<<
>>

Наказ МВС України від 06.06.2019 № 452 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області»". МВС України. 2019

Документ актуальний на 16.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2019  № 452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2019 р.
за № 680/33651

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б.

Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
06 червня 2019 року № 452


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2019 р.
за № 680/33651

ТАРИФИ
на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Миколаївській області»

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Стоматологічне обстеження на амбулаторному прийомі або під час профілактичних оглядів, складання плану профілактики

37,20

2

Знеболювання провідникове анестетиком типу «Лідокаїн» в терапевтичній стоматології

51,70

3

Зняття зубного каменю, нальоту інструментальним способом з усіх зубів

307,70

4

Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів

227,10

5

Лікування одного зуба у разі поверхневого і середнього карієсу

56,30

6

Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери

56,00

7

Екстирпація пульпи з одного кореня зуба

95,90

8

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом)

145,10

9

Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери

42,70

10

Інструментальне та медикаментозне оброблення одного каналу зуба

161,70

11

Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба

247,00

12

Видалення постійної пломби

37,70

13

Накладення тимчасової пломби

20,90

14

Видалення тимчасової пломби

18,70

15

Накладення пломби у разі лікування карієсу та його ускладнень із композитного матеріалу типу Dentsply DyractХ P за реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

405,00

16

Накладення пломби у разі лікування карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу Dentsply ceram.x one Universal за реставрації усієї коронки зуба (без урахування вартості лікування та анестезії)

380,80

17

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

62,30

18

Консультативний прийом лікарем-хірургом вищої категорії (первинне звернення)

51,60

19

Консультативний прийом лікарем-невропатологом вищої категорії (первинне звернення)

51,30

20

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (первинне звернення)

55,80

21

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом першої категорії (первинне звернення)

55,80

22

Консультативний прийом лікарем-кардіологом вищої категорії (первинне звернення)

51,30

23

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення)

59,40

24

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом вищої категорії (первинне звернення)

57,70

25

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом вищої категорії (первинне звернення)

59,10

26

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

13,00

27

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

5,20

28

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

10,00

29

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

8,90

30

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

5,60

31

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

13,20

32

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-стоматологом

11,50

33

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

9,30

34

Ін’єкція внутрішньовенна краплинна (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

33,30

35

Ін’єкція внутрішньовенна струменева (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

20,40

36

Ін’єкція внутрішньом’язова (без урахування вартості медикаментів) (медична допомога - лікування)

13,50

37

Венопункція

8,50

38

Взяття біопроб крові з пальця для дослідження одного з гематологічних показників (еритроцити, лейкоцити, гемоглобін, тромбоцити тощо) з оформленням результатів

3,00

39

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) з оформленням результатів

3,70

40

Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом

9,90

41

Визначення гемоглобіну на автоматичному гематологічному аналізаторі

3,50

42

Підрахунок лейкоцитів за допомогою автоматичного гематологічного аналізатора

3,30

43

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва для гематологічних хворих

12,40

44

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

35,00

45

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові для гематологічних хворих

54,70

46

Визначення ШОЕ

8,30

47

Визначення загального білка сироватки крові на рефрактометрі

2,40

48

Визначення білірубіну та його фракцій у сироватці крові (метод Ієндрашика)

11,50

49

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

40,30

50

Визначення сечовини уреазним методом

15,50

51

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові

9,60

52

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією аглютинації

8,90

53

Визначення глюкози в капілярній крові

10,30

54

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

27,50

55

Визначення білкових фракцій методом Рушняка (одиничне)

41,10

56

Реакція на ревматоїдний фактор (латекс-тест)

13,90

57

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

19,20

58

Визначення резус-фактора у венозній крові

20,40

59

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації

13,10

60

Визначення протромбінового часу, індексу, МНВ та фібриногену на аналізаторі

26,20

61

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

5,60

62

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

5,60

63

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі

16,40

64

Визначення кількості сечі, її кольору, прозорості, наявності осаду, відносної вагомості, реакції (PH)

10,30

65

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

16,40

66

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

14,30

67

Визначення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

4,00

68

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо в фарбованих препаратах (1 мазок)

25,90

69

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо в фарбованих препаратах (3 мазки на двох предметних скельцях)

32,80

70

Цитологічне дослідження біоматеріалу, одержаного під час гінекологічних оглядів, виділень з мигдалин, цервікального каналу, прямої кишки

11,70

71

Виявлення яєць гельмінтів (метод нативного мазка)

16,50

72

Кольпоскопія

44,10

73

Взяття зіскобу з уретри чи піхви

10,10

74

Взяття мазка для цитологічного дослідження

10,10

75

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

65,40

76

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях

117,30

77

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції з цифровою обробкою зображення (без урахування вартості матеріалів)

28,80

78

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

78,90

79

Рентгенографія лопатки

50,30

80

Рентгенографія черепа в одній проекції

50,30

81

Рентгенографія черепа у двох проекціях

87,00

82

Рентгенографія придаткових пазух носа

41,00

83

Рентгенографія зубів

32,90

84

Рентгенографія грудного відділу хребта в одній проекції

65,40

85

Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях

117,30

86

Рентгенографія кісток таза в одній проекції

65,40

87

Рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проекції

65,40

88

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях

117,30

89

Рентгенографія шийного відділу хребта в одній проекції

40,80

90

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях

68,10

91

Рентгенографія стегна в одній проекції

50,20

92

Рентгенографія стегна у двох проекціях

87,00

93

Рентгенографія гомілки в одній проекції

50,20

94

Рентгенографія гомілки у двох проекціях

87,00

95

Рентгенографія плеча в одній проекції

50,20

96

Рентгенографія передпліччя в одній проекції

50,20

97

Рентгенографія передпліччя у двох проекціях

87,00

98

Рентгенографія стопи в одній проекції

36,10

99

Рентгенографія стопи у двох проекціях

58,70

100

Рентгенографія тазостегнового суглоба в одній проекції

50,30

101

Рентгенографія обох тазостегнових суглобів

87,00

102

Рентгенографія плечового суглоба

43,20

103

Рентгенографія ліктьового суглоба

43,20

104

Рентгенографія променезап’ясткового суглоба

43,20

105

Рентгенографія колінного суглоба

43,20

106

Рентгенографія гомілкостопного суглоба

56,70

107

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

33,60

108

Спірографія з функціональними пробами та визначенням легеневих об’ємів та функціональними пробами з обробкою отриманих показників вручну

97,60

109

Реоенцефалографія чотирьох відведень (2 ділянки) у спокої з розшифруванням вручну

82,00

110

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках у спокої

34,10

111

Реовазографія чотирьох сегментів на двох кінцівках у спокої з комп’ютерним аналізом

83,40

112

Електроенцефалографія двох ділянок у спокої з розшифруванням вручну

99,60

113

Ехокардіографія (М-вимір) з розрахунком параметрів серця

84,90

114

Ехокардіографія (В-вимір) - стандартна методика обстеження

56,10

115

Ехокардіографія з доплерівським аналізом

105,50

116

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

93,60

117

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

93,60

118

Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + матка + яєчники

105,50

119

Дослідження ультразвукове щитоподібної залози

57,50

120

Дослідження ультразвукове молочних залоз (з двох боків)

76,70

121

Дослідження ультразвукове слинних залоз

47,90

122

Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів

47,90

123

Взяття мазків із носа і зіва (для дослідження)

11,00

124

Дослідження гостроти зору

18,70

125

Периметрія оглядова (на білий колір)

29,60

126

Взяття матеріалу для бактеріологічного обстеження з оформленням результатів

9,10

127

Радіохвильова хірургія доброякісних новоутворень (одна процедура) в дерматології

21,60

128

Медикаментозний електрофорез постійним струмом, імпульсними струмами постійного та змінного напрямків (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

24,80

129

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

19,90

130

УВЧ-терапія (одна процедура)

10,30

131

Магнітотерапія (одна процедура)

19,90

132

Лазеротерапія (зональна) (одна процедура)

10,30

133

Тубус-кварц (одна процедура)

10,30

134

Ультразвукова терапія (одна процедура)

22,80

135

Пресотерапія (лімфодренажний масаж) (одна процедура)

32,30

136

Консультативний прийом лікарем-психіатром вищої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

53,20

137

Розширене психологічне обстеження практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

137,40

138

Патопсихологічне обстеження практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

205,20

139

Скринінг-діагностичне обстеження практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

35,70

140

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) другої кваліфікаційної категорії з наданням висновку

18,20

141

Проведення індивідуального сеансу психокорекції (психотерапії)

48,70

142

Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ, СМДО тощо)

69,60

143

Консультативний прийом практичним психологом вищої кваліфікаційної категорії з експериментально-психологічним обстеженням з наданням рекомендацій

227,80

144

Визначення загальної кількості мезофільних анаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів в об’єктах середовища життєдіяльності людини та оформлення результатів

30,50

145

Визначення колі-індексу води та бактерій групи кишкової палички в харчових продуктах, продовольчій сировині та інших об’єктах середовища життєдіяльності людини та оформлення результатів

120,80

146

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми та оформлення результатів

37,70

147

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички та оформлення результатів

28,20

148

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на плісневі гриби та дріжджі та оформлення результатів

40,80

149

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок та оформлення результатів

52,50

150

Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору та оформлення результатів

81,90

151

Визначення в біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань (без ідентифікації) та оформлення результатів

77,30

152

Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз та оформлення результатів

88,70

153

Дослідження на носійство збудника кишкових інфекцій

160,00

154

Дослідження на носійство збудника золотистого стафілокока

67,00

155

Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків (12 дисків) та оформлення результатів

57,70

156

Перебування в палаті стаціонару (одна доба)

93,52

157

Послуга з дієтичного харчування (одна доба)

59,63

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВС УкраїниВ.І. Коробка


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.08.2019 — 2019 р., № 58, стор. 86, стаття 2003, код акта 95273/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -