<<
>>

Наказ МВС України від 10.07.2017 № 581 "Про затвердження Інструкції про особливості зберігання стрілецької зброї, боєприпасів та ручних гранат у підрозділах Державної прикордонної служби України, які виконують завдання на території проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим". МВС України. 2017

Документ актуальний на 17.08.2017
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.07.2017  № 581


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
01 серпня 2017 р.
за № 939/30807

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 636 від 26.07.2018}

Про затвердження Інструкції про особливості зберігання стрілецької зброї, боєприпасів та ручних гранат у підрозділах Державної прикордонної служби України, які виконують завдання на території проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про Державну прикордонну службу України», Законів України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», статті 20 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, та з метою зберігання зброї, боєприпасів, ручних гранат у підрозділах Державної прикордонної служби України, які виконують завдання на території проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про особливості зберігання стрілецької зброї, боєприпасів та ручних гранат у підрозділах Державної прикордонної служби України, які виконують завдання на території проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим, що додається.

2.

Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
прикордонної служби УкраїниВ.О. НазаренкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
10.07.2017 №  581


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції  України
01 серпня 2017 р.
за № 939/30807

ІНСТРУКЦІЯ
про особливості зберігання стрілецької зброї, боєприпасів та ручних гранат у підрозділах Державної прикордонної служби України, які виконують завдання на території проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим

І. Загальні положення

1. Цю Інструкцію розроблено з метою забезпечення комплексного підходу, вироблення єдиних вимог, принципів та методів у роботі командирів (начальників) усіх рівнів стосовно організації зберігання стрілецької зброї, боєприпасів та ручних гранат під час виконання підрозділами бойових (службово-бойових) завдань на території проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим (далі - АР Крим).

2. Ця Інструкція визначає особливості зберігання стрілецької зброї, боєприпасів та ручних гранат у підрозділах, які виконують завдання за призначенням на території проведення антитерористичної операції та на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим і знаходяться на лінії розмежування та адміністративній межі.

3. Командири (начальники) зобов’язані:

забезпечувати надійне зберігання стрілецької зброї, боєприпасів та ручних гранат;

мати точні дані про наявність і стан озброєння і боєприпасів;

забезпечувати належний порядок охорони, обліку, зберігання і використання озброєння і боєприпасів для унеможливлення їх втрат або крадіжок;

особисто перевіряти наявність і комплектність усього озброєння і боєприпасів.

4. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

боєприпаси - патрони до стрілецької зброї, сигнальні та освітлювальні засоби, вибухові пакети та інші вибухові речовини, ручні гранати і запали до них, реактивні протитанкові гранати;

бронетехніка - бронетранспортери, броньовані розвідувально-дозорні машини, броньовані автомобілі та інша броньована техніка з озброєнням;

стрілецька зброя - табельна та нетабельна зброя (револьвери, пістолети, гвинтівки, карабіни, автомати, пістолети-кулемети, кулемети, сигнальні пістолети, ручні гранатомети, запасні стволи кулеметів, спортивна та навчальна зброя).

ІІ. Контроль за організацією експлуатації зброї, боєприпасів, оптичних та електронно-оптичних приладів

1. Періодичність проведення перевірок посадовими особами:

перший заступник начальника регіонального управління - начальник оперативно-військового відділу - при кожному відвідуванні підрозділів проводить огляд місць зберігання зброї та боєприпасів, але не менше двох разів на рік;

начальник органу охорони державного кордону - не менше ніж один раз на три місяці проводить огляд, перевірку наявності, стану, зберігання і правильного використання зброї, боєприпасів у підрозділах, щомісяця організовує такі перевірки посадовими особами органу або комісіями, особисто розглядає і затверджує акти перевірок, уживає дієвих заходів щодо усунення виявлених недоліків;

перший заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник штабу - не менше одного разу на два місяці проводить перевірку наявності та стану зброї, боєприпасів у безпосередньо підпорядкованих йому відділах (службах) і підрозділах;

заступник начальника органу охорони державного кордону - начальник інженерно-технічного відділу - не менше двох разів на рік перевіряє наявність і технічний стан зброї, боєприпасів та дотримання вимог їх зберігання, обліку в підрозділах, здійснює пономерну перевірку стрілецької зброї;

начальник відділення ракетного та артилерійського забезпечення органу охорони державного кордону - контролює наявність зброї та боєприпасів у підрозділах, не менше ніж один раз на три місяці перевіряє їх технічний стан і здійснює пономерну перевірку стрілецької зброї;

комендант оперативно-бойової прикордонної комендатури, начальник відділу прикордонної служби, начальник застави, начальник відділення (групи) органу охорони державного кордону - не менше ніж один раз на місяць особисто перевіряють наявність зброї (з пономерною перевіркою), боєприпасів, стан їх зберігання, обліку в підрозділі та місці зберігання зброї і боєприпасів (за його наявності);

заступник коменданта оперативно-бойової прикордонної комендатури, начальник відділу прикордонної служби з логістики органу охорони державного кордону - не менше ніж один раз на місяць особисто перевіряють наявність зброї (з пономерною перевіркою), боєприпасів, стан їх зберігання та обліку в підпорядкованих підрозділах.

2. Результати перевірок зброї та боєприпасів посадовими особами заносяться до книги огляду (перевірки) озброєння, техніки та боєприпасів, ведення якої передбачено додатком 11 до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України.

Командир (начальник) підрозділу, крім того, обов’язково здійснює контрольний запис у книзі приймання і здавання зброї та боєприпасів черговим по підрозділу.

3. У підрозділах, які виконують завдання на території проведення антитерористичної операції та адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим, матеріально відповідальною особою є командир (начальник) підрозділу, який відповідає за правильну організацію зберігання, видачу, прийом, використання за призначенням, своєчасне обслуговування та ремонт, подання заявок на дозабезпечення, а також здачу понадтабельного (надлишкового) озброєння, підтримання озброєння підрозділу в справному стані, постійну готовність до застосування.

ІІІ. Особливості обліку, зберігання зброї і боєприпасів у підрозділі

1. Видану в підрозділи та закріплену за персоналом зброю і боєприпаси зберігають в окремій кімнаті, яка зачиняється та опечатується мастиковими печатками чергового по підрозділу та старшого зміни прикордонних нарядів.  Ключі від замків знаходяться у чергового підрозділу.

Передача ключів іншим особам категорично заборонена.

2. Для забезпечення надійного зберігання зброї та в разі відсутності металевих ставниць дозволяється зберігати зброю у ставницях, виготовлених з інших матеріалів, за зразком ставниць та пристосувань для зберігання зброї, наведеним у додатку 1 до цієї Інструкції, у кімнатах зберігання зброї.

Ставниці та пристосування для зберігання зброї обладнуються з урахуванням конструктивних особливостей приміщення та кількості військовослужбовців.

3. Зброя зберігається у вертикальному положенні прицілами уверх з протягнутим через скобу спускового гачка металевим тросом (діаметр троса не менше 2 мм), який замикається на замок і опечатується черговим по підрозділу та унеможливлює несанкціоноване винесення зброї.

Гнізда на підставках нумеруються за порядком (зліва направо). Номери наносяться біля гнізд для прикладів зброї.

Біля кожного гнізда має бути ярлик із зазначенням виду, номера зброї, військового звання, прізвища та ініціалів особи, за якою вона закріплена.

4. На видному місці вивішується опис із зазначенням виду і кількості стрілецької зброї та боєприпасів, які зберігаються у ставницях та пристосуваннях для зберігання зброї. Опис підписує та вносить до нього зміни командир підрозділу в день отримання (здавання) зброї та боєприпасів до зміни чергових по підрозділу.

5. З метою підтримання постійної бойової готовності переносний запас боєприпасів до стрілецької зброї, який утримується при зброї в кімнаті зберігання зброї, дозволяється зберігати спорядженим у магазини та стрічки.

Переспорядження магазинів до стрілецької зброї необхідно здійснювати не менше одного разу на тиждень. Графік переспорядження магазинів до стрілецької зброї затверджується командиром (начальником) підрозділу та завжди знаходиться у чергового підрозділу. Проведення переспорядження магазинів відображається в книзі рапортів про   приймання-передавання чергування черговими по підрозділу.

6. Запас боєприпасів підрозділу (патрони до стрілецької зброї, ручні гранати, реактивні протитанкові гранати, постріли до гранатометів, ракети до протитанкових ракетних комплексів, ракети до переносних зенітно-ракетних комплексів та стрілецьку зброю, що тимчасово не використовуються, групову зброю, озброєння, що встановлюються на бронетехніку) дозволяється зберігати в окремих приміщеннях (далі - місце зберігання зброї та боєприпасів).

7. На період переміщення, звільнення особового складу з військової служби командир (начальник) підрозділу закріплює за собою зброю під особистий підпис в другій частині книги обліку і закріплення зброї та боєприпасів (форма 26г), ведення якої передбачено пунктом 279 розділу V Інструкції про організацію обліку, зберігання і видачі стрілецької зброї, боєприпасів та засобів активної оборони в органах, закладах та установах Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 10 грудня 2004 року № 925-дск, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 січня 2005 року за № 24/10304, та організовує її переміщення до місця зберігання зброї та боєприпасів з обов’язковим відображенням руху в облікових документах підрозділу.

8. У місці зберігання зброї та боєприпасів стрілецька зброя зберігається в ящиках комплектно та розміщується в штабелях з урахуванням зручності проведення технічного обслуговування та евакуації й дотриманням правил пожежної безпеки. На штабелі зі зброєю вивішується стелажний (штабельний) ярлик.

Ящики зі зброєю розташовуються кришками догори, замками в бік проходу та опечатуються печаткою командира (начальника) підрозділу.

У штатну укупорку, у якій зберігається зброя, вкладаються описи із зазначенням найменування, кількості і номерного обліку відповідної зброї.

9. Рухомий запас боєприпасів разом з переносним запасом боєприпасів, що не використовуються, зберігається в штатній укупорці в місці зберігання зброї та боєприпасів.

Боєприпаси розміщуються в штабелях за номенклатурами і партіями. Кожний штабель складається з боєприпасів однієї номенклатури та однієї партії виготовлення.

При зберіганні боєприпаси розміщуються так, щоб можна було контролювати їх технічний стан. Ящики з боєприпасами укладаються в штабелі маркуванням у бік проходу. 

Ящики з боєприпасами, що зберігаються розсипом, розміщуються зверху штабеля з боку проходу. На такому ящику з лицьового боку закріплюється ярлик з написом «Неповний, ___ шт.». У неповний ящик вкладається опис із зазначенням найменування, кількості, виробничих даних та дати розкриття герметичної укупорки, який засвідчується підписом командира (начальника) підрозділу.

На штабелі з боєприпасами на видному місці з боку проходу вивішується опис із зазначенням найменування боєприпасів, їх виробничих даних та кількості, який засвідчується підписом командира (начальника) підрозділу.

Ящики з боєприпасами позначаються написами: «Переносний запас боєприпасів» та «Рухомий запас боєприпасів». Написи робляться друкованими літерами без нахилу чорною фарбою на білому фоні, висота літер 10 мм.

10. Місце зберігання зброї та боєприпасів береться під охорону черговими по підрозділу з перевіркою цілісності замків і печаток.

11. Місця зберігання зброї та боєприпасів обладнуються електрозвуковою і світловою сигналізацією (у тому числі датчиками контролю об’єму приміщення) та засобами відеоспостереження, двері - надійними засовами і замками.

Місця зберігання зброї та боєприпасів опечатуються печаткою командира (начальника) підрозділу та печаткою чергового по підрозділу. Ключі від місця зберігання зброї та боєприпасів зберігаються в кімнаті командира (начальника) підрозділу в опечатаному ним пеналі та в закритій і опечатаній ним металевій шафі (ящику). 

12. Облік зброї та боєприпасів, що знаходяться в окремому місці зберігання  зброї та боєприпасів, ведеться в першій частині книги обліку і закріплення зброї та боєприпасів. Крім того, в окремому місці зберігання знаходиться перелік зброї і боєприпасів (далі - Перелік), у якому вказуються кількість, номерний облік та виробничі дані зброї і боєприпасів, що зберігаються в окремому місці зберігання зброї та боєприпасів. Перелік підписується командиром (начальником) підрозділу, виправлення в Переліку не допускаються. У разі зміни кількості (номерів зброї, виробничих даних боєприпасів) Перелік оновлюється.

13. У разі загострення обстановки та ведення активних бойових дій за рішенням командира (начальника) підрозділу зброя та боєприпаси, отримані в тимчасове користування військовослужбовцем, можуть постійно знаходитися при ньому. За таких обставин військовослужбовці зобов’язані унеможливити використання зброї та боєприпасів не за призначенням або доступ до них сторонніх осіб.

14. Контроль за наявністю зброї та боєприпасів, що перебувають в особового складу, командир (начальник) підрозділу проводить щодня під час уточнення бойових розрахунків, контрольних шикувань тощо. З метою підвищення контролю за виданою стрілецькою зброєю та боєприпасами на кожного військовослужбовця заводиться картка контролю за зброєю та боєприпасами за зразком, наведеним у додатку 2 до цієї Інструкції.

15. На період відпочинку, а також обслуговування техніки, виконання господарських робіт озброєння та боєприпаси за наказом командира (начальника) підрозділу можуть зберігатись у спальних приміщеннях на дерев’яних підставках у вертикальному положенні прицілами уверх під обов’язковою охороною спеціально призначених осіб. 

ІV. Організація експлуатації озброєння та боєприпасів під час виконання бойових завдань

1. Приймання-передавання зброї та боєприпасів до неї, що знаходяться в місцях несення служби, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, контрольних постах, блокпостах і опорних пунктах та передаються на місці, здійснюється старшим зазначених прикордонних нарядів за книгою приймання-передавання зброї та боєприпасів.

2. Запаси боєприпасів у місцях несення служби зберігаються в обладнаних бліндажах (опорних пунктах), які забезпечують їх надійне збереження.

Запас боєприпасів зберігається в штатній укупорці (ящиках або цинках). Боєприпаси розсипом зберігаються в ящиках, замкнених на замок, ключ від якого знаходиться у старшого прикордонних нарядів.

Обсяг запасу боєприпасів, що зберігаються в місцях несення служби, контрольних пунктах в’їзду-виїзду, контрольних постах, блокпостах та опорних пунктах, визначається старшим командиром (начальником).

3. На час відпочинку особового складу старшим прикордонних нарядів визначається та обладнується тимчасове місце для зберігання зброї та боєприпасів.

Зберігання зброї та боєприпасів організовується в польових ставницях (пристроях, обладнаних з підручних матеріалів) або ящиках під охороною призначених осіб.

Місця, де зберігаються зброя та боєприпаси, мають постійно знаходитися під охороною осіб, призначених старшим прикордонних нарядів.

4. У місцях несення служби озброєння, боєприпаси, оптичні та електронно-оптичні прилади мають знаходитися безпосередньо у військовослужбовців, які їх отримали під особистий підпис та відповідають за їх збереження і безпеку при користуванні.

5. У місцях тривалого несення служби облік зброї та боєприпасів ведеться за відомістю обліку і закріплення зброї, боєприпасів, що знаходяться у місці тривалого несення служби, за зразком, наведеним у додатку 3 до цієї Інструкції. Відомість ведеться старшим прикордонного наряду та зберігається у нього.

6. Під час роботи на техніці або при облаштуванні вогневих позицій автомати (за необхідності) кладуться на сухе місце рукояткою затворної рами донизу, кулемети встановлюються на сошки, станкові гранатомети - на станки для унеможливлення потрапляння до каналу ствола бруду, піску та снігу. Зберігання зброї навалом категорично забороняється.

7. За рішенням командира (начальника) бойовий комплект на озброєння бронетехніки може зберігатися безпосередньо в бронетехніці. Ручні гранати, комплекти із запалами складаються в бойових машинах у штатній укупорці.

Патрони до кулеметів при їх закладці в бронетехніку споряджаються у стрічки і вкладаються в коробки або знаходяться в штатній укупорці. При цьому стрічки і внутрішня поверхня коробок завчасно протираються насухо. Зберігання у бронетехніці патронів у пачках або розсипом забороняється.

8. Контроль за наявністю та збереженням стрілецької зброї і боєприпасів у військовослужбовців та бронетехніці здійснюється старшим  прикордонних нарядів не менше ніж двічі на добу. У разі виявлення нестачі озброєння та боєприпасів старший зміни прикордонних нарядів негайно доповідає старшому начальнику і вживає заходів щодо розшуку втраченого майна.

Т.в.о. директора
Департаменту формування
політики щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу Міністерства
внутрішніх справ України


С.Є. ЖитнякДодаток 1
до Інструкції про особливості
зберігання стрілецької зброї, боєприпасів
та ручних гранат у підрозділах
Державної прикордонної служби України,
які виконують завдання на території
проведення антитерористичної операції
та на адміністративній межі з тимчасово
окупованою територією
Автономної Республіки Крим
(пункт 2 розділу IІІ)

ЗРАЗОК
ставниць та пристосувань для зберігання зброї


(800х800х850 мм)Додаток 2
до Інструкції про особливості
зберігання стрілецької зброї, боєприпасів
та ручних гранат у підрозділах
Державної прикордонної служби України,
які виконують завдання на території
проведення антитерористичної операції
та на адміністративній межі з тимчасово
окупованою територією
Автономної Республіки Крим
(пункт 14 розділу IІІ)


Зразок

КАРТКА
контролю за зброєю та боєприпасами

__________
Примітки:


1. Підтвердження видачі майна здійснює командир підрозділу.

2. У картці вказується усе озброєння та боєприпаси, які знаходяться в користуванні військовослужбовця. У разі закріплення зброї іншого типу попередня картка вилучається та знищується і видається інша.

3. Графи про використання заповнюються власноруч командиром підрозділу.Додаток 3
до Інструкції про особливості
зберігання стрілецької зброї, боєприпасів
та ручних гранат у підрозділах
Державної прикордонної служби України,
які виконують завдання на території
проведення антитерористичної операції
та на адміністративній межі з тимчасово
окупованою територією
Автономної Республіки Крим
(пункт 5 розділу IV)


Зразок

ВІДОМІСТЬ
обліку та закріплення зброї, боєприпасів, що знаходяться у місці тривалого несення служби

______________________________________________________________
(назва місця тривалого несення служби)

№ з/п

Прізвище та ініціали

Найменування зброї та боєприпасів

Примітки

5,45 мм АКС-74

40 мм ГП-25

5,45 мм ПС (93-270)

40 мм ВОГ-25 (52-84-184)

РГД-5 (76-83-107)

запали УЗРГМ-2 до РГД-5 (176-71-386)1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Петренко В.В.

6610417-89

327544

246

20

2

2
2

Жук П.М.

2412177-83

АБ 0487

246

10

2

2
3

Сидоренко І.І.

2307777-83

ММ 0777

246

20

2

2

Разом:

3

3

738

50

6

6
Старший зміни прикордонних нарядів

_______________________________________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

__________
Примітка.


У графі «Найменування зброї та боєприпасів» вказуються калібр та найменування зброї (боєприпасів), а щодо боєприпасів, крім того, нижче зазначаються їх виробничі дані (партія, рік виготовлення, завод-виробник).


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 22.08.2017 — 2017 р., № 66, стор. 125, стаття 1968, код акта 86832/2017

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -