<<
>>

Наказ МВС України від 10.05.2019 № 359 "Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху". МВС України. 2019

Документ актуальний на 12.09.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2019  № 359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2019 р.
за № 766/33737

Про затвердження Положення про Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху

Відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», абзацу десятого статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух» та підпункту 17 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, що додається.

2. Головному сервісному центру МВС (Криклій В.А.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Гончарова С.М.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

В.о.

Голови Державної судової
адміністрації України

Голова Державного агентства з питань
електронного урядування України

Голова Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України

Т.в.о. Голови Національної поліції України

Голова Державної казначейської
служби України
Л. Денісова


Л. Гізатуліна


О. Риженко


Л.О. Євдоченко

В.В. Аброськін


Т. Слюз


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
10 травня 2019 року № 359


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2019 р.
за № 766/33737

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок формування, ведення Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху (далі - Реєстр), який є функціональною підсистемою Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ (далі - ЄІС МВС), що забезпечує збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, та порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, у тому числі зафіксовані у режимі фотозйомки (відеозапису) (далі - адміністративні правопорушення), що використовуються для формування звітності, а також надання відомостей з нього.

2. Правовою основою діяльності Реєстру є Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України «Про дорожній рух», «Про Національну поліцію», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні довірчі послуги», «Про виконавче провадження», постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2017 року № 833 «Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі», від 14 листопада 2018 року № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів», це Положення та інші нормативно-правові акти у сфері безпеки дорожнього руху.

3. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

електронний довідник - електронно-довідковий перелік прикладного характеру, в якому зібрано типові набори даних;

запитувачі - фізичні особи, які мають право доступу до відкритих відомостей Реєстру та/або до відомостей про вчинені ними адміністративні правопорушення;

картка обліку адміністративного правопорушення - картка в електронній формі, що містить інформацію про адміністративне правопорушення, особу, яка його вчинила, та рішення, прийняті за результатами розгляду адміністративного правопорушення;

користувачі Реєстру - уповноважені посадові особи відповідного суб’єкта ЄІС МВС (у тому числі реєстратори системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматизованому режимі), яким у встановленому порядку надано відповідні права доступу до інформації в Реєстрі.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі України про адміністративні правопорушення, постановах Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2018 року № 1024 «Про затвердження Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ та переліку її пріоритетних інформаційних ресурсів» та від 10 листопада 2017 року № 833 «Про функціонування системи фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі».

4. Володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є Головний сервісний центр МВС.

5. Власник Реєстру - держава в особі Міністерства внутрішніх справ України, що здійснює організаційне, методологічне та нормативно-правове забезпечення функціонування Реєстру, контроль за дотриманням вимог ведення Реєстру.

6. Адміністратор Реєстру - Головний сервісний центр МВС, що забезпечує:

реалізацію заходів з інформаційного, технічного, програмно-технологічного функціонування Реєстру;

збереження і захист інформації в Реєстрі від втрати, знищення та несанкціонованого доступу;

визначення порядку або правил управління інформаційною безпекою, політики та підходів до управління ризиками;

виконання інших завдань, покладених на нього власником Реєстру, що необхідні для реалізації цілей, визначених цим Положенням.

7. Діючий Реєстр функціонує в штатному режимі та надає сервіси наявним категоріям користувачів та запитувачів до впровадження постійно діючих компонентів центральної підсистеми ЄІС МВС з відповідною модернізацією Реєстру.

II. Основні завдання, мета та функції Реєстру

1. Завданням Реєстру є автоматизація службових процесів відповідних суб’єктів ЄІС МВС до рівня стандартів операційних процедур та автоматизованого робочого місця користувача, забезпечення формування, зберігання, спільного використання і верифікації інформаційних ресурсів ЄІС МВС.

2. Реєстр забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення та надання відомостей про:

осіб, до яких застосовано адміністративні стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

протоколи про адміністративні правопорушення (далі - протокол) та постанови у справах про адміністративні правопорушення (далі - постанова);

стан проходження інформації та постанов;

протоколи, надіслані до суду;

постанови, надіслані до органів державної виконавчої служби;

відомості про прийняті у справі про адміністративне правопорушення рішення;

виконання постанов про накладення адміністративного стягнення;

надходження коштів від сплати адміністративних штрафів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху;

тимчасово вилучені посвідчення водія;

видані тимчасові дозволи на право керування транспортними засобами;

тимчасове затримання транспортних засобів;

направлення водіїв транспортних засобів для огляду щодо алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду;

штрафні бали;

облік бланкової продукції (облік використаної бланкової продукції).

3. Метою ведення Реєстру є інформаційно-довідкове та організаційно-технологічне забезпечення процесів складення матеріалів про адміністративні правопорушення за фактами адміністративних правопорушень та реалізації заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

4. Реєстр призначений для:

унесення до нього інформації (даних) з первинних документів;

зберігання внесених до нього відомостей про адміністративне правопорушення та їх відображення;

формування та друку карток обліку адміністративних правопорушень, довідок про притягнення до адміністративної відповідальності, довідок про наявність несплачених штрафів, повідомлень про запрошення до підрозділу Національної поліції України для розгляду справи про адміністративне правопорушення, супровідних листів для надсилання матеріалів справи про адміністративне правопорушення на розгляд до суду або іншого підрозділу Національної поліції України та супровідних листів про надсилання постанови для примусового виконання до органу Державної виконавчої служби;

взаємодії з іншими інформаційними ресурсами ЄІС МВС;

імпорту даних про сплату штрафів за адміністративні правопорушення;

обміну інформаційними потоками із центральною підсистемою ЄІС МВС;

обробки інформації, що формується в процесі діяльності відповідних суб’єктів ЄІС МВС;

перевірки своєчасності внесення, достовірності та повноти інформації, яка відповідно до законодавства обробляється відповідними суб’єктами ЄІС МВС за напрямами їх діяльності;

систематизації та узагальнення інформації, перетворення її у формат, придатний для проведення подальшого аналізу та забезпечення роботи автоматизованих підсистем підтримки прийняття рішень, сигнальних та контрольних сервісів;

автоматизації та верифікації процесів інформаційної діяльності відповідних суб’єктів ЄІС МВС в інтерактивному режимі реального часу;

комплексного захисту інформації, що міститься в інформаційних ресурсах Реєстру;

автентифікації та авторизації користувачів та запитувачів, інформаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до вимог законодавства;

логічного контролю та контролю щодо правильності та повноти заповнення інформації для кожного запису;

синтаксичного та семантичного контролю, контролю за повнотою файлів інформаційного обміну;

ведення спеціального електронного журналу інформаційного обміну;

інформування про помилки під час обробки інформаційних потоків під час обміну;

ознайомлення запитувачів Реєстру із станом проходження інформації та постанов, відомостями про накладені адміністративні стягнення;

збереження інформаційних ресурсів в електронному архіві та їх автоматизованого надсилання (відповідно до протоколів обміну, затверджених адміністратором) до інших інформаційних ресурсів, у тому числі для підготовки та автоматизованого формування статистичних даних, узагальнювальних та аналітичних показників, звітності;

протоколювання подій у Реєстрі;

забезпечення конфіденційності, контролю цілісності та достовірності інформації.

5. Реєстр використовує такі постійно діючі компоненти центральної підсистеми ЄІС МВС:

підсистему забезпечення інформаційної безпеки;

підсистему створення метаописів інформаційних систем, ресурсів, даних, функціональних процесів тощо;

підсистему інтеграційної взаємодії;

підсистему управління даними, подіями та звітністю;

підсистему мережевої доставки даних;

підсистему ведення електронних довідників;

підсистему версійності та синхронізації;

підсистему «Єдина адміністративна веб-панель»;

підсистему «Єдине розподілене сховище».

6. Реєстр взаємодіє із центральною підсистемою ЄІС МВС, приєднується до транспортної мережі передачі даних та здійснює обмін інформацією з використанням засобів захисту інформації, сертифікованих у встановленому законодавством порядку спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.

III. Загальні вимоги до інформації Реєстру

1. Інформаційні ресурси ведуться державною мовою. У разі якщо використання літер української абетки призводить чи може призвести до спотворення інформації, можуть використовуватися латинські літери та спеціальні символи.

2. Формування Реєстру розпочинається з дати внесення до нього відповідних відомостей про адміністративне правопорушення:

1) через функціональні підсистеми ЄІС МВС (далі - ФП ЄІС МВС), якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в автоматичному режимі;

2) користувачами Реєстру, якщо адміністративне правопорушення зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису) або не в автоматичному режимі.

3. Внесення до Реєстру відомостей про адміністративне правопорушення здійснюється шляхом фіксації користувачем інформації в картці обліку адміністративного правопорушення та вибору даних в електронних довідниках для заповнення картки обліку адміністративного правопорушення.

4. Формування та ведення електронних довідників, що використовуються для заповнення картки обліку адміністративного правопорушення, здійснює адміністратор.

5. До картки обліку адміністративного правопорушення вносяться відомості про:

1) складені в межах адміністративного провадження документи (протокол, якщо законодавством передбачено його складення, або постанову, що виноситься без складення протоколу) із зазначенням таких даних:

орган (підрозділ), яким складено протокол / винесено постанову;

посадова особа (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові), яка склала протокол/ винесла постанову;

технічний засіб (прилад контролю), яким здійснено фотозйомку або відеозапис (якщо такий запис здійснювався);

реєстраційні дані протоколу/постанови (порядковий номер, серія та номер бланка, дата складення, дата внесення до Реєстру);

дата вручення та/або надсилання протоколу/постанови особі, яка притягається до адміністративної відповідальності;

дата отримання постанови особою, яка притягається до адміністративної відповідальності;

2) особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, із зазначенням таких даних:

прізвище, ім’я, по батькові;

категорія учасника дорожнього руху;

громадянство;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

дата народження;

стать;

абонентський номер засобу рухомого (мобільного) зв’язку;

адреса електронної пошти;

зареєстроване місце проживання/перебування (поштовий індекс, країна, населений пункт, назва вулиці (провулка тощо), номер (літера) будинку, корпусу, номер квартири);

місце проживання/перебування, що встановлюється зі слів особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (поштовий індекс, країна, населений пункт, назва вулиці (провулка тощо), номер (літера) будинку, корпусу, номер квартири);

посвідчення водія або інший документ, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України чи спеціальний статус особи (тип документа, серія (за наявності), номер, ким і коли виданий, строк дії);

посвідчення тракториста-машиніста (серія, номер, ким і коли видане, строк дії);

3) транспортний засіб, на якому вчинено правопорушення, із зазначенням таких даних:

номерний знак;

тип;

марка;

модель;

тип кузова;

колір;

реєстраційний документ (тип документа, ким і коли виданий);

належність (відомості про власника);

тип власника (фізична або юридична особа);

4) правопорушення із зазначенням таких даних:

час і дата вчинення;

місце вчинення (адреса в населеному пункті або назва та ділянка дороги);

структурна одиниця нормативно-правового акта у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, вимоги якої порушено;

правова кваліфікація адміністративного діяння із зазначенням статті (частини статті) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

5) вилучені документи (посвідчення водія (національне чи іноземної держави) або посвідчення тракториста-машиніста) із зазначенням таких даних:

тип документа;

серія і номер документа;

строк дії документа;

ким і коли виданий документ;

категорії транспортних засобів, на керування якими надано право;

дата вилучення документа;

6) видані під час оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення документи із зазначенням таких даних:

назва документа;

серія і номер документа;

ким і коли виданий документ;

строк дії виданого документа (для тимчасового дозволу на право керування транспортним засобом);

7) факт тимчасового затримання транспортного засобу із зазначенням таких даних:

орган, посада, прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, яка прийняла рішення про затримання транспортного засобу;

тип, марка, модель, номерний знак затриманого транспортного засобу;

власник транспортного засобу (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

переміщення транспортного засобу (чи застосовувався евакуатор);

правові підстави для тимчасового затримання транспортного засобу та доставлення його для зберігання на спеціальний майданчик;

зовнішня характеристика транспортного засобу (колір, інші зовнішні ознаки, перелік пошкоджень та недоліків транспортного засобу, які можна виявити візуально);

адреса місця затримання;

адреса місця доставки (зберігання);

дата і час затримання;

інформування про затримання транспортного засобу (абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та адреса електронної пошти, зазначені відповідальною особою);

виконавець переміщення транспортного засобу (посада, прізвище, ім’я, по батькові, абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку);

8) направлення та/або огляд водіїв транспортних засобів щодо алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, із зазначенням таких даних:

орган, посада, прізвище, ім’я, по батькові поліцейського;

прилад, яким здійснювалося тестування;

особа, щодо якої здійснюється огляд чи направлення до медичного закладу (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання);

дата і час огляду / направлення до медичного закладу;

результати огляду;

номер тесту;

найменування медичного закладу, до якого направлено особу;

9) додані до матеріалу про адміністративне правопорушення документи:

пояснення свідків;

схема місця дорожньо-транспортної пригоди;

акт перевірки технічного стану транспортного засобу;

акт обстеження ділянки вулично-шляхової мережі;

акт огляду на стан алкогольного сп’яніння з використанням спеціальних технічних засобів та/або акт медичного огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції;

інформаційні файли технічних засобів (приладів контролю) та фото-, відеоматеріали щодо зафіксованих адміністративних правопорушень;

рапорт;

акт огляду і тимчасового затримання транспортного засобу;

пояснення правопорушника;

пояснення потерпілого;

розписка про передання транспортного засобу іншій особі;

копія постанови про закриття кримінального провадження;

вимога (припис);

документ, який підтверджує, що до моменту вчинення правопорушення транспортний засіб вибув з володіння відповідальної особи або особи, яка ввезла транспортний засіб на територію України, унаслідок протиправних дій інших осіб, або підтверджує протиправне використання іншими особами номерних знаків, що належать її транспортному засобу;

заява особи, яка керувала транспортним засобом на момент учинення правопорушення, про визнання факту адміністративного правопорушення та надання згоди на притягнення до адміністративної відповідальності;

документ (квитанція) про сплату штрафу;

10) надсилання протоколу до іншого органу/підрозділу із зазначенням таких даних:

серія, номер і дата складення протоколу про адміністративне правопорушення, що надсилається;

найменування органу, до якого надіслано;

спосіб надсилання;

дата надсилання;

вихідний номер супровідного листа;

11) прийняте у справі про адміністративне правопорушення рішення із зазначенням таких даних:

орган, який прийняв рішення;

посадова особа (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові), яка прийняла рішення;

серія та номер постанови (номер судової справи);

дата прийняття рішення;

дата набрання рішенням законної сили;

вид стягнення (основного або основного і додаткового);

розмір стягнення;

стан виконання рішення;

12) рішення, прийняте в результаті оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення, із зазначенням таких даних:

орган, який прийняв рішення;

посадова особа (найменування посади, прізвище, ім’я, по батькові), яка прийняла рішення;

серія та номер постанови (номер судової справи);

дата прийняття рішення;

дата набрання рішенням законної сили;

результат розгляду;

стан виконання нового рішення;

13) надсилання постанови на примусове виконання до органу державної виконавчої служби із зазначенням таких даних:

серія, номер і дата винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення, що надсилається на примусове виконання;

найменування органу державної виконавчої служби, до якого надсилається;

спосіб надсилання;

дата надсилання;

вихідний номер заяви про примусове виконання рішення;

14) надсилання до відповідного територіального органу з надання сервісних послуг МВС вилученого посвідчення водія в разі позбавлення права керувати транспортним засобом громадянина України із зазначенням таких даних:

серія та номер посвідчення водія;

дата надсилання;

територіальний орган з надання сервісних послуг МВС, до якого передається вилучене посвідчення водія;

спосіб надсилання;

вихідний номер супровідного листа;

15) надсилання вилученого посвідчення водія іноземної держави до відповідного підрозділу Міністерства закордонних справ України для надсилання його в країну його видачі із зазначенням таких даних:

назва документа (із зазначенням країни його видачі);

серія та номер документа;

адресат, якому надіслано;

спосіб надсилання;

дата надсилання;

вихідний номер супровідного листа;

16) сплату штрафу, застосованого як адміністративне стягнення, із зазначенням таких даних:

дата сплати;

сплачена сума;

найменування банківської установи;

номер платіжного доручення (квитанції);

17) відомості про штрафні бали із зазначенням таких даних:

дата нарахування;

кількість балів.

6. Результати судового розгляду справ про адміністративні правопорушення отримуються з ЄІС МВС за допомогою її сервісів або вносяться вручну.

7. Відомості про надходження коштів від сплати адміністративних штрафів уносяться до Реєстру шляхом отримання відповідної інформації в електронній формі від органів Казначейства за допомогою сервісів ЄІС МВС або вручну.

8. Обмін інформацією, що міститься в Реєстрі та інших базах даних МВС, здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

9. Відомості про декілька вчинених одночасно однією особою адміністративних правопорушень, зазначених в одній постанові у справі про адміністративні правопорушення, уносяться до Реєстру за одним правопорушенням до однієї картки обліку адміністративного правопорушення.

10. Відомості про декілька вчинених одночасно однією особою адміністративних правопорушень, рішення за якими приймають різні органи, уносяться до Реєстру за кожним правопорушенням до окремих карток обліку адміністративного правопорушення з позначкою «Пов’язані».

11. У разі наявності в одному діянні складу двох адміністративних правопорушень, учинених різними особами (наприклад, керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, та передання керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом), під час заповнення першої картки обліку адміністративного правопорушення, зокрема заповнення відомостей про видані документи, створюється окрема картка обліку другого адміністративного правопорушення з позначкою «Пов’язана».

12. Унесення відомостей до Реєстру здійснюється за наявності технічної можливості негайно, але не пізніше наступного робочого дня з дати виникнення підстав для унесення цих відомостей.

13. Інформація, що обробляється в інформаційних ресурсах Реєстру, має відповідати єдиним форматам, визначеним для інформаційних ресурсів ЄІС МВС, та узгодженим показникам для їх автоматизованої обробки, використання та надання користувачам в уніфікованому вигляді, а також єдиним правилам її класифікації та кодифікації шляхом використання відповідних загальнодержавних, міжнародних класифікаторів, кодифікаторів та уніфікованих відомчих словників.

14. Строк зберігання відомостей про адміністративне правопорушення становить три роки з дати внесення до Реєстру, після чого вони автоматично знищуються.

15. Інформаційні ресурси, що входять до Реєстру, зберігаються в Центрі обробки даних МВС.

16. Документообіг у Реєстрі здійснюється відповідно до вимог законодавства про електронні документи та електронний документообіг. На всі електронні документи, що вносяться до Реєстру, накладається кваліфікований електронний підпис відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

17. Цілісність інформації під час обробки та обміну в Реєстрі забезпечується шляхом захисту від несанкціонованих дій, що можуть призвести до її випадкової або умисної модифікації, спотворення чи знищення, зокрема шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

18. Редагування (зміни) відомостей Реєстру здійснюється(ються) адміністратором та/або реєстраторами і допускається(ються) в разі внесення змін чи скасування винесених адміністративних протоколів або постанов у випадках, передбачених законодавством, а також з метою виправлення технічних помилок, описок чи доповнення відомостей даними, отриманими під час розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Зміни та видалення відомостей, наявних у Реєстрі, фіксуються та зберігаються системою автоматично.

19. Унесення інформації до Реєстру та її зміна здійснюються користувачами Реєстру, права доступу яких дозволяють здійснити відповідну дію. До Реєстру інформація може вноситися (змінюватися) автоматично у результаті синхронізації ФП ЄІС МВС з іншими державними інформаційними ресурсами.

20. Внесення повної та достовірної інформації до ресурсів Реєстру забезпечує користувач, який уніс відповідну інформацію.

Поширення персональних даних про особу забороняється, крім випадків, передбачених законом.

Власник Реєстру в разі виявлення факту внесення користувачем неповної чи недостовірної інформації та/або неправомірного розголошення користувачем інформації з обмеженим доступом, яка міститься в Реєстрі, будь-якій третій особі обмежує доступ такому користувачу до Реєстру. Адміністратор та власник Реєстру вживають заходів щодо забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та поширенню інформації з ресурсів, які включаються до складу Реєстру.

IV. Доступ до інформаційних ресурсів Реєстру

1. Міністерство внутрішніх справ України забезпечує цілодобовий, вільний та безоплатний доступ до відкритих даних Реєстру.

2. Доступ до публічної інформації у формі відкритих даних Реєстру реалізується через сервіси на офіційних веб-сайтах відповідних суб’єктів ЄІС МВС без електронної ідентифікації особи.

3. Доступ запитувачів до інформації про вчинені ними адміністративні правопорушення, що обробляється в Реєстрі, реалізується через сервіси на офіційних веб-сайтах відповідних суб’єктів ЄІС МВС з використанням засобів електронної ідентифікації особи, що відповідають вимогам законодавства.

4. Запитувачі мають право на одержання будь-яких відомостей про вчинені ними адміністративні правопорушення, що містяться в Реєстрі, за умови надання інформації, визначеної в пункті 1 частини четвертої статті 16 Закону України «Про захист персональних даних», крім випадків, установлених законом.

5. Відомості, що містить Реєстр, відображаються в електронному вигляді з можливістю пошуку, узагальнення та формування за відповідними параметрами, а також шляхом формування інформації для друку.

6. Доступ уповноважених працівників відповідних суб’єктів ЄІС МВС до сервісів Реєстру здійснюється із застосуванням засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам законодавства, у межах реалізації їх повноважень.

7. Обсяг прав доступу, який надається конкретному користувачу Реєстру, визначається керівником відповідного суб’єкта ЄІС МВС, його заступником (відповідно до розподілу функціональних обов’язків) або іншою посадовою особою, до функціональних обов’язків якої належать надання та обмеження прав доступу до ФП ЄІС МВС, відповідно до обсягу повноважень, визначених Кодексом України про адміністративні правопорушення, та посадових обов’язків користувача. Про будь-яку дію щодо інформації в Реєстрі, а також про кожного користувача Реєстру, який учинив таку дію, автоматично вноситься унікальний запис до відповідного реєстру, що зберігається відповідно до положень, визначених у вимогах до комплексної системи захисту інформації.

8. Суб’єкти ЄІС МВС, посадовим особам яких надано доступ до Реєстру для реалізації своїх повноважень, зобов’язані негайно, але не пізніше двох робочих днів з дня припинення виконання користувачем Реєстру своїх повноважень письмово повідомити адміністратора Реєстру про необхідність анулювання доступу до Реєстру шляхом блокування/скасування облікового запису такого користувача.

V. Користувачі Реєстру

Користувачі Реєстру використовують інформаційні ресурси Реєстру та отриману інформацію відповідно до законодавства України.

VI. Захист відомостей, що містяться у Реєстрі

1. Комплексна система захисту інформації забезпечує захист інформації в Реєстрі шляхом здійснення комплексу технічних, криптографічних, організаційних та інших заходів і використання засобів захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування доступу до інформації, несанкціонованого доступу до інформації та/або її модифікації, а також недокументованих функцій у програмному забезпеченні.

2. Адміністратор Реєстру забезпечує збереження інформації, що міститься у Реєстрі, від втрати, знищення та несанкціонованого доступу.

3. Адміністратор Реєстру за кожним фактом втрати або пошкодження користувачами Реєстру засобів електронної ідентифікації або намагання користувача отримати інформацію за межами наданого йому доступу невідкладно вживає заходів до блокування його засобу електронної ідентифікації.

Начальник Головного
сервісного центру МВС


В.А. Криклій


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 16.08.2019 — 2019 р., № 62, стор. 189, стаття 2176, код акта 95472/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -