<<
>>

Наказ МВС України від 12.01.2004 N 27/57 "Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії органів Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх справ України під час виконання завдань у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". МВС України. 2004

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

12.01.2004 N 27/57

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 лютого 2004 р.

за N 166/8765

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 251 ( z0421-19 ) від 05.04.2019 }

Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії

органів Державної прикордонної служби України

та Міністерства внутрішніх справ України під час

виконання завдань у межах території, яка зазнала

радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської

катастрофи

Відповідно до Законів України "Про державний кордон України"

( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну службу України" ( 661-15 ),

"Про міліцію" ( 565-12 ), "Про правовий режим території, що

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської

катастрофи" ( 791а-12 ), з метою визначення порядку взаємодії

структурних підрозділів Державної прикордонної служби України та

МВС України під час виконання завдань у межах території, яка

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської

катастрофи, Н А К А З У Є М О:

1. Затвердити Інструкцію про порядок взаємодії органів

Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх

справ України під час виконання завдань у межах території, яка

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської

катастрофи (додається).

2. Начальникам регіональних управлінь, начальникам органів

охорони кордону Державної прикордонної служби України, керівникам

органів та підрозділів внутрішніх справ України організувати

взаємодію згідно з вимогами цієї Інструкції і керуватися нею під

час виконання покладених на них завдань у межах зон відчуження і

безумовного (обов'язкового) відселення, що розміщені у

контрольованих прикордонних районах.

3. Наказ Державного комітету у справах охорони державного

кордону України та Міністерства внутрішніх справ України від

22.08.96 N 254/582 ( z0534-96 ) "Про затвердження Положення про

порядок взаємодії Держкомкордону та МВС України при виконанні

завдань у межах території, яка зазнала радіоактивного забруднення

внаслідок Чорнобильської катастрофи", зареєстрований у

Міністерстві юстиції України 16.09.96 за N 534/1559, уважати

таким, що втратив чинність.

4. Наказ оголосити особовому складу органів і підрозділів

Державної прикордонної служби та Міністерства внутрішніх справ

України.

Голова Державної прикордонної

служби України генерал-полковник М.М.Литвин

Міністр внутрішніх справ

України генерал-лейтенант міліції М.В.Білоконь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації

Державної прикордонної

служби України,

Міністерства внутрішніх

справ України

12.01.2004 N 27/57

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 лютого 2004 р.

за N 166/8765

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок взаємодії органів Державної прикордонної

служби України та Міністерства внутрішніх справ України

під час виконання завдань у межах території, яка

зазнала радіоактивного забруднення внаслідок

Чорнобильської катастрофи

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок взаємодії органів

Державної прикордонної служби України та Міністерства внутрішніх

справ України під час виконання покладених на них законодавством

України завдань у межах зон відчуження і безумовного

(обов'язкового) відселення, що розміщені у контрольованих

прикордонних районах.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про

державний кордон України" ( 1777-12 ), "Про Державну прикордонну

службу України" ( 661-15 ), "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про

правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення

внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ).

1.3. Форми взаємодії: 1.3.1. Проведення спільних операцій в контрольованих

прикордонних районах за єдиним задумом і планом, інших погоджених

заходів з метою запобігання, виявлення та припинення протиправної

діяльності. 1.3.2. Створення спільних груп для координації дій. 1.3.3. Спільне розташування прикордонних нарядів та нарядів

від органів внутрішніх справ для зупинення та огляду транспортних

засобів, перевірки документів, що посвідчують особу водія та

пасажирів, з метою виконання завдань щодо боротьби з організованою

злочинністю та незаконною міграцією на державному кордоні. 1.3.4. Обмін інформацією (у тому числі й оперативною) про

обстановку в контрольованих прикордонних районах (районах

виконання спільних завдань), про наміри й спроби порушень

державного кордону поза пунктами пропуску, незаконне переміщення

через державний кордон зброї та наркотичних речовин, матеріальних

цінностей, радіоактивно забруднених предметів тощо. 1.3.5. Правова і практична взаємодія органів дізнання

Державної прикордонної служби України та слідчих підрозділів МВС

України. 1.3.6. Аналіз причин і умов, що сприяють протиправній

діяльності та порушенню законодавства на державному кордоні. 1.3.7. Узагальнення підсумків виконання спільних завдань та

розроблення нових методів і форм взаємодії.

1.4. Взаємодія здійснюється: між Адміністрацією Державної прикордонної служби України і

Міністерством внутрішніх справ України; між Північним регіональним управлінням Державної прикордонної

служби України та ГУ, УМВС України в Київській та Житомирській

областях; між органами охорони кордону Державної прикордонної служби

України та органами і підрозділами внутрішніх справ, що

дислокуються на територіях зон відчуження та безумовного

(обов'язкового) відселення.

1.5. Механізмом реалізації взаємодії є напрацювання планів

взаємодії, планів спільних операцій та інших заходів. Плани взаємодії уточнюються: на територіальному рівні - один

раз на рік, за потреби - негайно.

2. Основні функції взаємодії

2.1. Підрозділи Державної прикордонної служби: 2.1.1. Здійснюють заходи щодо забезпечення охорони державного

кордону України по зовнішньому периметру зони безумовного

(обов'язкового) відселення. 2.1.2. Здійснюють контроль за дотриманням правил

прикордонного режиму шляхом періодичного висилання прикордонних

нарядів для ведення повітряної розвідки та перевірки лінії

державного кордону розвідувально-пошуковими групами на БТР. 2.1.3. Інформують відповідні органи і підрозділи МВС України

про виявлені ознаки, що свідчать про підготовку до порушення

державного кордону України в межах зон відчуження і безумовного

(обов'язкового) відселення, а також про ознаки підготовки та

здійснення злочинів, дії організованих груп, які займаються

протиправною діяльністю на державному кордоні. 2.1.4. Подають допомогу підрозділам МВС України у виявленні

злочинців під час перетинання ними державного кордону.

2.2. МВС України та його підрозділи. 2.2.1. Забезпечують охорону громадського порядку на

територіях зон відчуження і безумовного (обов'язкового)

відселення, контрольно-пропускний режим при в'їзді та виїзді з цих

зон. 2.2.2. Надають допомогу органам охорони державного кордону

Державної прикордонної служби в припиненні незаконного перетинання

державного кордону та вивезенні через кордон матеріальних

цінностей у межах зон відчуження і безумовного (обов'язкового)

відселення. 2.2.3. Інформують підрозділи Державної прикордонної служби

України про дії організованих груп, які займаються протиправною

діяльністю на державному кордоні.

3. Підготовка та проведення спільних заходів

3.1. Рішення про проведення спільних заходів приймається

керівниками взаємодійних підрозділів після аналізу обстановки, що

склалася на ділянці державного кордону, оцінки стану та

можливостей наявних сил і засобів. Рішення про проведення спільних заходів документується в

установленому порядку.

3.2. Підготовка спільних заходів здійснюється завчасно і

безпосередньо перед їх проведенням.

3.3. Завчасна підготовка передбачає: проведення спільних нарад, планових занять, тренувань та

навчань, розроблення й уточнення планів проведення спільних

операцій, планів взаємодії та інших планувальних документів; проведення спільних рекогносцировок місцевості в районах

імовірних дій на різних напрямках державного кордону; вивчення й узагальнення тактики дій порушників законодавства

України з прикордонних питань та розроблення ефективних заходів

протидії.

3.4. Безпосередня підготовка починається не пізніше ніж за

3-5 діб до початку проведення спільних заходів і передбачає: уточнення рішення про проведення спільних дій; уточнення питань взаємодії, управління та всебічного

забезпечення планового проведення спільних заходів; підготовку органів управління, особового складу і техніки до

виконання поставлених завдань, проведення додаткових спільних

занять та інструктажів; планування спільних заходів; створення необхідного угруповання сил і засобів; зайняття визначених районів зосередження для висунення в

район проведення спільних дій; контроль за готовністю до виконання запланованих спільних

заходів.

3.5. Підготовка та проведення спільних дій здійснюється в

режимі конфіденційності з обмеженням кола поінформованих осіб та

проведення заходів маскування.

3.6. За потреби, з метою планування та координації дій

взаємодійних сил та засобів у районах проведення спільних заходів

створюються спільні оперативні групи (штаби) Державної

прикордонної служби і МВС України.

Перший заступник Голови

Державної прикордонної служби

України - директор Департаменту

хорони державного кордону

генерал-полковник П.А.Шишолін

16.12.2003

Заступник Міністра внутрішніх

справ України

генерал-майор міліції А.Й.Присяжнюк

23.12.2003


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 27.02.2004 — 2004 р., № 6, стор. 168, стаття 350, код акта 27712/2004

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -