<<
>>

Наказ МВС України від 06.06.2017 № 470 "Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України". МВС України. 2017

Документ актуальний на 01.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2017  № 470


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2017 р.
за № 795/30663

Про затвердження Правил пожежної безпеки на ринках України

Відповідно до пункту 33 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України та з метою вдосконалення нормативно-правового забезпечення у сфері пожежної безпеки НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила пожежної безпеки на ринках України, що додаються.

2. Державній службі України з надзвичайних ситуацій (Чечоткін М.О.) організувати вивчення особовим складом підпорядкованих органів та підрозділів вимог цього наказу в системі службової підготовки.

3. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
06.06.2017 № 470


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2017 р.


за № 795/30663

ПРАВИЛА
пожежної безпеки на ринках України

I. Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо пожежної безпеки ринків, ринкових комплексів, об’єктів торгівлі та прилеглих до них територій, іншого нерухомого майна, обладнання, устаткування, що експлуатуються на ринках.

2. Для забезпечення пожежної безпеки на ринках України необхідно керуватися Правилами пожежної безпеки в Україні (далі - НАПБ А.01.001-2014), затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, протипожежними вимогами нормативних документів та нормативно-правових актів та цими Правилами.

3. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

група кіосків (павільйонів) - кіоски та (або) павільйони, що розташовані на обмеженій території без протипожежних відстаней між ними;

камера схову - приміщення на території ринку, де зберігаються товарно-матеріальні цінності;

кіоск - торговельний об’єкт для організації роздрібного продажу товарів, який має постійне просторове місце, займає окрему закриту споруду некапітального типу на одне робоче місце без торговельної зали для покупців та додаткової площі для розміщення запасу товарів;

контейнер - споруда, призначена для перевезення вантажів широкої номенклатури, а також для збільшення вантажних одиниць при перевезенні дрібноштучних вантажів в упакованому вигляді. Контейнер може бути переобладнаний під кіоск;

критий ринок - ринок, який розташовано в нежитлових будівлях великої місткості. Торговельні, складські, службові та підсобні приміщення на таких ринках розташовуються, в одному будинку;

магазин (крамниця) - торговельний об’єкт у роздрібній торгівлі, призначений для організації продажу товарів кінцевим споживачам і надання їм торговельних послуг;

окремо встановлений кіоск (павільйон) - кіоск (павільйон), від якого витримано протипожежну відстань до інших кіосків (павільйонів), будинків і споруд;

основні евакуаційні проходи - головні проходи в торговельній залі, що зв’язують проходи між торговельним обладнанням або виходи з відділів (секцій) торговельної зали з евакуаційними виходами із зали;

павільйон - торговельний об’єкт у роздрібній торгівлі, що призначений для організації продажу товарів кінцевим споживачам, розміщений в окремій споруді полегшеної конструкції та має торговельну залу для покупців;

ринковий комплекс - комплекс взаємопов’язаних підприємств ринкової торгівлі з підприємствами роздрібної торгівлі та підприємствами харчування, побутового і комунального обслуговування (приоб’єктний готель);

ринок - об’єкт торгівлі, на території якого суб’єкт господарювання, що має право на користування чи розпорядження земельною ділянкою, на якій цей об’єкт розташований, організовує та/або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності підприємцями;

робоче місце продавця - місце постійного або тимчасового перебування продавця в процесі роботи;

торговельне місце - спеціально обладнане певного розміру робоче місце продавця в крамниці або поза нею для організації та здійснення роздрібного або оптового продажу товарів із додержанням чинних правил торговельного обслуговування та порядку розрахунків із покупцями.

4. Ці Правила є обов’язковими для виконання суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

5. Пожежна безпека на ринках забезпечується технічними засобами та організаційними заходами, спрямованими на запобігання пожежам, загибелі відвідувачів та працівників ринків, а також зниження майнових втрат, створення умов для швидкого виклику пожежно-рятувальних підрозділів та успішного гасіння пожеж.

II. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

1. Діяльність із забезпечення пожежної безпеки є складовою діяльністю посадових осіб і працівників ринку.

2. Директор (керівник) ринку або особа, яка виконує його обов’язки, зобов’язані:

забезпечити в торговельних, адміністративних, складських приміщеннях, допоміжних будинках та спорудах і в цілому на території ринку протипожежний режим;

організувати розроблення і своєчасне здійснення заходів, спрямованих на забезпечення безпеки людей на випадок виникнення пожежі;

забезпечити працездатність систем протипожежного захисту (далі - СПЗ);

організувати навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки працівників та посадових осіб у порядку, установленому постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 "Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях";

не допускати до роботи осіб, які не пройшли протипожежний інструктаж;

ознайомити з вимогами пожежної безпеки покупців за допомогою плакатів, іншої наочної агітації та через гучномовну радіотрансляційну мережу.

3. З метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння на ринках може створюватися добровільна пожежна охорона, для забезпечення функціонування якої утворюються пожежно-рятувальні підрозділи. Порядок функціонування добровільної пожежної охорони затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 року № 564.

4. Обов’язки посадових осіб та працівників охорони ринків щодо забезпечення пожежної безпеки мають відображатися в їх посадових інструкціях (функціональних обов’язках).

5. Директор (керівник) ринку або особа, яка виконує його обов’язки, своїм наказом чи розпорядженням (для працівників ринку) має визначити відповідальних осіб за забезпечення пожежної безпеки окремих ділянок території, будинків, магазинів, інших споруд, приміщень ринку, а також інженерного обладнання (за його наявності) та утримання СПЗ.

6. Відповідальні особи за пожежну безпеку зобов’язані вживати таких протипожежних заходів:

роз’яснювати працівникам вимоги правил пожежної безпеки;

контролювати дотримання протипожежного режиму в закріплених приміщеннях та на території ринку;

контролювати справність приладів опалення, електрообладнання, СПЗ та вживати заходів щодо усунення виявлених недоліків;

після закінчення роботи перевіряти, чи прибрані робочі місця та закріплена територія, а також відключення електроустаткування;

забезпечувати належне утримання наявних первинних засобів пожежогасіння;

розробляти інші заходи з пожежної безпеки.

7. На кожному ринку відповідним документом (наказом, інструкцією тощо) установлюється протипожежний режим, що включає:

порядок утримання шляхів евакуації;

визначення спеціальних місць для куріння;

порядок застосування відкритого вогню;

порядок використання побутових нагрівальних приладів;

порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт;

правила проїзду та стоянки транспортних засобів;

місця для зберігання і допустиму кількість товарів, що можуть одночасно знаходитися в приміщеннях і на території ринку;

порядок прибирання території ринку та торговельних місць після закінчення роботи, горючого пилу й відходів, очищення елементів вентиляційних систем від горючих відкладень;

порядок відключення від мережі електроживлення обладнання та вентиляційних систем у разі пожежі;

порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи;

порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення;

порядок організації експлуатації та обслуговування наявних засобів протипожежного захисту;

порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

порядок збирання членів пожежно-рятувального підрозділу добровільної пожежної охорони та посадових осіб, відповідальних за пожежну безпеку, у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні;

порядок дій у разі виникнення пожежі;

порядок і способи оповіщення людей, виклику пожежно-рятувальних підрозділів, застосування засобів пожежогасіння; послідовність евакуації людей та матеріальних цінностей з урахуванням дотримання техніки безпеки. При розробленні інструкцій щодо дій у разі виникнення (виявлення) пожежі необхідно керуватися вимогами розділу VIII НАПБ А.01.001-2014, а також розділу IX цих Правил.

8. Для кожних магазину, кіоску (павільйону), приміщення об’єкта на території ринку та допоміжних технічних приміщень мають бути розроблені і затверджені керівником ринку або уповноваженою ним посадовою особою інструкції щодо заходів пожежної безпеки, у яких зазначаються:

категорія приміщення з вибухопожежної та пожежної небезпеки (для виробничих, складських приміщень та лабораторій);

вимоги щодо утримання евакуаційних шляхів та виходів;

порядок утримання приміщень ринку та торговельних місць;

порядок зберігання та застосування легкозаймистих рідин (далі - ЛЗР), горючих рідин (далі - ГР), пожежовибухонебезпечних речовин і матеріалів;

порядок прибирання робочих (торговельних) місць, збирання, зберігання та видалення горючих відходів;

порядок утримання та зберігання спецодягу;

порядок проведення зварювальних та інших вогневих робіт;

порядок огляду, відключення електроустаткування, приведення в пожежобезпечний стан приміщень та робочих (торговельних) місць, закриття приміщень після закінчення роботи;

обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі.

Інструкції щодо заходів пожежної безпеки мають вивчатися під час проведення протипожежних інструктажів, проходження навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і вивішуватися на видних місцях.

Інструкції щодо заходів пожежної безпеки не розробляються для приміщень з мокрими процесами (мийні, умивальні та санвузли), а також для коридорів.

9. Працівники ринків та продавці зобов’язані:

знати і дотримуватися на території ринку та робочих місцях вимог пожежної безпеки;

під час проведення робіт обережно поводитись із ЛЗР та ГР, іншими пожежонебезпечними речовинами та матеріалами;

у разі виявлення пожежі повідомити про це пожежно-рятувальні підрозділи, адміністрацію ринку та вжити можливих заходів для рятування людей, майна і гасіння пожежі.

IІІ. Загальні вимоги пожежної безпеки

1. На кожний ринок (крім критих) незалежно від площі відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України розроблюється й узгоджується з ДСНС схема розміщення будівель, торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, торговельних місць, палаток тощо (далі - схема ринку), яка має відображати:

загальну площу території ринку;

кількість будівель, магазинів, павільйонів, кіосків, палаток, контейнерів, камер схову та торговельних місць із зазначенням їх розмірів у плані;

місця розташування автостоянок транспорту;

наявність та кількість первинних засобів пожежогасіння;

ширину проходів (проїздів) між торговельними рядами, інші необхідні розміри;

місця розміщення пожежних гідрантів та відстані від них до ринку, кількість в’їздів на територію;

інформацію щодо обладнання приміщень (торговельних місць) СПЗ.

2. Під час розроблення схеми ринку необхідно дотримуватися вимог нормативних документів та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та цих Правил.

3. На ринках з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будівлях та спорудах ринкових комплексів, що мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових - більше 50 осіб мають бути розроблені і вивішені на видних місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі.

Додатково до плану (схеми) евакуації розроблюється та затверджується керівником або уповноваженою ним посадовою особою інструкція, що визначає дії персоналу щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації людей, за якою не рідше одного разу на рік мають проводитися практичні тренування всіх задіяних працівників.

4. У разі зміни планування ринку, будівель (торговельних приміщень, павільйонів, кіосків), штатного розкладу персоналу плани евакуації та інструкції повинні бути відкориговані.

5. Початок роботи новоутворених ринків здійснюється суб’єктом господарювання на підставі поданої декларації відповідно до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2013 року № 440.

6. На ринку забороняється:

заправляти автотранспорт пальним;

розміщувати товари, горючі відходи, упаковку, контейнери на шляхах евакуації і в проходах та захаращувати їх;

захаращувати підходи до засобів пожежогасіння та зв’язку, пристроїв відключення електроенергії, а також замикати на засуви, що важко відкриваються зсередини, двері евакуаційних виходів під час роботи ринку;

улаштовувати на шляхах евакуації та руху відвідувачів пороги, турнікети і запобіжні східці;

зменшувати нормативну ширину шляхів евакуації;

улаштовувати на сходових клітках приміщення будь-якого призначення;

застосовувати відкритий вогонь поза спеціально відведеними місцями;

продавати ЛЗР, ГР та горючі гази (балони з газами);

продавати вогнепальну, газову зброю, піротехнічні вироби та боєприпаси;

застосовувати саморобні електронагрівальні прилади;

проводити вогневі роботи під час роботи ринку;

користуватись у складських приміщеннях та приміщеннях для підготовки товарів у горючій упаковці до продажу побутовими електронагрівальними приладами;

розміщувати павільйони, кіоски, контейнери, торговельні місця, прилавки, лотки для продажу пожежонебезпечних товарів ближче 4 м від виходів, сходових кліток та інших евакуаційних шляхів.

7. Не допускається зменшувати нормативно визначену кількість в’їздів (виїздів) на (з) територію(ї) ринку (їх має бути не менше двох).

8. Стоянка автотранспорту має здійснюватись на спеціальних майданчиках (автостоянках) з таким розрахунком, щоб залишалися вільні проїзди до воріт. Ширина воріт установлюється залежно від найбільшої ширини автомобілів, що обслуговують ринок, плюс 1,5 м, але не менше 4,5 м. Зменшення ширини воріт не допускається.

9. Фарбування, вогневі та будівельно-монтажні роботи на території, у будівлях та в інших спорудах ринків виконуються згідно з вимогами пожежної безпеки, визначеними розділом VII НАПБ А.01.001-2014.

10. Територія, торговельні та інші приміщення ринків мають постійно утримуватися в чистоті, сміття, пакувальні матеріали, тара - своєчасно видалятися. Проходи, виходи, коридори і тамбури не повинні захаращуватися. Дороги, під’їзди до будівель та споруд ринку, пожежних гідрантів та резервуарів (водойм) мають бути вільними, а зимової пори очищатися від снігу та льоду.

11. Територія ринку, а також будівлі, споруди, торговельні приміщення мають бути забезпечені знаками безпеки відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, та ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT), ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

12. Для всіх будівель і приміщень виробничого та складського призначення, лабораторій, розташованих на території ринку, у тому числі для зовнішніх складських дільниць, визначаються категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки згідно з ДСТУ Б В.1.1-36:2016 "Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою", а також клас зони згідно з Правилами будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок (НПАОП 40.1-1.32-01), які обов’язково позначаються на вхідних дверях до приміщення, а також у межах зон усередині приміщень та ззовні.

Категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою визначаються проектувальними організаціями або спеціалізованими науково-дослідними закладами.

13. Організація тимчасових ринків (ярмарок), а також їх розміщення у пристосованих приміщеннях допускаються відповідно до протипожежних вимог нормативних документів та нормативно-правових актів за умови повідомлення суб’єктом господарювання, що організовує та/або забезпечує створення належних умов для провадження торговельної діяльності підприємцями, ДСНС чи її відповідного територіального органу. При цьому схема розміщення торговельних рядів, кіосків, павільйонів, контейнерів, магазинів, торговельних місць, палаток має подаватися на розгляд до ДСНС чи її відповідного територіального органу не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку робіт з облаштування тимчасового ринку (ярмарку).

14. Під час експлуатації ринків забороняється знижувати рівень пожежної безпеки, встановлений законодавством.

ІV. Вимоги пожежної безпеки до ринків, розміщених у будівлях

1. Торговельні зали та будівлі критих ринків повинні мати розрахункову кількість розосереджених евакуаційних виходів (але не менше двох).

2. Двері комор, технічних та складських приміщень, приміщень для приймання товарів мають бути протипожежними (не нижче 2 типу).

3. Торговельні місця та прилавки в торговельних залах розміщуються так, щоб не перешкоджати евакуації людей.

Ширину основних евакуаційних проходів між торговельним обладнанням, торговельними місцями та прилавками у торговельних залах, що експлуатуються, не допускається зменшувати порівняно з такими значеннями:

до 100 кв. м включно - 1,4 м;

більше 100 кв. м до 150 кв. м включно - 1,6 м;

більше 150 кв. м до 400 кв. м включно - 2,0 м;

понад 400 кв. м - 2,5 м.

Основні проходи в торговельних залах між торговельним обладнанням і стінами, перегородками або вітринами в разі розміщення торговельного обладнання паралельно до стін, перегородок або вітрин мають бути такими:

2,0 м - у торговельних залах менше 100 кв. м;

3,0 м - у торговельних залах загальною площею 100 кв. м і більше.

4. На ринках забороняється встановлювати балони з горючими газами. Допускається встановлення одного балона з горючим газом біля зовнішньої стіни торговельного закладу, у якому здійснюється приготування їжі, у металевій шафі або в прибудові з негорючих будівельних матеріалів, за винятком підвальних та цокольних поверхів.

У торговельних приміщеннях ринків (крім приміщень, розташованих у будівлях V ступеня вогнестійкості), у яких можливе перебування 50 та більше осіб, група горючості опорядження (облицювання) стін та стель має бути не вище ніж:

Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб;

Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб.

V. Вимоги пожежної безпеки для ринків, що розміщуються на відкритих територіях

1. Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з кіосків, павільйонів, контейнерів

1. Під час експлуатації кіосків, павільйонів та контейнерів на відкритих територіях ринків не допускається збільшувати площу:

3500 кв. м - для павільйонів І, ІІ ступенів вогнестійкості;

2000 кв. м - для павільйонів ІІІ ступеня вогнестійкості;

1000 кв. м - для кіосків, павільйонів та контейнерів ІІІа, ІІІб ступенів вогнестійкості;

500 кв. м - для кіосків, павільйонів та контейнерів ІV, ІVа та V ступенів вогнестійкості.

При цьому не допускається збільшення поверховості кіосків та павільйонів, а також розміщення контейнерів у два та більше яруси.

2. Якщо на площі сумісно розташовані кіоски, павільйони та контейнери І, ІІ, ІІІ, ІІІа, ІІІб, ІV, ІVа, V ступенів вогнестійкості, цю площу необхідно приймати, як для кіосків (павільйонів) ІV, ІVа та V ступенів вогнестійкості.

3. На зазначених у пункті 2 цієї глави площах кіоски, павільйони, контейнери мають розміщатися групами.

Кількість кіосків, павільйонів та контейнерів в одній групі двосмугового торговельного ряду не повинна перевищувати 20 одиниць, а в односмуговому - 10 одиниць.

4. Ширина повздовжніх та поперечних проходів (проїздів) між групами кіосків та павільйонів має бути не менше 4 м у просвіті з урахуванням відкритих дверей, виступаючих конструкцій (козирків, навісів), а також торговельного обладнання.

2. Протипожежні вимоги для кіосків (павільйонів)

1. Загальна площа кіоску має бути не більше 30 кв. м, павільйону - не більше 500 кв.м.

2. Забороняється виготовляти кіоски (павільйони) із легкозаймистих, з високою димоутворювальною здатністю, надзвичайно небезпечних та високонебезпечних за токсичністю продуктів горіння матеріалів.

3. Показники пожежної небезпеки матеріалів внутрішнього опорядження, підлоги павільйонів, а також кіосків, призначених для розміщення всередині будівель, мають бути не вище ніж Г1, Г2, В1, В2, Т1, Т2, Д1, Д2. Зміна показників у бік погіршення неприпустима.

4. У конструкціях кіоску (павільйону) з горючим утеплювачем наявність пустот не допускається.

5. Під час експлуатації ринку не допускається зменшення ширини дверей менше мінімальної, яка становить:

для кіосків - 0,6 м;

для павільйонів - 0,8 м;

для павільйонів, розрахованих на 50 та більше осіб, - 1,2 м.

6. Не допускається експлуатація павільйонів з дверима, які відчиняються всередину приміщення (не в напрямку виходу людей).

7. У павільйонах мають бути улаштовані не менше ніж два розосереджені евакуаційні виходи.

8. Забороняється облаштовувати евакуаційні виходи розсувними, обертовими чи піднімально-опускними дверима.

9. У разі наявності у віконних прорізах ґрат (металевих ролетів) на період перебування в кіосках (павільйонах) відвідувачів вони мають бути відчинені (підняті).

10. Запірні пристрої зовнішніх дверей кіосків (павільйонів) мають відчинятися зсередини без ключа.

11. За умови виконання вимог пунктів 1 - 10 цієї глави контейнер може бути переобладнаний під кіоск.

3. Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з наметів

1. Загальна площа торговельної групи з наметів (торговельних місць) не повинна перевищувати 250 кв.м.

2. Торговельні групи з наметів (торговельних місць) мають бути забезпечені повздовжніми і поперечними проходами (проїздами) завширшки не менше 4 м.

4. Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з автомобілів, автомобілів з причепами або причепів

1. На відведеній території кількість автомобілів, автомобілів з причепами або причепів в одному торговельному ряду не повинна перевищувати 10 одиниць. Якщо автомобілі, автомобілі з причепами або причепи розміщені у два ряди, допускається утримувати в такій торговельній групі до 20 їх одиниць.

2. Відстань для проїзду між односмуговими чи двосмуговими торговельними рядами та між групами автомобілів, автомобілів з причепами або причепів має бути уздовж і впоперек не менше 5 м.

5. Вимоги пожежної безпеки для ринків з продажу автомобілів та мотоциклів (авторинків)

1. При розташуванні автомобілів на відкритих територіях авторинку враховуються такі нормативні параметри:

розміри одного машино-місця для середніх автомобілів (з урахуванням мінімально допустимих зазорів безпеки 0,5 м) - 2,5 x 5,3 м;

для тимчасових авторинків допускаються розміри 2,3 x 5,0 м;

мінімальна ширина проїздів із двобічним рухом - 6 м, з однобічним - 3,5 м;

радіуси заокруглення бортового каменю - не менше ніж 6 м.

Для розрахунку кількості мотоциклів для виставлення на певній площі ринку приймаються такі габарити машино-місця:

мотоцикл з коляскою - 2,4 x 1,7 м;

мотоцикл-одинак - 2,4 x 0,8 м;

відстань між мотоциклами - не менше ніж 0,5 м.

2. Авторинки з продажу більше 50 автомобілів повинні бути забезпечені не менше ніж двома в’їздами-виїздами (один для регулярного руху (головний), інші - для аварійної евакуації автомобілів).

Кількість аварійних виїздів встановлюється залежно від кількості автомобілів для продажу (для 51 - 200 автомобілів - 1 аварійний виїзд).

У разі малої місткості (до 50 місць) допускається об’єднаний в’їзд-виїзд завширшки не менше ніж 4,5 м.

3. Під час торгівлі автомобілями (мотоциклами) забороняється їх розміщення більше ніж у 6 рядів та без забезпечення можливості самостійної евакуації кожної одиниці автомототранспорту.

4. Торговельні ряди автомобільних ринків розділяються на групи шестиметровими повздовжніми і поперечними проїздами.

5. У кожній групі допускається розміщення не більше 40 автомобілів.

6. Протипожежні відстані від меж відкритих авторинків (у тому числі з навісом) до будівель, будинків і споруд мають відповідати таким показникам:

1) для виробничих будівель та споруд:

І - ІІІ ступенів вогнестійкості з боку стін без прорізів - не нормується;

І - ІІІ ступенів вогнестійкості з боку стін з прорізами - не менше 9 м;

ІV ступеня вогнестійкості з боку стін без прорізів - не менше 6 м;

ІV ступеня вогнестійкості з боку стін з прорізами - не менше 12 м;

інших ступенів вогнестійкості незалежно від наявності прорізів - не менше 15 м;

2) для адміністративних та побутових будівель:

І - ІІІ ступенів вогнестійкості - не менше 9 м;

інших ступенів вогнестійкості - не менше 15 м.

6. Вимоги пожежної безпеки для торговельних рядів з навісами та без них

1. Відстань між торговельними рядами (з конструкціями, які виступають, та торговельним обладнанням) має бути не менше 2 м. Через кожні 50 м торговельного ряду улаштовуються поперечні проходи завширшки не менше 2 м. Після двох сусідніх 50-метрових торговельних рядів улаштовується поперечний прохід (проїзд) завдовжки не менше 4 м.

2. Торговельні ряди і каркаси навісів (загального навісу) виконуються з негорючих матеріалів.

3. Тентове покриття для торговельних рядів площею до 500 кв.м може бути виконано з горючих матеріалів.

4. Заборонено використовувати тенти з горючих матеріалів площею більше 500 кв.м. Такі тенти мають бути виконані з вогнезахисної тканини чи іншого матеріалу, який відповідає вимогам ГОСТ 19297-73 "Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия".

7. Вимоги пожежної безпеки для території відкритих ринків

1. Рух відвідувачів територією ринку здійснюється через проходи, покриття яких має бути рівним, без порогів та інших виступів.

2. Якщо ринок влаштовано на майданчику з перепадом рівня поверхні землі, перед кожним підйомом або спуском на шляхах евакуації влаштовуються майданчики, вільні від торговельних місць, розмірами, що дорівнюють подвійній ширині сходинок. Кількість сходинок має бути не менше трьох.

3. Відкриті торговельні місця (без наметів) допускається об’єднувати в групи по 60 місць. Відстань між групами має бути не менше 2 м. Відстань між групами без наметів та групами торговельних рядів з наметами - не менше 4 м.

4. Зберігання вантажів, упаковок, контейнерів та інших матеріалів у проходах не дозволяється.

5. Територія ринку площею більше 2 га забезпечується проїздами не менше 4 м завширшки, що розділяють територію ринку на ділянки площею до 1 га. Проїзди не повинні захаращуватися.

6. Ширина під’їздів до джерел протипожежного водопостачання має бути не менше 4 м. Проїзди можуть бути кільцевими, наскрізними. Тупикові проїзди мають облаштовуватись майданчиками розміром 12 х 12 м для розвороту пожежно-рятувальних автомобілів.

7. Протипожежна відстань від найближчого торговельного місця до місць для збирання горючих відходів має бути не менше 15 м.

8. На території відкритих ринків забороняється:

проводити вогневі та інші пожежовибухонебезпечні роботи під час функціонування ринку;

розводити багаття, спалювати сміття, застосовувати відкритий вогонь поза спеціально відведеними місцями.

VI. Вимоги до технічних засобів протипожежного захисту

1. Системи протипожежного захисту

1. Ринки мають бути забезпечені СПЗ відповідно до вимог нормативних документів та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

2. Усі СПЗ мають бути справними і утримуватися в постійній готовності до виконання роботи. Несправності, що впливають на їх працездатність, усуваються негайно, інші - в передбачені регламентом терміни із зазначенням про це у відповідних журналах.

3. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей на ринках, розміщених на відкритих майданчиках, мають забезпечувати виразну чутність повідомлень, що передаються, у цілому на всій площі ринку, а за необхідності - послідовно або вибірково в окремих секторах (ділянках).

4. Речові ринки, ринки з продажу сільськогосподарських продуктів, промислових товарів, групи кіосків, магазини, павільйони та приміщення адміністративного призначення обладнуються СПЗ.

У разі страхування власниками або орендарями окремо розташованих кіосків, одноповерхових павільйонів, контейнерів та інших подібних споруд, площа яких незалежно від ступеня вогнестійкості не перевищує 100 кв.м, дозволяється не обладнувати їх системами пожежної сигналізації.

5. Камери схову, у яких зберігаються матеріальні цінності (крім приміщень категорій Д за вибухопожежною та пожежною небезпекою), незалежно від площі обладнуються автоматичними системами пожежогасіння.

6. Групи контейнерів, у яких зберігаються товарно-матеріальні цінності, після закінчення роботи ринку та у вихідні, святкові дні розглядають як складські приміщення, що мають бути обладнані системою пожежної сигналізації. У разі неможливості обладнання таких контейнерів системою пожежної сигналізації їх забезпечують автономними системами пожежогасіння.

7. Під час експлуатації ринків, розташованих у будівлях, не допускається змінювати тип системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей.

2. Первинні засоби пожежогасіння

1. Будівлі, споруди, приміщення, пересувні пункти торгівлі, автотранспортні засоби та контейнери, що використовуються для торгівлі, кіоски, намети і відкриті майданчики ринків, ринкові комплекси та інші об’єкти торгівлі на ринку мають бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння.

2. Види, кількість і порядок розміщення первинних засобів пожежогасіння мають відповідати НАПБ А.01.001-2014.

3. Контроль за утриманням і працездатністю первинних засобів пожежогасіння здійснюють призначені відповідальні особи, а також власники та орендарі.

4. Для утримання первинних засобів пожежогасіння в будівлях, спорудах та інших приміщеннях, а також на відкритих майданчиках обладнуються спеціальні пожежні щити (стенди).

5. Первинні засоби пожежогасіння необхідно розташовувати в легкодоступних та помітних місцях, не захаращуючи ними шляхів евакуації.

6. Первинні засоби пожежогасіння, розміщені поза приміщеннями на відкритих майданчиках, захищаються від потрапляння на них атмосферних опадів та сонячних променів.

7. Експлуатація та технічне обслуговування вогнегасників здійснюються відповідно до вимог ДСТУ 4297:2004 "Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги", норм, правил, встановлених їх виробником, інших нормативних документів та нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

8. Про місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння інформуються обслуговуючий персонал і відвідувачі ринків за допомогою знаків, які вивішуються на видних місцях усередині та зовні приміщень, відповідно до Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262, та ДСТУ ISO 6309:2007 "Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір" (ISO 6309:1987, IDT), ГОСТ 12.4.026-76 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности".

3. Системи протипожежного водопостачання

1. Будівлі ринків об’ємом 500 куб. м і більше обов’язково забезпечуються внутрішнім протипожежним водопроводом.

2. Якщо на насосній станції немає постійного чергового персоналу, її приміщення закривається на замок із зазначенням на дверях місця зберігання ключів.

3. Утримання зовнішніх та внутрішніх систем протипожежного водопроводу має відповідати главі 2 розділу V НАПБ А.01.001-2014.

VII. Вимоги пожежної безпеки для інженерного обладнання

1. Електроустаткування

1. При експлуатації електроустановок на ринках забороняються:

зменшення відстані від повітряних ліній електропередач до будівель та споруд ринків, які містять пожежонебезпечні приміщення, а також дахів з горючих матеріалів та частин будівель і споруд, що виступають, місць зберігання горючих матеріалів менше передбаченої ПУЕ;

експлуатація електромереж без зашпарування місць проходження проводів, кабелів через конструкції споруд, кіосків (павільйонів) на всю товщину негорючими матеріалами;

з’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів не за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів;

експлуатація електромереж без захисту місць вводу електромережі від потрапляння атмосферних опадів;

зменшення відстані по вертикалі від проводів вводу до даху менше ніж 0,5 м, до землі - менше ніж 2,75 м;

улаштування та експлуатація тимчасових електромереж;

прокладання електромереж по горючих конструкціях;

застосування саморобних некаліброваних плавких вставок запобіжників;

використання кабелів і проводів з пошкодженою ізоляцією чи ізоляцією, яка втратила захисні властивості;

прокладання електромережі з пластмасовою ізоляцією в неопалюваних приміщеннях;

залишення без нагляду ввімкнених електроприладів;

користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами;

підвішування світильників безпосередньо на струмопровідні проводи, обгортання електроламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками (розсіювачами);

складування горючих матеріалів на відстані менше 1 м від електроустаткування;

експлуатація електросвітильників з лампами розжарювання, встановлених на горючій основі;

прокладання транзитних ліній силових та освітлювальних електромереж над горючим покриттям споруд.

2. Відкриті торговельні майданчики та майданчики із суцільними навісами мають освітлюватися виключно світильниками для зовнішнього освітлення із суцільними розсіювачами.

3. Під час експлуатації освітлювальної електромережі кіосків (павільйонів) відстань від поверхні будівельних конструкцій, виконаних з горючих матеріалів, до світильників має бути не менше 0,2 м, від горючих товарів і тари - не менше 0,5 м.

4. Не допускається експлуатація світлових рекламних вивісок (табло) без окремих апаратів захисту.

5. Кіоски, павільйони, намети, пересувні пункти торгівлі, розташовані на відкритих територіях, у тому числі за межами населених пунктів, мають бути захищені від небезпечної дії блискавки відповідно до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (IEC 62305:2006, NEQ)".

6. Усі електроспоживачі й електричне обладнання, встановлені на ринках, мають бути промислового виконання і мати апарати захисту від короткого замикання та перевантаження. Переріз та ізоляція проводів, номінальний струм плавких вставок та автоматів мають відповідати струмовому навантаженню.

2. Опалення

1. Забороняється експлуатація опалювальних установок ринків, що не відповідають протипожежним вимогам нормативних документів та нормативно-правових актів.

2. Для опалення кіосків та павільйонів на території ринку не допускається використання пічного опалення.

3. Для опалення кіосків (павільйонів) допускається використовувати масляні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами та справними індивідуальним електрозахистом і терморегулятором.

4. Експлуатація масляних електрорадіаторів та нагрівальних електропанелей, не обладнаних самостійною електромережею з пусковими й захисними приладами, забороняється.

5. Не допускається експлуатація електронагрівальних приладів, розташованих на горючій основі. Відстань від поверхні приладу, що випромінює тепло, до горючих матеріалів і конструкцій кіоску (павільйону) має бути не менше 0,5 м.

VIIІ. Порядок спільних дій працівників (відвідувачів) ринків, учасників торгівлі та пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації пожеж

1. У разі виникнення ознак пожежі (горіння) дії адміністрації ринку передусім мають бути спрямовані на забезпечення безпеки людей та їх евакуацію згідно з планом (схемою) евакуації з приміщень та території ринку (додаток).

2. Кожен працівник (відвідувач) ринку або учасник торгівлі, який виявив пожежу, зобов’язаний:

негайно повідомити про це за телефоном 101 та поінформувати охорону ринку;

до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів вжити заходів щодо рятування людей та матеріальних цінностей.

3. Директор (керівник) або посадова особа адміністрації ринку, яка прибула на місце пожежі, зобов’язані:

перевірити, чи викликані пожежно-рятувальні підрозділи, і за необхідності продублювати повідомлення;

вивести за межі небезпечної зони всіх працівників (відвідувачів) ринку, не пов’язаних з ліквідацією пожежі;

у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього всі наявні сили й засоби;

перевірити включення систем оповіщення про пожежу та протипожежного захисту;

організувати зустріч пожежно-рятувальних підрозділів, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі та в установці техніки на зовнішні джерела водопостачання;

здійснити в разі необхідності відключення електроенергії (за винятком СПЗ) та вжити інших заходів, що сприяють запобіганню розвитку пожежі;

одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

забезпечити дотримання безпеки праці працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

з прибуттям пожежно-рятувальних підрозділів забезпечити безперешкодний їх доступ на територію ринку.

4. Після прибуття пожежно-рятувальних підрозділів адміністрація ринку зобов’язана:

взяти участь у консультуванні керівника гасіння пожежі;

організувати залучення працівників ринку та учасників торгівлі до вжиття необхідних заходів, пов’язаних з ліквідацією пожежі та запобіганням її розвитку.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток
до Правил пожежної безпеки
на ринках України
(пункт 1 розділу VIII)

СКЛАДАННЯ ПЛАНУ
евакуації з приміщень та території ринку


Документи та файли

Сигнальний документ — f468563n291.doc / zip

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.07.2017 — 2017 р., № 57, стор. 164, стаття 1714, код акта 86558/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 20. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -