<<
>>

Наказ МВС України від 10.09.2009 N 390 " Про затвердження Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС". МВС України. 2009

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.09.2009 N 390

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 жовтня 2009 р.

за N 963/16979

Про затвердження Інструкції з організації

функціонування криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Відповідно до Указу Президента України від 18.01.2001 N 20

( 20/2001 ) "Про додаткові заходи щодо запобігання зникненню

людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів

виконавчої влади в їх розшуку", постанов Кабінету Міністрів

України від 20.12.2006 N 1767 ( 1767-2006-п ) "Про затвердження

Комплексної програми профілактики правопорушень на

2007-2009 роки", від 20.06.2000 N 988 ( 988-2000-п ) "Про

утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ"

(зі змінами), від 04.06.2003 N 877 ( 877-2003-п ) "Про

затвердження Програми реалізації державної політики у сфері

боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних

речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки" (зі змінами) та з метою

підвищення ефективності функціонування криміналістичних обліків

експертної служби МВС Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію з організації функціонування

криміналістичних обліків експертної служби МВС (додається).

2. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС в Автономній

Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на

залізницях забезпечити вивчення і неухильне виконання цієї

Інструкції.

3. Визнати такими, що втратили чинність, наказ МВС від

14.01.94 N 190 ( z0091-94 ) "Про затвердження Інструкції про

формування, ведення і використання криміналістичних обліків

Криміналістичного центру МВС України", зареєстрований у

Міністерстві юстиції України 06.05.94 за N 91/300, та наказ МВС

від 02.09.98 N 659 ( z0132-99 ) "Про затвердження Інструкції про

створення єдиної автоматизованої системи номерного обліку

вогнепальної (стрілецької) зброї, яка зберігається й

використовується в МВС, на об'єктах дозвільної системи та

перебуває в особистому користуванні громадян", зареєстрований у

Міністерстві юстиції України 02.03.99 за N 132/3425.

4. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному

центру (Красюк І.П.) у п'ятиденний строк після підписання наказу

забезпечити його подання на державну реєстрацію до Міністерства

юстиції України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра - начальника Головного штабу МВС генерал-лейтенанта

міліції Вербенського М.Г., заступника Міністра - начальника

кримінальної міліції генерал-полковника міліції Євдокимова В.М.,

заступника Міністра - начальника Головного слідчого управління

Коляду П.В., заступника Міністра - начальника міліції громадської

безпеки генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І. за напрямами

діяльності.

6. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів

внутрішніх справ України.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного

опублікування.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови

Національного банку України А.В.Шаповалов

Міністр охорони здоров'я

України В.М.Князевич

В.о. Голови Верховного Суду України А.Г.Ярема

Генеральний прокурор України

державний радник юстиції України О.І.Медведько

В.о. Голови Державної податкової

адміністрації України В.О.Кайзерман

Т.в.о. Голови

Служби безпеки України В.І.Хорошковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

10.09.2009 N 390

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 жовтня 2009 р.

за N 963/16979

ІНСТРУКЦІЯ

з організації функціонування криміналістичних

обліків експертної служби МВС України

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає основні положення формування

системи реєстрації об'єктів та (або) відомостей про них, порядок

їх використання при розкритті, розслідуванні скоєних злочинів та

профілактиці злочинності. Правовою основою функціонування (формування, ведення та

використання) криміналістичних обліків є Конституція України

( 254к/96-ВР ), закони України, нормативно-правові акти Президента

України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правові

акти МВС, у тому числі ця Інструкція.

1.2. Функціонування криміналістичних обліків ґрунтується на

принципах законності, гуманізму, поваги до прав та свобод людини і

громадянина, наукової обґрунтованості, усебічності та повноти

застосування спеціальних знань. Джерелами формування криміналістичних обліків є об'єкти

(їх копії, зображення) та (або) відомості про них, що надходять з

органів дізнання, досудового слідства, прокуратури, судів,

підрозділів, які відповідно до чинного законодавства мають право

здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також з

Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ), Міністерства

юстиції України, інших органів виконавчої влади, а також

Національного банку України (далі - НБУ).

1.3. Криміналістичні обліки створюються з метою використання

їх для запобігання, виявлення, розкриття і розслідування злочинів

та інших правопорушень при здійсненні оперативно-розшукової

діяльності, дізнання та досудового слідства, а також з метою

підвищення рівня інформаційного забезпечення проведення експертних

досліджень.

1.4. Криміналістичні обліки експертної служби функціонують на

трьох рівнях: центральному - у Державному науково-дослідному

експертно-криміналістичному центрі МВС України (далі - ДНДЕКЦ), у

якому ведуться центральні колекції; обласному - у науково-дослідних експертно-криміналістичних

центрах (далі - НДЕКЦ) при головних управліннях, управліннях МВС в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,

на залізничному транспорті (далі - ГУМВС, УМВС, Управління МВС на

залізничному транспорті), де ведуться обласні колекції; місцевому (місцевому кущовому) - у підрозділах з

експертно-криміналістичного забезпечення роботи (далі - ЕКЗР)

міських, районних, лінійних органів внутрішніх справ

(далі - МРЛО), де ведуться місцеві (місцеві кущові) колекції. Місцевий кущовий облік ведеться в підрозділі з

експертно-криміналістичного забезпечення роботи міських, районних,

лінійних органів внутрішніх справ та формується з об'єктів

(їх копій, зображень) та (або) відомостей про них, які надходять з

двох або більше міських, районних, лінійних органів внутрішніх

справ, що обслуговують суміжні території.

1.5. Криміналістичні обліки включають такі види: трасологічний облік; дактилоскопічний облік; балістичний облік; облік холодної зброї; облік грошових знаків, бланків документів, цінних паперів та

пластикових платіжних карток; облік осіб за ознаками зовнішності; вибухотехнічний облік; пожежно-технічний облік; облік наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів

та прекурсорів; облік генетичних ознак людини; облік записів голосів та мовлення осіб; облік ідентифікаційних позначень транспортних засобів та

реквізитів документів (підписів, печаток, штампів); облік матеріалів, речовин та виробів.

1.6. Обліки складаються з оперативно-пошукових та (або)

інформаційно-довідкових колекцій. 1.6.1. Оперативно-пошукові колекції призначені для отримання

інформації про особу, яка причетна до вчинення злочину;

ідентифікації особи, знаряддя злочину (транспортного засобу,

зброї, обладнання тощо, які використовувалися під час учинення

злочину); установлення спільної родової (групової) належності

матеріалів та речовин; інших фактичних даних, які свідчать про

вчинення злочинів конкретною особою; отримання іншої інформації

щодо вчинених злочинів та запобігання їм. Колекції формуються з об'єктів (їх копій, зображень) та (або)

відомостей про них, вилучених або отриманих під час огляду місця

події (далі - ОМП), проведення інших слідчих дій,

оперативно-розшукових заходів тощо, а також отриманих під час

криміналістичної реєстрації дактилокарт, фото- та відеозображень,

записів голосів і мовлення осіб, ДНК-профілів. Координація роботи з формування оперативно-пошукових колекцій

покладається на начальників кримінальної міліції органів

внутрішніх справ (далі - ОВС). За достовірність та цілісність матеріалів, які надаються для

перевірки, відповідає ініціатор запиту. Під час проведення ОМП, інших слідчих дій,

оперативно-розшукових заходів працівниками органів дізнання,

досудового слідства, оперативних підрозділів установлюється коло

осіб, які залишили сліди та не пов'язані з учиненням злочину

(потерпілі, їх родичі, знайомі; працівники швидкої медичної

допомоги, аварійно-рятувальних служб, що прибувають на місце

злочину раніше слідчо-оперативних груп, тощо). Працівниками цих

підрозділів організовується одержання зразків для порівняльного

дослідження (відбитків (відтисків) рук, взуття та інших зразків)

та направлення їх для проведення у зв'язку з учиненням злочину

експертних досліджень з метою виключення зазначених слідів з числа

вилучених. Направлення об'єктів (їх копій, зображень) для поставлення

(перевірки) на облік здійснюється тільки після проведення їх

експертних досліджень. Після проведення експертних досліджень об'єктів (їх копій,

зображень) працівниками, якими вони проводилися, складаються

реєстраційні картки відповідно до вимог цієї Інструкції, після

чого керівниками НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на

залізничному транспорті в обов'язковому порядку організовуються їх

перевірки за відповідними видами та рівнями криміналістичних

обліків експертної служби МВС України. Про результати перевірки

інформуються органи дізнання, підрозділи, які здійснюють

оперативно-розшукову діяльність. Перевірка за криміналістичними обліками здійснюється за

письмовим запитом установленої форми (додаток 1) органів дізнання,

підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Результати таких перевірок оформлюються відповідно до

встановлених форм (додатки 2-5), які направляються ініціаторові

перевірки. У разі встановлення або невстановлення ідентичності об'єктів

подальші дії з ними та порядок їх направлення до колекцій вищого

та (або) нижчого рівнів регламентуються розділом II цієї

Інструкції. У разі необхідності вміщення до колекцій самих об'єктів

(куль, гільз, підроблених грошових знаків та інших об'єктів) про

факт їх вміщення інформуються органи дізнання та досудового

слідства за встановленою формою (додаток 6). 1.6.2. Інформаційно-довідкові колекції призначені для

використання об'єктів, уміщених до них, під час проведення

експертних досліджень, створення науково-дослідних та

дослідно-конструкторських розробок, оновлення методичної та

нормативної бази судової експертизи, підготовки орієнтовної

інформації, узагальнення відомостей про причини й умови вчинення

злочинів та інших правопорушень з метою запобігання їм. Колекції формуються з об'єктів, що становлять інтерес для

оперативно-службової, науково-дослідної та методичної діяльності,

є речовими доказами в кримінальних справах, за якими закрито

провадження і щодо яких є рішення суду про їх уміщення до

колекцій, а також об'єктів, отриманих від установ, організацій,

підприємств незалежно від форми власності. Начальники НДЕКЦ забезпечують подання до суду клопотань про

уміщення до колекцій об'єктів, які становлять інтерес для

оперативно-службової, науково-дослідної та методичної діяльності,

за формою, наведеною в додатку 7. Суди направляють до НДЕКЦ витяги з судових рішень у частині

прийнятого рішення стосовно об'єктів, щодо яких порушено

клопотання про уміщення їх до колекцій криміналістичних обліків.

1.7. У разі направлення об'єктів (їх копій, зображень) для

проведення експертного дослідження до державних спеціалізованих

установ експертної служби особою, що проводить досудове слідство,

організовується перевірка цих об'єктів (їх копій, зображень) за

відповідними видами криміналістичних обліків.

1.8. З метою оперативного розкриття та розслідування

злочинів, запобігання втратам, псуванню слідів, у тому числі на

об'єктах-слідоносіях, вилучених під час ОМП, проведення інших

слідчих дій, оперативно-розшукових заходів зазначені сліди

(об'єкти-слідоносії), зброя, грошові знаки, документи, цінні

папери, які викликають сумнів щодо їх справжності, органами

дізнання та досудового слідства, підрозділами, які здійснюють

оперативно-розшукову діяльність, негайно направляються для

проведення експертного дослідження та перевірки за

криміналістичними обліками.

1.9. У разі наявності декількох однорідних об'єктів питання

щодо кількості об'єктів, що вміщуються до колекцій, вирішується

залежно від якості відображення ідентифікаційних ознак та з

урахуванням необхідності направлення їх до колекцій вищого рівня.

1.10. Усі об'єкти, що вміщуються до колекцій, реєструються в

журналі реєстрації об'єктів, уміщених до оперативно-пошукової

колекції, та журналі реєстрації об'єктів, уміщених до

інформаційно-довідкової колекції (додаток 8). Реєстраційні картки з відомостями про об'єкти, їх

зображеннями виготовляються з паперу щільністю не менше

200 г/кв.м, формату А5, за винятком реєстраційних карток,

передбачених підпунктом 9.6 Інструкції, які виготовляються

форматом А4.

1.11. У підрозділах експертної служби призначаються

працівники, які відповідають за функціонування конкретних

колекцій, що закріплюється в їх функціональних обов'язках. Залежно від обсягів обліків та робіт, пов'язаних з

формуванням цих обліків, їх веденням та використанням, можуть

створюватися окремі підрозділи із забезпечення функціонування

обліків.

1.12. Криміналістичні обліки можуть вестися з використанням

комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, погодженого з

ДНДЕКЦ. Для запобігання втраті інформації (вихід з ладу

комп'ютерної техніки, збої програмного забезпечення), уміщеної до

автоматизованих криміналістичних обліків, забезпечується її

постійне дублювання на оптичних носіях (CD/DVD). Направлення запитів на перевірку об'єктів, що вміщені до

колекцій, та інформування про її результати здійснюються за

допомогою цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС.

1.13. Об'єкти, що підлягають поставленню на облік, уміщуються

до колекцій після перевірки за наявними обліками та отримання

негативного результату.

1.14. Організація своєчасності та якості перевірок,

зберігання об'єктів, наданих для поставлення на облік, запобігання

їх випадковому або несанкціонованому знищенню, їх випадковій

втраті, а також несанкціонованому доступу до них, їх

несанкціонованій модифікації або розповсюдженню покладаються на

начальників ДНДЕКЦ, НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на

залізничному транспорті.

1.15. За достовірність результатів перевірки відповідає

працівник експертного підрозділу, який виконував перевірку. Об'єкти, уміщені до оперативно-пошукових колекцій,

вилучаються з них у таких випадках: проведення слідчих дій або

судових розглядів на письмову вимогу слідчого або суду; розкриття

злочинів (за винятком випадків, передбачених пунктами 2.2.14,

2.2.25, 2.2.26 Інструкції); закінчення строків давності

притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів;

надходження витягу з рішення суду щодо знищення об'єктів у разі

встановлення джерела їх походження; письмового запиту НДЕКЦ. Про вилучення об'єктів з колекцій у зв'язку з розкриттям

злочину, знищення об'єктів за рішенням суду, органів досудового

слідства та дізнання щомісячно інформуються підрозділи, з яких

направлялися об'єкти, для перевірки та поставлення на облік вищого

або нижчого рівня. У разі відсутності потреби в зберіганні об'єктів

інформаційно-довідкових колекцій вони знищуються. Знищення

об'єктів інформаційно-довідкових колекцій здійснюється

підрозділами експертної служби, у яких вони знаходяться на обліку,

за погодженням з ДНДЕКЦ. Про факт знищення об'єктів складається акт, який

затверджується начальником експертного підрозділу, із зазначенням

у ньому складу комісії, місця, часу, підстави, переліку об'єктів,

що знищуються, їх кількості та способу знищення.

1.16. Об'єкти, що знаходяться в криміналістичних обліках

експертної служби МВС України, якщо це не зашкодить функціонуванню

обліків, можуть надаватися за окремими запитами державним

спеціалізованим установам судової експертизи з метою їх

використання при проведенні експертних досліджень, створенні

науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських розробок,

оновлення методичної та нормативної бази судової експертизи.

1.17. Забезпечення технічними засобами, журналами, бланками

карток (дактилокарт, реєстраційних карток тощо), необхідними для

функціонування криміналістичних обліків, здійснюють Департамент

ресурсного забезпечення МВС України та господарські

підрозділи ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному транспорті.

II. Особливості функціонування

криміналістичних обліків

2.1. Трасологічний облік 2.1.1. Облік функціонує на центральному, обласному та

місцевому рівнях. 2.1.2. Облік складається з: оперативно-пошукових колекцій слідів взуття, рукавичок,

знарядь зламу, транспортних засобів і формується з об'єктів-носіїв

зі слідами, копій або зображень слідів взуття, рукавичок, знарядь

зламу, транспортних засобів, вилучених під час ОМП, інших слідчих

дій, оперативно-розшукових заходів; інформаційно-довідкових колекцій зразків знарядь зламу,

запірних та запірно-пломбувальних пристроїв (їх копій, зображень

або відомостей про них), а також відомостей про взуття,

транспортні засоби та формується із зразків знарядь зламу,

запірних та запірно-пломбувальних пристроїв, частин транспортних

засобів (шини, фарне скло тощо), виробів масового виробництва (або

зображень та відомостей про них). 2.1.3. У ДНДЕКЦ ведуться центральні оперативно-пошукові

колекції слідів взуття, які формуються із зображень слідів взуття,

вилучених при огляді місць учинення убивств, замахів на вбивства;

тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть; зґвалтувань;

розбійних нападів; пограбувань; вимагань; злочинів, учинених з

використанням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв та речовин,

а також злочинів, коли ідентичні сліди вилучені з двох та більше

місць їх учинення, які залишились нерозкритими. 2.1.4. Обласна та місцева оперативно-пошукові колекції

формуються з об'єктів-носіїв зі слідами (копій, зображень слідів)

та відомостей про них: знарядь зламу (окремі частини зламаних перешкод). В окремих

випадках допускається вміщення їх копій, зображень, якщо неможливо

вилучити сам об'єкт, на якому були виявлені сліди; взуття; транспортних засобів; рукавичок. 2.1.5. Після проведення досліджень сліди (їх копії,

зображення), які визнані придатними для ідентифікації чи

встановлення групової приналежності, перевіряються за відповідними

колекціями. Після проведення перевірки та в разі отримання негативного

результату заповнюється реєстраційна картка слідів (додаток 9),

яка в триденний термін надсилається для перевірки та поставлення

на облік за колекціями інших рівнів. 2.1.6. Центральна, обласна та місцева (місцева кущова)

інформаційно-довідкові колекції формуються з натурних зразків

взуття, інструментів, що використовувалися при зламуванні

перешкод, частин автотранспорту, запірно-пломбувальних пристроїв

та пломб, замків і ключів, виробів масового виробництва (їх копій,

зображень) та (або) відомостей про них. 2.1.7. У разі необхідності перелік об'єктів та слідів, з яких

формуються центральні, обласні та місцеві колекції, може бути

розширений.

2.2. Балістичний облік 2.2.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях і

складається: з оперативно-пошукових колекцій: куль, гільз та патронів зі слідами зброї (формується з куль,

гільз, патронів зі слідами зброї, їх копій та зображень, вилучених

під час проведення ОМП, інших слідчих дій та оперативно-розшукових

заходів); куль та гільз, експериментально відстріляних з вилученої,

знайденої та добровільно зданої зброї; куль та гільз, експериментально відстріляних з табельної

зброї, що знаходиться на озброєнні правоохоронних органів,

уповноважених органів державної влади; куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї,

зареєстрованої на об'єктах дозвільної системи; куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї, яка

перебуває у власності громадян; відомостей про зразки саморобної зброї; гільз утраченої гладкоствольної вогнепальної зброї; відомостей про вчинені із застосуванням вогнепальної зброї

злочини та факти її вилучення з незаконного обігу; з інформаційно-довідкових колекцій: зброї, яка формується з натурних зразків, частин, механізмів,

заготовок, інструментів та відомостей про них; боєприпасів (формується з натурних зразків боєприпасів або їх

частин, відомостей про них); куль та гільз зі слідами зброї (формується з куль та гільз,

що експериментально відстріляні зі зразків вогнепальної зброї). 2.2.2. Центральна оперативно-пошукова колекція складається з: куль, гільз та патронів зі слідами зброї, вилучених під час

проведення ОМП, інших слідчих дій, оперативно-розшукових заходів; куль та гільз, експериментально відстріляних з вилученої,

знайденої та добровільно зданої зброї; куль та гільз, попередньо експериментально відстріляних з

викраденої (утраченої) зброї, що зберігалася та використовувалася

в Збройних Силах України, органах внутрішніх справ, інших

правоохоронних органах, на об'єктах дозвільної системи, а також з

нарізної, газової зброї, пістолетів і револьверів, призначених для

відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за

властивостями кулями несмертельної дії (далі - зброя

"несмертельної дії"), що перебували в особистому користуванні

громадян; інформації про вчинені на території України злочини із

застосуванням вогнепальної зброї та факти вилучення з незаконного

обігу такої зброї; гільз втраченої гладкоствольної вогнепальної зброї; інформації про зразки саморобної зброї. 2.2.3. Центральна інформаційно-довідкова колекція складається

з натурних зразків, інформації про зразки зброї та боєприпасів,

куль та гільз зі слідами зброї. 2.2.4. Обласні оперативно-пошукові колекції складаються з: куль, гільз та патронів зі слідами зброї (їх копій або

зображень), вилучених під час проведення ОМП, інших слідчих дій,

оперативно-розшукових заходів; куль та гільз, експериментально відстріляних з табельної

зброї, що знаходиться на озброєнні правоохоронних органів; куль та гільз, експериментально відстріляних зі зброї,

зареєстрованої на об'єктах дозвільної системи; куль та гільз, експериментально відстріляних з нарізної

зброї, яка перебуває у власності громадян; гільз, експериментально відстріляних зі зброї "несмертельної

дії"; гільз, експериментально відстріляних з газової зброї; інформації про вчинені на території області злочини із

застосуванням вогнепальної зброї та факти вилучення такої зброї з

незаконного обігу; інформації про зразки саморобної зброї, вилученої на

території області. 2.2.5. Обласні інформаційно-довідкові колекції складаються з

натурних зразків, відомостей про зразки зброї та боєприпасів, їх

частин; куль та гільз зі слідами зброї (їх зображень). 2.2.6. Кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї, вилучені під

час ОМП, інших слідчих дій, оперативно-пошукових заходів,

надаються до НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на залізничному

транспорті органами досудового слідства в триденний термін

незалежно від того, розкрито злочин чи ні. 2.2.7. Після проведення перевірки за обласними колекціями,

але не пізніше триденного терміну, усі кулі, гільзи та патрони

надсилаються до центральної колекції. 2.2.8. Після перевірки та поставлення на облік у центральній

колекції надлишок куль, гільз та патронів може бути повернутий для

вміщення до обласної колекції. 2.2.9. Кулі, гільзи та патрони зі слідами зброї, вилучені під

час ОМП, інших слідчих дій, оперативно-розшукових заходів,

експериментальні відстріли вилученої з незаконного обігу зброї

підлягають реєстрації і зберігаються в спеціально обладнаних шафах

або ящиках, які в неробочий час зачиняються та опечатуються. 2.2.10. Перевірці за колекціями куль та гільз підлягає

вилучена, знайдена та добровільно здана вогнепальна зброя, яка

незаконно зберігалася на підприємствах, в установах, організаціях

чи в громадян (у тому числі газові пістолети і револьвери та зброя

"несмертельної дії"); гладкоствольна вогнепальна зброя, дробові

пістолети та револьвери, вилучені в осіб, які згідно з

кримінально-процесуальним законодавством України звинувачуються

або підозрюються в учиненні злочинів із застосуванням зброї, а

також обрізи гладкоствольної вогнепальної зброї. 2.2.11. Знищення будь-якої зброї забороняється до отримання

інформації про результати її перевірки за центральними

оперативно-пошуковою та інформаційно-довідковою колекціями. 2.2.12. Необхідність перевірки за обліками зброї з числа

зданої до ОВС підприємствами, установами, організаціями та

громадянами, у яких вона знаходилася в користуванні на законних

підставах, визначається МРЛО, на обліку в якому ця зброя

перебувала. 2.2.13. Перевірці за колекціями куль та гільз не підлягає: навчальна нарізна вогнепальна зброя всіх видів, якщо її не

пристосовано для стрільби; мисливська гладкоствольна зброя (крім указаної в

підпункті 2.2.10 цієї Інструкції); зброя із значно кородованими слідоутворюючими деталями,

непридатна для отримання експериментальних куль та гільз; пневматична зброя. 2.2.14. При надходженні до МРЛО зброї, що підлягає перевірці

за колекціями куль та гільз, керівник органу дізнання або

досудового слідства ОВС забезпечує її направлення в 10-денний

термін для дослідження та експериментального відстрілу до НДЕКЦ

при ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному транспорті. 2.2.15. Контроль за повнотою направлення для перевірки за

колекціями куль, гільз, патронів зі слідами зброї, вилучених з

місць учинення злочинів, а також вилученої з незаконного обігу

зброї здійснюється керівником підрозділу карного розшуку ОВС. 2.2.16. У разі встановлення застосування вогнепальної зброї

при вчиненні злочинів, застосування одного екземпляра зброї при

вчиненні декількох злочинів, виготовлення саморобної або

переробленої вогнепальної зброї за допомогою одного обладнання під

час виконання перевірок за регіональним балістичним обліком, а

також при проведенні балістичних досліджень інформація про вказане

терміново надається до відділу експертизи зброї та трасологічної

експертизи або до чергової частини ДНДЕКЦ МВС. 2.2.17. Для проведення досліджень та експериментального

відстрілу в НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на залізничному

транспорті приймається зброя, перевірена за номерними обліками

відповідних підрозділів Департаменту інформаційних технологій МВС,

що засвідчується штампом на супровідному листі. 2.2.18. Гладкоствольна мисливська зброя, відстріляна

відповідно до підпункту 2.2.10 цієї Інструкції, під час перевірки

за центральними оперативно-пошуковою та інформаційно-довідковою

колекціями, крім того, перевіряється за номерним обліком

Департаменту інформаційних технологій МВС. 2.2.19. Зброя, що надійшла до НДЕКЦ, реєструється в журналі

обліку зброї, яка надана для контрольного відстрілу до НДЕКЦ

(додаток 10) і досліджується з метою визначення її придатності до

проведення пострілів (стрільби). 2.2.20. Кулі, гільзи, патрони зі слідами зброї (або їх копії,

зображення) для перевірки за балістичними обліками до інших країн

направляються ДНДЕКЦ за письмовими запитами слідчих або

оперативних органів, у провадженні яких знаходиться справа.

2.3. Порядок експериментального відстрілу вилученої з

незаконного обігу зброї 2.3.1. Начальник підрозділу експертної служби організовує

відстріл зброї відповідно до правил техніки безпеки та в умовах,

що забезпечують отримання якісного експериментального матеріалу

(з використанням кулевловлювача). Категорично забороняється

проведення відстрілу зброї в підрозділах, де відсутні умови для її

збереження та безпечної експериментальної стрільби. При відстрілі зброї лак з капсулів набоїв не змивається.

Патрони в патроннику рекомендується орієнтувати за попередньо

нанесеними рисками. З кожного екземпляра зброї відстрілюється не менше трьох куль

та трьох гільз, а в разі наявності змінних магазинів - з

використанням кожного магазина. При відстрілі револьверів отримуються по 3 експериментальні

кулі та гільзи з кожної камори барабана. Відстріл проводиться

патронами, спорядженими оболонковими та свинцевими кулями (крім

газової зброї та пістолетів і револьверів "несмертельної дії"). Постріли з автоматичної зброї виконуються в режимі одиночного

вогню. У випадках, коли конструкція ствола зброї дозволяє

здійснювати постріли декількома видами патронів, відстріл такої

зброї виконується як штатними, так й іншими боєприпасами

(патронами-замінниками). У випадках перероблення патронника та (або) ствола нарізної

вогнепальної зброї під інший патрон відстріл такої зброї

виконується як патронами-замінниками, так і штатними боєприпасами

до цієї зброї. Несправна зброя відстрілюється в разі можливості заміни

поламаних та поповнення відсутніх деталей. Деталі для несправної

зброї підбираються з натурних колекцій. Факт заміни деталей зброї

для експериментальної стрільби в обов'язковому порядку

відображається в супровідному листі. 2.3.2. Після проведення експериментального відстрілу зброї

начальник експертного підрозділу організовує перевірку отриманих

об'єктів за обласною колекцією, після чого в 5-денний строк

направляє їх до ДНДЕКЦ для перевірки за центральною колекцією куль

та гільз. 2.3.3. Перед направленням до центральної оперативно-пошукової

та центральної інформаційно-довідкової колекцій кожна куля та

гільза упаковуються окремо в папір, вату або тканину та

поміщуються до конверта, на якому вказується їх калібр, кількість,

коротка фабула злочину або інформація про зброю. Кожний конверт

кріпиться до супровідного листа.

2.4. Порядок експериментального відстрілу табельної зброї 2.4.1. За повноту та своєчасність відстрілу табельної зброї

відповідає начальник служби (групи) озброєння ГУМВС, УМВС,

Управління МВС на залізничному транспорті. 2.4.2. Табельна вогнепальна зброя відстрілюється одразу після

її поставлення на облік у ГУМВС, УМВС, Управлінні МВС на

залізничному транспорті, а також після ремонту (заміни)

слідоутворюючих частин. Відстріл табельної зброї проводиться в НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС,

Управлінні МВС на залізничному транспорті згідно з вимогами

підпункту 2.3.1 цієї Інструкції. Експериментальні відстріли табельної зброї зберігаються на

складах служби озброєння ГУМВС, УМВС, Управління МВС на

залізничному транспорті. У разі втрати табельної зброї експериментальний відстріл

надсилається до ДНДЕКЦ МВС для поміщення до центральної колекції

в 5-денний строк.

2.5. Порядок експериментального відстрілу зброї,

зареєстрованої на об'єктах дозвільної системи, та зброї, яка

перебуває у власності громадян 2.5.1. Експериментальний відстріл нарізної мисливської,

спортивної, газової зброї та зброї "несмертельної дії" проводиться

в ДНДЕКЦ, НДЕКЦ. 2.5.2. Експериментальному відстрілу підлягає нарізна

мисливська, спортивна та нагородна вогнепальна, газова зброя та

зброя "несмертельної дії", яка: перебуває в особистому користуванні громадян та на об'єктах

дозвільної системи (у процесі реєстрації та перереєстрації); виготовляється на підприємствах України, ввозиться із-за

кордону та призначена для реалізації на території України (перед

її реалізацією); підлягала переробленню або ремонту із заміною (зміною)

слідоутворюючих деталей. Гладкоствольна мисливська зброя відстрілюється у разі

добровільної згоди власників. 2.5.3. Експериментальні відстріли зброї проводяться

комісійно. Склад комісії становить не менше 2 осіб та визначається

керівником НДЕКЦ. Відстріл нарізної мисливської та спортивної вогнепальної,

газової зброї та зброї несмертельної дії проводиться згідно з

вимогами підпункту 2.3.1 цієї Інструкції. Крім того, під час

відстрілу газових пістолетів та револьверів в обов'язковому

порядку перевіряється відповідність їх конструкції. У разі

виявлення зброї, яка не відповідає криміналістичним вимогам до

газової зброї, її експериментальний відстріл не проводиться, зброя

передається до ОВС. 2.5.4. Результати проведеного відстрілу оформлюються

протоколом (додаток 11) та довідкою (додаток 12). Два примірники

протоколу разом з довідками та конвертами з експериментальними

відстрілами, упакованими і опечатаними відбитком печатки

експертного підрозділу МВС, надаються замовникові. 2.5.5. Експериментально відстріляні кулі та (або) гільзи

передаються з підрозділу Департаменту громадської безпеки МВС

до НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС за місцем реєстрації зброї. В окремих

випадках за необхідності перевірки нарізної мисливської та

спортивної, газової зброї і зброї "несмертельної дії" за

центральним обліком експериментальні відстріли можуть зберігатися

в ДНДЕКЦ МВС. 2.5.6. У разі втрати (викрадення) зброї інформація про це

негайно надається до НДЕКЦ, після чого начальник експертного

підрозділу в 3-денний термін організовує передачу

експериментальних відстрілів до центральних оперативно-пошукової

та інформаційно-довідкової колекцій для поставлення втраченої

(викраденої) зброї на облік. У разі втрати (викрадення) мисливської гладкоствольної зброї

експериментально відстріляні гільзи або гільзи, що залишились у

власників, у 10-денний термін надсилаються для вміщення до

центральної колекції.

2.6. Облік холодної зброї 2.6.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях і

складається з інформаційно-довідкової колекції холодної зброї та

конструктивно схожих з нею виробів. 2.6.2. Колекції формуються з натурних зразків холодної зброї

(її частин) і конструктивно схожих з нею виробів (копій,

зображень) та відомостей про них, реєструються у журналах та

зберігаються в умовах, що виключають їх втрату.

2.7. Облік грошових знаків, бланків документів та цінних

паперів 2.7.1. Облік функціонує на центральному та обласному рівнях і

складається з оперативно-пошукових колекцій підроблених грошових

знаків, бланків документів, цінних паперів, пластикових платіжних

карток (їх зображень) тощо та (або) відомостей про них,

інформаційно-довідкових колекцій зразків грошових знаків, бланків

документів, цінних паперів, пластикових платіжних карток (їх

зображень) тощо та (або) відомостей про них. 2.7.2. Центральна оперативно-пошукова колекція формується з

підроблених натурних об'єктів (їх зображень) та (або) відомостей

про них, перелік яких наведено в підпункті 2.7.5 цієї Інструкції,

що надходять з НДЕКЦ, підрозділів досудового слідства, оперативних

підрозділів (органів дізнання) МВС, ГУМВС, УМВС, Управління МВС на

залізничному транспорті, інших правоохоронних органів та НБУ. 2.7.3. Обласні оперативно-пошукові колекції формуються з

натурних підроблених об'єктів (їх зображень) та (або) відомостей

про них, перелік яких наведено в підпункті 2.7.5 цієї Інструкції,

що надходять з підрозділів досудового слідства, оперативних

підрозділів (органів дізнання) МВС, ГУМВС, УМВС, Управління МВС на

залізничному транспорті, інших правоохоронних органів та НБУ. 2.7.4. Центральна та обласні інформаційно-довідкові колекції

формуються з натурних об'єктів-зразків (їх зображень) та (або)

відомостей про них відповідно до вимог підпункту 1.6.2 цієї

Інструкції. 2.7.5. Колекції формуються та ведуться за такими розділами: Паперові та металеві грошові знаки НБУ та інших країн, які

знаходилися чи знаходяться в обігу. Бланки документів чи документи суворого обліку України та

інших країн, а саме: документи, що посвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж

(паспорт (ідентифікаційна картка), свідоцтво про народження,

одруження і розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені та по

батькові; трудова книжка і вкладка до неї; посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, службове,

військове, ветерана, інваліда; дипломи про освіту, присвоєння

звання; пенсійна книжка; пенсійні листки; листки тимчасової

непрацездатності, візові марки тощо); проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному,

морському, річковому, повітряному і міському транспорті; документи

на перевезення вантажів; військові проїзні документи тощо); знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками,

листівки з марками тощо); документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні,

чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки

фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні,

акцизні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати

якості, на право вивезення та ввезення; поліси страхування;

ліцензії тощо); білети тиражних та миттєвих лотерей. Бланки цінних паперів чи цінні папери (акції, облігації

внутрішніх державних і місцевих позик, казначейських зобов'язань

держави, ощадні сертифікати, приватизаційні папери, векселі, інші

бланки, передбачені чинним законодавством). Пластикові платіжні картки. Бланки медичних рецептів для виписування наркотичних

(психотропних) лікарських засобів чи медичні рецепти. 2.7.6. Усі об'єкти, які вміщуються до колекцій, реєструються

в журналі реєстрації об'єктів, уміщених до оперативно-пошукової

колекції, та журналі реєстрації об'єктів, уміщених до

інформаційно-довідкової колекції (додаток 13). Ці журнали можуть

вестися в електронному та (або) паперовому вигляді. У разі ведення

журналів у електронному вигляді для запобігання втраті інформації

(вихід з ладу комп'ютерної техніки, збій програмного

забезпечення тощо), уміщеної до журналів, після внесення до них

нової інформації забезпечується її дублювання на оптичних

носіях (CD/DVD). Об'єкти оперативно-пошукових та інформаційно-довідкових

колекцій зберігаються в фотоальбомах або файлах

папок-накопичувачів у окремій шафі або сейфі. Відомості про об'єкти, що вміщені до оперативно-пошукових

колекцій, оформлюються у форматі MS Word на реєстраційних картках

підроблених грошових знаків (додаток 14), реєстраційних картках

підроблених документів і цінних паперів (додаток 15),

реєстраційних картках підроблених пластикових платіжних карток

(додаток 16), реєстраційних картках на підроблений об'єкт зі

зміною первинного змісту (додаток 17), які зберігаються в

кольоровому роздрукованому та (або) електронному вигляді. Графічні

зображення об'єктів, що вміщуються до реєстраційних карток,

повинні зберігатися в форматі JPG з роздільною здатністю 600 dpi. 2.7.7. Об'єкти та (або) відомості про них, які вміщені до

центральної та обласної оперативно-пошукових колекцій, вилучаються

з них у випадках: проведення слідчих дій або судових розглядів на письмову

вимогу слідчого або суду; письмового запиту ДНДЕКЦ або НДЕКЦ, звідки надійшли об'єкти,

про необхідність проведення експертного дослідження або інших дій; розкриття злочину; прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної

справи; прийняття рішення про закриття кримінальної справи; за рішенням суду про їх знищення; закінчення строку давності притягнення до кримінальної

відповідальності за вчинення злочину або через 15 років з моменту

вчинення злочину. 2.7.8. У разі вилучення об'єктів з центральної чи обласних

оперативно-пошукових колекцій на підставах, зазначених у

підпункті 2.7.7 цієї Інструкції, вони разом із супровідним листом

надсилаються до підрозділів досудового слідства або органу

дізнання, з якого вони надходили. У разі знищення вилучених об'єктів, уміщених до центральної

чи обласних оперативно-пошукових колекцій, на підставах,

зазначених у підпункті 2.7.7 цієї Інструкції, складається акт, у

якому зазначаються: склад комісії, місце, час, підстави, перелік

об'єктів, що знищуються, їх кількість та спосіб знищення. Акт

затверджується начальником експертного підрозділу. 2.7.9. У разі відсутності потреби в зберіганні об'єктів

(вивід з офіційного обігу, завершення терміну дії тощо), уміщених

до центральних та/або обласних інформаційно-довідкових колекцій,

за попереднім узгодженням з ДНДЕКЦ можуть передаватися до інших

колекцій, у тому числі вищих навчальних закладів Міністерства

внутрішніх справ України для використання в навчальному процесі

або знищуватися. У разі передачі об'єктів, уміщених до інформаційно-довідкових

колекцій, інших колекцій, у тому числі вищих навчальних закладів

Міністерства внутрішніх справ України, складається акт

приймання-передачі, який затверджується начальником експертного

підрозділу та навчального закладу або підрозділу, до якого

передано об'єкти. У разі знищення об'єктів, що уміщені до

інформаційно-довідкових колекцій, складається відповідний акт,

який затверджується начальником експертного підрозділу. 2.7.10. Облік може вестися з використанням комп'ютерної

техніки та програмного забезпечення. У таких випадках для

запобігання втраті інформації (вихід з ладу комп'ютерної техніки,

збій програмного забезпечення тощо), уміщеної до автоматизованого

обліку, після внесення до обліку нової інформації забезпечується

її дублювання на оптичних носіях (CD/DVD). 2.7.11. Інвентаризація об'єктів, уміщених до

оперативно-пошукової колекції, здійснюється щорічно до 20 січня, а

об'єктів, уміщених до інформаційно-довідкової

колекції, - до 20 січня один раз на три роки. За результатами

проведених інвентаризацій складаються відповідні акти, які

затверджуються начальником експертного підрозділу та зберігаються

в секретаріаті експертного підрозділу. 2.7.12. Якщо під час проведення експертиз або досліджень

об'єктів, перерахованих у підпункті 2.7.5 цієї Інструкції, був

установлений факт їх підроблення, вони перевіряються за

відповідними розділами колекцій. 2.7.13. Якщо під час перевірки об'єктів за відповідними

розділами колекції було встановлено: їх ідентичність (за способом виготовлення, номерними

позначеннями та іншими ідентифікаційними ознаками) з об'єктами, що

знаходяться на обліку, то до колекції вміщуються самі об'єкти або

інформація про них; їх неідентичність (за способом виготовлення, номерним

позначенням та іншими ідентифікаційними ознаками) з об'єктами, що

знаходяться на обліку, то вони вміщуються до колекції. Про факт уміщення об'єктів до колекцій письмово інформуються

суди, підрозділи досудового слідства або оперативні підрозділи

(органи дізнання), які направляли ці об'єкти на дослідження. У разі наявності декількох однорідних об'єктів питання щодо

кількості об'єктів, які підлягають поміщенню до колекцій,

вирішується залежно від якості відображення ідентифікаційних ознак

та з урахуванням необхідності направлення таких об'єктів до

колекцій вищого рівня. 2.7.14. Результати перевірки за обліком (додаток 18)

оформлюються і направляються до підрозділів боротьби з економічною

злочинністю та досудового слідства. 2.7.15. Перевірки за обліком за письмовими запитами

оперативних підрозділів (органів дізнання) здійснюються за

відповідними розділами колекцій. Результати перевірок оформлюються

відповідно до вимог підпункту 2.7.14 цієї Інструкції та

направляються ініціаторові. 2.7.16. Узагальнені відомості про об'єкти, визначені

підпунктом 2.7.5 цієї Інструкції, які за результатами проведених

у НДЕКЦ упродовж місяця експертиз та досліджень визнані

підробленими, крім тих, що мають зміну первинного змісту

(за винятком паспортів (ідентифікаційних карток) громадян України

та іноземних держав, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів,

посвідчень водія, візових марок та платіжних карток), оформляються

на реєстраційних картках в електронному вигляді відповідно до

вимог підпункту 2.7.6 цієї Інструкції та направляються до ДНДЕКЦ

до 5-го числа наступного місяця на оптичних носіях (CD/DVD) із

супровідним листом, про що робиться відповідний запис у

реєстраційних картках та журналах реєстрації об'єктів, уміщених до

колекцій. 2.7.17. Об'єкти, перераховані в підпункті 2.7.5 цієї

Інструкції, які за результатами проведених упродовж місяця у НДЕКЦ

експертиз визнані підробленими, крім тих, що мають зміну

первинного змісту (за винятком паспортів (ідентифікаційних карток)

громадян України та іноземних держав, свідоцтв про реєстрацію

транспортних засобів, посвідчень водія, візових марок та платіжних

карток), направляються до ДНДЕКЦ до 5-го числа наступного місяця

разом із узагальненою інформацією, зазначеною в підпункті 2.7.16

цієї Інструкції, та із реєстраційними картками на ці об'єкти,

оформленими відповідно до вимог підпункту 2.7.6 цієї Інструкції, у

роздрукованому вигляді. 2.7.18. При веденні обласних та центральної

оперативно-пошукових колекцій на базі єдиного програмного продукту

інформація про об'єкти, що поставлені на автоматизований облік

обласних колекцій упродовж місяця, до 5 числа наступного місяця у

відповідному форматі надсилається до ДНДЕКЦ засобами електронного

зв'язку або на оптичних носіях (CD/DVD). Загальна база даних надсилається до ДНДЕКЦ на оптичних носіях

(CD/DVD) до 20 січня щорічно. 2.7.19. Об'єкти, що надходять до центральної

оперативно-пошукової колекції, перевіряються за відповідними

розділами колекцій. Результати перевірки за обліком оформлюються

відповідно до вимог підпунктів 2.7.14 і 2.7.15 цієї Інструкції.

Рішення про вміщення об'єкта до колекції за результатами перевірки

приймається особою, яка відповідає за функціонування колекції,

відповідно до вимог підпункту 2.7.13 цієї Інструкції. 2.7.20. НБУ та ДНДЕКЦ щоквартально здійснюють взаємний обмін

інформацією про підроблені грошові знаки національної та іноземної

валюти, які вилучаються відповідно банками України та ОВС у цілому

по Україні, в електронному вигляді за встановленою формою

(додаток 19). 2.7.21. Начальники НДЕКЦ спільно з підрозділами інформаційних

технологій ГУМВС, УМВС, Управління МВС України на залізничному

транспорті та начальниками МРЛО внутрішніх справ забезпечують

проведення щоквартальних звірок об'єктів та (або) відомостей про

них, що вміщені до обласних оперативно-пошукових колекцій, з

обліками кримінальних справ та журналом реєстрації заяв і

повідомлень про злочини ГУМВС, УМВС, Управління МВС на

залізничному транспорті. Результати проведених звірок направляються до ДНДЕКЦ

до 15 січня, квітня, липня, жовтня за встановленою формою

(додаток 20). 2.7.22. Начальники НДЕКЦ забезпечують направлення до ДНДЕКЦ у

десятиденний термін інформації про: вилучення з обласних колекцій чи знищення об'єктів та (або)

відомостей про них, які були вміщені до центральної колекції; установлення обладнання, за допомогою якого виготовлялися

підроблені грошові знаки, бланки документів, цінні папери та

пластикові платіжні картки (додаток 21).

2.8. Облік осіб за ознаками зовнішності 2.8.1. Облік функціонує на обласному та місцевому рівнях і

складається з оперативно-пошукової колекції суб'єктивних портретів

осіб, підозрюваних у вчиненні злочинів. 2.8.2. Складання суб'єктивних портретів здійснюється за

письмовим запитом працівників оперативних підрозділів ОВС. 2.8.3. Місцева (місцева кущова) колекція формується із

суб'єктивних портретів осіб, які підозрюються в учиненні злочинів. 2.8.4. Обласна колекція формується із суб'єктивних портретів

осіб, які підозрюються в учиненні злочинів, складених працівниками

підрозділів з ЕКЗР МРЛО. 2.8.5. Складені суб'єктивні портрети обліковуються на

реєстраційній картці обліку суб'єктивного портрета (додаток 22) та

направляються до обласної колекції в десятиденний термін. 2.8.6. У разі встановлення особи, на яку було складено

суб'єктивний портрет, працівник оперативного підрозділу ОВС, який

є ініціатором завдання на його виготовлення, надає до експертного

підрозділу фото затриманої особи.

2.9. Вибухотехнічний облік 2.9.1. Облік функціонує на центральному та обласному рівнях і

складається з: оперативно-пошукової колекції вибухових пристроїв та їх

залишків; інформаційно-довідкової колекції вибухових пристроїв. 2.9.2. Оперативно-пошукова колекція формується з: саморобних і промислових вибухових пристроїв та їх залишків,

вилучених під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових

заходів; саморобних вибухових пристроїв, реконструйованих при

проведенні експертиз; карток обліку вибухових пристроїв та зарядів вибухових

речовин і піротехнічних засобів (вилучених, розряджених або

застосованих для вчинення вибухів), складених за висновками

експертиз. 2.9.3. Інформаційно-довідкова колекція формується з: боєприпасів і зарядів вибухових речовин промислового

виготовлення та їх комплектуючих; продукції народногосподарського призначення, що може бути

використана для виготовлення саморобних вибухових пристроїв. 2.9.4. До оперативно-пошукової колекції вміщуються саморобні

та промислові вибухові пристрої, у яких заряди вибухової речовини

та засоби підриву заміщуються інертними, не здатними до вибуху

речовинами. 2.9.5. Центральні оперативно-пошукова та

інформаційно-довідкова колекції можуть формуватися з об'єктів, які

надходили для проведення експертних досліджень до НДЕКЦ. 2.9.6. Після проведення експертних досліджень на кожний

вилучений (знешкоджений) вибуховий пристрій або пристрій, який

вибухнув, заповнюються реєстраційна картка обліку вибухових

пристроїв, засобів підриву, піротехнічних засобів промислового

виготовлення та вибухових речовин після вибуху (додаток 23),

реєстраційна картка обліку саморобних вибухових пристроїв після

вибуху (додаток 24), реєстраційна картка обліку вилучених

(знешкоджених) вибухових пристроїв, засобів підриву, піротехнічних

засобів промислового виготовлення та вибухових речовин

(додаток 25), реєстраційна картка обліку вилучених (знешкоджених)

саморобних вибухових пристроїв (додаток 26) та проводиться

перевірка за обласною колекцією отриманих відомостей, після чого

картки в п'ятиденний термін надсилаються до центральної колекції. 2.9.7. Перевірка за вибухотехнічним обліком на центральному

та обласних рівнях здійснюється за такими позиціями: за місцем та

способом учинення злочину, конструкцією вибухових пристроїв чи їх

окремих складових частин і механізмів, маркувальними позначеннями.

2.10. Пожежно-технічний облік 2.10.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях і

складається з інформаційно-довідкових колекцій, до складу яких

входять саморобні запалювальні пристрої та їх залишки, вилучені

під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів, а

також реконструйовані при проведенні експертиз. 2.10.2. До колекцій повинні вміщуватися саморобні

запалювальні пристрої, у яких запалювальний склад заміщується

інертною (не здатною до горіння) речовиною.

2.11. Облік синтетичних і напівсинтетичних наркотичних

засобів та психотропних речовин 2.11.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях і

складається з: центрального оперативно-пошукового Каталогу відомостей про

напівсинтетичні і синтетичні наркотичні засоби і психотропні

речовини (далі - Каталог); центральної та обласних інформаційно-довідкових колекцій. 2.11.2. Каталог формується на підставі результатів

дослідження натурних зразків напівсинтетичних і синтетичних

наркотичних засобів та психотропних речовин, вилучених з

незаконного обігу на території України (далі - зразки речовин).

Зразки речовин направляються до ДНДЕКЦ працівниками органів

досудового слідства, у провадженні яких знаходяться кримінальні

справи, за якими проходять зазначені речовини, і надаються в таких

мінімальних кількостях: порошкоподібні речовини - 0,5 г; таблетки, капсули, ампули, марки - 5 шт. У супровідній інформації до зразків речовин зазначаються

номер кримінальної справи, обставини справи, зміст висновку

експертного дослідження. 2.11.3. Об'єктами Каталогу є відомості, які визначаються при

проведенні дослідження напівсинтетичних і синтетичних наркотичних

засобів та психотропних речовин, вилучених на території України.

Віднесення речовин до зазначеної категорії та встановлення їх

кількості здійснюються згідно з чинним законодавством. 2.11.4. Відомості про напівсинтетичні та синтетичні

наркотичні засоби і психотропні речовини реєструються в

реєстраційній картці речовини за Каталогом відомостей про

напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби і психотропні

речовини (додаток 27). 2.11.5. На підставі аналізу результатів досліджень зразків

речовин ДНДЕКЦ щоквартально до 10-го числа наступного за звітним

періодом місяця готує та надсилає до Департаменту боротьби з

незаконним обігом наркотиків МВС узагальнену інформацію, яка

містить у собі описи характерних ознак речовини, їх якісний та

кількісний склад, дані про місце, час і обставини їх вилучення та

факти збігу їх хімічного складу та фізико-хімічних властивостей. 2.11.6. Центральна та обласні інформаційно-довідкові колекції

формуються з натурних зразків наркотичних засобів, психотропних

речовин та прекурсорів, отриманих або придбаних на підприємствах,

у торговельних організаціях, аптеках, лікувальних закладах,

переданих до експертних установ на підставі рішення суду, а також

шляхом обміну з експертними підрозділами зарубіжних країн, з якими

укладені відповідні угоди.

2.12. Облік генетичних ознак людини 2.12.1. Автоматизований облік генетичних ознак людини

функціонує на центральному та обласних рівнях. 2.12.2. Облік складається з оперативно-пошукових колекцій,

які ведуться відповідно в ДНДЕКЦ та НДЕКЦ. 2.12.3. Оперативно-пошукові колекції формуються

з ДНК-профілів: осіб, які підозрюються або звинувачуються в учиненні

злочинів, узятих під варту, засуджених у випадку їх добровільної

згоди; біологічних слідів, вилучених при ОМП, у тому числі за

фактами безвісного зникнення осіб, проведення інших слідчих дій та

оперативно-розшукових заходів; невпізнаних трупів. 2.12.4. Центральна оперативно-пошукова колекція ведеться

в ДНДЕКЦ та формується з ДНК-профілів осіб, які підозрюються або

звинувачуються в учиненні злочинів, узятих під варту, засуджених;

біологічних слідів, вилучених при ОМП, проведенні слідчих дій та

оперативно-розшукових заходів; невпізнаних трупів. ДНК-профілі

отримуються під час експертних досліджень у ДНДЕКЦ, НДЕКЦ,

Державній установі Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ,

Кримській республіканській установі "Бюро судово-медичної

експертизи", бюро судово-медичної експертизи Київської та

Севастопольської міських, обласних державних адміністрацій

(далі - бюро СМЕ). 2.12.5. Обласні оперативно-пошукові колекції ведуться в НДЕКЦ

та формуються з ДНК-профілів осіб, які підозрюються або

звинувачуються в учиненні злочинів, узятих під варту, засуджених,

у випадках їх добровільної згоди; біологічних слідів, вилучених

при ОМП, проведенні інших слідчих дій та оперативно-розшукових

заходів; невпізнаних трупів. ДНК-профілі отримуються під час

експертних досліджень у НДЕКЦ, бюро СМЕ. 2.12.6. Обліку підлягають ДНК-профілі, отримані за допомогою

генетичних аналізаторів та визначені за рядом стандартних систем

маркерів (STR-локусів), які є єдиними для експертних лабораторій

відповідно до рекомендацій Європейської мережі

науково-криміналістичних установ (ENFSI). Після встановлення ДНК-профілів, визначених підпунктом 2.12.3

цієї Інструкції, упродовж триденного терміну заповнюються

реєстраційна картка ДНК-профілю (біологічного сліду, вилученого

під час огляду місця вчинення злочину або проведення інших слідчих

дій та оперативно-розшукових заходів; невпізнанного трупа;

біологічного сліду безвісно зниклої особи, зразка підозрюваного,

обвинуваченого, потерпілого) (додаток 28), які направляються до

колекцій відповідно до підпунктів 2.12.7, 2.12.8 цієї Інструкції. 2.12.7. Експертами НДЕКЦ після отримання під час проведення

експертних досліджень ДНК-профілів, зазначених у підпункті 2.12.3

цієї Інструкції, проводиться їх перевірка за обласними колекціями

за територіальним принципом. При отриманні негативного результату

під час перевірки заповнюються реєстраційні картки у двох

примірниках, один з яких ставиться на облік в обласній колекції, а

другий надсилається до ДНДЕКЦ для проведення перевірки та

поставлення на облік у центральній колекції. Експертами ДНДЕКЦ після отримання під час проведення

експертних досліджень ДНК-профілів, зазначених у підпункті 2.12.3

цієї Інструкції, проводиться їх перевірка за центральною

колекцією. При отриманні під час перевірки негативного результату

заповнюється реєстраційна картка, яка ставиться на облік у

центральній колекції. 2.12.8. Експертами бюро СМЕ після отримання під час

проведення експертних досліджень ДНК-профілів, зазначених у

підпункті 2.12.3 цієї Інструкції, заповнюються реєстраційні картки

в одному примірнику, який надсилається за територіальним принципом

до обласних колекцій НДЕКЦ. При отриманні негативного результату

під час перевірки виготовляється копія реєстраційної картки, яка

ставиться на облік в обласній колекції, а оригінал направляється

до ДНДЕКЦ для проведення перевірки та поставлення на облік у

центральній колекції. У разі отримання експертами Державної установи Головного бюро

судово-медичної експертизи МОЗ після проведення експертних

досліджень ДНК-профілів, зазначених у підпункті 2.12.3 цієї

Інструкції, ними заповнюються реєстраційні картки в одному

примірнику, який надсилається до ДНДЕКЦ для проведення перевірки

та поставлення на облік у центральній колекції. 2.12.9. ДНК-профіль може бути вилучений з колекції за

рішенням суду.

2.13. Облік голосів і мовлення людини 2.13.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях. 2.13.2. Облік складається з інформаційно-пошукових колекцій: голосів і мовлення, які формуються із записів голосів і

мовлення осіб, що передають повідомлення (у тому числі завідомо

неправдиві) про загрозу безпеці громадян та інші суспільно

небезпечні діяння (далі - анонімні диктори); голосів і мовлення осіб, щодо яких установлено факти передачі

повідомлень (у т.ч. завідомо неправдивих) про загрозу безпеці

громадян та інші суспільно небезпечні діяння (далі - установлені

особи). 2.13.3. Центральна та обласні колекції формуються із записів

повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів та записів

голосів і мовлення встановлених осіб. 2.13.4. Записи повідомлень з голосами та мовленням анонімних

дикторів надсилаються до центральної та обласних колекцій в

аналоговому вигляді без застосування системи автоматичного

регулювання рівня запису (компакт-касета тощо) чи цифровому

вигляді без використання систем стиснення інформації (дискета,

компакт-диск тощо). 2.13.5. Записи голосів і мовлення встановлених осіб

надсилаються до центральної колекції в аналоговому (мікрокасета,

компакт-касета, відеокасета) чи цифровому (дискета, компакт-диск

тощо) вигляді. 2.13.6. Організація звукозапису голосів і мовлення

встановлених осіб покладається на працівників органів досудового

слідства і здійснюється за участю спеціаліста. 2.13.7. Фіксація та облік записів повідомлень з голосами та

мовленням анонімних дикторів покладаються на чергові

частини ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному

транспорті, МРЛО і здійснюються з використанням цифрових систем

документування мовленнєвої інформації. 2.13.8. У чергових частинах ГУМВС, УМВС, Управління МВС на

залізничному транспорті, МРЛО наказами начальників призначаються

працівники, які відповідають за взяття на облік записів

повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів. 2.13.9. Записи повідомлень з голосами та мовленням анонімних

дикторів відповідальними працівниками чергових частин ГУМВС, УМВС,

Управління МВС на залізничному транспорті, МРЛО надсилаються до

підрозділів експертної служби для перевірки та поставлення на

облік у колекції в триденний термін. 2.13.10. Записи повідомлень з голосами та мовленням анонімних

дикторів можуть надсилатися працівниками органів досудового

слідства до центральної та обласних колекцій з метою проведення

перевірок, виконання експертиз та досліджень. 2.13.11. У випадках, коли стосовно окремих записів

повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів провести

перевірку, виконати експертизу або дослідження в обласних

підрозділах експертної служби неможливо, зазначені записи разом із

супровідною інформацією в триденний термін надсилаються до ДНДЕКЦ. 2.13.12. Поповнення центральної та обласних колекцій записів

повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів може

здійснюватися шляхом перезаписування зазначених повідомлень з

чергових частин ГУМВС, УМВС, Управління МВС на залізничному

транспорті, МРЛО працівниками підрозділів експертної служби. 2.13.13. Центральна та обласні колекції записів голосів і

мовлення анонімних дикторів та встановлених осіб формуються шляхом

накопичення носіїв запису із зафіксованими на них звукозаписами та

в електронному вигляді. 2.13.14. Записи повідомлень, які зареєстровані в аналоговому

вигляді з голосами і мовленням анонімних дикторів, та записи

голосів і мовлення встановлених осіб можуть вилучатися з колекції

у випадках проведення слідчих дій або судових розглядів на

письмову вимогу слідчого або суду, але з обов'язковим поверненням

після проведення відповідних дій або винесення рішення суду. 2.13.15. Копії записів повідомлень, які зареєстровані в

цифровому вигляді з голосами та мовленням анонімних дикторів та

встановлених осіб, за умови надання відповідного носія запису

можуть вилучатися з колекції на письмову вимогу слідчого або

рішення суду без повернення. 2.13.16. Разом із записами повідомлень з голосами та

мовленням анонімних дикторів надсилається інформація, яка

відповідає інформації, унесеній до журналу реєстрації записів

повідомлень з голосами та мовленням анонімних дикторів

(додаток 29). 2.13.17. Разом із записами голосів і мовлення встановлених

осіб надсилається інформація, яка відповідає інформації, унесеній

до журналу реєстрації записів голосів та мовлення встановлених

осіб (додаток 30).

2.14. Облік ідентифікаційних позначень транспортних засобів

та реквізитів документів (підписів, печаток, штампів) 2.14.1. Облік ідентифікаційних номерів транспортних засобів

(далі - ТЗ) та реквізитів документів (підписів, печаток, штампів)

функціонує на центральному, обласних, місцевих рівнях і

складається з інформаційно-довідкових колекцій зображень (у разі

можливості натурних зразків): ідентифікаційних номерів ТЗ різних марок, моделей та років

випуску, які відсутні в наявній колекції; змінених ідентифікаційних номерів ТЗ; підписів і печаток посадових осіб реєстраційно-екзаменаційних

підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС

(далі - РЕП Державтоінспекції МВС) та експертів з комплексного

дослідження ТЗ (функціонує тільки на центральному та обласному

рівнях). 2.14.2. Центральна колекція формується із зображень

ідентифікаційних номерів, змінених ідентифікаційних номерів ТЗ та

зразків підписів і печаток, які надходять з обласних колекцій. Обласні колекції формуються із зображень (у разі можливості

натурних зразків) ідентифікаційних номерів, змінених

ідентифікаційних номерів ТЗ, що надходять з пунктів експертного

огляду ТЗ та центральної колекції. Щорічне, у грудні, надання до НДЕКЦ зразків підписів та

печаток посадових осіб РЕП Державтоінспекції МВС, які мають право

підпису свідоцтв про реєстрацію ТЗ, забезпечується управліннями

(відділами) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС у кількості

30 примірників (оригіналів). Місцеві колекції формуються із зображень (у разі можливості

натурних зразків) ідентифікаційних номерів та змінених

ідентифікаційних номерів ТЗ, отриманих під час проведення їх

досліджень, та із зображень, що надходять з обласної колекції. 2.14.3. Колекції зображень ідентифікаційних номерів та

змінених ідентифікаційних номерів ТЗ формуються у вигляді

реєстраційної картки зображення ідентифікаційного позначення

транспортного засобу (додаток 31). 2.14.4. Зразки ідентифікаційних та змінених ідентифікаційних

номерів ТЗ надаються з пунктів експертного огляду ТЗ до обласних

колекцій щомісячно, а з обласних колекцій до

центральної - щокварталу. Зразки підписів та печаток, що надходять

до центральної колекції, надсилаються до НДЕКЦ. У разі заміни печаток та змін в організаційно-штатній

структурі РЕП Державтоінспекції МВС надання до НДЕКЦ нових зразків

відбитків печаток та підписів забезпечується управліннями

(відділами) Державтоінспекції ГУМВС, УМВС у місячний термін у

кількості 30 примірників (оригіналів).

2.15. Облік матеріалів, речовин та виробів 2.15.1. Облік функціонує на центральному та обласних рівнях. 2.15.2. Центральна та обласні інформаційно-довідкові колекції

формуються з натурних зразків (відомостей) про них, а саме з: волокон та волокнистих матеріалів; вибухових речовин; лакофарбових матеріалів та покриттів; металів та сплавів; лікеро-горілчаної продукції; спеціальних хімічних речовин; волосся тварин.

III. Прикінцеві положення

Перевірки об'єктів, уміщених до оперативно-пошукових колекцій

криміналістичних обліків експертної служби МВС, організовуються за

обліками інших держав відповідно до чинних міжнародних договорів,

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Начальник ДНДЕКЦ МВС

генерал-лейтенант міліції І.П.Красюк

Додаток 1

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Начальникові

НДЕКЦ при __________________

(найменування ____________________________

ГУМВС, УМВС, ____________________________

звання, ____________________________

П.І.Б.)

Направляємо _______________________________________, вилучені

(найменування об'єктів)

при огляді ______________________________________, за кримінальною

(фабула злочину)

справою N _________.

Прошу перевірити зазначені об'єкти за відповідним видом

криміналістичних обліків.

Додаток: ____________________________________________________

(перелік об'єктів) __________________________________________________________________

Начальник _________________________

(найменування ___________________________________

підрозділу - ініціатора перевірки, ___________________________________ ____________________

звання) (П.І.Б.)

Додаток 2

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

До кримінальної справи

______________________

не долучати ___________

Начальникові _______________

(найменування ____________________________

підрозділу - ініціатора

перевірки, ____________________________

звання, ____________________________

П.І.Б.)

У результаті перевірки _____________________________________,

(назва об'єкта,

який підлягав перевірці)

вилученого при огляді місця _____________________________________,

(фабула злочину)

за кримінальною справою N ________________ за оперативно-пошуковою

колекцією ___________________________ ____________________________

(найменування колекції) (найменування обліку)

обліку встановлено збіг з _______________________________________,

(об'єктами (слідами))

які надійшли для перевірки та поставлення на облік з _____________ __________________________________________________________________

(найменування підрозділу ГУМВС, УМВС, N кримінальної справи)

Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації

функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,

затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, __________ __________________________________________________________________

(назва об'єкта)

вміщено до ________________________ обліку експертної служби МВС*.

(найменування обліку)

_______________

* Указується в разі потреби. Якщо об'єкти повертаються

ініціаторові, про це в додатку робиться відповідний запис з

переліком об'єктів, що повертаються.

Начальник _____________________

(підрозділ експертної _______________________________

служби МВС, _______________________________ ______________________________

звання) (П.І.Б.)

Додаток 3

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Начальникові _______________

(найменування ____________________________

підрозділу - ініціатора

перевірки, ____________________________

звання, ____________________________

П.І.Б.)

У результаті перевірки ______________________________________

(назва об'єкта,

який підлягав перевірці)

за кримінальною справою N ________________ за оперативно-пошуковою

колекцією ________________________________________________________

(найменування колекції)

встановлено збіг з аналогічними __________________________________

(об'єктами)

за ______________________________________________________________,

(найменування ознак, за якими встановлено збіг)

які надійшли для перевірки та поставлення на облік з _____________ __________________________________________________________________

(найменування підрозділу, N кримінальної справи)

Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації

функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,

затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, __________ __________________________________________________________________

(назва об'єкта)

вміщено до _______________________________________________________

(найменування обліку)

обліку експертної служби МВС*.

Начальник _____________________

(підрозділ експертної _______________________________

служби МВС, _______________________________ ______________________________

звання) (П.І.Б.)

Додаток 4

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

До кримінальної справи

______________________

не долучати ___________

Начальникові _______________

(найменування ____________________________

підрозділу - ініціатора

перевірки, ____________________________

звання, ____________________________

П.І.Б.)

У результаті перевірки _____________________________________,

(назва об'єкта,

який підлягав перевірці)

вилученого при огляді місця _____________________________________,

(фабула злочину)

за кримінальною справою N ________________ за оперативно-пошуковою

колекцією ___________________________ ____________________________

(найменування колекції) (найменування обліку)

обліку збігів станом на ___.___.20___ не встановлено.

Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації

функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,

затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, __________ __________________________________________________________________

(назва об'єкта)

вміщено до _______________________________________________________

(найменування обліку)

обліку експертної служби МВС*.

Начальник _____________________

(підрозділ експертної _______________________________

служби МВС, _______________________________ ______________________________

звання) (П.І.Б.)

Додаток 5

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Начальникові _______________

(найменування ____________________________

підрозділу - ініціатора

перевірки, ____________________________

звання, ____________________________

П.І.Б.)

У результаті перевірки ______________________________________

(назва об'єкта,

який підлягав перевірці)

за кримінальною справою N ________________ за оперативно-пошуковою

колекцією ________________________________________________________

(найменування колекції)

збігів з аналогічними ____________________________________________

(указати об'єкти)

не встановлено.

Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації

функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,

затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, __________ __________________________________________________________________

(назва об'єкта)

вміщено до ________________________ обліку експертної служби МВС*.

(найменування обліку)

Начальник _____________________

(підрозділ експертної _______________________________

служби МВС, _______________________________ ______________________________

звання) (П.І.Б.)

Додаток 6

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Начальникові _______________

(найменування ____________________________

підрозділу - ініціатора

перевірки, ____________________________

звання, ____________________________

П.І.Б.)

Відповідно до підпункту 1.6.1 Інструкції з організації

функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,

затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979, вилучений

__________________________________________________________________

(назва об'єкта)

при огляді місця _________________________________________________

(фабула злочину, N кримінальної справи)

залишений у НДЕКЦ при _________________ для проведення перевірок.

(ГУМВС, УМВС)

Начальник _____________________

(підрозділ експертної _______________________________

служби МВС, _______________________________ ______________________________

звання) (П.І.Б.)

Додаток 7

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Судді ______________________

(районного,

міжрайонного,

міського тощо

____________________________

суду П.І.Б.) ____________________________

З метою використання в експертній і науковій діяльності

відповідно до статті 20 Закону України "Про судову експертизу"

порушую клопотання про вміщення до інформаційно-довідкової

колекції _________________________________________________________

(найменування виду обліку)

обліку ________________________________, вилучених за кримінальною

(найменування об'єктів (об'єкта))

справою N _____________.

Начальник _____________________

(підрозділ експертної _______________________________

служби МВС, _______________________________ ______________________________

звання) (П.І.Б.)

Додаток 8

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

ЖУРНАЛ

реєстрації об'єктів, уміщених

до оперативно-пошукової колекції _____________________________________

(назва колекції)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Найменування| Фабула |Номер| Номер | Дата | Дата | Дата та |Підстави для|Примітка| |з/п| об'єкта та |підрозділу, |злочину | у |кримінальної|перевірки за|вміщення|номер листа| зняття з | | | | стислі | з якого | (дата |ЖРЗПЗ| справи | колекцією, | до | щодо | обліку | | | | відомості | надійшов |вчинення| | | П.І.Б. |колекції|направлення| (рішення | | | | про нього | об'єкт | та вид | | |працівника, | |об'єкта до | суду, | | | | | (слід) |злочину)| | | який | | колекції | розкриття | | | | | | | | | проводив | | вищого | злочину, | | | | | | | | | перевірку, | | рівня |установлення| | | | | | | | | вихідний | | | особи, | | | | | | | | | номер та | | | знаряддя | | | | | | | | |дата довідки| | | злочину | | | | | | | | | за | | | тощо) | | | | | | | | |результатами| | | | | | | | | | | | перевірки | | | | | |---+------------+------------+--------+-----+------------+------------+--------+-----------+------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ

реєстрації об'єктів, уміщених

до інформаційно-довідкової колекції ___________________________________

(назва колекції)

------------------------------------------------------------------ |N з/п |Найменування|Відомості | Вхідний | Підстави |Примітка| | | об'єкта, |про об'єкт|реєстраційний|для зняття| | | | уміщеного | | номер | з обліку | | | |до колекції | | експертного | | | | | | | підрозділу | | | |------+------------+----------+-------------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 9

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

слідів ___________________________________________

(найменування слідоутворюючого об'єкта)

НДЕКЦ при ________ України __________________________________

Міській, районний, лінійний орган МВС, на території

обслуговування якого вчинено злочин ________________________

Дата вчинення злочину ____.____.20___

Вид та фабула злочину _______________________________________ __________________________________________________________________

Кримінальна справа N _____________ П.І.Б. спеціаліста, який вилучив сліди ______________________

Вилучено ________ слідів, з яких придатних для ідентифікації

(установлення групової належності) _____ (указуються сліди,

залишені одним і тим же слідоутворюючим об'єктом).

Після виключення слідів, які не мають причинного зв'язку з

подією злочину, залишилося _____________ слідів, які підлягають

поставленню на облік. Відомості про умови слідоутворення __________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Реквізити висновку експерта, П.І.Б. експерта, який проводив

експертне дослідження слідів _____________________________________ _________________________________________________________________,

П.І.Б. працівника, який проводив перевірку за відповідною

колекцією ________________________________________________________

Зворотний бік картки

Зображення слідів (масштаб 1:1 з масштабною лінійкою)

Картку заповнив: ____________________________

(посада, звання) ____________________________ ________________________

(П.І.Б.)

___.___.20___

Додаток 10

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

ЖУРНАЛ

обліку зброї,

яка надана для контрольного відстрілу до НДЕКЦ

при __________________________________________

(найменування ГУМВС, УМВС)

------------------------------------------------------------------ | N | Дата | Звідки | Вид, модель, | Кількість | |з/п| надходження, |надійшла зброя,| калібр, | патронів | | | вхідн. N | вих. N |серія та номер| | | | | | зброї | | |---+--------------+---------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ | Підпис експерта, | Дата отримання |П.І.Б. особи, яка|Примітка| | який отримав |відстрілу, вих. N | отримала зброю | | | зброю | | | | |------------------+------------------+-----------------+--------| | 6 | 7 | 8 | 9 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 11

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

ПРОТОКОЛ

___.___.20___. м. Київ N _______

Цей протокол складено про те, що комісією здійснено

контрольний відстріл мисливської вогнепальної зброї з нарізним

стволом __________________________________________________________

Підстави відстрілу __________________________________________ Відстріл розпочато о______. ___.___.20___ року. Відстріл закінчено о______. ___.___.20___ року. Для відстрілу надано ___ одиниць зброї згідно з описом

(додається). Відстріл указаної зброї та пакування відстріляних куль і

гільз проведено згідно з вимогами Інструкції з організації

функціонування криміналістичних обліків експертної служби МВС,

затвердженої наказом МВС від 10.09.2009 N 390, зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за N 963/16979.

Примітки: ___________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Відповідальний _____________________________

(посада, звання) _____________________________ _____________________________ ____________________________

(П.І.Б.)

___.___.20___

Члени комісії:

1. _____________________________

(посада, звання) _____________________________ _____________________________ ____________________________

(П.І.Б.)

2. _____________________________

(посада, звання) _____________________________ _____________________________ ____________________________

(П.І.Б.)

Примітка. Підписи відповідального за відстріл та членів

комісії завіряються печаткою підрозділу, у якому проводився

відстріл.

Додаток 12

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

ДОВІДКА

Видана ______________________________________________________

(П.І.Б.)

для пред'явлення в орган внутрішніх справ за місцем поставлення на

облік зброї в тому, що ___________________________________ калібру

(вид, назва зброї)

серії ______ N ______, наданий (на) _____________________________,

(назва юридичної особи

або П.І.Б. фізичної особи)

був (була) експериментально відстріляний (а) відповідно до вимог

Інструкції з організації функціонування криміналістичних обліків

експертної служби МВС, затвердженої наказом МВС від 10.09.2009

N 390, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 15.10.2009 за

N 963/16979.

Примітка. Експериментально відстріляні з вищевказаної зброї

3 кулі та 3 гільзи залишені на зберігання в НДЕКЦ при ___________.

(найменування

ГУМВС, УМВС)

Відповідальний _____________________________

(посада, звання) _____________________________ _____________________________ ____________________________

(П.І.Б.)

___.___.20___

Примітка. Підпис відповідального за відстріл завіряється

печаткою підрозділу, у якому проводився відстріл.

Додаток 13

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

ЖУРНАЛ

реєстрації об'єктів, уміщених

до оперативно-пошукової колекції ___________________________________________

(назва колекції)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Найме- |Реквізити|Найменування| Фабула |Номер | Номер | Дата | Дата та |Підстави|Примітка| |з/п|вміщення|нування| об'єкта |підрозділу, |злочину |ЖРЗПЗ/|кримінальної|перевірки за|номер листа| для | | | | до |об'єкта| (серія, |з якого | (дата | рік | справи/ | колекцією, | про |зняття з| | | |колекції| | номер, |надійшов |вчинення| | рік | П.І.Б. |направлення| обліку | | | | | |номінал, |об'єкт, та | та вид | | |працівника, |об'єкта до |(рішення| | | | | | П.І.Б. |вихідні дані|злочину)| | | який | колекції | суду | | | | | |власника | | | | | проводив | вищого | тощо) | | | | | | тощо) | | | | | перевірку, | рівня | | | | | | | | | | | | вихідний | | | | | | | | | | | | | номер та | | | | | | | | | | | | |дата довідки| | | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | |результатами| | | | | | | | | | | | | перевірки | | | | |---+--------+-------+---------+------------+--------+------+------------+------------+-----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЖУРНАЛ

реєстрації об'єктів, уміщених

до інформаційно-довідкової колекції __________________________________

(назва колекції)

------------------------------------------------------------------ | N |Найменування| Відомості | Вхідний | Підстави |Примітка| |з/п | об'єкта, |про об'єкт |реєстраційний|для зняття | | | | уміщеного | | номер | з обліку | | | |до колекції | | підрозділу | | | |----+------------+-----------+-------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 14

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

підроблених грошових знаків

Лицьовий бік картки

НДЕКЦ при _________ України в ___________________________________

Міський, районний, лінійний орган МВС, на території

обслуговування якого виявлено об'єкт _____________________________

Дата вчинення злочину ___________________________________________

Фабула злочину __________________________________________________

Кримінальна справа N ___________ за Журналом реєстрації заяв і

повідомлень про злочини N __________________________

Кількість об'єктів (одного джерела походження) __________________

Вид підробки ____________________________________________________

Спосіб виготовлення _____________________________________________

Номінал ______ Серія ____ Номер ____________ Рік зразка _________

N квадранта ____ Контрольна літера ____ Літера та цифра банку ___

N кліше: лицьового боку _________, зворотного боку ______________

Інші контрольні позначення ______________________________________

Характеристика: способу виготовлення ___________________________,

засобів захисту _________________________________________________

Номер та дата висновку спеціаліста ______________________________

П.І.Б. працівника, який склав висновок __________________________

N та дата висновку експерта _____________________________________

П.І.Б. працівника, який склав висновок експерта _________________

Реєстраційний номер у колекції НДЕКЦ ____________________________

Вихідний номер підрозділу, який надіслав об'єкт до НДЕКЦ ________

Вихідний номер НДЕКЦ, за яким об'єкт направлено до ДНДЕКЦ _______

Відомості про джерело виготовлення ______________________________

Зворотний бік картки

Кольорове зображення лицьового

та зворотного боків грошового знака

(масштаб 2:1)

------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | ------------------------------------------------------------------

Кольорове зображення способу виготовлення

------------------------------------------------------------------ | Зображення видів друку, за |якого виготовлено грошовий знак | | допомогою | | ------------------------------------------------------------------

Кольорове зображення ознак імітації засобів захисту

------------------------------------------------------------------ | УФ-захист | ІЧ-захист | |-------------------------------+--------------------------------| | Водяний знак | Штрих-код (для об'єктів, | | | виготовлених кольоровим | | | електрофотографічним або | | | струменевим способом) | ------------------------------------------------------------------

Кольорове зображення ідентифікаційних ознак

------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | |-------------------------------+--------------------------------| | Ліва верхня | Права верхня | Ліва верхня | Права верхня | |---------------+---------------+----------------+---------------| | Ліва нижня | Права нижня | Ліва нижня | Права нижня | ------------------------------------------------------------------

Картку заповнив __________________________

(посада, звання) __________________________ __________________________ ___________________________

(П.І.Б.)

___.___.20___

Додаток 15

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

підроблених документів і цінних паперів

Лицьовий бік картки

НДЕКЦ при _______ України в _____________________________________

Міський, районний, лінійний орган МВС, на території якого

виявлено об'єкт __________________________________________________

Дата вчинення злочину ___________________________________________

Фабула злочину __________________________________________________

Кримінальна справа N ________________ за Журналом реєстрації заяв

і повідомлень про злочини N _________________________

Найменування об'єкта ____________________________________________

Кількість об'єктів (одного джерела походження) __________________

Вид підробки ____________________________________________________

Спосіб виготовлення _____________________________________________

Серія ___________________________________________________________

Номер ___________________________________________________________

Вихідні типографські дані _______________________________________

П.І.Б. власника документа _______________________________________

N та дата висновку спеціаліста __________________________________

П.І.Б. працівника, який склав висновок спеціаліста ______________

N та дата висновку експерта _____________________________________

П.І.Б. працівника, який склав висновок експерта _________________

Реєстраційний номер у колекції НДЕКЦ ____________________________

Вихідний номер підрозділу, який надіслав об'єкт до НДЕКЦ ________

Вихідний номер НДЕКЦ, за яким об'єкт надіслано до ДНДЕКЦ ________

Зворотний бік картки

Кольорове зображення лицьового

та зворотного боків документа

або цінного папера (масштаб 2:1)

------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | ------------------------------------------------------------------

Зображення способу виготовлення

------------------------------------------------------------------ | Зображення видів друку, за |якого виготовлено грошовий знак | | допомогою | | ------------------------------------------------------------------

Зображення ознак імітації засобів захисту

------------------------------------------------------------------ | УФ-захист | ІЧ-захист | |-------------------------------+--------------------------------| | Водяний знак | Штрих-код (для об'єктів, | | | виготовлених кольоровим | | | електрофотографічним або | | | струменевим способом) | ------------------------------------------------------------------

Зображення ідентифікаційних ознак

------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | |-------------------------------+--------------------------------| | Ліва верхня | Права верхня | Ліва верхня | Права верхня | |---------------+---------------+----------------+---------------| | Ліва нижня | Права нижня | Ліва нижня | Права нижня | ------------------------------------------------------------------

Картку заповнив __________________________

(посада, звання) __________________________ __________________________ ___________________________

(П.І.Б.)

___.___.20___

Додаток 16

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

підроблених пластикових платіжних карток

Лицьовий бік картки

НДЕКЦ при _______ України в _____________________________________

Міський, районний, лінійний орган МВС, на території якого

виявлено підроблений об'єкт ______________________________________

Дата вчинення злочину ___________________________________________

Фабула злочину __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Кримінальна справа N_________ за Журналом реєстрації заяв і

повідомлень про злочини N ________________________________________

Найменування об'єкта ____________________________________________

Кількість об'єктів (одного джерела походження) __________________

Номер та серія ______________ Дані про власника _________________

Належність банку-емітента _______________________________________

Належність до платіжної системи _________ Вид підробки __________

Спосіб виготовлення _____________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Індикатив Інтерполу ______________ Індикатив ДНДЕКЦ _____________

N та дата висновку спеціаліста __________________________________

П.І.Б. працівника, який склав висновок спеціаліста ______________

N та дата висновку експерта _____________________________________

П.І.Б. працівника, який склав висновок експерта _________________

Дата та результат перевірки за колекцією НДЕКЦ __________________

П.І.Б. працівника, який проводив перевірку ______________________

Реєстраційний номер у колекції НДЕКЦ _________, ДНДЕКЦ __________

Вихідний номер підрозділу, який надіслав об'єкт до НДЕКЦ ________

Вихідний номер НДЕКЦ, який надіслав об'єкт до ДНДЕКЦ ____________

Зворотний бік картки

Кольорове зображення лицьового

та зворотного боків пластикової

платіжної картки (масштаб 1:1)

------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | ------------------------------------------------------------------

Зображення способу виготовлення

------------------------------------------------------------------ | Зображення видів друку, за |якого виготовлено грошовий знак | | допомогою | | ------------------------------------------------------------------

Зображення ознак імітації засобів захисту

------------------------------------------------------------------ | УФ-захист | ІЧ-захист | |-------------------------------+--------------------------------| | Водяний знак | Штрих-код (для об'єктів, | | | виготовлених кольоровим | | | електрофотографічним або | | | струменевим способом) | ------------------------------------------------------------------

Зображення ідентифікаційних ознак

------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | |-------------------------------+--------------------------------| | Ліва верхня | Права верхня | Ліва верхня | Права верхня | |---------------+---------------+----------------+---------------| | Ліва нижня | Права нижня | Ліва нижня | Права нижня | ------------------------------------------------------------------

Картку заповнив __________________________

(посада, звання) __________________________ __________________________ ___________________________

(П.І.Б.)

___.___.20___

Додаток 17

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

на підроблений об'єкт зі зміною первинного змісту

Лицьовий бік картки

НДЕКЦ при _______ України в _____________________________________

Міський, районний, лінійний орган МВС, на території якого

виявлено підроблений об'єкт _____________________________________

Дата вчинення злочину ___________________________________________

Фабула злочину __________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Кримінальна справа N ___________________ за Журналом реєстрації

заяв і повідомлень про злочини N _________________________________

Найменування об'єкта ____________________________________________

Кількість об'єктів (одного джерела походження) __________________

Вид підробки ____________________________________________________

Спосіб виготовлення _____________________________________________

Дані на грошовий знак

Номінал ________ Серія _____ Номер ___________ Рік зразка _______

Дані на документ

Серія ___________________________________________________________

Номер ___________________________________________________________

Належність документа певній країні ______________________________

Вихідні типографські дані _______________________________________

П.І.Б. власника документа _______________________________________

Належність візової марки певній країні __________________________

П.І.Б. власника візової марки ___________________________________

Дані на платіжну картку

Номер та серія ___________ Дані про власника ____________________

Належність до банку-емітента ____________________________________

Належність до платіжної системи _________________________________

N та дата висновку спеціаліста __________________________________

П.І.Б. працівника, який склав висновок спеціаліста ______________

N та дата висновку експерта _____________________________________

П.І.Б. працівника, який склав висновок експерта _________________

Дата та результат перевірки за колекцією НДЕКЦ __________________

П.І.Б. працівника, який проводив перевірку ______________________

Реєстраційний номер у колекції НДЕКЦ ________ ДНДЕКЦ ____________

Вихідний номер підрозділу, який надіслав об'єкт до НДЕКЦ ________

Вихідний номер НДЕКЦ, який надіслав об'єкт до ДНДЕКЦ ____________

Зворотний бік картки

Кольорове зображення лицьового

та зворотного боків об'єкта

(масштаб 2:1)

------------------------------------------------------------------ | Лицьовий бік | Зворотний бік | ------------------------------------------------------------------

Зображення способу та ознак зміни первинного змісту

------------------------------------------------------------------ | | | |-------------------------------+--------------------------------| | | | |-------------------------------+--------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------

Зображення ознак імітації засобів захисту

------------------------------------------------------------------ | | | |-------------------------------+--------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------

Картку заповнив __________________________

(посада, звання) __________________________ __________________________ ___________________________

(П.І.Б.)

___.___.20___

Додаток 18

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Начальникові _______________

(найменування ____________________________

підрозділу - ініціатора

перевірки, ____________________________

звання, ____________________________

П.І.Б.)

При позитивному результаті

У результаті перевірки __________________________________________

(назва об'єкта, який підлягав перевірці)

за кримінальною справою (за Журналом реєстрації заяв і

повідомлень про злочини) N ___________ за оперативно-пошуковою

колекцією ________________________________________________________

(найменування колекції)

встановлено збіг з аналогічними _________________________________

(назва об'єктів)

за _____________________________________________________________,

(найменування ознак, за якими встановлено збіг)

які надійшли для перевірки та поставлення на облік з ____________ __________________________________________________________________

(найменування підрозділу, N кримінальної справи __________________________________________________________________

(N за Журналом реєстрації заяв і повідомлень про злочини)

При негативному результаті

У результаті перевірки __________________________________________

(назва об'єкта, який підлягав перевірці)

за кримінальною справою (Журнал реєстрації заяв і повідомлень про

злочини N __________) за оперативно-пошуковою колекцією __________ __________________________________________________________________

(найменування колекції)

збігів з аналогічними ___________________________ не встановлено.

(назва об'єктів)

Начальник _______________________

(підрозділ експертної _________________________________

служби МВС, _________________________________ ____________________________

звання) (П.І.Б.)

Додаток 19

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Начальникові ДНДЕКЦ МВС

(виконавчому директору

з питань готівково-грошового

обігу НБУ)

____________________________

(П.І.Б.) ____________________________

------------------------------------------------------------------- |N з/п|Найменування|Найменування| Номінал | Номерні | Спосіб | | | регіону | грошового |грошового|позначення|виготовлення| | | | знака | знака | | | |-----+------------+------------+---------+----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+------------+------------+---------+----------+------------| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------

______________________________ _________________________________

(посада) (П.І.Б.)

Додаток 20

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Начальникові ДНДЕКЦ МВС

____________________________

(П.І.Б.) ____________________________

Направляємо інформацію про результати звірки об'єктів та

(або) інформації про них, уміщеної до обласної

оперативно-пошукової колекції НДЕКЦ при _____________, з обліками

кримінальних справ ________________ за ___ квартал 20___ року.

(ГУМВС, УМВС)

---------------------------------------------------------------------------- |Найменування| Вихідний | N за | N | Рішення, | Рішення, | | об'єкта та | номер | Журналом |кримінальної| прийняте | прийняте в | | його |НДЕКЦ, за | реєстрації |справи, який|за Журналом|кримінальній| | реквізити | яким | заяв і |зазначено в |реєстрації | справі | | |об'єкт та |повідомлень |супровідному| заяв і | | | | (або) |про злочини,| листі при |повідомлень| | | |інформація| який |направленні |про злочини| | | |про нього |зазначено в | об'єкта та | | | | | були |супровідному| (або) | | | | |направлені| листі при | інформації | | | | |до ДНДЕКЦ |направленні |про нього до| | | | | | об'єкта та | ДНДЕКЦ | | | | | | (або) | | | | | | | інформації | | | | | | |про нього до| | | | | | | ДНДЕКЦ | | | | |------------+----------+------------+------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ----------------------------------------------------------------------------

Начальник ______________________

(підрозділ експертної ________________________________

служби МВС, ________________________________ ______________________________

звання) (П.І.Б.)

___.___.20___

Додаток 21

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

Начальникові ДНДЕКЦ МВС

____________________________ ____________________________

------------------------------------------------------------------ |Найменування | N за | N | Фабула | Номерні | | органу | Журналом |кримінальної| злочину | позначення | | внутрішніх |реєстрації | справи | | об'єктів, | | справ | заяв і | | | спосіб їх | | |повідомлень| | |виготовлення,| | |про злочини| | | перелік | | | | | | вилученого | | | | | | обладнання | | | | | | тощо | |-------------+-----------+------------+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------------------------------------------

Начальник _____________________

(підрозділ експертної _______________________________

служби МВС, _______________________________ ________________________

звання) (П.І.Б.)

___.___.20___

Додаток 22

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

обліку суб'єктивного портрета

----------------- НДЕКЦ при _____________________________________ | | (найменування міського, районного, лінійного | |

_______________________________________________ | Зображення | органу МВС, на території якого вчинено злочин) | суб'єктивного | | портрета | Вид та фабула вчинення злочину ________________ | | _______________________________________________ | | _______________________________________________ | | Кримінальна справа N __________ | | -----------------

Картку заповнив _________________________________

(посада, звання)

_________________________________ _________________________________ ___________________________

(П.І.Б.)

___.___.20___

Додаток 23

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

обліку вибухових пристроїв, засобів підриву,

піротехнічних засобів промислового виготовлення

та вибухових речовин після вибуху

Відомості про подію: Залишки засобу підриву: Номер кримінальної справи ______ стаття Найменування засобу підриву ___________ Кримінального кодексу України _________ _______________________________________ Номер за Журналом реєстрації заяв і Засіб підриву: бойовий, навчальний, повідомлень про злочини (за відсутності навчально-імітаційний

кримінальної справи) ______ Колір _________________________________ Підрозділ, що проводить розслідування Маркування (тавро) ____________________ _______________________________________ Місце розміщення маркування ___________ _______________________________________ _______________________________________ Фабула злочину ________________________ Яким способом нанесено ________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Якщо маркування знищено, указати спосіб _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Якщо існує порушення цілісності, Дослідження проведене в _______________ указати, яке саме _____________________ _______________________________________ _______________________________________ Посада спеціаліста ____________________ _______________________________________ Залишки заряду вибухової речовини: Прізвище, ім'я та по батькові _________ Корпус, оболонка чи упаковка: є, немає _______________________________________ Маркування на оболонці ________________ N висновку експерта/спеціаліста _______ Форма _________________________________ Дата складання _____________ Розміри: довжина ____мм; висота ____мм; ширина ____мм; діаметр ____мм Залишки корпусу: Речовина (назва)_______________________ Найменування корпусу вибухового Колір _________________________________ пристрою ______________________________ Якщо суміш, назви складових ___________ Корпус: бойовий, навчальний, _______________________________________ навчально-імітаційний Загальна маса _____________ г Колір _________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Маркування (тавро) ____________________ саморобний Місце розміщення маркування на корпусі _______________________________________ Залишки засобу передачі початкового Яким способом нанесено ________________ імпульсу: _______________________________________ Вогнепровідні та детонуючі Якщо маркування знищено, указати спосіб шнури (марка): _______________________________________ Тип ___________ Марка _________________ Якщо існує порушення цілісності, Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм указати, яке саме _____________________

Начальник _________ __________ (посада, (підпис) (П.І.Б.)

звання)

___.___.20___

Додаток 24

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

обліку саморобних вибухових пристроїв після вибуху

Відомості про подію: Стан поверхні: іржа, сірі плями, забої, Номер кримінально справи _______ стаття білий наліт, тріщини, інше ____________ Кримінального кодексу України _________ _______________________________________ Номер за Журналом реєстрації заяв і Порушення цілості: є, немає повідомлень про злочини (за відсутності Стан безпеки: безпечний, небезпечний кримінальної справи) __________________

Підрозділ, що проводить розслідування Залишки заряду вибухової речовини: _______________________________________ Оболонка чи упаковка: існувала, Фабула злочину ________________________ не існувала; колір фарби ______________ _______________________________________ Форма _________________________________ Дослідження проведене в _______________ Маркування на оболонці ________________ _______________________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Посада спеціаліста ____________________ висота _____мм; діаметр ___мм Прізвище, ім'я та по батькові _________ Колір речовини або суміші______________ _______________________________________ Орієнтовна маса до вибуху _________ г N висновку експерта/спеціаліста _______ Якщо суміш, кількість компонентів _____ Дата складання ________________________ _______________________________________ Спосіб приведення в дію саморобного Спосіб виготовлення: промисловий, вибухового пристрою____________________ саморобний Стан безпеки: безпечний, небезпечний Залишки корпусу, оболонки: Порушення цілісності оболонки: є, немає Форма ____________ Матеріал ___________ За ознаками визначається як (назва Кількість залишків ____________________ вибухової речовини) ___________________ Колір фарби ___________________________ _______________________________________ Маркування (тавро) ____________________ _______________________________________ Поверхня має (сегменти, насічки,

борозди, гладка, інше) ________________ Залишки засобів передачі початкового Спосіб виготовлення: промисловий, імпульсу:

саморобний Вогнепровідні та детонуючі шнури: Використання в штатних боєприпасах: Тип _____________ Марка _______________ так, ні Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм Ознаки аналогічні (назва боєприпасу чи Фізичний стан (придатність до предмета) _____________________________ застосування) _________________________ Корпус за призначенням: бойовий, _______________________________________ навчальний, навчально-імітаційний Спосіб виготовлення: промисловий, Стан поверхні: іржа, сірі плями, забої, саморобний білий наліт, тріщини, інше ____________ Стан безпеки: безпечний, небезпечний Порушення цілості: є, немає Проводи/дроти (одножильні, багатожильні, Стан безпеки: безпечний, небезпечний інше) _________________________________ Колір ізоляції _________ Кількість_____ Залишки засобу підриву: Діаметр _________мм

Форма __________ Матеріал _____________ За ознаками визначається як (марка) ___ Кількість залишків ____________________ _______________________________________ Колір фарби ___________________________ Елементи електроживлення Маркування (тавро) ____________________ Кількість ________ Марка ______________ Спосіб виготовлення: промисловий, Країна-виробник________________________ саморобний Стандарт ______________________________ Використання в штатних боєприпасах: Тип за стандартом _____________________ так, ні

За ознаками визначається як (назва Залишки елементів радіокерування: засобу підриву)________________________ Приймального пристрою:

Засіб: бойовий, навчальний, Розміри: довжина ___мм; ширина _____мм; навчально-імітаційний висота ____мм; діаметр ____мм

Написи на платах ______________________ Залишки елементів, що не витягаються: _______________________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Спосіб нанесення позначок _____________ висота _____мм; діаметр ___мм Колір _________________________________ Колір _________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Спосіб виготовлення: промисловий, саморобний саморобний Країна-виробник _______________________ За ознаками визначається як (назва) ___ Фірма-виробник ________________________ _______________________________________ Особливості монтажу: виготовлено Механізм спрацювання __________________ спеціалістом або аматором _____________

За ознаками визначається як (назва Залишки готових осколкових елементів: пристрою) _____________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Придатність до використання, які зміни висота _____мм; діаметр ___мм внесено в конструкцію _________________ Кількість _____________________________ Елементи антен приймаючого пристрою: Колір _________________________________ є, немає Спосіб виготовлення: промисловий, Тип (телескопічна, штирова тощо): _____ саморобний _______________________________________ Спосіб кріплення ______________________ Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм _______________________________________ Матеріал ______________________________ За ознаками визначаються як (назва) ___ Колір поверхні ________________________ _______________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий,

саморобний, інші особливості __________ Залишки засобів фіксації, переноски, За ознаками визначається як (назва за камуфляжу:

призначенням) _________________________ Матеріал _________ Форма ______________ Передавального пристрою: Назва ______________ Кількість ________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; висота _____мм; діаметр ____мм діаметр ____мм Написи на платах ______________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Спосіб нанесення позначок _____________ саморобний Колір _________________________________ Особливі прикмети _____________________ Спосіб виготовлення: промисловий, _______________________________________ саморобний За ознаками визначається як (назва Країна-виробник _______________________ предмета) _____________________________ Фірма-виробник ________________________ _______________________________________ Особливості монтажу: виготовлено

спеціалістом або аматором _____________ Опис залишків саморобних вибухових За ознаками визначається як (назва пристроїв за результатами дослідження: пристрою) _____________________________ _______________________________________ Придатність до використання, які зміни _______________________________________ внесено в конструкцію _________________ _______________________________________ Елементи антен приймаючого пристрою: _______________________________________ є, немає _______________________________________ Тип (телескопічна, штирьова тощо) _____ _______________________________________ _______________________________________

Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм Начальник ________ ___________ Матеріал ______________________________ (посада, (підпис) (П.І.Б.) Колір поверхні ________________________ звання)

Спосіб виготовлення: промисловий,

саморобний, інші особливості __________ ___.___.20___

За ознаками визначається як (назва за

призначенням) _________________________

Залишки елементів уповільнення

(таймерів):

Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм;

висота _____мм; діаметр ____мм

Колір _________________________________

Спосіб виготовлення: промисловий,

саморобний

Країна-виробник _______________________

Фірма-виробник ________________________

За ознаками визначається як (назва

таймера, марка) _______________________

Придатність до використання, які зміни

внесено в конструкцію _________________

Додаток 25

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

обліку вилучених (знешкоджених) вибухових пристроїв,

засобів підриву, піротехнічних засобів промислового

виготовлення та вибухових речовин

Відомості про подію: Заряд вибухової речовини: Номер кримінальної справи ______ стаття Корпус, оболонка чи упаковка: є, немає Кримінального кодексу України _________ Маркування на оболонці ________________ Номер за Журналом реєстрації заяв і _______________________________________ повідомлень про злочини (за відсутності Форма _____________ колір _____________ кримінальної справи) __________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Підрозділ, що проводить розслідування висота _____мм; діаметр ____мм _______________________________________ Речовина (назва) ______________________ Фабула злочину ________________________ Колір _________________________________ _______________________________________ Якщо суміш, указати складові __________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ Загальна маса _____________ г Дослідження проведене в _______________ Спосіб виготовлення: промисловий, _______________________________________ саморобний Посада спеціаліста ____________________

Прізвище, ім'я та по батькові _________ Засіб передачі початкового імпульсу: _______________________________________ Вогнепровідні та детонуючі шнури (марка) N висновку експерта/спеціаліста _______ Тип __________ Марка __________________ дата складання ________________________ Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм

Корпус: Начальник ________ ___________ Найменування корпусу вибухового (посада, (підпис) (П.І.Б.) пристрою ______________________________ звання)

Корпус: бойовий, навчальний,

навчально-імітаційний ___.___.20___

Колір _________________________________

Маркування (тавро) ____________________

Місце розміщення маркування на корпусі _______________________________________

Яким способом нанесено ________________

Якщо маркування знищено, указати спосіб _______________________________________

Якщо існує порушення цілісності,

указати, яке саме _____________________

Засіб підриву:

Найменування засобу підриву ___________ _______________________________________

Засіб підриву: бойовий, навчальний,

навчально-імітаційний

Колір _________________________________

Маркування (тавро) ____________________

Місце розташування маркування _________

Яким способом нанесено ________________

Якщо маркування знищено, указати спосіб _______________________________________

Якщо існує порушення цілісності,

указати, яке саме _____________________

Додаток 26

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

обліку вилучених (знешкоджених)

саморобних вибухових пристроїв

Відомості про подію: Стан поверхні: іржа, сірі плями, забої, Номер кримінальної справи ______ стаття білий наліт, тріщини, інше ____________ Кримінального кодексу України _________ _______________________________________ Номер за Журналом реєстрації заяв і Порушення цілості: є, немає повідомлень про злочини (у разі Стан безпеки: безпечний, небезпечний відсутності кримінальної справи) ______

Підрозділ, що проводить розслідування Заряд вибухової речовини: _______________________________________ Оболонка чи упаковка: є, немає Фабула злочину ________________________ Маркування на оболонці ________________ _______________________________________ Колір фарби ___________________________ Дослідження проведене в _______________ Форма _________________________________ Посада спеціаліста ____________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Прізвище, ім'я та по батькові _________ висота _____мм; діаметр ____мм _______________________________________ Порушення цілісності оболонки: є, немає N висновку експерта/спеціаліста _______ Якщо суміш, указати кількість Дата складання ________________________ компонентів ___________________________ Спосіб приведення в дію саморобного Колір речовини або суміші _____________ вибухового пристрою ___________________ Маса _____________ г

Спосіб виготовлення: промисловий, Корпус, оболонка: саморобний Форма _____________ Матеріал __________ За ознаками визначається як (назва Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; вибухової речовини) ___________________ висота _____мм; діаметр ___мм _______________________________________ Маркування (тавро) ____________________ Стан безпеки: безпечний, небезпечний Колір фарби ___________________________

Поверхня має (сегменти, насічки, Засіб передачі початкового імпульсу: борозни, гладка, інше) ________________ Вогнепровідні та детонуючі шнури Спосіб виготовлення: промисловий, Тип ___________ Марка _________________ саморобний Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм Використання в штатних боєприпасах: Фізичний стан _________________________ так, ні _______________________________________ За ознаками визначається як (назва Спосіб виготовлення: промисловий, боєприпасу чи предмета) _______________ саморобний Корпус за призначенням: бойовий, За ознаками визначається як (марка) ___ навчальний, навчально-імітаційний _______________________________________ Стан поверхні: іржа, забої, наліт, _______________________________________ тріщини, інше _________________________ Стан безпеки: безпечний, небезпечний Порушення цілісності: є, немає Проводи/дроти (одножильні, Стан безпеки: безпечний, небезпечний багатожильні, інше) ___________________ _______________________________________ Засіб підриву: Колір ізоляції ________________________ Форма ___________ Матеріал ____________ Кількість _____________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Діаметр ____________мм

висота _____мм; діаметр ____мм Ознаки аналогічні (марка, тип проводу) Маркування (тавро) ____________________ _______________________________________ Колір фарби ___________________________ _______________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий,

саморобний

Використання в штатних боєприпасах:

так, ні

За ознаками визначається як (назва

засобу підриву) _______________________

Засіб підриву за призначенням: бойовий,

навчальний, навчально-імітаційний

Елементи електроживлення Елементи уповільнення (таймери): Кількість _____________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Стандарт ______________________________ висота _____мм; діаметр ____мм Тип за стандартами ____________________ Колір _________________________________ Марка _________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Країна-виробник _______________________ саморобний Країна-виробник _______________________ Елементи радіокерування: Фірма-виробник ________________________ Приймальний пристрій: За ознаками визначається як (назва Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; таймера, марка) _______________________ висота _____мм; діаметр ____мм Придатність до використання, які зміни Написи на платах ______________________ внесено в конструкцію _________________ Спосіб нанесення позначок _____________

Колір _________________________________ Елементи, що не витягаються: Спосіб виготовлення: промисловий, Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; саморобний висота _____мм; діаметр ____мм Країна-виробник _______________________ Колір _________________________________ Фірма-виробник ________________________ Спосіб виготовлення: промисловий, Особливості монтажу: виготовлено саморобний спеціалістом чи аматором ______________ За ознаками визначається як (назва) ___ За ознаками визначається як (назва _______________________________________ пристрою) _____________________________ Механізм спрацювання __________________ Придатність до використання, які зміни

внесено в конструкцію _________________ Готові осколкові елементи: _______________________________________ Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Елементи антен приймаючого пристрою: висота _____мм; діаметр ____мм є, немає Кількість ________ Колір ______________ Тип (телескопічна, штирова тощо) ______ Спосіб виготовлення: промисловий, _______________________________________ саморобний Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм Спосіб кріплення ______________________ Матеріал ______________________________ За ознаками визначаються як (назва) ___ Колір поверхні ________________________ _______________________________________ Спосіб виготовлення: промисловий,

саморобний, інші особливості __________ Засоби фіксації, перенесення, камуфляжу: За ознаками визначається як (назва за Матеріал ____________ Форма ___________ призначенням) _________________________ Назва ______________ Кількість ________ Передавальний пристрій: Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; Розміри: довжина ____мм; ширина ____мм; діаметр ____мм висота _____мм; діаметр ____мм Спосіб виготовлення: промисловий, Написи на платах ______________________ саморобний Спосіб нанесення позначок _____________ Особливі прикмети _____________________ Колір _________________________________ За ознаками визначається як (назва Спосіб виготовлення: промисловий, предмета) _____________________________ саморобний

Країна-виробник _______________________ Опис саморобного вибухового пристрою Фірма-виробник ________________________ за результатами дослідження: Особливості монтажу: виготовлено _______________________________________ спеціалістом або аматором _____________ _______________________________________ За ознаками визначається як (назва _______________________________________ пристрою): ____________________________ _______________________________________ Придатність до використання, які зміни

внесено в конструкцію _________________ Начальник ________ __________ Елементи антен приймаючого пристрою: (посада, (підпис) (П.І.Б.) є, немає звання)

Тип (телескопічна, штирьова тощо) _____ _______________________________________ ___.___.20___

Розміри: довжина ____мм; діаметр ____мм

Матеріал ______________________________

Колір поверхні_________________________

Спосіб виготовлення: промисловий,

саморобний, інші особливості __________

За ознаками визначається як (назва за

призначенням) _________________________

Додаток 27

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N ______

речовини за Каталогом відомостей

про напівсинтетичні та синтетичні наркотичні засоби

і психотропні речовини ____________

N кримінальної справи ________ Обставини справи _________________

(коли, де, ким, __________________________________________________________________

у кого і за яких обставин вилучено речовину, __________________________________________________________________

місце проживання особи, в якої вилучено речовину) __________________________________________________________________

Що саме вилучено ________________________________________________

(у якому стані або формі вилучено і яка кількість) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Номер висновку, місце та дата проведення експертного дослідження __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Загальна маса ___________________________________________________

Діюча речовина __________________________________________________

Вміст діючої речовини (%) _______________________________________

Колір (та номер кольору

за Атласом кольорів) ____________________________________________

Для дозованої форми (таблетки):

Параметри: висота ________ мм, діаметр _______ мм, маса ______ г.

----- ----- фаска | | однобічна | | двобічна ----- -----

Логотип (зображення або інші відмітки) __________________________ __________________________________________________________________

Картку заповнив: _______________________ _______________________ _______________________ ________________________

(посада, звання) (П.І.Б.)

___.___.20___

Результати дослідження

Метод _________________

Файл __________________ Дата _________________

------------------------------------------------------------------ | Компонент | Вміст, ваг. % | |------------------------------+---------------------------------| | | | |------------------------------+---------------------------------| | | | |------------------------------+---------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------

Оператор ______________ __________________________

(підпис) (П.І.Б.)

Маса речовини, наданої до Каталогу: ________

Прийняв ____________ П.І.Б. __________________ _____________

(дата)

Витрачено на дослідження:

------------------------------------------------------------------ | Дата | Маса | Залишок | П.І.Б. | Підпис керівника | |---------+---------+------------+----------+--------------------| | | | | | | |---------+---------+------------+----------+--------------------| | | | | | | |---------+---------+------------+----------+--------------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 28

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

--------------------------------------------------------------------------------------------- | Реєстраційна картка ДНК-профілю | |__________________________________________________________________________________________ | |(біологічного сліду, вилученого під час огляду місця вчинення злочину або проведення інших | | слідчих дій та оперативно-розшукових заходів; невпізнаного трупа; біологічного сліду | | безвісно зниклої особи, зразка підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого) | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | | N кримінальної, розшукової |Рік поставлення об'єкта | | N ________________ | або оперативно-розшукової справи | на облік | |-------------------------------+----------------------------------+------------------------| | | | | |-------------------------------+-----------------------------------------------------------| |1. Вид злочину | | 2.Дата | | |(обставини справи) | | вилучення | | | | | зразка/сліду | | |-------------------------------+----------------------------+-----------------+------------| |3. Стаття Кримінального кодексу| |4. Дата вчинення |__.__.20__ | |України | |злочину | | | | |(зникнення особи)| | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |5. Місце вчиненого злочину або місця вилученого | | |сліду (область, місто, район, будинок, квартира)| | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |6. Спосіб учинення злочину | | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |7. Потерпілий, підозрюваний, | | |обвинувачений (П.І.Б.) | | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |8. Орган, який призначив експертизу (назва, | | |місцезнаходження, телефон) | | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |9. Картка оформлена (експертний підрозділ | | |(установа), місцезнаходження, телефон) | | |------------------------------------------------+------------------------------------------| |10. Номер експертизи | N |11. Дата експертизи |__.__.20 | |-----------------------+-------------------------------------------------------------------| |12. Експерт (П.І.Б.) | |13. Підпис | | |-----------------------+-------------------------------------------------------------------| |Службові відмітки | | |------------------------ | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------

Зворотний бік картки

--------------------------------------------------------------------------------------------- | Характеристика об'єкта обліку | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | Об'єкт | Тип сліду |Концентрація виділеної | Об'єм проби | | (предмет-носій) |(кров, сперма тощо) | ДНК, мкг/мл | ДНК, мл | |------------------------+--------------------+-----------------------+---------------------| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------| |ДНК-профіль | |-------------------------------------------------------------------------------------------| | D8S1179 | D21S11 | D7S820 | CSF1P0 | D3S1358 | TH01 | D13S317 |D16S539 | |---------+--------------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------| | | | | | | | | | |---------+--------------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------| | D2S1338 | D19S433 | vWA | TPOX | D18S51 | Amelogenin | D5S818 | FGA | |---------+--------------+---------+----------+----------+------------+-----------+---------| | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

(експерт та установа, де проводилося дослідження

щодо встановлення ДНК-профілю)

________________________

(П.І.Б.)

Додаток 29

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

ЖУРНАЛ

реєстрації записів повідомлень

з голосами та мовленням анонімних дикторів

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Звідки |Дата та час |Об'єкт |Тип носія| Статева | Тривалість |Частотний|Відношення |Придатність| Порядковий | Номер | |з/п|надійшов|надходження |теракту|(дискета,|належність |повідомлення/|діапазон |сигнал/шум,| для | номер |експертизи | | |матеріал|повідомлення| |компакт- | голосу | мовлення |мовлення,| дБ |досліджень |повідомлення| чи | | | | до ч/ч | | касета) |(чол.,жін.,| анонімного | Гц | | | |дослідження| | | | | | | дит.) |диктора, сек.| | | | | | |---+--------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+-----------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 30

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

ЖУРНАЛ

реєстрації записів голосів

та мовлення встановлених осіб

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Звідки | Номер за |П.І.Б. |Число, | Тип носія | Тривалість |Частотний|Відношення | Тип |Придатність| Номер | |з/п|надійшов| Журналом |устано-|місяць, | (мікро- | мовлення |діапазон |сигнал/шум,| мовлення | для |експертизи | | |матеріал|реєстрації |вленої |рік та | касета, | встановленої|мовлення,| дБ |(спонтанне,|дослідження| чи | | | | заяв і |особи |місце на-| компакт- | особи, сек. | Гц | | завчене, | |дослідження | | | |повідомлень | |родження | касета, | | | | читання | | | | | |про злочини | |встанов- | дискета | | | | тощо) | | | | | | | |леної | тощо) | | | | | | | | | | | | | особи | | | | | | | |---+--------+------------+-------+---------+-----------+-------------+---------+-----------+-----------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 31

до Інструкції з організації

функціонування

криміналістичних обліків

експертної служби МВС

------------------------------------------------------------------ | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N______ | | зображення ідентифікаційного позначення транспортного засобу | | | | | |Марка ____________ Модель ______________ Рік випуску ____ | | | | --------------------------------------------------- | | | Зображення ідентифікаційного | | | | позначення (таблички) | | | | | | | --------------------------------------------------- | | | ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ | РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА N______ | | зображення зміненого ідентифікаційного номера | | або інших позначень транспортного засобу | |___________________________________________________________ | |___________________________________________________________ | | (підрозділ, де проводилося дослідження, П.І.Б. фахівця, | | дата проведення, N висновку, серія та номер | | основного супроводжуючого документа) | | | | | |Марка _______ Модель ______ Рік випуску ______ Колір _______ | | | | ------------------------------------------------------------ | | | Зображення ідентифікаційного номера або інших позначень | | | | (таблички, двигуна тощо) до проведення дослідження | | | |----------------------------------------------------------| | | | Зображення ідентифікаційного номера або інших позначень | | | | (таблички, двигуна тощо) після проведення дослідження | | | |----------------------------------------------------------| | | | Зображення інших носіїв інформації | | | ------------------------------------------------------------ | | | |Результат дослідження (застосовані технічні засоби, методи, | |виявлені ознаки): ______________________________________________| |________________________________________________________________| | | ------------------------------------------------------------------


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.11.2009 — 2009 р., № 82, стор. 72, стаття 2794

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -