<<
>>

Наказ МВС України від 10.07.2015 № 838 "Про затвердження Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2015

Документ актуальний на 11.05.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2015  № 838

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2015 р.

за № 917/27362

Про затвердження Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ

№ 327 від 28.04.2016

№ 702 від 25.07.2016

№ 163 від 28.02.2017

№ 451 від 30.05.2017

№ 22 від 15.01.2020}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Умови оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що додаються.

2. Керівнику Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій у межах затвердженого фонду заробітної плати установити працівникам посадові оклади (тарифні ставки), доплати та надбавки відповідно до розмірів, передбачених цими Умовами.

3.

Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 листопада 2006 року № 699 «Про затвердження Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників льотного, льотно-підйомного, інженерно-технічного складу авіації та аварійних рятувальників ДСНС України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 листопада 2006 року за № 1206/13080 (зі змінами).

4. Департаменту юридичного забезпечення МВС (Горбась Д.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

Міністр соціальної політики України

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

сторони роботодавців

на національному рівні

Перший заступник Голови

Спільного представницького органу

об'єднань профспілок

М. Чечоткін

П. Розенко

Р.П. Качур

О. Мірошниченко

С.М. Кондрюк


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

10.07.2015 № 838

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 липня 2015 р.

за № 917/27362

УМОВИ

оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу,  авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій

1. Ці Умови розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (із змінами).

2. Розміри тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації ДСНС України, визначено в додатку 1 до цих Умов.

Схеми тарифних розрядів посад працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації ДСНС України, встановлюються відповідно до схем тарифних розрядів і коефіцієнтів тарифної сітки з оплати праці керівників, фахівців, професіоналів та інших працівників (додатки 2 - 5 до цих Умов) залежно від складності та обсягу виконуваних робіт, рівня кваліфікації працівників, їх досвіду і знань.

Посадові оклади працівників інженерно-технічного складу, які безпосередньо зайняті обслуговуванням повітряних суден не менше 50 відсотків робочого часу, підвищуються:

при обслуговуванні повітряних суден з газотурбінними (турбогвинтовими) двигунами - на 10 відсотків;

при обслуговуванні повітряних широкофюзеляжних суден - на 15 відсотків.

3. Працівникам установлюються надбавки:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за високі досягнення у праці;

за виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);

за складність, напруженість у роботі.

Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки скасовуються або зменшуються на підставі наказу керівника установи із зазначенням допущених порушень;

2) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР “народний” - у розмірі 40 відсотків, “заслужений” - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);

3) за спортивні звання “заслужений тренер”, “заслужений майстер спорту” - у розмірі 20 відсотків, “майстер спорту міжнародного класу” - 15 відсотків, “майстер спорту” - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавки за почесні та спортивні звання встановлюються працівникам, якщо їх діяльність за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням. За наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним (вищим) званням. Відповідність почесного або спортивного звання профілю діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником установи, закладу або організації;

4) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї  європейської - 10; однієї східної, угро-фінської або африканської - 15; двох і більше мов - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено відповідним документом;

5) за кваліфікацію:

льотному складу екіпажів повітряних суден: за 1-й клас - 40 відсотків, за 2-й клас - 15 відсотків місячного посадового окладу;

інженерно-технічному складу, авіаційним рятувальникам, які мають клас майстра, - 7 відсотків, 1-й клас - 5 відсотків, 2-й клас - 3 відсотки місячного посадового окладу.

4. Працівникам установлюється доплата:

1) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників з числа цих самих категорій персоналу;

за суміщення професій (посад);

за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт.

Зазначені види доплат не встановлюються керівнику Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, його заступникам, керівникам структурних підрозділів та їхнім заступникам;

2) у розмірі 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;

3) за безпосереднє проведення стажування (виконання інструкторських польотів) для одержання допуску до самостійної роботи на період стажування (інструкторської роботи): для льотного складу - 30 відсотків; для зайнятих технічним обслуговуванням літальних апаратів - 24 відсотки; для інженерно-технічних працівників - 20 відсотків місячного посадового окладу.

5. Працівникам виплачуються такі винагороди:

за стрибки з парашутом працівникам льотного складу та авіаційним рятувальникам згідно з додатком 6 до цих Умов;

за виконання льотної роботи працівникам льотного складу за умови виконання ними норм нальоту, затверджених ДСНС України, - у розмірах згідно з додатком 7 до цих Умов.

6. Керівник Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України в межах фонду заробітної плати, затвердженої в кошторисі, має право:

1) установлювати працівникам, посади яких визначено у додатках 2 - 5 до цих Умов, розміри посадових окладів, доплат і надбавок до них;

2) надавати працівникам матеріальну допомогу, у тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;

3) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах затвердженого фонду оплати праці.

7. Порядок і умови преміювання працівників (категорії працівників, які підлягають преміюванню, періодичність виплати премій тощо) установлюються положенням про преміювання, затвердженим керівником за погодженням з відповідним профспілковим органом (радою представників трудового колективу).

8. Преміювання керівника Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, установлення йому надбавок, доплат до посадового окладу та надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням ДСНС України у межах наявних коштів на оплату праці.

9. Конкретні розміри підвищень, надбавок, доплат, установлені працівникам, оголошуються наказом керівника Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.

10. Умови оплати праці окремих працівників, посади яких не передбачені цими Умовами, здійснюються відповідно до умов оплати праці відповідних категорій працівників бюджетної сфери відповідно до вимог чинного законодавства.

Начальник Департаменту

юридичного забезпечення

Міністерства внутрішніх

справ України

полковник міліції

Д.В. Горбась


Додаток 1

до Умов оплати праці працівників

льотного, інженерно-технічного складу,

авіаційних рятувальників та інших

підрозділів, зайнятих забезпеченням

польотів, організацією та обслуговуванням

повітряного руху і аеронавігації

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 2)

РОЗМІРИ

тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації ДСНС України

1.Тарифні розряди і коефіцієнти

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти

1

2

1

1,00

2

1,09

3

1,18

4

1,27

5

1,36

6

1,45

7

1,54

8

1,64

9

1,73

10

1,82

11

1,97

12

2,12

13

2,27

14

2,42

15

2,58

16

2,79

17

3,00

18

3,21

19

3,42

20

3,64

21

3,85

22

4,06

23

4,27

24

4,36

25

4,51

2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначено в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

3. Посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 852 гривні, з 01 вересня 2015 року - 1012 гривень, з 01 грудня 2015 року – 1113 гривень, з 01 травня 2016 року – 1185 гривень, з 01 грудня 2016 року - 1335 гривень.

{Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ № 327 від 28.04.2016 - застосовується з 1 вересня 2015 року, № 702 від 25.07.2016 - застосовується з 01 грудня 2015 року, № 163 від 28.02.2017- застосовується з 01 грудня 2016 року}

Посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) з 01 січня 2017 року розраховуються, виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду, установленого в розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

{Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 451 від 30.05.2017 - застосовується з 01 січня 2017 року}

Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону України “Про індексацію грошових доходів населення”.


Додаток 2

до Умов оплати праці працівників

льотного, інженерно-технічного складу,

авіаційних рятувальників та інших

підрозділів, зайнятих забезпеченням

польотів, організацією та обслуговуванням

повітряного руху і аеронавігації

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 2)

СХЕМА

тарифних розрядів посад працівників льотного складу ДСНС України

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

Командир авіаційного загону

16 - 17

Перший заступник (заступник) командира загону

Начальник штабу

Старший штурман загону

15 - 16

Командир авіаційної ескадрильї

Начальник служби безпеки польотів

Штурман загону

14 - 15

Заступник командира авіаційної ескадрильї

Командир авіаційної ланки

Старший інструктор-пілот

Старший льотчик-інструктор

Штурман авіаційної ескадрильї

13 - 14

Командир повітряного судна

Старший інспектор-пілот з безпеки польотів, старший інспектор-пілот, льотчик-інструктор, льотчик-штурман, інструктор-пілот, штурман авіаційної ланки

12 - 13

Інженер бортовий, інженер-інструктор бортовий:

І категорії

ІІ категорії

без категорії

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Помічник командира повітряного судна, бортштурман, пілот, старший бортоператор, старший бортрадист (інструктор), інспектор-пілот з безпеки польотів, інспектор-пілот

11 - 12

Найменування посад

Тарифний розряд

Бортоператор

10 - 11

Старші: бортмеханік, бортпровідник

9 - 10

Бортмеханік, бортпровідник, бортрадист

8 - 9


Додаток 3

до Умов оплати праці працівників

льотного, інженерно-технічного складу,

авіаційних рятувальників та інших

підрозділів, зайнятих забезпеченням

польотів, організацією та обслуговуванням

повітряного руху і аеронавігації

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 2)

СХЕМА

тарифних розрядів посад працівників інженерно-технічного складу та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів ДСНС України

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

Заступник командира загону

Начальник інженерно-авіаційної служби

Начальник вузла (частини) зв’язку

Начальник частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення

14 - 15

Заступник начальника штабу

Начальник відділу

Заступник командира авіаційної ескадрильї (з інженерно-авіаційної служби)

Заступник начальника вузла (частини) зв’язку

Заступник начальника частини авіаційно-технічного та матеріального забезпечення

13 - 14

Начальник служби

Начальник частини (технічно-експлуатаційної)

Начальник групи (обслуговування повітряних суден)

Начальник самостійного відділення

Начальник центру вузла (частини) зв’язку

12 - 13

Начальник груп, інших відділень (що входять до складу відділів, служб)

Заступник начальника служби

11 - 12

Начальник:

станції

пункту

радіомаяка

радіостанції

Начальник зміни вузла (частини) зв’язку

9 - 10

Інженери (старші інженери) з обслуговування повітряних суден:

категорії С

категорії В

категорії А

без категорії

11 - 12

10 - 11

9 - 10

9

Інженери (старші інженери) інших спеціальностей:

І категорії

ІІ категорії

без категорії

11 - 12

10 - 11

9 - 10

Фахівці з обслуговування повітряних суден:

І категорії

ІІ категорії

без категорії

10 - 11

9 - 10

8 - 9

Техніки (старші техніки) з обслуговування повітряних суден:

категорії С

категорії В

категорії А

без категорії

10 - 11

9 - 10

8 - 9

7 - 8

Техніки (старші техніки) інших спеціальностей:

І категорії

ІІ категорії

без категорії

10 - 11

9 - 10

7 - 9

Старший авіаційний механік, старший механік

Черговий вузла (частини) зв’язку

8 - 9

Авіаційний механік, механік

7 - 8

Командир відділення, старший оператор

7 - 8

Завідувач складу авіаційного пального

5 - 8

Оператор

5 - 6


Додаток 4

до Умов оплати праці працівників

льотного, інженерно-технічного складу,

авіаційних рятувальників та інших

підрозділів, зайнятих забезпеченням

польотів, організацією та обслуговуванням

повітряного руху і аеронавігації

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 2)

СХЕМА

тарифних розрядів посад працівників, зайнятих організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації ДСНС України

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

Начальник групи керівництва польотів (керівник польотів)

Начальник відділу планування, координації та контролю

13 - 14

Керівник польотів

Заступник начальника групи

Заступник начальника відділу планування, координації та контролю

12 - 13

Старший помічник (помічник) керівника польотів

Старший черговий оперативний (черговий оперативний)

11 - 12

Старший диспетчер з перельотів

9 - 10

Диспетчер з перельотів

8 - 9


Додаток 5

до Умов оплати праці працівників

льотного, інженерно-технічного складу,

авіаційних рятувальників та інших

підрозділів, зайнятих забезпеченням

польотів, організацією та обслуговуванням

повітряного руху і аеронавігації

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 2)

СХЕМА

тарифних розрядів посад працівників авіаційних рятувальників ДСНС України

Найменування посад

Тарифний розряд

1

2

Начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби

13 - 14

Начальник пошуково-рятувальної групи

12 - 13

Старший інструктор парашутно-десантної підготовки, завідувач складу парашутно-десантного майна

8 - 9

Старший укладач парашутів

8 - 9

Інструктор парашутно-десантної підготовки

7 - 8

Укладач парашутів

6 - 7


Додаток 6

до Умов оплати праці працівників

льотного, інженерно-технічного складу,

авіаційних рятувальників та інших

підрозділів, зайнятих забезпеченням

польотів, організацією та обслуговуванням

повітряного руху і аеронавігації

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 5)

РОЗМІРИ

винагороди за стрибки з парашутом, здійснені льотним складом та авіаційними рятувальниками ДСНС України

1. Розміри винагороди при кількості стрибків з парашутом

Категорія працівників

Розмір винагороди при кількості стрибків з парашутом від посадового окладу інструктора парашутно-десантної підготовки - укладача парашутів, відсотків

1-й стрибок

2 - 25 стрибків

26 - 50 стрибків

51 - 100 стрибків

101 - 200 стрибків

201 - 1000 стрибків

1001 і більше стрибків

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Усі працівники, крім тих, хто має звання інструктора парашутно-десантної підготовки (ПДП)

6

5

8

9

10

-

-

2. Працівники, які мають звання інструктора ПДП

-

-

9

10

11

-

-

3. Працівники, які мають звання майстра парашутного спорту, або майстра спорту міжнародного класу, або заслуженого майстра парашутного спорту

-

-

-

-

-

12

13

2. За кожен ускладнений стрибок з парашутом, але не більше ніж за два фактори ускладнення (а випусковому, який зробив стрибок з парашутом, не більше ніж за три фактори ускладнення), розмір грошової винагороди збільшується на 2 відсотки, за стрибок у воду - на 4 відсотки, за експериментальні стрибки - додатково на 3 - 10 відсотків від посадового окладу інструктора парашутно-десантної підготовки - укладача парашутів.

3. Винагорода авіаційним рятувальникам ДСНС України, зазначеним у пункті 1 таблиці, виплачується не більше ніж за 2 стрибки, а рятувальникам, зазначеним у пунктах 2, 3, не більше ніж за 3 стрибки, здійснені в один день.

4. Протягом календарного року винагорода виплачується за стрибки з парашутом, здійснені відповідно до плану підготовки, але не більше ніж у межах річних норм оплачуваних стрибків, установлених ДСНС України.


Додаток 7

до Умов оплати праці працівників

льотного, інженерно-технічного складу,

авіаційних рятувальників та інших

підрозділів, зайнятих забезпеченням

польотів, організацією та обслуговуванням

повітряного руху і аеронавігації

Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

(пункт 5)

РОЗМІРИ

винагороди за виконання льотної роботи

(у відсотках до посадового окладу) за одну годину нальоту

1. Розміри винагороди за виконання льотної роботи за одну годину роботи

Тип повітряного судна

Розмір винагороди за виконання льотної роботи у відсотках до посадового окладу за одну годину нальоту

день

ніч

Іл-76, Ан-70, Ан-74, Ан-148

3,0

4,2

Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-140, ВК-117-С2, Ми-2, Ми-8, Ка-27, Ка-32, ЄС-145 «Єврокоптер», EC 225 LP (H 225)

2,0

2,8

2. При виконанні польотів літером “А”, “ПК” ці розцінки застосовуються з коефіцієнтом 2.

{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства внутрішніх справ № 22 від 15.01.2020}


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.08.2015 — 2015 р., № 64, стор. 487, стаття 2142, код акта 78103/2015

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -