<<
>>

Наказ МВС України від 10.07.2013 N 660 " Про затвердження Змін до Правил внутрішнього розпорядку в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ України, затверджених наказом МВС від 2 грудня 2008 року N 638". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.07.2013 N 660

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 жовтня 2013 р.

за N 1703/24235

Про затвердження Змін

до Правил внутрішнього розпорядку

в ізоляторах тимчасового тримання органів

внутрішніх справ України, затверджених

наказом МВС від 2 грудня 2008 року N 638

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України

( 4651-17 ), Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про

попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Зміни до Правил внутрішнього розпорядку

в ізоляторах тимчасового тримання органів внутрішніх справ

України, затверджених наказом МВС України від 2 грудня 2008 року

N 638 ( z0137-09 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

12 лютого 2009 року за N 137/16153 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту громадської безпеки МВС України (Крикун О.О.)

забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до

Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України В.Ю.Захарченко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України Р.В.Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

10.07.2013 N 660

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

3 жовтня 2013 р.

N 1703/24235

ЗМІНИ

до Правил внутрішнього розпорядку

в ізоляторах тимчасового тримання

органів внутрішніх справ України

( z0137-09 )

1. У пункті 2.6 глави 2:

1.1. В абзаці другому підпункту 2.6.1 слова "взятої під варту

особи" замінити словами "особи, яка тримається під вартою".

1.2. Друге речення підпункту 2.6.2 викласти в такій редакції:

"У разі переведення осіб, які тримаються під вартою, та засуджених

до слідчого ізолятора цінні речі, особисті предмети та документи,

а також особисті гроші надсилаються адміністрацією установи до

слідчого ізолятора".

2. У пункті 3.1 глави 3:

2.1. У підпункті 3.1.5: у третьому абзаці слова "узятим під варту особам і

засудженим" замінити словами "особам, які тримаються під вартою,

та засудженим"; у четвертому абзаці слова "узятих під варту й засуджених

осіб" замінити словами "осіб, які тримаються під вартою, та

засуджених".

2.2. Підпункти 3.1.13, 3.1.14 викласти в такій редакції: "3.1.13. На першу вимогу мати захисника і побачення з ним до

першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують

конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати

такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості, з моменту

допуску захисника до участі в кримінальному провадженні,

підтвердженого письмовим повідомленням особи або органу, які

здійснюють кримінальне провадження. 3.1.14. З дозволу особи або органу, який здійснює кримінальне

провадження, мати не менше трьох разів на місяць короткочасні

побачення з родичами або іншими особами тривалістю від однієї до

чотирьох годин".

2.3. Доповнити пункт новим підпунктом 3.1.15 такого змісту: "3.1.15. Особи, які тримаються під вартою (віком від 14 до

35 років), мають право на отримування психолого-педагогічної

допомоги від спеціалістів центрів соціальних служб для сім'ї,

дітей та молоді".

2.4. У пункті 3.2: Підпункти 3.2.5, 3.2.6 викласти в такій редакції: "3.2.5. Окуляри, з дозволу лікаря милиці (протези), а також

інше життєзабезпечувальне медичне обладнання (слуховий апарат,

катетер тощо). Лікарські засоби - лише за призначенням лікаря за

необхідності цілодобового невідкладного прийому (не більше добової

норми). 3.2.6. Документи і записи, що стосуються кримінального

провадження".

2.5. Пункт 3.3 викласти в такій редакції: "3.3. Затримані, особи, які тримаються під вартою, та

засуджені зобов'язані".

2.6. Підпункт 3.5.1 пункту 3.5 викласти в такій редакції: "3.5.1. Порушувати тишу, перемовлятися, перестукуватися з

особами, які тримаються в інших камерах, підбирати й перекидати за

межі дворика для прогулянок будь-які предмети, виявлені на його

території".

3. У пункті 4.1 глави 4:

3.1. Підпункти 4.1.2, 4.1.3 та 4.1.4 викласти в такій

редакції: "4.1.2. Скарги, заяви клопотання та листи (кореспонденція)

затриманих і осіб, які тримаються під вартою, переглядає

адміністрація ІТТ, кореспонденція, адресована Уповноваженому

Верховної Ради України з прав людини, до Європейського суду з прав

людини, а також до інших відповідних органів міжнародних

організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених

осіб таких міжнародних організацій, захисникові у кримінальному

провадженні, що здійснює свої повноваження відповідно до положень

Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 ),

прокуророві та слідчому судді, перегляду не підлягають і

надсилаються адміністрацією установи за адресою протягом доби з

часу їх подання. Кореспонденція, яку особи, які тримаються під

вартою, одержують від зазначених органів та осіб, перегляду не

підлягає та протягом доби вручається адресату під підпис. Затриманим, особам, які тримаються під вартою, дозволяється

одержувати і відправляти листи за свій рахунок без обмеження їх

кількості. У разі відсутності на особовому рахунку цих осіб коштів

відправлення кореспонденції здійснюється за рахунок коштів,

передбачених кошторисом на утримання органів внутрішніх справ. 4.1.3. Заяви осіб з питань оскарження ухвали судді про

обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або

ухвали про продовження строків тримання під вартою надсилаються

керівництвом ІТТ до визначеного законодавством України суду

протягом доби з часу їх подання. 4.1.4. Інші скарги, заяви, клопотання і листи, пов'язані з

проведенням розслідування в кримінальному провадженні, протягом

однієї доби з часу їх подання надсилаються керівництвом ІТТ особі

або органу, які здійснюють кримінальне провадження".

3.2. Абзац перший підпункту 4.1.5 викласти в такій редакції: "4.1.5. Скарги та заяви і листи затриманих і осіб, які

тримаються під вартою, якщо в них є відомості, розголошення яких

може завадити встановленню істини в кримінальному провадженні,

протягом доби передаються особі чи органу, які здійснюють

кримінальне провадження, про що повідомляється особа, яка подала

скаргу чи заяву, та сповіщається прокурор, який здійснює нагляд за

додержанням законів під час проведення досудового розслідування у

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням".

3.3. У підпункті 4.1.6 слова "провадженням у справі" замінити

словами "кримінальним провадженням".

3.4. У пункті 4.2: у четвертому реченні підпункту 4.2.1 слова "у справі"

замінити словами "у кримінальному провадженні"; підпункт 4.2.3 викласти в такій редакції: "4.2.3. Листи, адресовані співучасникам кримінального

правопорушення, які перебувають на волі, потерпілим, свідкам

злочину, що містять будь-які відомості, які стосуються

кримінального провадження, образи, погрози, заклики до розправи,

учинення кримінального або іншого правопорушення, інформацію про

охорону ІТТ, його персонал, способи передачі заборонених предметів

й інші відомості, які можуть перешкодити встановленню істини в

кримінальному провадженні або сприяти вчиненню кримінального

правопорушення, виконані тайнописом, шифром, містять державну або

іншу таємницю, що охороняється законом, адресату

не відправляються, а передаються особі або органу, які здійснюють

кримінальне провадження, про що оголошується авторові листа."; у першому абзаці підпункту 4.2.4 слово "справа" замінити

словами "перебуває кримінальне провадження".

3.5. У пункті 4.3: абзац перший підпункту 4.3.1 викласти в такій редакції: "4.3.1. Побачення затриманим і особам, які тримаються під

вартою, з родичами або іншими особами надаються керівництвом ІТТ з

письмового дозволу слідчого, слідчого судді, суду, які здійснюють

кримінальне провадження"; абзац четвертий викласти в такій редакції: "Іноземцям та особам без громадянства, які тримаються під

вартою, побачення з представниками посольств і консульств

відповідних держав надається за погодженням з Міністерством

закордонних справ України і з письмового дозволу слідчого або

суду, які здійснюють кримінальне провадження"; друге речення підпункту 4.3.2 замінити двома новими реченнями

такого змісту: "На побачення допускаються дорослі особи, з якими

можуть бути неповнолітні особи. Кількість осіб, які одночасно

можуть бути присутні на побаченні із затриманими і особами, які

тримаються під вартою, визначається залежно від пропускної

спроможності приміщень для надання побачень, а також можливостей

забезпечення їх безпеки"; підпункт 4.3.3 викласти в такій редакції: "4.3.3. Побачення з родичами або іншими особами адміністрація

ІТТ надає лише з письмового дозволу слідчого або суду, які

здійснюють кримінальне провадження ".

3.6. У пункті 4.4: абзац другий підпункту 4.4.3 викласти в такій редакції: "Виявлені в передачі речі та предмети, що можуть бути

використані для вчинення втечі, нападу на охорону, заподіяння

шкоди собі або оточенню, вилучаються, про що складається протокол

(акт) у трьох примірниках, один з яких надсилається органу або

особі, яка здійснює кримінальне провадження (матеріали), другий -

прокурору, який здійснює нагляд за додержанням законів в ІТТ,

третій - додається до особової справи особи, яка тримається під

вартою, та засудженої"; доповнити пункт новим підпунктом такого змісту: "4.4.6. Не допускається обмеження ваги передач, прийнятих для

хворих, що страждають захворюваннями, підтвердженими медичним

висновком лікаря, вагітних жінок і жінок, що мають при собі дітей,

а також неповнолітніх".

4. У главі 5:

4.1. Назву глави викласти в такій редакції: "5. Порядок застосування заходів заохочення і стягнення до

осіб, які тримаються під вартою, та засуджених".

4.2. У пункті 5.1 слова "узятих під варту й засуджених осіб"

замінити словами "осіб, які тримаються під вартою, та засуджених".

4.3. У пункті 5.2 слова "узятих під варту" замінити словами

"які тримаються під вартою".

5. У главі 6:

5.1. У пункті 6.3 слова "кримінальна справа" замінити словами

"кримінальне провадження".

5.2. Пункт 6.4 викласти в такій редакції: "6.4. Про закінчення строку тримання в ІТТ затриманої за

підозрою в учиненні кримінального правопорушення особи начальник

ІТТ або черговий завчасно, але не пізніше ніж за 12 годин,

письмово повідомляє особу або орган, які здійснюють кримінальне

провадження, а також прокурора, який здійснює нагляд за

додержанням законів під час провадження досудового розслідування у

формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, і якщо

в установлений законом строк не надійде ухвала слідчого судді,

суду про застосування до затриманого запобіжного заходу у вигляді

тримання під вартою, звільняє затриманого, про що складає протокол

про звільнення особи, яку утримували в ІТТ, та надсилає

прокуророві відповідне письмове повідомлення і копію протоколу".

5.3. У другому реченні абзацу першого пункту 6.5 слово

"справа" замінити словами "кримінальне провадження".

5.4. В абзаці першому пункту 6.6 слова "узятої під варту"

замінити словами "яка тримається під вартою".

6. У главі 7:

6.1. Назву глави викласти в такій редакції: "7. Обов'язки керівництва ІТТ щодо виконання окремих норм

кримінального процесуального законодавства і вимог осіб або

органу, які здійснюють кримінальне провадження".

6.2. Підпункт 7.1.1 пункту 7.1 викласти в такій редакції: "7.1.1. Згідно із заявками осіб або органу, які здійснюють

кримінальне провадження, забезпечити видачу конвоям затриманих і

осіб, які тримаються під вартою, для конвоювання їх у судові

засідання та проведення слідчих дій за межами ІТТ, а також для

інших цілей відповідно до законодавства".

7. В абзаці першому пункту 8.5 глави 8 слова "узяті під варту

особи" замінити словами "особи, які тримаються під вартою".

8. У главі 9:

8.1. Третє та четверте речення пункту 9.3 викласти в такій

редакції: "Перед розміщенням їх у камерах вони повинні пройти

комплексну санітарну обробку, що включає в себе миття, обробку

одягу в дезкамері. Підстригання волосся на голові чоловіків,

гоління бороди і вусів здійснюються на підставі поданої затриманим

або особою, яка тримається під вартою, письмової заяви та після

отримання на це погодження (дозволу) особи, яка здійснює

кримінальне провадження".

8.2. Пункт 9.8 доповнити п'ятьма новими абзацами такого

змісту: "При оголошенні утримуваною особою голодування начальник ІТТ

або особа, що виконує його обов'язки, повинні особисто провести з

нею бесіду з метою з'ясування причин такого вчинку, скласти акт, у

якому під підпис роз'яснити негативні наслідки голодування для її

здоров'я, та посилити нагляд за поведінкою цієї особи, негайно

письмово повідомити прокурора, особу або орган, які здійснюють

кримінальне провадження. Протягом доби після фактичної відмови особи вживати їжу вона

переводиться в окреме приміщення, де тримається на загальних

підставах, ізольовано від інших, і перебуває під посиленим

наглядом; щодня проводиться її медичний огляд. У визначений час голодувальнику доставляють сніданок, обід та

вечерю за встановленою нормою. У разі відмови через дві години їжу

забирають, про що начальник ІТТ (черговий по ІТТ) складає

відповідний рапорт, який долучається до особової справи

утримуваної особи. Амбулаторне лікування та невідкладна медична допомога такій

особі надаються в приміщенні, де вона тримається, якщо немає

потреби в стаціонарному лікуванні. Санітарну обробку вона

проходить окремо від інших. За наявності медичних показань конвоювання здійснюється в

супроводі медпрацівника".

Начальник ДГБ МВС України

генерал-лейтенант міліції О.О.Крикун


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.10.2013 — 2013 р., № 79, стор. 80, стаття 2938, код акта 69181/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -