Допоможи підроздлам ЗС України, задіяним в обороні Кривого Рогу і Дніпропетровської області!
 <<
>>

Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020

Документ актуальний на 11.03.2020
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.02.2020  № 123

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 лютого 2020 р.

за № 199/34482

Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

Відповідно до статті 71 Закону України «Про Національну поліцію», Указу Президента України від 09 грудня 2015 року № 691 «Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях», пунктів 9, 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, з метою визначення професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, що додаються.

2. Департаменту персоналу МВС (Доскевич Г.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.

Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Національної поліції України

Голова Спільного представницького

органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони

роботодавців на національному рівні

Ю. Соколовська

І. Клименко

Г. Осовий

Р. Іллічов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх

справ України

13 лютого 2020 року № 123

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 лютого 2020 р.

за № 199/34482

ПРОФЕСІЙНІ, ОСВІТНІ І КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ,

яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських

1. Професійні, освітні і кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - Вимоги), застосовуються до поліцейських, які відряджаються відповідно до статті 71 Закону України «Про Національну поліцію» на вакантні посади закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських (далі - ЗВО МВС).

2. Поліцейські, які відряджаються до ЗВО МВС із залишенням на службі в поліції, звільняються із займаної посади з подальшим призначенням на посади відповідно до Переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затвердженого Указом Президента України від 09 грудня 2015 року № 691 (у редакції Указу Президента України від 28 січня 2020 року № 26) (далі - Перелік посад).

3. Ці Вимоги поширюються на:

1) поліцейських, які відряджаються на посади керівників структурних підрозділів у ЗВО МВС;

2) поліцейських, які відряджаються на посади науково-педагогічних працівників;

3) поліцейських, які відряджаються на посади наукових працівників;

4) поліцейських, які відряджаються на інші посади, зазначені в Переліку посад.

4. Ці Вимоги не поширюються на поліцейських, які відряджаються на посади ректорів ЗВО МВС.

5. Поліцейські, які відряджаються на посади керівників структурних підрозділів у ЗВО МВС, повинні відповідати таким вимогам:

1) стаж роботи на посадах у поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України не менше ніж 3 роки;

2) освітній ступінь вищої освіти не нижче ступеня магістра;

3) спеціальне звання середнього або вищого складу поліції.

6. Поліцейські, які відряджаються на посади науково-педагогічних працівників у ЗВО МВС, повинні відповідати таким вимогам:

1) стаж роботи на посадах у поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України не менше ніж 3 роки;

2) освітній ступінь вищої освіти не нижче ступеня доктора філософії. Поліцейські, які відряджаються на посади викладачів, старших викладачів,- освітній ступінь вищої освіти не нижче ступеня магістра.

7. Поліцейські, які відряджаються на посади наукових працівників у ЗВО МВС, повинні мати стаж роботи на посадах у поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України не менше ніж 3 роки, а також відповідати іншим вимогам, визначеним нормативно-правовими актами МВС.

8. Поліцейські, які відряджаються на інші посади у ЗВО МВС, зазначені в Переліку посад, повинні відповідати таким вимогам:

1) стаж роботи на посадах у поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України не менше ніж 3 роки;

2) освітній ступінь вищої освіти не нижче ступеня бакалавра або професійна (професійно-технічна) освіта за професією «поліцейський (за спеціалізаціями)».

9. Звільнення з посад відряджених поліцейських, які на дату набрання чинності цими Вимогами були призначені на посади в ЗВО МВС відповідно до Переліку посад та мають стаж роботи в органах внутрішніх справ, поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України менше ніж 3 роки, здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про Національну поліцію» із подальшим направленням їх у розпорядження поліції для призначення на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня їх освіти (профілю діяльності відповідної кафедри), фізичної підготовки та стану здоров’я один раз на 3 роки.

Після досягнення трирічного стажу роботи в органах внутрішніх справ, поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України звільнення з посад відряджених поліцейських здійснюється в порядку, визначеному абзацом третім цього пункту.

Звільнення з посад відряджених поліцейських, які на дату набрання чинності цими Вимогами були призначені на посади в ЗВО МВС відповідно до Переліку посад та мають стаж роботи в органах внутрішніх справ, поліції, апараті Міністерства внутрішніх справ України більше ніж 3 роки, здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про Національну поліцію» із подальшим направленням їх у розпорядження поліції для призначення на попередню посаду або іншу рівнозначну посаду з урахуванням рівня їх освіти (профілю діяльності відповідної кафедри), фізичної підготовки та стану здоров’я один раз на 5 років.

Після набрання чинності цими Вимогами поліцейські відряджаються до ЗВО МВС із залишенням на службі в поліції для призначення на посади відповідно до Переліку посад строком не більше 5 років. Звільнення з таких посад здійснюється відповідно до статті 71 Закону України «Про Національну поліцію».

Поліцейські, зазначені в цьому пункті, за їхньою згодою та рішенням керівника поліції можуть бути повторно відряджені до ЗВО МВС із залишенням на службі в поліції в порядку, визначеному законодавством, не раніше ніж через 6 місяців після повернення в розпорядження поліції.

Безперервний стаж роботи поліцейських, зазначених у цьому пункті, на вакантних посадах у ЗВО МВС відповідно до Переліку посад не повинен перевищувати 5 років.

Директор Департаменту

персоналу Міністерства

внутрішніх справ України

Г. Доскевич


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 06.03.2020 — 2020 р., № 18, стор. 188, стаття 723, код акта 98208/2020

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від керуючись міжнародними зобов'язаннями та законодавством своїх держав у межах своєї компетенції, "ураховуючи багатосторонній досвід здійснення встановлених раніше контактів і зв'язків,". МВС України. 2021 рікк
 2. Наказ МВС України від 12.01.2021 № 5 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13 серпня 2013 року № 780". МВС України. 2021 рікк
 3. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 18 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Донецькій області»". МВС України. 2021 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 19 "Про затвердження Змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Львівській області»". МВС України. 2021 рікк
 5. Наказ МВС України від 15.01.2021 № 20 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Луганській області»". МВС України. 2021 рікк
 6. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 35 "Про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07 лютого 2017 року № 95". МВС України. 2021 рікк
 7. належності майна зв’язку установ, баз та закладів охорони здоров’я Національної гвардії України. МВС України. 2021 рікк
 8. Наказ МВС України від 21.01.2021 № 32 "Про затвердження Норм належності майна зв’язку Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 9. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 10. Наказ МВС України від 26.01.2021 № 50 "Про внесення змін до Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель підрозділів Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 11. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 12. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 97 "Про внесення зміни до Правил з організації пропускного режиму на території та до будівель закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що належать до сфери управління МВС". МВС України. 2021 рікк
 13. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 96 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України з питань діяльності Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 14. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 93 "Про внесення змін до Положення про організацію та несення служби з охорони дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні військовими частинами і підрозділами Національної гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 15. Наказ МВС України від 08.02.2021 № 94 "Про внесення змін до Інструкції з організації службової кінології в Національній гвардії України". МВС України. 2021 рікк
 16. Наказ МВС України від 03.02.2021 № 85 "Про затвердження Змін до Норм забезпечення речовим майном військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України в мирний час та особливий період". МВС України. 2021 рікк
 17. Наказ МВС України від 13.01.2021 № 12 "Про затвердження Інструкції із застосування військовослужбовцями Національної гвардії України технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису". МВС України. 2021 рікк
 18. Наказ МВС України від 17.02.2021 № 129 "Про внесення зміни до Інструкції про розміри та умови виплати винагороди поліцейським за безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях чи в антитерористичній операції, інших заходах в умовах особливого періоду". МВС України. 2021 рікк
 19. Наказ МВС України від 19.02.2021 № 138 "Про затвердження Змін до Порядку доступу до відомостей персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2021 рікк
 20. Наказ МВС України від 02.03.2021 № 166 "Про деякі питання державних номерних знаків транспортних засобів". МВС України. 2021 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -