<<
>>

Наказ МВС України від 11.09.2018 № 744/1316 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації". МВС України. 2018

Документ актуальний на 09.11.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.09.2018  № 744/1316

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2018 р.

за № 1108/32560

Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 17 Кодексу цивільного захисту України, з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та вдосконалення взаємодії Державної служби України з надзвичайних ситуацій із Державною службою України з питань праці в разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Інструкцію про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Скакун В.О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чечоткіна М.О. і Голову Державної служби України з питань праці Чернегу Р.Т.

Міністр внутрішніх

справ України

А.Б. Аваков

Міністр

соціальної політики України

А.О.

Рева

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови Державної

служби України з питань праці

Голова Державної служби України

з надзвичайних ситуацій

І.І. Шумелюк

М.О. Чечоткін


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України,

Міністерства соціальної

політики України

11 вересня 2018 року № 744/1316

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 вересня 2018 р.

за № 1108/32560

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію обміну інформацією між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Державною службою України з питань праці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та реагування на такі ситуації

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає порядок обміну інформацією між ДСНС і Держпраці у сфері запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (далі - НС) та реагування на такі ситуації.

2. Обмін інформацією між ДСНС і Держпраці у сфері запобігання виникненню НС та реагування на НС у разі їх виникнення (далі - обмін інформацією) організовується у межах єдиної державної системи цивільного захисту на державному рівні - між оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та відділом розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці.

3. Обмін інформацією здійснюється з метою запобігання виникненню та мінімізації можливих наслідків НС, організації узгодженого та ефективного реагування сил цивільного захисту на небезпечні події та НС, що належать до компетенції Держпраці.

4. Обмін інформацією здійснюється у разі загрози виникнення або виникнення НС шляхом оперативного інформування про НС.

ІІ. Оперативне інформування

1. Відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці надсилає до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС повідомлення згідно з додатком до цієї Інструкції в разі отримання інформації про:

нещасні випадки на виробництві, що сталися внаслідок пожеж, вибухів (крім випадків пожеж і вибухів у житлових будівлях та спорудах), руйнування підземних споруд (у тому числі обрушення покрівельних гірничих виробок у шахтах), під час яких загинуло двоє та більше осіб, постраждало (травмовано) п’ятеро і більше осіб;

нещасні випадки на виробництві, що сталися внаслідок аварій, катастроф, аварійних подій (крім випадків дорожньо-транспортних пригод), інших небезпечних подій (у тому числі нещасних випадків), під час яких загинуло троє та більше осіб, постраждало (травмовано) десятеро та більше осіб;

нещасні випадки на виробництві, що сталися внаслідок дорожньо-транспортних пригод, під час яких загинуло п’ятеро та більше осіб, постраждало (травмовано) п’ятнадцятеро і більше осіб;

аварії, пов’язані із використанням газу в побуті.

2. У разі отримання оперативно-черговою службою державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС первинної інформації про загрозу виникнення або виникнення НС, що належать до компетенції Держпраці, начальник чергової зміни державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС інформує про це посадову особу відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці телефоном, за необхідності - факсимільним зв’язком або електронною поштою.

3. ДСНС здійснює оповіщення та інформування центральних і місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення або виникнення НС.

ІІІ. Обмін інформацією

1. Інформація до оперативно-чергової служби державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС надається:

телефоном: (044) 247-30-50, 59-01 (АТС-10);

факсом: (044) 247-32-11;

на електронну пошту: oper@mns.gov.ua.

Інформація до відділу розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці надається:

телефоном/факсом: (044) 248-77-77;

на електронну пошту: hnatiuk_o@dsp.gov.ua.

2. Про зміни контактних номерів телефонів та адреси електронної пошти оперативно-чергова служба державного центру управління в надзвичайних ситуаціях ДСНС та відділ розслідування, аналізу та обліку аварій і виробничого травматизму управління інспекційної діяльності Держпраці негайно інформують один одного.

Начальник Управління

взаємодії з Державною

службою України

з надзвичайних ситуацій МВС

В.О. Скакун

Директор Департаменту

заробітної плати та умов праці

Мінсоцполітики

О.П. Товстенко


Додаток

до Інструкції про організацію обміну

інформацією між Державною

службою України з надзвичайних

ситуацій і Державною службою

України з питань праці у сфері

запобігання виникненню

надзвичайних ситуацій та реагування

на такі ситуації

(пункт 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення події

станом на 09:00 ___  ___________ 20___ року

Вид події:

1. Нещасний випадок на виробництві, що стався внаслідок пожежі, вибуху, руйнування підземних споруд  (у тому числі обрушення покрівель гірничих виробок у шахтах), під час яких загинуло двоє та більше осіб,  постраждало (травмовано) п’ятеро і більше осіб.

2. Нещасний випадок на виробництві, що стався внаслідок аварії, катастрофи, аварійної події  (крім випадків дорожньо-транспортних пригод), інших небезпечних подій (у тому числі нещасних випадків),  під час яких загинуло троє та більше осіб, постраждало (травмовано) десятеро і більше осіб.

3. Нещасний випадок на виробництві, що стався внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,  під час якої загинуло п’ятеро та більше осіб, постраждало (травмовано) п’ятнадцятеро і більше осіб.

4. Аварія, пов’язана з використанням газу в побуті.

Територіальний орган Держпраці, який обліковує подію

Сфера діяльності, у якій функціонує суб’єкт господарювання, з працівником (працівниками) якого стався нещасний випадок*

Дата і час настання нещасного випадку (аварії)

Найменування суб’єкта господарювання*

Відомості про потерпілого (потерпілих) (П.І Б., рік народження, наслідок нещасного випадку, професія,  стаж роботи, наявність утриманців)

Обставини нещасного випадку (аварії)

Дата і час реєстрації Держпраці повідомлення про нещасний випадок (аварію)

__________

* Крім події 4.


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 30.10.2018 — 2018 р., № 83, стор. 100, стаття 2743, код акта 91888/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -