗПММ та підготовки до забезпечення підрозділів військової частини ПММ і технічними засобами служби ЗПММ на воєнний час;

проведення розрахунків потреби, відпрацювання заявок, планів постачання ПММ і замовлень технічних засобів служби ЗПММ за встановленою номенклатурою;

накопичення, розміщення, організація зберігання та поновлення запасів ПММ і технічних засобів служби ЗПММ, а також здійснення заходів щодо їх розосередження та укриття;

надання пропозицій та участь в розробленні норм витрати ПММ для військової техніки, яка надходить до військової частини, пропозиції щодо граничних норм утрат ПММ під час їх приймання, зберігання, видачі і транспортування, а також норм напрацювання (строків служби) технічних засобів служби ЗПММ до ремонту та списання;

розроблення пропозицій щодо організаційно-штатної структури служби ЗПММ, норм табельної належності технічних засобів служби ЗПММ до штату військової частини;

отримання ПММ і технічних засобів служби ЗПММ із ЦБЗ ПММ, підприємств національної економіки, від інших постачальників для забезпечення військової частини;

забезпечення контролю за якістю та застосуванням ПММ за призначенням;

розроблення заходів щодо економного і раціонального використання ПММ, організація та контроль за їх здійсненням у повному обсязі;

облік і зберігання відпрацьованих нафтопродуктів;

облаштування, удосконалення, утримання та експлуатація складів ПММ, заправних пунктів та інших об’єктів служби ЗПММ відповідно до чинного законодавства України;

подання заявок та організація роботи з отримання ПММ під час видачі пального із ЦБЗ ПММ для забезпечення військової частини;

організація заправки ПММ військової техніки в пунктах постійної дислокації, у районах відповідальності та під час здійснення маршів;

організація і здійснення належного використання, технічного обслуговування, зберігання, транспортування та ремонту технічних засобів служби ЗПММ;

організація роботи з вивчення особовим складом прийомів та методів економії ПММ;

організація і ведення оперативного обліку та звітності по службі ЗПММ;

надання детальних розрахунків та обґрунтування щодо потреби в коштах для забезпечення ПММ і технічних засобів служби ЗПММ.

4. Номенклатура служби ЗПММ

1. Пально-мастильні матеріали:

пальне для реактивних двигунів, авіаційні бензини (далі - авіаційне пальне);

автомобільні бензини, дизельні палива (далі - автомобільне пальне);

моторні, трансмісійні, трансформаторні, зброярські, промивочні, індустріальні, промислові, машинні оливи (далі - оливи);

пластичні, абразивні, консерваційні, гарматні мастила (далі - мастила);

керосини, спирти, гліцерини для технічних потреб, охолоджуючі, промивочні, омиваючі, гальмівні, протикристалізаційні, антигелеві, антикорозійні рідини (далі - технічні рідини);

відпрацьовані оливи, відпрацьовані технічні рідини (далі - відпрацьовані нафтопродукти).

2. Технічні засоби служби ЗПММ:

засоби приймання, зберігання, транспортування, обліку, видачі, заправки пальним, контролю якості пального, засоби автоматизації та механізації виробничих процесів під час забезпечення ПММ.

5. Структура служби ЗПММ військової частини

1. Служба ЗПММ є структурним підрозділом військової частини.

Підпорядковується служба ЗПММ заступнику командира військової частини з тилу.

Заступник командира військової частини з тилу - начальник тилу відповідає за готовність служби ЗПММ, своєчасну подачу пального, передбаченого для заправки машин відповідних марок за сезоном експлуатації. Він визначає місце засобів заправки із запасами пального в колонах військової частини під час маршу, у районах постійної та тимчасової дислокації відповідно до рішення командира військової частини.

Організаційно служба ЗПММ військової частини складається зі складу ПММ, пункту заправки пальним (далі - заправний пункт) та діловодства. Очолює службу начальник служби ЗПММ військової частини.

Склад ПММ призначається для зберігання ПММ до видачі їх у підрозділи й утримання встановлених запасів. На складі ПММ мають бути обладнані окремі спеціальні сховища для зберігання технічних рідин та технічних засобів служби ЗПММ.

Заправний пункт призначений для забезпечення заправки військової і спеціальної техніки пальним.

Усі види ПММ та технічних засобів служби ЗПММ підлягають оперативному обліку в службі ЗПММ, який полягає у відповідному оформленні документів, правильному та своєчасному заповненні книг і карток обліку щодо проведених операцій. У службі ЗПММ облік наявності та руху ПММ і технічних засобів служби ЗПММ ведеться в натуральних показниках за кількістю та технічним станом. Облік має бути послідовним та точним.

2. Командири (начальники) всіх ступенів, особовий склад підрозділів та інші особи, діяльність яких пов'язана із застосуванням та використанням ПММ і технічних засобів служби ЗПММ, зобов’язані дотримуватися відповідних заходів безпеки. Дотримання заходів безпеки є обов'язковим у всіх випадках.

3. Військові частини, які не мають у своєму штаті служб ЗПММ та/або складів ПММ, наказом командувача Національної гвардії України прикріплюються на забезпечення до військової частини, яка має таку службу та склад.

Облік видачі ПММ військовій частині-отримувачу веде військова частина, що видає ПММ у порядку, аналогічному для її структурних підрозділів.

6. Обов'язки посадових осіб служби ЗПММ

1. Посадові особи служби ЗПММ у своїй повсякденній діяльності керуються вимогами статутів Збройних Сил України та цим Положенням.

2. Начальник служби ЗПММ військової частини виконує свої обов'язки відповідно до вимог статей 82, 83, 84, 96 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

У мирний та воєнний час начальник служби ЗПММ відповідає за:

забезпечення військової частини ПММ і технічними засобами служби ЗПММ, правильне їх використання та утримання;

підготовку особового складу військової частини за фахом;

бойову і мобілізаційну готовність своєї служби;

бойову підготовку, виховання, військову дисципліну і морально-психологічний стан особового складу служби;

організацію експлуатації і ремонту технічних засобів служби ЗПММ.

Начальник служби ЗПММ підпорядковується заступнику командира військової частини з тилу - начальнику тилу і є прямим начальником особового складу служби ЗПММ військової частини.

3. Начальник служби ЗПММ зобов'язаний:

брати участь у розробленні плану бойової підготовки, мобілізаційного плану військової частини і організовувати їх виконання за своїм фахом;

знати наявність і номенклатуру ПММ, кількість і технічний стан технічних засобів служби ЗПММ у військовій частині, вести їх облік і здійснювати звітність перед службою ЗПММ, якій підпорядковується;

організовувати своєчасне отримання ПММ та технічних засобів служби ЗПММ, які надходять до військової частини;

знати ділові та моральні якості особового складу служби ЗПММ;

організовувати зберігання ПММ та технічних засобів служби ЗПММ;

здійснювати контроль за наявністю, якісним (технічним) станом і порядком зберігання ПММ (щомісяця) та технічних засобів служби ЗПММ (один раз на рік);

результати контрольних заходів оформлювати актом;

ініціювати проведення інвентаризації ПММ у місцях зберігання та підрозділах щомісяця станом на перше число. Якщо перше число припадає на вихідний (святковий) день, інвентаризація проводиться не пізніше першого робочого дня місяця;

щомісяця організовувати звірення облікових даних з даними підрозділів і складу ПММ, а також з даними бухгалтерського обліку;

здійснювати контроль за своєчасним та якісним оформленням первинних документів з обліку та списання ПММ, технічних засобів служби ЗПММ тощо;

організовувати своєчасний ремонт і технічне обслуговування технічних засобів служби ЗПММ;

керувати роботою складу ПММ і заправного пункту та здійснювати контроль за дотриманням правил пожежної безпеки;

проводити заняття з особами рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, що безпосередньо задіяні до процесів з приймання, зберігання, видачі та застосування ПММ, з вивчення номенклатури ПММ, їх основних фізико-хімічних властивостей і сфери застосування, технічних характеристик і призначення технічних засобів служби ЗПММ;

забезпечувати дотримання заходів безпеки під час організації приймання, зберігання, видачі та застосування ПММ, експлуатації технічних засобів служби ЗПММ;

аналізувати стан контролю за обліком, наявністю та рухом ПММ у військовій частині і до 5 числа кожного місяця доповідати письмово командирові (начальнику) військової частини.

4. Начальник служби ЗПММ має право:

давати доручення командирам підрозділів (військових частин) з питань експлуатації і ремонту технічних засобів служби ЗПММ, використання ПММ, контролювати їх виконання;

робити висновки про використання ПММ та експлуатацію технічних засобів служби ЗПММ військової частини і відображати їх у відповідних оглядах.

5. Начальник складу ПММ зобов'язаний:

знати номенклатуру матеріальних засобів, які зберігаються на складі, слідкувати за їх наявністю та комплектністю, технічним станом;

виконувати правила приймання, зберігання, видачі та здавання матеріальних засобів, не допускати випадків їх пошкодження і втрат;

вести облік матеріальних засобів на складі ПММ і періодично перевіряти їх наявність та якісний (технічний) стан, щоденно проводити звірення облікових даних складу ПММ з даними служби ЗПММ;

щодня подавати до служби ЗПММ реєстр документів щодо надходження та використання матеріальних цінностей (додаток 1) разом з прибутковими та видатковими документами, які не пізніше наступного робочого дня після їх одержання подаються до бухгалтерської служби;

забезпечувати збереження тари, її підготовку для передачі за розпорядженням органу постачання;

стежити за строками зберігання матеріальних засобів на складі ПММ відповідно до рекомендацій заводів-виробників і строків зберігання, визначених відповідними документами з якості;

здійснювати на складі ПММ навантажувально-розвантажувальні роботи і керувати ними, суворо дотримуватися правил техніки безпеки під час їх проведення, знати табельні навантажувально-розвантажувальні засоби і вміти їх використовувати;

проводити роботу з технічного обслуговування технічних засобів служби ЗПММ під час зберігання;

своєчасно здавати склад ПММ під охорону, а під час приймання складу з-під охорони уважно перевіряти справність стін, даху, дверей, вікон і технічних засобів служби ЗПММ охорони, наявність, цілісність замків та пломб (відбитків печаток);

зачинення складу ПММ здійснювати тільки після перевірки пожежним нарядом військової частини додержання пожежної безпеки і вимикання електричної мережі, а ключі від складу здавати в опечатаному начальником складу ПММ тубусі черговому частини, який зберігає їх у закритому і запечатаному сейфі (металевій шафі), а у разі розташування складу ПММ поза межами пункту постійної дислокації військової частини дозволяється здавати ключі в опечатаному печаткою начальника складу тубусі для зберігання начальнику варти, яка здійснює охорону складу ПММ;

підтримувати склад ПММ у постійній готовності до швидкого виходу для роботи в польових умовах;

виконувати встановлені правила пожежної безпеки, підтримувати в постійній готовності засоби первинного пожежогасіння;

у кінці кожного робочого дня здійснювати прибирання в приміщеннях складу, під час виникнення проливів ПММ вживати заходів з локалізації та ліквідації проливів, використаний сорбент та забруднене ганчір’я складувати в спеціально відведені окремі металеві ящики для організації подальшої утилізації;

не допускати випадків забруднення навколишнього середовища.

6. На період відпустки, хвороби чи з інших причин, що перешкоджають виконанню начальником складу ПММ своїх посадових обов’язків, наказом командира військової частини призначається проведення інвентаризації в обсязі матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні, та матеріально відповідальна особа, якій передаються зазначені матеріальні цінності. За результатами інвентаризації складається акт приймання-передавання. У разі повернення начальника складу ПММ до виконання посадових обов’язків проводиться аналогічна процедура передачі матеріальних цінностей.

7. Начальник заправного пункту зобов’язаний:

знати номенклатуру матеріальних засобів, які зберігаються на заправному пункті, стежити за їх наявністю і комплектністю, технічним станом;

виконувати правила приймання, зберігання, видачі та здавання матеріальних засобів, не допускати випадків їх пошкодження і втрат;

вести облік матеріальних засобів на заправному пункті і періодично перевіряти їх наявність та якісний (технічний) стан, щодня проводити звірку облікових даних заправного пункту з даними служби ЗПММ;

щодня подавати до служби ЗПММ реєстр документів щодо надходження та використання матеріальних цінностей разом з прибутковими та видатковими документами, які не пізніше наступного робочого дня після їх одержання подаються до бухгалтерської служби;

здійснювати на заправному пункті навантажувально-розвантажувальні роботи і керувати ними, суворо дотримуватися правил техніки безпеки під час їх проведення;

своєчасно здавати заправний пункт під охорону, а під час приймання з-під охорони уважно перевіряти справність стін, даху, дверей, вікон і технічних засобів служби ЗПММ охорони, наявність, цілісність замків і пломб (відбитків печаток);

зачинення заправного пункту здійснювати тільки після перевірки пожежним нарядом військової частини дотримання пожежної безпеки і вимикання електричної мережі, а ключі здавати в опечатаному начальником заправного пункту тубусі черговому частини, який зберігає їх у закритому і запечатаному сейфі (металевій шафі), у разі розташування заправного пункту поза межами пункту постійної дислокації військової частини дозволяється здавати ключі в опечатаному печаткою начальника заправного пункту тубусі для зберігання начальнику варти, яка здійснює охорону заправного пункту;

підтримувати заправний пункт у постійній готовності до швидкого виходу для роботи в польових умовах;

виконувати встановлені правила пожежної безпеки, підтримувати в постійній готовності засоби первинного пожежогасіння;

у кінці кожного робочого дня проводити прибирання території заправного пункту, у разі виникнення проливів ПММ вживати заходів з локалізації та ліквідації проливів, використаний сорбент і забруднене ганчір’я складувати в спеціально відведені окремі металеві ящики для організації подальшої утилізації;

не допускати випадків забруднення навколишнього середовища.

8. На період відпустки начальника заправного пункту всі матеріальні цінності передавати особі, призначеній наказом командира військової частини, з обов'язковим складанням акта приймання-передавання військового майна (під час повернення з відпустки також здійснювати приймання-передавання зі складанням акта).

У разі тимчасової відсутності начальника заправного пункту відчинення заправного пункту проводиться комісією на підставі наказу командира військової частини зі складанням відповідного акта.

9. Якщо у військовій частині не передбачено посаду начальника заправного пункту, виконання обов’язків за зазначеною посадою здійснюється начальником складу ПММ;

10. Відповідальний виконавець тилу (служби ЗПММ) відповідає за:

стан і достовірність обліку матеріальних засобів у службі ЗПММ;

цілісність документів, книг і карток обліку;

своєчасність оприбуткування в книгах обліку матеріальних засобів, які надійшли на склад ПММ та/або заправний пункт;

правильність виписування матеріальних засобів.

Відповідальний виконавець тилу (служби ЗПММ) підпорядковується заступнику командира військової частини з тилу - начальнику тилу (начальнику служби ЗПММ).

11. Відповідальний виконавець тилу (служби ЗПММ) зобов'язаний:

вести облік матеріальних засобів служби ЗПММ у книзі обліку наявності та руху матеріальних засобів (додаток 2);

проводити звірку залишків матеріальних засобів, які обліковуються в книгах обліку, з обліковими даними бухгалтерської служби, складу ПММ та підрозділів, розміщених у місці постійної дислокації військової частини, - не рідше одного разу на десять днів;

готувати інформацію для звітності;

не рідше одного разу на десять днів подавати до бухгалтерської служби прибуткові та видаткові документи з реєстром документів з надходження та використання матеріальних цінностей;

виписувати прибуткові та видаткові документи згідно з розпорядженнями начальника служби ЗПММ;

здійснювати діловодство в службі ЗПММ згідно з установленими законодавством вимогами;

не допускати видачі та приймання звітних документів про витрату ПММ окремо дислокованими підрозділами без пред'явлення книги обліку наявності та руху матеріальних засобів;

своєчасно доповідати начальнику служби ЗПММ про підрозділи, які не подали оперативну звітність.

IIІ. Забезпечення військових частин ПММ та технічними засобами служби ЗПММ

1. Безперебійне забезпечення військових частин ПММ та технічними засобами служби ЗПММ, утримання їх у встановлених нормах і постійній готовності до використання є однією з головних умов бойової готовності військ. Командир військової частини зобов’язаний постійно здійснювати контроль за забезпеченістю військової частини пальним, технічним станом засобів заправки, своєчасно визначати завдання і порядок заправки військової техніки пальним.

2. Для проведення розрахунків і оцінки потреби в ПММ, установлення норм та обсягів їх запасів застосовується розрахунково-постачальна одиниця - заправка, маса якої визначається:

для танків, бойових машин піхоти, колісної військово-інженерної техніки - за місткістю баків та інших ємностей, які конструктивно входять у паливну систему як базової машини, так і спеціального обладнання;

для колісних бронетранспортерів, легкових, вантажних і спеціальних автомобілів - із розрахунку забезпечення запасу ходу на 500 км за основними експлуатаційними нормами витрати ПММ;

для літаків військово-транспортної авіації - за ємністю основних баків;

для вертольотів - за ємністю основних і підвісних баків;

для силових агрегатів - із розрахунку забезпечення їх роботи протягом 50 мотогодин за експлуатаційними нормами витрати ПММ.

Крім того, під час визначення маси заправки для військової техніки, яка має спеціальне обладнання з відбором потужності від базового шасі, додатково враховуються ПММ, необхідні для забезпечення роботи спеціального обладнання протягом 5 мотогодин за експлуатаційними нормами витрати.

Якщо паливні баки автомобілів і колісних бронетранспортерів не дають можливості розмістити одну заправку, на кожен автомобіль (бронетранспортер) виділяються каністри (бочки) для зберігання решти пального, що залишилося після його заправки до паливних баків. За відсутності можливості встановлення (розміщення) на окремих зразках військової техніки каністр (бочок) вони перевозяться транспортом військової частини. З цією метою, а також для утримання запасів ПММ для спеціального обладнання з відбором потужності від базового шасі, силових двигунів і теплових агрегатів, каністри (бочки) видаються військовим частинам понад їх табельну потребу із ЦБЗ ПММ.

3. Для стійкого і безперебійного забезпечення відмобілізування, бойового злагодження та поточних потреб мирного часу у військових частинах створюються незнижувані запаси та запаси ПММ поточного забезпечення.

Норми утримання запасів ПММ поточного забезпечення для військових частин НГУ встановлюються в розмірі не нижче 0,5 заправки.

Запаси ПММ поточного забезпечення необхідно підтримувати у визначених обсягах. Тимчасове зниження запасів поточного забезпечення в періоди найбільш інтенсивної витрати ПММ до чергового його надходження (отримання) допускається до рівня не нижче 0,25 заправки та допускається на період не більше однієї доби.

Незнижувані запаси ПММ (військовий оперативний резерв ПММ) утримуються в розмірі двох заправок, одна з яких утримується на складі ПММ, друга - в баках військової (спеціальної) техніки.

4. Обґрунтування потреби в ПММ на рік, що планується, розробляється службами ЗПММ військових частин і подаються до служби ЗПММ головного органу військового управління НГУ.

Військова частина, яка здійснює забезпечення ПММ інші військові частини, що не мають у своєму штаті складу ПММ, формує потребу в ПММ та технічних засобах служби ЗПММ з урахуванням потреби в ПММ військових частин, що прикріплені до неї на забезпечення.

Річна потреба НГУ в ПММ визначається службою ЗПММ головного органу військового управління НГУ на підставі заявок командирів військових частин.

У заявках і обґрунтуваннях потреби у відповідних видах ПММ передбачається забезпечення всіх поточних потреб за такими напрямами:

бойова підготовка;

завдання з охорони громадського порядку, конвоювання та екстрадиції засуджених, охорона особливо важливих об'єктів (вказується окремо за кожним видом діяльності);

забезпечення заходів життєдіяльності;

забезпечення заходів реформування;

фахова підготовка особового складу;

накопичення непорушних запасів.

5. Річна заявка на пально-мастильні матеріали та спеціальні рідини (додаток 3) подається у визначені терміни.

Додаткові форми і розгорнутий перелік питань, які підлягають відображенню в пояснювальній записці до річної заявки, можуть визначатися службою ЗПММ головного органу військового управління НГУ.

Детальні розрахунки, на підставі яких складають заявки військових частин, зберігаються у справі служби ЗПММ згідно з номенклатурою за відповідний рік.

6. Річні розрахунки і заявки на ПММ складають на підставі:

даних щодо кількості штатної наявної військової техніки за видами, типами, групами експлуатації і марками машин;

річних норм експлуатації військової техніки (моторесурсів);

відомостей визначення щомісячної мінімальної потреби в ПММ для забезпечення заходів життєдіяльності;

планів накопичення запасів;

розрахунків потреби в ПММ для заправки, обкатки і випробування військової техніки непорушного запасу відповідно до встановлених норм;

розрахунків-заявок начальників інших служб військової частини на ПММ для виробничо-технічних, комунально-побутових та інших потреб;

норм витрати і таблиць застосування ПММ на військовій техніці;

даних щодо фактичних витрат, наявності ПММ і використання моторесурсів за видами військової техніки.

Крім того, для складання розрахунків і заявок на ПММ у військових частинах ураховуються:

попередні розрахунки до планів бойової підготовки на рік, що планується;

плани ремонту військової техніки;

плани будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт;

річні норми нальоту годин на льотчика (екіпаж).

Під час складання річних заявок на ПММ ураховуються також заявки військових частин за попередній рік.

7. Для складання річної заявки на ПММ служби ЗПММ військових частин з урахуванням поданих матеріалів формують розрахункову потребу в ПММ, а на підставі аналізу даних про фактичну витрату ПММ і використання моторесурсів за попередні роки та оцінки можливостей економії ПММ визначають необхідну оптимальну потребу ПММ для витрати.

Річна потреба в оливах, мастилах і технічних рідинах визначається на підставі технічних регламентів (іншої технічної документації) з експлуатації та ремонту військової і спеціальної техніки, обладнання та устаткування з урахуванням середньорічного напрацювання ресурсу.

Під час розрахунків потреби військової частини в оливах, мастилах і технічних рідинах ураховуються:

потреба для проведення відповідного технічного обслуговування чи ремонту;

потреба для поповнення експлуатаційних утрат.

До експлуатаційних утрат належать витрати моторних олив, охолоджуючих рідин і гальмівних рідин на доливання у відповідні системи під час експлуатації в межах норм, визначених технічною документацією на експлуатацію транспортного (спеціального) засобу, агрегату, установки.

У річних заявках на ПММ ураховуються встановлені норми запасів поточного забезпечення і можливості розміщення цих запасів.

До річної заявки додається пояснювальна записка, у якій обґрунтовуються прийняті під час її складання річні норми експлуатації військової техніки (моторесурсів), відсоткові надбавки до експлуатаційних норм витрати ПММ та інші показники.

8. Комплектування та поповнення запасів технічних засобів служби ЗПММ військових частин здійснюється на підставі табеля належності військової частини за відповідними розрахунками-заявками, які подаються до служби ЗПММ головного органу військового управління НГУ.

9. На підставі річних заявок служба ЗПММ головного органу військового управління НГУ розробляє помісячний план розподілу основних видів ПММ між військовими частинами, який затверджується заступником командувача Національної гвардії України за напрямом.

На підставі затверджених розрахунків розподілу служба ЗПММ головного органу військового управління НГУ оформлює наряди (додаток 4) на отримання ПММ та в 5-денний термін доводить їх до територіальних управлінь, військових частин, установ і баз.

10. Служби ЗПММ територіального управління та військових частин у 5-денний термін після отримання нарядів на отримання пального організовують отримання виділених товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) у встановленому порядку впродовж терміну дії наряду на отримання.

11. У разі якщо ПММ за оформленими нарядами не отримано впродовж установленого терміну, такий наряд вважається таким, що втратив чинність. Повторне оформлення наряду на дану кількість пального здійснюється після подання окремої заявки від військової частини до служби ЗПММ головного органу військового управління НГУ з відповідними поясненнями та обгрунтуваннями.

12. Отримувач, який направляється військовою частиною до ЦБЗ за ПММ чи технічними засобами служби ЗПММ, зобов’язаний мати:

доручення на отримання ТМЦ;

документ, що посвідчує особу;

наряд, виданий службою ЗПММ головного органу військового управління НГУ.

13. Під час отримання ПММ наливом та/чи в тарі додатково вимагаються відповідний документ про калібрування ємності засобу транспортування ПММ, акт зачистки на ємність, наявність необхідного пакета документів та обладнання (інвентарю) для здійснення перевезення небезпечних вантажів.

За відсутності зазначених документів відпуск ПММ заборонено.

IV. Організація оперативного обліку наявності і руху ПММ та технічних засобів служби ЗПММ

1. Порядок ведення обліку

1. Облік військового майна служби ЗПММ ведеться з урахуванням вимог нормативно-правових документів відповідних уповноважених органів державної влади, а саме:

кількісно-якісний пально-мастильних матеріалів, спеціальних рідин та отруйних технічних рідин за місцями зберігання та за військовою частиною в цілому - у кілограмах;

за підрозділами військової частини та за підрозділами, прикріпленими на забезпечення військових частин, які не мають власних складів ПММ, - у кілограмах та літрах;

технічних засобів служби ЗПММ - поштучно;

запасного інструменту, приладдя, ремонтних комплектів - в комплектах;

пального, отриманого в талонах, - у літрах за марками;

ПММ, які відпускаються за талонами в місцях їх зберігання, - матеріально відповідальною особою в літрах у розрізі їх найменувань і кількості за книгами обліку складських запасів.

2. Облік масел, мастил і спеціальних рідин, що надійшли в герметичній тарі, здійснюється згідно з даними супроводжувальних документів (за умови їх відповідності даним маркування на тарі). Точність обчислення ПММ під час обліку (крім розфасованих у герметичній тарі) становить:

для бензинів, дизельного пального, авіаційного пального - у цілих одиницях (значення більші від «0,5» включно збільшуються до цілого значення, менші від «0,5» - відкидаються);

для масел, мастил, противодокристалізаційних, охолоджувальних і спеціальних отруйних технічних рідин (за виключенням гальмівних рідин) точність обчислення становить до десятих показників;

для гальмівних рідин точність обчислення становить до сотих показників;

для спиртів точність обчислення становить до тисячних показників.

2. Організація приймання ПММ та технічних засобів СЗПММ

1. Приймання ПММ та технічних засобів служби ЗПММ у військових частинах здійснюється на підставі прибуткових документів за кількістю, якістю та вартістю.

2. До прибуткових документів належать:

накладна (вимога);

паспорт якості (для ПММ);

сертифікат відповідності (для ПММ та технічних засобів служби ЗПММ);

технічна документація (для технічних засобів служби ЗПММ);

акт про приймання матеріалів - для ПММ, під час приймання яких установлено розбіжності за кількістю та/або якістю);

акт приймання-передавання основних засобів - для технічних засобів служби ЗПММ, які відповідно до законодавства визнаються основними засобами та облік яких здійснюється за інвентарними (номенклатурними) номерами;

акт складання суміші (додаток 5);

інші документи, визначені умовами договорів.

3. Під час приймання ПММ наливом в обов’язковому порядку проводиться вхідний контроль якості.

4. Під час приймання ПММ та/або технічних засобів служби ЗПММ матеріально відповідальна особа, яка приймає вказані ТМЦ, в обов’язковому порядку здійснює перевірку:

правильності та повноти заповнення супровідних документів;

цілісності упаковки (тари);

наявності маркування (торгових ярликів) на тарі (упаковці);

відповідності маркування даним супровідних документів та технічній документації (керівництва з експлуатації - для технічних засобів служби ЗПММ, паспорта якості та сертифіката відповідності - для ПММ);

відповідності кількості ТМЦ, що приймаються, до даних супровідних документів;

відповідності якісних показників до даних супровідних документів (для ПММ, що надходить наливом).

5. Виявлені під час отримання матеріальних цінностей кількісні та/або якісні розбіжності з даними документів постачальників оформлюються актом про приймання матеріалів. Акт складається у двох примірниках комісією, створеною наказом командира військової частини, з обов’язковою участю матеріально відповідальної особи, другий примірник якого надсилається разом із претензійним листом постачальнику.

6. Технічні засоби служби ЗПММ, які визнаються основними засобами та обліковуються за інвентарними (номенклатурними) номерами, оприбутковуються відповідно до чинного законодавства.

7. Після приймання ТМЦ матеріально відповідальна особа на зворотному боці накладної (вимоги) робить запис про оприбуткування із зазначенням номера облікової картки (номер книги обліку, сторінки), місця зберігання (склад/сховище, стелаж тощо), а для ПММ, що надходять наливом, зазначає тип і номер резервуара (тари), куди дані ПММ злито для зберігання, зазначає дату та ставить підпис.

8. Після оформлення оприбуткування ТМЦ супровідні документи передаються до служби ЗПММ військової частини та після відображення в оперативному обліку в службі ЗПММ передаються до бухгалтерської служби в строки, визначені цим Положенням.

9. До обліку приймаються тільки повністю оформлені документи.

10. Видача ТМЦ, які не оприбутковані на балансі військової частини, у користування забороняється.

3. Організація здійснення видачі пального і технічних засобів СЗПММ

1. Для забезпечення постійної бойової готовності військової частини в баках військової техніки постійно утримується запас пального в розмірі однієї заправки.

2. Начальник служби ЗПММ військової частини відповідно до місячного (квартального) плану експлуатації військової техніки, розпорядження щодо польотів і заявки заступника командира авіаційної частини з інженерно-авіаційної служби організовує відпуск пального підрозділам безпосередньо для військової техніки зі складу або через пункт заправки пальним військової частини (систему групової заправки) як у пункті постійної дислокації, так і в польових умовах після виконання завдання (здійснення рейсу) під час постановки на стоянку (парк).

3. У разі розміщення декількох військових частин з невеликою витратою пального в одному гарнізоні (у складі одного територіального управління), навчальному центрі (таборі) за розпорядженням заступника командувача Національної гвардії України (з тилу - начальника логістики) може створюватися об’єднаний стаціонарний пункт заправки пальним за рахунок сил і засобів цих військових частин, який забезпечується пальним і мастилами зі складу однієї з військових частин.

4. Заправка техніки здійснюється після повернення техніки до парку (місць стоянки) після закінчення її використання згідно з планом використання (застосування) техніки.

5. Підставою для відпуску ПММ є:

відкритий дорожній лист (додаток 6) - для автомобільної та бронетанкової техніки (для заправки автомобільним пальним та на отримання масел і спеціальних рідин на доливання для поповнення експлуатаційних утрат);

польотний лист - для авіаційної техніки;

накладна (вимога) - для відпуску ПММ на забезпечення проведення технічного обслуговування, ремонту техніки (обладнання, устаткування), заправки автономних агрегатів (установок).

6. Дорожній лист оформлюється на підставі добового плану використання (застосування) автомобільної та спеціальної техніки. Польотний лист оформлюється на підставі розпорядження щодо аеродромно-технічного забезпечення. Накладна (вимога) виписується на підставі розрахунку-заявки командира підрозділу (начальника об’єкта) щодо необхідності певної кількості відповідних ПММ для проведення технічного обслуговування, ремонту техніки (обладнання, устаткування), заправки автономних агрегатів (установок).

7. Під час відпуску автомобільного пального на заправку військової техніки оформлюється витратна відомість (додаток 7). Під час відпуску авіаційного пального на заправку авіаційної техніки оформлюється окрема витратна відомість та контрольний талон.

8. Видача технічних засобів служби ЗПММ здійснюється на підставі розрахунку-заявки за накладною (вимогою). Технічні засоби служби ЗПММ, які обліковуються за номерами та належать до основних, після видачі в користування вводяться в експлуатацію наказом командира військової частини з установленням корисного строку використання (експлуатації) із закріпленням за відповідною посадовою особою.

9. Передача ПММ та технічних засобів служби ЗПММ між військовими частинами здійснюється на підставі наряду або розпоряджень органу постачання в межах зазначеного строку з оформленням накладних (вимог) та/або актів приймання-передавання матеріальних цінностей. Продовження строку передачі здійснюється окремим розпорядженням органу постачання. Під час видачі пального на заправку (дозаправку) техніки інших військових частин додатково оформляється окрема витратна відомість, яка разом з другим примірником накладної (вимоги) передається представникові військової частини, на яку відпускається вказане пальне.

10. У виняткових випадках (стихійні лиха або інші непередбачувані обставини) відпуск ПММ та технічних засобів СЗПММ здійснюється за окремими заявками військових частин, а у воєнний час - на підставі мобілізаційних нарядів, щоденних зведень по тиловому забезпеченню.

11. Організація заправки автомобільної техніки з використанням паливних карток і талонів здійснюється таким чином:

видача талонів на пальне здійснюється на пункті заправки пальним або на складі ПММ військової частини за окремою витратною відомістю, у якій зазначається загальна кількість пального, яка підлягає заправці. При цьому в дорожньому листі в графі «отримано пального» зазначається загальна кількість пального та прописується слово «талони». Використання талонів для заправки транспортного засобу пальним підтверджується фіскальними чеками, які долучають до дорожнього листа;

під час організації заправки транспортних засобів за паливними картками водій в обов’язковому порядку робить запис у дорожньому листі в графі «отримано пального» про кількість отриманого пального та прописує слово «картка». Фіскальний чек прикріпляється до дорожнього листа;

під час отримання пального за талонами чи паливними картками в тару фіскальні чеки на використані талони долучаються до акта приймання ПММ наливом (додаток 8), який оформлюється комісією, призначеною наказом командира військової частини;

у акті приймання ПММ наливом визначається кількість отриманого пального в об’ємних одиницях, вид (марка) отриманого пального, його питома вага та маса. Акт приймання ПММ наливом є підставою для списання з обліку пального, отриманого в талонах, та оприбуткування пального в натурі;

12. Під час організації забезпечення ПММ у відриві від пунктів постійної дислокації організовується розгортання польового заправного пункту.

Начальником польового заправного пункту наказом командира військової частини призначають відповідну посадову особу.

На польовому заправному пункті організовується облік наявності та руху ПММ аналогічний обліку на складі ПММ військової частини.

Облік ПММ по польовому заправному пункту здійснюється у військовій частині та за книгою обліку ПММ служби ЗПММ.

Оприбуткування ПММ, що отримуються для забезпечення заправки техніки через польовий заправний пункт, здійснюється за книгами (картками обліку) польового заправного пункту.

4. Оформлення облікових документів під час списання ПММ та технічних засобів СЗПММ

1. Списання ПММ та технічних засобів служби ЗПММ здійснюється відповідно до законодавства.

2. Застосування норм витрати ПММ під час списання здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів та/або технічної документації з експлуатації та ремонту техніки (обладнання, устаткування).

3. До технічної документації техніки (паспорти, формуляри тощо) вносяться дані щодо ПММ, які використані на заливання у відповідні системи цієї техніки та списані з обліку в установленому порядку. Після зливання цих ПММ з відповідних систем техніки їх здають на склад ПММ та оприбутковують як такі, що були у використанні, в установленому порядку.

4. Під час списання ПММ, які використані для проведення лабораторних аналізів (випробувань), складається акт відбору проб для аналізів (випробування) за наявності протоколу випробувань (паспорта якості) за результатами лабораторної перевірки цих ПММ.

5. Під час списання пального за дорожніми листами, польотними листами та робочими листами агрегатів складається донесення (додаток 9).

V. Зберігання ПММ та технічних засобів СЗПММ

1. Організація зберігання ПММ у резервуарах

1. Під час організації зберігання ПММ у резервуарах на складі ПММ організовується ведення журналу реєстрації проведення вимірювань ПММ у резервуарах (додаток 10). Заміри в резервуарах здійснюються кожну робочу зміну з обов’язковим занесенням усіх показників до журналу реєстрації проведення вимірювань ПММ у резервуарах.

Під час проведення замірів обов’язково проводиться визначення наявності підтоварної води в резервуарі за допомогою водочутливої пасти. За наявності підтоварної води здійснюється визначення рівня підтоварної води з обрахунком її кількості за об’ємом. Визначення об’єму ПММ у резервуарі обчислюється за різницею загального об’єму рідини в резервуарі та об’єму підтоварної води.

Визначення результатів замірів здійснюється з урахуванням допустимих похибок на засоби вимірювання відповідно до чинних стандартів.

2. На кожен резервуар наноситься маркування (робиться інформаційна табличка) із зазначенням марки (виду, сорту) ПММ, що зберігається в ньому, та дати заповнення резервуара (зливання в нього ПММ). За відсутності ПММ у резервуарі зазначення марки (виду, сорту) ПММ, що знаходилися в резервуарі, залишається до проведення його повної зачистки та додатково вказується, що резервуар порожній.

Під час зберігання в резервуарі некондиційних ПММ поруч із інформацією щодо марки (виду, сорту) вказується визначення «некондиційне».

3. Після зливу ПММ у резервуар його використання (видача) здійснюється лише після відстоювання та проведення контрольного аналізу. Час на відстоювання ПММ становить не менше 120 хвилин на один метр зливу.

4. Кожен резервуар обладнується пристроєм нижнього зливу для видалення підтоварної води. За конструктивної неможливості обладнання пристрою нижнього зливу на складі ПММ передбачається спеціальне обладнання для відкачки (підйому) підтоварної води.

5. З метою зменшення природних втрат на випаровування ПММ гуртуються за марками з використанням можливостей максимального заповнення резервуарів.

6. Забороняється зберігання ПММ у резервуарах, які не мають відповідного дозволу на експлуатацію та які не введені в експлуатацію в установленому порядку.

7. Дизельне паливо різних видів (залежно від масової частки сірки) необхідно зберігати в окремих резервуарах.

2. Зберігання ПММ у тарі

1. Зберігання ПММ у тарі здійснюється в складських приміщеннях на піддонах і стелажах за марками. На кожному місці зберігання розміщується стелажний ярлик (додаток 11) із зазначенням інформації щодо марки ПММ, дати їх надходження, кількості та кінцевого терміну зберігання. У випадках коли за однією маркою в місцях зберігання знаходяться ПММ з різними термінами надходження та зберігання (окремі партії надходження), така інформація вказується для кожної партії окремим стелажним ярликом. Підлога в складських приміщеннях облаштовується з покриття, що унеможливлює виникнення іскроутворення та дає можливість зібрати ПММ у разі розливу.

2. Зберігання отруйних технічних рідин здійснюється в окремому приміщенні. За неможливості організації окремого зберігання отруйних технічних рідин (далі - ОТР) їх зберігання дозволяється здійснювати в приміщенні маслосховища за умови облаштування окремої огородженої ділянки, доступ сторонніх осіб до якої обмежено.

У військовій частині видається наказ про допуск окремих категорій посадових осіб для роботи з ОТР та організації проведення відповідних інструктажів щодо дотримання заходів безпеки. До роботи з ОТР визначені посадові особи допускаються після проведення інструктажу.

3. ПММ у герметичній тарі та відкриті зберігаються окремо незалежно від марки та партії.

4. Під час складування ПММ у сталевих бочках допускається стелажування бочок не більше двох ярусів заввишки.

5. Розміщення фасованих ПММ у мілкій тарі на полицях стелажів здійснюється з нижніх ярусів угору. Загальна маса тари з ПММ на верхніх полицях не має бути більшою від загальної маси тари з ПММ на нижчих полицях. Розміщення тари з ПММ на полицях і піддонах має бути рівномірним.

6. Конструктивні особливості полиць мають забезпечувати збір ПММ у разі підтікання ПММ при пошкодженні (розгерметизації) тари та унеможливлювати його розтікання на інші полиці і стелажі.

7. Приміщення маслосховища в обов’язковому порядку облаштовується протипожежною та охоронною сигналізаціями, природною притоково-витяжною вентиляцією. На вікнах установлюються грати.

Освітлення та електромережа облаштовуються у вибухобезпечному виконанні.

8. Усередині приміщення маслосховища (сховища для зберігання ОТР) поруч з вхідними дверями облаштовується пожежний щит.

9. На вхідних дверях з внутрішнього боку розміщується схема розташування ПММ усередині приміщення та схема евакуації на випадок пожежі, нанесені на ламінований аркуш формату А4. На зовнішньому боці вхідних дверей зазначається маркування за класом небезпеки та правил улаштування електроустановок.

10. На видному місці усередині приміщення маслосховища (сховища для зберігання ОТР) установлюється інформативний стенд з інструкціями безпеки, зразками заповнення накладних, витягами з наказів по військовій частині про допущення до роботи з ОТР.

11. Зберігання спирту етилового для технічних потреб здійснюється тільки в окремому спеціально обладнаному приміщенні.

3. Організація зберігання ПММ та технічних засобів СЗПММ на складах довготривалого зберігання

1. Утримання запасів ПММ та технічних засобів СЗПММ на складах довготривалого зберігання здійснюється відповідно до чинних вимог нормативно-правових актів України.

2. Облік майна на складах довготривалого зберігання здійснюється окремо від обліку ПММ та технічних засобів служби ЗПММ, що надходять на поточне забезпечення.

3. Для ПММ, що знаходяться на зберіганні, складаються графіки освіження з урахуванням гарантійних термінів придатності ПММ відповідно до сертифікатів відповідності та паспортів якості, а також графіки проведення контролю якості.

4. Під час організації зберігання ПММ понад 6 місяців забезпечується проведення в обов’язковому порядку контрольного аналізу не рідше одного разу за вказаний період.

5. Після закінчення гарантійного строку зберігання ПММ підлягають проведенню повного аналізу за всіма показниками. У разі зменшення запасу якості хоча б за одним показником до рівня критичного дані ПММ підлягають освіженню. У разі відповідності показників ПММ вимогам ДСТУ з достатнім запасом якості дозволяється здійснювати продовження строку до половини гарантійного строку зберігання з обов’язковим проведенням контрольних аналізів не рідше одного разу на шість місяців. Повторне продовження строку зберігання не допускається.

6. Освіження ПММ здійснюється:

для ПММ наливом - на весь об’єм, що зберігається в резервуарі;

для ПММ у тарі - на всю партію.

7. Освіження ПММ у баках техніки, що зберігається на складах довготривалого зберігання, здійснюється не рідше одного разу на рік.

8. У разі відхилення якості ПММ за окремими показниками за межі порогових значень (некондиційності) зазначені ПММ підлягають здаванню до Центральної бази забезпечення ПММ для поновлення якості шляхом змішування з аналогічними ПММ, що мають запас якості за необхідними показниками. За наявності вільних технологічних потужностей на поточному забезпеченні військова частина може здійснити змішування ПММ самостійно. Після відновлення якості в обов’язковому порядку здійснюється повний аналіз ПММ.

VІ. Контроль якості ПММ

1. Контроль за якістю пального в НГУ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2. Контроль якості ПММ за видами здійснюється у випробувальній лабораторії Центральної бази забезпечення ПММ, військової частини 2269 або в інших акредитованих відповідно до чинного законодавства випробувальних лабораторіях.

VIІ. Експлуатація та утримання технічних засобів служби ЗПММ та технологічного обладнання служби ЗПММ

1. Експлуатація та утримання технічних засобів служби ЗПММ та технологічного обладнання служби ЗПММ здійснюється відповідно до вимог технічної документації, рекомендацій заводів-виробників.

2. На технічні засоби служби ЗПММ, що обліковуються за номерами, ведуться паспорти (формуляри), до яких заносяться відомості щодо проведення технічного обслуговування, ремонту, повірки (за потреби) та обстеження.

3. Строки проведення необхідних повірок та обстежень резервуарів, паливопроводів, газгольдерів та інших технічних засобів служби ЗПММ, які потенційно небезпечні під час експлуатації, визначаються з урахуванням вимог нормативно-правових документів відповідних уповноважених органів державної влади.

4. Метрологічне забезпечення здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства у сфері метрології та стандартизації.

VIIІ. Порядок проведення інвентаризації ПММ та технічних засобів СЗПММ

1. Основною метою проведення інвентаризації ПММ та технічних засобів служби ЗПММ є:

виявлення фактичної наявності ПММ та технічних засобів СЗПММ за марками, видами, якісним (технічним) станом;

зіставлення фактичної наявності ПММ та технічних засобів СЗПММ за марками, видами, якісним (технічним) станом з даними бухгалтерського обліку;

перевірка дотримання умов, порядку зберігання (експлуатації) ПММ та технічних засобів СЗПММ.

2. Інвентаризація ПММ проводиться у порядку, визначеному законодавством.

3. Під час проведення інвентаризації ПММ в обов’язковому порядку складаються акт зняття залишків і відомість заміру пального в баках машин (додаток 12), на підставі яких складаються інвентаризаційні описи.

4. За результатами інвентаризації оформлюється протокол, який після оформлення подається на розгляд командиру військової частини.

5. Інвентаризаційні документи складаються не менше ніж у трьох примірниках:

перший примірник передається до бухгалтерської служби військової частини, другий - матеріально-відповідальній особі, третій - до служби ПММ військової частини.

ІХ. Охорона навколишнього природного середовища

1. Під час забезпечення військових частин НГУ ПММ особлива увага звертається на охорону навколишнього природного середовища.

2. З’єднання та військові частини зобов’язані збирати всі відпрацьовані нафтопродукти та їх суміші і здавати їх на пункти збору за вказівками вищого органу служби ЗПММ.

Збирання, здавання, використання та облік відпрацьованих нафтопродуктів здійснюють в установленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Під час видалення підтоварної води та відстою з резервуарів підтоварна вода та відстій зливаються до окремої тари (резервуара) для накопичення та подальшої очистки та/або утилізації в установленому порядку. Забороняється здійснювати злив підтоварної води на ґрунт, у системи відведення дощових (талих) вод, загальні та побутові системи водовідведення.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-полковникЮ.В. АллеровДодаток 1
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 5 глави 6 розділу IІ)

РЕЄСТР
документів щодо надходження та використання матеріальних цінностейДодаток 2
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 11 глави 6 розділу IІ)

КНИГА
обліку наявності та руху матеріальних засобівДодаток 3
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 5 розділу ІIІ)

РІЧНА ЗАЯВКА
на пально-мастильні матеріали та спеціальні рідини військової частиниДодаток 4
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 9 розділу ІIІ)

НАРЯДДодаток 5
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 2 глави 2 розділу IV)

АКТ
складання сумішіДодаток 6
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 5 глави 3 розділу IV)

ДОРОЖНІЙ ЛИСТДодаток 7
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 7 глави 3 розділу IV)

ВИТРАТНА ВІДОМІСТЬДодаток 8
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 11 глави 3 розділу IV)

АКТ
приймання ПММ наливомДодаток 9
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 5 глави 4 розділу ІV)

ДОНЕСЕННЯДодаток 10
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 1 глави 1 розділу V)

ЖУРНАЛ
реєстрації проведення вимірювань ПММ у резервуарахДодаток 11
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 1 глави 2 розділу V)

СТЕЛАЖНИЙ ЯРЛИК

1. Стелаж №

___________________________________________________

2. Найменування

___________________________________________________

3. Марка

___________________________________________________

4. Ґатунок

___________________________________________________

5. Номер партії

___________________________________________________

6. Дата закладання

___________________________________________________

7. Термін освіження

___________________________________________________

8. Номер сертифіката

___________________________________________________

9. Кількість

___________________________________________________

10. Підпис відповідального за збереження

___________________________________________________

Пояснення щодо оформлення стелажного ярлика

Стелажний (штабельний) ярлик призначається для визначення місць зберігання, стислої характеристики, часу надходження і термінів зберігання матеріальних засобів на складі і для контролю їхнього освіження.

Ярлики вивішуються на стелажах, штабелях, шафах, майданчиках та інших місцях зберігання матеріальних засобів.

Записи в ярлику здійснюються начальником складу (сховища) військової частини.

Показники реквізитів 4-8 заголовної частини ярлика записуються тільки для тих матеріальних засобів, що мають обмежений термін зберігання (гарантії), чи враховуються за ґатунком, по партіях, заводом-виробником або за роками зберігання.

Показниками реквізиту 10 заголовної частини ярлика для основного зразка техніки (майна) записуються місця зберігання виробів, що входять до комплекту цього зразка, а в ярликах для комплектуючих виробів - місце зберігання основного зразка, до комплекту якого вони входять.Додаток 12
до Положення про забезпечення
Національної гвардії України
пально-мастильними матеріалами
(пункт 3 розділу VIІІ)

ВІДОМІСТЬ
заміру пального в баках машин


Документи та файли

Сигнальний документ — f473676n420.doc
Сигнальний документ — f473676n421.doc
Сигнальний документ — f473676n422.doc
Сигнальний документ — f473676n431.doc
Сигнальний документ — f473676n424.doc
Сигнальний документ — f473676n425.doc
Сигнальний документ — f473676n426.doc
Сигнальний документ — f473676n427.doc
Сигнальний документ — f473676n428.doc
Сигнальний документ — f473676n429.doc
Сигнальний документ — f473676n430.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.03.2018 — 2018 р., № 25, стор. 141, стаття 914, код акта 89533/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 6. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 7. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 8. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 9. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 10. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 11. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 12. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 13. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 07.02.2019 № 90 "Про питання зарахування вислуги років на пільгових умовах льотному складу авіаційного персоналу Національної гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 04.02.2019 № 82 "Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 120 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Сумській області»". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 119 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною лікарнею Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 22.02.2019 № 118 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Київській області»". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2019 № 112 "Про застосування на території України міжнародних авіаційних метеорологічних кодів Всесвітньої метеорологічної організації". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 08.02.2019 № 100 "Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -