<<
>>

Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022

Документ актуальний на 11.03.2022
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.03.2022  № 175

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 295/37631

Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав

Відповідно до частини першої статті 65 Конституції України, статті 1 Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою врегулювання порядку отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї цивільними особами для участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав, що додається.

2. Департаменту взаємодії з Національною поліцією України (Мозгова В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується протягом дії воєнного стану і 10 днів після його припинення або скасування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

Д. Монастирський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

07 березня 2022 року № 175

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 березня 2022 р.

за № 295/37631

ПОРЯДОК

видачі вогнепальної зброї і боєприпасів до неї цивільним особам, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав

1.

Цей Порядок визначає механізм тимчасової видачі на період запровадження воєнного стану вогнепальної зброї і боєприпасів до неї головними управліннями Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, установами забезпечення Національної поліції України (далі - уповноважені органи) громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України (далі - цивільні особи), для участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав (далі - відсіч збройної агресії).

2. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї можуть бути за наявності видані цивільним особам, які бажають брати участь у відсічі збройної агресії, відповідають вимогам, визначеним цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами, та за своїми діловими якостями і наявним досвідом можуть застосовувати вогнепальну зброю.

3. Рішення про видачу зброї і боєприпасів до неї приймаються керівниками уповноважених органів в адміністративно-територіальних одиницях територій, на яких оголошено воєнний стан, або особами, уповноваженими такими керівниками органів (далі - уповноважені особи).

4. Видача вогнепальної зброї і боєприпасів до неї здійснюється на підставі особисто поданої цивільною особою до уповноваженого органу письмової заяви про участь у відсічі збройної агресії та видачу вогнепальної зброї та/або боєприпасів до неї (далі - заява) за наявності документу, що посвідчує особу, визначеного частиною першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або паспортного документу іноземця (далі - документ, що посвідчує особу).

До заяви додаються:

копія документу, що посвідчує особу, засвідчена власноруч особою, яка її подає;

за наявності - копія військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу, копія посвідчення пенсіонера або ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Служби судової охорони, державної пожежної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, служби цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України чи Державної кримінально-виконавчої служби України, посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку, дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, посвідчення про нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя», посвідчення учасника війни, посвідчення учасника бойових дій.

Першочергово розглядаються заяви цивільних осіб, які надали один з документів, передбачених абзацом четвертим пункту 4 цього Порядку.

У випадку, якщо за результатами розгляду заяви уповноваженою особою не встановлено підстав, визначених пунктом 5 цього Порядку, уповноважений орган приймає рішення про видачу цивільній особі зброї та/або боєприпасів до неї.

Розгляд заяви здійснюється упродовж однієї доби з моменту її подачі.

5. Видача вогнепальної зброї і боєприпасів до неї не здійснюється цивільним особам, які не досягли повноліття, визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена рішенням суду, що набрало законної сили, а також у випадку встановлення уповноваженим органом на дату видачі вогнепальної зброї обставин, зазначених у абзацах другому-дев’ятому підпункту 2 пункту 1 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 01 березня 2022 року № 170 «Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2022 року за № 273/37609.

Видача вогнепальної зброї також не здійснюється цивільним особам, які вже отримали вогнепальну зброю згідно цього Порядку, окрім випадку втрати вогнепальної зброї під час відсічі збройної агресії та подання відповідної заяви згідно абзацу другого пункту 9 цього Порядку.

6. Цивільній особі, яка отримала вогнепальну зброю та/або боєприпаси до неї, видається довідка за формою, наведеною в Додатку до цього Порядку, в якій зазначаються дані про дату і місце видачі вогнепальної зброї, дані про особу, яка її отримала, вид (назва, модель) вогнепальної зброї, її ідентифікаційні номери, уповноважений орган, який видав вогнепальну зброю і боєприпаси до неї (далі - довідка).

Видача цивільним особам вогнепальної зброї і боєприпасів до неї здійснюється уповноваженим органом з відповідним відображенням в документах з обліку вогнепальної зброї, які ведуться в уповноваженому органі в установленому порядку.

Відомості про дату і місце видачі вогнепальної зброї, дані про особу, яка її отримала, вид (назва, модель) вогнепальної зброї, її ідентифікаційні номери, а також боєприпасів до неї, уповноважений орган невідкладно вносить до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

7. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї застосовуються цивільними особами з дотриманням вимог Порядку застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами і підрозділами Збройних Сил під час виконання ними завдань щодо відсічі збройної агресії проти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2018 року № 828, про що роз’яснюється цивільній особі уповноваженим органом під час видачі їй вогнепальної зброї.

Під час видачі уповноваженим органом вогнепальної зброї цивільна особа попереджається в письмовій формі про кримінальну відповідальність за порушення правил обігу (користування) вогнепальною зброєю.

8. Уповноважений орган, який видав цивільній особі зброю і боєприпаси до неї, має право перевіряти дотримання такою особою вимог цього Порядку.

9. Органами Національної поліції України здійснюється прийняття вогнепальної зброї, невикористаних боєприпасів до неї, які підлягають поверненню цивільними особами протягом 10 днів після припинення або скасування дії воєнного стану.

У разі втрати (крадіжки) вогнепальної зброї, невикористаних боєприпасів до неї, які підлягають поверненню цивільними особами, органи Національної поліції України приймають від цивільної особи відповідну заяву та вносять відповідну інформацію щодо розшуку зброї до інформаційно- телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

Видана вогнепальна зброя і невикористані боєприпаси до неї підлягають поверненню цивільною особою до припинення або скасування дії воєнного стану в Україні органам Національної поліції України або вилучається ними у разі самоусунення від участі у відсічі збройної агресії, зміни особою місця постійного проживання (перебування) або неспроможності з інших підстав брати участь у відсічі збройної агресії, здійснення вчинку, що дискредитує особу як таку, якій видано вогнепальну зброю для участі у відсічі збройної агресії, вчинення кримінального правопорушення із застосуванням вогнепальної зброї або погрозою його застосування, встановлення обставин, зазначених в абзацах другому-дев’ятому підпункту 2 пункту 1 наказу Міністерства внутрішніх справ України від 01 березня 2022 року № 170 «Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 березня 2022 року за № 273/37609, а також в інших випадках передбачених актами законодавства України.

Відомості про повернення цивільною особою вогнепальної зброї та/або невикористаних боєприпасів до неї або вилучення їх підлягають внесенню відповідним органом Національної поліції України до інформаційно- телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України».

Директор

Департаменту взаємодії

з Національною поліцією

України

В. Мозгова


Додаток

ДОВІДКА


Документи та файли

Сигнальний документ — f514192n41.docx

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 07.03.2022 — 2022 р., / 18/1 /, стор. 5, стаття 1023, код акта 110350/2022

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.02.2022 № 133/96 "Про внесення змін до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України відповідно через Міністра внутрішніх справ України, Міністра інфраструктури України". МВС України. 2022 рікк
 8. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 125/70/91/78/65/59/311 "Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами". МВС України. 2022 рікк
 9. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду та її форми". МВС України. 2022 рікк
 10. Наказ МВС України від 17.03.2022 № 194 "Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 11. Наказ МВС України від 13.01.2022 № 18 "Про внесення зміни до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2022 рікк
 12. Наказ МВС України від 18.03.2022 № 195 "Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 13. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 69 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань затвердження тарифів на платні послуги". МВС України. 2022 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 34 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України". МВС України. 2022 рікк
 15. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 122 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 03 серпня 2017 року № 676". МВС України. 2022 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2022 № 85 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 грудня 2018 року № 1007". МВС України. 2022 рікк
 17. Наказ МВС України від 08.02.2022 № 103 "Про внесення змін до Інструкції з організації діяльності чергової служби органів (підрозділів) Національної поліції України". МВС України. 2022 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 36 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 липня 2016 року № 725". МВС України. 2022 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.03.2022 № 197 "Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні". МВС України. 2022 рікк
 20. Наказ МВС України від 28.03.2022 № 203 "Про внесення змін до Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події". МВС України. 2022 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -