Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 08.07.2021 № 514 "Про затвердження Змін до Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національної поліції України". МВС України. 2021

Документ актуальний на 24.09.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.07.2021  № 514

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 серпня 2021 р.

за № 1088/36710

Про затвердження Змін до Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національної поліції України

Відповідно до частини четвертої статті 105 Закону України «Про Національну поліцію», підпунктів 59, 60 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, та у зв’язку з організаційно-штатними змінами в Національній поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 вересня 2017 року № 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2017 року за № 1198/31066 (із змінами), що додаються.

2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Лизогуб Б.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр інфраструктури України

Голова Національної поліції України

О.

Кубраков

І. Клименко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

08 липня 2021 року № 514

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 серпня 2021 р.

за № 1088/36710

ЗМІНИ

до Порядку використання і зберігання транспортних засобів Національної поліції України

1. У розділі IV:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Штатна належність транспортних засобів органів поліції розробляється відповідно до розрахунку табельної належності транспортних засобів, який затверджується керівником Національної поліції України або особою, яка виконує його обов’язки.

Стан транспортного забезпечення органів поліції, а також потреба у транспортних засобах та іншій техніці, необхідній для виконання службових завдань, визначаються відповідно до затвердженої керівником Національної поліції України або особою, яка виконує його обов’язки, штатної належності транспортних засобів.»;

2) пункт 3 після підпункту 25 доповнити новими підпунктами 26-31 такого змісту:

«26) автомобілі служби інкасації (АСІ);

27) автомобілі охорони мобільних об’єктів (ОМО);

28) автомобілі технічної охорони (АТО);

29) пересувні криміналістичні лабораторії (ПКЛ);

30) пересувні транспортно-криміналістичні лабораторії (ПТКЛ);

31) автомобілі дільничних офіцерів поліції (АДОП);».

У зв’язку із цим підпункт 26 вважати підпунктом 32;

3) у підпункті 32 пункту 3 виключити слово «норм»;

4) підпункт 9 пункту 9 викласти в такій редакції:

«9) інші господарчі транспортні засоби відповідно до затвердженого розрахунку табельної належності господарчих транспортних засобів.».

2. У розділі V:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Централізоване забезпечення органів поліції паливом здійснюється виключно в межах обсягів закуплених ПММ відповідно до виділеного фінансування. Самостійне придбання органами поліції пального проводиться за наявності кошторисних призначень та відповідних асигнувань.».

3. Пункт 15 розділу VI викласти в такій редакції:

«15. Досягнення мінімальних строків експлуатації та пробігів до списання транспортних засобів (додаток 8), які за своїм технічним станом, у тому числі після проведення ремонту, придатні для подальшої експлуатації, є необхідною умовою для надання пропозицій до центрального органу управління поліції щодо можливих інших способів розпорядження вказаним майном.».

4. Додаток 8 до цього Порядку виключити.

У зв’язку із цим додатки 9-12 до цього Порядку вважати відповідно додатками 8-11.

У тексті Порядку посилання на додатки 9-12 замінити посиланнями відповідно на додатки 8-11.

Директор Директорату

публічної безпеки, протидії

злочинності та забезпечення

правопорядку

Міністерства внутрішніх

справ України

Б. Лизогуб


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 31.08.2021 — 2021 р., № 67, стор. 114, стаття 4243, код акта 106730/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 07.03.2022 № 175 "Про затвердження Порядку отримання вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами, які беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав". МВС України. 2022 рікк
 2. Наказ МВС України від 01.03.2022 № 170 "Про особливості видачі громадянам України дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської зброї та набоїв до неї під час дії воєнного стану". МВС України. 2022 рікк
 3. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 2 "Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Єдиний реєстр зброї» єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ". МВС України. 2022 рікк
 4. Наказ МВС України від 06.01.2022 № 1 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 жовтня 2009 року № 436". МВС України. 2022 рікк
 5. Наказ МВС України від 25.02.2022 № 168 "Про внесення зміни до Інструкції з придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання зброї, боєприпасів закладами вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2022 рікк
 6. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 64 "Про затвердження Змін до Правил етичної поведінки працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління". МВС України. 2022 рікк
 7. Наказ МВС України від 09.03.2022 № 177/450/46 "Про затвердження Порядку взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров’я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України". МВС України. 2022 рікк
 8. Наказ МВС України від 15.02.2022 № 133/96 "Про внесення змін до Порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України відповідно через Міністра внутрішніх справ України, Міністра інфраструктури України". МВС України. 2022 рікк
 9. Наказ МВС України від 14.02.2022 № 125/70/91/78/65/59/311 "Про затвердження Порядку обміну інформаційно-аналітичними матеріалами між суб’єктами інтегрованого управління кордонами". МВС України. 2022 рікк
 10. Наказ МВС України від 10.01.2022 № 4 "Про затвердження Порядку видачі довідки про дорожньо-транспортну пригоду та її форми". МВС України. 2022 рікк
 11. Наказ МВС України від 17.03.2022 № 194 "Про продовження строку дії документів щодо дорожнього перевезення небезпечних вантажів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 12. Наказ МВС України від 13.01.2022 № 18 "Про внесення зміни до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2022 рікк
 13. Наказ МВС України від 18.03.2022 № 195 "Про продовження строку дії дозволів у сфері обігу зброї, пристроїв та вибухових матеріалів під час дії воєнного стану в Україні". МВС України. 2022 рікк
 14. Наказ МВС України від 31.01.2022 № 69 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України з питань затвердження тарифів на платні послуги". МВС України. 2022 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2022 № 34 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Державної прикордонної служби України". МВС України. 2022 рікк
 16. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -