<<
>>

Наказ МВС України від 07.08.2015  № 952 "Про затвердження Порядку нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету". МВС України. 2015

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2015  № 952

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 серпня 2015 р.

за № 1023/27468

Про затвердження Порядку нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

Відповідно до статті 143 Кодексу законів про працю України, розділу II Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551-XIV, та з метою визначення порядку нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, що додається.

2. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України генерал-полковника Назаренка В.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Державної прикордонної служби України

Голова Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

Голова Професійної спілки працівників

державних установ України

В.О.

Назаренко

Г.В. Осовий

Т.В. Нікітіна


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

07.08.2015  № 952

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 серпня 2015 р.

за № 1023/27468

ПОРЯДОК

нагородження особового складу Державної прикордонної служби України, інших осіб цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює механізм представлення до нагородження особового складу Державної прикордонної служби України (далі – Держприкордонслужба), інших осіб та порядок вручення їм цінного подарунка, придбаного за рахунок коштів державного бюджету.

2. У Держприкордонслужбі нагородження цінним подарунком є видом заохочення за зразкове виконання військового та службового обов'язків, старанність, ініціативу, високий професіоналізм, мужність та героїзм, виявлені під час охорони кордонів України, та активну участь у наданні допомоги в охороні кордонів України.

Цінний подарунок – це предмет особистого користування, виріб мистецтва або предмет побутового призначення, придбаний за рахунок коштів державного бюджету.

3. На цінний подарунок може бути нанесений дарчий напис.

4. Вартість цінного подарунка (з урахуванням вартості дарчого напису), придбаного за рахунок коштів державного бюджету, не повинна перевищувати 50 відсотків розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, установленої на 01 січня поточного року.

5. Цінним подарунком нагороджуються:

особовий склад органів та підрозділів Держприкордонслужби;

працівники Держприкордонслужби;

особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, можуть нагороджуватися цінним подарунком після звільнення з військової служби (роботи) та виходу на пенсію;

інші особи.

6. Цінним подарунком можуть бути нагороджені громадяни України за активну участь у наданні допомоги в охороні державного кордону України.

7. В Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі – Адміністрація Держприкордонслужби) про нагородження цінним подарунком видається відповідний наказ за підписом Голови Державної прикордонної служби України (далі – Голова Держприкордонслужби) або особи, яка виконує його обов’язки.

8. У регіональних управліннях та підпорядкованих органах видається наказ за підписом начальника регіонального управління, органу Держприкордонслужби або особи, яка виконує його обов’язки.

У навчальних закладах Держприкордонслужби видається наказ за підписом ректора (начальника навчального центру) цього закладу або особи, яка виконує його обов’язки.

II. Порядок подання до нагородження цінним подарунком

1. Подання до нагородження цінним подарунком Голові Держприкордонслужби або особі, яка виконує його обов’язки, вносять:

1) перший заступник Голови Держприкордонслужби, заступник Голови Держприкордонслужби стосовно:

керівників структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби;

начальників регіональних управлінь, ректора Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, начальника Навчального центру підготовки молодших спеціалістів імені генерал-майора Ігоря Момота, начальників органів безпосереднього підпорядкування;

громадян України;

2) керівники структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби стосовно підпорядкованого особового складу Адміністрації Держприкордонслужби;

3) начальники регіональних управлінь, органів безпосереднього підпорядкування стосовно підпорядкованого особового складу.

2. Подання до нагородження цінним подарунком начальникам регіональних управлінь, органів безпосереднього підпорядкування, ректору (начальнику) навчального закладу або особі, яка виконує його обов’язки, вносять керівники підпорядкованих органів або підрозділів.

3. Пропозиції щодо висунення кандидатур до нагородження цінним подарунком розглядаються:

на нарадах структурних підрозділів Адміністрації Держприкордонслужби, регіональних управлінь, органів Держприкордонслужби;

на вчених радах навчальних закладів.

4. Про результати розгляду кандидатур, що висуваються до нагородження цінним подарунком, складається протокол, який додається до подання.

5. Подання до нагородження особи цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету, складається за формою, установленою додатком 1 до цього Порядку, кадровим підрозділом або працівником, який згідно з посадовими обов’язками відповідає за ділянку роботи з кадрового забезпечення.

6. У разі якщо нагородження цінним подарунком приурочується до ювілейних дат, професійних свят, подання до нагородження вносяться не пізніше ніж за місяць до відповідної дати.

7. Подання опрацьовуються управлінням кадрового забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби, розглядаються Нагородною комісією Держприкордонслужби, пропозиції якої разом з проектом наказу про нагородження доповідаються Голові Держприкордонслужби або особі, яка виконує його обов’язки.

У регіональних управліннях, навчальних закладах, органах Держприкордонслужби подання опрацьовуються підрозділами кадрового забезпечення, після чого проект наказу про нагородження доповідається начальнику, ректору або особі, яка виконує його обов’язки.

III. Порядок вручення цінних подарунків

1. Цінні подарунки вручаються в урочистій обстановці Головою Держприкордонслужби або за його дорученням іншою посадовою особою, про що складається протокол вручення цінного подарунка згідно з додатком 2 до цього Порядку.

У регіональних управліннях, навчальних закладах, органах Держприкордонслужби цінний подарунок вручається начальниками цих управлінь (органів), у навчальних закладах – ректором або за його дорученням іншою посадовою особою.

2. Протокол вручення цінного подарунка, підписаний особою, яка здійснювала вручення, надсилається протягом 10 днів від дати вручення, але не пізніше останнього робочого дня поточного місяця:

до управління кадрового забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби за наказом Голови Держприкордонслужби або особи, яка виконувала його обов’язки;

до підрозділів кадрового забезпечення регіональних управлінь, навчальних закладів, органів Держприкордонслужби за наказом, виданим керівником цього органу або особою, яка виконувала його обов’язки.

3. Копія протоколу в зазначений строк подається до бухгалтерської служби.

4. В особовій справі (трудовій книжці) нагородженої особи робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження цінним подарунком.

Т.в.о. начальника

Департаменту юридичного

забезпечення Міністерства

внутрішніх справ України

полковник міліції

В.В. Жиденко


Додаток 1

до Порядку нагородження

особового складу Державної

прикордонної служби України,

інших осіб цінним подарунком,

придбаним за рахунок коштів

державного бюджету

(пункт 5 розділу II)

ПОДАННЯ

до нагородження особи цінним подарунком, придбаним за рахунок коштів державного бюджету

Додаток 2

до Порядку нагородження

особового складу Державної

прикордонної служби України,

інших осіб цінним подарунком,

придбаним за рахунок коштів

державного бюджету

(пункт 1 розділу III)

ПРОТОКОЛ

вручення цінного подарунка


Документи та файли

Сигнальний документ — f447480n61.doc
Сигнальний документ — f447480n62.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.09.2015 — 2015 р., № 73, стор. 95, стаття 2409, код акта 78472/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -