<<
>>

Наказ МВС України від 10.10.2013  № 969/787 "Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.10.2013  № 969/787

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2013 р.

за № 1833/24365

Про затвердження Порядку здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення

Відповідно до статті 19 Закону України „Про прикордонний контроль”, підпункту 3 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 399, підпункту 8 пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 2-р, з метою прискорення та спрощення прикордонних процедур організованих туристичних або інших груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення, що додається.

2. Управлінню взаємодії з центральними органами виконавчої влади та органами військового управління МВС України (Черкасський Р.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Департаменту координації політики розвитку інфраструктури та туризму (Снітко М.П.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Державній інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті (Соболевський Г.Г.) забезпечити опублікування цього наказу у виданні „Порти України”.

5. Начальникам морських торговельних портів України внести відповідні зміни до обов’язкових постанов по порту.

6.

Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр внутрішніх справ

України

В.Ю. Захарченко

Міністр інфраструктури

України

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова

Державної прикордонної служби України

Голова Державного агентства України

з туризму та курортів

Голова Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

М.М. Литвин

О.О. Шаповалова

М.Ю. Бродський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України,

Міністерства інфраструктури

України

10.10.2013  № 969/787

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

30 жовтня 2013 р.

за № 1833/24365

ПОРЯДОК

здійснення прикордонного контролю організованих груп пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон для морського та автомобільного сполучення

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою прискорення та спрощення прикордонних процедур організованих груп пасажирів (далі - організовані групи) у пунктах пропуску через державний кордон (далі - пункти пропуску) для морського та автомобільного сполучення.

1.2. Дія цього Порядку застосовується до:

пасажирів та екіпажу всіх круїзних суден, які прибувають в Україну з порту, розташованого в іншій державі, або відходять з порту, розташованого в Україні, до порту, розташованого в іншій державі;

осіб, які перетинають державний кордон у складі організованих груп, та водіїв автобусів, які здійснюють міжнародні автомобільні перевезення пасажирів.

1.3. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають такі значення:

автобус - транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев'ять з місцем водія включно;

водій - особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення встановленого зразка;

екіпаж - особа (особи), якій (яким) у встановленому законодавством порядку доручено виконання обов’язків щодо керування морським судном та його обслуговування;

круїзне судно - судно, що рухається за певним маршрутом згідно з попередньо визначеною програмою туристичного обслуговування в портах за маршрутом руху;

організована група пасажирів - належним чином організована туристичним оператором (туристичним агентом) або будь-якою юридичною чи фізичною особою кількість пасажирів, які здійснюють спільну поїздку за однаковим маршрутом і з однією метою поїздки.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Законах України „Про Державну прикордонну службу України”, „Про прикордонний контроль”, „Про захист персональних даних”, „Про автомобільний транспорт”, „Про туризм”, а також в інших нормативно-правових актах України.

II. Прикордонний контроль пасажирів та екіпажу круїзних суден

2.1. У разі якщо круїзне судно прибуває з порту, розташованого в іншій державі, або відходить з порту, розташованого в Україні, до порту, розташованого в іншій державі, прикордонний контроль здійснюється щодо екіпажу та пасажирів у порту прибуття на територію України та порту відходу судна з території України.

2.2. Прикордонний контроль круїзних суден здійснюється за результатами оцінки ризиків на підставі наданої капітанами круїзних суден або морськими агентами попередньої інформації про пасажирів та членів екіпажу (далі - інформація) підрозділам охорони державного кордону.

2.3. Надання капітанами круїзних суден або морськими агентами інформації здійснюється в порядку, визначеному частинами третьою та четвертою статті 19 Закону України „Про прикордонний контроль”.

2.4. Інформація надається у формі електронних повідомлень на електронні скриньки пунктів пропуску підрозділів охорони державного кордону на адреси:

Євпаторійський морський торговельний порт

Керченський морський торговий порт

Севастопольський морський торговельний порт

Ялтинський морський торговельний порт

Одеський морський торговельний порт

Іллічівський морський торговельний порт

Ізмаїльський морський торговельний порт

Білгород-Дністровський морський торговельний порт

Маріупольський морський торговельний порт

evpatoria_mtp@pvu.gov.ua

kerch_mtp@pvu.gov.ua

sevastopol_mtp@pvu.gov.ua

yalta_mtp@pvu.gov.ua

odesa_mtp@pvu.gov.ua

ilichivsk_mtp@pvu.gov.ua

izmail_mtp@pvu.gov.ua

bilgorod_dnistrovskiy_mtp@pvu.gov.ua

mariupol_mtp@pvu.gov.ua

2.5. Інформація повинна включати такі дані:

2.5.1. Перше електронне повідомлення:

назва судна;

маршрут судна;

порт приписки;

прапор;

програма туристичного обслуговування.

Інформація про пасажирів:

прізвище, ім’я пасажира;

стать;

громадянство;

дата народження;

серія, номер паспортного документа.

2.5.2. Друге електронне повідомлення:

назва судна;

маршрут судна;

порт приписки;

прапор.

Інформація про членів екіпажу:

прізвище, ім’я;

стать;

громадянство;

дата народження;

серія, номер паспортного документа.

2.6. У разі виявлення під час оброблення інформації про іноземця або особу без громадянства осіб, відносно яких уповноваженими державними органами України прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну, уповноважені посадові особи підрозділів охорони державного кордону інформують про це капітана круїзного судна або морського агента шляхом надсилання на їхню адресу окремого електронного повідомлення, зразок якого наведено у додатку 1 до цього Порядку.

2.7. Електронне повідомлення підписує начальник (перший заступник) відділу прикордонної служби.

2.8. Рішення про відмову в перетинанні державного кордону іноземцю або особі без громадянства, якому (якій) уповноваженими державними органами України заборонено в’їзд в Україну, вручається уповноваженою посадовою особою підрозділу охорони державного кордону після заходу судна в порт прибуття на територію України під час роботи комісії.

2.9. Капітан круїзного судна вживає заходів щодо недопущення сходження іноземця або особи без громадянства, якому (якій) уповноваженими державними органами України заборонено в’їзд в Україну, на берег.

2.10. Перевірка документів у пасажирів та членів екіпажу круїзних суден, щодо яких капітанами круїзних суден або морськими агентами надано інформацію, під час їх сходження на берег та повернення на судно службовими особами органів (підрозділів) охорони державного кордону не здійснюється.

III. Прикордонний контроль організованих груп пасажирів у пунктах пропуску для автомобільного сполучення

3.1. Прикордонний контроль організованих груп у міжнародних пунктах пропуску для автомобільного сполучення здійснюється на окремих смугах руху та в пріоритетному порядку.

3.2. Для здійснення прикордонного контролю туристичні оператори (туристичні агенти), інші юридичні чи фізичні особи при здійсненні міжнародних автомобільних перевезень організованих груп не пізніше ніж за 24 години до прибуття автобуса в пункт пропуску надають попередню інформацію про автомобільний транспортний засіб та пасажирів підрозділам охорони державного кордону.

3.3. Інформація надається в формі електронного повідомлення (у форматі Excel, RTF) на електронні скриньки пунктів пропуску підрозділів охорони державного кордону без застосування електронного цифрового підпису на адреси:

„Ягодин”

„Устилуг”

„Рава-Руська”

„Краківець”

„Шегині”

„Смільниця”

„Малий Березний”

„Ужгород”

„Чоп” (Тиса)

„Лужанка”

„Вилок”

„Дякове”

„Порубне”

„Мамалига”

„Россошани”

„Могилів-Подільський”

„Платонове”

„Кучурган”

„Старокозаче”

„Рені”

„Новоазовськ”

„Успенка”

„Гоптівка”

„Бачівськ”

„Юнаківка”

„Велика Писарівка”

„Нові Яриловичі”

„Сеньківка”

„Виступовичі”

„Доманове”

„Виноградівка”

yagodin_avto@pvu.gov.ua

ustilug_avto@pvu.gov.ua

rava_ruska_avto@pvu.gov.ua

krakovec_avto@pvu.gov.ua

shegeni_avto@pvu.gov.ua

smilnicya_avto@pvu.gov.ua

m_berezniy_avto@pvu.gov.ua

uzgorod_avto@pvu.gov.ua

tisa_avto@pvu.gov.ua

luganka_avto@pvu.gov.ua

vilok_avto@pvu.gov.ua

dyakove_avto@pvu.gov.ua

porubne_avto@pvu.gov.ua

mamaliga_avto@pvu.gov.ua

rossoshani_avto@pvu.gov.ua

mogiliv_podilskiy_avto@pvu.gov.ua

platonove_avto@pvu.gov.ua

kuchurgan_avto@pvu.gov.ua

stsrokozache_avto@pvu.gov.ua

reni-dgurdguleshti_avto@pvu.gv.ua

novoazovsk_avto@pvu.gov.ua

uspenka_avto@pvu.gov.ua

goptivka_avto@pvu.gov.ua

bachivsk_avto@pvu.gov.ua

unakivka_avto@pvu.gov.ua

velika_pisarivka_avto@pvu.gov.ua

n_yarilovichi_avto@pvu.gov.ua

senkivka_avto@pvu.gov.ua

vistupovichi_avto@pvu.gov.ua

domanove_avto@pvu.gov.ua

vinogradivka_avto@pvu.gov.ua

3.4. Інформація повинна включати такі дані:

3.4.1. Для організованих груп громадян України:

найменування організатора міжнародного перевезення організованої групи, місцезнаходження;

електронна адреса туроператора, номер телефону контактної особи;

туристичний маршрут;

номер автобуса, дата та орієнтовний час прибуття в пункт пропуску;

прізвище, ім’я пасажира;

стать;

громадянство;

дата народження;

серія, номер паспортного документа;

серія, номер нотаріально посвідченої згоди одного з батьків або обох батьків - якщо до складу організованих груп, які виїжджають з України, входять особи, які не досягли 16-річного віку та прямують у супроводі одного з батьків або без них.

3.4.2. Для організованих груп іноземців:

найменування організатора міжнародного перевезення організованої групи, місцезнаходження;

електронна адреса туроператора, номер телефону контактної особи;

туристичний маршрут;

номер автобуса, дата та орієнтовний час прибуття в пункт пропуску;

прізвище, ім’я пасажира;

стать;

громадянство;

дата народження;

серія, номер паспортного документа;

тип, номер візи - для іноземців з країн з візовим режимом в’їзду.

3.5. Уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону, на електронну скриньку якого надійшла інформація, не пізніше ніж за дві години після її отримання надсилає на електронну скриньку (факс) відправника електронне (текстове) повідомлення, зразок якого наведено у додатку 2 до цього Порядку, про найбільш зручний час прибуття в пункт пропуску, напрямок та номер робочого місця, де проводитиметься прикордонний контроль організованої групи.

3.6. Перевірка документів організованої групи проводиться в автобусі за спрощеною процедурою, передбаченою пунктом 2.6 розділу II Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 5 червня 2012 року № 407, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 року за № 1083/21395.

IV. Надання та оброблення інформації

4.1. Інформація, що зазначена в підпунктах 2.5.1, 2.5.2 пункту 2.5 розділу II та 3.4.1, 3.4.2 пункту 3.4 розділу III цього Порядку, подається підрозділам охорони державного кордону на безоплатній основі.

4.2. Інформація, зазначена в підпунктах 2.5.1, 2.5.2 пункту 2.5 розділу II та 3.4.1, 3.4.2 пункту 3.4 розділу III цього Порядку, вноситься до бази даних осіб, які перетнули державний кордон, та обробляється відповідно до Положення про базу даних „Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України”, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 року № 472, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 2007 року за № 765/14032.

4.3. У межах, установлених законодавством України, Адміністрація Державної прикордонної служби України дотримується вимог щодо обробки персональних даних пасажирів, членів екіпажу круїзних суден та організованих груп.

Начальник управління

взаємодії

з центральними органами

виконавчої влади

та органами військового

управління МВС України

Р.А. Черкасський

Директор Департаменту

координації політики

розвитку інфраструктури

та туризму

Міністерства інфраструктури

України

М.П. Снітко


Додаток 1

до Порядку здійснення прикордонного

контролю організованих груп пасажирів

у пунктах пропуску через державний

кордон для морського

та автомобільного сполучення

(пункт 2.6)

ОБОВ’ЯЗКОВА ВИМОГА


Додаток 2

до Порядку здійснення прикордонного

контролю організованих груп пасажирів

у пунктах пропуску через державний

кордон для морського

та автомобільного сполучення

(пункт 3.5)

До відома туристичного оператора (туристичного агента, інших організацій)

To notification of tourist operator (tourist agent, other organizations)

________________________________________________________________________________

                                                            (назва)

                                                            (name)

Найбільш прийнятним часом прибуття вашої організованої групи у пункт пропуску є період з

________________________________________________________________________________

The most acceptable time of your organized group arrival to border-crossing point is period from

Прикордонний контроль вашої організованої групи буде здійснено на смузі руху

________________________________________________________________________________

Border control of your organized group will be held on the line

_______________________

(посада, військове звання)

(position, rank)

__________________

(підпис)

(signature)

____________________

(прізвище, ініціали)

(surname, initial letters)

_________________

(час, дата)

(time, date)


Документи та файли

Сигнальний документ — f410836n109.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.11.2013 — 2013 р., № 87, стор. 120, стаття 3225, код акта 69802/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -