Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 12.10.2021 № 752 "Про затвердження Порядку здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла і майна осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, працівників суду і правоохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів". МВС України. 2021

Документ актуальний на 15.12.2021
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.10.2021  № 752

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 жовтня 2021 р.

за № 1398/37020

Про затвердження Порядку здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла і майна осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, працівників суду і правоохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів

Відповідно до пунктів 16, 26 частини першої статті 23 Закону України «Про Національну поліцію», частини третьої статті 3, статті 6 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», частини другої статті 6, пунктів «г-1», «е» частини першої статті 15, статті 18 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», абзацу сьомого пункту 1 частини першої статті 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», підпункту 21 пункту 4 Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877, з метою організації та здійснення заходів із забезпечення особистої охорони, охорони житла та майна осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, працівників суду і правоохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Порядок здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла і майна осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, працівників суду і правоохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства внутрішніх справ України від 05 травня 2004 року № 465/ДСК «Про затвердження Інструкції про порядок забезпечення безпеки учасників судового процесу та державного захисту працівників суду і правоохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів та Порядку забезпечення безпеки осіб, узятих під державний захист, при пішому слідуванні та слідуванні автотранспортом», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 травня 2004 року за № 679/9278.

3. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Михайловський В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Д. Монастирський

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України

з прав людини

Голова Національної поліції України

Л. Денісова

І. Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

12 жовтня 2021 року № 752

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 жовтня 2021 р.

за № 1398/37020

ПОРЯДОК

здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла і майна осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, працівників суду і правоохоронних органів, членів їх сімей та близьких родичів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм здійснення заходів забезпечення безпеки та спеціальних заходів забезпечення безпеки (далі - заходи безпеки) щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, працівників суду і правоохоронних органів, членів їхніх сімей та близьких родичів (далі - особи, узяті під захист).

2. Цей Порядок розроблено відповідно до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України, Законів України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», «Про прокуратуру», «Про Національну поліцію», «Про судоустрій і статус суддів».

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

наряд поліції - два і більше поліцейських, які під час несення служби виконують покладені на них обов’язки із здійснення особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист;

підрозділ «102» - відділ служби «102» управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, працівники якого за допомогою автоматизованого робочого місця працівника підрозділу «102» інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» у цілодобовому режимі здійснюють приймання екстрених викликів і реєстрацію повідомлень про правопорушення або події, що надходять телефоном за скороченим номером екстреного виклику поліції «102», а також за допомогою інших видів зв’язку.

4. Під час здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, можуть у встановленому порядку здійснюватися інші заходи та спеціальні заходи безпеки, визначені Законами України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».

5. Заходи безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, здійснюються уповноваженими підрозділами територіальних органів Національної поліції України (далі - спеціальні підрозділи поліції).

6. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, здійснюються відповідно до законодавства України.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, визначених статтею 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», здійснюються відповідно до законодавства України і в порядку, установленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів державного бюджету та коштів осіб, узятих під захист, якщо на це є їх письмова згода.

II. Порядок організації здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист

1. Вид заходу безпеки визначається з урахуванням наявних реальних загроз життю, здоров’ю, житлу та майну особи, узятої під захист.

2. Керівник територіального органу Національної поліції України після отримання постанови (ухвали) про застосування заходу безпеки, винесеною органом, який прийняв рішення про застосування заходу безпеки відповідно до вимог Законів України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» та «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», видає наказ про організацію здійснення заходів безпеки.

Ураховуючи конкретні обставини справи і можливість досягнення мети з усунення реальної загрози життю, здоров’ю, житлу і майну особи, узятої під захист, у наказі зазначаються вид або види заходів забезпечення безпеки, перелік необхідних заходів і способів їх реалізації, спеціальний підрозділ поліції, на який покладається виконання заходу безпеки, дата початку, строки та порядок здійснення заходу безпеки, кількість нарядів поліції, їх озброєння та матеріально-технічне забезпечення.

3. Про вжиті заходи безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, та їх результати керівник територіального органу Національної поліції України інформує орган, який приймав рішення про їх застосування.

4. У разі виникнення потреби в застосуванні додаткових заходів безпеки під час здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, або їх зміни керівник територіального органу Національної поліції України вживає заходів відповідно до законодавства України.

5. Під час отримання достовірної інформації про усунення загрози (небезпеки) життю, здоров’ю, житлу і майну особи, узятої під захист, закінчення строку конкретного заходу безпеки, а також систематичного невиконання особою, узятою під захист, законних вимог органів, що забезпечують безпеку, керівник територіального органу Національної поліції України звертається з клопотанням про скасування заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист до органу, який приймав рішення про застосування цього заходу безпеки.

III. Порядок здійснення заходу безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист

1. Керівник спеціального підрозділу поліції під час здійснення особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист:

1) на підставі наказу керівника територіального органу Національної поліції України про організацію здійснення заходів безпеки невідкладно розробляє план-розрахунок сил та засобів, який затверджується керівником територіального органу Національної поліції України. Під час складання плану-розрахунку враховуються кількість осіб, щодо яких необхідно здійснювати заходи безпеки, осіб, які мають наміри щодо посягання на особу, узяту під захист, характеристика житла, у якому мешкає особа, узята під захист, технічна характеристика транспортних засобів, залучених до здійснення заходів безпеки, умови здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, під час їх тимчасового перебування в публічних місцях, кількість можливих маршрутів руху, їх особливості; чисельність поліцейських; стан публічної безпеки і порядку в місцях перебування особи, узятої під захист; пора року, час доби;

2) повідомляє особі, щодо якої здійснюються заходи безпеки, під підпис умови здійснення цих заходів, роз’яснює її права та обов’язки, попереджає про можливість скасування щодо неї заходів безпеки в разі систематичного невиконання особою, узятою під захист, законних вимог органів, що забезпечують безпеку.

2. Для здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, поліцейські спеціальних підрозділів поліції, які залучені до виконання цих заходів (далі - наряди поліції), забезпечуються вогнепальною зброєю, засобами індивідуального захисту та активної оборони, спеціальними засобами та засобами радіозв’язку, іншим майном та спорядженням. Вид зброї та форма одягу (однострій або цивільний одяг) визначаються керівником спеціального підрозділу поліції залежно від обставин виконання завдань.

3. Склад наряду поліції визначається конкретно в кожному випадку з розрахунку не менше двох поліцейських на одну особу, узяту під захист.

4. Житло та майно осіб, узятих під захист, можуть обладнуватися засобами протипожежної, охоронної та тривожної сигналізації, системами відеонагляду, охоронятися підрозділами поліції охорони на підставі укладених договорів.

5. Заходи із забезпечення особистої безпеки поліцейських, державних службовців та інших працівників Національної поліції України, їх близьких родичів та охорони їх майна здійснюються у взаємодії з Департаментом внутрішньої безпеки Національної поліції України.

IV. Порядок здійснення спеціальними підрозділами поліції заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист

1. Наряди поліції під час забезпечення безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, повинні:

1) прогнозувати можливі методи і способи здійснення спроб нападів на осіб, узятих під захист, а також на наряди поліції, які здійснюють їх охорону;

2) взаємодіяти із черговою службою органів (підрозділів) Національної поліції України;

3) в особливих умовах діяти згідно з планами, які розробляються в спеціальних підрозділах поліції та відпрацьовуються на заняттях зі службової підготовки, наближених до реальної обстановки;

4) підтримувати зв’язок з особою, узятою під захист, за допомогою технічних засобів, для своєчасного обміну інформацією щодо незапланованих переміщень, раптово виниклих загроз;

5) знати членів сім’ї та близьких родичів особи, узятої під захист, представників адміністрації підприємств, організацій, установ, де така особа працює, а також представників їх служби охорони (за наявності) для здійснення взаємодії, осіб, які часто контактують з особою, узятою під захист;

6) у разі виникнення загрози вчинення кримінального правопорушення щодо особи, узятої під захист, інформувати її про це, уживати додаткових заходів із забезпечення безпеки, фіксувати всі контакти з нею (прикмети осіб, номерні знаки автомобілів, у яких вони перебувають, інші відомості про підозрілих осіб) та доповідати керівництву спеціального підрозділу поліції;

7) дотримуватися правил поводження з вогнепальною зброєю, не привертати своїм поводженням увагу оточуючих осіб, не викликати зайвого інтересу до себе та особи, узятої під захист. Дії наряду поліції під час забезпечення особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, не повинні містити елементів провокації з метою імітації надійності охорони;

8) вести постійне спостереження за місцезнаходженням особи, узятої під захист, застосовувати превентивні заходи та заходи примусу відповідно до Закону України «Про Національну поліцію»;

9) постійно підтримувати зв’язок між працівниками, задіяними для охорони;

10) у місцях перебування особи, узятої під захист, знати розміщення засобів зв’язку, сигналізації, пожежогасіння, оперативної техніки та вміти ними користуватися;

11) знати оперативну обстановку в місцях постійного чи тимчасового перебування особи, узятої під захист, на маршрутах руху до них;

12) проводити обстеження території прилеглої до будівлі, у якій проживає або працює особа, узята під захист, з метою виявлення предметів або речовин, що можуть становити загрозу її життю і здоров’ю, перевірити наявність замків на дверях, цілісність дверей, вікон, стін, даху, люків, воріт, огорожі (за наявності).

Під час здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, у приміщенні багатоповерхової будівлі впевнитися, що в кабіні ліфта, на сходовому майданчику, а також на майданчиках, розміщених вище й нижче, відсутні сторонні особи та предмети, що можуть становити загрозу життю і здоров’ю осіб, узятих під захист;

2. Дії наряду поліції під час здійснення нападу на особу, узяту під захист:

1) у разі нападу наряд поліції концентрується навколо особи, узятої під захист, для забезпечення її безпеки та захисту шляхом прикриття;

2) поліцейський зі складу наряду, який перший виявив загрозу нападу стосовно особи, узятої під захист, інформує (попереджає) про це інших поліцейських наряду про спосіб та напрям нападу.

З урахуванням реальної обстановки наряд поліції вживає заходів із відбиття нападу та забезпечує безпеку особи, узятої під захист, її евакуацію з місця події;

3) про напад (спробу нападу) на особу, узяту під захист, негайно повідомляється підрозділ «102» або чергова частина Головного управління Національної поліції та керівництво спеціального підрозділу поліції для вжиття відповідних заходів реагування;

4) у разі нападу на автомобіль з особою, узятою під захист, наряд поліції вживає всіх можливих та необхідних заходів із її захисту, при цьому водій автомобіля займає оптимальну позицію для застосування зброї, та евакуації особи;

5) після відбиття нападу наряд поліції забезпечує евакуацію особи, узятої під захист, у безпечне місце та за потреби вживає всіх можливих заходів для надання домедичної допомоги.

V. Обов’язки наряду поліції, який виконує завдання із здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист

1. Старший наряду поліції здійснює керівництво нарядом, контролює точне і своєчасне виконання поставленого завдання із здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, додержання законності підлеглими, збереження озброєння та інших засобів, виданих наряду поліції, та зобов’язаний:

1) знати основні відомості про особу, узяту під захист, обстановку на маршруті супроводження та її особливості;

2) підготувати наряд поліції до виконання завдання, установити порядок взаємодії між підлеглими;

3) визначити розстановку наряду поліції під час здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, порядок підміни, відпочинку, уживання їжі;

4) організувати огляд приміщень та службового автотранспорту з метою виявлення вибухонебезпечних предметів;

5) узагальнювати наявну інформацію, інформувати особу, узяту під захист, про можливу загрозу та вживати заходів для її попередження;

6) у разі потреби вносити керівництву спеціального підрозділу поліції пропозиції щодо посилення особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист;

7) визначати дії наряду поліції в разі виникнення ускладнення обстановки на основному маршруті супроводження, приймати рішення про перехід на запасний маршрут супроводження (з наданням інформації черговій частині головного управління Національної поліції та керівництву спеціального підрозділу поліції про місце його перебування, потребу в допомозі та напрямок руху);

8) доповідати черговому або відповідальному спеціального підрозділу поліції про взяття під охорону особи, житла та її майна, а також завершення роботи;

9) доповідати після повернення в підрозділ про виконану роботу керівнику спеціального підрозділу поліції.

2. Поліцейський наряду поліції зобов’язаний:

1) перед виходом на службу готувати екіпірування та озброєння відповідно до наказу керівника спеціального підрозділу поліції;

2) бути вимогливим і ввічливим у поводженні з особою, узятою під захист, дотримуватися правил особистої безпеки.

3) виконувати команди старшого наряду під час забезпечення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист.

3. Поліцейському наряду поліції забороняється:

1) розголошувати стороннім особам дані про особу, узяту під захист, маршрути руху наряду, їх кінцевий пункт, а також інші відомості, використання яких може призвести до загрози безпеці цієї особи;

2) приймати або передавати особі, узятій під захист, від сторонніх осіб будь-які предмети;

3) виконувати завдання, не пов’язані з покладеними на нього обов’язками із здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист.

4. До складу наряду поліції може входити водій, який підпорядковується на час виконання завдання старшому наряду поліції.

5. Водій зобов’язаний:

1) знати маршрути руху та їх особливості, забезпечувати постійну готовність автомобіля до експлуатації, дотримуватися правил дорожнього руху, мати постійний зв’язок із черговим, відповідальним по спеціальному підрозділу поліції, виконувати команди старшого наряду;

2) під час посадки/висадки особи, узятої під захист, перебувати в салоні автомобіля й стежити за навколишньою обстановкою.

6. Водію забороняється:

залишати автомобіль без нагляду;

передавати керування автомобілем іншій особі без вказівки старшого наряду;

3) учиняти дії, передбачені пунктом 3 цього розділу.

VI. Порядок ведення службової документації щодо осіб, узятих під захист

1. Відомості про зміст, форми, методи, а також режим здійснення заходів безпеки щодо осіб, узятих під захист, які здійснюється на підставі вимог Законів України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві», є інформацією з обмеженим доступом.

2. За кожним фактом застосування заходів безпеки щодо осіб, узятих під захист, у спеціальному підрозділі поліції ведеться справа про застосування заходів безпеки, яка реєструється за правилами діловодства.

У справі про застосування заходів безпеки зберігаються такі документи:

постанова (ухвала) про застосування заходів безпеки, винесена органом, який прийняв рішення про застосування заходів безпеки;

витяг з наказу керівника територіального органу Національної поліції України про організацію здійснення заходів безпеки;

план-розрахунок сил і засобів, призначених для здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, затверджений керівником територіального органу Національної поліції України;

повідомлення про умови здійснення заходів безпеки та ознайомлення з правами і обов’язками особи, узятої під захист;

копії листів, надісланих до органу, який виносив постанову (ухвалу) про застосування заходів безпеки щодо особи, узятої під захист;

рапорти старшого наряду поліції, призначеного для здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист, про результати несення служби;

копія клопотання про скасування заходів безпеки;

рішення про скасування заходів безпеки;

інші матеріали, які стосуються здійснення заходів безпеки щодо особистої охорони, охорони житла та майна осіб, узятих під захист.

Т.в.о. директора

Директорату публічної безпеки,

протидії злочинності

та забезпечення правопорядку

Міністерства внутрішніх

справ України

В. Михайловський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 12.11.2021 — 2021 р., № 86, стор. 416, стаття 5572, код акта 108008/2021

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -