>>

Наказ МВС України від 06.02.2020 № 100 "Про затвердження Змін до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України". МВС України. 2020

Документ актуальний на 22.05.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.02.2020  № 100


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 травня 2020 р.
за № 392/34675

Про затвердження Змін до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Закону України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», з метою вдосконалення організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 23 травня 2017 року № 440, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15 червня 2017 року за № 750/30618, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Національною поліцією Міністерства внутрішніх справ України (Соколовський О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 22 листопада 2018 року № 2617-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень», але не раніше з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.

Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
06 лютого 2020 року № 100


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 травня 2020 р.
за № 392/34675

ЗМІНИ
до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України

1. У розділі V:

1) підпункт 3 пункту 2 викласти в такій редакції:

«3) залучати для організації охорони місця події, переслідування й затримання осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, усі задіяні до забезпечення публічної безпеки і порядку наряди поліції незалежно від їх підпорядкування з урахуванням першочерговості виконання завдань;»;

2) підпункт 8 пункту 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

«осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних проступків, без ухвали слідчого судді, суду, на підставі протоколу про затримання, відповідно до пунктів 1, 2 частини першої статті 208 та частини другої статті 298-2 КПК - не більше як на три години з моменту фактичного затримання;

осіб, які вчинили кримінальний проступок, передбачений статтею 286-1 Кримінального кодексу України, з ознаками перебування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських засобів, що знижують її увагу та швидкість реакції, без ухвали слідчого судді, суду на підставі протоколу про затримання, після проходження нею відповідного медичного освідування в закладі охорони здоров’я, відповідно до абзацу другого частини другої статті 298-2 КПК - не більше як на три години з моменту фактичного затримання;

осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних проступків, без ухвали слідчого судді, суду, на підставі протоколу про затримання, якщо ця особа перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та може завдати шкоди собі або оточуючим, відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 298-2 КПК - не більше як на три години з моменту фактичного затримання з подальшим поміщенням до ІТТ, а якщо доставлення зазначених осіб до ІТТ у цей строк неможливе через віддаленість або відсутність шляхів сполучення - не більше двадцяти чотирьох годин;

осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних проступків, без ухвали слідчого судді, суду, на підставі протоколу про затримання за умови, якщо ця особа: відмовляється виконувати законну вимогу уповноваженої службової особи щодо припинення кримінального проступку або чинить опір; намагалася залишити місце вчинення кримінального проступку; під час безпосереднього переслідування після вчинення кримінального проступку не виконала законних вимог уповноваженої службової особи, відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 298-2 КПК - не більше як на три години з моменту фактичного затримання з подальшим поміщенням до ІТТ, а якщо доставлення зазначених осіб до ІТТ в цей строк неможливе через віддаленість або відсутність шляхів сполучення,- не більше двадцяти чотирьох годин;».

2. У розділі VI:

1) підпункт 1 пункту 1 викласти в такій редакції:

«1) забезпечує приймання та реєстрацію заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події відповідно до вимог Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08 лютого 2019 року № 100, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 березня 2019 року за № 223/33194;»;

2) пункт 13 доповнити новим підпунктом 6 такого змісту:

«6) під час затримання та доставлення до чергової служби органу (підрозділу) поліції осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних проступків, на підставі протоколу про затримання, відповідно до абзацу другого частини другої, пункту 2 частини четвертої статті 298-2 КПК черговий з метою перевірки обґрунтованості затримання такої особи перевіряє наявність в уповноваженої особи, яка здійснила затримання, відповідного документа, яким підтверджується перебування затриманого у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських засобів, що знижують увагу та швидкість реакції. У випадку відсутності такого документа організовує доставлення затриманої особи до закладу охорони здоров’я для забезпечення проходження відповідного медичного освідування.»;

3) підпункт 5 пункту 19 викласти в такій редакції:

«5) у разі одержання від уповноваженої особи протоколу про затримання особи, підозрюваної в учиненні кримінального правопорушення, чи ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання забезпечити доставлення підозрюваного до ІТТ, передавши під підпис черговому ІТТ вилучені в затриманої особи речі та документи.».

3. Пункт 8 розділу VII Інструкції після слів та цифр «постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 1992 року № 336» доповнити словами «та питною водою».

4. У підпунктах 2, 3 пункту 1 розділу II Інструкції слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень».

5. У підпункті 5 пункту 19 розділу VI, пункті 3 розділу VII Інструкції слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення».

6. У тексті Інструкції слово «злочинці» в усіх відмінках замінити словами «особи, які вчинили кримінальне правопорушення,» у відповідних відмінках.

7. У тексті Інструкції та додатку 14 до неї слово «слідчий» у всіх відмінках замінити словами «слідчий (дізнавач)» у відповідних відмінках.

8. У додатку 15 до Інструкції слово «злочинців» замінити словом «осіб».

Начальник
Управління взаємодії
з Національною поліцією
Міністерства внутрішніх
справ України

О. Соколовський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.05.2020 — 2020 р., № 38, стор. 159, стаття 1260, код акта 99067/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -