<<
>>

Наказ МВС України від 06.06.2013 N 557 " Про затвердження Змін до наказу МВС України від 31 грудня 2007 року N 499". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.06.2013 N 557

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2013 р.

за N 1040/23572

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 1131 ( z1503-16 ) від 31.10.2016 }

Про затвердження Змін

до наказу МВС України

від 31 грудня 2007 року N 499

Відповідно до пунктів 9 та 11 Положення про Міністерство

внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України

від 06 квітня 2011 року N 383 ( 383/2011 ), пункту 5 постанови

Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2007 року N 1294

( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького

складу та деяких інших осіб", пункту 4 постанови Кабінету

Міністрів України від 03 січня 2013 року N 2 ( 2-2013-п ) "Про

встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з

питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень

та висновків державних експертів з питань таємниць" та з метою

приведення нормативно-правових актів МВС України у відповідність

до законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Унести зміни до наказу МВС України від 31 грудня 2007 року

N 499 ( z0205-08 ) "Про впорядкування структури та умов грошового

забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

12 березня 2008 року за N 205/14896: у пункті 2: у підпункті 2.4 цифри "4 - 20" замінити цифрами "4-19"; у підпункті 2.5 цифри "21" замінити цифрами "20"; у підпункті 2.6 цифри "22" замінити цифрами "21".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виплати

грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу

органів внутрішніх справ, затвердженої наказом МВС України

від 31 грудня 2007 року N 499 ( z0205-08 ), зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 12 березня 2008 року за N 205/14896

(зі змінами), що додаються.

3. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського

обліку МВС України (Копитов С.М.) забезпечити виплату грошового

забезпечення відповідно до цього наказу.

4. Департаменту фінансового забезпечення та бухгалтерського

обліку МВС України (Копитов С.М.) у встановленому порядку подати

цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

соціальної політики України -

керівник апарату В.М.Коломієць

Голова професійної спілки

атестованих працівників

органів внутрішніх справ України А.С.Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

06.06.2013 N 557

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

20 червня 2013 р.

за N 1040/23572

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок

виплати грошового забезпечення

особам рядового і начальницького складу

органів внутрішніх справ

( z0205-08 )

1. Пункт 1.2 розділу I викласти в такій редакції: "1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Постанови

Верховної Ради України від 16 грудня 1993 року N 3720-XII

( 3720-12 ) "Про затвердження Положення про порядок

комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового

та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по

боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ

України", постанов Кабінету Міністрів України від 15 червня

1994 року N 414 ( 414-94-п ) "Про види, розміри і порядок надання

компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ

до державної таємниці", від 11 серпня 1995 року N 648 ( 648-95-п )

"Про умови оплати праці осіб, які працюють в гірських районах",

від 20 січня 1997 року N 30 ( 30-97-п ) "Про допомогу на

поховання", від 17 липня 2003 року N 1078 ( 1078-2003-п ) "Про

затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів

населення", від 07 листопада 2007 року N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про

упорядкування структури та умов грошового забезпечення

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та

деяких інших осіб" та від 03 січня 2013 року N 2 ( 2-2013-п ) "Про

встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з

питань таємниць та фахівців, які залучаються до підготовки рішень

та висновків державних експертів з питань таємниць".".

2. Розділ II доповнити після пункту 2.6 новим пунктом 2.7

такого змісту: "2.7. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній роботі. 2.7.1. Особам рядового і начальницького складу, які

безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, виплачується

щомісячна надбавка до посадових окладів за безперервний стаж на

шифрувальній роботі в таких розмірах: від 1 до 3 років - 10 відсотків; від 3 до 5 років - 15 відсотків; понад 5 років - 20 відсотків. 2.7.2. Виплата надбавки особам рядового і начальницького

складу, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі,

виплачується за умови наявності в цих осіб допуску до шифрів, який

надається відповідно до вимог чинного законодавства. 2.7.3. У безперервний стаж на шифрувальній роботі для виплати

надбавки зараховуються періоди безперервної шифрувальної роботи на

штатних посадах, а також документально підтверджена шифрувальна

робота осіб у центральних органах виконавчої влади, інших

державних органах або військових формуваннях за умови перерви між

призначеннями на посади не більше ніж 6 місяців. 2.7.4. Надбавка особам рядового і начальницького складу, які

безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі, установлюється

наказом про особовий склад на підставі подання керівників

підрозділів спеціального зв'язку і виплачується одночасно з

виплатою грошового забезпечення за поточний місяць. У поданні

зазначається дата оформлення допуску до шифрів. 2.7.5. Виплата надбавки припиняється з дня скасування допуску

до шифрів відповідно до вимог чинного законодавства. 2.7.6. У разі направлення осіб рядового і начальницького

складу, які мають право на отримання надбавки, на навчання в

навчальні заклади без збереження за ними штатних посад за місцем

служби або зарахування їх у розпорядження відповідних органів,

безперервний стаж на шифрувальній роботі не переривається, якщо

вони безпосередньо після закінчення навчання або перебування в

розпорядженні призначені на посади, за якими була встановлена

виплата надбавки. 2.7.7. Період перебування осіб рядового і начальницького

складу на навчанні без збереження посад за місцем служби та в

розпорядженні відповідних органів у безперервний стаж на

шифрувальній роботі не зараховується, надбавка за цей період не

виплачується. 2.7.8. Виплата надбавки зберігається в разі звільнення осіб

від служби через хворобу на підставі листків непрацездатності,

особам, які відповідно до законодавства України перебувають у

відпустках (чергових та додаткових, через хворобу) або тимчасово

вибувають із збереженням за ними штатних посад за місцем

проходження служби на короткострокові курси підготовки,

перепідготовки та вдосконалення кваліфікації фахівців спеціального

зв'язку, із збереженням грошового забезпечення, на стажування, а

також у службові відрядження.". У зв'язку з цим пункти 2.7-2.18 вважати відповідно

пунктами 2.8-2.19.

3. У додатки до наказу МВС України від 31 грудня 2007 року

N 499 ( z0205-08 ) "Про впорядкування структури та умов грошового

забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

12 березня 2008 року за N 205/14896, унести такі зміни:

3.1. Додаток 2 "Оклади за спеціальними званнями осіб рядового

і начальницького складу органів внутрішніх справ" перед позицією

"Генерал-полковник міліції 150" доповнити позицією "Генерал

внутрішньої служби України 160".

3.2. У додатку 4 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату МВС": у позиції "Начальник: Департаменту, Головного штабу,

Головного управління; керівник: Служби Міністра, Робочого апарату

Укрбюро Інтерполу" слова "Служби Міністра" виключити; позицію "Помічник з кадрового забезпечення: начальника

(директора) Департаменту, самостійного управління, керівника

Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; помічник начальника чергової

частини - оперативний черговий; старший слідчий в особливо

важливих справах" викласти в такій редакції: "Помічник з кадрового забезпечення: начальника (директора)

Департаменту, Головного управління, Головного штабу, самостійного

управління, керівника Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; помічник

начальника чергової частини - оперативний черговий; старший

слідчий в особливо важливих справах"; позицію "Головний: спеціаліст, ревізор, психолог; старший:

дізнавач з особливих доручень, оперуповноважений в особливо

важливих справах, інспектор з особливих доручень, референт з

особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах,

оперуповноважений з особливих доручень" викласти в такій редакції: "Головний: спеціаліст, психолог; старші: оперуповноважений в

особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень,

інспектор з особливих доручень, референт з особливих доручень,

слідчий; слідчий в особливо важливих справах".

3.3. Додаток 5 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для Державного

департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації

фізичних осіб" виключити. У зв'язку з цим додатки 6-22 вважати відповідно

додатками 5-21. У тексті Інструкції ( z0205-08 ) посилання на додатки 6-22

замінити посиланнями відповідно на додатки 5-21.

3.4. У додатку 5 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів, що

діють при МВС та йому підпорядковані": 3.4.1. Позиції:

" ------------------------------------------------------------------ | Редакція щотижневої газети "Іменем Закону" | |----------------------------------------------------------------| |Головний редактор | 1850 | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник головного редактора | 1760 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділу | 1500-1600 | |---------------------------------------+------------------------| |Головний спеціаліст | 1150-1200 | |---------------------------------------+------------------------| |Спеціальний кореспондент, власний | 900-950 | |кореспондент | | |---------------------------------------+------------------------| |Кореспондент | 750-850 | ------------------------------------------------------------------ "

виключити.

3.4.2. У розділі "Центр обслуговування підрозділів

Міністерства": позицію "Старший інженер" викласти в такій редакції: "Старші: інженер, інспектор"; позицію "Інженер" доповнити словом ", інспектор". 3.4.3. Позиції:

" ------------------------------------------------------------------ | Відділ охорони | |----------------------------------------------------------------| |Начальник відділу | 1350-1400 | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник начальника відділу | 1200-1300 | |---------------------------------------+------------------------| |Старший інспектор | 750-850 | |----------------------------------------------------------------| | Центр культури та мистецтв МВС | |----------------------------------------------------------------| |Начальник Центру | 1500-1600 | ------------------------------------------------------------------ "

виключити.

4. У додатку 6 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для апарату

Головного управління МВС України в місті Києві", додатку 9 "Схема

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх

справ для апарату головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі та на

залізницях", додатку 11 "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для апаратів

міських управлінь", додатку 12 "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для районних,

лінійних управлінь Головного управління МВС в місті Києві",

додатку 13 "Схема посадових окладів осіб начальницького складу

органів внутрішніх справ для міських, районних відділів, лінійних

відділів (відділень, пунктів), відділів (відділень) спеціальної

міліції, відділів (відділень) міліції" слова "дізнавач з особливих

доручень", "дізнавач", "ревізор" виключити.

5. У додатку 7 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів і

установ, що підпорядковані Головному управлінню МВС України в

місті Києві":

5.1. Позиції:

" ------------------------------------------------------------------ | Відділи Державтоінспекції з обслуговування адміністративної | | території району та автомобільно-технічної інспекції | |----------------------------------------------------------------| |Начальник відділу | 1100-1200 | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник начальника відділу | 1050-1100 | |---------------------------------------+------------------------| |Начальник відділення | 950-1000 | |---------------------------------------+------------------------| |Старші: інспектор, державтоінспектор, | | |інженер | 750-850 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор, державтоінспектор, інженер, | 650-750 | |старший інспектор дорожньо-патрульної | | |служби | | |----------------------------------------------------------------| | Відділи, відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи | |----------------------------------------------------------------| |Начальник відділу | 950-1000 | |---------------------------------------+------------------------| |Заступник начальника відділу, начальник| 900-950 | |відділення | | |---------------------------------------+------------------------| |Старші: інспектор, державтоінспектор | 750-850 | |---------------------------------------+------------------------| |Інспектор, державтоінспектор | 650-750 | ------------------------------------------------------------------ "

виключити.

5.2. У розділі "Інші підрозділи Державтоінспекції" позицію

"Заступник начальника станції діагностики 830-900" виключити.

6. У додатку 10 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів та

установ, що підпорядковані головним управлінням, управлінням МВС

України в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі,

на залізницях, міськрайлінорганам":

6.1. Позиції:

" ---------------------------------------------------------------------------- | Відділи, відділення Державтоінспекції з обслуговування | | адміністративної території міста, району, району в місті та | | автомобільно-технічної інспекції | |--------------------------------------------------------------------------| |Начальник відділу | 1050-1100 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Заступник начальника відділу, | 1000-1050 | |начальник відділення | | |---------------------------------+----------------------------------------| |Заступник начальника відділення, | 900-950 | |начальник відділення у складі | | |відділу | | |---------------------------------+----------------------------------------| |Старші: інспектор, | 700-750 | |державтоінспектор, інженер | | |---------------------------------+----------------------------------------| |Інспектор, державтоінспектор, | 650-700 | |інженер | | |--------------------------------------------------------------------------| | Відділи, відділення реєстраційно-екзаменаційної роботи | |--------------------------------------------------------------------------| |Начальник відділу | 900-950 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Заступник начальника відділу, | 850-900 | |начальник відділення | | |---------------------------------+----------------------------------------| |Заступник начальника відділення | 791-837 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Старші: інспектор, | 700-750 | |державтоінспектор, інженер | | |---------------------------------+----------------------------------------| |Інспектор, державтоінспектор, | 650-700 | |інженер | | |--------------------------------------------------------------------------| | Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства | |--------------------------------------------------------------------------| | Найменування посади | Розмір посадового окладу | | |----------------------------------------------------| | |наповнення | наповнення понад 200 осіб | | |до 200 осіб| | |---------------------+-----------+----------------------------------------| |Директор | 1050-1100 | 1100-1150 | |---------------------+-----------+----------------------------------------| |Заступник директора | 1000-1050 | 1050-1100 | |---------------------+----------------------------------------------------| |Старший інспектор | 650-700 | |---------------------+----------------------------------------------------| |Інспектор | 600-650 | |--------------------------------------------------------------------------| | Міські, районні та міжрайонні відділення міліції міграційного контролю | |--------------------------------------------------------------------------| |Начальник відділення | 900-950 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Заступник начальника відділення | 850-900 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Старший інспектор | 700-750 | |---------------------------------+----------------------------------------| |Інспектор | 650-700 | ---------------------------------------------------------------------------- "

виключити.

6.2. У розділі "Оркестр, ансамбль" позицію "Начальник

ансамблю, оркестру" доповнити словами ", диригент оркестру".

7. У додатку 11 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для апаратів

міських управлінь": позицію "Старші: інспектор, юрисконсульт, психолог, інженер;

оперуповноважений, інспектор-черговий оперативних служб" викласти

в такій редакції: "Старші: інспектор, юрисконсульт, психолог, інженер;

оперуповноважений, інспектор-черговий оперативних служб,

державтоінспектор"; позицію "Інспектор, юрисконсульт, психолог, інженер"

доповнити словом ", державтоінспектор".

8. У додатку 12 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для районних,

лінійних управлінь Головного управління МВС у місті Києві": позицію "Заступник начальника сектору (відділення) у складі

відділу, помічник начальника чергової частини-оперативний

черговий" викласти в такій редакції: "Заступник начальника сектору (відділення) у складі відділу,

помічник начальника відділу (чергової частини) - оперативний

черговий"; позицію "Оперуповноважений, інспектор-черговий оперативних

служб; старші: інспектор, інженер, психолог, старший юрисконсульт"

викласти в такій редакції: "Оперуповноважений, інспектор-черговий оперативних служб;

старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт,

державтоінспектор"; позицію "Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт"

доповнити словом ", державтоінспектор".

9. У додатку 13 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для міських,

районних відділів, лінійних відділів (відділень, пунктів),

відділів (відділень) спеціальної міліції, відділів (відділень)

міліції": позицію "Начальник сектору (відділення) у складі відділу,

помічник начальника відділу-оперативний черговий, помічник

начальника відділу по взаємодії з громадськістю та засобами

масової інформації, помічник начальника відділу з кадрового

забезпечення, начальник служби супроводження, начальник лінійного

пункту міліції" викласти в такій редакції: "Начальник сектору (відділення) у складі відділу, помічник

начальника відділу - оперативний черговий, помічник начальника

відділу із зв'язків з громадськістю, помічник начальника відділу з

кадрового забезпечення, начальник служби супроводження, начальник

лінійного пункту міліції"; позицію "Помічник начальника відділу з тилового забезпечення;

Старші: оперуповноважений, інспектор-черговий оперативних служб;

слідчий; заступник начальника служби супроводження" викласти в

такій редакції: "Помічник начальника відділу з матеріального забезпечення;

старші: оперуповноважений, інспектор-черговий оперативних служб;

слідчий; заступник начальника служби супроводження"; позицію "Оперуповноважений, інспектор-черговий оперативних

служб; старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт.

Дільничний інспектор міліції" викласти в такій редакції: "Оперуповноважений, інспектор-черговий оперативних служб;

старші: інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт,

державтоінспектор; дільничний інспектор міліції"; позицію "Інспектор, інженер, психолог, юрисконсульт"

доповнити словом ", державтоінспектор".

10. У додатку 14 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для стройових

підрозділів міліції особливого призначення "Беркут", спеціальних

підрозділів судової міліції "Грифон", спеціальних підрозділів

міліції охорони "Титан", Служби інкасації, охорони та перевезення

валютних цінностей, підпорядкованих головним управлінням,

управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах

Києві та Севастополі": позицію "Командир взводу (у складі полку, батальйону, роти),

заступник командира самостійного взводу (підрозділу на правах

самостійного взводу); старші: інспектор, інженер, психолог"

доповнити словами ", інспектор-охоронець"; позицію "Інспектор, інженер, психолог, інструктор" доповнити

словами ", інспектор-охоронець".

11. Додаток 15 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для стройових

підрозділів міліції, підпорядкованих головним управлінням,

управлінням МВС в Автономній Республіці Крим, областях, містах

Києві та Севастополі, на залізничному транспорті, міським

управлінням, лінійним управлінням на залізницях,

міськрайлінорганам" викласти в такій редакції:

"Додаток 15

до наказу Міністерства

внутрішніх справ України

31.12.2007 N 499

( z0205-08 )

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу

органів внутрішніх справ для стройових

підрозділів міліції, підпорядкованих

головним управлінням, управлінням МВС

в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі, на залізницях,

міським управлінням, міськрайлінорганам

(гривень) ------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розмір посадового | | | окладу | | |-------------------| | | м. Київ | крім | | | | м. Києва| |--------------------------------------------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | |--------------------------------------------+---------+---------| |Командир полку |1160-1260|1100-1150| |--------------------------------------------+---------+---------| |Заступник командира полку, командир |1100-1160|1050-1100| |батальйону (самостійного), начальник штабу | | | |полку | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Заступник командира батальйону |1000-1100| 930-1000| |(самостійного), командир батальйону | | | |(у складі полку, міськрайліноргану) | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Заступник командира батальйону (у складі | 950-1000| 900-930 | |полку, міськрайліноргану), помічник | | | |командира полку, начальник штабу батальйону | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Помічник начальника штабу полку, начальник | 900-950 | 850-930 | |відділення | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Командир роти (самостійної), помічник | 850-970 | 830-880 | |командира батальйону | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Заступник командира роти (самостійної), | 808-922 | 789-836 | |командир роти (у складі полку, батальйону, | | | |міськрайліноргану) | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Заступник командира роти (у складі полку, | 768-876 | 750-794 | |батальйону, міськрайліноргану), командир | | | |взводу (самостійного) | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Заступник командира взводу (самостійного), | 700-750 | 670-730 | |командир взводу (у складі полку, батальйону,| | | |роти, міськрайліноргану); старші: інспектор,| | | |інженер, психолог | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Заступник командира взводу (у складі полку, | 680-720 | 650-700 | |батальйону, роти, міськрайліноргану) | | | |--------------------------------------------+---------+---------| |Інспектор, інженер, психолог, старший | 650-700 | 600-650 | |інспектор дорожньо-патрульної служби, | | | |старший інспектор патрульної служби | | | ------------------------------------------------------------------ ".

12. У додатку 16 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для підрозділів

Державної служби охорони":

12.1. Слово "ревізор" виключити.

12.2. У позиції "Головний спеціаліст, старший інспектор з

особливих доручень, головний психолог, головний ревізор" слова

"головний ревізор" виключити.

12.3. У розділі IV "Підрозділи, підпорядковані управлінню

(відділу) Державної служби охорони при ГУМВС, УМВС": 12.3.1. Підрозділ "Центр технічної охорони" викласти в такій

редакції:

" --------------------------------------------------------------------- | Центр технічної охорони | |-------------------------------------------------------------------| | Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник Центру | 1300-1400 | 1150-1250 | | | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Заступник начальника Центру | 1209-1302 | 1100-1163 | | | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник сектору | 1100-1200 | 1050-1100 | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник головного пункту | 950-1050 | 900-1000 | |централізованого спостереження | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник пункту | 850-950 | 800-900 | |централізованого спостереження | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Старші: інспектор, інспектор- | 750-850 | 700-800 | |черговий, інженер-інспектор, | | | |інженер-програміст | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Інспектор, інспектор-черговий, | 650-750 | 650-750 | |інженер-інспектор, інженер- | | | |програміст | | | --------------------------------------------------------------------- ".

12.3.2. Позиції:

" --------------------------------------------------------------------- | Територіальні відділи, відділення центрів технічної охорони | | | |-------------------------------------------------------------------| | Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник відділу | 1150-1250 | 1050-1150 | | | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Заступник начальника відділу, | 1070-1163 | 977-1070 | |начальник відділення | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник сектору | 950-1000 | 850-950 | | | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Старший інспектор, інженер- | 650-700 | 600-650 | |інспектор, інженер-програміст | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Інспектор, інженер-інспектор, | 600-650 | 550-600 | |інженер-програміст | | | |-------------------------------------------------------------------| | Пункт (головний пункт) централізованого спостереження | |-------------------------------------------------------------------| |Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник головного пункту | 900-1000 | 800-900 | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник пункту | 750-850 | 700-800 | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Старші: інспектор-черговий, | 750-850 | 700-800 | |інженер-програміст, інженер- | | | |інспектор | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Інспектор-черговий, інженер- | 650-750 | 650-700 | |програміст, інженер-інспектор | | | --------------------------------------------------------------------- ".

виключити.

12.3.3. Розділ "Міські, районні, міжрайонні відділи,

відділення Державної служби охорони при МВС" викласти в такій

редакції:

" --------------------------------------------------------------------- | Міські, районні, міжрайонні відділи, | | відділення Державної служби охорони при МВС | |-------------------------------------------------------------------| | Найменування посади | м. Київ | крім м. Києва | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник відділу | 1150-1250 | 1050-1150 | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Заступник начальника відділу, | 1070-1163 | 977-1070 | |начальник відділення | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Заступник начальника відділення | 995-1082 | 909-995 | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Начальник сектору | 950-1000 | 850-950 | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Заступник начальника сектору | 920-970 | 800-884 | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Старші: інспектор, інженер- | 650-700 | 600-650 | |інспектор, інженер-програміст, | | | |психолог, юрисконсульт, | | | |начальник загону | | | |--------------------------------+--------------+-------------------| |Інспектор, інженер-інспектор, | 600-650 | 550-600 | |інженер-програміст, психолог, | | | |юрисконсульт, заступник | | | |начальника загону | | | --------------------------------------------------------------------- ".

13. У додатку 18 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для

науково-дослідних установ МВС":

13.1. Розділ I "Державний науково-дослідний інститут" після

позиції "Заступник начальника відділу, учений секретар 1450-1550"

доповнити новою позицією "Начальник ад'юнктури 1400-1550".

13.2. У розділі II "Державний науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр": у позиції "Помічник начальника Державного центру, провідний

науковий співробітник, головний спеціаліст" слова "головний

спеціаліст" виключити; позицію "Головний експерт" викласти в такій редакції: "Головні: експерт, спеціаліст".

13.3. У розділі III "Науково-дослідний

експертно-криміналістичний центр, що діє при Головному управлінні

МВС України в місті Києві": позицію "Експерт, експерт-вибухотехнік, старший інспектор"

викласти в такій редакції: "Експерт, експерт-вибухотехнік; старші: інспектор,

юрисконсульт"; позицію "інспектор" доповнити словом ", юрисконсульт".

13.4. У розділі IV "Науково-дослідні

експертно-криміналістичні центри, що діють при головних

управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим,

областях, місті Севастополі, на залізницях": позицію "Експерт, експерт-вибухотехнік, старший інспектор"

викласти в такій редакції: "Експерт, експерт-вибухотехнік; старші: інспектор,

юрисконсульт"; позицію "інспектор" доповнити словом ", юрисконсульт".

14. У додатку 19 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

начальницького складу органів внутрішніх справ для навчальних

закладів МВС":

14.1. У розділі I "Академія управління Міністерства

внутрішніх справ України та національні університети внутрішніх

справ": 14.1.1. Назву цього розділу викласти в такій редакції: "I. Національна академія внутрішніх справ та національні

університети внутрішніх справ"; 14.1.2. Назву позиції "Юридичний ліцей при національному

університеті внутрішніх справ" викласти в такій редакції: "Юридичний ліцей".

14.2. У розділі II "Державні університети внутрішніх справ": позицію "Начальник Центру післядипломної освіти, провідний

науковий співробітник" викласти в такій редакції: "Начальник Центру: післядипломної освіти, спеціалізації та

підвищення кваліфікації; провідний науковий співробітник"; позицію "Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог,

референт, референт-перекладач, викладач-методист; редактор,

черговий комендант, інспектор з озброєння - збройовий технік"

викласти в такій редакції: "Начальник спортивної команди; старші: інспектор, інженер,

юрисконсульт, психолог, референт, референт-перекладач,

викладач-методист, черговий комендант, інспектор з озброєння -

збройовий технік; редактор"; позицію "Молодший науковий співробітник, інспектор, психолог,

референт, референт-перекладач, викладач-методист, начальник

медико-санітарної (медичної) частини, начальник кабінету" викласти

в такій редакції: "Молодший науковий співробітник, інспектор, інженер,

юрисконсульт, психолог, референт, референт-перекладач,

викладач-методист, начальник медико-санітарної (медичної)

частини".

14.3. У розділі III "Юридичні інститути": позицію "Молодший науковий співробітник, інспектор, інженер,

викладач-методист, психолог; черговий комендант; диригент

оркестру; старший інспектор з озброєння - збройовий технік;

начальник кабінету" викласти в такій редакції: "Молодший науковий співробітник, інспектор, юрисконсульт,

інженер, викладач-методист, психолог, черговий комендант, диригент

оркестру; старший інспектор з озброєння - збройовий технік".

15. У додатку 20 ( z0205-08 ) "Схема посадових окладів осіб

рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх

справ" перед словами "старший технік" доповнити словами "молодший

інспектор-охоронець,".

16. Додаток 21 ( z0205-08 ) "Додаткові види грошового

забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ" доповнити новою позицією такого змісту:

" ----------------------------------------------------------------------- |9. |Надбавка за безперервний | |Особи рядового і | | |стаж на шифрувальній роботі,| |начальницького складу | | |відсотків посадового окладу | |органів внутрішніх справ, | | | | |які безпосередньо зайняті | | | | |на шифрувальній роботі, при | | | | |безперервному стажі: | | | |-------+----------------------------| | | | 10 |Від одного до трьох років | | | |-------+----------------------------| | | | 15 |Від трьох до п'яти років | | | |-------+----------------------------| | | | 20 |Понад п'ять років | ----------------------------------------------------------------------- ".

Директор Департаменту

фінансового забезпечення

та бухгалтерського обліку

МВС України С.М.Копитов


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.07.2013 — 2013 р., № 52, стор. 159, стаття 1897, код акта 67850/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -