<<
>>

Наказ МВС України від 11.09.2018 № 740 "Про затвердження Положення про групи медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2018

Документ актуальний на 08.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2018  № 740


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2018 р.
за № 1095/32547

Про затвердження Положення про групи медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до підпункту 52 пункту 4, підпункту 3 пункту 6 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою підвищення ефективності та прозорості надання медичної допомоги особам, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС, удосконалення організаційно-методичної, лікувально-діагностичної роботи та забезпечення ефективної координації медичних профільних напрямів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про групи медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України, що додається.

2. Управлінню охорони здоров’я та реабілітації Міністерства внутрішніх справ України (Коробка В.І.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України Тахтая О.В.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Міністра охорони здоров’я УкраїниУ. СупрунЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
11 вересня 2018 р. за № 740


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 вересня 2018 р.
за № 1095/32547

ПОЛОЖЕННЯ
про групи медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає статус, повноваження, основні завдання, функції груп медичних експертів Міністерства внутрішніх справ України (далі - групи експертів), які утворюються при Міністерстві внутрішніх справ України.

2. Групи експертів утворюються як консультативно-дорадчий орган з метою експертного супроводу виконання завдань МВС у сфері реалізації державної політики з охорони здоров’я осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС, координації роботи цих закладів за лікарськими (провізорськими) спеціальностями відповідного профілю та спеціальностями молодших спеціалістів із медичною (фармацевтичною) освітою.

3. Персональний склад груп експертів затверджується наказом Міністерства внутрішніх справ України.

4. Діяльність груп експертів координується начальником Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС.

5. Члени груп експертів здійснюють визначені цим Положенням функції та обов’язки на громадських засадах.

6. Членом групи експертів призначається провідний фахівець, що має вищу освіту медичного спрямування за відповідною лікарською спеціальністю, спеціалізацію, стаж роботи за спеціальністю не менше 7 років та не нижче ніж першу кваліфікаційну категорію.

7. Групи експертів приймають колегіальні рішення більшістю голосів.

8. У своїй діяльності члени груп експертів керуються Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

ІI. Функції груп експертів

1. Групи експертів беруть участь у:

підготовці пропозицій, проектів управлінських рішень для МВС із питань, що належать до компетенції груп експертів;

плануванні конференцій, заходів із профілактики, зниження захворюваності, інвалідності, смертності осіб, які отримують медичну допомогу в закладах охорони здоров’я МВС;

визначенні пріоритетних напрямів розвитку і вдосконалення діяльності закладів охорони здоров’я МВС;

забезпеченні обміну передовим досвідом та знаннями щодо сучасних, заснованих на фактичних даних, міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері охорони здоров’я;

впровадженні в практику закладів охорони здоров’я МВС новітніх технологій, досягнень науки, техніки, передового досвіду.

2. Групи експертів надають методичну, консультативно-дорадчу допомогу та експертну допомогу закладам охорони здоров’я МВС, Національної гвардії України, медичним частинам (пунктам) вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання.

3. У своїй діяльності члени груп експертів співпрацюють із групами експертів МОЗ, структурними підрозділами МВС та закладами охорони здоров’я МВС.

III. Права та обов’язки членів груп експертів

1. Члени груп експертів мають право:

отримувати необхідну документацію та інформацію від структурних підрозділів МВС і закладів охорони здоров’я МВС;

використовувати під час підготовки проектів рішень, які приймає керівництво МВС, висновки працівників науково-дослідних установ та закладів, інших фахівців системи МОЗ щодо діяльності закладів охорони здоров’я МВС;

надавати пропозиції та брати участь у розробці актів нормативно-правового та організаційно-розпорядчого характеру, що стосуються сфери охорони здоров’я, за відповідною спеціальністю;

брати участь у міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів.

2. До обов’язків членів груп експертів належать:

1) участь у:

розробці проектів планів закладів охорони здоров’я МВС щодо проведення науково-практичних конференцій, семінарів із профільної патології та рекомендованої тематики заходів;

підготовці методичних рекомендацій щодо покращення якості медичного обслуговування осіб, які відповідно до законодавства мають право на медичне обслуговування в закладах охорони здоров’я МВС;

впровадженні досягнень медичної науки в практику діяльності закладів охорони здоров’я МВС;

розробці проектів цільових та перспективних програм у сфері охорони здоров’я;

2) надання пропозицій щодо покращення організації, підготовки та підвищення рівня кваліфікації й атестації лікарів і середніх медичних працівників із профільної спеціалізації та участь у роботі атестаційної комісії Управління охорони здоров’я та реабілітації МВС;

3) координація роботи спеціалістів закладів охорони здоров’я МВС із відповідних спеціальностей;

4) співпраця з медичними закладами вищої освіти та науково-дослідними установами центральних органів виконавчої влади України щодо вивчення фахових проблем в установленому законодавством порядку;

5) здійснення освітньо-просвітницької роботи, надання консультативної допомоги з питань, віднесених до сфери охорони здоров’я.

Начальник Управління
охорони здоров’я
та реабілітації МВСВ.І. Коробка


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 26.10.2018 — 2018 р., № 82, стор. 178, стаття 2730, код акта 91849/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -