<<
>>

Наказ МВС України від 08.07.2013 N 652 " Про внесення змін до наказу МВС України від 28 липня 2004 року N 842". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

08.07.2013 N 652

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2013 р.

за N 1311/23843

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Міністерства внутрішніх справ

N 88 ( z0348-19 ) від 06.02.2019 }

Про внесення змін до наказу МВС України

від 28 липня 2004 року N 842

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

внутрішніх справ

N 920 ( z1472-17 ) від 13.11.2017 }

Відповідно до статті 15 Закону України "Про центральні органи

виконавчої влади" ( 3166-17 ), підпункту 44 пункту 4 Положення про

Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом

Президента України від 6 квітня 2011 року N 383 ( 383/2011 ), та з

метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до

законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Унести до наказу Міністерства внутрішніх справ України від

28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, такі зміни: 1) пункт 1.1 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.2-1.14 вважати відповідно пунктами

1.1-1.13; 2) пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Положення про відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; 3) пункт 1.9 викласти в такій редакції: "1.9. Табель матеріально-технічної належності відділів

(відділень, секторів) психологічного забезпечення управлінь

(відділів) кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь

МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві

та Севастополі, на транспорті"; 4) пункт 2 викласти в такій редакції: "2. Керівникам структурних підрозділів МВС України,

начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на

транспорті, науково-дослідних установ, ректорам вищих навчальних

закладів системи МВС України:

2.1. З метою навчання особового складу методам профілактики

та подолання негативних психічних станів, прийомам саморегуляції,

розвитку навичок розв'язання проблемних життєвих ситуацій,

формування психологічної упевненості у складних ситуаціях

професійної діяльності використовувати потенціал існуючих в

органах та підрозділах внутрішніх справ, частинах внутрішніх

військ, вищих навчальних закладах МВС психотренінгових комплексів,

кабінетів психоемоційної регуляції та психологічних смуг перешкод.

2.2. Забезпечити проведення з працівниками, які вперше

призначаються на керівні (командні) посади,

інструктивно-методичних занять щодо цілей, форм і методів

здійснення психопрофілактичної роботи в системі МВС, організації

та планування зазначеного напрямку діяльності у підпорядкованих

колективах.

2.3. Організувати проведення занять з особовим складом

органів внутрішніх справ з питань прихильності до здорового

способу життя, попередження травматизму, проявів девіантної

поведінки, соціально-психологічної дезадаптації, суїцидальних

проявів, інших надзвичайних подій серед працівників та

профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. До проведення занять залучати

підготовлених працівників кадрових апаратів, фахівців служби

психологічного забезпечення, медичних працівників закладів охорони

здоров'я, представників неурядових та громадських організацій."; 5) пункт 3 виключити. У зв'язку з цим пункти 4-6 вважати відповідно пунктами 3-5.

2. Затвердити Зміни до додатків до наказу МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, що додаються.

3. Департаменту кадрового забезпечення МВС України

(Дивак М.М.) забезпечити в установленому законодавством порядку

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони

здоров'я України Р.Богатирьова

Президент Національної

академії наук України

академік НАН України Б.Є.Патон

Заступник Міністра -

керівник апарату

Міністерства освіти

і науки України О.С.Дніпров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

08.07.2013 N 652

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

2 серпня 2013 р.

за N 1311/23843

ЗМІНИ

до додатків до наказу МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 )

"Про подальший розвиток служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України"

1. Унести до Положення про службу психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України,

затвердженого наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842

( z1365-04 ) "Про подальший розвиток служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2004 року за N 1365/9964, такі зміни: слова "Центр практичної психології при МВС України" у всіх

відмінках замінити словами "відділ психологічного забезпечення

Управління соціально-гуманітарної та психологічної роботи

Департаменту кадрового забезпечення МВС України" у відповідних

відмінках; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "Центри практичної психології при головних управліннях

МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській

області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та

на транспорті" замінити словами "відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; слова "центри практичної психології при ГУМВС, УМВС" у всіх

відмінках замінити словами "відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС" у відповідних

відмінках; слова "Центру практичної психології при ГУМВС (УМВС)"

замінити словами "відділу (відділення, сектору) психологічного

забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС"; слова "Центр практичної психології" замінити словами "відділ

(відділення, сектор) психологічного забезпечення"; слова "Департаменту роботи з персоналом" замінити словами

"Департаменту кадрового забезпечення"; слова "органи, підрозділи по роботі з персоналом" у всіх

відмінках замінити словами "підрозділи кадрового забезпечення" у

відповідних відмінках.

2. Унести до Положення про Центр практичної психології при

головних управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в

областях, місті Севастополі та на транспорті ( z1366-04 ),

затвердженого наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842

( z1365-04 ) "Про подальший розвиток служби психологічного

забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх

справ України", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України

27 жовтня 2004 року за N 1366/9965, такі зміни: 1) назву цього Положення ( z1366-04 ) викласти в такій

редакції: "Положення про відділи (відділення, сектори) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних

управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті"; 2) у тексті цього Положення ( z1366-04 ): слова "Центр практичної психології при головних управліннях

МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській

області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та

на транспорті" замінити словами "відділ (відділення, сектор)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "Центр практичної психології" в усіх відмінках замінити

словами "відділ (відділення, сектор) психологічного забезпечення"

у відповідних відмінках; слова "Центр практичної психології при ГУМВС (УМВС)" у всіх

відмінках замінити словами "відділ (відділення, сектор)

психологічного забезпечення У(В)КЗ ГУМВС, УМВС" у відповідних

відмінках; слова "Департаменту роботи з персоналом" замінити словами

"Департаменту кадрового забезпечення"; 3) у главі 1: пункт 1.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.3-1.24 вважати відповідно

пунктами 1.2-1.23; пункт 1.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.9-1.23 вважати відповідно пунктами

1.8-1.22; пункт 1.14 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.15-1.22 вважати відповідно пунктами

1.14-1.21; пункт 1.14 викласти в такій редакції: "1.14. Для здійснення професійної діяльності відділу

(відділення, сектору) психологічного забезпечення виділяються

робочі кабінети, персональна електронно-обчислювальна, аудіо-,

відеотехніка відповідно до затвердженого Табеля

матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; пункт 1.19 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.20, 1.21 вважати відповідно пунктами

1.19, 1.20; 4) підпункт 4.1.2 пункту 4.1 глави 4 виключити. У зв'язку з цим підпункти 4.1.3, 4.1.4 вважати відповідно

підпунктами 4.1.2, 4.1.3; 5) назву глави 5 викласти в такій редакції:

"5. Основні завдання та функції

практичного психолога окремого підрозділу".

3. Унести до Положення про психолого-педагогічне

супроводження навчально-виховного процесу у навчальних закладах

МВС України ( z1367-04 ), затвердженого наказом МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1367/9966, такі зміни: 1) у тексті цього Положення ( z1367-04 ): слова "проректору по роботі з персоналом навчального закладу

МВС України" замінити словами "проректору навчального закладу МВС

України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "проректору навчального закладу МВС України по роботі з

персоналом" замінити словами "проректору навчального закладу МВС

України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "проректору навчального закладу по роботі з персоналом"

замінити словами "проректору навчального закладу МВС України з

кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС"

замінити словами "відділів (секторів, відділень) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС,

УМВС"; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; 2) у главі 1: пункт 1.11 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.12-1.21 вважати відповідно пунктами

1.11-1.20; пункт 1.12 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.13-1.20 вважати відповідно пунктами

1.12-1.19; пункт 1.13 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.14-1.19 вважати відповідно пунктами

1.13-1.18; пункт 1.15 викласти в такій редакції: "1.15. Підрозділи психологічного забезпечення навчальних

закладів МВС України розташовуються у спеціально виділених

приміщеннях із дотриманням відповідних санітарно-гігієнічних вимог

та забезпеченням ефективного функціонування. Вони обладнуються

відповідною обчислювальною та організаційною технікою, допоміжними

технічними засобами відповідно до затвердженого Табеля

матеріально-технічної належності відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті".

4. Унести до Положення про групу посиленої психологічної

уваги в органах внутрішніх справ України та навчальних закладах

МВС України ( z1368-04 ), затвердженого наказом МВС України

від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1368/9967, такі зміни: слова "Центру практичної психології при ГУМВС України в

Автономній Республіці Крим, м. Києві та Київській області, УМВС

України в областях, м. Севастополі та на транспорті" замінити

словами "відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення

управлінь (відділів) кадрового забезпечення головних управлінь,

управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі, на транспорті"; слова "проректора по роботі з персоналом навчального закладу

МВС України" замінити словами "проректора навчального закладу МВС

України з кадрового забезпечення та міжнародної діяльності".

5. Унести до Інструкції про порядок поглибленого

психологічного обстеження кандидатів на керівні посади органів

внутрішніх справ України ( z1371-04 ), затвердженої наказом МВС

України від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший

розвиток служби психологічного забезпечення оперативно-службової

діяльності органів внутрішніх справ України", зареєстрованої у

Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1371/9970,

такі зміни: слова "центри практичної психології при ГУМВС, УМВС" в усіх

відмінках замінити словами "відділи (відділення, сектори)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення ГУМВС, УМВС" у відповідних відмінках; слова "Центру практичної психології при МВС України" замінити

словами "відділу психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС

України"; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "Центру практичної психології при ГУМВС, УМВС" замінити

словами "відділу (відділення, сектору) психологічного забезпечення

управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС".

6. Унести до Інструкції з порядку організації та здійснення

психологічної експрес-діагностики працівників органів внутрішніх

справ України ( z1372-04 ), затвердженої наказом МВС України від

28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про подальший розвиток

служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України", зареєстрованої в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2004 року за N 1372/9971, такі зміни: слова "Центром практичної психології при МВС України (далі -

ЦПП при МВС України)" замінити словами "відділом психологічного

забезпечення УСГПР ДКЗ МВС України"; слова "центрів практичної психології при ГУМВС, УМВС"

замінити словами "відділів (відділень, секторів) психологічного

забезпечення управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС,

УМВС".

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ N 920 ( z1472-17 ) від 13.11.2017 }

8. Унести до Інструкції з порядку обліку і звітності служби

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності

органів внутрішніх справ України ( z1374-04 ), затвердженої

наказом МВС України від 28 липня 2004 року N 842 ( z1365-04 ) "Про

подальший розвиток служби психологічного забезпечення

оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України",

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2004 року

за N 1374/9973, такі зміни: слова "центрів практичної психології при головних управліннях

МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській

області, управліннях МВС України в областях, місті Севастополі та

на транспорті" замінити словами "відділів (відділень, секторів)

психологічного забезпечення управлінь (відділів) кадрового

забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на транспорті"; слова "заступниками начальників ГУМВС, УМВС, ГУВВ, ДСО та

проректорами навчальних закладів у системі МВС України по роботі з

персоналом, заступниками начальників органів, підрозділів

внутрішніх справ по роботі з персоналом" замінити словами

"начальниками управлінь (відділів) кадрового забезпечення ГУМВС,

УМВС, ГУВВ, ДДСО та проректорами навчальних закладів МВС України з

кадрового забезпечення та міжнародної діяльності"; слова "Центру практичної психології при МВС України" замінити

словами "відділу психологічного забезпечення УСГПР ДКЗ МВС

України"; слова "ЦПП при МВС України" замінити словами "ВПЗ УСГПР ДКЗ

МВС України"; слова "ЦПП при ГУМВС, УМВС" замінити словами "В(С)ПЗ У(В)КЗ

ГУМВС, УМВС".

Начальник Департаменту

кадрового забезпечення

МВС України

генерал-майор міліції М.М.Дивак


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2013 — 2013 р., № 62, стор. 189, стаття 2237, код акта 68253/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -