<<
>>

Наказ МВС України від 10.05.2019 № 363 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 26.06.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.05.2019  № 363

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2019 р.

за № 554/33525

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 9-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та з метою впорядкування речового забезпечення військовослужбовців і працівників Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з питань речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України, що додаються.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України Міністерства внутрішніх справ України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної прикордонної

служби України

П. Цигикал

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

10 травня 2019 року № 363

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 травня 2019 р.

за № 554/33525

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів з питань речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України

1.

В Інструкції про порядок речового забезпечення військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період, затвердженій наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2016 року № 1132, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1536/29666:

1) у розділі I:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Ця Інструкція визначає організацію та порядок речового забезпечення військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, курсантів вищих військових навчальних закладів, військовослужбовців, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військовозобов’язаних, призваних на навчальні та спеціальні збори, резервістів (далі - військовослужбовці), ліцеїстів та працівників Держприкордонслужби в мирний час та особливий період.»;

абзац другий пункту 2 після слів «одного військовослужбовця» доповнити словом «, ліцеїста»;

абзац перший пункту 3 після слів «потреб військовослужбовців» доповнити словом «, ліцеїстів»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Військовослужбовці та ліцеїсти отримують речове майно, їм проводиться пошиття форменого одягу та надаються лазне-пральні послуги за рахунок кошторисних призначень, передбачених Держприкордонслужбі.»;

у пункті 5:

абзац перший після слів «поточного забезпечення» доповнити словами «, майно фонду зборів»;

абзац другий після слів «використання військовослужбовцями» доповнити словом «, ліцеїстами»;

доповнити пункт новим абзацом третім такого змісту:

«Майно фонду зборів призначене для військовозобов’язаних та резервістів, призваних на навчальні та спеціальні збори, а під час мобілізації - для мобілізаційного розгортання Держприкордонслужби.».

У зв’язку із цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

абзац третій пункту 6 після слів «підмінного фонду» доповнити словами «, майна фонду зборів»;

абзац другий пункту 7 після слів «особливий період,» доповнити словами «військовозобов’язаним та резервістам, призваним на навчальні та спеціальні збори, ліцеїстам, працівникам,»;

абзац перший пункту 11 після слів «особливий період,» доповнити словами «військовозобов’язаним та резервістам, призваним на навчальні та спеціальні збори, ліцеїстам, працівникам»;

2) у розділі II:

абзац другий пункту 8 після слів «особливий період,» доповнити словом «ліцеїстам»;

абзаци перший, другий пункту 14 викласти в такій редакції:

«14. Речове майно особистого користування офіцери отримують у готовому вигляді або воно виготовляється для них в ательє за індивідуальним замовленням з оплатою пошиття.

Інші військовослужбовці та ліцеїсти речове майно особистого користування отримують у готовому вигляді. Якщо підібрати окремі предмети за розміром і зростом не можна, проводиться їх припасування або пошиття в ательє.»;

пункт 16 доповнити абзацами другим, третім такого змісту:

«Предмети речового майна, які курсанти вищих військових навчальних закладів не отримали (незалежно від причин), після їх відрахування, дострокового розірвання контракту або закінчення ними навчання не видаються.

Ліцеїстам після закінчення навчання за рішенням Адміністрації Держприкордонслужби дозволяється залишати у власності предмети форменого одягу, що видавалися.»;

3) у розділі III:

пункт 6 після слів «особливий період» доповнити словом «ліцеїсти»;

пункт 16 після слова «Забезпечення» доповнити словами «військовослужбовців та».

2. У Нормах забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 31 жовтня 2016 року № 1132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2016 року за № 1537/29667:

1) у графі 2 позиції 20 та примітці Норми № 1 слово «бавовняна» замінити словом «польова»;

2) у Нормі № 2:

у графі 2 позиції 19, пунктах 2, 3 приміток слово «бавовняна» замінити словом «польова»;

пункт 3 приміток після слів «регіональних управліннях» доповнити словами «(крім Донецько-Луганського)»;

3) у Нормі № 3:

у графі 2 позиції 20, пунктах 2, 3 приміток слово «бавовняна» замінити словом «польова»;

після позиції 32 доповнити новою позицією 33 такого змісту:

«

33

Білизна для холодної погоди

1

2

».

У зв’язку із цим позиції 33-36 вважати відповідно позиціями 34-37;

пункт 3 приміток після слів «регіональних управліннях» доповнити словами «(крім Донецько-Луганського)»;

4) у Нормі № 4:

у графі 2 позиції 10 слово «бавовняна» замінити словом «польова»;

пункт 4 приміток викласти в такій редакції:

«4. Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності курсанта.»;

5) у Нормі № 5:

у графі 2 позиції 10 слово «бавовняна» замінити словом «польова»;

після позиції 20 доповнити новою позицією 21 такого змісту:

«

21

Білизна для холодної погоди

1

1

»

У зв’язку із цим позиції 21-24 вважати відповідно позиціями 22-25;

пункт 4 приміток викласти в такій редакції:

«4. Фуфайки (з короткими рукавами), шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності курсанта.»;

6) у Нормі № 6:

у графі 2 позиції 4 слово «бавовняна» замінити словом «польова»;

пункт 5 приміток викласти в такій редакції:

«5. Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності військовослужбовця.»;

у пункті 6 приміток слово «бавовняної» замінити словом «польової»;

7) після Норми № 6 доповнити новою Нормою № 7 такого змісту:

«Норма № 7

забезпечення речовим майном ліцеїстів

№ з/п

Назва предмета

Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів)

Строк експлуатації (носіння), років

Номер примітки, що застосовується під час видачі

зі строком навчання 2 роки

зі строком навчання 4 роки

1

2

3

4

5

6

Обмундирування

1

Кашкет

2

2

4

2

Берет

1

2

2

3

Шапка

1

2

4

4

Шапка зимова

1

2

2

5

Куртка утеплена польова

1

2

4

6

Куртка спеціальна

1

2

4

7

Кітель і штани (парадні)

1

2

4

8

Костюм повсякденний

1

2

2

9

Светр

1

2

4

10

Сорочка

2

2

2

11

Краватка

2

2

4

12

Кашне

1

2

4

13

Шарф-труба зимовий

1

2

4

14

Рукавички демісезонні

1

2

2

15

Костюм літній польовий

1

2

2

16

Костюм тренувальний

1

2

2

Взуття

17

Напівчоботи утеплені

1

2

2

18

Напівчеревики хромові

1

1

1

19

Черевики з високими берцями

1

2

2

20

Тапочки спортивні

1

2

2

21

Тапочки казармені

1

2

2

Білизна

22

Фуфайка (з короткими рукавами)

2

1

1

23

Труси

2

1

1

24

Фуфайка (з довгими рукавами) та кальсони

2

1

1

25

Білизна для холодної погоди

2

1

1

26

Шкарпетки літні

12

1

1

1

27

Шкарпетки зимові

4

1

1

1

28

Рушник

2

1

1

Інше

29

Ремінь брючний

1

2

4

__________

Примітка.

Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності ліцеїста.

».

У зв’язку із цим Норми № 7-36 вважати відповідно Нормами № 8-37.

8) у Нормі № 8:

після позиції 3 доповнити новою позицією 4 такого змісту:

«

4

Кашкет польовий або панама

1

3

».

У зв’язку із цим позиції 4-31 вважати відповідно позиціями 5-32;

після позиції 19 доповнити новою позицією 20 такого змісту:

«

20

Куртка утеплена польова

1

5

».

У зв’язку із цим позиції 20-32 вважати відповідно позиціями 21-33;

після позиції 21 доповнити новою позицією 22 такого змісту:

«

22

Костюм літній польовий

1

3

».

У зв’язку із цим позиції 22-33 вважати відповідно позиціями 23-34;

9) у Нормі № 9:

після позиції 3 доповнити новою позицією 4 такого змісту:

«

4

Кашкет польовий або панама

1

2

».

У зв’язку із цим позиції 4-31 вважати відповідно позиціями 5-32;

після позиції 18 доповнити новою позицією 19 такого змісту:

«

19

Куртка утеплена польова

1

3

3

».

У зв’язку із цим позиції 19-32 вважати відповідно позиціями 20-33;

після позиції 20 доповнити новою позицією 21 такого змісту:

«

21

Костюм літній польовий

1

1

3

».

У зв’язку із цим позиції 21-33 вважати відповідно позиціями 22-34;

доповнити примітки пунктом 3 такого змісту:

«3. Військовослужбовцям, які проходять військову службу в Адміністрації Держприкордонслужби та регіональному управлінні, куртка утеплена польова видається на п’ять років, костюм літній польовий - на три роки.»;

10) у Нормі № 10:

після позиції 3 доповнити новою позицією 4 такого змісту:

«

4

Кашкет польовий або панама

1

2

».

У зв’язку із цим позиції 4-31 вважати відповідно позиціями 5-32;

після позиції 19 доповнити новою позицією 20 такого змісту:

«

20

Куртка утеплена польова

1

3

3

».

У зв’язку із цим позиції 20-32 вважати відповідно позиціями 21-33;

після позиції 21 доповнити новою позицією 22 такого змісту:

«

22

Костюм літній польовий

1

2

3

».

У зв’язку із цим позиції 22-33 вважати відповідно позиціями 23-34;

після позиції 30 доповнити новою позицією 31 такого змісту:

«

31

Білизна для холодної погоди

1

2

».

У зв’язку із цим позиції 31-34 вважати відповідно позиціями 32-35;

доповнити примітки пунктом 3 такого змісту:

«3. Військовослужбовцям, які проходять військову службу в Адміністрації Держприкордонслужби та регіональному управлінні, куртка утеплена польова видається на п’ять років, костюм літній польовий - на три роки.»;

11) у Нормі № 11:

у графі 2 позиції 1 слово «спеціальний» замінити словами «польовий або панама»;

після позиції 4 доповнити новою позицією 5 такого змісту:

«

5

Куртка утеплена польова

1

1, 6

».

У зв’язку із цим позиції 5-23 вважати відповідно позиціями 6-24;

у графі 2 позиції 7 слова «для моряків» замінити словами «літній польовий»;

пункт 5 приміток викласти в такій редакції:

«5. Фуфайки (з короткими рукавами), труси, шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності військовослужбовця.»;

пункт 6 приміток після слів «куртки спеціальної,» доповнити словами «куртки утепленої польової, штанів спеціальних, сорочки спеціальної, теніски спеціальної,»;

12) у Нормі № 12:

у графі 2 позиції 4 слово «бавовняна» замінити словом «польова»;

у пункті 2 приміток слово «бавовняною» замінити словом «польовою»;

13) у Нормі № 13:

позицію 1 виключити.

У зв’язку із цим позиції 2-16 вважати відповідно позиціями 1-15;

у пункті 1 приміток слова «Блайзером спеціальним,» виключити, слово «теніскою» замінити словом «Теніскою»;

14) примітку Норми № 15 після слів «на особливий період,» доповнити словами «курсантів вищих військових навчальних закладів, ліцеїстів»;

15) примітку Норми № 16 після слова «військовослужбовцям» доповнити словами «та ліцеїстам»;

16) пункт 3 приміток Норми № 17 після слів «навчальних центрах,» доповнити словом «ліцеїстам»;

17) у Нормі № 18 позиції 23-25 виключити.

У зв’язку із цим позицію 26 вважати позицією 23;

18) пункт 2 приміток Норми № 19 після слова «Держприкордонслужби» доповнити словами «штани вітровологозахисні зимові,»;

19) у позиції 5 та пункті 3 приміток Норми № 21 слово «вовняний» виключити;

20) у заголовку графи 3 Норми № 24 слова «одну людину» замінити словами «одне ліжко»;

21) у Нормі № 32:

у графі 2 позиції 4 слово «бавовняна» замінити словом «польова»;

пункт 1 приміток викласти в такій редакції:

«1. Шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності працівника.»;

22) після Норми № 32 доповнити новою Нормою № 33 такого змісту:

«Норма № 33

забезпечення речовим майном військових священиків (капеланів) (інвентарне майно)

№ з/п

Назва предмета

Кількість на одну людину (штук, пар, комплектів)

Строк носіння (років)

Номер примітки, що застосовується під час видачі

1

2

3

4

5

1

Кашкет польовий

1

3

2

Шапка зимова

1

4

3

Куртка утеплена польова

1

5

4

Костюм літній польовий

1

2

5

Черевики з високими берцями

1

3

6

Шкарпетки літні

2

1

1

7

Шкарпетки зимові

1

1

1

8

Ремінь брючний

1

5

__________

Примітка.

Шкарпетки літні та зимові після отримання залишаються у власності працівника.

».

У зв’язку із цим Норми № 33-37 вважати відповідно Нормами № 34-38.

23) у Нормі № 35:

після позиції 3 доповнити новою позицією 4 такого змісту:

«

4

Ліцеїсти

200

100

1

».

У зв’язку із цим позиції 4-12 вважати відповідно позиціями 5-13;

пункт 1 приміток після слова «військовослужбовців» доповнити словами «та ліцеїстам».

Т.в.о. начальника

Управління взаємодії

з Державною прикордонною

службою України

Міністерства внутрішніх

справ України

В.П. Шибіко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 18.06.2019 — 2019 р., № 46, стор. 213, стаття 1593, код акта 94720/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -