<<
>>

Наказ МВС України від 06.08.2014  № 781 "Про затвердження Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України ". МВС України. 2014

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.08.2014  № 781

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 серпня 2014 р.

за № 951/25728

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 1331 від 21.12.2016}

Про затвердження Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 25 березня 2014 року № 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», з метою впорядкування умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України (далі - Умови), що додаються.

2. Керівникам у межах затвердженого фонду заробітної плати встановити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки відповідно до розмірів, передбачених Умовами.

3. Керівникам установити у штатних розписах посадові оклади (тарифні ставки) працівників з 01 жовтня 2014 року відповідно в таких розмірах:

першого тарифного розряду - 1218 гривень;

другого тарифного розряду - 1223 гривні;

третього тарифного розряду - 1233 гривні;

четвертого тарифного розряду - 1243 гривні;

п’ятого тарифного розряду - 1253 гривні;

шостого тарифного розряду - 1263 гривні.

4.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 березня 2009 року № 102 «Про затвердження Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації внутрішніх військ МВС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03 квітня 2009 року за № 301/16317 (зі змінами).

5. Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра генерал-лейтенанта Ярового С.А.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова об’єднаного комітету

профспілок МВС України

Заступник Міністра

соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України -

керівник апарату

С.М. Кондрюк

О. Мірошниченко

Л.А. Кирилюк

В.Ярошенко

В. Матвійчук


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

06.08.2014  № 781

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 серпня 2014 р.

за № 951/25728

УМОВИ

оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України

1. Ці Умови розроблено відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та від 25 березня 2014 року № 110 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» та з метою впорядкування умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України.

2. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України визначені в додатку 1 до цих Умов.

Схеми тарифних розрядів посад працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України встановлюються згідно з додатками 2, 3 до цих Умов.

3. Працівникам установлюються надбавки:

1) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: «народний» - у розмірі 40 відсотків, «заслужений» - у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

2) за спортивні звання «заслужений тренер», «заслужений майстер спорту» - у розмірі 20 відсотків, «майстер спорту міжнародного класу» - у розмірі 15 відсотків, «майстер спорту» - у розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

3) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - у розмірі 15 відсотків, двох і більше мов - у розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом.

4. Працівникам виплачується доплата за роботу в нічний час у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22.00 до 06.00.

5. Командирові авіаційної бази Національної гвардії України в межах фонду оплати праці надається право:

1) установлювати:

працівникам (невійськовослужбовцям) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України посадові оклади відповідно до схем посадових окладів;

доплати працівникам (невійськовослужбовцям) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації в розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників із числа цих самих категорій персоналу;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій, їхнім заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій, їхнім заступникам;

надбавки в розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки):

за високі досягнення в роботі;

за виконання особливо важливої роботи (за строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи в межах затвердженого фонду оплати праці.

6. Конкретні розміри надбавок, доплат, установлені працівникам, оголошуються наказом командира авіаційної бази Національної гвардії України.

Командувач Національної

гвардії України

генерал-лейтенант

С.Т. Полторак


Додаток 1

до Умов оплати праці працівників

(невійськовослужбовців) льотного,

льотно-підйомного,

інженерно-технічного складу авіації

Національної гвардії України

(пункт 2)

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

з 01 вересня 2008 року

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

__________

Примітки:

1. Посадові оклади (тарифні ставки) з 01 січня 2014 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні.

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений(а) у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, а цифри від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.


Додаток 2

до Умов оплати праці працівників

(невійськовослужбовців) льотного,

льотно-підйомного,

інженерно-технічного складу авіації

Національної гвардії України

(пункт 2)

СХЕМА

тарифних розрядів посад працівників (невійськовослужбовців) льотного, льотно-підйомного складу авіації Національної гвардії України

Посада

Тарифний розряд

Командир авіаційного загону, командир авіаційної ланки, керівник польотами - начальник групи

13-14

Командир корабля, командир вертольота, штурман авіаційного загону, штурман авіаційної ланки, льотчик-штурман ланки

12-13

Помічник командира корабля, штурман корабля, бортовий інженер-інструктор, льотчик-штурман вертольота, оперативний черговий відділу планування і координації, старший помічник керівника польотами, помічник керівника польотами

11-12

Бортовий авіаційний технік

10-11

Старший повітряний радист - бортовий оператор, старший бортовий механік

9-10

Бортовий механік (бортпровідник)

8-9


Додаток 3

до Умов оплати праці працівників

(невійськовослужбовців) льотного,

льотно-підйомного,

інженерно-технічного складу авіації

Національної гвардії України

(пункт 2)

СХЕМА

тарифних розрядів посад працівників (невійськовослужбовців) інженерно-технічного складу авіації Національної гвардії України, які безпосередньо зайняті обслуговуванням польотів

Посада

Тарифний розряд

Начальник технічно-експлуатаційної частини,

старший технік, техніки всіх спеціальностей:

1-ї категорії

2-ї категорії

3-ї категорії

без категорії

12-13

10-11

9-10

8-9

7-8

Авіаційний механік, механік

7-8


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.09.2014 — 2014 р., № 70, стор. 233, стаття 1979, код акта 73723/2014

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -