<<
>>

Наказ МВС України від 07.05.2015  № 251/531 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2015  № 251/531

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

27 травня 2015 р.

за № 613/27058

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж

Відповідно до статті 18 Кодексу цивільного захисту України, пункту 5 Типового положення про відомчу пожежну охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 5, та з метою захисту життя і здоров’я людей, державної власності від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (пожеж) і підтримання належного рівня пожежної безпеки об’єктів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 20 серпня 2007 року № 157/569 “Про затвердження Інструкції про порядок здійснення державного нагляду у сфері пожежної безпеки на об’єктах Держспецзв’язку та взаємодію підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС і Держспецзв’язку під час гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 серпня 2007 року за № 970/14237 (із змінами).

3.

Начальнику Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України:

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України надіслати цей наказ до Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій для внесення до реєстру нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Відділу пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України і Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Голова Державної служби

спеціального зв’язку

та захисту інформації України

В.П. Звєрєв

Міністр внутрішніх справ

України

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов’язки Голови

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

З. Шкіряк

О. Мірошниченко

Г.В. Осовий


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації

Державної служби

спеціального зв’язку

та захисту інформації України

та Міністерства внутрішніх справ

України

07.05.2015  № 251/531

Зареєстровано у Міністерстві

юстиції України

27 травня 2015 р.

за № 613/27058

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та взаємодії підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій і Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж

1. Ця Інструкція встановлює порядок здійснення контролю за виконанням правил пожежної безпеки на об’єктах Держспецзв’язку та організовує взаємодію підрозділів ДСНС України і Держспецзв’язку під час забезпечення виконання аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, заходів і робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій, у тому числі пожеж на об’єктах Держспецзв’язку.

2. Терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в таких значеннях:

об’єкт Держспецзв’язку - територія, будівлі, споруди та приміщення (сукупність приміщень), а також їх інженерне і технологічне обладнання Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальних підрозділів, закладів, установ і організацій Держспецзв’язку і підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку;

підрозділи Держспецзв’язку - Адміністрація Держспецзв’язку, її територіальні органи, Головне управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку, територіальні підрозділи, заклади, установи і організації Держспецзв’язку і підприємства, установи та організації, віднесені до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку.

Інші терміни, що використовуються в цій Інструкції, уживаються в значеннях, визначених Кодексом цивільного захисту України.

3. Контроль за додержанням (виконанням) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах Держспецзв’язку здійснює Відділ пожежної безпеки та охорони праці Адміністрації Держспецзв’язку (далі - ВПБ ОП).

Органи ДСНС України здійснюють державний нагляд у сфері пожежної безпеки на об’єктах Держспецзв’язку виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або звернення керівників підрозділів Держспецзв’язку після погодження цих звернень з Головою Держспецзв’язку через ВПБ ОП.

4. За результатами перевірок стану пожежної безпеки об’єктів Держспецзв’язку органи ДСНС України вручають приписи, розпорядження, інші розпорядчі документи про усунення виявлених порушень.

5. У разі виявлення порушень правил пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, органи ДСНС України відповідно до вимог чинного законодавства України звертаються до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування.

За порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, а також невиконання вимог приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів про усунення виявлених порушень органів ДСНС України винні особи несуть відповідальність згідно із чинним законодавством України.

Документи про порушення особами рядового і начальницького складу Держспецзв’язку встановлених законодавством вимог у сфері пожежної безпеки надсилаються Голові Держспецзв’язку через ВПБ ОП для притягнення цих осіб до дисциплінарної відповідальності.

6. Посадовим особам органів ДСНС України, які залучаються до гасіння пожеж або ліквідації надзвичайної ситуації чи для проведення заходів державного нагляду (контролю), надається доступ до документів з пожежно-технічними характеристиками об’єктів Держспецзв’язку з додержанням вимог законодавства України у сфері охорони інформації з обмеженим доступом.

7. Гасіння пожеж і ліквідацію надзвичайних ситуацій на об’єктах Держспецзв’язку здійснюють підрозділи ДСНС України.

8. Пропуск особового складу та пожежно-рятувальної і аварійно-рятувальної техніки ДСНС України на об’єкти Держспецзв’язку здійснюється з дотриманням вимог з охорони і пропускного режиму на таких об’єктах та згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

9. Під час гасіння пожежі чи ліквідації надзвичайної ситуації на об’єктах Держспецзв’язку особовий склад ДСНС України має право на безперешкодний доступ у всі приміщення навколо осередку пожежі для вжиття заходів, спрямованих на рятування людей, запобігання поширенню вогню та на ліквідацію пожежі або надзвичайної ситуації.

10. У підрозділах Держспецзв’язку, які мають режимні приміщення, на випадок виникнення надзвичайної ситуації (пожежі, аварії, стихійного лиха, спрацювання сигналізації тощо) розробляється інструкція, яка визначає порядок:

виклику посадових осіб підрозділів Держспецзв’язку;

відкриття режимних приміщень (зон, територій);

доступу та перебування в режимних приміщеннях (зонах, територіях) особового складу пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України;

рятування та подальшого зберігання і охорони матеріальних носіїв секретної інформації.

Для рятування в разі евакуації матеріальних носіїв секретної інформації кожне режимне приміщення (зона, територія), спецсховище, де вони постійно зберігаються, забезпечуються необхідною кількістю спеціальної тари (мішки, чохли, контейнери тощо), яка повинна зберігатися в доступних місцях.

Зазначені інструкції розробляються режимно-секретними органами підрозділів Держспецзв’язку та затверджуються їх керівниками.

11. Підрозділи ДСНС України, що залучаються до гасіння пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації, підпорядковуються керівнику гасіння пожежі або робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Ніхто, крім уповноважених на те посадових осіб ДСНС України, не має права втручатися в його дії під час гасіння пожежі або ліквідації надзвичайної ситуації.

Керівник гасіння пожежі або робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації приймає у межах своєї компетенції рішення, обов’язкові для виконання особовим складом підрозділів Держспецзв’язку.

12. За кожною пожежею безпосередньо після її ліквідації комісією підрозділу Держспецзв’язку разом з представниками ВПБ ОП та ДСНС України проводиться перевірка і складається акт про пожежу.

13. Пожежні автомобілі територіальних підрозділів Держспецзв’язку залучаються для надання допомоги під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків стихійного лиха і аварій в населених пунктах та на інших об’єктах згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації, планами взаємодії органів управління та сил цивільного захисту у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також планами локалізації і ліквідації наслідків аварії.

14. ДСНС України надає необхідну методичну допомогу організації навчання осіб рядового і начальницького складу, державних службовців та інших працівників Держспецзв’язку правилам пожежної безпеки та іншим нормативно-правовим актам у сфері пожежної безпеки, а також бере участь у семінарах-заняттях, навчаннях, зборах із зазначених питань.

15. ДСНС України один раз на п’ять років проводить комплексну планову перевірку додержання (виконання) Держспецзв’язку вимог законодавства у сфері пожежної безпеки з вибірковою перевіркою додержання (виконання) вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на об’єктах Держспецзв’язку за погодженням з Головою Держспецзв’язку.

Начальник Відділу

пожежної безпеки

та охорони праці

Адміністрації Держспецзв’язку

В.О. Ковач

Начальник Департаменту

юридичного забезпечення

МВС України

Д.В. Горбась


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.06.2015 — 2015 р., № 45, стор. 142, стаття 1432, код акта 77187/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -