<<
>>

Наказ МВС України від 09.08.2012  № 696 "Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю". МВС України. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.08.2012  № 696

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 вересня 2012 р.

за № 1503/21815

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 480 від 08.06.2017}

Про затвердження Положення про порядок застосування електронних засобів контролю

Відповідно до вимог частини третьої статті 195 Кримінального процесуального кодексу України та з метою забезпечення належного застосування електронних засобів контролю правоохоронними органами при здійсненні кримінального провадження НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок застосування електронних засобів контролю, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів апарату Міністерства, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті організувати вивчення та забезпечити виконання вимог цього Положення працівниками підпорядкованих органів та підрозділів внутрішніх справ.

3. Головному слідчому управлінню (Фаринник В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ надіслати за належністю.

6. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

Т.в.о. Міністра

генерал-лейтенант міліції

С.П.

Черних

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної

податкової служби України

Перший заступник Голови

Служби безпеки України

Заступник Генерального

прокурора України

О.В. Клименко

П. Шатковський

Є. Блажівський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

09.08.2012  № 696

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

5 вересня 2012 р.

за № 1503/21815

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок застосування електронних засобів контролю

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок застосування електронних засобів контролю (далі - ЕЗК) відповідно до статті 195 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) та організацію діяльності слідчих, працівників органів внутрішніх справ, що забезпечують виконання ухвали слідчого судді, суду щодо електронного контролю за місцезнаходженням підозрюваного (обвинуваченого).

1.2. Застосування ЕЗК полягає в закріпленні на тілі підозрюваного (обвинуваченого) електронного пристрою, який дає змогу відслідковувати та фіксувати його місцезнаходження.

1.3. Метою застосування ЕЗК є забезпечення виконання зобов’язань, що покладаються на підозрюваного (обвинуваченого) ухвалою слідчого судді, суду про застосування запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, або у вигляді домашнього арешту.

1.4. Правовою основою застосування слідчими та працівниками органів внутрішніх справ ЕЗК за підозрюваним (обвинуваченим) є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України «Про міліцію», а також це Положення.

1.5. Не допускається застосування ЕЗК, які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, спричиняють значні незручності у їх носінні або можуть становити небезпеку для життя та здоров’я особи, яка їх використовує. Забороняється застосовувати ЕКЗ, які не пройшли сертифікацію відповідно до чинного законодавства.

1.6. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

електронний браслет - електронний пристрій, виконаний у вигляді браслета, що закріплюється на тілі підозрюваного або обвинуваченого з метою його дистанційної ідентифікації та відстеження місцезнаходження, який призначений для носіння на тілі і захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та має сигналізувати про спробу особи здійснити такі дії;

електронні засоби контролю - електронний браслет, електронний моніторинг, мобільний контрольний пристрій, мобільний пульт моніторингу, персональний трекер, ретранслятор, сервер моніторингу, стаціонарний пульт моніторингу, стаціонарний контрольний пристрій;

електронний моніторинг - система заходів контролю за місцезнаходженням осіб, які зобов’язані слідчим суддею, судом носити ЕЗК;

мобільний контрольний пристрій - електронний пристрій, призначений для носіння спільно з електронним браслетом у разі перебування підозрюваного або обвинуваченого поза місцями, обладнаними стаціонарним контрольним пристроєм, для відстежування його місцезнаходження за допомогою глобальних навігаційних супутникових систем GPS/ГЛОНАСС;

мобільний пульт моніторингу - комплекс портативних переносних пристроїв, що забезпечує налаштування роботи електронних браслетів, прийом та ідентифікацію сигналів електронних браслетів, а також оброблення й відображення інформації про поведінку підозрюваних або обвинувачених;

персональний трекер - електронний пристрій, виконаний у вигляді браслета, призначений для носіння на тілі підозрюваного або обвинуваченого, щодо якого обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з метою його дистанційної ідентифікації і відстеження його місцезнаходження за сигналами глобальної навігаційної супутникової системи GPS/ГЛОНАСС і захищений від самостійного знімання, пошкодження або іншого втручання в його роботу з метою ухилення від контролю та має сигналізувати про спробу особи здійснити такі дії;

ретранслятор - електронний пристрій, призначений для розширення зони прийому сигналів електронного браслета стаціонарним або мобільним контрольним пристроєм;

сервер моніторингу - програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення роботи системи електронного контролю: отримання, оброблення, зберігання і передачі інформації;

стаціонарний контрольний пристрій - комунікаційний пристрій, що забезпечує безперервний цілодобовий прийом і передачу даних від електронного браслета до сервера моніторингу та голосовий зв'язок підозрюваного або обвинуваченого з черговим пульта моніторингу уповноваженого підрозділу МВС України;

стаціонарний пульт моніторингу - персональний комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням, призначений для оброблення і відображення інформації про виконання підозрюваним або обвинуваченим, щодо якого обрано запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі, або у вигляді домашнього арешту, відповідного обов’язку.

II. Організація застосування електронних засобів контролю

2.1. ЕЗК відповідно до частини другої статті 195 КПК України застосовуються:

слідчим на підставі ухвали слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, якою на останнього покладено відповідний обов’язок;

працівниками органу внутрішніх справ на підставі ухвали слідчого судді, суду, якою щодо підозрюваного (обвинуваченого) обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

2.2. Міністр внутрішніх справ України визначає уповноважений підрозділ органів внутрішніх справ, який здійснює забезпечення електронного контролю за місцезнаходженням підозрюваного (обвинуваченого) (далі - уповноважений підрозділ).

III. Порядок застосування електронних засобів контролю

3.1. Слідчий у разі застосування ЕЗК діє на підставі ухвали слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, якою на підозрюваного (обвинуваченого) покладено зобов’язання носити ЕЗК.

3.2. Працівник органу внутрішніх справ при застосуванні ЕЗК діє на підставі ухвали слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яка передана для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного (обвинуваченого).

3.3. Отримавши ухвалу слідчого судді, суду про обрання запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, якою на підозрюваного (обвинуваченого) покладено зобов’язання носити ЕЗК, слідчий або співробітник оперативного підрозділу за його дорученням зобов’язаний негайно передати таку ухвалу для виконання до уповноваженого підрозділу за місцем реєстрації або проживання підозрюваного (обвинуваченого).

Представник уповноваженого підрозділу повинен зареєструвати таку ухвалу, про що письмово повідомити слідчого суддю, суд, що її виніс.

На письмову вимогу уповноваженого підрозділу слідчий або співробітник оперативного підрозділу за його дорученням зобов’язаний забезпечити явку підозрюваного (обвинуваченого) до уповноваженого підрозділу у призначений день та час.

У призначений час слідчий або співробітник оперативного підрозділу за його дорученням зобов’язаний прибути до уповноваженого підрозділу, де за участю представника органу внутрішніх справ під підпис оголошує підозрюваному (обвинуваченому) ухвалу слідчого судді, суду, а також про застосування ЕЗК, правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю, що оформлюється протоколом про оголошення підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії (додаток 1) та протоколу про роз’яснення підозрюваному (обвинуваченому) правил користування електронними засобами контролю (додаток 2).

Протокол складається в 3-х примірниках (1-й - залишається у слідчого, 2-й - надається представнику уповноваженого підрозділу, який брав участь у слідчій дії, 3-й - надається особі, щодо якої обрано застосування ЕЗК).

Про встановлення ЕЗК уповноважений підрозділ негайно письмово повідомляє слідчого суддю або суд, що виніс ухвалу про застосування запобіжного заходу.

3.4. Працівники органу внутрішніх справ при отриманні ухвали слідчого судді, суду про обрання підозрюваному (обвинуваченому) запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та поставленні на облік такої особи з метою здійснення контролю за її поведінкою застосовують ЕЗК, якщо такий обов’язок було покладено на підозрюваного (обвинуваченого) відповідною ухвалою, а також повідомляють про це слідчого або суд, якщо запобіжний захід застосовано під час судового провадження.

На виконання ухвали слідчого судді, суду працівник органу внутрішніх справ:

негайно знайомить підозрюваного (обвинуваченого) з ухвалою слідчого судді, суду та вручає йому копію ухвали про застосування стосовно нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Роз’яснює підозрюваному (обвинуваченому) сутність запобіжного заходу, обмеження, які визначені в ухвалі. Складає протокол оголошення підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії;

роз’яснює підозрюваному (обвинуваченому) вимоги, які пов’язані із застосуванням ЕЗК, що визначені в ухвалі слідчого судді, суду. Роз’яснює йому також, що його відмова від носіння ЕЗК, умисне зняття, пошкодження або інше втручання в роботу ЕЗК з метою ухилення від контролю є невиконанням обов’язків, покладених на нього судом при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, і тягне за собою наслідки, передбачені статтею 179 КПК України. Складає протокол про роз’яснення підозрюваному (обвинуваченому) обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України (додаток 3);

за участю представника уповноваженого підрозділу, якому працівник органу внутрішніх справ вручає копію ухвали слідчого судді, суду, роз’яснює підозрюваному (обвинуваченому) правила користування ЕЗК, техніку безпеки поводження з ним. Складає протокол про роз’яснення підозрюваному (обвинуваченому) правил користування ЕЗК;

може бути присутнім під час закріплення на тілі підозрюваного (обвинуваченого) електронного браслета або персонального трекера та приведення їх у дію;

про закріплення на тілі підозрюваного (обвинуваченого) електронного браслета або персонального трекера негайно повідомляє слідчого, прокурора, слідчого суддю, суд;

співпрацює з уповноваженим підрозділом з приводу виконання підозрюваним (обвинуваченим) обов’язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді, суду;

має право з’являтися в житло підозрюваного (обвинуваченого), який перебуває під домашнім арештом, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов’язаних із виконанням покладених на нього зобов’язань, у тому числі використання ЕЗК;

про поведінку підозрюваного (обвинуваченого), а також порушення цією особою зобов’язань, зазначених в ухвалі, негайно інформує слідчого, прокурора та суд.

3.5. Представник уповноваженого підрозділу після отримання копії ухвали слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу, не пов’язаного з позбавленням волі, або у вигляді домашнього арешту, якою на підозрюваного (обвинуваченого) покладено зобов’язання носити ЕЗК:

реєструє особу, яка зобов’язана носити ЕЗК, - вносить відомості до журналу обліку осіб, до яких застосовують ЕЗК (додаток 4);

закріплює на тілі підозрюваного або обвинуваченого електронний браслет або персональний трекер та перевіряє його функціональну справність;

налаштовує електронний браслет з використанням мобільного пульта моніторингу;

відповідно до виду та змісту зобов’язань, покладених на особу ухвалою, встановлює: стаціонарний пульт моніторингу, ретранслятор чи мобільний контрольний пристрій або персональний трекер, який дозволяє відстеження її місцезнаходження за допомогою глобальних навігаційних супутникових систем GPS/ГЛОНАСС;

інструктує підозрюваного (обвинуваченого) щодо користування окремими елементами ЕЗК;

вручає під особистий підпис підозрюваному (обвинуваченому) пам’ятку з експлуатації ЕЗК (додаток 5);

після закріплення на тілі підозрюваного (обвинуваченого) електронного браслета або персонального трекера та встановлення необхідного обладнання пересвідчується, що його застосування не порушуватиме нормального укладу життя особи, не спричинятиме значних незручностей при його носінні, не становитиме небезпеку для її життя та здоров’я;

складає довідку-реєстратор, у якій обов’язково вказуються: номер кримінального провадження; серійний номер пристрою, модель; особу, до якої застосовано ЕЗК (підозрюваний, обвинувачений); прізвище, ім’я, по батькові представника, що встановив ЕЗК; місце проживання підозрюваного (обвинуваченого) (місцезнаходження роботи, навчання). Копія довідки-реєстратора надається слідчому чи працівнику органу внутрішніх справ.

3.6. Цілодобовий контроль за використанням особою ЕЗК, яка зобов’язана його носити, здійснює територіальний підрозділ уповноваженого підрозділу, черговий пульта моніторингу якого:

щодоби спілкується з підозрюваним (обвинуваченим) та з’ясовує обставини, пов’язані із застосуванням ЕЗК;

у разі отримання сигналу тривоги негайно зв’язується за допомогою телефону або іншого технічного пристрою з підозрюваним (обвинуваченим), який зобов’язаний носити електронний браслет або персональний трекер, з’ясовує його місцезнаходження та причини отриманого сигналу тривоги;

фіксує в журналі обліку порушень, виявлених за допомогою ЕЗК (додаток 6), всі факти надходження сигналів про неправильне використання ЕЗК, їх причини, ужиті заходи реагування та їх результати, про що негайно інформує слідчого чи орган внутрішніх справ;

уживає заходів щодо забезпечення технічної справності та налаштування ЕЗК.

3.7. З метою забезпечення цілодобового контролю за місцезнаходженням підозрюваного (обвинуваченого), стосовно якого застосовано ЕЗК, уповноважений підрозділ використовує відповідні технічні засоби, автомобільний транспорт, а також сили реагування для встановлення місцезнаходження цієї особи.

3.8. Слідчий, працівник органу внутрішніх справ під час застосування до підозрюваного (обвинуваченого) ЕЗК мають право:

вимагати від підозрюваного (обвинуваченого), який порушує правила та порядок носіння електронного браслета або персонального трекера, припинення дій, що перешкоджають здійсненню його зобов’язань;

виносити на місці усне попередження особам, які допустили порушення щодо порядку носіння електронного браслета або персонального трекера, а працівники органів внутрішніх справ - з метою контролю за поведінкою особи, яка перебуває під домашнім арештом, з’являтися в житло цієї особи, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов’язаних з виконанням покладених на неї зобов’язань;

повідомити підозрюваному (обвинуваченому), що в разі невиконання покладених на нього обов’язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

3.9. Після закінчення строку, на який на підозрюваного (обвинуваченого) було покладено обов’язок носити ЕЗК, слідчий, працівник органу внутрішніх справ за участю представника уповноваженого підрозділу забезпечують зняття з особи електронного браслета або персонального трекера.

IV. Облік осіб, які використовують електронні засоби контролю

4.1. Ведення обліку підозрюваних (обвинувачених), відносно яких застосовано ЕЗК, покладається на уповноважений підрозділ.

4.2. Осіб, які використовують ЕЗК, ставлять на облік та фотографують.

4.3. Черговий пульта моніторингу уповноваженого підрозділу:

здійснює збір інформації з використанням даних пульта моніторингу про дотримання підозрюваним (обвинуваченим) установлених щодо нього обмежень;

веде журнал обліку осіб, до яких застосовується ЕЗК;

при отриманні інформації про факти пошкодження, несанкціонованого знімання електронного браслета або персонального трекера, порушень обмежень, установлених щодо нього, доповідає рапортом керівнику уповноваженого підрозділу;

у разі фіксації фактів відмов і збоїв у роботі ЕЗК доповідає рапортом керівнику уповноваженого підрозділу.

4.4. Журнал обліку осіб, до яких застосовується ЕЗК, повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений гербовою печаткою уповноваженого підрозділу.

4.5. Керівник уповноваженого підрозділу:

здійснює перевірку правильності ведення журналу обліку осіб, до яких застосовується ЕЗК;

не менше одного разу на місяць робить у цьому журналі відповідний запис про перевірку;

веде особові справи нагляду щодо осіб, які використовують ЕЗК;

оформляє матеріали про застосування ЕЗК за наявності ухвали слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу із застосуванням ЕЗК.

4.6. У особовій справі повинні бути такі документи:

ухвала слідчого судді, суду про обрання стосовно підозрюваного (обвинуваченого) запобіжного заходу;

пам'ятка щодо правил поводження з ЕЗК;

пропозиції щодо застосування обмежень дій підозрюваного (обвинуваченого), до якого застосовуються ЕЗК, які вносить слідчий або працівник органу внутрішніх справ.

4.7. Перевірку ведення особової справи підозрюваного (обвинуваченого), до якого застосовано ЕЗК, здійснює керівник уповноваженого підрозділу.

V. Дії представників уповноваженого підрозділу у разі виявлення несправностей або пошкодження ЕЗК

5.1. У разі виявлення несправностей або пошкодження ЕЗК черговий пульта моніторингу уповноваженого підрозділу зобов’язаний:

негайно зафіксувати факт несправності або пошкодження ЕЗК шляхом проведення необхідної перевірки, тривалість якої визначається характером несправностей або ступенем пошкодження ЕЗК;

установити причину несправностей, у тому числі шляхом зовнішнього огляду ЕЗК для виявлення на ньому фізичних пошкоджень;

установити місцезнаходження підозрюваного або обвинуваченого та негайно викликати його до уповноваженого підрозділу за допомогою засобів телефонного зв’язку або іншим способом;

отримати пояснення підозрюваного (обвинуваченого) з приводу виявлених несправностей або пошкодження з метою встановлення їх причин;

у разі коли підозрюваний (обвинувачений) не може прибути до органу внутрішніх справ через хворобу або перебування в закладі охорони здоров’я, невідкладно організувати виїзд представників уповноваженого підрозділу за місцем його проживання (перебування) для виявлення, фіксації та встановлення причин несправностей або пошкодження ЕЗК;

у разі виявлення несправностей або пошкодження, які сталися не з вини обвинуваченого або підозрюваного, ужити заходів щодо заміни ЕЗК;

про зазначені факти та результати їх перевірки негайно поінформувати слідчого або працівника органу внутрішніх справ;

у разі якщо внаслідок несправності або пошкодження ЕЗК виникла загроза життю або здоров’ю підозрюваного (обвинуваченого), вжити всіх необхідних заходів для усунення такої загрози, за необхідності надати першу невідкладну медичну допомогу, викликати лікаря.

5.2. При отриманні інформації про: виявлення несправностей або пошкодження ЕЗК; інші факти, які свідчать про несанкціоноване знімання ЕЗК; порушення обмежень, установлених судом, черговий пульта моніторингу невідкладно рапортом доповідає керівнику уповноваженого підрозділу та робить відповідні записи в журналі обліку порушень, виявлених за допомогою ЕЗК, або в журналі обліку несправностей електронних засобів контролю (додаток 7).

5.3. Про факти пошкодження або несправності ЕЗК черговий пульта моніторингу або представник уповноваженого підрозділу інформує слідчого, працівника органу внутрішніх справ.

Під час перевірки підлягають з’ясуванню: час виявлення несправностей, їх характер; місцеперебування підозрюваного (обвинуваченого); коло осіб, які були присутні разом з ним в момент виявлення факту несправностей або пошкодження; характер поведінки підозрюваного (обвинуваченого); ким була надана інформація про несправності або пошкодження (безпосередньо цією особою, його захисником, особами, яким підозрюваний (обвинувачений) доручив повідомити органи внутрішніх справ про такий факт, представниками закладів охорони здоров’я тощо).

Начальник Головного

слідчого управління

МВС України

генерал-майор міліції

В.І. Фаринник


Додаток 1

до Положення про порядок

застосування електронних

засобів контролю

ПРОТОКОЛ

оголошення підозрюваному (обвинуваченому) ухвали слідчого судді, суду щодо застосування запобіжного заходу та вручення її копії

Додаток 2

до Положення про порядок

застосування електронних

засобів контролю

ПРОТОКОЛ

про роз’яснення підозрюваному (обвинуваченому) правил користування електронними засобами контролю

Додаток 3

до Положення про порядок

застосування електронних

засобів контролю

ПРОТОКОЛ

роз’яснення підозрюваному (обвинуваченому) обов’язків, передбачених частиною п’ятою статті 194 Кримінального процесуального кодексу України


Додаток 4

до Положення про порядок

застосування електронних

засобів контролю

ЖУРНАЛ

обліку осіб, до яких застосовуються електронні засоби контролю

Прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного (обвинуваченого)

№ ухвали про обрання запобіжного заходу, коротка фабула справи

Дата, час та місце застосування електронних засобів контролю

Дата, час, прізвище, ім’я та по батькові, підпис працівника, який застосував електронні засоби контролю

Примітки

1

2

3

4

5


Додаток 5

до Положення про порядок

застосування електронних

засобів контролю

ПАМ’ЯТКА

з експлуатації електронних засобів контролю

Підозрюваному (обвинуваченому), _______________________________________,

                                                                                                                                        (П.І.Б.)

встановлено електронний засіб контролю _________________________________

_____________________________________________________________________

                                          (зазначається вид електронного засобу контролю, модель та номер)

на період ____________________________________________________________

Роз’яснено порядок експлуатації ________________________________________

____________________________________________________________________

                                (радіус дії, періодичність заміни елементів живлення, інші характеристики)

Ознайомив ____________________                «___»____________20__ р.

Пам’ятку отримав ________________             «___»____________20__ р.


Додаток 6

до Положення про порядок

застосування електронних

засобів контролю

ЖУРНАЛ

обліку порушень, виявлених за допомогою електронних засобів контролю

Прізвище, ім’я та по батькові підозрюваного (обвинуваченого)

Дата, час та місце вчинення порушення

Короткий опис допущеного порушення

Дата, прізвище та підпис працівника служби технічного забезпечення, який одержав матеріали для проведення перевірки

Прийняте рішення

Примітки

1

2

3

4

5

6


Додаток 7

до Положення про порядок

застосування електронних

засобів контролю

ЖУРНАЛ

обліку несправностей електронних засобів контролю

Дата, час та характер виявленої несправності, ідентифікаційний номер електронного засобу контролю

Вжиті заходи працівником органу внутрішніх справ після виявлення несправності

Дата і час усунення несправності

Прізвище і підпис працівника служби технічного забезпечення, який усунув несправність

Примітки

1

2

3

4

5


Документи та файли

Сигнальний документ — f386570n153.doc
Сигнальний документ — f386570n154.doc
Сигнальний документ — f386570n155.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 15.10.2012 — 2012 р., № 76, стор. 365, стаття 3093, код акта 63680/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -