<<
>>

Наказ МВС України від 10.09.2003 N 1030 " Про внесення змін та доповнень до наказу МВС України від 28.07.94 N 404". МВС України. 2003

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.09.2003 N 1030

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 вересня 2003 р.

за N 863/8184

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 110 ( z0180-19 ) від 18.02.2019 }

Про внесення змін та доповнень

до наказу МВС України від 28.07.94 N 404

Згідно з Указом Президента України від 27 січня 2003 року

N 47 ( 47/2003 ) "Про заходи щодо вдосконалення державного

управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і території

від наслідків надзвичайних ситуацій" та з метою приведення

нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ у

відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту

патрульно-постової служби міліції України, затвердженого наказом

МВС України від 28.07.94 N 404 ( z0213-94 ), зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 06.09.94 за N 213/423 (зі змінами та

доповненнями), що додаються.

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ МВС України від

26.12.2001 N 1175 ( z0057-02 ) "Про внесення змін та доповнень до

Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні

правопорушення, затвердженої наказом МВС України від 22.02.01

N 185, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.03.01 за

N 272/5463", який зареєстровано в Міністерстві юстиції України

24.01.02 за N 57/6345.

3. Начальникам ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,

місті Києві та Київській області, УМВС України в областях, місті

Севастополі та на транспорті, ректорам навчальних закладів МВС

України забезпечити вивчення цього наказу особовим складом

підрозділів адміністративної служби міліції та інших зацікавлених

служб і підрозділів органів внутрішніх справ.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра внутрішніх справ генерал-майора міліції Присяжнюка А.Й.,

ДАСМ (Савченко О.І.) та Головний штаб (Гришко В.В.) МВС України.

В.о. Міністра

генерал-полковник міліції В.А.Зубчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

10.09.2003 N 1030

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 вересня 2003 р.

за N 863/8184

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

до Статуту патрульно-постової служби міліції України

( z0213-94 )

1. У пункті 14 слова "військ внутрішньої та конвойної

охорони" замінити словами "внутрішніх військ".

2. У підпункті "г" пункту 86 слова "установ по виконанню

покарань" та "воєнізованих пожежних частин" вилучити.

3. У пункті 203 слова "зі змінами, внесеними постановами

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1992 р. N 597

( 597-92-п ) та від 30 липня 1993 р. N 583 ( 583-93-п )" замінити

словами "(зі змінами та доповненнями)", а після слів "працівники

міліції мають право застосовувати" слова "гумові кийки" замінити

словами "гумові та пластикові кийки".

4. Пункт 209 після слів "Патрони з гумовою кулею ударної

непроникливої дії" доповнити словом "("Волна-Р")", далі - за

текстом.

5. Пункт 211 викласти в такій редакції: "211. Забороняється завдання ударів кийком: - гумовим - по голові, шиї, ключичній ділянці, животу,

статевих органах; - пластиковим типу "тонфа" - по голові, шиї, сонячному

сплетінню, ключичній ділянці, низу живота, статевих органах,

нирках, копчику".

6. У пункті 213 слова "внесеними наказом МВС України від

15 лютого 1993 р. N 73" вилучити.

7. Частину 8 розділу IX викласти в такій редакції: "8. Реагування наряду міліції на факти правопорушень,

учинених іноземцями чи особами без громадянства. 240. Згідно зі статтею 1 Закону України "Про правовий статус

іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ) іноземцями

визнаються особи, які не перебувають у громадянстві України і є

громадянами інших держав, а особами без громадянства - ті, яких

жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїми

громадянами. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в

Україні, зобов'язані мати паспортний документ, яким є національний

паспорт, або документ, що його замінює, який підтверджує

громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця чи особи без

громадянства. 241. Іноземці та особи без громадянства, які вчинили злочин,

адміністративні або інші правопорушення, несуть відповідальність

на загальних підставах з громадянами України. Питання про відповідальність іноземців, які користуються

дипломатичним імунітетом, вирішується дипломатичним шляхом.

Документом, що підтверджує статус цих осіб, є відповідна

акредитаційна (дипломатична, консульська, службова) картка, видана

МЗС України. 242. Дипломатичний імунітет включає в себе особисту

недоторканність особи, недоторканність службового та житлового

приміщення, засобів пересування. Іноземці, які користуються

дипломатичним імунітетом, не підлягають ані арешту, ані

попередньому ув'язненню, ані жодним іншим формам обмеження

особистої свободи інакше, як на підставі рішення суду. Відповідно до статті 55 Віденської конвенції про консульські

зносини від 24 квітня 1963 року ( 995_047 ), ратифікованої

Верховною Радою СРСР 23 березня 1989 р., усі особи, які

користуються дипломатичним імунітетом, зобов'язані поважати закони

і правила держави перебування. 243. При виявленні або одержанні повідомлення про

правопорушення (злочин, адміністративне правопорушення), учинене

іноземцями чи особами без громадянства, необхідно: а) доповісти про подію оперативному черговому по органу

внутрішніх справ; б) рішуче зажадати припинення протиправних дій; в) перевірити документи, що посвідчують особу

правопорушника(ків), записати його прізвище, адресу проживання та

інші необхідні дані. При цьому слід звернути увагу на наявність

імміграційної картки, відміток органів Державної прикордонної

служби України про в'їзд в Україну, які є також відміткою про

реєстрацію на території України, відміток органів служби

громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб про

продовження терміну перебування тощо; г) у разі невиконання законних вимог затримати іноземців чи

осіб без громадянства і доставити їх до міськрайліноргану

внутрішніх справ; ґ) у разі необхідності вжити заходів щодо надання

невідкладної, у тому числі медичної, допомоги потерпілим; д) виявити свідків (очевидців) правопорушення, стисло опитати

їх про характер протиправних дій іноземців чи осіб без

громадянства, записати їх прізвища, адреси проживання та інші

дані; е) за необхідності організувати охорону місця події. 244. При виявленні адміністративного правопорушення або

злочину, скоєного іноземцем, який користується дипломатичним

імунітетом, наряду міліції необхідно повідомити про це

оперативного чергового по органу внутрішніх справ, ужити заходів

щодо припинення правопорушення, записати номер та вид документа

іноземця, який підтверджує його дипломатичний імунітет, потім

відпустити правопорушника і скласти рапорт про подію на ім'я

начальника органу внутрішніх справ. 245. Дипломатичний імунітет іноземця не виключає законного

самозахисту наряду міліції від його протиправних дій і

застосування до нього відповідних заходів для припинення вчинення

ним злочину або адміністративного правопорушення. 246. При виявленні іноземців чи осіб без громадянства, які не

мають при собі паспортних документів або проживають без

реєстрації, а також за простроченими документами, наряд міліції

повинен попередньо з'ясувати обставини правопорушення, повідомити

про це оперативного чергового і діяти за його вказівкою". Уважати пункти 246-254 пунктами 247-255.

8. Пункти 255, 257 вилучити, а пункти 258-342 вважати

пунктами 257-341.

9. У пункті 289 слова і цифри "Згідно зі статтями 15 та 26

Закону України "Про ветеринарну медицину" замінити словами і

цифрами "Згідно зі статтями 23 та 27 Закону України "Про

ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) (зі змінами та доповненнями)".

10. Пункт 290 викласти в такій редакції: "Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

29 березня 2002 року N 394 ( 394-2002-п ) "Про затвердження

Положення про карантинний ветеринарно-міліцейський пост"

міліціонери надають необхідну допомогу щодо організації охорони

громадського порядку під час охоронно-карантинних заходів

підрозділам ветеринарної міліції з проведення карантинних

ветеринарних заходів".

11. У підпункті "в" пункту 309 слова "і пожежної безпеки"

вилучити.

12. У підпункті "г" пункту 312 слова "заходи по забезпеченню

пожежної безпеки" вилучити.

13. Доповнити пункт 312 підпунктом "ґ" такого змісту: "ґ) у разі необхідності налагоджується взаємодія з органами

державного пожежного нагляду МНС України щодо забезпечення

пожежної безпеки".

14. У пункті 1 розділу І додатка 2 слова "Обласна, міська,

районна Рада народних депутатів" замінити словами "обласні,

міські, районні органи місцевого самоврядування".

15. У додатку 12 графу "передано у медвитверезник" вилучити.

Начальник Департаменту адміністративної

служби міліції МВС України

генерал-майор міліції О.І.Савченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 17.10.2003 — 2003 р., № 40, стор. 193, стаття 2133, код акта 26481/2003

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -