<<
>>

Наказ МВС України від 07.09.2005 N 755 " Про затвердження Змін до наказу МВС України від 11.01.99 N 17". МВС України. 2005

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

07.09.2005 N 755

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 січня 2006 р.

за N 38/11912

Про затвердження Змін до наказу

МВС України від 11.01.99 N 17

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 17 ( z0264-99 ) від 11.01.99, до якого вносились зміни }

На виконання пункту 16 Положення про державну реєстрацію

нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої

влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають

права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий

характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

28.12.92 N 731 ( 731-92-п ), а також з метою приведення

нормативно-правових актів МВС України, що регламентують діяльність

дозвільної системи, у відповідність до законодавства України

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до наказу МВС України від 11.01.99 N 17

( z0264-99 ) "Про затвердження Інструкції про порядок видачі

міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,

підприємствам, установам, організаціям, господарським об'єднанням

та громадянам дозволів на право відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів, а

також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на

виготовлення печаток і штампів, та затвердження Умов і правил

провадження діяльності з відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення печаток і штампів",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.04.99 за

N 264/3557 (зі змінами), (додаються).

2. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві та Київській області, УМВС України в областях,

місті Севастополі, УМВС України на транспорті, ректорам вищих

навчальних закладів МВС України організувати вивчення та неухильне

виконання вимог цього наказу особовим складом зацікавлених органів

і підрозділів внутрішніх справ України.

3. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві та Київській області, УМВС України в областях та місті

Севастополі:

3.1. Передбачити в міськ-, рай-, органах внутрішніх справ,

крім уже визначених, спеціальний день прийому юридичних та

фізичних осіб з питань видачі дозволів на оформлення замовлень на

виготовлення печаток і штампів, їх знищення та видачі відповідних

квитанцій, не виключаючи вирішення зазначених питань у всі інші

встановлені дні прийому;

3.2.

На вході до службового кабінету працівника підрозділу

дозвільної системи обладнати окремий стенд зі зразками документів,

потрібних для одержання дозволу на оформлення замовлень на

виготовлення печаток і штампів, квитанцій про їх знищення, а також

витягами із законодавчих актів про відповідальність за порушення

правил обігу печаток і штампів.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-майора міліції Рудіка В.М.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

07.09.2005 N 755

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 січня 2006 р.

за N 38/11912

ЗМІНИ

до наказу МВС України від 11.01.99 N 17

"Про затвердження Інструкції про порядок

видачі міністерствам та іншим центральним органам

виконавчої влади, підприємствам, установам,

організаціям, господарським об'єднанням

та громадянам дозволів на право відкриття

та функціонування штемпельно-граверних

майстерень, виготовлення печаток і штампів,

а також порядок видачі дозволів на оформлення

замовлень на виготовлення печаток і штампів,

та затвердження Умов і правил провадження

діяльності з відкриття та функціонування

штемпельно-граверних майстерень, виготовлення

печаток і штампів", зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України

28.04.99 за N 264/3557 (зі змінами)

1. У наказі МВС України від 11.01.99 N 17 ( z0264-99 ) "Про

затвердження Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим

центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,

організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на

право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень,

виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на

оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів, та

затвердження Умов і правил провадження діяльності з відкриття та

функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення

печаток і штампів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України

28.04.99 за N 264/3557 (далі - наказ), унести такі зміни:

1.1. У преамбулі наказу ( z0264-99 ): слово "постанов" замінити словом "постанови"; слова та цифри "від 25 травня 1998 р. N 740 ( 740-98-п ) "Про

порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності"

та" виключити.

1.2. У пункті 2 наказу ( z0264-99 ): абревіатуру "УМВСТ" замінити абревіатурою та словами "УМВС

України на транспорті"; слова "відділу спецміліції МВС України та ректорам вищих

закладів освіти" замінити словами "та ректорам вищих навчальних

закладів".

1.3. У пункті 3 наказу ( z0264-99 ): абревіатуру "ГУАСМ" замінити абревіатурою "ДГБ"; слово "служби" виключити.

2. В Інструкції про порядок видачі міністерствам та іншим

центральним органам виконавчої влади, підприємствам, установам,

організаціям, господарським об'єднанням та громадянам дозволів на

право відкриття та функціонування штемпельно-граверних майстерень,

виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на

оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів,

затвердженій наказом МВС України від 11.01.99 N 17 ( z0264-99 ),

зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 28.04.99 за

N 264/3557 (далі - Інструкція), унести такі зміни:

2.1. Слова "Головне управління адміністративної служби

міліції" та "відділ дозвільної системи ГУАСМ МВС" в усіх відмінках

замінити словами "Департамент громадської безпеки" і "управління

дозвільної системи та ліцензування ДГБ МВС" у відповідних

відмінках, а також абревіатуру "ГУАСМ" замінити абревіатурою

"ДГБ".

2.2. У пункті 1.1 Інструкції ( z0264-99 ): слово "постанов" замінити словом "постанови"; слова та цифри "від 25 травня 1998 р. N 740 ( 740-98-п ) "Про

порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності"

та" виключити.

2.3. В абзаці другому пункту 2.2.1 та абзаці третьому

пункту 2.3.2 Інструкції ( z0264-99 ) абревіатуру "УАСМ" доповнити

абревіатурою "ВАСМ".

2.4. Підпункт 2 пункту 3.1.2 Інструкції ( z0264-99 )

доповнити абзацом другим такого змісту: "Управління, відділи адміністративної служби міліції ГУМВС

України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській

області, УМВС України в областях та місті Севастополі, здійснюючи

функції дозвільної системи, можуть видавати дозволи на оформлення

замовлень на виготовлення печаток і штампів юридичним і фізичним

особам-підприємцям, перерахованим у підпункті 3 цього пункту".

2.5. Підпункт "ґ" пункту 3.1.3 Інструкції ( z0264-99 ): після слова "справ" доповнити словами "з якого часу в

займаній посаді". 2.5.1. Пункт 3.1.3 Інструкції ( z0264-99 ) доповнити новим

підпунктом такого змісту: "д) про перереєстрацію особи (у разі такої), отримання

дубліката свідоцтва про реєстрацію та з чим це пов'язано,

існування непорозумінь щодо користування печатками і штампами

(несвоєчасна передача від одного керівника іншому, розгляд справ

щодо користування печатками в судових інстанціях тощо). У разі

відсутності таких даних це також відображається в заяві. Повноваження керівника юридичної особи засвідчуються довідкою

з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України".

2.6. Пункт 3.1.4 Інструкції ( z0264-99 ): в абзаці п'ятому підпункту 2 слово "п'яти" замінити словом

"трьох".

2.7. У пункті 3.1.5 слова та цифри "абзацом 2 пункту 3.1.4

частини 3 цієї Інструкції" замінити словами та цифрами

"підпунктом 2) пункту 3.1.4 цієї Інструкції".

2.8. Пункт 3.1.8 Інструкції ( z0264-99 ) виключити.

Відповідно пункти 3.1.9-3.1.15 Інструкції вважати

пунктами 3.1.8-3.1.14.

2.9. Пункт 3.3.4 Інструкції ( z0264-99 ) доповнити таким

реченням: "Іноземна мова в написах на печатках і штампах може

використовуватись відповідно до законодавства, чинних міжнародних

договорів та норм міжнародного права".

2.10. Пункт 3.4.1 Інструкції ( z0264-99 ) викласти в такій

редакції: "3.4.1. Відповідальність і контроль за дотриманням порядку

зберігання печаток і штампів, а також законністю користування ними

покладається на керівників підприємств, установ і організацій,

господарських об'єднань, суб'єктів господарської діяльності. Контроль за виготовленням, зберіганням та використанням

печаток і штампів покладається на канцелярії та осіб,

відповідальних за діловодство (у разі наявності таких). При зміні керівника печатки і штампи передаються

новопризначеному керівнику за актом. Керівники підприємств, установ і організацій, господарських

об'єднань, суб'єктів підприємницької діяльності, інших

організаційних форм підприємництва, діяльність яких передбачена

чинним законодавством України, у разі потреби можуть своїм наказом

покласти відповідальність за зберігання і користування печатками і

штампами на одного з безпосередньо підлеглих їм працівників. Обов'язковому обліку підлягають печатки і штампи з повним

найменуванням організацій. Порядок обліку, зберігання і

використання інших видів печаток, штампів визначається

відповідними відомчими інструкціями. Облік печаток і штампів ведеться в журналі обліку та видачі

печаток і штампів (додаток 12). Журнал обліку печаток і штампів

включається до номенклатури справ, його аркуші нумеруються,

прошиваються і опечатуються. Печатки і штампи повинні зберігатися в сейфах або металевих

шафах. Перевірка наявності печаток і штампів здійснюється щорічно

комісією, призначеною наказом керівника організації. Про перевірки

наявності печаток і штампів робляться відмітки в журналі обліку та

видачі печаток і штампів після останнього запису. У разі порушення

правил обліку, зберігання і використання печаток і штампів комісія

проводить службове розслідування, результати якого оформлюються

актом довільної форми та доводяться до відома керівника

організації".

2.11. Доповнити Інструкцію ( z0264-99 ) додатком 12 такого

змісту:

"Додаток 12

до Інструкції про порядок

видачі міністерствам

та іншим центральним органам

виконавчої влади,

підприємствам, установам,

організаціям, господарським

об'єднанням та громадянам

дозволів на право відкриття

та функціонування

штемпельно-граверних

майстерень, виготовлення

печаток і штампів,

а також порядок видачі

дозволів на оформлення

замовлень на виготовлення

печаток і штампів

ЖУРНАЛ

обліку та видачі печаток і штампів

------------------------------------------------------------------ | N |Відбитки | Кому видано |Дата |Приміт-| |з/п|печаток і |-------------------------------|поверне-|ка | | |штампів |найменування|прізвище |дата і |ння і | | | | |підрозділу, |та |розписка|розписка| | | | |в якому |ініціали |про |про | | | | |зберігаються|відпові- |отриман-|прийман-| | | | |печатки і |дальної |ня |ня | | | | |штампи |особи | | | | ------------------------------------------------------------------

2.12. У додатку 2 до Інструкції ( z0264-99 ) абревіатуру

"ГУАСМ" замінити абревіатурою "ДГБ", слова "Головним управлінням

адміністративної служби міліції" в усіх відмінках замінити словами

"Департаментом громадської безпеки".

3. В Умови і правила провадження діяльності з відкриття та

функціонування штемпельно-граверних майстерень, виготовлення

печаток і штампів ( z0265-99 ), затверджені наказом МВС України

від 11.01.99 N 17 ( z0264-99 ), зареєстровані у Міністерстві

юстиції України 28.04.99 за N 265/3558 (далі - Умови і правила)

унести такі зміни:

3.1. У пункті 2.2 Умов і правил ( z0264-99 ): в абзаці першому слова "пожежного нагляду" виключити. 3.1.1. Пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту: "На вікнах замість ґрат, а також замість дверей можуть

використовуватися металеві ролети, скло, жалюзі, які відповідають

заходам безпеки".

3.2. Абзаци другий та третій пункту 6 Умов і правил

( z0265-99 ) викласти в такій редакції: "штемпельно-граверні майстерні та дільниці приймають від

центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб

незалежно від організаційно-правових форм та форми власності і

фізичних осіб замовлення на виготовлення круглих печаток, у тому

числі із зображенням Державного Герба України, металевих печаток

для посвідчень, перепусток, металевих гербових печаток, кутових

(бланкових) штампів, з обов'язковим додаванням до листів і заяв

зразків (ескізів) печаток і штампів та дозволів органів внутрішніх

справ на їх виготовлення. Ескізи виконуються чітко та розбірливо.

Примірники з виправленнями в роботу не приймаються. Усі інші печатки і штампи та вироби: пломбіратори, факсиміле,

штемпелі, бракерувальні штампи і тавра, металеві печатки для

опечатування шаф, штампи бірок на продукцію із зазначенням

відправника вантажу, штампи для вхідної та вихідної пошти,

інвентарні штампи для бібліотек тощо виготовляються

штемпельно-граверними майстернями (дільницями) без дозволів

органів внутрішніх справ, але обов'язково за клопотаннями

центральних органів виконавчої влади, інших юридичних осіб,

незалежно від організаційно-правових форм та форми власності і

фізичних осіб, для яких призначаються ці вироби".

Начальник Департаменту

громадської безпеки

МВС України В.І.Маєвський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.02.2006 — 2006 р., № 3, стор. 265, стаття 126, код акта 34977/2006

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -