<<
>>

Наказ МВС України від 06.06.2019 № 454 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області»". МВС України. 2019

Документ актуальний на 16.08.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.06.2019  № 454

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2019 р.

за № 682/33653

Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області»

Відповідно до пункту 7 Повноважень центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг (додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548), постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (зі змінами), наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08 грудня 2017 року № 1005 «Про затвердження Порядку формування тарифів на платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я МВС», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2018 року за № 5/31457, та з метою впорядкування надання платних послуг НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тарифи на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області», що додаються.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б.

Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

06 червня 2019 року № 454

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 червня 2019 р.

за № 682/33653

ТАРИФИ

на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Полтавській області»

№ з/п

Назва послуги

Тариф за одну послугу, грн (без ПДВ)

1

2

3

1

Консультативний прийом лікарем-акушером-гінекологом вищої категорії (первинне звернення)

46,00

2

Консультативний прийом лікарем-дерматовенерологом першої категорії (первинне звернення)

32,00

3

Консультативний прийом лікарем-інфекціоністом другої категорії (первинне звернення)

36,00

4

Консультативний прийом лікарем-невропатологом першої категорії (первинне звернення)

50,00

5

Консультативний прийом лікарем-отоларингологом першої категорії (первинне звернення)

51,00

6

Консультативний прийом лікарем-офтальмологом вищої категорії (первинне звернення)

53,00

7

Консультативний прийом лікарем-терапевтом вищої категорії (первинне звернення)

59,00

8

Консультативний прийом лікарем-фізіотерапевтом другої категорії (первинне звернення)

19,00

9

Консультативний прийом лікарем-хірургом першої категорії (первинне звернення)

56,00

10

Консультативний прийом одного пацієнта лікарем-психіатром першої кваліфікаційної категорії (первинне звернення)

40,00

11

ЕКГ-дослідження (12 відведень), що проводиться в кабінеті

40,00

12

Ритмографія без навантажувальних проб з обробкою матеріалу вручну

78,00

13

Додаткові ЕКГ-дослідження (3 відведення)

15,00

14

Довготривале ЕКГ-дослідження-Холтерівське моніторування, обробка матеріалів за добу

127,00

15

Реовазографія одного сегмента на двох кінцівках у спокої

36,00

16

Реоенцефалографія чотирьох відведень (2 ділянки) у спокої з розшифруванням вручну

102,00

17

Реоенцефалографія у спокої з комп’ютерним аналізом

102,00

18

Біомікроскопія

18,00

19

Визначення відчуття кольору за таблицями Рабкіна

38,00

20

Дослідження гостроти зору

12,00

21

Дослідження характеру зору (моно-, бінокулярно)

12,00

22

Офтальмоскопія у зворотному вигляді

18,00

23

Периметрія оглядова (на білий колір)

39,00

24

Дослідження зору з підбором окулярів для астигматиків

38,00

25

Скіаскопія

26,00

26

Тонометрія ока

38,00

27

Дослідження слуху методом тональної аудіометрії

33,00

28

Дослідження вестибулярного апарату на кріслі Барані

16,00

29

Взяття біопроб крові з пальця у дорослих на загальний аналіз крові 5 показників: НВ, еритроцити, лейкоцити, лейкоцитарна формула, ШОЕ) з оформленням результатів

9,00

30

Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці тощо)

29,00

31

Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца

37,00

32

Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва

9,00

33

Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології клітинних елементів крові

31,00

34

Підрахунок тромбоцитів у фарбованих мазках за Фоніо

25,00

35

Визначення ШОЕ

5,00

36

Визначення часу кровотечі по Дуке

11,00

37

Визначення часу згортання крові

12,00

38

Визначення білірубіну та його фракцій у сироватці крові (метод Йєндрашика)

17,00

39

Визначення креатиніну в сироватці крові за методикою кольорової реакції Яффе

17,00

40

Визначення бета-ліпопротеїдів у сироватці крові

13,00

41

Визначення сечовини

21,00

42

Визначення сечової кислоти

34,00

43

Визначення тригліцеридів у сироватці крові

44,00

44

Визначення загального холестерину (холестеролу) в сироватці крові (метод Ільку)

11,00

45

Визначення фракцій холестерину в сироватці крові

28,00

46

Визначення C-реактивного протеїну в сироватці крові реакцією преципітації в капілярах

5,00

47

Визначення глюкози в капілярній крові

12,00

48

Визначення глюкози в сироватці крові (метод ортотулуїдиновий, глюкозооксидазний)

10,00

49

Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові

34,00

50

Визначення білкових фракцій (експрес-метод)

42,00

51

Визначення групи крові за системою АВО у венозній крові

18,00

52

Визначення резус-фактора у венозній крові

21,00

53

Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації

17,00

54

Визначення активності аланінамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

10,00

55

Визначення активності аспартатамінотрансферази на біохімічному аналізаторі

10,00

56

Реакція на ревматоїдний фактор

12,00

57

Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові

28,00

58

Аналіз крові на амілазу

33,00

59

Визначення амілази (діастази) в сечі

33,00

60

Виявлення глюкози в сечі (експрес-тест)

4,00

61

Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренка (Амбурже тощо)

26,00

62

Мікроскопічне дослідження осаду сечі за нормою

12,00

63

Мікроскопічне дослідження осаду сечі у разі патології (білок у сечі, наявність патологічних елементів осаду сечі)

15,00

64

Дослідження сечі за Зимницьким

18,00

65

Виявлення білка в сечі з сульфосаліциловою кислотою

4,00

66

Визначення білка в сечі методом Брандберга-Робертса-Стольнікова

8,00

67

Визначення реакції сечі

2,00

68

Визначення питомої ваги сечі

2,00

69

Виявлення гонококів, трихомонад, мікрофлори, лейкоцитів тощо у фарбованих препаратах (1 мазок)

14,00

70

Дослідження дуоденального вмісту - колір, прозорість, відносна вагомість, РН, мікроскопія (1 порція)

17,00

71

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції

66,00

72

Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) у двох проекціях

112,00

73

Рентгенографія черевної порожнини (оглядова)

82,00

74

Рентгенографія черепа у двох проекціях

90,00

75

Рентгенографія придаткових пазух носа

48,00

76

Рентгенографія нижньої щелепи

62,00

77

Рентгенографія кісток носа

46,00

78

Рентгенографія зубів

44,00

79

Рентгенографія кісток таза в одній проекції

66,00

80

Рентгенографія стегна у двох проекціях

90,00

81

Рентгенографія грудного відділу хребта у двох проекціях

112,00

82

Рентгенографія кисті в одній проекції

43,00

83

Рентгенографія плечового суглоба

46,00

84

Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях

112,00

85

Рентгенографія ребер

55,00

86

Рентгенографія кульшового суглоба

55,00

87

Рентгенографія грудного відділу хребта з функціональними пробами

160,00

88

Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами

160,00

89

Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами

105,00

90

Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях

72,00

91

Флюорографія органів грудної клітки в одній проекції

20,00

93

Дослідження ультразвукове комплексне: печінка + жовчний міхур + жовчні протоки + підшлункова залоза + селезінка

95,00

94

Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки + надниркові залози + сечовий міхур з визначенням залишкової сечі + передміхурова залоза

95,00

95

Первинний огляд хворого в терапевтичній стоматології

32,00

96

Знеболювання інфільтраційне в терапевтичній стоматології

46,00

97

Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з усіх зубів

146,00

98

Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом)

140,00

99

Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

383,00

100

Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу

394,00

101

Медикаментозний електрофорез постійного струму, імпульсивними струмами, постійного та змінного напрямку (діадинамічні, синусоїдальні, модульовані тощо) (одна процедура)

38,00

102

Дарсонвалізація місцева (одна процедура)

28,00

103

Індуктотермія (одна процедура)

17,00

104

УВЧ-терапія (одна процедура)

17,00

105

Магнітотерапія (одна процедура)

27,00

106

Тубус-кварц (одна процедура)

6,00

107

Інгаляція (одна процедура)

14,00

108

Фіточай (одна процедура)

7,00

109

Гідроколонотерапія (одна процедура)

105,00

110

Душ-масаж підводний (одна процедура)

63,00

111

Аплікація парафіново-озокеритова (середня) (одна процедура)

64,00

112

Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до II ребра) (одна процедура)

21,00

113

Масаж верхньої кінцівки (одна процедура)

23,00

114

Масаж спини (від VII шийного до I поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей - включно попереково-крижової ділянки) (одна процедура)

23,00

115

Масаж попереково-крижової ділянки (від I поперекового хребця до нижніх сідничних схилів) (одна процедура)

17,00

116

Масаж шийно-грудного відділу хребта (ділянки задньої поверхні шиї та ділянки спини до I поперекового хребця від лівої до правої задньої аксилярної лінії) (одна процедура)

27,00

117

Масаж нижньої кінцівки (одна процедура)

29,00

118

Процедури лікувальної гімнастики для ортопедично-травматологічних хворих після іммобілізації при індивідуальному методі занять (одна процедура)

21,00

119

Процедури лікувальної гімнастики для неврологічних і нейрохірургічних хворих при індивідуальному методі занять (одна процедура)

25,00

120

Процедури механотерапії (на одну область, один суглоб), заняття на тренажерах

13,00

121

Світлотерапія (Біоптрон) (одна процедура)

19,00

122

Ванна з бішофітом (одна процедура)

37,00

123

Ванна перлинна (одна процедура)

28,00

124

Барокамера (одна процедура)

142,00

125

Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дорослих

167,00

126

Фотокольпоскопія

64,00

127

Біопсія ерозій шийки матки

63,00

128

Діатермокоагуляція ерозій шийки матки, видалення діатермокоагуляцією кондилом зовнішніх статевих органів

76,00

129

Лазерна деструкція паталогії шийки матки та піхви

222,00

130

Взяття виділень статевих органів та оформлення результатів

31,00

131

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-акушером-гінекологом

36,00

132

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-дерматовенерологом

11,00

133

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-інфекціоністом

20,00

134

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-невропатологом

19,00

135

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-отоларингологом

15,00

136

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-офтальмологом

11,00

137

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-терапевтом

26,00

138

Профілактичний (попередній, періодичний) медичний огляд лікарем-хірургом

14,00

139

Оформлення медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи за результатами проведеного медичного огляду (форма № 127/0)

31,00

140

Оформлення медичної довідки за результатами проведеного медичного огляду для отримання посвідчення водія транспортних засобів

31,00

141

Проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів з видачею медичної довідки (форма № 122-2/о)

52,00

142

Проходження наркологічного огляду з видачею сертифіката (форма № 140/о)

39,00

143

Розширене психологічне обстеження практичним психологом першої кваліфікаційної категорії з використанням експериментально-психологічних методів діагностики з наданням висновку

96,00

144

Розширене психофізіологічне обстеження лікарем з функціональної діагностики (лікарем-психофізіологом) без кваліфікаційної категорії з наданням висновку

90,00

145

Проведення комп’ютерного психологічного тестування за допомогою психологічних методик (ММРІ, СМДО тощо)

134,00

146

Перебування в палаті стаціонару з поліпшеними умовами (1 доба)

168,00

Начальник Управління

охорони здоров’я

та реабілітації МВС України

В.І. Коробка


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.08.2019 — 2019 р., № 58, стор. 92, стаття 2004, код акта 95274/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -