<<
>>

Наказ МВС України від 11.01.2010 N 1/1 " Про внесення змін до наказу МОЗ України, МВС України від 05.06.2000 N 124/345". МВС України. 2010

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.01.2010 N 1/1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2010 р.
за N 235/17530

Про внесення змін до наказу МОЗ України,
МВС України від 05.06.2000 N 124/345

Відповідно до статті 45 Закону України "Про дорожній рух"
( 3353-12 ) та на виконання пункту 2 додатка 2 до Програми
забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки
транспортних засобів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 06.04.98 N 456 ( 456-98-п ), Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Зміни до Положення про медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства
внутрішніх справ України від 05.06.2000 N 124/345 ( z0435-00 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2000 за
N 435/4656, що додаються.
2. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій забезпечити проведення медичних оглядів
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів у закладах
охорони здоров'я відповідно до вимог Положення про медичний огляд
кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів з урахуванням
змін, затверджених цим наказом.
3. Департаменту розвитку медичної допомоги (Ждановій М.П.)
забезпечити у встановленому порядку подання наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я України Юрченка В.Д. та начальника
Департаменту Державної автомобільної інспекції МВС України
Коломійця С.Г.
Міністр охорони здоров'я України В.М.Князевич
В.о. Міністра внутрішніх
справ України М.М.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ,
МВС
11.01.2010 N 1/1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 березня 2010 р.

за N 235/17530

ЗМІНИ
до Положення про медичний огляд кандидатів
у водії та водіїв транспортних засобів
( z0435-00 )
(далі - Положення)

1. У другому реченні пункту 1.9 слова та цифри "відповідно до
Порядку навчання медичних працівників методам проведення
передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних
засобів ( z0592-97 ), затвердженого наказом МОЗ України від
28.11.97 N 339 ( z0586-97 ), який зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 11.12.97 за N 592/2396" виключити.
2. Пункт 5.2 викласти в такій редакції: "5.2. Щозмінні передрейсовий та післярейсовий медичні огляди
водіїв транспортних засобів включають у себе: збір анамнезу; визначення частоти пульсу; вимірювання артеріального тиску; проведення проби на алкоголь у повітрі, що видихається, одним
із методів, визначених Міністерством охорони здоров'я України. У разі потреби медичний працівник, який проводить щозмінні
передрейсовий та післярейсовий медичні огляди, може запропонувати
водію виміряти температуру тіла".
3. У тексті Положення ( z0435-00 ) слова
"лікувально-профілактичні заклади" замінити словами "заклади
охорони здоров'я" у відповідних відмінках.
4. У тексті Положення ( z0435-00 ) слова "Український
медичний центр безпеки дорожнього руху" замінити словами "Державне
підприємство "Український медичний центр безпеки дорожнього руху
та інформаційних технологій" Міністерства охорони здоров'я
України" у відповідних відмінках.
5. Додаток 1 до пункту 1.7 Положення ( z0435-00 ) викласти в
новій редакції (додається).
6. Додаток 4 Положення ( z0435-00 ) після графи 4 "Скарги"
доповнити новою графою 5 "Підпис водія про відсутність скарг на
стан здоров'я". У зв'язку з цим графи 5-10 уважати відповідно
графами 6-11.
Директор Департаменту
розвитку медичної допомоги М.П.Жданова
Начальник ДДАІ МВС України С.Г.Коломієць

Додаток 1
до Положення про медичний
огляд кандидатів у водії
та водіїв транспортних
засобів
( z0435-00 )
Голографічний Бланк суворого обліку
захисний елемент Медична документація
Форма N 083/о,
затверджена наказом
МОЗ та МВС
від 05.06.2000 N 124/345

Міністерство охорони здоров'я України
___________________________________________
(найменування закладу, що видав довідку)
_______________________________
(код закладу за ЄДРПОУ)

МЕДИЧНА ДОВІДКА
щодо придатності до керування
транспортним засобом
серія ________ N _____

Прізвище ________________________________________________________
Ім'я ____________________________________________________________
По батькові______________________________________________________
Дата і місце народження _________________________________________
Місце проживання ________________________________________________
Група крові _____________ Резус-фактор __________________________
------------- | місце для | | фото | | | ------------- М.П.
Дата видачі ____________________
Дійсна до ______________________
Голова Комісії _________________

------------------------------------------------------------------ | Категорії транспортних засобів | Відмітка |Обмеження| | |про придатність| | |--------------------------------------+---------------+---------| |А1 |Мопеди, моторолери та інші | | | | |двоколісні транспортні засоби, які| | | | |мають двигун з робочим об'ємом до | | | | |50 куб. сантиметрів або | | | | |електродвигун потужністю до 4 кВт | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |А |Мотоцикли та інші двоколісні | | | | |транспортні засоби, які мають | | | | |двигун з робочим об'ємом 50 куб. | | | | |сантиметрів і більше або | | | | |електродвигун потужністю 4 кВт і | | | | |більше | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |В1 |Квадро- і трицикли, мотоцикли з | | | | |боковим причепом, мотоколяски та | | | | |інші триколісні (чотириколісні) | | | | |мототранспортні засоби, дозволена | | | | |максимальна маса яких не перевищує| | | | |400 кілограмів | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |В |Автомобілі, дозволена | | | | |максимальна маса яких не перевищує| | | | |3500 кілограмів (7700 фунтів), а | | | | |кількість сидячих місць, крім | | | | |сидіння водія, - восьми | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |С1 |Призначені для перевезення | | | | |вантажів автомобілі, дозволена | | | | |максимальна маса яких становить | | | | |від 3500 до 7500 кілограмів (від | | | | |7700 до 16500 фунтів) | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |С |Призначені для перевезення | | | | |вантажів автомобілі, дозволена | | | | |максимальна маса яких перевищує | | | | |7500 кілограмів (16500 фунтів) | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |D1 |Призначені для перевезення | | | | |пасажирів автобуси, в яких | | | | |кількість місць для сидіння, крім | | | | |сидіння водія, не перевищує 16 | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |D |Призначені для перевезення | | | | |пасажирів автобуси, в яких | | | | |кількість місць для сидіння, крім | | | | |сидіння водія, більше 16 | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |ВЕ |Состави транспортних засобів з | | | |С1Е|тягачем категорії В, С1, С, D1 | | | |СЕ |або D, яким водій має право | | | |D1E|керувати, але який не належить до | | | |DE |зазначених категорій составів | | | | |транспортних засобів | | | |---+----------------------------------+---------------+---------| |Т |Трамваї та тролейбуси | | | ------------------------------------------------------------------
Зворотний бік Медичної довідки
щодо придатності до керування
транспортним засобом

ІНСТРУКЦІЯ
про заповнення бланка Медичної довідки
щодо придатності до керування транспортним засобом

1. Бланк Медичної довідки щодо придатності до керування
транспортним засобом є бланком суворого обліку; при одержанні,
зберіганні та використанні бланків Медичної довідки потрібно
дотримуватись вимог, що встановлені для бланків суворого обліку.
2. Медична довідка заповнюється головою медичної комісії, що
проводить попередній, періодичний чи позачерговий огляди водія
(кандидата у водії) транспортного засобу.
3. Усі пункти Медичної довідки заповнюються розбірливо.
4. Прізвище, ім'я та по батькові кандидата у водії або водія
вписуються повністю згідно з паспортними даними.
5. У разі визначення водія (кандидата у водії) придатним до
керування транспортним засобом у колонці "Відмітка про
придатність" напроти відповідної категорії транспортного засобу
вписується слово "придатний".
6. У разі визначення водія (кандидата у водії) непридатним до
керування транспортним засобом у колонці "Відмітка про
придатність" напроти відповідної категорії транспортного засобу
вписується слово "непридатний".
7. В колонці "обмеження" напроти відповідної категорії
транспортного засобу можуть вписуватися допустимі обмеження: "в окулярах (лінзах)", "з ручним управлінням".
8. Медична довідка підписується головою медичної комісії, що
проводить попередній, періодичний чи позачерговий огляди водія
(кандидата у водії) транспортного засобу, та засвідчується
печаткою закладу охорони здоров'я.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.04.2010 — 2010 р., № 22, стор. 49, стаття 916

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -