<<
>>

Наказ МВС України від 10.06.2011 N 317/235 " Про затвердження Інструкції про взаємодію правоохоронних органів у сфері боротьби з організованою злочинністю". МВС України. 2011

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2011 N 317/235
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2011 р.
за N 822/19560

Про затвердження Інструкції про взаємодію
правоохоронних органів у сфері боротьби
з організованою злочинністю
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 1034/502 ( z2025-12 ) від 13.11.2012 }

Відповідно до статті 16 Закону України "Про
організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю"
( 3341-12 ), пункту 34 Національного плану з виконання Плану дій
щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для
України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня
2011 року N 494 ( 494/2011 ), та з метою забезпечення ефективної
взаємодії правоохоронних органів у протидії організованій
злочинності Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про взаємодію правоохоронних органів
у сфері боротьби з організованою злочинністю, що додається.
2. Головному управлінню по боротьбі з організованою
злочинністю (Федосов Е.В.) МВС України забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції
Черних С.П. та першого заступника Голови Служби безпеки України -
начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та
організованою злочинністю генерал-лейтенанта Рокитського В.Г.
4. Цей наказ надіслати за належністю.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр внутрішніх справ України
генерал-лейтенант міліції А.В.Могильов
Голова Служби безпеки України В.І.Хорошковський
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний прокурор України
державний радник юстиції В.П.Пшонка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
та Центрального управління
Служби безпеки України
10.06.2011 N 317/235
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2011 р.

за N 822/19560

ІНСТРУКЦІЯ
про взаємодію правоохоронних органів
у сфері боротьби з організованою злочинністю

I. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії спеціальних
підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України та Служби безпеки України (далі -
спеціальні підрозділи) під час виконання покладених на них
законодавством завдань у сфері боротьби з організованою
злочинністю.
1.2. Правовою основою взаємодії є Конституція України
( 254к/96-ВР ), Закони України "Про організаційно-правові основи
боротьби з організованою злочинністю" ( 3341-12 ), "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), "Про міліцію"
( 565-12 ), "Про Службу безпеки України" ( 2229-12 ) та ця
Інструкція.
II. Мета взаємодії
2.1. Посилення протидії організованим злочинним угрупуванням,
у тому числі міжрегіонального та транснаціонального характеру,
створеним на етнічній основі, які мають корумповані зв'язки.
2.2. Попередження, розкриття й розслідування злочинів,
учинених організованими злочинними групами і злочинними
організаціями.
III. Основні принципи та рівні взаємодії
3.1. Основними принципами взаємодії в боротьбі з
організованою злочинністю є законність, системність, плановість,
розподіл компетенції.
3.2. Взаємодія здійснюється: на центральному рівні - між Головним управлінням по боротьбі
з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України
та Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю Служби безпеки України; на регіональному рівні - між управліннями по боротьбі з
організованою злочинністю головних управлінь, управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі й головними відділами (відділами) по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю органів Служби безпеки
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі.
IV. Напрями взаємодії
4.1. Стратегічний - організація реалізації державної політики
у сфері боротьби з організованою злочинністю, усунення причин і
умов її існування, удосконалення правової бази боротьби з
організованою злочинністю.
4.2. Тактичний - виявлення, документування й припинення
діяльності організованих злочинних груп, злочинних організацій,
попередження, розкриття й розслідування вчинених ними злочинів,
розшук, затримання учасників організованих злочинних формувань,
відшкодування збитків державі, фізичним та юридичним особам.
V. Форми взаємодії
5.1. Проведення спільного аналізу стану, структури
організованої злочинності, причин і умов, що сприяють діяльності
організованих груп, прогнозування тенденцій поширення
організованої злочинності.
5.2. Обмін оперативною інформацією, що становить інтерес для
боротьби з організованою злочинністю.
5.3. Розроблення й реалізація спільних програм, планів у
сфері боротьби з організованою злочинністю.
5.4. Створення робочих груп для підготовки законопроектів,
пропозицій про зміни й доповнення до законодавства.
5.5. Проведення узгоджених оперативно-розшукових,
профілактичних та інших заходів.
5.6. Підготовка й проведення спільних колегій, нарад,
семінарів з питань вдосконалення взаємодії.
5.7. Розроблення навчальних програм та проведення занять у
системі професійної підготовки.
5.8. Удосконалення міжнародного співробітництва у сфері
боротьби з організованою злочинністю.
5.9. Інформування громадськості про результати діяльності у
сфері боротьби з організованою злочинністю.
VI. Підготовка та проведення спільних заходів
6.1. Рішення про проведення спільних заходів приймається
керівниками зацікавлених підрозділів по боротьбі з організованою
злочинністю та корупцією після аналізу криміногенної обстановки,
наявних сил та засобів.
6.2. Підготовка спільних заходів передбачає: здійснення оперативно-розшукових та інших заходів,
спрямованих на перевірку наявної інформації стосовно організованих
злочинних груп та злочинних організацій, документування їх
протиправної діяльності, відпрацювання економічного підґрунтя та
зв'язків; створення спільних оперативних груп для здійснення необхідних
оперативно-розшукових заходів; вивчення можливої тактики дій учасників злочинних угруповань
та розроблення відповідних заходів протидії, зокрема організації
безпеки особового складу, задіяного для участі у проведенні
спеціальних операцій; проведення спільних нарад, розроблення й уточнення планів
спеціальних операцій; проведення спільних рекогносцировок місцевості і об'єктів у
районах ймовірних дій, розстановка особового складу та
забезпечення функціонування органів управління. За потреби з метою планування й координації дій задіяних сил
та засобів у районах проведення спільних заходів створюються
спільні оперативні штаби.
6.3. Оперативно-розшукова діяльність, застосування
вогнепальної зброї, спеціальних засобів фізичного впливу під час
виконання спільних завдань здійснюються відповідно до законів
України.
VII. Порядок обміну інформацією між спеціальними підрозділами
7.1. З метою вдосконалення механізму взаємодії створюється
централізований банк даних для збирання, накопичення, оброблення
та подальшого використання інформації про прояви організованої
злочинності.
7.2. Обмін оперативною інформацією між спеціальними
підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю органів
внутрішніх справ і Служби безпеки України під час проведення
спільних заходів здійснюється за наявності оперативно-розшукової
справи за письмовим розпорядженням керівників відповідних
спеціальних підрозділів, у разі здійснення кримінального
провадження - керівника відповідного органу досудового
розслідування. { Пункт 7.2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ
N 1034/502 ( z2025-12 ) від 13.11.2012 }
7.3. Обмін оперативною інформацією, яка міститься в Головному
управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України та
Головному управлінні по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю Служби безпеки України, здійснюється за згодою
уповноважених керівників цих управлінь.
7.4. Систематичному обміну підлягає узагальнена аналітична
інформація щодо протиправної діяльності організованих груп, їх
впливу на соціальні, економічні і політичні процеси в державі.
7.5. Для забезпечення належного обміну інформацією у
спеціальних підрозділах МВС України та Служби безпеки України
визначаються відповідальні особи.
Начальник Головного управління
по боротьбі з організованою
злочинністю Міністерства
внутрішніх справ України
генерал-майор міліції Е.В.Федосов
Перший заступник
Голови Служби безпеки України -
начальник Головного управління
по боротьбі з корупцією
та організованою злочинністю
генерал-лейтенант В.Г.Рокитський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.07.2011 — 2011 р., № 53, стор. 227, стаття 2139, код акта 57489/2011

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -