<<
>>

Наказ МВС України від 12.07.2013  № 669 "Про внесення змін до наказу МВС України від 5 липня 2011 року № 395". МВС України. 2013

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.07.2013  № 669

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 липня 2013 р.

за № 1283/23815

Про внесення змін до наказу МВС України від 5 липня 2011 року № 395

{Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Міністерства  внутрішніх  справ N 395 від 05.07.2011, до якого вносились зміни}

Відповідно до абзацу третього частини другої розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виготовлення документів та бланків документів суворого обліку або звітності», постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 456 «Деякі питання використання бланків цінних паперів, документів суворої звітності, господарська діяльність з виготовлення яких підлягає ліцензуванню» та з метою приведення нормативно-правового акта МВС України у відповідність до вимог законодавства України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу МВС України від 05 липня 2011 року № 395 «Про затвердження технічних описів бланків документів суворої звітності, які видаються підрозділами МВС України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 липня 2011 року за № 883/19621, виключивши із заголовку та пункту 1 наказу слова «суворої звітності» та виклавши затверджені ним технічні описи бланків документів, які видаються підрозділами МВС України,  у новій редакції, що додається.

2. Департаменту матеріального забезпечення (Зінов П.І.), Департаменту Державної автомобільної інспекції (Астапкович В.І.), Департаменту громадської безпеки (Крикун О.О.), начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих підрозділів.

3.

Департаменту матеріального забезпечення (Зінов П.І.) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  Міністра - керівника апарату Лекаря С.І.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

генерал внутрішньої

служби України

В.Ю. Захарченко


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка тимчасового талона на право керування транспортними засобами

1. Бланк тимчасового талона на право керування транспортними засобами (далі - талон) виготовляється відповідно до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів» (зі змінами).

2. Талон є аркушем паперу розміром 75 х 105 мм (±0,5).

3. Талон виготовлено на папері без власної флуоресценції з захисними волокнами масою 235 г/м-2.

4. З лицьового та зворотного боків талона способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку талона:

захисна фонова сітка блакитного кольору у вигляді геометричних фігур;

серія бланка, яка складається з трьох літер, текстова інформацію та горизонтальна лінія позитивного мікротексту «ДАІ», що повторюється;

графічні зображення знаків дорожнього руху та абревіатури «ДАІ» (шість разів), які виконано по всій площині талона фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

нумерація, що складається з шести цифр, яку виконано способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У верхньому лівому куті талона припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

7. На зворотному боці талона:

захисна фонова сітка блакитного кольору у вигляді геометричних фігур;

текстова інформація та горизонтальна лінія позитивного мікротексту «ДАІ», що повторюється.

Начальник Департаменту

Державної автомобільної

інспекції МВС України

полковник міліції

В.І. Астапкович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка дозволу на право зберігання та носіння зброї

(на паперовій основі)

1. Бланк дозволу на право зберігання та носіння зброї (на паперовій основі) (далі - дозвіл), виготовляється відповідно до додатка 5 до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077.

2. Дозвіл виготовляється у вигляді книжечки розміром 100 х 70 мм (± 0,5), що складається із твердої палітурки з «подушечками» і двох вклейок, що містять чотири сторінки.

3. Вклейки дозволу виготовлені на папері без власної флуоресценції з водяним знаком «SS» та захисними волокнами масою 90 г/м-2.

4. На вклейках способом офсетного друку нанесено графічні зображення та текстову інформацію.

5. На вклейках:

захисна фонова сітка рожевого кольору різної геометрії рисунка;

захисна фонова сітка оранжевого кольору, яка на першій та другій сторінках виконано ірисним друком (плавний перехід оранжевого кольору в синій);

текстова інформація та п’ять горизонтальних ліній позитивного мікротексту «ДОЗВІЛ НА ПРАВО ЗБЕРІГАННЯ ТА НОСІННЯ ЗБРОЇ», що повторюється, які виконано фарбою чорного кольору;

орнаментальна рамка навколо місця для фотокартки та орнаментальний рисунок, які виконано фарбою невидимою при денному світлі, що набуває блакитного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

графічне зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України, що виконано у верхньому лівому куті другої сторінки способом інтагліо друку;

нумерація, що складається з шести цифр, яку виконано у верхньому правому куті першої сторінки способом високого друку, захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. З правого боку другої сторінки припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

Заступник начальника

Департаменту громадської

безпеки МВС України

полковник міліції

А.В. Запорожцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка дозволу на придбання громадянами зброї

1. Бланк дозволу на придбання громадянами зброї (далі - дозвіл), виготовляється відповідно до додатка 3 до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077.

2. Дозвіл є аркушем паперу розміром 297 х210 мм (± 0,5).

3. Дозвіл виготовляється на папері без власної флуоресценції з водяним знаком «Ланцюг» та захисними волокнами масою 85 г/м-2.

4. З лицьового та зворотного боків дозволу способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку дозволу:

захисна фонова сітка зеленого кольору різної геометрії рисунка, яка візуально ділить аркуш на чотири частини;

текстова інформація та дванадцять горизонтальних ліній позитивного мікротексту «МВС УКРАЇНИ ДОЗВІЛ НА ПРИДБАННЯ ЗБРОЇ», що повторюються, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

гільйошна рамка та негативний мікротекст «УКРАЇНА», що повторюється, які виконано інтагліо друком;

нумерація, що складається з шести цифр, які виконано способом високого друку, захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У нижньому правому куті дозволу припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

7. На зворотному боці дозволу:

гільйошна рамка та захисна фонова сітка зеленого кольору різної геометрії рисунка, яка візуально ділить аркуш на чотири частини;

текстова інформація та дві горизонтальні лінії позитивного мікротексту «МВС УКРАЇНИ ДОЗВІЛ НА ПРИДБАННЯ ЗБРОЇ», що повторюються, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

Заступник начальника

Департаменту громадської

безпеки МВС України

полковник міліції

А.В. Запорожцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка дозволу на право придбання підприємством, організацією, установою предметів та матеріалів, що підпадають під дію дозвільної системи

1. Бланк дозволу на право придбання підприємством, організацією, установою предметів та матеріалів, що підпадають під дію дозвільної системи (далі - дозвіл), виготовляється відповідно до додатка 2 до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077.

2. Дозвіл є аркушем паперу розміром 297 х 210 мм (± 0,5).

3. Дозвіл виготовляється на папері без власної флуоресценції з водяним знаком «Ланцюг» та захисними волокнами масою 85 г/м-2.

4. З лицьового та зворотного боків дозволу способом офсетного друку нанесено графічні зображення та текстову інформацію.

5. На лицьовому боці дозволу:

захисна фонова сітка пурпурного кольору різної геометрії рисунка, яка візуально ділить аркуш на чотири частини;

текстова інформація та дванадцять горизонтальних ліній позитивного мікротексту «МВС УКРАЇНИ ДОЗВІЛ НА ПРИДБАННЯ ПРЕДМЕТІВ МАТЕРІАЛІВ», що повторюються, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

гільйошна рамка та негативний мікротекст «УКРАЇНА», що повторюється, які виконано інтагліо друком;

нумерація, що складається з шести цифр, які виконано способом високого друку, захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У нижньому правому куті дозволу припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

7. На зворотному боці дозволу:

гільйошна рамка та захисна фонова сітка пурпурного кольору різної геометрії рисунка, яка візуально ділить аркуш на чотири частини;

текстова інформація надрукована фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

Заступник начальника

Департаменту громадської

безпеки МВС України

полковник міліції

А.В. Запорожцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка дозволу на право відкриття, функціонування підприємств, майстерень, зберігання, виготовлення предметів, матеріалів, що підпадають під дію дозвільної системи

1. Бланк дозволу на право відкриття, функціонування підприємств, майстерень, зберігання, виготовлення предметів, матеріалів, що підпадають під дію дозвільної системи (далі - дозвіл), виготовляється відповідно до додатка 4 до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077.

2. Дозвіл є аркушем паперу розміром 297 х 210 мм (± 0,5).

3. Дозвіл виготовляється на папері без власної флуоресценції з водяним знаком «Ланцюг» та захисними волокнами масою 85 г/м-2.

4. З лицьового боку дозволу способом офсетного друку нанесено графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку дозволу:

псевдорельєфна сітка синього кольору у вигляді тонких ліній з ефектом об’ємного зображення орнаменту;

текстова інформація та шість горизонтальних ліній позитивного мікротексту «МВС УКРАЇНИ ДОЗВІЛ», що повторюються, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового  опромінення;

гільйошна рамка та негативний мікротекст «УКРАЇНА», що повторюється, виконана інтагліо друком;

нумерація, що складається з шести цифр, яку виконано способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У нижньому правому куті дозволу припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

Заступник начальника

Департаменту громадської

безпеки МВС України

полковник міліції

А.В. Запорожцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка дозволу на право перевезення територією України громадянином, організацією, установою предметів та матеріалів, що підпадають під дію дозвільної системи

1. Бланк дозволу на право перевезення територією України громадянином, організацією, установою предметів та матеріалів, що підпадають під дію дозвільної системи (далі - дозвіл), виготовляється відповідно до додатка 7 до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за №637/3077.

2. Дозвіл є аркушем паперу розміром 297 х 210 мм (± 0,5).

3. Дозвіл виготовляється на папері без власної флуоресценції з водяним знаком «Ланцюг» та захисними волокнами масою 85 г/м.

4. З лицьового боку дозволу способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку дозволу:

захисна фонова сітка оранжевого кольору різної геометрії рисунка, яка візуально ділить аркуш на дві частини;

текстова інформація та шість горизонтальних ліній позитивного мікротексту «МВС УКРАЇНИ ДОЗВІЛ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ», що повторюються, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

гільйошна рамка та негативний мікротекст «УКРАЇНА», що повторюється, виконано інтагліо друком;

нумерація бланка, що складається з шести цифр, виконана способом високого друку, захисною фарбою чорного кольору, яка набуває зеленого

свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У нижньому правому куті дозволу припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

Заступник начальника

Департаменту громадської

безпеки МВС України

полковник міліції

А.В. Запорожцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка дозволу на право ввезення на територію України та вивезення за її межі громадянином, організацією, установою предметів і матеріалів, що підпадають під дію дозвільної системи

1. Бланк дозволу на право ввезення на територію України та вивезення за її межі громадянином, організацією, установою предметів і матеріалів, що підпадають під дію дозвільної системи (далі - дозвіл), виготовляється відповідно до додатка 8 до Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом МВС України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 1998 року за № 637/3077.

2. Дозвіл є аркушем паперу розміром 297 х 210 мм (± 0,5).

3. Дозвіл виготовляється на папері без власної флуоресценції з водяним знаком «Ланцюг» та захисними волокнами масою 85 г/м-2.

4. З лицьового боку дозволу способом офсетного друку нанесено графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку дозволу:

захисна фонова сітка блакитного кольору різної геометрії рисунка, яка візуально ділить аркуш на дві частини;

текстова інформація та десять горизонтальних ліній позитивного мікротексту «МВС УКРАЇНИ ДОЗВІЛ НА ПРАВО ВВЕЗЕННЯ ТА ВИВЕЗЕННЯ», що повторюються, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

гільйошна рамка та негативний мікротекст «УКРАЇНА», що повторюється, виконана інтагліо друком;

нумерація, що складається з шести цифр, яка виконана способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У верхній частині дозволу припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

Заступник начальника

Департаменту громадської

безпеки МВС України

полковник міліції

А.В. Запорожцев


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка тимчасового реєстраційного талона

1. Бланк тимчасового реєстраційного талона (далі - талон), виготовляється відповідно до додатка 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 1992 року № 47 «Про затвердження зразків національних та міжнародних посвідчень водіїв і документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів» (зі змінами).

2. Талон є аркушем паперу розміром 75 х 105 мм (± 0,5).

3. Талон виготовлено на папері без власної флуоресценції з захисними волокнами масою 235 г/м-2.

4. З лицьового та зворотного боків талона способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку талона:

захисна фонова сітка жовтого кольору у вигляді геометричних фігур;

захисна фонова сітка сірого кольору у вигляді горизонтальних хвилястих ліній позитивного мікротексту абревіатури «ДАІ», що повторюються;

серія бланка, яка складається з трьох літер, текстова інформація та три горизонтальних лінії позитивного мікротексту «ДАІ», що повторюються;

графічні зображення знаків дорожнього руху та абревіатури «ДАІ» (сім разів), які виконано по всій площині талона фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

нумерація, що складається з шести цифр, яку виконано способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У верхньому лівому куті талона припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

7. На зворотному боці талона:

захисна фонова сітка жовтого кольору у вигляді геометричних фігур;

захисна фонова сітка сірого кольору у вигляді горизонтальних хвилястих ліній позитивного мікротексту абревіатури «ДАІ», що повторюються;

прямокутник у вигляді тонких ліній, який виконано у верхній частині талона фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

Начальник Департаменту

Державної автомобільної

інспекції МВС України

полковник міліції

В.І. Астапкович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі

1. Бланк свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (далі - свідоцтво), виготовляється відповідно до додатка 6 до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року № 822, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1040/9639.

2. Свідоцтво є аркушем паперу розміром 170 х 130 мм (± 0,5).

3. Свідоцтво виготовлено на папері без власної флуоресценції з захисними волокнами масою 235 г/м-2.

4. З лицьового та зворотного боків свідоцтва способом офсетного друку нанесено графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку свідоцтва:

захисна фонова сітка коричневого кольору, яку виконано ірисним друком (плавний перехід коричневого кольору у блакитний);

захисна фонова сітка світло-коричневого кольору, в структурі якої виконано позитивний мікротекст абревіатури «ДОПНВ», що повторюється;

текстова інформація українською та англійською мовами, тринадцять ліній горизонтального позитивного мікротексту «ДАІ», що повторюються, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

орнаментальні рисунки та літери «UA», виконані в овальній рамці, які виконано фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

нумерація, що складається з шести цифр, які виконано способом високого друку, фарбою синього кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У нижній частині лицьового боку свідоцтва припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

7. На зворотному боці свідоцтва:

захисна фонова сітка коричневого кольору, яку виконано ірисним друком (плавний перехід коричневого кольору у блакитний);

захисна фонова сітка світло-коричневого кольору, в структурі якої виконано зображення тризубу, що повторюється;

текстова інформація українською та англійською мовами та чотири лінії горизонтального позитивного мікротексту «ДАІ», що повторюються, які виконано фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

графічні зображення вантажних автомобілів, які виконано фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває жовто-зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

Начальник Департаменту

Державної автомобільної

інспекції МВС України

полковник міліції

В.І. Астапкович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

1. Бланк свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів (далі - свідоцтво), виготовляється відповідно до додатка до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 року № 340.

2. Свідоцтво є аркушем паперу розміром 122 х 163 мм (±0,5).

3. Свідоцтво виготовлено на папері без власної флуоресценції із захисними волокнами масою 235 г/м-2.

4. З лицьового та зворотного боків свідоцтва способом офсетного друку нанесено графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку свідоцтва:

захисна фонова сітка світло-зеленого кольору у вигляді хвилястих ліній;

захисна фонова сітка зеленого кольору у вигляді синусоїдних ліній різної товщини по центру бланка, стилізована стрічка у вигляді діагональних ліній та гільйошна розетка;

текстова інформація та графічне зображення легкового автомобіля фарбою чорного кольору.

6. На зворотному боці свідоцтва:

дві захисні фонові сітки світло-зеленого та зеленого кольорів у вигляді хвилястих і синусоїдних ліній, гільйошні розетки;

серія бланка, яка складається з трьох літер, текстова інформація та лінія горизонтального позитивного мікротексту «МВС УКРАЇНИ», що повторюється, надруковані фарбою чорного кольору;

слова «СВІДОЦТВО про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв» та стилізоване зображення керма автомобіля, які виконано фарбою, невидимою при денному світлі, що набуває блакитного свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

нумерація, що складається із шести цифр, яку виконано способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

Начальник Департаменту

Державної автомобільної

інспекції МВС України

полковник міліції

В.І. Астапкович


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

05.07.2011 № 395

(у редакції наказу Міністерства

внутрішніх справ України

12.07.2013 № 669)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

бланка свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

1. Бланк свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - свідоцтво), виготовляється відповідно до додатка 9 до Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26 липня 2004 року № 822, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 серпня 2004 року за № 1040/9639.

2. Свідоцтво є аркушем паперу розміром 297 х 210 мм (±0,5).

3. Свідоцтво виготовляється на папері без власної флуоресценції з водяним знаком «Ланцюг» та захисними волокнами масою 85 г/м-2.

4. З лицьового та зворотного боків свідоцтва способом офсетного друку надруковано графічні зображення та текстову інформацію.

5. З лицьового боку свідоцтва:

захисна фонова сітка у вигляді хвилястих ліній;

серія бланка, позначена одною літерою, текстова інформація та три горизонтальні лінії негативного мікротексту «СВІДОЦТВО ПРО ДОПУЩЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВИЗНАЧЕНИХ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ», що повторюється, які надруковано фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення;

смуга шириною 8 мм по діагоналі свідоцтва фарбою червоного кольору;

гільйошна рамка та негативний мікротекст «УКРАЇНА», що повторюється, виконані інтагліо друком;

нумерація, що складається з шести цифр, яку виконано способом високого друку захисною фарбою чорного кольору, що набуває зеленого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

6. У правому верхньому куті свідоцтва припресовано оптичний захисний елемент способом гарячого тиснення.

7. На зворотному боці свідоцтва:

гільйошна рамка та захисна фонова сітка у вигляді хвилястих ліній;

текстова інформація та вертикальна лінія позитивного мікротексту «МВС УКРАЇНИ», що повторюється, надруковані фарбою чорного кольору, що набуває оранжевого свічення під дією джерела ультрафіолетового опромінення.

Начальник Департаменту

Державної автомобільної

інспекції МВС України

полковник міліції

В.І. Астапкович


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 23.08.2013 — 2013 р., № 62, стор. 196, стаття 2238, код акта 68258/2013

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -