Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 
>>

Наказ МВС України від 09.09.2021 № 666/410 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою зовнішньої розвідки України". МВС України. 2021

Документ актуальний на 09.11.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

СЛУЖБА ЗОВНІШНЬОЇ РОЗВІДКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.09.2021  № 666/410

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 вересня 2021 р.

за № 1267/36889

Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою зовнішньої розвідки України

Відповідно до пункту 49 Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року № 11, з метою організації взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Служби зовнішньої розвідки України щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків катастроф, аварій, пожеж і стихійного лиха на об’єктах Служби зовнішньої розвідки України НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою зовнішньої розвідки України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України, Служби зовнішньої розвідки України від 04 листопада 2013 року № 756/277 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Служби зовнішньої розвідки України щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 листопада 2013 року за № 1984/24516.

3. Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

внутрішніх справ України

Д.

Монастирський

Голова Служби зовнішньої

розвідки України

О. Литвиненко

ПОГОДЖЕНО:

Тимчасово виконуючий обов’язки

Міністра оборони України

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Ю. Гере

М. Чечоткін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України,

Служби зовнішньої

розвідки України від

09 вересня 2021 року № 666/410

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

28 вересня 2021 р.

за № 1267/36889

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою зовнішньої розвідки України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає мету та порядок обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Службою зовнішньої розвідки України (далі - СЗРУ) про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків (далі - НС) на об’єктах СЗРУ.

2. Обмін інформацією між ДСНС та СЗРУ про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків (далі - обмін інформацією) здійснюється в межах єдиної державної системи цивільного захисту:

на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та підрозділом оперативного реагування СЗРУ;

на регіональному рівні - між територіальними органами ДСНС та розташованими в межах зон їх відповідальності підрозділами СЗРУ.

II. Обмін інформацією

1. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню НС, мінімізації їх можливих наслідків, організації узгодженого та ефективного реагування сил цивільного захисту в межах компетенції на небезпечні події та НС шляхом оперативного інформування.

2. У разі отримання інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у місцях дислокації об’єктів СЗРУ підрозділ оперативного реагування СЗРУ терміново інформує засобами телефонного зв’язку оперативно-чергову службу державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

3. Інформування протягом однієї години підтверджується повідомленням про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації (додаток) за допомогою електронної пошти або факсимільним зв’язком на адресу оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС.

4. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення НС у місцях дислокації об’єктів СЗРУ начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС терміново інформує про це засобами телефонного зв’язку підрозділ оперативного реагування СЗРУ.

5. Порядок обміну інформацією між територіальними органами ДСНС та розташованими в межах зон їх відповідальності підрозділами СЗРУ визначається спільними організаційно-розпорядчими актами.

6. Обмін інформацією між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та підрозділом оперативного реагування СЗРУ здійснюється за такими номерами телефонів та адресами електронної пошти:

оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС - телефони: (044) 247-30-50, 59–01 (АТС-10), факс: (044) 202-32-11, адреса електронної пошти: oper@dsns.gov.ua;

підрозділ оперативного реагування СЗРУ - телефони: (044) 481-69-95, (044) 481-62-58, факс: (044) 481-63-30, адреса електронної пошти: inform@szru.gov.ua.

За взаємною домовленістю обмін інформацією може здійснюватися за іншими номерами телефонів та адресами електронної пошти.

III. Основні завдання підрозділів ДСНС та СЗРУ

1. Оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформує підрозділ оперативного реагування СЗРУ про загрозу виникнення або виникнення НС у місцях дислокації об’єктів СЗРУ.

2. Підрозділ оперативного реагування СЗРУ:

інформує відповідні підрозділи ДСНС про загрозу виникнення або виникнення НС у місцях дислокації об’єктів СЗРУ;

здійснює заходи щодо оповіщення й термінової евакуації співробітників СЗРУ та інших осіб за межі району впливу небезпечних факторів, що виникають у результаті НС у місцях дислокації об’єктів СЗРУ;

інформує підрозділи ДСНС про загрозу виникнення або виникнення транскордонних НС, які можуть загрожувати життю та здоров’ю співробітників СЗРУ та інших осіб і завдати матеріальних збитків державі Україна.

Т.в.о генерального

директора Директорату

цивільного захисту,

запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій

та ліквідації їх наслідків

Міністерства внутрішніх

справ України

В. Скакун

Перший заступник

Голови Служби зовнішньої

розвідки України

А. Алєксєєнко

Додаток

до Інструкції про організацію

обміну інформацією у сфері

запобігання виникненню

та реагування на надзвичайні

ситуації між Державною службою

України з надзвичайних ситуацій

та Службою зовнішньої розвідки України

(пункт 3 розділу II)

ПОВІДОМЛЕННЯ № ____

про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації

станом на ____ _____________ 20___ року

№ з/п

Вид інформації

Зміст інформації

Примітки

1

2

3

4

1

Код надзвичайної ситуації згідно з Класифікатором надзвичайних ситуацій України ДК 019:2010 та класифікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від 06 серпня 2018 року № 658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 серпня 2018 року за № 969/32421

2

Місце виникнення надзвичайної ситуації (область, район, населений пункт, об’єкт, належність об’єкта, напрямок і відстань від обласного центру)

3

Початок надзвичайної ситуації (дата, час)

4

Закінчення робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (дата, час)

5

Характер та масштаби надзвичайної ситуації (опис надзвичайної ситуації та причини виникнення; зона надзвичайної ситуації, кількість осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації; шкода, заподіяна населенню та господарству, обсяги руйнування споруд, масштаби пошкодження навколишнього природного середовища тощо)

6

Кількість та стан потерпілих, у тому числі кількість загиблих, постраждалих (травмованих, захворілих), евакуйованих, врятованих тощо

7

Вплив на роботу інших галузей господарської діяльності та додаткова загроза в разі можливості розвитку надзвичайної ситуації (зазначаються об’єкти, розташовані поблизу, для яких існує загроза внаслідок розвитку цієї події, тощо)

8

Сили, що залучаються (залучалися) для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (кількість осіб - з них працівників ДСНС, одиниць техніки - з них тієї, що належить ДСНС, інші сили (Міноборони, МВС, МОЗ тощо), види та кількість спеціальної техніки, кількість спеціалізованих формувань, воєнізованих формувань)

9

Потреба в додаткових силах та засобах (види та кількість одиниць необхідної штатної техніки, спеціального обладнання, кількість фахівців)

10

Стисла характеристика робіт з рятування людей та локалізації і ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (характер і обсяг аварійно-відновних, рятувальних робіт, їх інтенсивність та строки виконання)

11

Оцінка матеріальних збитків, завданих надзвичайною ситуацією (відповідно до Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 175), тис. гривень

12

Матеріальні витрати на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, тис. гривень

13

Додатки (карти, схеми, слайди, фотоматеріали), кількість

14

Посада, прізвище, ініціали керівника (начальника) штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, номер телефону, телефаксу

Відповідальний черговий підрозділу оперативного реагування СЗРУ

_______________

(підпис)

____________________________

(власне імя та прізвище)

00:00 (час отримання інформації) ____  ____________ 20___ року

__________

Примітка.

Позиції 4-13 заповнюються в разі отримання необхідної інформації.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 08.10.2021 — 2021 р., № 78, стор. 390, стаття 4969, код акта 107478/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
| >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -