<<
>>

Наказ МВС України від 06.09.2017 № 754 "Про затвердження Інструкції про порядок дій органів (підрозділів) поліції в разі виявлення радіоактивних, хімічних та ядерних матеріалів або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з ними". МВС України. 2017

Документ актуальний на 26.10.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.09.2017  № 754


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2017 р.
за № 1240/31108

Про затвердження Інструкції про порядок дій органів (підрозділів) поліції в разі виявлення радіоактивних, хімічних та ядерних матеріалів або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з ними

Відповідно до статті 23 Закону України «Про Національну поліцію» та пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою усунення факторів шкідливого впливу на здоров’я людини, загрози її життю, недопущення та мінімізації шкоди здоров’ю населення внаслідок незаконного поводження з радіаційними, хімічними та ядерними матеріалами НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок дій органів (підрозділів) поліції в разі виявлення радіоактивних, хімічних та ядерних матеріалів або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з ними, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України.

Т.в.о. Міністра

С.А. Яровий

ПОГОДЖЕНО:

Міністр екології
та природних ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Виконуючий обов'язки Голови
Державної інспекціїі
ядерного регулювання України

Т.в.о.

Голови
Національної поліції УкраїниО. СемеракВ. Лапа


М. ЧечоткінБ. Столярчук


І.М. КупранецьЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
06.09.2017  № 754


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2017 р.
за № 1240/31108

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок дій органів (підрозділів) поліції в разі виявлення радіоактивних, хімічних та ядерних матеріалів або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з ними

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок дій поліцейських органів (підрозділів) поліції (далі - поліцейські) в разі виявлення підозрюваних об’єктів, що можуть заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людини, забруднювати довкілля, або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з небезпечними радіоактивними, хімічними та ядерними (далі - РХЯ) матеріалами.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Конституції України, Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу цивільного захисту України, Законів України «Про Національну поліцію», «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання», «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіоактивних матеріалів у незаконному обігу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 червня 2003 року № 813, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, інших нормативно-правових актів у сфері поводження з РХЯ матеріалами.

3. Терміни, що використовуються у цій Інструкції вживаються у таких значеннях:

джерело іонізуючого випромінювання - фізичний об'єкт, крім ядерних установок, що містить радіоактивну речовину, або технічний пристрій, який створює або за певних умов може створювати іонізуюче випромінювання;

засіб індивідуального захисту - спорядження, що призначається для носіння користувачем та/або забезпечення його захисту від однієї або кількох видів небезпеки для життя чи здоров’я;

зона можливого ураження - окрема територія, акваторія, на якій внаслідок настання надзвичайної ситуації виникає загроза життю або здоров’ю людей та заподіяна шкода майну;

підозрюваний матеріал/об’єкт - фізичний об'єкт, який має зовнішні ознаки (попереджувальні написи про радіаційну небезпеку, маркування, спеціальні знаки тощо) та/або фізичні характеристики радіоактивних матеріалів;

радіоактивні матеріали - джерела іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи;

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» і «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» та інших нормативно-правових актах з фізичного захисту.

4. Начальники головних управлінь Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві:

1) з числа підпорядкованого керівного складу органу (підрозділу) поліції визначають відповідальних осіб за організацію та координацію дій поліцейських у разі порушень правил або незаконне поводження з РХЯ матеріалами чи виявлення підозрюваного об’єкта (далі - відповідальний по органу (підрозділу) поліції);

2) з урахуванням службової необхідності доручають керівникам органів досудового розслідування визначити не менше п’яти інспекторів-криміналістів з числа підлеглих поліцейських, які будуть залучатися до складу слідчо-оперативної групи (далі - СОГ) у разі виявлення підозрюваного об’єкта, що може заподіяти шкоду життю чи здоров’ю людини, забруднювати довкілля, або отримання інформації про порушення правил чи незаконне поводження з РХЯ матеріалами (далі - підозрюваний об’єкт);

3) забезпечують проведення щороку навчальних зборів та навчання на територіальних курсах цивільного захисту з підлеглими щодо порядку дій у разі виявлення РХЯ матеріалів з метою набуття навичок здійснення попередньої ідентифікації підозрюваного об’єкта, вивчення правил поводження з ним і організації роботи на місці події.

До проведення навчальних зборів залучаються фахівці територіальних органів Державної екологічної інспекції України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державної інспекції ядерного регулювання України, державних спеціалізованих підприємств Державної корпорації «Українське державне об’єднання «Радон», обласних науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів, наукових установ та навчальних закладів за напрямом проведення зборів (за їх згодою);

4) інформацію про результати проведення навчальних зборів поліцейських, зазначених у підпункті 2 цього пункту, надсилають до структурного підрозділу центрального органу управління поліції, на який покладено завдання щодо забезпечення радіаційної, хімічної та ядерної безпеки разом зі списками із зазначенням їх контактних даних.

ІІ. Дії поліцейських у разі виявлення підозрюваного об’єкта або надходження повідомлення про порушення правил чи незаконне поводження з РХЯ матеріалами

1. При отриманні повідомлення про порушення правил або незаконне поводження з РХЯ матеріалами чи безпосередньому виявленні підозрюваного об’єкта поліцейські зобов’язані негайно вжити заходів щодо забезпечення індивідуальної та публічної безпеки, недопущення подальшого контакту людей та тварин з ними, та в обов’язковому порядку повідомити оперативного чергового по органу (підрозділу) поліції про цей факт.

2. Оперативний черговий, отримавши повідомлення про порушення правил або незаконного поводження з РХЯ матеріалом чи безпосередньому виявленні підозрюваного об’єкта, негайно:

1) реєструє повідомлення в журналі єдиного обліку та доповідає про подію начальникові органу (підрозділу) поліції, його заступнику - начальнику слідчого відділу (відділення), заступникові з питань превентивної діяльності, начальнику сектору реагування патрульної поліції, відповідальному по органу (підрозділу) поліції та оперативному черговому вищого рівня;

2) для забезпечення публічної безпеки і порядку та оточення місця події до прибуття аварійно-рятувальних служб направляє на місце події наряди поліції та СОГ, екіпіровані відповідно до пункту 6 цієї Інструкції, та за необхідності бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги;

3) інформує про отримане повідомлення територіальні органи ДСНС або підпорядковані їм підрозділи, а також територіальні органи (підрозділи) СБУ, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби, Держатомрегулювання, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування (далі - заінтересовані органи державної влади) відповідно до чинного законодавства.

3. Головний інспектор-черговий чергової частини Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України (далі - ДОАЗОР), отримавши електронну картку (повідомлення) про порушення правил або незаконне поводження з РХЯ матеріалами чи безпосередньому виявленні підозрюваного об’єкта, інформує про це керівництво центрального органу управління поліції, ДОАЗОР та структурного підрозділу центрального органу управління поліції, на який покладено завдання щодо забезпечення радіаційної, хімічної та ядерної безпеки, заінтересовані органи державної влади.

4. У разі отримання інформації про виявлення підозрюваного об’єкта на значній площі або в місцях масового перебування людей, оперативний черговий органу (підрозділу) Національної поліції України викликає на місце події підрозділи ДСНС для організації та проведення заходів відповідно до чинного законодавства.

5. До приїзду СОГ, аварійно-рятувальних служб і фахівців заінтересованих органів державної влади, що залучаються в кожному конкретному випадку (далі - фахівці заінтересованих органів) та органів виконавчої влади, поліцейські, які прибули першими до місця події, проводять такі першочергові дії:

1) евакуюють людей із зони можливого ураження на мінімальну безпечну відстань (приблизно 100-400 м) в напрямку, протилежному напрямку вітру, з урахуванням географічного розташування місця події, кліматичних умов, характеру місцевості та/або особливостей водного простору, наявності будівель та/або споруд, закритого простору, потенційних об’єктів ураження тощо;

2) уживають заходів для надання невідкладної, зокрема домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок ураження небезпечними матеріалами та викликають медичних працівників до місця події для надання медичної допомоги, а також, за можливості, інформують членів сім’ї потерпілих;

3) організовують огородження зони можливого ураження та встановлюють попереджувальні знаки, у тому числі для транспортних засобів, а також забезпечують безпеку дорожнього руху;

4) забезпечують публічну безпеку та порядок навколо зони можливого ураження, недопущення контакту людей та тварин з місцем виявлення підозрюваного об’єкта;

5) здійснюють інші заходи для забезпечення безпеки громадян та довкілля, передбачені законодавством України.

6. Поліцейські СОГ при виїзді на зазначені повідомлення обов’язково повинні бути екіпіровані комплектом спеціального одягу та засобів індивідуального захисту у складі: засобів захисту шкіри, органів дихання та зору (халат, бахіли, респіратор (протигаз) або одноразова марлева маска, гумові рукавички, окуляри відкритого і закритого типу тощо), спеціальними приладами для виявлення та попередньої ідентифікації РХЯ матеріалів, індивідуальними дозиметрами, радіометричними та дозиметричними приладами, експрес-тестами для визначення небезпечних речовин, сертифікованими у відповідному порядку.

7. Перед початком огляду місця події старший СОГ інструктує фахівців заінтересованих органів державної влади про вжиття заходів щодо збереження слідів для криміналістичного дослідження (відбитки папілярних візерунків пальців рук, сліди ніг (взуття), транспортних засобів, біологічні залишки слини, волосся, крові тощо).

8. СОГ здійснює огляд місця події виключно в присутності фахівців заінтересованих органів державної влади

Вилучення підозрюваного об’єкта здійснюється в присутності інспектора-криміналіста фахівцями, екіпірованими засобами індивідуального захисту, відповідно до повноважень одного із заінтересованих органів державної влади чи іншого суб’єкта, до сфери повноважень якого належить питання поводження з відповідним РХЯ матеріалом.

Зберігання виявленого підозрюваного об’єкта на всіх етапах поводження з ним здійснюється заінтересованими органами державної влади у спеціально обладнаних приміщеннях або на майданчиках з урахуванням вимог радіаційної безпеки та фізичного захисту.

9. На місці події слідчий у складі СОГ повинен:

1) лише після первинного обстеження фахівцями заінтересованих органів державної влади та підтвердження ними відсутності негативних чинників (безпечності рівня радіоактивного забруднення, хімічної зараженості), організовує роботу СОГ з метою виявлення та фіксації ознак і слідів злочину, а також осіб, що його вчинили;

2) за результатами огляду місця події скласти протокол огляду місця події, в якому обов’язково зазначає результати попередньої ідентифікації підозрюваного об’єкта, ким вилучено та куди направлено на дослідження. Протокол підписується усіма учасниками, які були залучені до огляду, у тому числі фахівцем, який здійснював вилучення.

10. Члени СОГ після огляду місця події, відійшовши за межі визначеної зони можливого ураження, знімають спеціальний одяг, засоби індивідуального захисту, рукавички та кладуть їх у поліетиленовий пакет. Останніми знімаються рукавички, після чого, проводиться перевірка наявності забруднення на відкритих частинах обличчя, рук і тіла та одягу РХЯ речовинами. Відкриті частини обличчя, рук і тіла обробляються побутовими засобами санітарної обробки. За необхідності здійснюється часткова санітарна обробка.

Усі зібрані у поліетиленовому пакеті речі передаються органу чи установі, яка здійснювала вилучення підозрюваного об’єкта для подальшої утилізації.

Поліцейські забезпечують публічну безпеку і порядок та оточення місця виявлення підозрюваного об’єкта до завершення знезараження зони можливого ураження суб’єктом, до сфери повноважень якого належить питання поводження з РХЯ матеріалами, з виконанням заходів, зазначених у цьому пункті.

11. На всіх етапах поводження з підозрюваним об’єктом поліцейські та учасники огляду місця події повинні дотримуватися норм та правил фізичного захисту, стандартів з безпеки поводження з РХЯ матеріалами.

12. За результатами проведеного огляду місця події, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, начальник слідчого підрозділу визначає слідчого, який здійснюватиме досудове розслідування. Визначений слідчий невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви (повідомлення) про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

13. Після отримання упродовж доби та долучення до матеріалів кримінального провадження висновків обстеження підозрюваного об’єкта заінтересованими органами державної влади зі звітом про ситуацію на місці події, результати вимірів, характеристику об’єкта, рекомендаціями щодо заходів безпеки у разі подальшого поводження з вилученим об’єктом (включаючи його перевезення), слідчий зобов’язаний звернутися до експерта з метою проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків та шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, за рішенням особи або органу, що призначили судову експертизу, крім судових експертів можуть залучатися також інші спеціалісти з відповідних галузей знань (за їх згодою).

14. Зберігання виявленого підозрюваного об’єкта як речового доказу у кримінальному провадженні здійснюється в установленому законодавством України порядку.

ІІІ. Обов’язки начальників територіальних органів поліції та їх територіальних (відокремлених) підрозділів.

1. Забезпечує участь визначених поліцейських у навчальних зборах з ідентифікації підозрюваних об’єктів, які можуть належати до РХЯ матеріалів, їх навчання та підготовку.

2. Організовує забезпечення екіпіровкою членів СОГ відповідно до вимог пункту 6 розділу ІІ цієї Інструкції.

3. У разі виявлення на території обслуговування підозрюваного об’єкта начальник територіального органу чи підрозділу поліції або особа, яка виконує його обов’язки:

1) вживає заходів для забезпечення охорони місця виявлення підозрюваного об’єкта та охорони і супроводження до місця тимчасового його зберігання або захоронення;

2) негайно інформує про подію керівника органу (підрозділу) поліції вищого рівня;

3) забезпечує підтримання постійної готовності підлеглих до реагування на повідомлення;

4) виконує інші заходи, необхідні для забезпечення безпеки громадян та довкілля, визначені законодавством України.

Начальник Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 03.11.2017 — 2017 р., № 86, стор. 549, стаття 2628, код акта 87710/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -