<<
>>

Наказ МВС України від 06.05.2019 № 339 "Про затвердження Порядку організації роботи, пов’язаної з відомчою реєстрацією транспортних засобів Державної прикордонної служби України, веденням їх обліку та зняттям з нього". МВС України. 2019

Документ актуальний на 08.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2019  № 339

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 травня 2019 р.

за № 551/33522

Про затвердження Порядку організації роботи, пов’язаної з відомчою реєстрацією транспортних засобів Державної прикордонної служби України, веденням їх обліку та зняттям з нього

Відповідно до статті 34 Закону України «Про дорожній рух», пункту 6 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164, з метою здійснення відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації роботи, пов’язаної з відомчою реєстрацією транспортних засобів Державної прикордонної служби України, веденням їх обліку та зняттям з нього, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України

В.о.

Голови Державної прикордонної

служби України

С.М. Князєв

О. Бляшенко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

06 травня 2019 року № 339

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 травня 2019 р.

за № 551/33522

ПОРЯДОК

організації роботи, пов’язаної з відомчою реєстрацією транспортних засобів Державної прикордонної служби України, веденням їх обліку та зняттям з нього

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення відомчої реєстрації (перереєстрації), видачі технічного талона транспортного засобу (далі - технічний талон), ведення та зняття з обліку транспортних засобів (далі - ТЗ), які закріплені за Адміністрацією Держприкордонслужби, регіональними управліннями, органами охорони державного кордону, загонами морської охорони, розвідувальним органом, органами забезпечення, навчальними закладами, науково-дослідними установами і підрозділами спеціального призначення Держприкордонслужби (далі - органи Держприкордонслужби), зразки документів та вимоги до їх оформлення.

2. Відомча реєстрація (перереєстрація), ведення обліку та зняття з нього зареєстрованих ТЗ, оформлення реєстраційних документів на них здійснюються службою безпеки дорожнього руху (далі - СБДР) Адміністрації Держприкордонслужби, СБДР регіональних управлінь Держприкордонслужби та СБДР органів центрального підпорядкування.

За рішенням Адміністрації Держприкордонслужби відомча реєстрація (перереєстрація), ведення обліку та зняття з обліку зареєстрованих ТЗ, оформлення реєстраційних документів на них здійснює СБДР органу Держприкордонслужби.

3. Начальники (командири) органів Держприкордонслужби забезпечують своєчасність реєстрації (перереєстрації), ведення обліку та зняття з нього ТЗ, достовірність та повноту поданої до СБДР інформації.

Забороняється експлуатація ТЗ, не зареєстрованих відповідно до цього Порядку, без номерних знаків або з такими, що не відповідають національним стандартам України, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені.

II. Перша відомча реєстрація транспортних засобів

1. Перша відомча реєстрація нових ТЗ, а також тих, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, здійснюється за умови відповідності конструкції і технічного стану, їх марки (моделі) та складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката.

2. Перша відомча реєстрація ТЗ здійснюється СБДР Адміністрації Держприкордонслужби за наявності таких документів:

договору купівлі-продажу ТЗ або іншого, передбаченого чинним законодавством документа, що підтверджує право власності на транспортний засіб або правомірність його придбання;

акта приймання-передання ТЗ за формою згідно з додатком 6 до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 вересня 1998 року № 1388, виданого підприємством-виробником такого засобу чи його складових частин або підприємством, яке переобладнало чи встановило на ТЗ спеціальний пристрій згідно із свідоцтвом про відповідність його конструкції вимогам безпеки дорожнього руху, із зазначенням ідентифікаційного номера та конкретного одержувача, засвідченого підписами посадових осіб підприємства, скріпленими печатками (у разі наявності);

митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа на паперовому носії, або електронної митної декларації, або виданого органом доходів і зборів посвідчення про реєстрацію в територіальних сервісних центрах МВС транспортних засобів чи їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

копії рішення суду чи іншого засвідченого в установленому порядку документа, що підтверджує належність ТЗ.

Копії документів завіряються підписом та печаткою СБДР органу Держприкордонслужби.

3. Для здійснення першої відомчої реєстрації ТЗ, крім документів, зазначених у пункті 2 цього розділу, подаються:

заява начальника (командира) органу Держприкордонслужби, який отримав ТЗ (додаток 1);

фото ТЗ та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, у друкованому вигляді.

4. Під час здійснення першої відомчої реєстрації ТЗ СБДР Адміністрації Держприкордонслужби здійснює перевірку ТЗ щодо перебування його в розшуку, у тому числі міжнародному, відповідно до вимог пункту 8 Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної прикордонної служби України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164.

СБДР Адміністрації Держприкордонслужби здійснює перевірку ТЗ в автоматизованих інформаційних ресурсах Національної поліції України єдиної інформаційної системи МВС.

Якщо за результатами перевірки транспортний засіб не перебуває в розшуку, посадова особа СБДР Адміністрації Держприкордонслужби робить у технічному талоні в графі «Група експлуатації» запис «Дозвіл на першу відомчу реєстрацію» із зазначенням дати видачі і номера дозволу, який засвідчує підписом, що скріплюється печаткою СБДР Адміністрації Держприкордонслужби.

Зразки печаток служби безпеки дорожнього руху Держприкордонслужби наведено в додатку 2 до цього Порядку.

5. У разі пошкодження ідентифікаційного номера перша відомча реєстрація ТЗ проводиться тільки після проведення експертного дослідження щодо визначення справжності ідентифікаційного номера.

III. Відомча реєстрація транспортних засобів

1. Відомча реєстрація ТЗ, що перебували в експлуатації і зняті з державного або відомчого обліку, здійснюється СБДР Адміністрації Держприкордонслужби, СБДР регіональних управлінь та СБДР органів центрального підпорядкування.

За рішенням Адміністрації Держприкордонслужби відомчу реєстрацію ТЗ здійснює СБДР органу Держприкордонслужби.

2. Відомча реєстрація ТЗ здійснюється протягом 10 днів після надходження їх до органів Держ-прикордонслужби на підставі заяви начальника (командира) відповідного органу Держприкордонслужби (додаток 3).

До заяви додаються:

копія акта організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби на отримання ТЗ органом Держприкордонслужби;

витяг з наказу начальника (командира) органу Держприкордонслужби про введення ТЗ в експлуатацію або утримання його в непорушному запасі;

технічний талон із записом у графі «Особливі відмітки» «З обліку знято», засвідчений підписом посадової особи відповідної СБДР, що скріплюється печаткою СБДР (для ТЗ, що пройшли першу відомчу реєстрацію);

довідка про зняття з обліку ТЗ за формою згідно з додатком до Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку транспортних засобів Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 164, що видана СБДР за місцем попередньої реєстрації ТЗ (у разі отримання ТЗ від органу Держприкордонслужби, який дислокується у зоні відповідальності іншого регіонального управління, або органу, що безпосередньо підпорядковується Адміністрації Держприкордонслужби), або свідоцтво про реєстрацію ТЗ (технічний паспорт) та копія реєстраційної картки, що додається до свідоцтва про реєстрацію ТЗ на пластиковій основі, з відміткою територіального органу з надання сервісних послуг МВС про зняття з обліку ТЗ, що належить органу Держприкордонслужби та перебував на такому обліку в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС;

фото ТЗ та його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, у друкованому вигляді.

Копії документів завіряються підписом та печаткою СБДР органу Держприкордонслужби.

3. Посадові особи СБДР регіональних управлінь / СБДР органів центрального підпорядкування на підставі поданих документів проводять звірку ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ, перевіряють його технічний стан, виконання вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних світлових та звукових сигнальних пристроїв на ТЗ. За результатами звірки складається акт технічного огляду транспортного засобу (додаток 4).

4. Не допускається відомча реєстрація ТЗ без ідентифікаційного номера або зі знищеними, пошкодженими (коли один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один чи декілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами його складових частин (кузова, шасі, рами). Відомча реєстрація зазначених ТЗ та таких, що розшукуються правоохоронними органами, не здійснюється, а інформація про них подається таким органам.

5. Інформація про зареєстровані ТЗ вноситься до бази даних уніфікованої електронно-облікової системи Держприкордонслужби (далі - програма обліку ТЗ).

Інформацію про відомчу реєстрацію ТЗ (унесення змін у раніше подані відомості про відомчу реєстрацію) СБДР Адміністрації Держприкордонслужби невідкладно надає до територіального органу з надання сервісних послуг МВС для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру МВС.

IV. Перереєстрація транспортних засобів

1. Перереєстрація ТЗ здійснюється СБДР Адміністрації Держприкордонслужби, СБДР регіональних управлінь, СБДР органів центрального підпорядкування та СБДР органів Держприкордонслужби (за рішенням Адміністрації Держприкордонслужби) у разі:

отримання технічного талона замість втраченого або непридатного для користування;

зміни кольору, призначення, марки або моделі ТЗ у результаті переобладнання чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери.

2. Перереєстрація ТЗ із заміною технічного талона замість втраченого або непридатного для користування здійснюється на підставі заяви начальника (командира) відповідного органу Держприкордонслужби, що подається СБДР. До заяви додаються матеріали службового розслідування щодо обставин втрати (непридатності) технічного талона.

3. Для здійснення перереєстрації ТЗ у випадку, зазначеному в абзаці третьому пункту 1 цього розділу, до заяви додаються:

копія акта технічного стану ТЗ органу Держприкордонслужби;

копії документів, які підтверджують заміну складових частин ТЗ, що мають ідентифікаційні номери, засвідчені підписом посадової особи підрозділу, який входить до складу Держприкордонслужби та займається ремонтом і технічним обслуговуванням ТЗ, чи документів, які підтверджують купівлю складових частин або копії документів, виданих митними органами чи підприємствами-виробниками;

копії документів про відповідність ТЗ вимогам безпеки дорожнього руху (для переобладнаного ТЗ);

фото ТЗ і його складових частин, що мають ідентифікаційні номери, у друкованому вигляді.

Раніше видані технічні талони вилучаються та долучаються до матеріалів перереєстрації.

Копії документів завіряються підписом та печаткою СБДР органу Держприкордонслужби.

4. Посадові особи СБДР регіональних управлінь / СБДР органів центрального підпорядкування/ СБДР органів Держприкордонслужби на підставі поданих документів проводять звірку ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ, перевіряють його технічний стан, виконання вимог щодо використання номерних знаків, установлення (нанесення) розпізнавальних знаків, кольорографічних схем, написів і спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв на ТЗ. За результатами звірки складається акт технічного огляду ТЗ.

5. Якщо ТЗ переобладнано з інших моделей цієї марки шляхом заміни деталей кузова (крила, панелі, капота тощо), власнику ТЗ видається технічний талон із зазначенням моделі, якій відповідає зовнішній вигляд такого засобу після переобладнання. Якщо номери складових частин не змінювалися, зазначаються рік випуску і номери, які ТЗ мав до переобладнання. У графі «Особливі відмітки» технічного талона робиться відповідний запис.

V. Зняття з обліку транспортних засобів

1. Зняття з обліку ТЗ здійснюється СБДР Адміністрації Держприкордонслужби, СБДР регіональних управлінь, СБДР органів центрального підпорядкування та СБДР органів Держприкордонслужби (за окремим рішенням Адміністрації Держприкордонслужби) на підставі заяви начальника (командира) органу Держприкордонслужби, що подається службі безпеки дорожнього руху, в разі:

передання ТЗ до іншого органу Держприкордонслужби;

списання (вибракування);

відчуження.

У випадку, передбаченому абзацом другим цього пункту, до заяви додаються копії:

акта організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби на передання ТЗ до іншого органу Держприкордонслужби;

акта технічного стану ТЗ органу Держприкордонслужби.

Після зняття з обліку ТЗ технічний талон здається до СБДР регіональних управлінь / СБДР органів центрального підпорядкування, а замість нього видається довідка про зняття з обліку ТЗ.

Довідка про зняття з обліку ТЗ видається у разі передання ТЗ до органу Держприкордонслужби, який дислокується поза межами відповідальності СБДР регіонального управління / СБДР органів центрального підпорядкування.

У випадку, передбаченому в абзаці третьому цього пункту, до заяви додаються копії:

акта списання (вибракування) ТЗ;

накладної на здавання номерних знаків на склад органу Держприкордонслужби або акта на їх знищення.

Після зняття з обліку ТЗ технічний талон здається до СБДР регіональних управлінь / СБДР органів центрального підпорядкування.

У випадку, передбаченому в абзаці четвертому цього пункту, до заяви додаються копії документів, що засвідчують або підтверджують правомірність відчуження ТЗ.

Про зняття з обліку відчуженого ТЗ у технічному талоні в графі «Особливі відмітки» робиться запис «Знято з реєстрації служби безпеки дорожнього руху», який засвідчується підписом посадової особи СБДР регіонального управління / СБДР органів центрального підпорядкування та скріплюється печаткою відповідної СБДР. Такий технічний талон повертається СБДР органу Держприкордонслужби для передання разом з відчуженим ТЗ і є одним з документів, що дає право на здійснення його державної реєстрації в територіальних органах з надання сервісних послуг МВС.

Копії документів завіряються підписом та печаткою СБДР органу Держприкордонслужби.

2. У разі встановлення факту знищення, фальсифікації або підроблення ідентифікаційних номерів складових частин ТЗ, виявлення ТЗ, зареєстрованих (перереєстрованих), знятих з обліку в органах Держприкордонслужби за фіктивними чи підробленими документами або таких, що розшукуються правоохоронними органами України у зв’язку з незаконним заволодінням, посадові особи СБДР оформлюють у встановленому порядку необхідні документи і передають їх до відповідного органу досудового розслідування.

3. Забороняється перереєстрація ТЗ, які перебувають в розшуку або щодо яких у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів є відомості про накладення арешту або заборону на зняття з обліку та/або перереєстрацію на підставі судового рішення чи постанови державного виконавця.

VI. Ведення відомчого обліку зареєстрованих транспортних засобів

1. Відомчий облік зареєстрованих ТЗ ведеться шляхом накопичення, узагальнення та зберігання інформації про такі ТЗ у програмі обліку ТЗ.

2. У разі здійснення відомчої реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку ТЗ СБДР регіонального управління, СБДР органів центрального підпорядкування та СБДР органу Держприкордонслужби невідкладно інформується СБДР Адміністрації Держприкордонслужби щодо здійснення таких заходів.

3. Облік, видача та контроль за використанням бланків технічного талона ТЗ покладаються на СБДР регіонального управління, СБДР органів центрального підпорядкування і СБДР органу Держприкордонслужби.

Облік технічних талонів ТЗ ведеться в журналі обліку і видачі технічних талонів на транспортні засоби (додаток 5).

Журнал обліку і видачі технічних талонів на транспортні засоби має бути прошнурований, пронумерований та скріплений печаткою.

4. Документація, що подається до СБДР Адміністрації Держприкордонслужби, СБДР регіональних управлінь, СБДР органів центрального підпорядкування та СБДР органів Держприкордонслужби для відомчої реєстрації, перереєстрації, зняття з обліку, ведеться протягом календарного року. У січні наступного року всі документи зшиваються, описуються та здаються в архів відповідного органу Держприкордонслужби, де зберігаються протягом 5 років.

Начальник

Управління взаємодії

з Державною прикордонною

службою України МВС

С.М. Рябий


Додаток 1

до Порядку організації роботи,

пов’язаної з відомчою реєстрацією

транспортних засобів Державної

прикордонної служби України,

веденням їх обліку та зняттям з нього

(пункт 3 розділу II)

ЗАЯВА


Додаток 2

до Порядку організації роботи,

пов’язаної з відомчою реєстрацією

транспортних засобів Державної

прикордонної служби України,

веденням їх обліку та зняттям з нього

(пункт 4 розділу II)

ЗРАЗОК ПЕЧАТКИ

служби безпеки дорожнього руху Адміністрації Державної прикордонної служби України

__________

Примітка.

Печатка діаметром 40 мм з використанням чорнила синього кольору.

ЗРАЗОК ПЕЧАТКИ

служби безпеки дорожнього руху регіонального управління Державної прикордонної служби України

__________

Примітка.

Печатка діаметром 40 мм з використанням чорнила синього кольору.

ЗРАЗОК ПЕЧАТКИ

служби безпеки дорожнього руху органів центрального підпорядкування

__________

Примітка.

Печатка діаметром 45 мм з використанням чорнила синього кольору.

ЗРАЗОК ПЕЧАТКИ

служби безпеки дорожнього руху органу Державної прикордонної служби України

__________

Примітка.

Печатка діаметром 40 мм з використанням чорнила синього кольору.

Додаток 3

до Порядку організації роботи,

пов’язаної з відомчою реєстрацією

транспортних засобів Державної

прикордонної служби України,

веденням їх обліку та зняттям з нього

(пункт 2 розділу III)

ЗАЯВА

Додаток 4

до Порядку організації роботи,

пов’язаної з відомчою реєстрацією

транспортних засобів Державної

прикордонної служби України,

веденням їх обліку та зняттям з нього

(пункт 3 розділу III)

АКТ

технічного огляду транспортного засобу


Додаток 5

до Порядку організації роботи,

пов’язаної з відомчою реєстрацією

транспортних засобів Державної

прикордонної служби України,

веденням їх обліку та зняттям з нього

(пункт 3 розділу VI)

ЖУРНАЛ

обліку і видачі технічних талонів на транспортні засоби

___________________________________________________________

(найменування служби безпеки дорожнього руху)

№ з/п

Серія і номер технічного талона ТЗ

Дата реєстрації

Належність ТЗ (назва заповнюється без скорочень)

Транспортний засіб

ПІБ і підпис особи, яка отримала технічний талон

Примітка

Номерний знак

Марка

Модель

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Том №____

Розпочато «___» ____________ 20___ року

Закінчено  «___» ____________ 20___ року

На ________ аркушах

Книга в _____ томах

(формат книги 210 × 297 мм)


Документи та файли

Сигнальний документ — f485452n125.doc
Сигнальний документ — f485452n126.doc
Сигнальний документ — f485452n127.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.06.2019 — 2019 р., № 47, стор. 183, стаття 1630, код акта 94777/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -