<<
>>

Наказ МВС України від 06.09.2010 N 647/420 " Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби України". МВС України. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

06.09.2010 N 647/420

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 жовтня 2010 р.

за N 885/18180

Про впорядкування структури та умов

грошового забезпечення осіб начальницького складу

Державної фельд'єгерської служби України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та

умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і

начальницького складу та деяких інших осіб" та з метою

впорядкування структури та умов грошового забезпечення осіб

начальницького складу Державної фельд'єгерської служби України

Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити:

1.1. Інструкцію про виплату грошового забезпечення особам

начальницького складу Державної фельд'єгерської служби України

(далі - Інструкція), що додається.

1.2. Схеми посадових окладів осіб начальницького складу

Державної фельд'єгерської служби України згідно з додатками 1, 2

до наказу.

2. Виплату грошового забезпечення особам начальницького

складу здійснювати в порядку, затвердженому Інструкцією.

3. Видатки, пов'язані з набранням чинності цим наказом,

здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення,

передбачених у державному бюджеті для утримання Державної

фельд'єгерської служби України.

4. Міністерству внутрішніх справ України при розробці

нормативно-правових актів про зміни у грошовому забезпеченні

передбачати повноваження начальника Головного управління Державної

фельд'єгерської служби України щодо визначення умов та розмірів

грошового забезпечення осіб начальницького складу Державної

фельд'єгерської служби України.

5. Державній адміністрації зв'язку Міністерства транспорту та

зв'язку України забезпечити подання цього наказу на державну

реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому

законодавством порядку.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного

комітету зв'язку та інформатизації України, Міністерства

внутрішніх справ України від 21.05.2002 N 95/454 ( z0491-02 ) "Про

умови оплати праці начальницького складу Держфельдслужби України

при Державному комітеті зв'язку та інформатизації", зареєстрований

у Міністерстві юстиції України 11.06.2002 за N 491/6779.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра транспорту та зв'язку України - голову Державної

адміністрації зв'язку Краснокутського С.В.

Міністр транспорту

та зв'язку України К.Єфименко

Міністр внутрішніх

справ України А.Могильов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці

та соціальної політики України В.Коломієць

За дорученням Першого заступника

Керівника Спільного представницького

органу профспілок,

Керівник Робочої комісії профспілок,

заступник Голови Федерації

професійних спілок України С.М.Кондрюк

Голова Спільного представницького

органу сторони роботодавців

на національному рівні О.Мірошниченко

Президент Спілки орендарів

і підприємців України Віктор Хмільовський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту та зв'язку

України,

Міністерства внутрішніх

справ України

06.09.2010 N 647/420

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 жовтня 2010 р.

за N 885/18180

ІНСТРУКЦІЯ

про виплату грошового забезпечення

особам начальницького складу

Державної фельд'єгерської служби України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок та умови виплати

грошового забезпечення особам начальницького складу Державної

фельд'єгерської служби України.

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України

"Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України"

( 3460-15 ), "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з

військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), постанови

Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 N 114 ( 114-91-п )

"Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і

начальницьким складом органів внутрішніх справ", постанов Кабінету

Міністрів України від 14.09.91 N 197 ( 197-91-п ) "Про порядок

компенсації особам рядового і начальницького складу органів

внутрішніх справ за службу понад установлений законодавством

робочий час, а також у дні щотижневого відпочинку та святкові

дні", від 17.07.92 N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення

вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги

особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за

контрактом, особам начальницького і рядового складу органів

внутрішніх справ та членам їхніх сімей", від 15.06.94 N 414

( 414-94-п ) "Про види, розміри і порядок надання компенсації

громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає допуск до державної

таємниці", від 20.01.97 N 30 ( 30-97-п ) "Про допомогу на

поховання", від 26.07.99 N 1349-37 "Про затвердження Положення про

Державну фельд'єгерську службу України", від 17.07.2003 N 1078

( 1078-2003-п ) "Про затвердження Порядку проведення індексації

грошових доходів населення", від 07.11.2007 N 1294 ( 1294-2007-п )

"Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та

деяких інших осіб", наказу Міністерства внутрішніх справ України

від 31.12.2007 N 499 ( z0205-08 ) "Про впорядкування структури та

умов грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу

органів внутрішніх справ", зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 12.03.2008 за N 205/14896.

1.3. Грошове забезпечення осіб начальницького складу

складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням,

щомісячних (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати,

винагороди, які мають постійний характер, премії) та одноразових

додаткових видів грошового забезпечення.

1.4. Розмір грошового забезпечення особи начальницького

складу визначається керівником підрозділу Державної

фельд'єгерської служби України залежно від посади, спеціального

звання, наукового ступеня, вченого звання, тривалості та умов

служби.

1.5. Грошове забезпечення виплачується особам молодшого,

середнього, старшого та вищого начальницького складу, які займають

штатні посади начальницького складу в Державній фельд'єгерській

службі України, в тому числі особам, які перебувають у

розпорядженні відповідного підрозділу Державної фельд'єгерської

служби України.

1.6. Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ

начальника Головного управління Державної фельд'єгерської служби

України чи наказ начальників територіальних підрозділів Головного

управління Державної фельд'єгерської служби України (далі - наказ

начальника підрозділу Державної фельд'єгерської служби України)

про призначення на штатну посаду, яка входить до номенклатури, зі

встановленням конкретного розміру окладу, надбавок, доплат тощо.

1.7. Грошове забезпечення осіб начальницького складу

виплачується за місцем служби і виключно в межах асигнувань,

затверджених кошторисом підрозділу, на грошове забезпечення осіб

начальницького складу. При виплаті особі начальницького складу грошового

забезпечення за неповний місяць розмір виплати за кожний

календарний день визначається шляхом ділення суми грошового

забезпечення за повний місяць на кількість календарних днів в

місяці, за який здійснюється виплата. У разі виникнення у особи начальницького складу права на

отримання (зміну розмірів) якогось з видів грошового забезпечення

зазначені виплати проводяться з урахуванням вказаних з дня набуття

особою такого права. За час відсутності особи начальницького складу на службі без

поважних причин (прогул) грошове забезпечення не виплачується. Підставою припинення виплати грошового забезпечення особі

начальницького складу є матеріали службового розслідування на

підставі мотивованого рапорту безпосереднього керівника про

обставини невиходу на службу та наказ начальника підрозділу

Державної фельд'єгерської служби України, у якому вказується, за

який період припиняється виплата грошового забезпечення.

1.8. Особам начальницького складу, які відбувають у

відрядження (відпустку), якщо вони повертаються до місця служби

пізніше строку виплати грошового забезпечення, дозволяється

здійснювати виплату грошового забезпечення раніше встановленого

строку, в тому числі за наступні місяці. Належне грошове

забезпечення при вибутті у відрядження чи відпустку може бути

виплачене не раніше ніж за три дні до дня вибуття у відрядження чи

відпустку, не враховуючи вихідних та святкових днів, але не

пізніше дня вибуття у відрядження (відпустку).

1.9. При переведенні по службі, пов'язаному з переїздом до

іншого населеного пункту, грошове забезпечення за попереднім

місцем служби виплачується по день відбуття до нового місця

служби, зазначений у наказі про відрядження до іншого підрозділу

Державної фельд'єгерської служби України.

1.10. Грошове забезпечення, виплачене особі начальницького

складу несвоєчасно або виплачене їй у меншому розмірі, ніж

належало, виплачується за весь період, що передував моменту

звернення за одержанням недоотриманого грошового забезпечення,

протягом якого особа мала на нього право.

1.11. Звернення осіб начальницького складу щодо неправильної

виплати грошового забезпечення розглядаються у встановленому

законодавством порядку.

1.12. Індексація грошового забезпечення особам начальницького

складу здійснюється в порядку та розмірах, встановлених

законодавством.

1.13. Виплата грошового забезпечення особам начальницького

складу здійснюється щомісяця з 20 до 25 числа за поточний місяць. У випадках, коли встановлений строк виплати грошового

забезпечення збігається з вихідним днем, дозволяється здійснювати

виплату грошового забезпечення раніше або пізніше встановленого

строку. Одноразові види грошового забезпечення виплачуються після

виникнення права на їх отримання, одночасно з виплатою грошового

забезпечення.

1.14. При прийнятті на службу до Державної фельд'єгерської

служби України грошове забезпечення особам начальницького складу

нараховується з дня призначення на посаду. У разі звільнення зі

служби грошове забезпечення особі начальницького складу

виплачується по день звільнення включно. При призначенні особи начальницького складу на іншу посаду

грошове забезпечення виплачується за новою посадою з дня

призначення на посаду, вказаного в наказі про особовий склад. Якщо

в наказі по особовому складу дата призначення на посаду не

зазначена, грошове забезпечення виплачується з дня підписання

цього наказу. У разі якщо особа начальницького складу згідно з наказом про

особовий склад тимчасово виконує обов'язки за вищою вакантною

посадою, грошове забезпечення за цей період нараховується їй за

посадою, обов'язки за якою вона тимчасово виконує. Після

закінчення строку тимчасового виконання обов'язків грошове

забезпечення особі начальницького складу виплачується у розмірах,

встановлених за займаною посадою.

1.15. Невикористані залишки підзвітних сум, а також

неповернені у встановлений строк аванси утримуються з осіб

начальницького складу повністю при наступній виплаті грошового

забезпечення.

1.16. Забороняється призначення на посади, які заміщуються

особами начальницького складу, у порядку службового сумісництва,

крім посад, пов'язаних з науково-педагогічною та науковою

діяльністю. Особам начальницького складу, які ведуть у дозволених

випадках педагогічну роботу на умовах погодинної оплати, оплата

провадиться в порядку, установленому чинним законодавством, у

межах визначених обсягів педагогічної роботи.

1.17. У випадках коли будуть підтверджені раніше не відомі та

не враховані в особових справах періоди служби, грошове

забезпечення, яке буде встановлено в нових розмірах, виплачується

з дня видання наказу підрозділу Державної фельд'єгерської служби

України про підтвердження раніше не врахованої вислуги років.

Перерахунок грошового забезпечення за минулий період не

проводиться.

1.18. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами,

які діяли в момент виплати, поверненню не підлягає.

1.19. Особам начальницького складу за час перебування в

службових відрядженнях зберігається грошове забезпечення в

розмірі, яке особа одержувала на день вибуття у відрядження.

II. Грошове забезпечення

2.1. Особам начальницького складу виплачуються оклади за

спеціальними званнями у розмірах, встановлених додатком 24 до

постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 N 1294

( 1294-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов грошового

забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького

складу та деяких інших осіб" (далі - Постанова).

2.2. Особам начальницького складу, яким спеціальне звання

присвоєно одночасно з прийняттям на службу, оклади за спеціальними

званнями виплачуються з дня призначення на посаду.

2.3. У разі присвоєння спеціального звання під час

проходження служби в Державній фельд'єгерській службі України

оклад за спеціальним званням особі начальницького складу

виплачується з дня, вказаного в наказі про присвоєння відповідного

спеціального звання, а в разі, якщо день не зазначено, з дня

підписання наказу.

2.4. Посадові оклади особам начальницького складу

установлюються залежно від штатних посад у розмірах, визначених у

штатному розписі підрозділів Державної фельд'єгерської служби

України та додатками до Постанови ( 1294-2007-п ).

2.5. Розмір посадового окладу особи начальницького складу

встановлюється наказом по особовому складу одночасно з

призначенням на відповідну посаду. Особам начальницького складу, призначеним на посади, за якими

встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму, конкретні

розміри або зміна розміру посадових окладів (збільшення або

зменшення) встановлюються наказом керівника підрозділу відповідно

до складності та обсягу роботи, досвіду працівника та його

ставлення до виконання службових обов'язків за посадою, яку він

обіймає, в межах, визначених мінімальним чи максимальним розміром

і фондом грошового утримання.

2.6. У разі покладення на особу начальницького складу за

наказом по особовому склад тимчасового виконання обов'язків за

вищою вакантною посадою посадовий оклад виплачується цій особі за

вищою вакантною посадою на строк тимчасового виконання обов'язків.

2.7. За особами начальницького складу з числа осіб,

віднесених до першої або другої категорії, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи, а з числа учасників

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і осіб,

віднесених до третьої категорії, призначених у зв'язку зі

скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на

посади з меншими посадовими окладами, на новій посаді зберігаються

протягом одного року посадові оклади за попередньою посадою

відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( 796-12 ).

2.8. У разі звільнення зі служби виплата посадового окладу за

займаною посадою припиняється з дня, наступного за днем звільнення

особи начальницького складу.

2.9. При звільненні з посади в разі призначення на іншу

штатну посаду посадовий оклад за попередньою посадою виплачується

особі начальницького складу до дня призначення на нову штатну

посаду.

2.10. Особам начальницького складу виплачується надбавка за

вислугу років у відсотках до посадового окладу з урахуванням

окладу за спеціальним званням у розмірах, встановлених додатком 29

до Постанови ( 1294-2007-п ).

2.11. Обчислення стажу служби для виплати надбавки за вислугу

років особам начальницького складу проводиться підрозділами

кадрового забезпечення (за матеріалами особової справи особи

начальницького складу) відповідно до порядку обчислення стажу

служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам

начальницького складу органів внутрішніх справ.

2.12. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України окремих

рішень про зарахування до стажу служби в органах внутрішніх справ

та Державної фельд'єгерської служби України періодів роботи на

вільнонайманих посадах, віднесених надалі до категорії посад, що

заміщуються особами начальницького складу, і їх оголошення

здійснюється відповідними наказами Державної фельд'єгерської

служби України, відсоткова надбавка за вислугу років обчислюється

з урахуванням цього стажу.

2.13. Особам начальницького складу установлюється надбавка за

виконання особливо важливих завдань у розмірі до 50 відсотків

посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та

надбавки за вислугу років, а тим, що безпосередньо розробляють,

проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, які

передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи та

функціональними обов'язками, - у розмірі до 100 відсотків

посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та

надбавки за вислугу років.

2.14. Розмір надбавок особам начальницького складу

встановлюється залежно від якості, складності, обсягу та

важливості виконуваних завдань та оголошується наказом на підставі

мотивованого подання керівника структурного підрозділу. Виплата

проводиться з дня, вказаного у наказі по особовому складу, але не

раніше дня призначення на відповідну посаду.

2.15. У разі несвоєчасного або неналежного виконання завдань

за поданням керівництва підрозділу розмір надбавки за виконання

особливо важливих завдань може бути зменшено або надбавку

скасовано, про що оголошується наказом.

2.16. Особам начальницького складу, які безпосередньо

проводять інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної

влади, оперативно-службову діяльність, що передбачено положеннями

про відповідні структурні підрозділи та функціональними

обов'язками, установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків

посадового окладу.

2.17. Виплата надбавки визначається залежно від якості,

складності, обсягу та важливості виконуваних завдань.

2.18. Розмір надбавок установлюється індивідуально особам

начальницького складу керівництвом Державної фельд'єгерської

служби України на підставі мотивованого подання керівника

структурного підрозділу та оголошується наказом. Виплата

проводиться з дня, вказаного у наказі по особовому складу, але не

раніше дня призначення на відповідну посаду або дня вступу у

тимчасове виконання посадових обов'язків.

2.19. У разі несвоєчасного або неналежного виконання завдань,

зниження результатів оперативно-службової діяльності розмір

установлених раніше надбавок за поданням керівництва підрозділу

може бути зменшено або взагалі скасовано, про що оголошується

наказом.

2.20. Особам начальницького складу, які проходять службу в

умовах режимних обмежень, виплачується надбавка до посадових

окладів залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності

"особливої важливості", - 20 відсотків; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "цілком

таємно", - 15 відсотків; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності

"таємно", - 10 відсотків.

2.21. Особам начальницького складу, які проходять службу в

умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують роботи, що

містять державну таємницю, встановлюється надбавка до посадових

окладів залежно від ступеня секретності та обсягу інформації.

2.22. Виплата надбавки особам начальницького складу за службу

в умовах режимних обмежень здійснюється на підставі затвердженої

керівником Головного управління Державної фельд'єгерської служби

України, керівниками підрозділів Державної фельд'єгерської служби

України в Автономній республіці Крим (далі - АР Крим), обласних

центрах України, м. Севастополі номенклатури посад осіб

начальницького складу, які підлягають оформленню на допуск до

державної таємниці.

2.23. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

встановлюється особам начальницького складу за займаною посадою

наказом по особовому складу на підставі мотивованих рапортів

керівників структурних підрозділів, погоджених з режимно-секретним

підрозділом (відповідальною особою).

2.24. У рапорті зазначаються: дата оформлення допуску особи

начальницького складу до державної таємниці, форма допуску,

ступінь секретності відомостей, що становлять державну таємницю, з

якими відповідно до посадових та функціональних обов'язків

постійно працює особа начальницького складу, номер номенклатури

посад, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці.

2.25. Проект наказу по особовому складу погоджується з

фінансовим (бухгалтерським) та режимно-секретним підрозділом

(відповідальною особою) Державної фельд'єгерської служби України.

2.26. Надбавка за службу в умовах режимних обмежень

виплачується особі начальницького складу з дня призначення на

посаду, яку включено до номенклатури посад, що підлягають

оформленню на допуск до державної таємниці, але не раніше дня

оформлення допуску до державної таємниці.

2.27. При призначенні на іншу штатну посаду або покладенні на

особу начальницького складу тимчасового виконання обов'язків

надбавка за службу в умовах режимних обмежень переустановлюється з

дотриманням вимог цієї Інструкції.

2.28. Виплата надбавки за роботу в умовах режимних обмежень

припиняється: з дня призначення на посаду, за якою вона не встановлена; з дня скасування допуску до державної таємниці. Поновлення виплати вказаної надбавки здійснюється у порядку

для її встановлення.

2.29. Особам начальницького складу, які обіймають посади, що

потребують знання та використання іноземної мови, що визначено

їхніми посадовими інструкціями (функціональними обов'язками),

установлюється надбавка за знання та використання у службовій

діяльності іноземної мови: однієї європейської мови - в розмірі

10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської - 15,

двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу.

2.30. Надбавка за знання та використання у службовій

діяльності іноземних мов установлюється особам начальницького

складу Державної фельд'єгерської служби України відповідно до

посад, які вони обіймають, за мотивованими рапортами керівників

структурних підрозділів.

2.31. Виплата надбавки здійснюється з дня, з якого особа

начальницького складу почала виконувати обов'язки за посадою, яка

передбачає обов'язкове знання та використання іноземних мов, що

визначається посадовою інструкцією (функціональними обов'язками),

але не раніше від дня підписання наказу про призначення її на

зазначену посаду та за умови володіння іноземною мовою на рівні,

не нижчому від мінімального стандартизованого мовного рівня.

2.32. Порядок вивчення іноземних мов (мовної підготовки) та

визначення рівня володіння іноземними мовами осіб начальницького

складу визначається наказами керівника Головного управління

Державної фельд'єгерської служби України.

2.33. Порядок складання переліків посад, пов'язаних з

необхідністю знання та використання іноземної мови, їх

затвердження та уточнення визначаються керівником Головного

управління Державної фельд'єгерської служби України. Перелік посад, за якими передбачена виплата надбавки за

знання та використання іноземної мови, затверджується наказом

керівника Головного управління Державної фельд'єгерської служби

України.

2.34. Надбавка за знання та використання у службовій

діяльності іноземної мови виплачується: особам начальницького складу, які обіймають посади, пов'язані

з необхідністю знання та використання іноземних мов у службовій

діяльності, і вперше отримали (підтвердили) певний рівень

володіння іноземною мовою, - із дня видання наказу про виплату

надбавки; особам начальницького складу, призначеним на посади,

пов'язані з необхідністю знання та використання іноземних мов у

службовій діяльності, які мають необхідний рівень володіння

іноземними мовами, - із дня, з якого вони почали виконувати

обов'язки за посадою, але не раніше від дня видання наказу про

призначення.

2.35. Особам начальницького складу, які призначені до

тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою, за якою виплата

надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання

обов'язків за посадою надбавка не виплачується.

2.36. Виплата особам начальницького складу надбавки за знання

та використання іноземної мови припиняється із дня, наступного за

днем звільнення від посади.

2.37. Особам начальницького складу виплачується надбавка за

почесне звання "заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового

окладу. Надбавка за почесне звання "заслужений" виплачується особам

начальницького складу в разі, коли виконання ними службових

обов'язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним

званням.

2.38. Надбавка за почесне звання виплачується особам

начальницького складу за займаною посадою на підставі наказу по

особовому складу.

2.39. У разі присудження почесного звання в період

проходження служби на посаді, профіль діяльності за якою

збігається з почесним званням, вказана надбавка виплачується з дня

присвоєння почесного звання.

2.40. Особам начальницького складу виплачується доплата за

науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної

спеціальності, якщо їх діяльність за профілем відповідає науковому

ступеню, в таких розмірах: 1) особам начальницького складу Головного управління

Державної фельд'єгерської служби України: за науковий ступінь доктора наук - у розмірі 10 відсотків

посадового окладу; за науковий ступінь кандидата наук - у розмірі 5 відсотків

посадового окладу; 2) особам начальницького складу, що проходять службу в інших

підрозділах (крім зазначених у підпункті 1 пункту 2.40 цієї

Інструкції): за науковий ступінь доктора наук - у розмірі 25 відсотків

посадового окладу; за науковий ступінь кандидата наук - у розмірі 15 відсотків

посадового окладу.

2.41. Відповідність наукового ступеня профілю службової

діяльності особи начальницького складу на обійманій посаді

визначається керівником, якому надано право призначення цих осіб

на посади.

2.42. У разі наявності в особи начальницького складу двох

наукових ступенів доплата виплачується за одним (вищим) науковим

ступенем.

2.43. Доплата за науковий ступінь особі начальницького складу

встановлюється на підставі наказу по особовому складу.

2.44. Особам начальницького складу, які до дня призначення на

посаду мали науковий ступінь, вказана доплата встановлюється з

дня, з якого вони стали до виконання обов'язків за посадою,

профіль діяльності за якою відповідає науковому ступеню, але не

раніше від дня підписання наказу про призначення.

2.45. Особам начальницького складу, які обіймають посади, що

за профілем діяльності відповідають науковому ступеню, і яким

присуджено науковий ступінь у період виконання обов'язків за цими

посадами, в тому числі вперше, зазначена доплата встановлюється на

підставі рішення спеціалізованої вченої ради про присудження

наукового ступеня кандидата або доктора наук з дня прийняття

президією Вищої атестаційної комісії рішення про видачу диплома

кандидата або доктора наук.

2.46. Виплата особам начальницького складу, зазначеним у

підпункті 2.40 цієї Інструкції, доплати за науковий ступінь

припиняється із дня, наступного за днем звільнення з посади, або

коли стали до тимчасового виконання обов'язків за посадами,

профіль діяльності за якими не відповідає науковому ступеню.

2.47. Особам начальницького складу, які мають спортивні

звання, виплачується надбавка до посадових окладів у таких

розмірах: за спортивні звання "Заслужений тренер", "Заслужений майстер

спорту"- 20 відсотків; за спортивне звання "Майстер спорту міжнародного класу" -

15 відсотків; за спортивне звання "Майстер спорту" - 10 відсотків.

2.48. Надбавка за спортивне звання виплачується зазначеним

особам начальницького складу, якщо вони є чи були членами

національної збірної команди України або були членами національних

збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не менше ніж один рік і

їхня службова діяльність відповідає за профілем спортивним

званням. У разі наявності двох або більше спортивних звань надбавка до

посадового окладу виплачується за одним (вищим) спортивним

званням.

2.49. Надбавка за спортивне звання виплачується особам

начальницького складу на підставі наказу начальника підрозділу про

виплату зазначеної надбавки з дня, з якого вони стали до виконання

обов'язків за посадами, але не раніше від дня видання наказу про

призначення і припиняється з дня, наступного за днем звільнення з

посади.

2.50. Особам начальницького складу, які призначені до

тимчасового виконання обов'язків за іншою посадою, за якою виплата

надбавки не встановлена, за період тимчасового виконання

обов'язків за посадою надбавка не виплачується.

2.51. Виплата особам начальницького складу надбавки за

спортивні звання припиняється із дня, наступного за днем

звільнення від посади.

2.52. Особам начальницького складу, які несуть службу в нічні

години доби, виплачується доплата за службу в нічний час

відповідно до додатка 26 до Постанови ( 1294-2007-п ).

2.53. Службою в нічний час вважається виконання особами

начальницького складу службових обов'язків у період з 22.00

до 06.00.

2.54. Під виконанням зазначених службових обов'язків слід

розуміти: несення служби у складі чергових підрозділів (частин),

оперативно-службових груп тощо; виконання функцій з контролю за службовою діяльністю

підрозділів Державної фельд'єгерської служби України, а також сил

і засобів, залучених для несення служби; участь у навчаннях та перевірках.

2.55. Підставами для виконання службових обов'язків у нічний

час є: книга нарядів та графіки чергувань, затверджені керівниками

підрозділів в установленому порядку; письмові накази керівників підрозділів про залучення

працівників до служби в нічний час. У наказі вказуються причини,

що викликали необхідність залучення осіб начальницького складу до

служби в нічний час, перелік працівників, які залучаються до її

виконання, тривалість служби.

2.56. Облік фактичного часу служби в нічний час для

нарахування доплати здійснюється шляхом оформлення табеля із

зазначенням кількості фактично відпрацьованих у нічний час годин.

2.57. Виплата особам начальницького складу, що залучалися до

служби в нічний час, доплати за службу в нічний час за минулий

місяць здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за

поточний місяць.

2.58. Особам начальницького складу, які проходять службу на

посадах фельд'єгерів-водіїв, виплачується надбавка за

кваліфікаційну категорію (класність) відповідно до додатка 26 до

Постанови ( 1294-2007-п ) в таких розмірах: фельд'єгер-водій, що має другий клас, - 5 відсотків

посадового окладу; фельд'єгер-водій, що має перший клас, - 10 відсотків

посадового окладу.

2.59. Преміювання осіб начальницького складу здійснюється

відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби в

межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше ніж

10 відсотків посадових окладів, та за рахунок економії фонду

грошового забезпечення.

2.60. Преміювання осіб начальницького складу Державної

фельд'єгерської служби України, зменшення розміру премії, її

скасування здійснюються відповідно до Положення про преміювання

осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби

України (далі - Положення про преміювання).

2.61. Виплата премії за минулий місяць проводиться в

поточному місяці разом з виплатою грошового забезпечення.

2.62. Зменшення розміру премії, позбавлення її проводяться

відповідно до Положення про преміювання.

2.63. Виплата премій особам начальницького складу, зменшення

її розміру або позбавлення у повному розмірі здійснюються за

наказами керівників підрозділів Державної фельд'єгерської служби

України. Підставою для виплати премії є накази про преміювання

осіб начальницького складу, які видаються після погодження з

фінансовим підрозділом у частині розміру фонду преміювання. У

рапортах з клопотанням про позбавлення премії чи зменшення її

розмірів зазначаються конкретні причини, які стали підставою для

цього.

2.64. Преміювання начальника Головного управління Державної

фельд'єгерської служби України здійснюється за наказом

Міністерства транспорту та зв'язку відповідно до умов та в

розмірах преміювання, передбачених для осіб начальницького складу

Державної фельд'єгерської служби України.

2.65. Особам начальницького складу при наданні щорічної

основної відпустки (частини щорічної основної відпустки) один раз

на рік виплачується допомога для оздоровлення в розмірі, що не

перевищує їх місячного грошового забезпечення на день виплати. Допомога для оздоровлення підлягає виплаті особам

начальницького складу, які мають право на щорічну основну

відпустку, незалежно від її тривалості. Підставою для надання допомоги для оздоровлення особам

начальницького складу є наказ по особовому складу, за яким особа

начальницького складу вибуває в чергову відпустку.

2.66. Особам начальницького складу, яким щорічна основна

відпустка надається частинами, допомога для оздоровлення

виплачується при вибутті в першу або другу частину відпустки.

2.67. Виплата допомоги для оздоровлення проводиться згідно з

рапортом особи начальницького складу за місцем постійної служби на

підставі наказу начальника підрозділу Держфельдслужби України, а

начальнику територіального підрозділу - на підставі наказу

начальника Головного управління Державної фельд'єгерської служби

України.

2.68. Особам начальницького складу, які прибули для

подальшого проходження служби до Державної фельд'єгерської служби

України з органів внутрішніх справ, інших військових формувань,

державних органів, де вони проходили службу на посадах осіб

начальницького складу, допомога для оздоровлення в році їх

прибуття виплачується в разі надання їм щорічної основної

відпустки та підтвердження факту невиплати у цьому році такої

допомоги за попереднім місцем служби.

2.69. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових

питань особам начальницького складу надається протягом року за

мотивованим рапортом особи начальницького складу у розмірі, що не

перевищує їх місячного грошового забезпечення на день виплати.

2.70. Виплата допомоги для вирішення соціально-побутових

питань проводиться згідно з рапортом особи начальницького складу

за місцем постійної служби на підставі наказу начальника

підрозділу Держфельдслужби України, а начальнику територіального

підрозділу - на підставі наказу начальника Головного управління

Державної фельд'єгерської служби України.

III. Виплата грошового забезпечення

3.1. Особам начальницького складу, які тимчасово відбувають

із збереженням штатної посади на короткострокові курси

перепідготовки та вдосконалення до навчальних підрозділів, на

курси в училища, на факультети і в інститути підвищення

кваліфікації, за час навчання, а також за час дороги до місця

навчання і назад виплачується грошове забезпечення, яке вони

отримували за основною штатною посадою. Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією

посадою, що зберігається, виплата грошового забезпечення

здійснюється з урахуванням нового окладу з моменту його

встановлення.

3.2. Особам начальницького складу, що увільнені від служби

через хворобу на підставі листків непрацездатності або перебувають

у відпустці через хворобу, зберігається виплата грошового

забезпечення в розмірі, одержуваному на день хвороби, але не

більше ніж за чотири місяці, крім випадків, коли законодавством

України передбачені більш тривалі строки перебування на лікуванні.

3.3. Особам начальницького складу Державної фельд'єгерської

служби України, які перебувають на лікуванні у зв'язку з

пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання

службових обов'язків, грошове забезпечення виплачується за весь

час перебування на лікуванні аж до вступу їх у виконання

обов'язків за посадою або звільнення з Державної фельд'єгерської

служби України.

3.4. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад

строки, зазначені в пункті 3.2 цієї Інструкції, допускається

залежно від висновку військово-лікарської комісії щодо придатності

особи начальницького складу до подальшої служби в Державній

фельд'єгерській службі України з дозволу керівника Державної

фельд'єгерської служби України.

3.5. Якщо в період перебування на лікуванні (обстеженні) чи у

відпустці через хворобу в особи начальницького складу змінено

оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за

вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання

начальницького складу, виплата грошового забезпечення в нових

розмірах провадиться з моменту виникнення згаданого права.

3.6. При зміні штату (повністю чи частково) особам

начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом,

оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про

призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата.

3.7. Якщо найменування посад, які обіймають особи

начальницького складу, у новому штаті залишилися без змін, але

змінилися розміри посадових окладів відповідно до законодавства,

нарахування та виплата грошового забезпечення за новими розмірами

посадових окладів здійснюються з дня видання наказу по підрозділу

Державної фельд'єгерської служби України про встановлення нових

розмірів посадових окладів, якщо в ньому не вказаний інший строк

виплати.

3.8. При здійсненні організаційно-штатних заходів особи

начальницького складу зараховуються в розпорядження Державної

фельд'єгерської служби України на строк не більше 15 діб. У виняткових випадках, пов'язаних з особливими обставинами,

перебування в розпорядженні Державної фельд'єгерської служби

України понад 15 діб, але не більше двох місяців, допускається з

дозволу керівника Державної фельд'єгерської служби України. До

цього строку не зараховується період перебування у відпустках та

на лікуванні (обстеженні) у лікувальних закладах .

3.9. Керівники підрозділів забезпечують облік службового

(робочого) часу осіб, які перебувають в розпорядженні за

відповідними посадами. За період перебування особи начальницького складу в

розпорядженні Державної фельд'єгерської служби України їй

виплачується грошове забезпечення з розрахунку посадового окладу

за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним

званням, надбавки за вислугу років та щомісячних додаткових видів

грошового забезпечення постійного характеру, крім премії та

одноразових додаткових видів грошового забезпечення, протягом

строку, установленого Положенням про проходження служби рядовим і

начальницьким складом органів внутрішніх справ, яке затверджене

постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.91 N 114

( 114-91-п ). Особам, які перебувають у розпорядженні і не виходять на

службу без поважних причин або стосовно яких до фінансових

підрозділів не надано відомості про облік їх службового (робочого)

часу, грошове забезпечення не виплачується. Якщо в період перебування в розпорядженні особа

начальницького складу згідно з графіком відпусток виявила бажання

використати чергову відпустку або перебуває на стаціонарному

лікуванні в лікувальному закладі, їй виплачується грошове

забезпечення з розрахунку посадового окладу за останньою основною

штатною посадою, окладу за спеціальним званням, надбавки за

вислугу років та додаткових видів грошового забезпечення.

3.10. Днем зарахування в розпорядження вважається день

підписання наказу про зарахування в розпорядження або день,

зазначений у наказі.

3.11. При виплаті грошового забезпечення в період перебування

в розпорядженні не зараховується: час перебування в черговій відпустці; час перебування на стаціонарному лікуванні; період тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою; час перебування в дорозі від місця попередньої служби до

відповідного підрозділу; час перебування на навчально-екзаменаційних сесіях заочних,

вечірніх відділень вищих навчальних закладів; час перебування під арештом у зв'язку з притягненням до

кримінальної відповідальності в разі закриття кримінальної справи

або винесення виправдувального вироку - з дня арешту до дня

звільнення включно.

3.12. Особам начальницького складу Державної фельд'єгерської

служби України, які увільнені від займаних посад і перебувають у

розпорядженні, не використавши чергової відпустки, або щодо яких

затримано вирішення питання про їх подальше використання на

службі, як правило, повинна надаватися не використана чергова

відпустка. За час чергової відпустки грошове забезпечення їм

виплачується в розмірі, установленому за основною посадою на день

зарахування в розпорядження.

3.13. Особа начальницького складу Державної фельд'єгерської

служби України, щодо якої проводиться службове розслідування, може

бути відсторонена від виконання службових обов'язків за обійманою

посадою. Рішення про відсторонення особи від посади можуть ухвалювати

начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення

її на посаду, шляхом видання письмового наказу. Особам начальницького складу, відстороненим від посади за

рішенням слідчих або судових органів, з наступного після усунення

від виконання службових обов'язків чи відсторонення від посади дня

грошове забезпечення виплачується в порядку, визначеному

пунктом 3.9 цієї Інструкції.

3.14. Особам начальницького складу, стосовно яких слідчими чи

судовими органами було обрано такий запобіжний захід як взяття під

варту, виплата грошового забезпечення припиняється з дня арешту. У разі винесення виправдувального вироку суду, закриття

кримінальної справи за відсутністю складу злочину або недоведення

участі обвинуваченого у скоєнні злочину грошове забезпечення

виплачується особам начальницького складу за весь час відсутності

особи начальницького складу в Держфельдслужбі.

3.15. Особам начальницького складу, які за вироком суду, що

набрав законної сили, визнані винними у скоєнні злочину, грошове

забезпечення за час утримання під вартою не виплачується незалежно

від характеру призначеного судом покарання, у тому числі в разі

винесення вироку про звільнення від відбування покарання з

випробуванням. Особам начальницького складу, засудженим до позбавлення волі,

які перебувають до моменту набрання вироком законної сили на волі,

грошове забезпечення виплачується до дати звільнення, але не довше

ніж до дати отримання Держфельдслужбою повідомлення суду про

набрання вироком законної сили.

3.16. Особам начальницького складу, звільненим з Державної

фельд'єгерської служби України, а потім поновленим на службі у

зв'язку з визнанням звільнення незаконним, грошове забезпечення за

час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з

якої вони були звільнені.

3.17. Особам начальницького складу за час чергових,

короткострокових відпусток, відпусток через хворобу грошове

забезпечення виплачується в розмірі, установленому за основною

штатною посадою на день відбуття у відпустку.

3.18. Особам начальницького складу Державної фельд'єгерської

служби України за час перебування у відпустці для догляду за

дитиною грошове забезпечення не виплачується. Таким особам

призначається державна допомога для догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку відповідно до Закону України "Про

державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ).

3.19. Особам начальницького складу, які вибули в додаткові

відпустки (відпустка за наявності поважних причин, додаткова

відпустка особам начальницького складу Державної фельд'єгерської

служби України, на яких поширюється чинність Законів України "Про

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

( 3551-12 ), "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів

органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний

захист") ( 203/98-ВР ), за час перебування в цих додаткових

відпустках грошове забезпечення не виплачується.

3.20. Особам начальницького складу на період проведення

конкурсу (вступних випробувань, проведення співбесіди) до вищих

навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, а також особам,

які є слухачами вищих навчальних закладів і одержали

довідку-виклик, надається додаткова відпустка (крім чергової) зі

збереженням грошового забезпечення з розрахунку посадового окладу

за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним

званням, надбавки за вислугу років та додаткових видів грошового

забезпечення.

3.21. При залученні осіб начальницького складу до несення

служби понад установлений законодавством службовий час оплата

їхньої служби за цей час проводиться в розмірах, передбачених

законодавством України про працю, з розрахунку посадового окладу і

окладу за спеціальним званням.

3.22. Годинна ставка обчислюється шляхом поділу місячного

посадового окладу та окладу за спеціальним званням на кількість

годин робочого часу в поточному місяці. При цьому надурочні роботи

не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин

протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Компенсація надурочних робіт шляхом надання відгулів не

допускається. Служба осіб начальницького складу у дні щотижневого

відпочинку та святкові дні може компенсуватися за їхньою згодою

шляхом надання їм іншого дня відпочинку або в грошовій формі в

подвійному розмірі.

3.23. Підставою для залучення працівників Державної

фельд'єгерської служби України до надурочної служби чи у дні

щотижневого відпочинку та святкові дні є: а) письмові накази керівників підрозділів; б) графіки нарядів чергувань, затверджені керівниками

підрозділів. Облік робочого часу здійснюється шляхом ведення щомісячного

табеля з обов'язковою відміткою в ньому кількості відпрацьованих

годин.

3.24. У разі смерті (загибелі) особи начальницького складу

спадкоємцям виплачується в установленому законодавством порядку

грошове забезпечення повністю за той місяць, в якому сталася

смерть, а також провадяться інші виплати, право на які виникло на

день смерті, та грошова компенсація за не використану чергову

відпустку.

3.25. Сім'ям або особам, які здійснювали поховання осіб

начальницького складу, що загинули (померли) під час проходження

служби, надаються допомога на поховання та компенсація

матеріальних витрат на ритуальні послуги і спорудження надгробків

у розмірі, визначеному законодавством для органів внутрішніх

справ.

IV. Грошові атестати

4.1. При переміщенні, переведенні, а також звільненні осіб

начальницького складу фінансовий апарат (бухгалтерія) зобов'язаний

задовольнити їх усіма належними видами грошового та дорожнього

забезпечення і про виплачені суми зробити відповідні записи в

грошовому атестаті (додається).

4.2. Грошовий атестат особам начальницького складу видається: а) в усіх випадках переміщення з одного підрозділу Державної

фельд'єгерської служби України до іншого. У разі якщо грошовий

атестат з будь-яких причин при відбутті виданий не був, фінансовий

апарат (бухгалтерія) зобов'язаний вислати цей атестат за новим

місцем служби вибулого; б) при переведенні осіб середнього, старшого і вищого

начальницького складу з Державної фельд'єгерської служби України

до Збройних Сил України, МВС України, Служби безпеки України та

інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства

України; в) при відрядженні осіб начальницького складу Державної

фельд'єгерської служби України до інших центральних органів

виконавчої влади або підвідомчих їм установ, підприємств та

організацій із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ

України, у випадках, коли за відрядженими зберігаються права,

пільги та переваги, якими користуються відповідно до чинного

законодавства особи начальницького складу, що проходять службу в

органах внутрішніх справ.

4.3. Особам, які звільняються з призначенням пенсії, грошовий

атестат на руки не видається, а передається разом з іншими

документами до відповідного органу для призначення пенсії.

4.4. У журналі, де реєструються грошові атестати,

зазначаються: номер і дата видачі грошового атестата; прізвище, ім'я та по батькові власника атестата, займана ним

посада, спеціальне звання; куди вибув власник грошового атестата; до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу

і які виплачено надбавки.

4.5. Грошові атестати розбірливо заповнюються і підписуються

керівником Державної фельд'єгерської служби України, керівниками

відповідних підрозділів в АР Крим, обласних центрах України,

м. Севастополі та начальником фінансової служби (бухгалтером),

після чого скріплюються печаткою.

4.6. Види грошового забезпечення вказуються в національній

валюті України - гривні.

4.7. Не дозволяється заповнення грошових атестатів олівцем.

Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або із

виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються

недійсними.

4.8. У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що

підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.

Перший заступник

голови Державної

адміністрації зв'язку О.Довгаленко

Директор Департаменту

фінансового забезпечення

та бухгалтерського обліку

МВС України С.Копитов

Додаток 1

до наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

України,

Міністерства внутрішніх

справ України

06.09.2010 N 647/420

СХЕМА

посадових окладів осіб

начальницького складу Головного управління

Державної фельд'єгерської служби України

(гривень)

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади |Посадовий оклад| |------------------------------------------------+---------------| |Начальник Головного управління | 2000-2140 | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Перший заступник начальника Головного управління| 1940-2076 | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Заступник начальника Головного управління | 1900-2000 | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник управління (підрозділу на правах | 1700-1800 | |управління) у складі Головного управління | | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Заступник начальника управління (підрозділу на | 1649-1746 | |правах управління) у складі Головного управління| | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник відділу (підрозділу на правах відділу)| 1500-1600 | |у складі Головного управління | | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Заступник начальника відділу (підрозділу на | 1450-1550 | |правах відділу) у складі Головного управління | | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Начальник відділення (підрозділу на правах | 1250-1350 | |відділення) у складі Головного управління | | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Помічник начальника Головного управління | 1200-1250 | |(відповідно до додатка 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Головний ревізор, помічник начальника відділу з | 1150-1200 | |організаційно-штатної роботи, старший інспектор | | |з особливих доручень (відповідно до додатка 4 до| | |наказу МВСУ від 31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Старший дипломатичний кур'єр | 1050-1150 | |(відповідно до посади старшого | | |оперуповноваженого згідно з додатком 4 до наказу| | |МВСУ від 31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Старші: інспектор, інспектор-черговий, | 900-950 | |інспектор-ревізор, інженер з автотранспорту, | | |психолог, юрисконсульт, офіцер фельдзв'язку | | |для особливих доручень, референт; дипломатичний | | |кур'єр | | |(відповідно до посад старших: юрисконсульта, | | |інспектора, інженера, ревізора, психолога, | | |референта згідно з додатком 4 до наказу МВСУ | | |від 31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Старший офіцер фельдзв'язку | 850-900 | |(відповідно до посади старшого | | |оперуповноваженого згідно з додатком 15 до | | |наказу МВСУ від 31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Інспектор, інспектор-черговий, інспектор- | 750-850 | |ревізор, інженер (з автотранспорту), психолог, | | |юрисконсульт, референт (відповідно до посад | | |згідно з додатком 4 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Офіцер фельдзв'язку | 700-800 | |(відповідно до посади оперуповноваженого згідно | | |з додатком 15 до наказу МВСУ від 31.12.2007 | | |N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Старшина, молодший інспектор охорони | 720 | |(відповідно до додатка 21 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Командир відділення | 680 | |(відповідно до додатка 21 наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | |------------------------------------------------+---------------| |Фельд'єгер, фельд'єгер-водій, начальник | 650 | |канцелярії | | |(відповідно до посади міліціонера підрозділу | | |спеціального або особливого призначення тощо | | |згідно з додатком 21 до наказу МВСУ від | | |31.12.2007 N 499) ( z0205-08 ) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Міністерства

транспорту та зв'язку

України,

Міністерства внутрішніх

справ України

06.09.2010 N 647/420

СХЕМА

посадових окладів осіб начальницького складу

управління Головного управління

Державної фельд'єгерської служби України

в Автономній Республіці Крим,

відділів Головного управління

Державної фельд'єгерської служби України

в областях і м. Севастополі

(гривень)

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Розміри посадових окладів | | |--------------------------------------| | |поза групою і| I група | II група | | | Автономна |областей | областей, | | | Республіка | |м. Севастополь| | | Крим | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Начальник управління | 1350-1450 |1250-1350| 1150-1250 | |(згідно з додатками 10, | | | | |17 до наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Заступник начальника | 1310-1404 |1210-1310| 1120-1210 | |управління, начальник | | | | |самостійного відділу | | | | |(згідно з додатками 10, | | | | |17 до наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Заступник начальника | 1100-1150 |1100-1150| 1100-1150 | |самостійного відділу, | | | | |начальник відділу (у | | | | |складі управління) | | | | |(згідно з додатками 10, | | | | |17 до наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Заступник начальника | 1070-1120 |1070-1120| 1070-1120 | |відділу (у складі | | | | |управління) | | | | |(відповідно до посад | | | | |згідно з додатком 17 до | | | | |наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Начальник сектору | 1050-1100 |1050-1100| 1050-1100 | |(відділення) | | | | |(відповідно до посад | | | | |згідно з додатками 10, 17| | | | |до наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Старший офіцер | 900-950 | 900-950| 900-950 | |фельдзв'язку для | | | | |особливих доручень | | | | |(відповідно до посади | | | | |старшого | | | | |оперуповноваженого | | | | |згідно з додатком 17 до | | | | |наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Старші: інспектор, | 700-750 | 700-750| 700-750 | |інспектор-черговий, | | | | |інженер | | | | |(з автотранспорту) | | | | |(відповідно до посади | | | | |старшого | | | | |оперуповноваженого | | | | |згідно з додатками 17, | | | | |15 до наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |старший офіцер | 650-730 | 650-730| 650-730 | |фельдзв'язку | | | | |(відповідно до посад | | | | |згідно з додатком 15 до | | | | |наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Інспектор, | 630-700 | 630-700| 630-700 | |інспектор-черговий, | | | | |інженер | | | | |(з автотранспорту) | | | | |(відповідно до посади | | | | |старшого | | | | |оперуповноваженого | | | | |згідно з додатками 17, 15| | | | |до наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |офіцер фельдзв'язку | 600-650 | 600-650| 600-650 | |(відповідно до посад | | | | |інспектора згідно з | | | | |додатками 16, 17 до | | | | |наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Молодший інспектор | 580 | 580 | 580 | |охорони (відповідно до | | | | |посади згідно з | | | | |додатком 21 до наказу | | | | |МВСУ від 31.12.2007 | | | | |N 499) ( z0205-08 ) | | | | |-------------------------+-------------+---------+--------------| |Фельд'єгер, | 560 | 560 | 560 | |фельд'єгер-водій, | | | | |(відповідно до посади | | | | |міліціонера підрозділу | | | | |спеціального або | | | | |особливого призначення | | | | |тощо згідно з додатком 21| | | | |до наказу МВСУ від | | | | |31.12.2007 N 499) | | | | |( z0205-08 ) | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток

до Інструкції про виплату

грошового забезпечення

особам начальницького складу

Державної фельд'єгерської

служби України

ГРОШОВИЙ АТЕСТАТ N ____

_________________________________________________________________

(найменування підрозділу, який видав атестат)

засвідчує, що ___________________________________________________

(спеціальне звання)

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження

і ідентифікаційний номер)

мав:

1. Посадовий оклад _______________________________ грн. на місяць

2. Оклад за спеціальним званням __________________ грн. на місяць

3. Надбавка за вислугу років у розмірі ___________ відсотків

Вислуга років станом _________________ на 20___ року наказом ____ _________________________________________________________________

визначена _____________ р. ____________ міс. __________ дн. _____

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

Задоволений такими видами грошового забезпечення:

1. Посадовим окладом у сумі _____ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

2. Окладом за спеціальним

званням у сумі _____ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

3. ___ - надбавкою за вислугу

років у сумі _____ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

4. _____ - надбавкою за

виконання особливо важливих _____ до _______________ 20__ року

завдань у сумі (число, місяць)

5. ____ - надбавкою до посадового

окладу за роботу в умовах

режимних обмежень у сумі _____ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

6. __ - надбавкою за _____ у сумі __ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

7. __ - надбавкою за _____ у сумі __ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

8. __ - надбавкою за _____ у сумі __ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

9. __ - доплатою _________ у сумі __ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

10. __ - доплатою ________ у сумі __ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

11. __ - премією _________ у сумі __ до _______________ 20__ року

(число, місяць)

12. Усього нараховано ______________ до _______________ 20__ року

13. Відраховано податків ___________ до _______________ 20__ року

14. Відпустка використана за 20__ рік

15. Матеріальна допомога:

для вирішення соціально-побутових питань у сумі _________________

на оздоровлення при наданні основної відпустки на суму __________

16. Має заборгованість __________________________________________

(вказати вид заборгованості)

на суму ___________ грн., яка може бути стягнута до _____________ _______________________________ 20__ року і надіслана за адресою: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати, куди перерахувати або здати)

17. Перебуває в розпорядженні (поза штатом) з _________ 20__ року _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

18. У графі 18 зазначаються відрахування, не пойменовані у

відповідних графах атестата (відрахування за аліментами на сім'ю

тощо) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

19. Атестат видано у зв'язку з __________________________________

(переведенням по службі,

звільненням на пенсію)

_________________________________________________________________

Дата Керівник підрозділу

М.П. Начальник фінансового

підрозділу

Відомості, подані в атестаті, вважаю правильними

Підпис

В.о. голови Державної

адміністрації зв'язку О.Довгаленко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.10.2010 — 2010 р., № 77, стор. 105, стаття 2735, код акта 52965/2010

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -