<<
>>

Наказ МВС України від 07.06.2017 № 475 "Про речове забезпечення Національної гвардії України". МВС України. 2017

Документ актуальний на 02.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.06.2017  № 475


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2017 р.
за № 797/30665

Про речове забезпечення Національної гвардії України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 757 від 04.09.2019}

Відповідно до пункту 1 статті 9-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", абзацу четвертого частини третьої статті 20 Закону України "Про Національну гвардію України" та з метою впорядкування речового забезпечення Національної гвардії України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) Інструкцію з організації речового забезпечення в Національній гвардії України в мирний час та особливий період;

2) Норми забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Національної гвардії України в мирний час та особливий період.

2. Дозволити утримувати в з’єднаннях, військових частинах, вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я, установах Національної гвардії України:

запас готового обмундирування і взуття в розмірі 10 відсотків річної витрати та запас мийних і ремонтних засобів в обсязі тримісячної потреби;

запас речового майна і мийних засобів на початок року в обсязі не менше 50 відсотків річної витрати, а запас речового майна, яке видається військовослужбовцям строкової служби і курсантам вищих військових навчальних закладів для переходу на літню форму одягу і забезпечення весняного призову, - 90 відсотків річної витрати.

3.

Головному управлінню Національної гвардії України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра генерал-полковника Ярового С.А.

Міністр

А.Б. Аваков


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
07.06.2017 № 475


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2017 р.
за № 797/30665

ІНСТРУКЦІЯ
з організації речового забезпечення в Національній гвардії України в мирний час та особливий період

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає завдання, організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу в органах військового управління, з’єднаннях, військових частинах (підрозділах), вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я та установах Національної гвардії України (далі - військові частини), курсантів, військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори, резервістів, військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період (далі - військовослужбовці) та працівників.

2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

інвентарне майно - речове майно, яке закріплюється за військовою частиною та використовується військовослужбовцями і працівниками тимчасово під час проведення спеціальних робіт, несення бойового чергування, виконання окремих завдань;

майно особистого користування - предмети обмундирування, взуття, білизни та спорядження, що видаються військовослужбовцям в постійне власне користування;

норми забезпечення речовим майном - перелік предметів речового майна, що видається на одного військовослужбовця, працівника чи в цілому на військову частину, на одиницю техніки, на одне штатне ліжко або місце відпочинку, їх кількість та строк носіння (експлуатації);

норми утримання речового майна - мінімальна кількість предметів речового майна, зазначених в нормах забезпечення речовим майном, що мають бути наявними у військовій частині, виходячи з кількості військовослужбовців або штатних ліжок;

підмінний фонд - предмети обмундирування та взуття з числа таких, що були у користуванні, та найкращого якісного стану, що утримуються в підрозділах військових частин у розмірі 20 відсотків від списочної чисельності військовослужбовців строкової служби або курсантів вищих військових навчальних закладів та використовуються для видачі в тимчасове користування на час проведення ремонту або замість знищених (утрачених) предметів речового майна;

речове майно - предмети обмундирування, взуття, білизни, постільних речей, спорядження, спеціального, концертного та постового одягу, нагрудні знаки і знаки розрізнення, санітарно-господарське, культурно-просвітницьке та спортивне майно, верхолазне спорядження, спеціальне спорядження для службових собак, технічні засоби речової служби та запасні частини до них, інструмент та матеріали для пошиття, ремонту та хімічного чищення речового майна, намети, брезенти, декоративні тканини і килимові вироби, музичні інструменти для штатних військових оркестрів, прапори, папір, канцтовари, бланки та книги обліку і звітності, мило та мийні засоби;

спортивне майно - спортивний одяг, спортивне взуття, інвентар індивідуального використання, обладнання та інвентар для занять фізичною підготовкою і спортом;

{Пункт 2 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

строк експлуатації (носіння) предметів речового майна - час, установлений нормами забезпечення речовим майном, протягом якого предмет має носитися або перебувати в експлуатації;

технічні засоби речової служби - обладнання банно-пральних комбінатів, майстерень з ремонту речового майна, кімнат (куточків) побутового обслуговування, а також пересувні (польові) технічні засоби, призначені для забезпечення банно-прального обслуговування та ремонту речового майна військовослужбовців військових частин під час перебування поза межами пунктів постійної дислокації.

3. Речове забезпечення здійснюється відповідно до цієї Інструкції та включає:

забезпечення речовим майном та створення належних умов для зберігання окремих предметів речового майна;

створення та утримання запасів речового майна;

банно-пральне обслуговування;

ремонт речового майна;

ведення управлінського обліку і подання звітності речової служби;

планування та контроль за витратами матеріальних засобів і бюджетних асигнувань, передбачених на речове забезпечення.

4. Речове майно за цільовим призначенням поділяється на майно поточного забезпечення, майно фонду зборів і майно непорушних запасів, а за використанням - на майно особистого користування та інвентарне майно.

Майно поточного забезпечення призначається для військовослужбовців та працівників.

Майно фонду зборів призначається для військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори.

Майно непорушних запасів призначається для забезпечення мобілізаційного розгортання Національної гвардії України і створення запасів на особливий період.

5. Норма утримання накопичується для забезпечення своєчасної та повної заміни натільної і постільної білизни, а також для забезпечення військовослужбовців військових частин на час проведення ремонту речового майна або тимчасового збільшення чисельності військовослужбовців (кількості ліжок).

Норма утримання формується за рахунок речового майна, що вислужило встановлені строки експлуатації (носіння), але придатного до подальшого використання. Предмети речового майна, які належать до норми утримання, зберігаються в підрозділах та на речовому складі військової частини.

Нове речове майно за нормою утримання дозволяється видавати тільки новосформованим військовим частинам, а також при збільшенні чисельності військових частин (штатної кількості ліжок) на 20 або більше відсотків. Після первинної видачі майна за нормами утримання подальше його накопичення до зазначених у нормах забезпечення речовим майном розмірів проводиться за рахунок економної, правильної експлуатації та своєчасного ремонту відповідних предметів.

6. Строки експлуатації (носіння) предметів речового майна особистого користування військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період, обчислюються з дня виникнення в них права на його отримання.

Строки експлуатації (носіння) предметів речового майна особистого користування військовослужбовців строкової служби та курсантів обчислюються з дня фактичної їх видачі для носіння або експлуатації.

Чергова видача предметів речового майна здійснюється після закінчення встановлених нормами забезпечення строків носіння раніше отриманих предметів.

7. Строки експлуатації (носіння) інвентарного майна обчислюються з дня фактичної їх видачі в експлуатацію (носіння).

Для інвентарного майна сезонного використання строк експлуатації (носіння) протягом одного сезону зараховується за один рік.

Час зберігання інвентарного майна на складах до строку експлуатації (носіння) не зараховується.

8. Строк експлуатації (носіння) предметів повсякденної форми одягу військовослужбовців установлюється залежно від групи забезпечення речовим майном (першої чи другої), до якої віднесено військову частину, де проходить військову службу військовослужбовець.

До першої групи забезпечення речовим майном належать:

з’єднання, військові частини, навчальні військові частини (центри), бази, установи, підрозділи територіальних управлінь Національної гвардії України.

До другої групи забезпечення речовим майном належать:

Головне управління Національної гвардії України (далі - Головне управління НГУ), територіальні управління (за винятком підрозділів територіальних управлінь), вищі військові навчальні заклади, заклади охорони здоров’я, а також військовослужбовці, відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів.

9. Строк експлуатації (носіння) предметів, які входять до складу бойового єдиного комплекту, установлюється залежно від категорії військовослужбовців.

До 1 категорії належать військовослужбовці (за винятком військовослужбовців строкової служби, а також військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які уклали контракт під час дії особливого періоду) з’єднань, військових частин, навчальних військових частин (центрів), баз, установ, підрозділів територіальних управлінь, курсанти вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України.

{Абзац другий пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

До 2 категорії належать військовослужбовці (за винятком військовослужбовців строкової служби, а також військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовців, які уклали контракт під час дії особливого періоду), Головного управління НГУ, територіальних управлінь (за винятком підрозділів територіальних управлінь), вищих військових навчальних закладів (за винятком курсантів), закладів охорони здоров’я, а також військовослужбовці, відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів.

{Абзац третій пункту 9 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

До 3 категорії належать військовослужбовці строкової військової служби.

До 4 категорії належать резервісти та військовозобов’язані, призвані на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори.

До 5 категорії належать військовослужбовці, призвані під час мобілізації, на особливий період, та військовослужбовці, які уклали контракт під час дії особливого періоду.

{Пункт 9 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

10. У разі зміни військовослужбовцем категорії чи групи забезпечення речовим майном у зв’язку з переведенням до іншої військової частини (підрозділу) перелік належних йому предметів речового майна та строки їх експлуатації (носіння) визначаються з дати включення військовослужбовця до списку військової частини (підрозділу), до якої (якого) його переведено.

За новим місцем служби речове майно видається військовослужбовцю після закінчення строків експлуатації (носіння), визначених нормами за попереднім місцем служби.

У разі неотримання окремих предметів речового майна за попереднім місцем служби вони видаються військовослужбовцю за новим місцем служби на строк експлуатації (носіння), установлений нормами за попереднім місцем служби.

11. Речове майно за якісним станом ділиться на три категорії:

перша категорія - нове майно;

друга категорія - майно, яке перебуває або перебувало в екплуатації (носінні) та придатне для використання без ремонту або після ремонту;

третя категорія - майно, строки експлуатації (носіння) якого вичерпані і яке непридатне для подальшого використання за цільовим призначенням.

Речове майно третьої категорії підлягає списанню в установленому законодавством порядку.

Речове майно з однієї категорії до іншої переводиться:

з першої до другої - на підставі роздавальних відомостей і накладних щодо видачі майна в користування;

з другої до третьої - на підставі затвердженого командиром військової частини сортувального акта чи акта зміни якісного стану (для наметів та технічних засобів речової служби).

Окремі предмети речового майна (кокарди, погони, знаки розрізнення, нагрудні та нарукавні знаки, мило, мийні засоби та матеріали для поточного ремонту речового майна, що видані військовослужбовцям для індивідуального використання) на категорії не поділяються та після видачі списуються з обліку як такі, що в період їх вибуття відносяться на витрати військових частин (далі - пряма витрата).

12. Банно-пральне обслуговування військовослужбовців здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

13. Подання управлінської звітності за напрямом речового забезпечення здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

ІІ. Порядок забезпечення речовим майном Національної гвардії України в мирний час та особливий період

1. Придбання речового майна, а також надання послуг та проведення розрахунків з підприємствами за придбання майна і надані послуги здійснюються в порядку, визначеному чинним законодавством.

Закупівля речового майна здійснюється центральною базою забезпечення Головного управління НГУ (далі - ЦБЗ) та безпосередньо військовими частинами на підставі затвердженого командувачем Національної гвардії України річного плану закупівлі речового майна.

2. Забезпечення речовим майном здійснюється відділом речового забезпечення Головного управління НГУ (далі - ВРЗ) через ЦБЗ та речові служби військових частин (далі - органи речової служби) за такою схемою:

ВРЗ - ЦБЗ - військова частина - підрозділ - військовослужбовець.

ВРЗ здійснює оперативне управління органами речової служби.

3. Забезпечення речовим майном здійснюється за планами забезпечення, які відпрацьовуються:

ВРЗ - для оперативно-територіальних управлінь та військових частин безпосереднього підпорядкування та затверджуються заступником командувача Національної гвардії України (з тилу - начальником логістики);

речовою службою територіального управління - для військових частин, які входять до складу оперативно-територіального об’єднання, та затверджуються начальником територіального управління.

4. Річний план закупівлі речового майна складається ВРЗ на підставі звітів-замовлень військових частин. Терміни подання та форми звітів-замовлень визначаються ВРЗ.

Складання звітів-замовлень потреби в речовому майні військових частин здійснюється на штатну чисельність з урахуванням норм забезпечення речовим майном, організаційних заходів, що проводяться, та необхідності утримання у військових частинах незнижуваного 10-відсоткового запасу речового майна.

Військові частини речове майно відпускають підрозділам за списковою чисельністю в межах належності за нормами забезпечення речовим майном.

5. Відпуск (завезення) речового майна для забезпечення військових частин проводиться:

за літнім планом - до 01 квітня;

за зимовим планом - до 01 жовтня.

6. Подання заявок щодо видачі речового майна дозволяється тільки для забезпечення організаційних заходів, не передбачених раніше, для відшкодування втраченого (знищеного) майна, а також в інших випадках, пов’язаних з проведенням заходів, які потребують додаткової видачі речового майна.

7. ЦБЗ речове майно отримує безпосередньо від підприємств-постачальників, а також від військових частин за розпорядженням ВРЗ (додаток 1).

8. Військові частини отримують речове майно від ЦБЗ за розпорядженнями ВРЗ.

Військові частини також можуть отримувати речове майно від інших військових частин.

Передача речового майна між військовими частинами здійснюється за розпорядженнями ВРЗ. Між військовими частинами, які входять до складу одного оперативно-територіального об’єднання, речове майно також може переміщуватися за розпорядженням начальника територіального управління Національної гвардії України (додаток 2).

9. Військовослужбовці речовим майном забезпечуються військовою частиною, у списках якої вони перебувають.

Військові частини, які самостійно не ведуть військового господарства, за розпорядженням Головного управління НГУ прикріплюються на речове забезпечення до інших військових частин.

10. Речове майно підлягає тавруванню.

11. При вибутті з військової частини військовослужбовців (команд, підрозділів) з виключенням зі списків військових частин їм видається атестат на предмети речового майна (додаток 3), який є основним документом для зарахування на речове забезпечення за новим місцем служби. В атестаті відображається забезпеченість речовим майном, а також зазначаються номер і дата видачі атестата на льотно-технічне обмундирування, якщо воно було видане військовослужбовцю (команді, підрозділу).

Атестати на предмети речового майна також видаються військовослужбовцям строкової військової служби, які вибувають на навчання до навчальних військових частин (центрів) без виключення зі списків військової частини.

В атестаті на предмети речового майна зазначається категорія військовослужбовців та група забезпечення речовим майном.

Атестати на предмети речового майна військовослужбовцям (командам, підрозділам) видаються начальником речової служби військової частини.

Підставою для зарахування на речове забезпечення підрозділів, окремих команд та військовослужбовців за новим місцем служби є атестат на предмети речового майна та наказ командира військової частини.

У разі звільнення в запас військовослужбовцю, який проходив військову службу за контрактом, видається атестат на предмети речового майна, який додається до особової справи. Якщо протягом 12 місяців після звільнення таку особу буде призвано із запасу, до її забезпечення зараховується раніше отримане речове майно. Предмети речового майна, отримані понад 12 місяців до звільнення в запас, до забезпечення не зараховуються.

{Пункт 11 розділу II доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

Атестати на предмети речового майна не видаються військовослужбовцям строкової військової служби, військовозобов’язаним, призваним на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори, а також військовослужбовцям, призваним під час мобілізації, на особливий період, які звільняються в запас (відставку).

12. Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом та вибувають у тривале відрядження, на навчання чи з інших причин із залишенням у списках військової частини, атестати на предмети речового майна не видаються.

{Пункт 12 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

13. Технічні засоби речової служби та намети видаються військовим частинам на підставі табелів належності предметів речового майна (додаток 4), що розробляються відповідно до штатів військової частини.

14. Речове майно, надлишок якого утворився в результаті зміни чисельності, ліквідації (розформування) військових частин або з інших причин, використовується за розпорядженням Головного управління НГУ для планового постачання до інших військових частин.

15. Застаріле та зняте із забезпечення речове майно, строк зберігання в запасі (резерві) якого минув, у разі неможливості його ремонту, використання за цільовим призначенням або відчуження підлягає утилізації та списанню у визначеному законодавством порядку.

В окремих випадках речове майно Національної гвардії України може передаватися іншим органам державної влади згідно з чинним законодавством.

16. Для забезпечення поховання військовослужбовця, який загинув (помер) під час проходження військової служби, видається костюм літній польовий, білизна натільна, шкарпетки і взуття або парадно-вихідна форма одягу (за наявності). За потреби відпускається наволочка верхня та два простирадла.

Підставою для видачі речового майна з речового складу є накладна (додаток 5). Підпис в отриманні речового майна здійснює особа, відповідальна за організацію поховання.

Підставою для списання зазначеного майна є акт списання, який складається в порядку, установленому законодавством, з додаванням витягу з наказу командира військової частини (по стройовій частині) про виключення військовослужбовця зі списків військової частини та копії свідоцтва про смерть.

Особисті речі загиблого (померлого) військовослужбовця передаються одному із членів сім’ї, близьких родичів або спадкоємців загиблого (померлого) під особистий підпис такої особи.

{Розділ II доповнено новим пунктом 16 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

ІІІ. Порядок забезпечення речовим майном особистого користування в мирний час та особливий період

1. Загальні положення

1. Початкова видача речового майна військовослужбовцям відповідно до встановлених норм забезпечення здійснюється після набуття ними права на речове забезпечення.

Право на речове забезпечення набувають:

особи вищого офіцерського складу - в день присвоєння їм військового звання "генерал-майор";

особи офіцерського складу - в день присвоєння їм першого офіцерського звання;

військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, а також резервісти - в день призначення їх на посаду наказом командира військової частини;

курсанти вищих військових навчальних закладів - у день зарахування до навчального закладу;

військовослужбовці строкової військової служби - в день зарахування до списків військової частини;

військовослужбовці, переведені для подальшого проходження служби з інших військових формувань, органів державної влади, - у день зарахування до списків військової частини;

військовослужбовці, які перебували в запасі та зараховані на військову службу у визначеному порядку, - в день прийняття їх на військову службу;

військовослужбовці, призвані під час мобілізації, на особливий період, а також військовозобов’язані, призвані на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори, - у день зарахування до списків військової частини.

Наступна видача речового майна військовослужбовцям проводиться після закінчення строків експлуатації (носіння) раніше виданих предметів.

2. Військовослужбовці забезпечуються речовим майном тією військовою частиною, у якій вони знаходяться на забезпеченні:

особи офіцерського складу, військовослужбовці рядового, сержантського старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, а також резервісти - безпосередньо речовою службою військової частини;

курсанти вищих військових навчальних закладів - через підрозділи, у яких вони навчаються;

військовослужбовці строкової військової служби - через підрозділи, у яких вони проходять службу;

військовослужбовці, призвані під час мобілізації, на особливий період, а також військовозобов’язані, призвані на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори, - через підрозділи, у яких вони проходять службу (збори).

Видача речового майна військовослужбовцям, що не перебувають на речовому забезпеченні військової частини, забороняється.

3. Бойовий єдиний комплект - комплект предметів польового обмундирування, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців.

Майном бойового єдиного комплекту забезпечуються всі категорії військовослужбовців, резервісти та особи, призвані на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори.

4. Військовослужбовці, відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів, забезпечуються речовим майном згідно з установленими нормами в тих військових частинах, де вони перебували на речовому забезпеченні до відрядження.

5. Речове майно видається у готовому вигляді або здійснюється його індивідуальне пошиття.

Видача військовослужбовцям речового майна в особисте користування проводиться за розмірами, що відповідають їх антропометричним даним (зріст, об’єм грудей, шиї, голови, довжина стопи).

Забороняється видача речового майна не за розмірами без підгонки та припасування, що здійснюється кравцями ремонтної майстерні під керівництвом начальника речової служби військової частини.

6. Військовослужбовцям рядового, сержантського, старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, а також військовослужбовцям строкової військової служби індивідуальне пошиття форми одягу здійснюється з письмового дозволу ВРЗ лише в разі, якщо розміри готових предметів обмундирування та взуття, що виробляються підприємствами-постачальниками, не відповідають антропометричним даним військовослужбовців.

7. Предмети обмундирування для військовослужбовців, які мають різні військові звання, виготовляються з відповідних тканин.

Предмети, які належать до видачі за строками носіння, але не отримані до дня присвоєння чергового звання, відпускаються з тканин, що передбачаються для їх виготовлення за новим званням.

8. Речове майно військовослужбовцям видається на майбутній строк служби.

Видача предметів речового майна достроково (до закінчення визначених нормами забезпечення строків експлуатації (носіння)) забороняється, за винятком безкоштовної заміни предметів речового майна в разі втрати чи нівечення військовослужбовцями та військовозобов’язаними при виконанні службових обов’язків чи внаслідок стихійного лиха, а також у разі виявлення їх прихованих дефектів. Строки експлуатації (носіння) виданих на заміну предметів речового майна обчислюються з дня видачі.

9. Військовослужбовцям, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, речове майно не видається, а період часу перебування у зазначеній відпустці до строку експлуатації (носіння) виданого їм речового майна не зараховується.

10. Предмети речового майна особистого користування, видані військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, поверненню на речовий склад не підлягають.

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, за їх бажанням дозволяється замість одних предметів речового майна видавати інші, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

{Пункт 10 глави 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

11. Знаки розрізнення (погони, знаки розрізнення до погонів, нагрудні та нарукавні знаки) та фурнітура (кокарда, беретний знак, емблема, формений ґудзик, орнамент, позумент) видаються військовослужбовцям одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння, і списуються з обліку військової частини прямою витратою.

Таблички з прізвищем та нагрудні нашивки з прізвищем видаються одночасно з видачею тих предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння.

{Пункт 11 глави 1 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

12. Військовослужбовцям додатково під час присвоєння чергового військового звання видаються погони в кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено носіння погонів і строки експлуатації (носіння) яких не закінчилися (з урахуванням однієї пари погонів, передбаченої для вручення командиром військової частини). У разі присвоєння офіцерам чергових військових звань "старший лейтенант" і "полковник" командирам частин видається лише одна пара погонів для вручення, а на решту погонів видаються тільки зірочки згідно з присвоєним військовим званням.

Указ Президента України про присвоєння військових звань вищого офіцерського складу Національної гвардії України є підставою для видачі предметів військової форми одягу (погони, знаки розрізнення, фурнітура) у кількості, необхідній для всіх предметів військової форми одягу, на яких передбачено їх носіння і строк носіння яких не закінчився.

{Пункт 12 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

13. Вартість предметів речового майна, утраченого з вини курсантів вищих військових навчальних закладів, військовослужбовців строкової військової служби, військовослужбовців, призваних під час мобілізації, на особливий період, військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори, відшкодовується ними в установленому законодавством порядку.

Взамін утрачених предметів речового майна їм видаються аналогічні предмети з числа тих, що були у користуванні.

14. У разі переведення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, для подальшого проходження служби до інших органів державної влади військовослужбовцю за попереднім місцем служби видається речове майно, яке належало до видачі за строками експлуатації (носіння) на день переведення, або інші предмети речового майна, вартість яких не перевищує вартості предметів, що замінюються.

15. Військовослужбовці, які звільняються з військової служби в запас або відставку, отримують грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно (далі - грошова компенсація) в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно".

Військовослужбовці, які звільняються з військової служби в запас або відставку з правом носіння військової форми одягу, за їх бажанням можуть отримати речове майно, яке не було отримане під час проходження служби.

Закупівельна вартість речового майна, що використовується для нарахування грошової компенсації, доводиться ВРЗ до військових частин на початку року.

16. За речове майно, яке військовослужбовці не отримали у зв’язку зі смертю, спадкоємцям померлого виплачується грошова компенсація в порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 178 "Про затвердження Порядку виплати військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації і Управління державної охорони грошової компенсації вартості за неотримане речове майно".

17. Військовослужбовці, які перебувають у запасі або відставці та мають право на носіння військової форми одягу, купують її за рахунок власних коштів.

18. У разі звільнення військовослужбовців за службовою невідповідністю, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, засудженням особи до позбавлення волі або обмеження волі за вироком суду, що набрав законної сили а також у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку,, вартість виданих їм предметів речового майна, які отримані під час проходження військової служби (навчання) у Національній гвардії України та строки експлуатації (носіння) яких не закінчилися, утримується з урахуванням строку перебування їх у носінні на підставі довідки-розрахунку на утримання вартості речового майна (додаток 6).

{Абзац перший пункту 18 глави 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

Грошова компенсація зазначеним військовослужбовцям нараховується пропорційно часу, що минув з дня виникнення права на отримання речового майна до дати підписання наказу про звільнення.

Суму, нараховану до утримання вартості речового майна з військовослужбовця, та суму нарахованої грошової компенсації вартості за неотримане речове майно військовослужбовцю за його письмовою згодою дозволяється погашати шляхом проведення взаєморозрахунків відповідно до чинного законодавства.

{Пункт 18 глави 1 розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

Сума, нарахована до утримання, та сума грошової компенсації зазначаються в обхідному листі звільненого.

Утримані з військовослужбовця кошти використовуються для речового забезпечення військової частини.

2. Особливості забезпечення речовим майном офіцерського складу

1. У разі присвоєння офіцеру військового звання "генерал-майор" йому видаються всі належні за нормами для вищого офіцерського складу предмети речового майна встановленого зразка, а речове майно, отримане під час перебування в попередньому званні, до його забезпечення не зараховується.

При цьому речовою службою військової частини на підставі наказу про присвоєння військового звання "генерал-майор" оформляються нові арматурні картки.

Не отримане в попередньому військовому званні речове майно до дати присвоєння військового звання "генерал-майор" офіцери, за бажанням, можуть доотримати або можуть отримати інші предмети, що не перевищують вартості неотриманого речового майна.

2. У разі присвоєння офіцеру військового звання "полковник" йому видається шапка з каракулю з обчисленням строку експлуатації (носіння) з дня присвоєння військового звання "полковник".

Одночасно з шапкою з каракулю полковникам видається комір з каракулю, якщо строк експлуатації (носіння) виданого раніше пальта зимового не закінчився. У подальшому пальто зимове полковникам видається з коміром з каракулю на строк експлуатації (носіння), визначений нормами забезпечення.

3. Особливості забезпечення речовим майном курсантів вищих військових навчальних закладів Національної гвардії України

1. За нормами, установленими для курсантів вищих військових навчальних закладів, речовим майном забезпечуються військовослужбовці строкової військової служби та особи з числа цивільної молоді після зарахування їх до вищих військових навчальних закладів.

Речове майно, що перебувало в особистому користуванні військовослужбовців строкової військової служби до зарахування їх курсантами, здається на речовий склад вищого військового навчального закладу.

2. Після початкової видачі речового майна курсантам з числа цивільної молоді їх особисті речі приймаються старшиною підрозділу, у якому вони проходять військову службу, складається квитанція на прийняті особисті речі від військовослужбовця (додаток 7) у трьох примірниках, з яких перший примірник видається власнику речей, другий - вкладається в упаковку з речами, що підлягають відправці, третій - залишається у старшини підрозділу.

Зібрані особисті речі надсилаються за рахунок вищого військового навчального закладу на адреси, зазначені курсантами. За відправлення речей відповідають командири підрозділів, у яких курсанти проходять військову службу.

У разі небажання курсанта відправляти власні речі вони зберігаються в підрозділі, у якому він проходить військову службу.

За фактом отримання (повернення) власних речей у кожному примірнику квитанції вчиняється відповідний запис та ставиться підпис військовослужбовця (старшини).

{Пункт 2 глави 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

3. Військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, зараховані курсантами до вищих військових навчальних закладів, забезпечуються речовим майном згідно з нормами забезпечення, передбаченими для відповідних категорій військовослужбовців.

4. Речове майно, що перебувало в особистому користуванні курсантів, після видачі їм речового майна за нормами забезпечення офіцерів здається на речовий склад вищого військового навчального закладу.

5. Курсанти, відраховані з вищих військових навчальних закладів з направленням до військових частин та підрозділів Національної гвардії України для подальшого проходження служби, вибувають з тими предметами речового майна, які були в їх особистому користуванні на дату відрахування, а також сумкою транспортною індивідуальною чи мішком речовим.

6. Курсанти, які були зараховані з числа військовослужбовців строкової військової служби та цивільної молоді та відраховані зі звільненням у запас або відставку з вищого військового навчального закладу, вибувають в обмундируванні та взутті, яке перебуває в них у користуванні на час звільнення (крім інвентарного), або за бажанням у власному цивільному одязі.

7. Курсанти, які одержали після закінчення військового навчального закладу офіцерське звання та призначені для подальшого проходження військової служби, забезпечуються під час випуску з військового навчального закладу комплектом речового майна особистого користування за нормами забезпечення офіцерів.

4. Особливості забезпечення речовим майном військовослужбовців строкової військової служби

1. Після початкової видачі речового майна військовослужбовцям строкової військової служби їх особисті речі приймаються старшиною підрозділу, у якому вони проходять військову службу. Відправлення та зберігання особистих речей військовослужбовців строкової військової служби організовуються в порядку, наведеному в пункті 2 глави 3 цього розділу.

2. Військовослужбовці строкової служби, що переводяться з однієї військової частини до іншої, забезпечуються на день переведення всіма належними предметами речового майна особистого користування відповідно до Норм забезпечення речовим майном, а також рушником та сумкою транспортною індивідуальною чи мішком речовим. Інше інвентарне майно здається на речовий склад військової частини.

{Пункт 2 глави 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

3. Наявність та стан речового майна у військовослужбовців строкової військової служби, які прибули до військової частини, перевіряються призначеною командиром військової частини комісією за участю представника військової частини-відправника, про що складається акт.

4. При направленні на навчання до навчальних військових частин (центрів) військовослужбовцям строкової військової служби видаються всі належні за нормами та строками носіння предмети речового майна особистого користування за сезоном та сумка транспортна індивідуальна. При зміні сезону за час навчання забезпечення відповідними предметами речового майна здійснюється за місцем навчання на підставі атестата на предмети речового майна.

5. Військовослужбовці строкової військової служби, які направляються до вищих військових навчальних закладів для складання вступних іспитів, забезпечуються речовим майном згідно з переліком предметів речового майна, якими забезпечуються військовослужбовці строкової військової служби, направлені для складання вступних іспитів до вищих військових навчальних закладів, а також під час їх звільнення з військової служби в запас або відставку (додаток 8).

{Пункт 5 глави 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

6. Військовослужбовці строкової військової служби при направленні до закладу охорони здоров’я забезпечуються комплектом обмундирування за сезоном.

7. Предмети речового майна, закріплені за військовослужбовцем строкової військової служби, що направляється на навчання, лікування, у відрядження та у відпустку, але не потрібні йому під час відсутності, здаються на тимчасове зберігання до підрозділу, у якому він проходить військову службу, та після повернення військовослужбовця знову видаються йому в користування.

8. Військовослужбовці строкової військової служби звільняються в запас або відставку в тій формі одягу, що перебувала в їхньому особистому користуванні, згідно з переліком предметів речового майна, якими забезпечуються військовослужбовці строкової військової служби, направлені для складання вступних іспитів до вищих військових навчальних закладів, а також під час їх звільнення з військової служби в запас або відставку.

Перед звільненням військовослужбовців строкової військової служби командиром підрозділу проводиться ретельний огляд обмундирування та взуття, у якому вони проходять військову службу. За необхідності дозволяється заміна непридатних для носіння предметів обмундирування та взуття з підмінного фонду підрозділу.

За бажанням військовослужбовці строкової військової служби можуть звільнятися з військової служби у власному цивільному одязі. У цьому разі речове майно, що перебувало в їхньому особистому користуванні, здається на речовий склад військової частини.

9. У разі прийняття військовослужбовця строкової військової служби на військову службу за контрактом подальша видача предметів речового майна проводиться після закінчення строків експлуатації (носіння) раніше виданих предметів речового майна за попередньою нормою забезпечення.

{Абзац перший пункту 9 глави 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

Речове майно, яке належить до видачі за нормами забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та не входить до норм забезпечення військовослужбовців строкової військової служби, підлягає видачі з дня призначення військовослужбовця на посаду згідно з наказом командира військової частини.

{Пункт 9 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

У разі повернення військовослужбовців на строкову військову службу вартість виданих їм предметів речового майна за нормами забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом утримується з них у порядку, наведеному в пункті 18 глави 1 цього розділу.

Зазначені військовослужбовці забезпечуються належними за нормами забезпечення предметами речового майна за рахунок підмінного фонду підрозділу.

10. Військовослужбовці строкової військової служби, які відправляються до дисциплінарних частин для відбуття покарання, забезпечуються повсякденним обмундируванням, а також сумкою транспортною індивідуальною чи мішком речовим.

5. Особливості забезпечення речовим майном військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори

1. Військовозобов’язані, призвані на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори, забезпечуються речовим майном за рахунок майна фонду зборів, а в разі його відсутності - за рахунок майна поточного забезпечення.

2. Майно фонду зборів створюється на підставі розпорядження Головного управління НГУ як за рахунок цільової видачі нових предметів, так і за рахунок наявного вільного майна поточного забезпечення, уживаного, але придатного для подальшого використання без ремонту або після ремонту.

Речове майно фонду зборів обліковується та зберігається окремо від речового майна поточного забезпечення.

Строки експлуатації (носіння) речового майна фонду зборів обчислюються за часом його фактичного використання.

3. Офіцерам і прапорщикам запасу, а також студентам вищих військових навчальних закладів, призваним на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори до військових частин, обмундирування, взуття, білизна, шкарпетки, рушники видаються нові з подальшим використанням цих предметів для забезпечення призваних на збори сержантів і солдатів запасу.

У разі відсутності необхідної кількості вживаних предметів обмундирування, взуття, білизни та рушників сержантам і солдатам запасу, призваним на збори, видається речове майно першої категорії.

{Абзац другий пункту 3 глави 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

4. Особисті речі військовозобов’язаних, призваних на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори, приймаються на відповідальне зберігання в порядку, визначеному в пункті 2 глави 3 цього розділу.

5. Після закінчення навчальних (перевірочних) та спеціальних зборів військовозобов’язані вибувають у власному цивільному одязі, а отримане ними речове майно здається на склад військової частини.

Здане майно дезінфікується, переться, сортується за ступенями придатності, ремонтується, підфарбовується, підбирається за зростами та розмірами і складається на зберігання.

6. Особливості забезпечення речовим майном резервістів

1. Осіб, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України, забезпечують майном особистого користування та інвентарним майном військові частини, до списків особового складу яких вони зараховані. Зазначені предмети зберігаються в резервних підрозділах. Командири (начальники) військових частин (установ) організовують перевірку наявності та якісного стану такого майна.

2. Інвентарне майно після виконання обов’язків служби у військовому резерві здається на речовий склад військової частини. Після закінчення строку контракту отримане майно особистого користування здається на речовий склад та використовується як майно фонду зборів.

{Розділ III доповнено новою главою 6 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

IV. Порядок забезпечення інвентарним речовим майном у мирний час та особливий період

1. До інвентарного речового майна належать предмети одягу, взуття та спорядження, визначені в нормах забезпечення, постільні речі, спеціальний, концертний та постовий одяг, санітарно-господарське, культурно-просвітницьке та спортивне майно, верхолазне спорядження, спеціальне спорядження службових собак, технічні засоби речової служби, обладнання та інструмент об’єктів речової служби, намети, брезенти, декоративні тканини і килимові вироби, музичні інструменти для штатних військових оркестрів, прапори.

2. Строк експлуатації (носіння) інвентарного майна обчислюється з дня його фактичної видачі. Наступна видача здійснюється після закінчення визначених строків експлуатації (носіння) і тільки після повного зносу раніше виданих предметів.

3. Бойовий спеціальний комплект - комплект інвентарних предметів засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців.

Майно бойового спеціального комплекту є інвентарним та видається в тимчасове користування.

{Абзац другий пункту 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

Облік майна бойового спеціального комплекту та контроль за строком його експлуатації (носіння) ведеться в арматурних картках військовослужбовців.

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

У разі звільнення військовослужбовців у запас або відставку, переведення по службі до іншої військової частини, направлення на навчання, довгострокове відрядження все майно бойового спеціального комплекту здається на склад військової частини.

{Пункт 3 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

4. Військовослужбовці, які проживають у казармі, забезпечуються рушниками для ніг і приліжковими килимками. Рушники для ніг виготовляються зі списаних рушників, а приліжкові килимки - зі списаних ковдр або інших матеріалів.

5. У вищих військових навчальних закладах за письмовим наказом начальника (керівника) дозволяється на період вступних іспитів видавати постільні речі для забезпечення осіб, які прибувають як кандидати на навчання, за рахунок предметів, що були в користуванні і придатні для подальшого використання.

6. Як робочий одяг видається костюм (куртка і штани) спеціальний на спискову чисельність курсантів вищих військових закладів, військовослужбовців строкової військової служби та на 25% кількості військовозобов’язаних, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також на навчальні (перевірочні) та спеціальні збори військовозобов’язаних.

Якщо костюм (куртка і штани) спеціальний належить курсантам та військовослужбовцям строкової військової служби також за нормами забезпечення спеціальним одягом, його видача здійснюється лише за однією з норм на найменший строк експлуатації (носіння).

7. Льотно-технічне обмундирування видається військовослужбовцям в особисте користування.

У разі звільнення військовослужбовців у запас або відставку за їх бажанням льотно-технічне обмундирування не здається, а сума, нарахована на їх залишкову вартість, може зараховуватися замість неотриманих інших предметів речового майна за основними нормами забезпечення.

Льотний одяг дозволяється залишати у власності військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, за 25% вартості нового майна, якщо льотний одяг використовувався за прямим призначенням і фактичні строки носіння перевищують встановлені нормою не менше ніж на шість місяців.

8. Використання спеціального одягу не за призначенням, а також як повсякденне обмундирування забороняється.

9. Військовослужбовці, які направляються у відрядження, забезпечуються предметами інвентарного майна з урахуванням особливостей служби за час відрядження.

10. Військовослужбовці, які направляються до закладів охорони здоров’я, забезпечуються під час лікування предметами інвентарного майна згідно з нормами забезпечення зазначених установ речовим та санітарно-господарським майном.

11. Намети відпускаються військовим частинам відповідно до табелів належності речового майна, які розробляються військовими частинами.

Потреба в наметах визначається з урахуванням необхідної кількості наметів для розміщення військовослужбовців та обладнання інших об’єктів польового табору, що зазначені в додатку 18 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV.

Дозвіл щодо використання наметів для забезпечення розміщення військовослужбовців військової частини в польових умовах із зазначенням назви та кількості наметів оформлюється письмовим наказом командира військової частини.

За наявності наметів на поточному забезпеченні дозволяється їх використання для проведення заходів бойової підготовки та забезпечення розміщення військовослужбовців інших військових частин з письмового дозволу ВРЗ.

В особливий період та під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, інших заходів в умовах особливого періоду дозволяється відпускати військовим частинам намети в необхідній кількості понад табельні потреби за розпорядженням ВРЗ.

{Абзац пятий пункту 11 розділу IV в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

Використання наметів з іншою метою забороняється.

12. Намети та інвентарне майно сезонного використання після закінчення експлуатації чистяться, просушуються, ремонтуються та здаються на речовий склад військової частини.

13. Для обліку якісного стану та фактичного строку експлуатації наметів на них заводяться паспорти (додаток 9).

Результати огляду та ремонту наметів оформлюються актами, що затверджуються командиром військової частини.

Про проведення ремонтів вчиняються записи в паспортах на намети із зазначенням номерів і дат відповідних актів.

Під час приймання наметів на речовий склад перевіряються їх комплектність та якісний стан, про що робиться запис у паспортах та ставиться підпис особи, яка прийняла їх на відповідальне зберігання.

Паспорт зберігається разом із наметом до його списання. Після списання намету паспорт підшивається до справи разом з актом зміни якісного стану.

{Пункт 13 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

14. Для обліку якісного стану та фактичного строку експлуатації технічних засобів речової служби на них заводяться формуляри (додаток 10).

За збереження формуляра, своєчасність та правильність його ведення відповідає командир підрозділу, за яким закріплено технічний засіб речової служби.

Формуляр зберігається разом з технічним засобом речової служби до його списання. Після списання технічного засобу формуляр підшивається до справи разом з актом зміни якісного стану.

{Пункт 14 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

15. Усі записи в паспортах та формулярах засвідчуються гербовою печаткою військової частини.

У разі втрати або пошкодження паспорта чи формуляра його дублікат може бути заведений з дозволу командира військової частини.

У дублікаті зазначаються тільки дата випуску виробу, дата та підстава для заведення дубліката. Усі початкові записи в дублікаті завіряються підписом начальника речової служби військової частини та скріплюються гербовою печаткою.

На підставі наказу командира військової частини та актів приймання-передавання основних засобів заводяться паспорти або формуляри на намети чи технічні засоби речової служби, що надійшли до військової частини без паспортів чи формулярів.

16. Експлуатація технічних засобів, наметів, шевсько-взуттєвого обладнання та інструменту здійснюється в строки експлуатації технічних засобів, наметів, шевсько-взуттєвого обладнання та інструменту (додаток 11).

{Пункт 16 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

17. Предмети інвентарного майна при виключенні військовослужбовців зі списків військової частини здаються на речовий склад, за винятком забезпечення військовослужбовців у випадках, зазначених у пункті 5 глави 3 та в пункті 2 глави 4 розділу ІІІ цієї Інструкції.

18. Забезпечення військових частин спортивним майном для організації занять з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи, спортивних команд - спортивним майном для підготовки та участі у змаганнях здійснюється відповідно до Норм належності спортивного майна, інвентарю та обладнання територіальних управлінь, з’єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров’я та установ Національної гвардії України, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2018 року № 67, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 лютого 2018 року за № 179/31631 (далі - Норми належності спортивного майна).

Забезпечення збірних команд Національної гвардії України спортивним майном для підготовки та участі у змаганнях державного та міжнародного рівнів проводиться згідно з рішенням командувача Національної гвардії України з урахуванням вимог відповідних федерацій щодо участі в зазначених змаганнях у межах бюджетних асигнувань, через військові частини, на базі яких проводиться підготовка відповідних команд.

Спортивний інвентар видається відповідно до Норм належності спортивного майна на весь період навчально-тренувальних занять та участі у змаганнях начальнику (тренеру) команди на весь склад команди один раз на рік на весь період навчально-тренувальних зборів (занять) та участі у змаганнях згідно із затвердженим календарним планом. Видача спортивного інвентарю здійснюється на підставі списків спортивних команд. Військовослужбовці, які отримали спортивний інвентар, у разі вибуття зі складу команди зобов’язані його повернути начальнику (тренеру) команди.

У разі неповернення отриманого в тимчасове використання спортивного інвентарю начальнику (тренеру) команди його вартість відшкодовується в установленому законодавством порядку.

Забезпечення військових частин спортивним майном для організації занять з фізичної підготовки та спортивно-масової роботи проводиться в межах бюджетних асигнувань.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 18 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

V. Особливості забезпечення речовим майном в особливий період

1. Речове майно військовим частинам відпускається відповідно до норм забезпечення та норм утримання в особливий період.

2. Строки експлуатації (носіння) речового майна в угрупованнях військ, які безпосередньо беруть участь у бойових діях (спеціальних операціях) під час збройного конфлікту, в антитерористичній операції (далі - діючі угруповання військ), не встановлюються.

У разі знищення або приведення речового майна в непридатний стан його замінюють на нове.

Непридатність предметів речового майна для подальшого носіння визначається комісією, призначеною наказом командира військової частини.

У військових частинах, які не входять до діючих угруповань військ, речове майно видається за встановленими строками експлуатації (носіння).

3. Забезпечення речовим майном діючих угруповань військ здійснюється за планами забезпечення, які відпрацьовуються речовими службами у відповідних ланках.

У планах забезпечення речовим майном передбачаються розрахунки потреби військових частин згідно із списковою чисельністю та за штатною чисельністю нових формувань, на створення встановлених запасів та обмінних фондів, а також на поповнення можливих бойових втрат і витрат речового майна.

Вихідними даними для складання планів забезпечення є:

у Головному управлінні НГУ - штатна чисельність Національної гвардії України, норми забезпечення речовим майном і табелі до штатів, заявки від територіальних управлінь та військових частин безпосереднього підпорядкування, наявність речового майна, придатного для носіння (експлуатації), очікувані втрати і витрати речового майна;

у територіальних управліннях - спискова чисельність підпорядкованих військових частин, норми забезпечення речовим майном і табелі до штатів, заявки від підпорядкованих військових частин, очікуване надходження речового майна за планами Головного управління НГУ, очікувані втрати і витрати речового майна.

4. Речове майно відпускається в першу чергу для забезпечення діючих угруповань військ та військових частин і підрозділів, призначених для відправки до них.

5. Для забезпечення військовозобов’язаних, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, використовується речове майно непорушних запасів, а також наявне майно поточного забезпечення і фонду зборів тієї військової частини, на яку покладено завдання з їх матеріального забезпечення.

На речове майно, якого не вистачає, складаються та подаються до органу забезпечення заявки на доотримання майна.

6. Речове майно військовозобов’язаним, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, видається на пунктах прийому особового складу.

У разі підписання мобілізованим контракту про продовження військової служби предмети речового майна особистого користування здаються на речовий склад військової частини після початкової видачі речового майна за нормами забезпечення військовослужбовців військової служби за контрактом.

7. Під час переведення військових частин на штати воєнного часу із уведенням воєнного стану дія норм забезпечення повсякденної форми одягу припиняється.

Військовослужбовці строкової військової служби в особливий період забезпечуються за нормами мирного часу.

8. Під час звільнення з військової служби в особливий період у запас або відставку військовослужбовці вибувають з тим речовим майном, яким вони користувалися. Речі, які ними не були отримані з будь-яких причин за період служби, під час звільнення не видаються.

VІ. Особливості управлінського обліку речового майна у військовій частині

1. Функції та завдання управлінського обліку

1. Речове майно, яке знаходиться у військових частинах, підлягає обліку, що полягає в правильному та своєчасному оформленні документів, своєчасному вчиненні у книгах та картках обліку записів всіх операцій щодо руху та якісного стану майна.

2. Основними завданнями управлінського обліку є контроль за умовами зберігання майна, доцільністю та ефективністю його використання, а також отримання достовірних даних про наявність, рух, вартість, якісний (технічний) стан майна та заходи забезпечення ним військової частини, підрозділів, військовослужбовців та працівників. Облік має бути безперервним, документальним, достовірним і точним.

3. Управлінський облік речового майна у військових частинах та підрозділах організовується безпосередньо речовою службою та ведеться за формами документів, що визначені цією Інструкцією.

2. Порядок оформлення облікових документів

1. Книги, картки та інші документи з управлінського обліку речового майна оформлюються та ведуться відповідно до цієї Інструкції.

2. Книги обліку, журнал реєстрації облікових документів та реєстр арматурних карток нумеруються, прошнуровуються, скріплюються гербовою печаткою та підписуються начальником речової служби.

Картки обліку та арматурні картки також завіряються підписом начальника речової служби та скріплюються гербовою печаткою.

3. У книгах обліку для кожного предмета відводиться окрема сторінка.

Початкові записи про залишки речового майна здійснюються на підставі відповідних даних попередніх книг обліку або актів інвентаризації.

Початкові записи книг обліку речової служби засвідчуються підписами начальника речової служби та особи, яка веде облік, а в підрозділі - підписами командира підрозділу та особи, яка веде облік.

Подальші записи в книгах обліку здійснюються на підставі дійсних та належним чином оформлених документів.

4. Усі записи в облікових документах здійснюються пастою одного кольору (синього або чорного) розбірливо, без виправлень чи підчисток.

Неправильний запис закреслюється по діагоналі так, щоб можна було прочитати зміст закресленого. Над закресленим робиться правильний запис, який завіряється підписом особи, яка веде облік.

5. У книгах та картках обліку на кінець року, а також у разі проведення інвентаризації, перевірки господарської діяльності, приймання-здавання посади начальника речової служби військової частини та зміни матеріально відповідальних осіб виводяться залишки речового майна, які завіряються підписом особи, яка веде облік.

Крім того, залишки речового майна в книгах обліку речової служби завіряються підписом начальника речової служби, а в книгах обліку підрозділу - підписом командира підрозділу.

У разі приймання-здавання посади начальника речової служби військової частини та зміни матеріально відповідальних осіб залишки речового майна у відповідних книгах та картках обліку завіряються також підписами осіб, які прийняли відповідні посади.

Книги обліку ведуться до повного їх використання, а картки - упродовж року.

6. Первинні документи, що оформлюються речовою службою військової частини, підписуються особою, яка веде облік, та начальником речової служби військової частини.

Первинні документи, що оформлюються у підрозділах військової частини, підписуються особою, яка веде облік, та командиром підрозділу.

Накладні щодо переміщення речового майна оформлюються бухгалтерською службою на підставі завізованих начальником речової служби військової частини заявок матеріально відповідальних осіб чи оформлених речовою службою первинних документів.

{Абзац третій пункту 6 глави 2 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

Накладні щодо переміщення речового майна в межах військової частини підписуються особою, яка веде облік, начальниками речової та бухгалтерської служб військової частини та затверджуються заступником командира військової частини з тилу.

Накладні щодо відпуску речового майна за межі військової частини підписуються особою, яка веде облік, начальниками речової та бухгалтерської служб військової частини, заступником командира військової частини з тилу, затверджуються командиром військової частини та засвідчуються гербовою печаткою.

7. Книги, картки та інші документи з обліку речового майна після їх підписання відповідними посадовими особами або при надходженні до військової частини підлягають реєстрації в журналі реєстрації облікових документів (додаток 12).

На основному документі, що реєструється, та на кожному аркуші додатка до нього проставляється один і той самий номер статті журналу.

За документами, що не зареєстровані в журналі реєстрації облікових документів, здійснювати приймання чи видачу майна заборонено.

8. Первинний документ вважається виконаним, якщо за ним здійснено приймання чи видачу майна повністю або частково від зазначеної в документі кількості. На неотриману або нездану частину майна оформлюється новий документ.

9. Дані обліку складу, підрозділів та речової служби військової частини звіряються між собою у визначені законодавством строки, про що в книгах та картках обліку робиться відповідний запис та ставиться підпис особи, яка звіряла облік.

3. Облік майна в речовій службі військової частини

1. Речова служба веде облік майна, що знаходиться на складах, у підрозділах та в користуванні військовослужбовців, як у цілому по військовій частині, так і в розрізі підзвітних об’єктів.

2. Речове майно за наявності підзвітних речовій службі підрозділів (військовослужбовці та працівники яких забезпечуються через них) та інших підзвітних об’єктів (майстерень, пралень тощо) обліковується в книзі обліку наявності та руху матеріальних цінностей (додаток 13).

Облік предметів майна особистого користування, що списуються прямою витратою, ведеться за книгою обліку матеріальних цінностей (додаток 14).

3. Інвентарне майно зі строком носіння (експлуатації) більше одного року, що знаходиться в користуванні, обліковується, крім того, за роками видачі в журналі обліку інвентарного майна за роками видачі (додаток 15).

4. Речове майно, видане військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, обліковується в арматурних картках (додаток 16), що реєструються в реєстрі арматурних карток (додаток 17), підписуються начальником речової служби та засвідчуються гербовою печаткою.

Підставою для оформлення арматурної картки є наказ про зарахування військовослужбоця на речове забезпечення, а на осіб, які прибули з інших військових частин, крім наказу, - атестат на предмети речового майна.

У разі відсутності атестата на предмети речового майна слід зробити запит за попереднім місцем служби особи, яка прибула. До отримання завіреної в установленому порядку копії атестата на предмети речового майна забезпечення військовослужбовця речовим майном не здійснюється.

5. Переміщення речового майна в межах військової частини, а також відпуск його іншим військовим частинам оформлюються накладною:

у двох примірниках, якщо операції щодо приймання та здавання речового майна здійснюються між складом та підрозділом або окремою особою;

у трьох примірниках, якщо вказані операції здійснюються між підрозділами або складом та іншими військовими частинами.

6. У разі видачі речового майна двом або більше особам складаються роздавальні відомості (додаток 18). Підставою для складання роздавальної відомості щодо видачі майна офіцерам, прапорщикам, військовослужбовцям військової служби за контрактом є дані арматурних карток. Роздавальні відомості складаються у двох примірниках, звіряються з даними обліку особового складу, завіряються підписом відповідальної посадової особи кадрового органу та передаються для виконання під час видачі:

з речового складу - начальнику речового складу;

у підрозділах - посадовій особі, яка здійснює видачу.

Виконані роздавальні відомості здаються до речової служби. Частково або повністю не видане окремим особам речове майно здається на склад за накладною.

7. Для обліку речового майна, що знаходиться в особистому користуванні особи, яка вибуває з військової частини з виключенням зі списків, оформлюється атестат на предмети речового майна.

Атестати на предмети речового майна виписуються у двох примірниках (оригінал і копія):

військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, - на підставі відомостей арматурних карток;

військовослужбовцям строкової військової служби - на підставі переліків предметів речового майна, що знаходяться в користуванні військовослужбовця (далі - Перелік) (додаток 19). У разі вибуття групи військовослужбовців строкової військової служби оформлюється загальний атестат на предмети речового майна, до якого додається поіменний список військовослужбовців та перелік предметів речового майна, що вибули з ними (далі - Поіменний список) (додаток 20).

Особа, яка вибуває, чи старший команди перевіряє правильність заповнення обох примірників атестата на предмети речового майна та підписує їх.

Оригінал атестата на предмети речового майна видається особі, яка вибуває, чи старшому команди під особистий підпис у журналі реєстрації облікових документів, копія - залишається в речовій службі військової частини.

Дані атестатів на предмети речового майна військовослужбовців строкової військової служби звіряються з фактичною наявністю речового майна та є підставою для оформлення накладних.

8. Речове майно, що надійшло з військовослужбовцями строкової військової служби, які прибули з інших військових частин, оприбутковується на підставі накладної та атестата на предмети речового майна після звірення з даними фактичної наявності та якісного стану обмундирування.

У разі прибуття військовослужбовців строкової служби без атестата на предмети речового майна їх речове майно оприбутковується за фактичною наявністю.

Одночасно від військової частини, звідки прибули військовослужбовці, запитується атестат, після надходження якого звіряється фактично прийняте майно з даними атестата.

9. У разі невідповідності фактичної наявності або якісного стану речового майна у військовослужбовців, які прибули, складається акт приймання матеріальних цінностей (додаток 21), який є підставою для оприбуткування майна. Майно, якого не вистачає згідно з актом приймання матеріальних цінностей, записується в книгу обліку втрат військового майна речової служби.

Для встановлення причини недостачі майна командиром військової частини призначається службове розслідування.

10. Списання речового майна проводиться в установленому порядку.

Вибракування речового майна здійснюється за сортувальним актом (додаток 22), що є підставою для складання акта списання.

11. Для ремонту речового майна в майстернях військових частин підрозділам виписується наряд (додаток 23) у двох примірниках (перший залишається у майстерні після здавання майна в ремонт, другий з підписом приймальника майстерні - у здавальника).

Здані в ремонт речі з обліку не списуються.

12. Для розрахунків з особами у випадках, коли при їх звільненні вартість обмундирування підлягає відшкодуванню, складається довідка-розрахунок на утримання вартості речового майна у трьох примірниках:

перший - залишається у речовій службі;

другий - передається до бухгалтерської служби;

третій - передається особі, яка звільняється.

13. Для виплати грошової компенсації речовою службою військової частини видається довідка про вартість речового майна, що належить до видачі, яка складається у трьох примірниках:

перший - залишається в речовій службі;

другий - передається до бухгалтерської служби;

третій - передається особі, що звільняється, або одному з членів сім’ї чи утриманцям загиблого (померлого).

14. Облік збитків, які утворились на складах, у підрозділах та інших підзвітних об’єктах від недостач та псування речового майна, ведеться в книзі обліку втрат військового майна речової служби.

4. Облік речового майна на речовому складі військової частини

1. Речове майно, яке знаходиться на складі, обліковується:

нове майно - у картках складського обліку запасів (додаток 24).

решта майна - у книзі обліку матеріальних цінностей підрозділу (додаток 25).

2. Приймання майна, що надійшло на склад, здійснюється за накладними або актами приймання матеріальних цінностей.

Акт приймання матеріальних цінностей складається в разі розбіжностей з даними накладної та фактичною наявністю майна, що надійшло, або у разі надходження матеріальних цінностей без супроводжувальних документів.

3. Відпуск майна зі складу здійснюється тільки за документами, оформленими в установленому порядку.

4. Виконані первинні документи мають бути проведені за обліком складу та здані до речової служби в строк не пізніше наступного дня після їх виконання.

5. Облік речового майна в підрозділі військової частини

1. Речове майно, яке знаходиться в підрозділі, обліковується в книзі обліку матеріальних цінностей підрозділу.

Записи в зазначеній книзі мають відображати наявність майна на кожний день.

2. Видача речового майна курсантам вищих військових навчальних закладів та військовослужбовцям строкової служби, а також приймання від них предметів речового майна здійснюються за роздавальною та здавальною відомостями.

Роздавальна відомість складається у двох примірниках на осіб кожного призову окремо, підписується командиром та старшиною підрозділу, завіряється підписом посадової особи штабу військової частини, відповідальної за облік особового складу, та передається до речової служби для перевірки правильності оформлення та реєстрації в журналі реєстрації облікових документів.

Після оформлення накладної роздавальна відомість повертається речовою службою до підрозділу для видачі майна особовому складу під особистий підпис в обох примірниках.

Належно оформлені роздавальні відомості передаються до речової служби.

Одночасно з видачею нового майна в особового складу вилучаються предмети обмундирування зі строком експлуатації (носіння), що закінчився.

Невидане нове майно та прийняте від військовослужбовців майно, що було в користуванні, здається на склад за накладними.

3. Інвентарне майно, що видається військовослужбовцям та працівникам в тимчасове користування на період несення служби та відрядження, а також предмети особистого користування військовослужбовців строкової служби та курсантів, що обліковуються за ними, при вибутті у відпустку, відрядження або на лікування обліковуються в книзі обліку речового майна, яке видається в тимчасове користування (додаток 26). Наявність майна, що записане в книзі та не здане через різні причини, не рідше одного разу на місяць перевіряється та таке майно повторно заноситься до книги під підпис військовослужбовця, який його отримав.

За своєчасне повернення майна, виданого в тимчасове користування, відповідає старшина підрозділу.

4. Для обліку речового майна, що видається військовослужбовцям, які проходили строкову військову службу та підписали контракт, військовослужбовцям строкової служби, а також курсантам, які вибувають з підрозділу, оформлюється Перелік, а на групу осіб - Поіменний список.

{Абзац перший пункту 4 глави 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

У разі переведення військовослужбовця, який вибуває з одного підрозділу до іншого в межах військової частини, або звільнення в запас Переліки або Поіменні списки виписуються у двох примірниках:

перший - разом з першим примірником накладної передається речовою службою до бухгалтерської служби після списання майна на витрату за книгою обліку матеріальних засобів підрозділу;

другий - разом з другим примірником накладної здається до речової служби для внесення відповідних записів до книги обліку матеріальних засобів речової служби.

У разі вибуття військовослужбовця до інших військових частин, навчальних закладів зазначені документи виписуються у трьох примірниках:

перший - разом з атестатом на предмети речового майна та першим примірником накладної надсилається до військової частини, до якої переведено військовослужбовців;

другий - разом з другим примірником накладної передається до бухгалтерської служби після списання майна на витрату за книгою обліку підрозділу;

третій - разом з третім примірником накладної здається до речової служби для внесення відповідних записів до книги обліку матеріальних засобів речової служби.

У разі підписання військовослужбовцем строкової військової служби контракту Перелік виписується у двох примірниках:

{Пункт 4 глави 5 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

перший - разом з першим примірником накладної передається речовою службою до бухгалтерської служби після списання майна на витрату за книгою обліку матеріальних засобів підрозділу;

{Пункт 4 глави 5 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

другий - разом з другим примірником накладної здається до речової служби для внесення відповідних записів до книги обліку матеріальних засобів речової служби та оформлення арматурної картки.

{Пункт 4 глави 5 розділу VI доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}

5. Здавання-приймання майна в ремонт здійснюється за нарядами, здавання-приймання білизни для прання - за книгою обліку білизни, яка здається (приймається) для прання (додаток 27).

6. Облік речового майна у майстерні та пральні військової частини

1. Обладнання, запасні частини до нього, інвентар, інструменти, спеціальний одяг та взуття, витратні матеріали та інше майно, що знаходиться в майстерні та пральні, обліковуються в книзі обліку матеріальних цінностей підрозділу.

2. Приймання майна в ремонт та видача його з ремонту здійснюються за нарядами.

Розкрій нових матеріалів, тканин на рушники та інші предмети здійснюється за участю представника речової служби та оформлюється актом, у якому зазначаються норма витрат, кількість розкроєних матеріалів, тканин та отриманих з них предметів і деталей.

Про виконані роботи та витрату матеріалів за місяць завідувач майстерні, пральні складає звіт про виконані роботи та витрату матеріалів (додаток 28), який разом з доданими до нього нарядами та накладними не пізніше ніж до 02 числа місяця, що настає за звітним періодом, здається до речової служби.

Перевірений речовою службою звіт подається на затвердження заступникові командира військової частини з тилу.

Командувач
Національної гвардії України
генерал-лейтенантЮ.В. Аллеров


Додаток 1
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 7 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 2
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 8 розділу ІІ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯДодаток 3
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 11 розділу ІІ)

АТЕСТАТ
на предмети речового майнаДодаток 4
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 13 розділу ІІ)

ТАБЕЛЬ
належності предметів речового майнаДодаток 5
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 18 глави 1 розділу ІІІ)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
на утримання вартості речового майнаДодаток 6
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 2 глави 3 розділу ІІІ)

КВИТАНЦІЯ
на прийняті особисті речі від військовослужбовцяДодаток 7
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 5 глави 4 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
предметів речового майна, якими забезпечуються військовослужбовці строкової військової служби, направлені для складання вступних іспитів до вищих військових навчальних закладів, а також під час їх звільнення з військової служби в запас або відставку

№ з/п

Назва предмета

Одиниця виміру

Кількість

Номер примітки, що застосовується під час видачі

1

Кепі бойове (кашкет польовий)

шт.

1

1

2

Шапка зимова (шапка із штучного хутра)

шт.

1

1

3

Рукавички зимові (рукавички трикотажні)

пара

1

2

4

Костюм літній польовий

к-т

1

-

5

Куртка вітровологозахисна зимова (куртка утеплена польова)

шт.

1

2

6

Черевики з високими берцями демісезонні

пара

1

-

7

Білизна натільна (сорочка та кальсони демісезонні)

к-т

1

2, 3

8

Білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові)

к-т

1

2

9

Шкарпетки літні (трекінгові)

пара

2

-

10

Шкарпетки зимові (трекінгові)

пара

1

2

11

Ремінь тактичний (ремінь поясний)

шт.

1

-

12

Ремінь брючний

шт.

1

2

__________
Примітки:


1. У літню пору видається кепі бойове (кашкет польовий), а в зимову пору – шапка зимова (шапка-вушанка із штучного хутра).
2. Видаються в зимову пору року.
3. У літню пору року замість білизни натільної (сорочка та кальсони демісезонні) видаються фуфайка (з короткими рукавами) і труси.


Додаток 8
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 13 розділу ІV)

ПАСПОРТДодаток 9
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 14 розділу ІV)

ФОРМУЛЯРДодаток 10
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 16 розділу ІV)

СТРОКИ
експлуатації технічних засобів, наметів, шевсько-взуттєвого обладнання та інструменту

№ з/п

Назва предметів

Одиниця обліку

Строк експлуатації (носіння)

1

2

3

4

Технічні засоби

Обладнання стаціонарних банно-пральних комбінатів

1

Пральна машина

шт.

12 років

2

Сушильна машина

шт.

12 років

3

Сушильно-прасувальна машина (каландр)

шт.

12 років

4

Центрифуга

шт.

10 років

5

Прасувальна машина

шт.

15 років

6

Дезінфекційний бучильник

шт.

15 років

7

Прасувальний (ротаційно-прасувальний) прес

шт.

15 років

Побутове пральне та сушильне обладнання

8

Пральна автоматична машина

шт.

6 років

9

Пральна напівавтоматична машина

шт.

3 роки

10

Сушильна машина

шт.

6 років

Польові технічні засоби

11

Механізована малогабаритна пральня ММП-2 (ММП-2М)

к-т

25 років

12

Рухома майстерня з ремонту речового майна ПРМ-В (ПРМ-В2)

к-т

25 років

13

Польова пересувна лазня

к-т

10 років

14

Польова пересувна пральня

к-т

10 років

15

Пересувний банно-пральний комбінат

к-т

10 років

16

Пересувний комбінат побутового обслуговування

к-т

10 років

17

Душова установка-котел швидкісного нагріву води

к-т

5 років

Намети

18

Намет табірний солдатський

к-т

20 місяців фактичної експлуатації

19

Намет табірний офіцерський

к-т

20 місяців фактичної експлуатації

20

Намет зимовий похідний

к-т

20 місяців фактичної експлуатації

21

Намет табірний штабний

к-т

20 місяців фактичної експлуатації

22

Намет підсобного призначення

к-т

24 місяці фактичної експлуатації

23

Намет туристичний

к-т

24 місяці фактичної експлуатації

24

Намет УСТ-56

к-т

24 місяці фактичної експлуатації

25

Намет УСБ-56

к-т

24 місяці фактичної експлуатації

26

Намет уніфікований УЗ (УЛ)

к-т

24 місяці фактичної експлуатації

27

Намет ПМК

к-т

24 місяці фактичної експлуатації

Шевсько-взуттєве обладнання

28

Швейна машина

шт.

12 років

29

Машина для пришивання латок

шт.

15 років

30

Прес для ремонту взуття

шт.

10 років

31

Шафа нагрівальна

шт.

10 років

32

Машина для обробки взуття ОЛМВ-2

шт.

10 років

33

Праска електрична

шт.

3 роки

34

Електроформа для правлення головних уборів

шт.

10 років

Інструмент

35

Ножиці закрійні

шт.

5 років

36

Ножиці кравецькі

шт.

3 роки

37

Колодки шевські

к-т

1 рік

38

Стійка з металевою колодкою

к-т

10 років

39

Шевський інструмент (у сумці)

к-т

3 роки


Додаток 5
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт16 розділу II)

НАКЛАДНА

{Додаток 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}Додаток 12
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 7 глави 2 розділу VІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації облікових документівДодаток 13
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 2 глави 3 розділу VІ)

КНИГА
обліку наявності та руху матеріальних цінностейДодаток 14
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 2 глави 3 розділу VІ)

КНИГА
обліку матеріальних цінностейДодаток 15
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 3 глави 3 розділу VІ)

ЖУРНАЛ
обліку інвентарного майна за роками видачіДодаток 16
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 4 глави 3 розділу VІ)

АРМАТУРНА КАРТКАДодаток 17
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 4 глави 3 розділу VІ)

РЕЄСТР
арматурних картокДодаток 18
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 6 глави 3 розділу VІ)

ВІДОМІСТЬДодаток 19
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 7 глави 3 розділу VІ)

ПЕРЕЛІК
предметів речового майна, що знаходяться в користуванні військовослужбовцяДодаток 20
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
у Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 7 глави 3 розділу VІ)

ПОІМЕННИЙ СПИСОК
військовослужбовців та перелік предметів речового майна, що вибули з нимиДодаток 21
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 9 глави 3 розділу VІ)

АКТ
приймання матеріальних цінностейДодаток 22
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 10 глави 3 розділу VІ)

СОРТУВАЛЬНИЙ АКТ

{Додаток 22 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}Додаток 23
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 11 глави 3 розділу VІ)

НАРЯДДодаток 24
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 1 глави 4 розділу VІ)

КАРТКА
складського обліку запасів

{Додаток 24 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 757 від 04.09.2019}Додаток 25
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 1 глави 4 розділу VІ)

КНИГА
обліку матеріальних цінностей підрозділуДодаток 26
до Інструкції з організації
речового забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 3 глави 5 розділу VІ)

КНИГА
обліку речового майна, яке видається в тимчасове користуванняДодаток 27
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 5 глави 5 розділу VІ)

КНИГА
обліку білизни, яка здається (приймається) для пранняДодаток 28
до Інструкції з організації
речового  забезпечення
в Національній гвардії України
в мирний час та особливий період
(пункт 2 глави 6 розділу VІ)

ЗВІТ
про виконані роботи та витрату матеріалів


Документи та файли

Сигнальний документ — f468571n444.doc
Сигнальний документ — f468571n445.doc
Сигнальний документ — f468571n446.doc
Сигнальний документ — f468571n447.doc
Сигнальний документ — f468571n448.doc
Сигнальний документ — f468571n449.doc
Сигнальний документ — f468571n450.doc
Сигнальний документ — f468571n451.doc
Сигнальний документ — f468571n532.doc
Сигнальний документ — f468571n453.doc
Сигнальний документ — f468571n470.doc
Сигнальний документ — f468571n455.doc
Сигнальний документ — f468571n471.doc
Сигнальний документ — f468571n457.doc
Сигнальний документ — f468571n458.doc
Сигнальний документ — f468571n459.doc
Сигнальний документ — f468571n460.doc
Сигнальний документ — f468571n461.doc
Сигнальний документ — f468571n462.doc
Сигнальний документ — f468571n534.doc
Сигнальний документ — f468571n464.doc
Сигнальний документ — f468571n536.doc
Сигнальний документ — f468571n466.doc
Сигнальний документ — f468571n467.doc
Сигнальний документ — f468571n468.doc
Сигнальний документ — f468571n469.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.07.2017 — 2017 р., № 57, стор. 179, стаття 1715, код акта 86549/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 13. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 14. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 15. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
 16. Наказ МВС України від 17.01.2019 № 22 "Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, та інших форм розпорядчих документів". МВС України. 2019 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 271/5/66 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства внутрішніх справ України від 19 грудня 2003 року № 270/1560". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 29.01.2019 № 67 "Про затвердження Порядку роботи телефонної «гарячої лінії» Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 22.01.2019 № 36 "Про затвердження Положення про проведення навчання з питань охорони праці та порядок допуску військовослужбовців Державної прикордонної служби України до виконання робіт". МВС України. 2019 рікк
 20. нальоту годин для льотного складу авіаційного персоналу Національної гвардії України. МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -