<<
>>

Наказ МВС України від 09.11.2012 N 1026 " Про внесення змін до наказу МВС України від 26 лютого 2009 року N 77". МВС України. 2012

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

09.11.2012 N 1026

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2012 р.

за N 2009/22321

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 1330 ( z0037-17 ) від 21.12.2016 }

Про внесення змін до наказу

МВС України від 26 лютого 2009 року N 77

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України

( 4651-17 ), Закону України від 7 червня 2012 року N 4950-VI

( 4950-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України щодо посилення адміністративної відповідальності за

порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень

пасажирів автомобільним транспортом" та постанови Кабінету

Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 341 ( 341-97-п ) "Про

Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства

внутрішніх справ" Н А К А З У Ю:

1. У тексті наказу МВС України від 26 лютого 2009 року N 77

( z0374-09 ) "Про затвердження Інструкції з оформлення

працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні

порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2009 року

за N 374/16390, слова "Управління Державтоінспекції МВС" в усіх

відмінках замінити словами "Департамент Державтоінспекції МВС" у

відповідних відмінках.

2. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення працівниками

Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у

сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом

МВС України від 26 лютого 2009 року N 77 ( z0374-09 ),

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2009 року

за N 374/16390, що додаються.

3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

забезпечити виконання цього наказу.

4. Департаменту Державтоінспекції МВС (Лозовий В.М.)

забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на

державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

09.11.2012 N 1026

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 грудня 2012 р.

за N 2009/22321

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення працівниками

Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні

порушення у сфері забезпечення безпеки

дорожнього руху

( z0374-09 )

1. У розділі II:

1.1. У пункті 2.2 слова та цифри "частиною третьою статті

123" замінити словами та цифрами "частинами другою та третьою

статті 123".

1.2. У пункті 2.3: у підпункті 2.3.1 слова та цифри "частинами першою та другою

статті 123" замінити словами та цифрами "частиною першою статті

123"; слова та цифри "частинами третьою, восьмою і дев'ятою статті

133-1" замінити словами та цифрами "частинами третьою, восьмою,

дев'ятою і десятою статті 133-1"; у підпункті 2.3.2 слова та цифри "частиною шостою статті

133-1" замінити словами та цифрами "частинами шостою і одинадцятою

статті 133-1".

2. Розділ IV доповнити пунктом 4.6 такого змісту: "4.6. У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено

порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою,

четвертою, шостою і сьомою статті 121, статтями 121-1, 122-5, 126,

частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями

132-1, 206-1 КУпАП ( 80731-10 ), працівник Державтоінспекції МВС

тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або

доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку

(якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво

перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою

спеціального автомобіля-евакуатора. Про тимчасове затримання

робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне

правопорушення. У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в

розшук відповідно до статті 40 Закону України "Про виконавче

провадження" ( 606-14 ), у присутності двох свідків і представника

підприємства, установи або організації, який доставляє

транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку,

складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного

засобу (додаток 7). При застосуванні блокування транспортного засобу

уповноваженою особою Державтоінспекції МВС, яка прийняла таке

рішення, на лобовому склі автомобіля на видному місці залишається

повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу

(додаток 8).".

3. В абзаці шостому пункту 6.1 розділу VI слова

"Кримінально-процесуального кодексу України" замінити словами

"Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 )".

4. Розділ VIII виключити. У зв'язку з цим розділи IX-XII вважати відповідно розділами

VIII-XI.

5. Доповнити Інструкцію ( z0374-09 ) після додатка 6 новими

додатками 7 та 8, що додаються. У зв'язку з цим додатки 7-20 вважати відповідно додатками

9-22 із зміною посилання на них в тексті Інструкції ( z0374-09 ).

6. Додатки 13-15 виключити. У зв'язку з цим додатки 16-22 вважати відповідно додатками

13-19 із зміною посилання на них в тексті Інструкції ( z0374-09 ).

Заступник начальника

Департаменту Державтоінспекції

МВС

полковник міліції В.В.Резніков

Додаток 7

до Інструкції з оформлення

працівниками

Державтоінспекції МВС

матеріалів

про адміністративні

порушення у сфері

забезпечення безпеки

дорожнього руху

( z0374-09 )

АКТ

огляду та тимчасового затримання

транспортного засобу

___ _______ 20__ року о ___ год. ___хв. _________________________

(місце складання акта)

Я, _____________________________________________________________,

(посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку)

відповідно до статті 40 Закону України "Про виконавче провадження"

у присутності свідків

1. _____________________________________________________________;

(П.І.Б., місце проживання, контактний номер телефону)

2. _____________________________________________________________,

(П.І.Б., місце проживання, контактний номер телефону) здійснив огляд та тимчасове затримання транспортного засобу (тип,

марка, номерний знак ____________________________________________)

шляхом блокування або доставлення для зберігання на спеціальний

майданчик чи стоянку (непотрібне закреслити), місцезнаходження: __________________________________________________________________

(адреса місця блокування або зберігання транспортного засобу)

Огляд та тимчасове затримання транспортного засобу здійснено у

зв'язку з ________________________________________________________

(зазначити підстави тимчасового затримання транспортного

засобу, визначені статтею 40 Закону України

"Про виконавче провадження")

Власник транспортного засобу: ___________________________________ __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)

Зовнішній вигляд транспортного засобу ___________________________ __________________________________________________________________

(зазначається перелік деталей та агрегатів, яких не вистачає,

стан лакофарбового покриття, наявність

__________________________________________________________________

механічних пошкоджень, наявність вантажу, інших речей та їх стан)

__________________________________________________________________

Транспортний засіб для його примусового переміщення прийняв: __________________________________________________________________

(найменування, місцезнаходження та номер телефону підприємства,

установи або організації, які доставляють на

__________________________________________________________________

спеціальний майданчик чи стоянку транспортний засіб, номерний знак

евакуатора, посада, прізвище,

__________________________________________________________________

ініціали, підпис особи, яка здійснюватиме примусове переміщення

транспортного засобу)

Відстань переміщення транспортного засобу на спеціальний

майданчик чи стоянку становить ________ км (зазначається особою,

яка здійснила примусове переміщення транспортного засобу).

Транспортний засіб на тимчасове зберігання прийняв: __________________________________________________________________

(адреса місця зберігання транспортного

__________________________________________________________________

засобу, посада, П.І.Б., підпис, номер телефону)

Підпис особи, яка склала акт _____________

Підписи свідків:

1. _____________ 2. _____________

Додаток 8

до Інструкції з оформлення

працівниками

Державтоінспекції МВС

матеріалів

про адміністративні

порушення у сфері

забезпечення безпеки

дорожнього руху

( z0374-09 )

ПОВІДОМЛЕННЯ

про тимчасове затримання транспортного засобу

Ваш автомобіль (мотоцикл) залишено з порушенням Вами Правил

дорожнього руху. Відповідно до вимог статті 265-2 Кодексу України

про адміністративні правопорушення Ваш автомобіль (мотоцикл)

заблоковано до оформлення відповідних документів про

адміністративне правопорушення. Оформлення може бути здійснено в

підрозділі Державтоінспекції МВС: __________________________________________________________________

(зазначається місцезнаходження підрозділу Державтоінспекції

МВС, місцеперебування або номер телефону

__________________________________________________________________

працівника міліції, який може оперативно оформити матеріали

адміністративного правопорушення і

__________________________________________________________________

розблокувати транспортний засіб)

__________________________________________________________________

(посада, звання, прізвище, ініціали службової особи)

__________________________________________________________________

______ год. _______ хв. ___ __________20 року _________________

(час, дата затримання) (підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.12.2012 — 2012 р., № 95, стор. 140, стаття 3855, код акта 64803/2012

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -