<<
>>

Наказ МВС України від 09.02.2016 № 90 "Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України". МВС України. 2016

Документ актуальний на 06.03.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2016  № 90


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 лютого 2016 р.
за № 306/28436

Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 68 від 30.01.2017
№ 28 від 17.01.2018
№ 449 від 29.05.2018}

Відповідно до статті 50 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою підвищення якості відбору кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України, державних установ та навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, забезпечити виконання вимог цього наказу.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 02 липня 2013 року № 636 «Про затвердження Положення з організації перевірки рівня фізичної підготовки кандидатів на службу в органах внутрішніх справ України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 серпня 2013 року за № 1450/23982.

4.

Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС (Громико М.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національної поліції України підполковника поліції Деканоідзе Х.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції України
підполковник поліції

Міністр охорони здоров'я УкраїниХ. Деканоідзе

О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
09.02.2016  № 90


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 лютого 2016 р.
за № 306/28436

ПОЛОЖЕННЯ
з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення перевірки рівня фізичної підготовленості осіб, які є кандидатами до вступу на службу в Національну поліцію України та на навчання до закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - кандидати).

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

2. Рівень фізичної підготовленості кандидатів визначається шляхом проведення тестування їх основних фізичних якостей і навичок (сили, витривалості, швидкості, гнучкості, спритності).

3. Основною метою тестування кандидатів є визначення їх придатності до служби в Національній поліції України (далі - поліція) та придатності до опанування навчальної програми за відповідним рівнем вищої освіти в закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - ЗВО МВС), їх здатності переносити фізичні навантаження без зниження працездатності при виконанні службових завдань, що стоять перед органами (підрозділами) поліції.

{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

4. Фізично підготовленим до служби є кандидат, який під час тестування виконав усі передбачені вправи на оцінку не нижче ніж «задовільно».

Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС оцінюється відповідно до вправ та нормативів, визначених у таблиці нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання у ЗВО МВС (далі - Таблиця нормативів для навчання у ЗВО МВС) (додаток 1).

{Пункт 4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

II. Організація та порядок проведення перевірки

1. Організація роботи щодо проведення перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів покладається на керівників органів поліції всіх рівнів та ЗВО МВС.

{Пункт 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

2. Тестування рівня фізичної підготовленості кандидатів на службу в поліцію проводиться комісією, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом заступника Голови Національної поліції України відповідно до розподілу обов’язків, керівників територіальних (у тому числі міжрегіональних) органів Національної поліції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи поліції), закладів, установ, що належать до сфери управління Національної поліції України (далі - заклади, установи).

Оцінка рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС здійснюється приймальною комісією, склад та порядок діяльності якої визначаються наказом керівника ЗВО МВС.

До складу комісії обов’язково залучаються працівники органів поліції, закладів, установ, працівники ЗВО МВС, за необхідності - фахівці з фізичної підготовки інших органів виконавчої влади, закладів, установ, організацій (за згодою).

{Пункт 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

3. Ознайомлення кандидатів на службу в поліцію із вправами та нормативами з фізичної підготовки, наведеними в таблиці нормативів з фізичної підготовки кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України (додаток 2), умовами та вимогами щодо їх виконання здійснюють працівники підрозділу кадрового забезпечення в день їх звернення із заявою про прийняття на службу до органу поліції, закладу, установи.

Працівники підрозділу кадрового забезпечення повідомляють кандидата про дату, час та місце проведення тестування.

Кандидатів на навчання у ЗВО МВС ознайомлюють із вправами та нормативами з фізичної підготовки, визначеними в Таблиці нормативів для навчання у ЗВО МВС, умовами та вимогами щодо їх виконання під час подання до приймальної комісії документів, необхідних для вступу до ЗВО МВС.

{Пункт 3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

4. До тестування комісія допускає осіб, які пройшли медичну (військово-лікарську) комісію.

{Пункт 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

5. З метою об’єктивного вивчення рівня фізичної підготовленості кандидатів здійснюється їх розподіл на вікові групи.

{Пункт 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

6. Для чоловіків та жінок умови тестування однакові. Кандидати виконують вправи виключно у спортивній формі одягу та взутті за сезоном.

7. Тестування проводиться за сприятливих погодних умов. Несприятливими погодними умовами є сильні опади і температура повітря нижче -10 °С або вище +30 °С.

8. Рівень фізичної підготовленості кандидатів визначається за результатами виконання таких контрольних вправ:

1) згинання та розгинання рук в упорі лежачи (для жінок);

2) комплексна силова вправа (для чоловіків);

3) біг на 100 метрів (для жінок та чоловіків);

4) біг на 1000 метрів (для жінок та чоловіків).

9. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на службу до підрозділів поліції особливого призначення незалежно від статі визначається за результатами виконання таких контрольних вправ:

1) підтягування на перекладині;

2) комплексна силова вправа;

3) біг на 100 метрів;

4) біг на 3000 метрів.

10. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС визначається за результатами виконання трьох контрольних вправ (тестів):

1) комплексна силова вправа;

2) біг на 100 метрів;

3) біг на 1000 метрів.

{Розділ II доповнено новим пунктом 10 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

11. При температурі повітря від -1 °С до -10 °С:

1) замість контрольної вправи з бігу на 100 метрів виконується вправа човниковий біг 10 х 10 метрів;

2) діє полегшення нормативу для контрольної вправи з бігу на 1000 метрів (10 сек.) - з бігу на 3000 метрів (30 сек.).

12. Етапи проведення тестування:

1) вступна частина (проведення цільового інструктажу; доведення вправ та нормативів, послідовності здійснення тестування та порядку його оцінювання; здійснення медичного огляду);

2) підготовча частина (розминка тривалістю до 15 хвилин, яка проводиться кандидатами самостійно);

3) основна частина (виконання контрольних вправ з перервами на відпочинок не менше 15 хвилин);

4) заключна частина (оголошення результатів тестування).

13. Перед початком тестування з кандидатами обов’язково проводиться цільовий інструктаж, про що робиться відповідний запис у журналі обліку інструктажів та медичного огляду кандидатів за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

14. На інструктажі кандидатам наголошується на необхідності дотримання заходів безпеки при виконанні вправ з фізичної підготовки та запобігання травматизму, а також проводиться опитування кандидатів щодо їх готовності до фізичного навантаження, що засвідчується їх особистим підписом.

15. Медичний огляд перед початком тестування проводиться виключно медичним працівником закладу охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України або медичним працівником державного або комунального закладу охорони здоров’я.

Кандидати, які скаржаться на погане самопочуття, оглядаються вищезазначеним медичним працівником і без його дозволу не допускаються до виконання вправ і нормативів. У разі погіршення самопочуття під час тестування кандидат повинен негайно повідомити про це членів комісії, які зобов'язані організувати надання йому невідкладної медичної допомоги.

Після одужання кандидат зобов’язаний звернутися до підрозділу кадрового забезпечення органу поліції, закладу, установи, приймальної комісії ЗВО МВС для визначення дати повторного тестування чи можливості його проведення з урахуванням строків вступної кампанії.

{Абзац третій пункту 15 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

16. Тестування з фізичної підготовки проводиться протягом одного дня (крім кандидатів на навчання до ЗВО МВС). Кандидату для виконання контрольної вправи надається одна спроба. Виконання вправи повторно з метою поліпшення результату не допускається. В окремих випадках, коли вправу не було виконано через обставини, що не залежать від кандидата, голова комісії може дозволити виконання вправи повторно.

У разі неможливості кандидата виконати всі контрольні вправи протягом одного дня комісія визначає йому дату повторної перевірки, під час якої він заново проходить тестування за всіма вправами.

{Пункт 16 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

17. Для об’єктивного оцінювання кандидатів члени комісії використовують відповідні технічні засоби та прилади (секундомір, нагрудний номер, стартовий прапорець тощо).

18. Результати тестування оформлюються протоколом (додаток 4) та оголошуються кандидатам не пізніше наступного після проведення перевірки дня. Протокол з результатами тестування зберігається в підрозділі кадрового забезпечення органу поліції, закладу, установи, ЗВО МВС один рік.

{Пункт 18 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}

19. Оскарження кандидатами результатів тестування розглядається відповідно до вимог чинного законодавства України та в установленому порядку.

III. Умови і порядок виконання контрольних вправ з фізичної підготовки

1. Комплексна силова вправа

1. Для виконання вправи необхідно мати секундомір та рівний майданчик (гімнастичний мат). Вправа також може проводитися із застосуванням контактної платформи заввишки 5 см. Час на виконання вправи - 1 хвилина.

2. За командою «Вправу починай!» перші 30 секунд учасник тестування з вихідного положення лежачи на спині виконує максимально можливу кількість піднімання тулуба в сід, руки за головою, пальці зчеплені в «замок», лопатки торкаються поверхні, ноги зігнуті в колінах під прямим кутом, ступні притиснуті партнером до підлоги. Через 30 секунд за командою «Час!» кандидат приймає вихідне положення упору лежачи на поверхні (руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж на 45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без опори) та без паузи для відпочинку виконує протягом наступних 30 секунд максимально можливу кількість згинань і розгинань рук до команди «Стій!». Згинаючи руки, кандидат обов’язково торкається грудьми поверхні або контактної платформи, розгинаючи руки у ліктьових суглобах, повертається у вихідне положення. Під час піднімання тулуба в сід незначне згинання ніг дозволяється, коли учасник тестування повертається у вихідне положення.

3. Результатом виконання вправи є загальна кількість піднімання тулуба в сід та згинань і розгинань рук в упорі лежачи за 1 хвилину.

4. Спроба не зараховується у разі:

1) відсутності торкання ліктями стегон (колін) під час виконання першої частини вправи;

2) відсутності торкання лопатками поверхні під час виконання першої частини вправи;

3) якщо пальці розімкнуті із «замка» під час виконання першої частини вправи;

4) зміщення таза під час виконання першої частини вправи;

5) торкання підлоги колінами, стегнами, тазом під час виконання другої частини вправи;

6) порушення прямої лінії «плечі - тулуб - ноги» під час виконання другої частини вправи;

7) відсутності фіксації тіла у вихідному положенні під час виконання другої частини вправи;

8) почергового розгинання рук під час виконання другої частини вправи;

9) відсутності торкання грудьми підлоги (платформи) під час виконання другої частини вправи;

10) розведення ліктів щодо тулуба більше ніж на 45 градусів під час виконання другої частини вправи.

2. Контрольна вправа підтягування на перекладині

1. Для виконання вправи необхідно мати горизонтальний брус або перекладину, яка розміщується на такій висоті, щоб кандидат у положенні вису на прямих руках не торкався ногами поверхні.

2. Кандидат стає на лаву і, беручись за перекладину на ширині плечей, приймає вихідне положення хвату зверху (долонями вперед), руки, тулуб і ноги випрямлені, ноги не торкаються підлоги, ступні разом. За командою «Вправу починай!», згинаючи руки, підтягується до того рівня, коли його підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім повністю випрямляє руки, опускаючись у вис і, зафіксувавши вихідне положення тіла на 0,5 секунди, продовжує виконання вправи максимальну кількість разів.

3. Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під час яких не порушено жодної із умов. Кожному кандидатові дозволяється лише один підхід до перекладини.

4. Спроба не зараховується у разі:

1) якщо підтягування виконано ривками або з махами ніг (тулуба);

2) відсутності фіксації вихідного положення тіла;

3) почергового згинання рук;

4) розгойдування під час підтягування.

5. Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж двічі поспіль.

3. Контрольна вправа згинання і розгинання рук в упорі лежачи

1. Для виконання вправи необхідно мати рівну поверхню (підлогу). Вправа також може проводитися із застосуванням контактної платформи заввишки 5 см.

2. Кандидат приймає вихідне положення упору лежачи на поверхні, руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж на 45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без опори. За командою «Вправу починай!» кандидат, згинаючи руки, торкається грудьми поверхні або контактної платформи, розгинаючи руки у ліктьових суглобах, повертається у вихідне положення та, зафіксувавши його на 0,5 секунди, продовжує виконання вправи.

3. Результатом тестування є кількість безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу.

4. Спроба не зараховується у разі:

1) торкання підлоги колінами, стегнами, тазом;

2) порушення прямої лінії «плечі - тулуб - ноги»;

3) відсутності фіксації тіла у вихідному положенні;

4) почергового розгинання рук;

5) відсутності торкання грудьми підлоги (платформи);

6) розведення ліктів щодо тулуба більше ніж на 45 градусів.

4. Контрольні вправи з бігу на 100 метрів, 1000 метрів та 3000 метрів

1. Для виконання вправ необхідно мати секундомір, що фіксує соті частки секунди, відміряну дистанцію, стартовий прапорець (стартовий пістолет). Вихідне положення - високий чи низький старт.

2. Контрольні вправи виконуються на бігових доріжках стадіону або на іншій рівній місцевості, яка підготовлена для безпечного виконання вправ і дозволяє об’єктивно визначити результати. Вправа з бігу на 100 метрів проводиться виключно на біговій доріжці, розділеній на окремі смуги. Максимальна кількість учасників забігу становить 4 особи - для бігу на 100 метрів та 10 осіб - для бігу на 1000 і 3000 метрів.

3. Під час виконання контрольної вправи з бігу на 100 метрів учасники тестування за командою «На старт!» стають за стартову лінію і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера «Руш!» вони мають якнайшвидше подолати задану дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед фінішем.

4. Під час виконання контрольних вправ з бігу на 1000, 3000 метрів учасники тестування за командою «На старт!» стають за стартову лінію і зберігають нерухомий стан. За сигналом стартера «Руш!» вони починають біг, намагаючись закінчити дистанцію якомога швидше. За потреби дозволяється переходити на ходьбу.

5. Результатом виконання вправ з бігу є час з точністю до десятої частки секунди на 100 метрів і до секунди ? на 1000 та 3000 метрів.

6. Вправа з бігу на 1000 метрів (на 3000 метрів) виконується останньою.

5. Контрольна вправа човниковий біг (10 х 10 метрів)

1. Для виконання вправи необхідно мати секундомір, що фіксує соті частки секунди, відміряну дистанцію, стартовий прапорець (стартовий пістолет).

2. Контрольна вправа виконується на рівному майданчику з твердим покриттям та неслизькою поверхнею, на якому нанесено дві паралельні лінії, за кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 сантиметрів (R - 50 cм) із центром на лінії. Максимальна кількість учасників забігу становить 2 особи.

3. Кандидат, не наступаючи на стартову лінію, приймає положення для старту. За командою «Руш!» (з одночасним включенням секундомірів) кандидат пробігає 10 м до другої лінії, перетинає її обома ногами, торкається поверхні в зоні півкола однією рукою, повертається кругом і так само пробігає ще 9 відтинків по 10 метрів.

4. Результатом виконання вправи є час, витрачений на випробування.

5. Спроба не зараховується у разі:

1) відсутності забігання за лінію обома ногами;

2) відсутності торкання рукою поверхні в зоні півкола.

{Розділ III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 28 від 17.01.2018}

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних Міністрові
органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар


Додаток 1
до Положення з організації перевірки
рівня фізичної підготовленості
кандидатів до вступу на службу
в Національну поліцію України
(пункт 4 розділу I)

ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки кандидатів на навчання у ЗВО МВС

№ з/п

Контрольна вправа
(тест)

Нормативи, бали

5

4

3

вікові групи

17-25

26-30

31-35

36+

17-25

26-30

31-35

36+

17-25

26-30

31-35

36+

1

Комплексна силова вправа
(разів за 1 хв)

55

50

45

40

50

45

40

35

45

40

35

30

2

Біг 100 м (с)

14.5

15.0

15.5

16.0

15.0

15.5

16.0

16.5

15.5

16.0

16.5

17.0

3

Біг 1000 м (хв, с)

3.50

4.00

4.10

4.20

4.10

4.20

4.30

4.40

4.25

4.35

4.45

4.55

4

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

29.0

30.0

31.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

31.0

32.0

33.0

34.0

{Положення доповнено новим Додатком 1 згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}Додаток 2
до Положення з організації перевірки
рівня фізичної підготовленості
кандидатів до вступу на службу
в Національну поліцію України
(пункт 3 розділу II)

ТАБЛИЦЯ
нормативів з фізичної підготовки кандидатів до вступу на службу до Національної поліції України

№ з/п

Контрольна вправа

Нормативи, бали

5

4

3

Вікові групи

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

18-25

26-30

31-35

36+

18-25

26-30

31-35

36+

18-25

26-30

31-35

36+

Чоловіки

1

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв.)

55

50

45

40

50

45

40

35

45

40

35

30

2

Біг 100 м (с)

14.5

15.0

15.5

16.0

15.0

15.5

16.0

16.5

15.5

16.0

16.5

17.0

3

Біг 1000 м (хв., с)

3.50

4.00

4.10

4.20

4.10

4.20

4.30

4.40

4.25

4.35

4.45

4.55

4

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

29.0

30.0

31.0

32.0

30.0

31.0

32.0

33.0

31.0

32.0

33.0

34.0

Жінки

1

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)

27

24

21

18

24

21

18

15

21

18

15

12

2

Біг 100 м (с)

18.0

18.5

19.0

19.5

18.5

19.0

19.5

20.0

19.0

19.5

20.0

20.5

3

Біг 1000 м (хв., с)

4.30

4.40

4.50

5.00

5.00

5.10

5.20

5.30

5.30

5.40

5.50

6.00

4

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

34.0

37.0

40.0

43.0

35.0

38.0

41.0

44.0

37.0

39.0

42.0

45.0

Кандидати на службу до підрозділів поліції особливого призначення

1

Підтягування на перекладині (разів)

14

13

12

11

12

11

10

9

10

9

8

7

2

Комплексна силова вправа (разів за 1 хв.)

65

60

55

50

60

55

50

45

55

50

45

40

3

Біг 100 м (с)

13.2

13.6

14.0

14.4

13.6

14.0

14.4

14.8

14.0

14.4

14.8

15.2

4

Біг 3000 м (хв., с)

12.00

12.15

12.30

12.45

12.15

12.30

12.45

13.0

12.30

12.45

13.00

13.15

5

Човниковий біг 10 х 10 м (с)

26.0

27.0

28.0

29.0

27.0

28.0

29.0

30.0

28.0

29.0

30.0

31.0

{Додаток в редакції Наказів Міністерства внутрішніх справ № 68 від 30.01.2017, № 28 від 17.01.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 449 від 29.05.2018}


Додаток 3
до Положення з організації перевірки
рівня фізичної підготовленості
кандидатів до вступу на службу
в Національну поліцію України
(пункт 12 розділу II)

ЖУРНАЛ
обліку інструктажів та медичного огляду кандидатів

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові кандидата

Дата проведення інструктажу

Посада, прізвище, ініціали та особистий підпис особи, яка проводить інструктаж

Посада, прізвище, ініціали та особистий підпис особи, яка проводить медичний огляд

Особистий підпис кандидата

1

2

3

4

5

6

Додаток 4
до Положення з організації перевірки
рівня фізичної підготовленості
кандидатів до вступу на службу
в Національну поліцію України
(пункт 17 розділу II)

ПРОТОКОЛ


Документи та файли

Сигнальний документ — f454461n193.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 25.03.2016 — 2016 р., № 22, стор. 170, стаття 864, код акта 81133/2016

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -