<<
>>

Наказ МВС України N 18 від 12.01.98 " Про внесення змін та доповнень до Інструкції по організації провадження у справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху". МВС України. 1998

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 18 від 12.01.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

27 лютого 1998 р.

vd980112 vn18 за N 141/2581

Про внесення змін та доповнень до Інструкції по

організації провадження у справах про

адміністративні порушення правил, норм і

стандартів, що стосуються забезпечення безпеки

дорожнього руху

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою

чинності Наказу Міністерства внутрішніх справ

N 91 ( z0061-94 ) від 25.02.94,

до якого вносились зміни }

З метою вдосконалення організації провадження у справах про

адміністративні правопорушення в сфері безпеки дорожнього руху,

зміцнення законності в діяльності Державтоінспекції та приведення

Інструкції по організації провадження у справах про

адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються

забезпечення безпеки дорожнього руху, у відповідність із Кодексом

України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 )

Н А К А З У Ю:

1. Внести зміни та доповнення до Інструкції по організації

провадження у справах про адміністративні порушення правил, норм і

стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху,

затвердженої наказом МВС України від 25.02.94 N 91 ( z0061-94 ),

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 31 березня 1994 року

за N 61/270: 1.1. У абзаці першому пункту 2.3 друге та третє речення

викласти в такій редакції: "У цих випадках штраф накладається і стягується на місці

вчинення адміністративного правопорушення і порушникові видається

квитанція або декілька квитанцій в залежності від суми штрафу, що

накладається (додаток 2). Квитанції є документами суворої

фінансової звітності. Приймати гроші дозволяється тільки в

національній валюті України. Номінали квитанцій встановлюються

управлінням ДАІ МВС України та виготовляються централізовано на

замовлення МВС України". 1.2. Пункт 2.4 викласти в новій редакції: "2.4. При оформленні квитанції або квитанцій на корінцях

записуються відомості про дату порушення, номерний знак

транспортного засобу, прізвище, ініціали порушника, який пункт

Правил дорожнього руху порушено і посилання на статтю КУпАП,

відповідно до якої накладено стягнення.

Корінець квитанції

(корінці квитанцій) обов'язково підписується порушником, що

засвідчує його згоду з фактом вчинення порушення і стягненням, яке

накладається, а також отримання ним квитанції (квитанцій) на

конкретну суму. На квитанції (квитанціях) проставляються дата

порушення, номер нагрудного знака й прізвище працівника ДАІ, який

наклав штраф, а також його підпис". 1.3. З абзаців першого та другого пункту 2.6 виключити

останні речення. 1.4. Пункт 2.9 викласти в новій редакції: "2.9. Військовослужбовці і призвані на збори

військовозобов'язані, а також особи рядового і начальницького

складу органів внутрішніх справ несуть відповідальність за

порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення

безпеки дорожнього руху, на загальних підставах". 1.5. Перше речення абзацу другого пункту 2.10 викласти в

новій редакції: "2.10. Підстави для проведення огляду з метою встановлення

стану сп'яніння, порядок його проведення та одержання висновків

щодо стану особи, яка підлягає перевірці, визначені в Інструкції

про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в

заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням

технічних засобів, затвердженій спільним наказом Міністерства

внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України та

Міністерства юстиції України від 24 лютого 1995 року

N 114/38/15-36-18 ( z0055-95 ) і зареєстрованій у Міністерстві

юстиції України 7 березня 1995 року за N 55/591" і далі за

текстом.

1.6. Перше речення абзацу третього пункту 2.10 викласти в

новій редакції: "За результатами перевірки з додержанням вимог зазначеної

Інструкції з використанням трубок "Контроль тверезості" або інших

приладів заповнюється відповідний розділ адміністративного

протоколу чи складається окремий протокол", а далі за текстом. 1.7. Пункт 4.6 виключити. 1.8. Абзац перший пункту 4.22 викласти в новій редакції: "4.22. Військовослужбовці і призвані на збори

військовозобов'язані, а також особи рядового і начальницького

складу органів внутрішніх справ несуть відповідальність за

порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення

безпеки дорожнього руху, на загальних підставах (ст.15 КУпАП)

( 80731-10, 80732-10 )". 1.9. Пункт 7.7 доповнити другим абзацом такого змісту: "Адміністративні матеріали, до яких додаються вилучені

посвідчення водіїв, направляються в інші регіони України тільки

фельд'єгерським зв'язком". 1.10. У пункті 7.11 після слова "розбірливими" доповнити

словами "а прізвище, ім'я, по батькові порушника, його адреса,

а також прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол про

адміністративне порушення чи оформила інші, передбачені законом

документи, записуються друкованими літерами", а далі за текстом. 1.11. Розділ сьомий доповнити пунктом 7.18 такого змісту: "7.18. Якщо водій протягом року не отримав у підрозділі ДАІ

посвідчення водія та вжитими заходами з нього не вдалося стягнути

накладений штраф, зазначене посвідчення передається в РЕП і в

подальшому повертається власнику згідно з порядком, який

встановлений пунктом 22 Інструкції про порядок приймання

екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень водія, обліку та

зберігання документів, які стосуються екзаменаційної роботи,

затвердженої наказом МВС України від 21 червня 1993 року N 394 (

z0125-93 ), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 3

вересня 1993 року за N 125". 1.12. Додаток 2 до Інструкції по організації провадження у

справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів,

що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, викласти в

новій редакції (додається). 2. Начальникам головних управлінь МВС України в Криму,

м.Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях і

м.Севастополі забезпечити вивчення та виконання наказу

працівниками Державтоінспекції, інших служб органів внутрішніх

справ, які здійснюють нагляд за дорожнім рухом. Контроль за виконанням наказу покласти на УДАІ МВС України

(Дагаєва Ю.О.).

Виконуючий обов'язки Міністра

генерал-лейтенант міліції Л.Бородич

Додаток 2

до Інструкції по організації

провадження у справах про

адміністративні порушення

правил, норм і стандартів,

що стосуються забезпечення

безпеки дорожнього руху (в

редакції наказу МВС України

від 12.01.98 р. N 18)

Квитанція

для сплати порушником штрафу на місці

вчинення правопорушення —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Корінець до квитанції | | КИ N 000000 | |__________ ________________________________________| | (дата) (номерний знак транспортного засобу) | |про сплату штрафу | |гр. ____________________________________________________________| | (прізвище, ініціали) | | ——————————————————————————————————— | | | Номінал | | | |квитанції (друкується друкарським| | | | способом) | | | ——————————————————————————————————— | | | |за порушення п. ________________________________________________| |Правил дорожнього руху на підставі | |ч. _________ ст. ________________________ КУпАП. | |Із стягненням, що накладено за вчинене мною порушення, згоден. | |Квитанцію на суму (номінал квитанції) одержав: | | ____________________________ | | (підпис порушника) | |________________________________________________________________| | лінія відрізу | | | | МВС України | | Квитанція | | КИ N 000000 | | | | про сплату штрафу за порушення | | Правил дорожнього руху від | | ______________________________ | | (дата) | | ——————————————————————————————————— | | | Номінал | | | |квитанції (друкується друкарським| | | | способом) | | | ——————————————————————————————————— | |Штраф наклав ___________________________________________________| | (номер нагрудного знака | |________________________________________________________________| | і прізвище працівника ДАІ) | |При стягненні штрафу квитанція гаситься шляхом її надриву. | ——————————————————————————————————————————————————————————————————


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 19.03.1998 — 1998 р., № 9, стор. 287, стаття 366, код акта 4946/1998

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -