<<
>>

Наказ МВС України від 07.08.2013 N 749 " Про внесення змін до наказу МВС України від 21 серпня 1998 року N 622". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.08.2013 N 749

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2013 р.

за N 1483/24015

Про внесення змін до наказу МВС України

від 21 серпня 1998 року N 622

Відповідно до Протоколу проти незаконного виготовлення та

обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів, а

також боєприпасів до неї, який доповнює Конвенцію Організації

Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності

( 995_792 ), прийнятого Законом України від 02 квітня 2013 року

N 159-VII ( 159-18 ), пункту 13 частини першої статті 10 Закону

України "Про міліцію" ( 565-12 ), підпункту 33 пункту 4 Положення

про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом

Президента України від 06 квітня 2011 року N 383 ( 383/2011 ),

постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року N 576

( 576-92-п ) "Про затвердження Положення про дозвільну систему", з

метою приведення нормативно-правового акта МВС України у

відповідність до законодавства Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу МВС України від 21 серпня 1998 року N 622

( z0637-98 ) "Про затвердження Інструкції про порядок

виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та

використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а

також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року

за N 637/3077 (із змінами), такі зміни: у заголовку та пункті 1 наказу слова "пневматичної і холодної

зброї" замінити словами "пневматичної, холодної і охолощеної

зброї", слова "зазначених патронів" замінити словами "патронів до

них", після слів "боєприпасів до зброї" доповнити словами

", основних частин зброї".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок виготовлення,

придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання

вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв

вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених

гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними

снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також

боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом

МВС України від 21 серпня 1998 року N 622 ( z0637-98 ),

зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року

за N 637/3077 (із змінами), що додаються.

3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті організувати вивчення вимог цього наказу

працівниками підпорядкованих органів та підрозділів.

4. Департаменту громадської безпеки МВС України (Крикун О.О.)

забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України

на державну реєстрацію.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної

служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва О.Ю.Потімков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

07.08.2013 N 749

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 серпня 2013 р.

за N 1483/24015

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок виготовлення, придбання,

зберігання, обліку, перевезення та використання

вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними

за своїми властивостями метальними снарядами

несмертельної дії, та зазначених патронів,

а також бойових припасів до зброї

та вибухових матеріалів

( z0637-98 )

1. У назві Інструкції ( z0637-98 ) слова "пневматичної і

холодної зброї" замінити словами "пневматичної, холодної і

охолощеної зброї", слова "зазначених патронів" замінити словами

"патронів до них", після слів "боєприпасів до зброї" доповнити

словами ", основних частин зброї".

2. У розділі I:

2.1. У главі 1: пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. МВС України роботу щодо здійснення дозвільної системи

організовує через свої структурні підрозділи громадської безпеки: управління дозвільної системи, ліцензування та державного

охоронного нагляду Департаменту громадської безпеки МВС України

(далі - УДСЛ та ДОН ДГБ МВС України); управління (відділи) громадської безпеки головних управлінь,

управлінь (далі - УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС); УМВС на транспорті (лінійні управління, відділи); районні, районні в містах, міські управління органів

внутрішніх справ (старші інспектори, інспектори дозвільної

системи, а також дільничні інспектори міліції)

(далі - міськрайоргани). Категорично забороняється залучати працівників дозвільної

системи, ліцензування та державного охоронного нагляду до

виконання завдань, не передбачених їхніми функціональними

обов'язками."; пункт 1.3 після слова "арбалети" доповнити словами та цифрами

"луки з зусиллям натягу тятиви більше ніж 20 кг,", після слів

"несмертельної дії" слова "(далі - пристрої), та зазначених

патронів" замінити словами "(далі - пристрої), та патрони до них,

основних частин зброї", після слів "бойових припасів до зброї"

доповнити словами "і охолощеної зброї".

2.2. У главі 2: у назві глави після слів "бойових припасів до неї" доповнити

словами "основних частин зброї", слова "зазначених патронів"

замінити словами "патронів до них"; пункт 2.1 викласти в такій редакції: "2.1. Здійснюючи дозвільну систему, органи внутрішніх справ

відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим

центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,

організаціям, суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність з

виробництва, ремонту, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового

призначення, боєприпасами до неї, холодною та охолощеною зброєю,

пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту кулі

понад 100 м/с; виробництва спеціальних засобів, заряджених

речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального

захисту, активної оборони та їх продажу (далі - суб'єкти

господарювання), дозволи на придбання, зберігання, перевезення

(через митний кордон України, територією України, транзит через

територію України) й використання вогнепальної зброї, боєприпасів

до неї, основних частин зброї, холодної зброї, охолощеної зброї,

пневматичної зброї; пристроїв та патронів до них; вибухових

матеріалів і речовин; на відкриття та функціонування сховищ,

складів і баз, де вони зберігаються, стрілецьких тирів і

стрільбищ, мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і

майстерень з виготовлення і ремонту вогнепальної та холодної

зброї, піротехнічних майстерень, пунктів вивчення матеріальної

частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх

застосування, магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та

бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них

(далі - об'єкти дозвільної системи); громадянам - дозволи на

придбання, зберігання та носіння вогнепальної мисливської зброї,

холодної, охолощеної, пневматичної зброї, пристроїв."; у пункті 2.3: у підпункті 2.3.1: абзаци другий та третій викласти в такій редакції: "право придбання, перевезення через митний кордон України,

транзит через територію України вогнепальної, пневматичної,

холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до зброї, основних

частин зброї та вибухових матеріалів і речовин міністерствам та

іншим центральним органам виконавчої влади, підприємствам,

установам, організаціям, суб'єктам господарювання, а також

іноземним суб'єктам господарювання на підставі відповідних

договорів; придбання в Україні та перевезення через митний кордон

України (за 5 днів до перевезення) вогнепальної зброї,

пневматичної, холодної, охолощеної зброї, бойових припасів до

зброї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них

іноземцями за погодженням з іноземними дипломатичними

представництвами країн, громадянами яких вони є, перевезення ними

через митний кордон України, транзит через територію України

вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин

зброї, холодної зброї для участі в змаганнях здійснюються за

клопотанням міністерств та інших центральних органів виконавчої

влади України, а з метою полювання - на конкретно визначений

уповноваженим на це органом строк;"; абзац п'ятий викласти в такій редакції: "право перевезення через митний кордон України нагородної

зброї та патронів до неї;"; підпункт 2.3.2 викласти в такій редакції: "2.3.2. УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС на: відкриття та функціонування об'єктів дозвільної системи:

сховищ, складів, де зберігаються вибухові матеріали і речовини,

піротехнічних майстерень, стрілецьких тирів і стрільбищ,

мисливсько-спортивних стендів, а також підприємств і майстерень з

виготовлення і ремонту вогнепальної, холодної та охолощеної зброї,

спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та

дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони,

магазинів, у яких здійснюється продаж зброї та бойових припасів до

неї, основних частин зброї, пристроїв та патронів до них; право перевезення через митний кордон України мисливської

вогнепальної зброї, основних частин зброї, бойових припасів до

неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї громадянами

України; придбання, зберігання та носіння мисливської нарізної,

гладкоствольної зброї, пневматичної, холодної, охолощеної зброї,

пристроїв громадянами України; придбання та зберігання відомчої вогнепальної, мисливської

зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї,

пневматичної, холодної, охолощеної зброї, пристроїв та патронів до

них підприємствами, установами, організаціями, суб'єктами

господарювання. УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС також можуть видаватися дозволи, які

видаються міськрайорганами внутрішніх справ."; у підпункті 2.3.3: в абзацах другому та третьому після слова "перевезення"

доповнити словами "територією України"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "придбання, зберігання і носіння громадянами України

мисливської гладкоствольної зброї, основних частин зброї, бойових

припасів до неї, пневматичної, холодної та охолощеної зброї."; пункт 2.4 після слова "перевезення" доповнити словами

"територією України"; пункти 2.5 та 2.6 після слів "начальником ГУМВС, УМВС,"

доповнити словами "його заступником - начальником міліції

громадської безпеки"; абзаци перший та третій пункту 2.11 після слів "продаж зброї"

доповнити словами ", основних частин зброї", після слів "припасів

до неї" доповнити словами "пристроїв та патронів до них"; у абзаці другому пункту 2.11 слова "та мати пункт вивчення

матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження

з ними та їх застосування" виключити.

2.3. У главі 4: абзац другий після слів "використання зброї" доповнити

словами "основних частин зброї", після слів "бойових припасів"

доповнити словами "пристроїв та патронів до них", після слів

"торгують зброєю" доповнити словами ", основними частинами зброї",

після слів "і боєприпасами" доповнити словами "пристроями та

патронами до них"; абзац третій після слів "носіння зброї" доповнити словами

"основних частин зброї,"; абзац четвертий після слів "знаходиться зброя" доповнити

словами ", основні частини зброї"; абзац п'ятий після слів "пристрої та" доповнити словами

"патрони до них"; абзац шостий викласти в такій редакції: "анулювати дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї,

основних частин зброї та пристроїв, видані громадянам, у випадках,

передбачених пунктом 5.1 глави 5 цього розділу. Після анулювання

дозволу на зберігання і носіння зброї та пристрою власник

зобов'язаний здати зброю (за наявності основні частини зброї) чи

пристрій, патрони і бойові припаси до них до органу внутрішніх

справ та прийняти рішення щодо подальшого її переоформлення чи

реалізації (пункт 12.21 глави 12 розділу II цієї Інструкції). У

разі незгоди власника з рішенням органу внутрішніх справ про

анулювання зазначеного дозволу матеріали передаються до суду для

вирішення питання щодо примусового вилучення зброї, основних

частин зброї, пристроїв, патронів і бойових припасів до них. При

цьому відповідна інформація вноситься до Інтегрованої

інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ

(далі - ІІПС ОВС);".

2.4. У пункті 5.1 глави 5: абзац перший після слова "організацій" доповнити словами

", суб'єктам господарювання"; абзац другий викласти в такій редакції: "Органи внутрішніх справ не мають права давати згоду

керівникам підприємств, установ, організацій та суб'єктам

господарювання на укладення трудових договорів на виконання таких

робіт, а також видавати дозволи на придбання, зберігання та

носіння вогнепальної зброї та бойових припасів до неї,

пневматичної чи холодної зброї, пристроїв та патронів до них

громадянам, а також проводити їх перереєстрацію в разі:"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "відсутності права, визначеного актами законодавства, на

придбання, зберігання і носіння пристроїв".

2.5. У главі 7: у пункті 7.3: абзац другий після слів "кожну одиницю зброї" доповнити

словами ", основних частин зброї"; абзац четвертий після слова "зброї" доповнити словами ",

основних частин зброї"; абзац п'ятий після слів "медичні довідки" доповнити словами

"(крім охолощеної зброї)"; абзац сьомий після слів "та їх застосування" доповнити

словами "(крім охолощеної зброї)"; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "копію 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України."; у другому реченні пункту 7.5 слова "може вестися" замінити

словом "ведеться", а після слова "зброї" доповнити словом ",

пристроїв."; у пункті 7.7: перше речення після слова "холодної" доповнити

словами "і охолощеної"; друге речення після слова "проводиться" доповнити словами

"дільничними інспекторами міліції", а слово "рік" замінити словами

"три роки"; доповнити пункт новим реченням такого змісту: "При оформленні

завдання дільничному інспекторові міліції допускається його

заповнення як на кожного власника окремо, так і на групу власників

за списком."; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "При зміні місця проживання, придбанні зброї та її

перереєстрації громадяни обов'язково перевіряються за місцем

проживання.".

3. У розділі II:

3.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "II. Придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і

використання зброї та бойових припасів, основних частин зброї,

пристроїв та патронів до них".

3.2. У главі 8: пункти 8.1-8.9 викласти в такій редакції: "8.1. Дозвільна система, що здійснюється органами внутрішніх

справ, поширюється на бойову нарізну військових зразків зброю або

виготовлену за спеціальним замовленням, охолощену, нейтралізовану,

несучасну, спортивну, мисливську вогнепальну зброю, бойові припаси

до зброї, основні частини зброї, пневматичну, холодну зброю,

пристрої та патрони до них, що належать підприємствам, установам,

організаціям, суб'єктам господарювання та громадянам. 8.2. Вогнепальна зброя - зброя, яка призначена для ураження

цілей снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за

допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння

метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для

ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані. 8.3. Бойова вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, призначена

для ураження людини та (або) техніки. До бойової зброї не належить старовинна зброя та її моделі,

які виготовлені до 1899 року включно. 8.4. До несучасної зброї належить вогнепальна і холодна

зброя, яка: знята з озброєння армії та виробництва і для якої серійно не

випускаються боєприпаси; знята з озброєння зброя і яка існує в одиничних екземплярах; виготовлена спеціально для виставок (експонування) в

одиничних екземплярах. 8.5. Охолощена зброя - пристрої, виготовлені шляхом

спеціального пристосування конструкції стрілецької вогнепальної

зброї до стрільби лише холостими патронами, з яких неможливо

зробити постріл снарядом, що має достатню вражаючу здатність. Призначена для використання на кінозйомках, при проведенні

театралізованих, костюмованих та інших культурних заходів. Охолощена зброя повинна бути приведена на заводах -

виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї у стан, придатний

для стрільби тільки холостими патронами, що підтверджується

відповідним висновком. 8.6. Нейтралізована зброя - стрілецька зброя будь-якої

моделі, яка з дотриманням вимог відповідних стандартів або

технічних умов спеціально приведена на заводах-виробниках чи у

спеціалізованих майстернях з ремонту зброї в непридатний для

стрільби стан. Кожна одиниця нейтралізованої зброї повинна мати відповідний

висновок про незворотне приведення її в непридатний для проведення

пострілів стан та віднесення її до певного виду нейтралізованої

зброї. На кожну одиницю нейтралізованої зброї наносять серійний

номер та абревіатуру виду нейтралізованої зброї. Нейтралізована зброя залежно від її призначення

класифікується так: учбова зброя - зброя, яка спеціально приведена в непридатний

для стрільби стан, призначена для навчання правилам поводження зі

зброєю (розбирання та складання, заряджання та розряджання,

виконання стройових прийомів зі зброєю) (абревіатура виду - УЧ); учбово-розрізна зброя - зброя, яка спеціально приведена в

непридатний для стрільби стан, основні деталі якої мають

спеціально виконані вирізи, призначені для забезпечення наочності

при вивченні порядку взаємодії деталей і вузлів (абревіатура

виду - УЧР); музейна зброя - зброя, яка спеціально приведена в непридатний

для стрільби стан та призначена виключно для експонування в музеях

(абревіатура виду - МУЗ); макети зброї масогабаритні - конструктивно подібні до

вогнепальної зброї вироби, призначені для колекціонування та

експонування фізичними і юридичними особами, які спеціально

виготовлені з вогнепальної стрілецької зброї шляхом внесення до

конструкції її основних частин та механізмів змін, що виключають

здійснення пострілу (абревіатура виду - ММГ). 8.7. Спортивна зброя - вогнепальна, пневматична або холодна

зброя, призначена для ураження цілей під час спортивних тренувань

і змагань, що відповідає правилам спортивних змагань з видів

спорту, визнаних в Україні, що затверджуються центральним органом

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у

сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій

відповідних всеукраїнських спортивних федерацій та правил

спортивних змагань відповідної міжнародної спортивної федерації. Кожна одиниця спортивної зброї повинна бути сертифікована в

установленому порядку та відповідати вимогам ГСТУ 78-41-002-97. 8.8. Мисливська вогнепальна зброя - вогнепальна зброя,

призначена для ураження тварин і птахів під час полювання. 8.8.1. До мисливської вогнепальної зброї належать: мисливські

гвинтівки, карабіни та штуцери, гладкоствольні рушниці,

гладкоствольні рушниці із свердловиною "парадокс" з нарізами

100-140 мм на початку або в кінці ствола, мисливські рушниці зі

свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають поряд з

гладкими і нарізні стволи. 8.8.2. Мисливська зброя повинна відповідати таким вимогам: для стрільби зі зброї використовуються мисливські патрони

відповідного калібру; загальна довжина з розкладеним та зафіксованим прикладом має

становити не менше 800 мм; ємність магазину (барабана) (з установленим обмежувачем за

наявності) нарізної зброї не має перевищувати 10 патронів, а

гладкоствольної - 4 патронів; мати запобіжник; довжина ствола мисливської зброї повинна відповідати вимогам

ГСТУ 78-41-002-97. 8.9. Боєприпаси - спеціально виготовлені вироби одноразового

використання, які призначені забезпечити ураження цілей в умовах

збройної боротьби, самооборони, полювання, спорту. До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної

зброї різних калібрів, а також заряджені патрони до

гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і

капсулі."; пункт 8.11 викласти в такій редакції: "8.11. Холодна зброя - предмети та пристрої, конструктивно

призначені та за своїми властивостями придатні для неодноразового

заподіяння шляхом безпосередньої дії тяжких (небезпечних для життя

в момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень, дія яких

ґрунтується на використанні м'язової сили людини."; у другому абзаці пункту 8.12 слова "До зазначених патронів

належать" замінити словами "Патрони до пристроїв -"; доповнити главу після пункту 8.12 новим пунктом 8.13 такого

змісту: "8.13. До основних частин зброї належать будь-які елементи

або запасні деталі, спеціально призначені для вогнепальної зброї

та необхідні для її функціонування, а саме: ствол, корпус або

стовбурна коробка, затвор або барабан, вісь затвору або

казенник.". У зв'язку з цим пункт 8.13 вважати пунктом 8.14.

3.3. У главі 9: у назві глави після слів "Придбання зброї" доповнити словами

"основних частин зброї", слово "громадянами" замінити словами

"суб'єктами господарювання"; у пункті 9.1: в абзаці першому слова "зазначені патрони" замінити словами

"патрони до них", а слова "і громадянами" виключити; в абзаці другому слова "та зазначених патронів" виключити; в абзаці першому пункту 9.2 слова "зазначених патронів"

замінити словами "патронів до них", а слова "громадянам" та "мати

у власності" виключити; пункт 9.3 викласти в такій редакції: "9.3. Спортивна зброя (пістолети, револьвери, гвинтівки,

гладкоствольні рушниці), мисливська нарізна і гладкоствольна

зброя, бойові припаси до неї, основні частини зброї, пневматична,

холодна і охолощена зброя, пристрої та патрони до них купуються у

суб'єктів господарювання, які мають відповідні (відповідну)

ліцензії (ліцензію) МВС України на здійснення господарської

діяльності з виробництва, ремонту вогнепальної зброї невійськового

призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної

зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад

100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового

призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною

зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад

100 метрів на секунду; з виробництва спеціальних засобів,

заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії,

індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу за

дозволами на придбання, виданими органами внутрішніх справ."; у пункті 9.7 слово "навчальну" замінити словом

"нейтралізовану"; в абзаці першому пункту 9.8 слово "Навчальна" замінити словом

"Учбова"; у пункті 9.10 слово "бутафорська" замінити словом

"нейтралізована", а слова "воєнних зразків" виключити; пункт 9.11 викласти в такій редакції: "9.11. Зброя, що використовується кіностудіями для

кінозйомок, повинна відповідати вимогам пунктів 8.5 та 8.6 глави 8

цього розділу."; пункт 9.14 викласти в такій редакції: "9.14. Підставою для видачі органом внутрішніх справ дозволу

на придбання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, основних

частин зброї, пристроїв та патронів до них і бойових припасів

підприємствам, установам, організаціям є: заява керівника підприємства, установи, організації, у якій

зазначаються кількість зброї, основних частин зброї і бойових

припасів, що купуються, номер та строк дії дозволу на право

відкриття та функціонування об'єкта; завірена керівником підприємства, установи, організації копія

акта про придатність приміщення, де зберігатимуться зброя та

бойові припаси, основні частини зброї, пристрої та патрони до них,

що складається комісією, до складу якої входять представники

органу внутрішніх справ, органу державного нагляду (контроль) за

додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і

техногенної безпеки та підприємства, установи, організації; наказ керівника підприємства, установи, організації про

призначення особи відповідальною за придбання зброї і бойових

припасів; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з

відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної

операції про внесення коштів за надання відповідної платної

послуги."; у пункті 9.15 слова "пістолетів та револьверів для відстрілу

патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми

властивостями метальними снарядами несмертельної дії" замінити

словом "пристроїв."; абзац четвертий пункту 9.16 виключити; доповнити главу новими пунктами 9.17 та 9.18 такого змісту: "9.17. Суб'єкт охоронної діяльності зобов'язаний отримати

в УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС (за місцем здійснення діяльності) дозвіл

на відкриття та функціонування об'єкта дозвільної системи. 9.17.1. Дозволи на придбання пристроїв та патронів до них

видаються ДГБ МВС України на підставі документів, передбачених

пунктом 11.4 глави 11 цього розділу, а також довідки у довільній

формі за підписом керівника суб'єкта охоронної діяльності про

наявність: транспорту реагування; пункту централізованого спостереження. 9.17.2. Зберігання, облік, перевезення і використання

пристроїв та патронів до них здійснюються в порядку, установленому

цією Інструкцією. 9.18. Дозвіл на право придбання суб'єктом господарювання

вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин

зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також

пристроїв та патронів до них видається УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС за

заявою, у якій зазначаються вид та кількість зброї, основних

частин зброї, бойових припасів, пристроїв та патронів до них, що

купуються, номер та строк дії дозволу на право відкриття й

функціонування об'єкта; відомості про осіб, відповідальних за їх

придбання (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані). До заяви додаються: копія документа, що є підставою для придбання вогнепальної

зброї, бойових припасів до неї, основних частин зброї,

пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також пристроїв та

патронів до них, засвідчена суб'єктом господарювання (договір

купівлі-продажу або контракт); копія наказу про призначення особи відповідальною за

придбання зброї, її основних частин і бойових припасів, пристроїв

та патронів до них; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з

відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної

операції про внесення коштів за надання відповідної платної

послуги.".

3.4. У главі 10: назву глави викласти в такій редакції: "10. Перевезення зброї і бойових припасів, основних частин

зброї, пристроїв та патронів до них підприємствами, установами,

організаціями та суб'єктами господарювання"; пункт 10.1 викласти в такій редакції: "10.1. Дозвіл на перевезення територією України зброї,

бойових припасів до неї, основних частин зброї, а також пристроїв

та патронів до них видається УГБ (ВГБ) ГУМВС, УМВС за заявою

керівника підприємства, установи, організації, якій належить

зброя, бойові припаси, основні частини зброї, пристрої і патрони

до них, а також за заявою суб'єкта господарювання, у якій

зазначаються найменування та кількість вантажу, що буде

перевозитися, вид транспорту, маршрут із зазначенням початкового й

кінцевого пунктів перевезення, підстава перевезення, строк,

відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону

вантажу на шляху руху (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні

дані). До заяви додаються: копія договору (у разі його укладання відповідно до вимог

пункту 10.2 цієї глави); копія документа, що є підставою для перевезення вантажу,

засвідчена керівником підприємства, установи, організації,

суб'єктом господарювання (договір купівлі-продажу або контракт); копія дозволу на право придбання зброї, бойових припасів,

основних частин зброї, пристроїв та патронів до них; копія наказу про призначення особи, відповідальної за

перевезення вантажу; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з

відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної

операції про внесення коштів за надання відповідної платної

послуги."; у пункті 10.2: перше речення після слова "холодної" доповнити

словом ", охолощеної", після слів "спортивних патронів" доповнити

словами "основних частин зброї", слово "воєнних" замінити словом

"військових", слова "зазначених патронів" замінити словами

"патронів до них"; друге речення після слова "організації" доповнити словами

"суб'єкт господарювання"; у четвертому реченні слова та цифри "перевезення мисливської,

спортивної вогнепальної зброї (50 і більше одиниць), а також зброї

воєнних зразків (понад 15 одиниць), набоїв до зброї воєнних

зразків (10000 штук і більше), набоїв до мисливської, спортивної

вогнепальної зброї (20000 штук, 50 кг пороху і більше)" замінити

словами і цифрами "перевезення мисливської, спортивної

вогнепальної зброї та пристроїв (50 і більше одиниць), а також

зброї військових зразків (понад 15 одиниць), набоїв до зброї

військових зразків (10000 штук і більше), набоїв до мисливської,

спортивної вогнепальної зброї, патронів до пристроїв (20000 штук,

50 кг пороху і більше), основних частин зброї (100 штук і

більше)"; сьоме речення викласти в такій редакції: "Зброя, основні

частини зброї і бойові припаси, пристрої та патрони до них мають

бути упаковані в пристосовану тару, яка опечатується або

опломбовується."; пункти 10.4 та 10.5 викласти в такій редакції: "10.4. Без дозволів органів внутрішніх справ зброя, основні

частини зброї, бойові припаси, пристрої та патрони до них, що

належать підприємствам, установам, організаціям та суб'єктам

господарювання, на які є дозволи на зберігання, перевозяться в

межах міста, району, населеного пункту незалежно від відстані. 10.5. Дозволи на перевезення вогнепальної мисливської зброї,

основних частин зброї, бойових припасів до неї іноземним

мисливцям, що прибувають на територію України з метою проведення

полювання, видається ДГБ МВС України за відповідним клопотанням

Державного агентства лісових ресурсів України, користувачів

мисливських угідь, у якому зазначаються найменування та кількість

вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут, початковий

і кінцевий пункти перевезення, підстава перевезення та строк,

відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону

вантажу на шляху руху. До клопотання додаються: копія договору на проведення полювання, укладеного між

користувачем мисливських угідь та іноземним або вітчизняним

суб'єктом господарювання чи іноземним мисливцем, який полює

одноосібно; документальне підтвердження на право користування

мисливськими угіддями; погодження територіальних органів Міністерства внутрішніх

справ України щодо перебування іноземних мисливців у мисливських

господарствах у конкретно визначений період; акт обстеження відповідності спеціально обладнаної кімнати

мисливського господарства, де зберігатиметься мисливська зброя та

набої до неї в час, не пов'язаний з полюванням; наказ про призначення посадової особи мисливського

господарства відповідальною за збереження мисливської зброї та

набоїв до неї від прибуття до вибуття іноземних мисливців; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з

відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної

операції про внесення коштів за надання відповідної платної

послуги. За перевезення та зберігання зброї, основних частин зброї,

бойових припасів до неї, ввезеної для полювання іноземними

мисливцями, відповідає користувач мисливських угідь. Зберігання

такої зброї, основних частин зброї та бойових припасів до неї

здійснюється в спеціально обладнаному приміщенні за місцем

проведення полювання з обов'язковим погодженням цього зберігання з

територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України."; доповнити главу новими пунктами такого змісту: "10.6. Дозвіл на перевезення через митний кордон України

вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, основних частин

зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, а також

пристроїв та патронів до них видається ДГБ МВС України за заявою

суб'єкта господарювання, у якій зазначаються найменування та

кількість вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут

із зазначенням початкового і кінцевого пунктів перевезення,

підстава перевезення, відомості про осіб, відповідальних за

перевезення через митний кордон України і охорону вантажу на шляху

руху (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані). До заяви додаються: копія дозволу на право придбання вогнепальної зброї, бойових

припасів, основних частин зброї, пневматичної, холодної і

охолощеної зброї, а також пристроїв та патронів до них (за

наявності); копія документа, що є підставою для перевезення

(експорту/імпорту) вантажу, засвідчена керівником підприємства,

установи, організації, суб'єкта господарювання (копія договору або

контракту); відомості про вантаж (інвойс або специфікація до договору чи

контракту); копія договору (у разі його укладання відповідно до вимог

пункту 10.2 цієї глави); платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з

відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної

операції про внесення коштів за надання відповідної платної

послуги. У разі здійснення суб'єктом господарювання експорту

вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, основних

частин зброї і бойових припасів, а також пристроїв та патронів до

них додатково подається копія дозволу на право ввезення зброї,

основних частин зброї та бойових припасів, пристроїв та патронів

до них на територію іншої країни (покупця). 10.7. Пересилання поштою зброї, бойових припасів до зброї,

основних частин зброї, пристроїв та патронів до них, пороху

забороняється.".

3.5. У главі 11: у назві глави після слів "використання зброї" доповнити

словами "основних частин зброї", слова "зазначених патронів"

замінити словами "патронів до них"; у пункті 11.1 слово "неї" замінити словом "зброї", слова

"зазначені патрони" замінити словами "патрони до них"; пункти 11.2 та 11.3 викласти в такій редакції: "11.2. Передача вогнепальної зброї і бойових припасів до неї,

основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної зброї,

пристроїв та патронів до них від однієї юридичної особи до іншої

незалежно від підпорядкування здійснюється ними тільки за

дозволами на придбання, які видає орган внутрішніх справ. Юридична

особа, яка здійснила передачу зброї, основних частин зброї і

бойових припасів до неї, пристроїв та патронів до них, зобов'язана

в п'ятиденний строк письмово повідомити про це орган внутрішніх

справ, у якому зброя перебуває на обліку, зазначивши кількість,

марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, пристроїв, основних

частин зброї, що були передані, кількість і калібр бойових

припасів до зброї, патронів до пристроїв. За відсутності номерів

на основних частинах зброї вказується їх найменування та

кількість. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї,

основних частин зброї для його переоформлення. 11.3. Керівники підприємств, установ, організацій упродовж

десяти днів з дня придбання вогнепальної зброї та бойових припасів

до неї, основних частин зброї, пневматичної, холодної і охолощеної

зброї, пристроїв та патронів до них зобов'язані одержати в органі

внутрішніх справ дозвіл на право її зберігання."; у пункті 11.4: абзац перший після слів "холодної зброї" доповнити словами

"основних частин зброї", слова "зазначених патронів" замінити

словами "патронів до них"; абзац другий викласти в такій редакції: "кількість, найменування та вид (класифікація) придбаної

зброї, основних частин зброї і бойових припасів, пристроїв та

патронів до них, її система, калібр, номер, рік випуску кожної

одиниці;"; абзац четвертий після слів "за зберігання зброї" доповнити

словами ", основних частин зброї"; пункт 11.6 викласти в такій редакції: "11.6. Від збройової кімнати і металевих шаф (сейфів) зі

зброєю, основними частинами зброї і бойовими припасами до неї,

пристроями та патронами до них має бути два комплекти ключів. Один

комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за

зберігання зброї і бойових припасів до неї, пристроїв та патронів

до них. Дублікати ключів повинні зберігатися в опечатаному пеналі

в керівника юридичної особи, на ім'я якого видано дозвіл на

зберігання зброї, основних частин зброї і бойових припасів до неї,

пристроїв та патронів до них."; пункт 11.7 після слів "зброя" у відповідних відмінках

доповнити словами "основні частини зброї" у відповідних відмінках,

слова "зазначені патрони" замінити словами "патрони до них" у

відповідних відмінках; пункт 11.10 після слова "зброї" доповнити словами ", основних

частин зброї".

3.6. У главі 12: назву глави викласти в такій редакції: "12. Придбання, зберігання та носіння, перевезення

мисливської вогнепальної нарізної і гладкоствольної зброї, бойових

припасів до неї, основних частин зброї, пневматичної, охолощеної

та холодної зброї, пристроїв та патронів до них громадянами"; пункт 12.1 після слова "гладкоствольної зброї", "нарізної

зброї", "пневматичної зброї" доповнити словами "та основних частин

до неї", а після слова "холодної" доповнити словом ", охолощеної"; у пункті 12.2: абзац перший після слова "холодної" доповнити словами

"та охолощеної"; абзаци четвертий та п'ятий доповнити словами "(крім

охолощеної зброї)"; абзац сьомий викласти в такій редакції: "копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України."; абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "Дозволи на придбання, зберігання та носіння зброї, пристроїв

оформляються, переоформляються після проведення органами

внутрішніх справ у встановленому порядку перевірок, тривалість

яких не повинна перевищувати один місяць, щодо відсутності

обставин, визначених у пункті 5.1 глави 5 розділу I цієї

Інструкції, та достовірності документів, які подані для отримання,

перереєстрації зазначених дозволів."; в абзаці десятому слово "ксерокопію" замінити словом "копію"; доповнити пункт після абзацу десятого абзацами одинадцятим -

п'ятнадцятим такого змісту: "Для одержання в органах внутрішніх справ дозволу на

придбання основних частин до мисливської вогнепальної зброї

громадянами подаються: заява щодо видачі дозволу на придбання основних частин зброї

на ім'я керівника органу внутрішніх справ за місцем проживання

заявника; копія дозволу на право зберігання, носіння зброї відповідного

виду, моделі; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з

відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної

операції про внесення коштів за надання відповідної платної

послуги. Заміна основних частин зброї, в майстернях, які мають

ліцензії МВС України, здійснюється без отримання додаткового

дозволу на їх придбання.". У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом

шістнадцятим; пункт 12.3 після слів "гладкоствольної зброї" доповнити

словами "основних частин зброї", слово "заяви" замінити словом

"рапорту", після слів "платної послуги" доповнити словами ",

копії 1, 2 та 11 сторінок паспорта громадянина України."; пункт 12.4 після слів "гладкоствольна зброя" доповнити

словами "основні частини зброї, охолощена,"; у пункті 12.5: абзац перший після слова "холодної" доповнити словами

"і охолощеної"; абзац шостий доповнити словами "(крім охолощеної зброї)"; доповнити пункт після абзацу тринадцятого абзацами

чотирнадцятим та п'ятнадцятим такого змісту: "За відсутності в громадянина зазначеного вище дозволу

мисливські ножі придбаваються за дозволом на право придбання

холодної зброї в порядку, установленому пунктом 12.2 цієї глави. У разі неможливості зробити в дозволі на право зберігання та

носіння мисливської зброї відмітку про придбання ножа магазином

видається довідка, яка в 10-денний строк разом з відповідною

заявою про реєстрацію подається власником до органу внутрішніх

справ за місцем реєстрації мисливської зброї". У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - вісімнадцятий вважати

відповідно шістнадцятим - двадцятим; доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "Власниками пристроїв до заяви додаються документи, які

підтверджують статус особи щодо права їх придбання, зберігання і

носіння. Перереєстрація (продовження строку дії дозволу на зберігання

та носіння) охолощеної зброї не проводиться."; у пункті 12.12: абзац перший після слів "бойові припаси до неї" доповнити

словами "основні частини зброї", слова "зазначені патрони"

замінити словами "патрони до них"; абзац другий після слів "зареєстрована зброя" доповнити

словами "основні частини зброї та", після слів "в разі їх

відсутності -" доповнити словами "в органах внутрішніх справ або",

після слів "про передачу зброї" доповнити словами ", основних

частин зброї"; у пункті 12.13 після слів "у розрядженому стані" доповнити

словами "та знаходитися у спеціальному чохлі, кейсі, футлярі

тощо"; а друге речення цього абзацу викласти в такій редакції:

"Під час перенесення або перевезення зброї та боєприпасів до неї,

основних частин зброї, пристроїв та патронів до них власник

зобов'язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право

зберігання та носіння такої зброї, основних частин зброї та

пристроїв."; у пункті 12.14: абзац перший після слів "мисливська зброя" доповнити словами

"основні частини зброї,", після слова "холодна" доповнити словом

"охолощена", слово "державний" замінити словом "митний", а після

слів "перевезення зброї" доповнити словами "територією України"; абзац другий після слів "на перевезення зброї" доповнити

словами "через митний кордон України"; доповнити пункт новими абзацами такого змісту: "Дозвіл на перевезення через митний кордон України нагородної

вогнепальної зброї, врученої відповідно до законодавства України

іноземцям, оформляється відповідно до листа (клопотання) органу

державної влади, який здійснював нагородження. До листа

(клопотання) додаються: засвідчена в установленому законодавством порядку копія

документа про нагородження зброєю; копії 1 та 2 сторінок паспорта особи, якій вручено нагородну

зброю; платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з

відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної

операції про внесення коштів за надання відповідної платної

послуги"; пункт 12.15 викласти в такій редакції: "12.15. Дозволено оформлення документів в органах внутрішніх

справ про передачу мисливської вогнепальної (за наявності основних

частин зброї), пневматичної, холодної і охолощеної зброї,

пристроїв від одного власника іншому, а також переоформлення

мисливської вогнепальної (за наявності основних частин зброї),

пневматичної, холодної і охолощеної зброї та пристроїв від особи,

яка їх успадкувала після смерті власника, особі, що має дозвіл

органів внутрішніх справ на їх придбання."; у пункті 12.16: абзац перший викласти в такій редакції: "12.16. У разі смерті власника нагородна, нарізна вогнепальна

та інша зброя військових зразків, мисливська нарізна або

гладкоствольна вогнепальна зброя, основні частини зброї та бойові

припаси до неї, пневматична, холодна та охолощена зброя, пристрої

та патрони до них у п'ятиденний строк здаються близькими особами

до органів внутрішніх справ на тимчасове зберігання до вирішення

питання щодо спадкування майна (але на строк не більше шести

місяців)."; абзац третій викласти в такій редакції: "Якщо серед спадкоємців немає осіб, які мають право на

зберігання зброї, основних частин зброї, пристроїв, то зброя,

основні частини зброї і пристрій у місячний строк після строку,

указаного в абзаці першому цього пункту, повинні бути реалізовані

в установленому законодавством України порядку особі, що має

дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї, основних

частин зброї, пристрою, або здані на реалізацію в магазин з

торгівлі зброєю, спеціальними засобами активної оборони."; доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "У разі позбавлення нагородженого відзнаки на підставі

рішення суду, наказу органу, що вручив відзнаку, та в випадках,

передбачених відповідними актами законодавства України, зброя

підлягає здачі до органу внутрішніх справ, дозвіл на нагородну

зброю анулюється, а до обліків ІІПС вносяться відповідні зміни."; пункт 12.17 викласти в такій редакції: "12.17. Мисливська вогнепальна зброя, основні частини зброї,

пневматична зброя, пристрій, що визнані комісією з визначення

технічного стану зброї, пристрою не придатними для подальшого

користування (не підлягають ремонту), не реєструються (не

перереєстровуються). У місячний строк від дати прийняття комісією

рішення про визнання їх непридатними вони здаються власником до

органів внутрішніх справ безкоштовно для знищення або приводяться

підприємством чи майстернею з виготовлення і ремонту вогнепальної

та холодної зброї, пристроїв у стан, що унеможливлює здійснення

пострілу без спеціальних ремонтних робіт, і знімається з обліку."; пункт 12.18 після слів "втрати зброї" доповнити словами ",

основних частин зброї, пристрою"; у пунктах 12.19 та 12.20 після слова "вогнепальної" доповнити

словом "зброї (разом із основними частинами зброї - за

наявності)", після слів "холодної" доповнити словом

", охолощеної"; пункт 12.21 викласти в такій редакції: "12.21. При проведенні кримінального провадження тимчасове

вилучення чи накладення арешту на вогнепальну зброю (на основні

частини зброї - за наявності), бойові припаси до неї, пневматичну,

холодну і охолощену зброю, пристрої та патрони до них, а також

нагородну зброю, що належать особам, здійснюється в порядку,

установленому статтями 167-175 Кримінального процесуального

кодексу України ( 4651-17 )."; пункт 12.22 після слів "вогнепальної зброї" доповнити словами

", основних частин зброї, пристроїв"; пункт 12.23 глави 12 викласти в такій редакції: "12.23. При здачі до органів внутрішніх справ мисливської

вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї,

пристроїв, які не були зареєстровані в органах внутрішніх справ,

але можуть перебувати у власності громадян України, для подальшої

реєстрації в особисте користування оформлення документів

здійснюється в порядку, передбаченому пунктами 12.2, 12.3, 12.5,

12.15 цієї глави. При цьому в дозволі на придбання зброї, пристрою

вказуються марка, калібр, номер зброї та зазначається, що

оформлення проводиться відповідно до пункту 12.23 глави 12

розділу II цієї Інструкції. Органами внутрішніх справ обов'язково

здійснюється перевірка кожної одиниці зброї за обліками

МВС України як викраденої, втраченої, знайденої."; доповнити главу новим пунктом такого змісту: "12.24. Громадянам, які мають у власності мисливську

гладкоствольну зброю, дозволяється придбання, зберігання та

перевезення затворів (затворів із затворними рамами) до зброї

відповідної моделі (за наявності дозволу на право зберігання та

носіння такої зброї) без отримання додаткового дозволу органів

внутрішніх справ на їх придбання.".

4. У розділі III:

4.1. У пункті 14.1 глави 14: в абзаці другому слова "органів Держнаглядохоронпраці

України" замінити словами "Державної служби гірничого нагляду та

промислової безпеки України (далі - Держгірпромнагляд України)"; в абзаці третьому слово "Держнаглядохоронпраці" замінити

словом "Держгірпромнагляду".

4.2. У главі 18: пункти 18.1 та 18.2 після слів "перевезення" доповнити

словами "територією України"; у пункті 18.3: слова "в межах" замінити словами "через митний кордон"; в абзаці другому слово "видавання" замінити словом "видачі",

а після слова "компонентів" доповнити словами "(експорт/імпорт)"; абзац четвертий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий - восьмий вважати абзацами

четвертим - сьомим відповідно; в абзаці четвертому слово "Держнаглядохоронпраці" замінити

словом "Держгірпромнагляду"; абзац шостий виключити; пункт 18.4 після слів "перевезення" доповнити словами

"територією України".

5. У тексті Інструкції ( z0637-98 ) абревіатури "УПП", "ВПП",

"УДПП" замінити відповідно абревіатурами "УГБ", "ВГБ",

"УДСЛ та ДОН", слова "та зазначених патронів" замінити словами

"патронів до них" у відповідних відмінках, у тексті Інструкції та

додатках 25-27, 28, 32, 33, 39 до неї слово

"Держнаглядохоронпраці" замінити словом "Держгірпромнагляд" у

відповідних відмінках.

6. Додаток 38 до Інструкції ( z0637-98 ) виключити. У зв'язку з цим додатки 39-43 вважати відповідно

додатками 38-42. Посилання в тексті на додатки 39-43 замінити посиланнями на

додатки 38-42.

Начальник Департаменту

громадської безпеки

МВС України О.О.Крикун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 20.09.2013 — 2013 р., № 70, стор. 282, стаття 2598, код акта 68702/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -