<<
>>

Наказ МВС України від 13.05.2019 № 367 "Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Державної прикордонної служби України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 17.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2019  № 367

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2019 р.

за № 574/33545

Про затвердження Інструкції про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Державної прикордонної служби України

Відповідно до статті 26-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1644 «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам» (із змінами) та з метою впорядкування виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Державної прикордонної служби України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Державної прикордонної служби України, що додається.

2. Управлінню взаємодії з Державною прикордонною службою України (Рябий С.М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

В.о.

Голови Державної

прикордонної служби України

генерал-лейтенант

Перший заступник Голови Спільного

представницького органу об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату Спільного

представницького органу сторони роботодавців

на національному рівні

Голова Професійної спілки

працівників державних установ України

Заступник Міністра соціальної політики України

О. Бляшенко

О.О. Шубін

Р. Іллічов

Ю.М. Піжук

М. Шамбір


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

13 травня 2019 року № 367

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2019 р.

за № 574/33545

ІНСТРУКЦІЯ

про умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Державної прикордонної служби України

1. Ця Інструкція визначає умови виплати грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам Державної прикордонної служби України.

2. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 року № 1644 «Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів, грошової виплати резервістам».

3. Військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування в дорозі від місця проживання до місця проведення зборів і назад виплачуються добові (у відсотках від добових за кожний день службових відряджень) у таких розмірах:

вищому офіцерському складу

-

50 %;

старшому офіцерському складу

-

40 %;

молодшому офіцерському складу

-

35 %;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

-

35 %;

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

-

30 %;

рядовому складу

-

20 %.

4. За період тимчасової непрацездатності в дні перебування на зборах, але лише до дня їх закінчення чи звільнення від них через хворобу, а також за час перебування в дорозі від місця зборів до місця проживання добові виплачуються військовозобов’язаним та резервістам у розмірах, передбачених пунктом 3 цієї Інструкції.

5. Витрати на проїзд до місця проведення зборів і назад до місця проживання військовозобов’язаних та резервістів у розмірі фактичних витрат, але не більше встановлених норм відшкодовуються органами Держприкордонслужби за місцем призову на збори.

6. Військовозобов’язаним та резервістам, які на день призову не працюють, на весь період зборів, ураховуючи час проїзду до місця їх проведення і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року, на місяць.

7. За військовозобов’язаними та резервістами, призваними на збори, на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця проведення зборів і назад, зберігаються місце роботи, займана посада та середній заробіток як на основній, так і на сумісних роботах.

Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з ініціативи власника або уповноваженого ним органу незалежно від підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про призов і до повернення, крім випадків ліквідації установи, підприємства, організації тощо, де вони працювали.

У разі реорганізації підприємства (злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу), на якому працює військовозобов’язаний або резервіст, за період зборів виплати йому здійснюють:

у разі злиття підприємства з іншим підприємством - підприємство, що виникло в результаті злиття;

у разі приєднання одного підприємства до іншого підприємства - підприємство, до якого приєднано інше підприємство;

у разі поділу підприємства або виділу від нього - нове підприємство, що утворилося в результаті цього поділу або виділу, у якому залишився працювати військовозобов’язаний або резервіст;

у разі перетворення одного підприємства в інше - підприємство, яке в результаті виникло.

Особам, зайнятим на сезонних роботах, які працюють за трудовим договором на визначений строк, установлений за погодженням сторін, а також тимчасовим працівникам, призваним на збори, за місцем роботи виплачується середня заробітна плата протягом усього часу тривалості зборів та перебування в дорозі до місця проведення зборів і назад. Займана посада (місце роботи) за ними зберігається на час цих робіт, обумовлених трудовим договором.

Військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори, виплачується заробітна плата за відпрацьований час до дня припинення роботи у зв’язку з від’їздом на збори, а також середня заробітна плата за першу половину місяця зборів.

За решту часу перебування на зборах виплата заробітної плати проводиться у звичайні строки, установлені на підприємстві, в установі чи організації, де працює військовозобов’язаний або резервіст.

Особи, які проходять збори з відривом від виробництва, використовують вихідні, святкові та неробочі дні відповідно до встановленого розпорядку дня зборів.

У разі якщо особу було призвано на збори зі щорічної чи додаткової відпустки, вона підлягає продовженню після закінчення зборів або перенесенню на інший строк.

Виплата середнього заробітку особам, призваним на збори, проводиться підприємствами, установами та організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, з подальшим відшкодуванням цих витрат органами Держприкордонслужби, які призивали військовозобов’язаних та резервістів на збори.

Середній заробіток військовозобов’язаних та резервістів, призваних на збори, розраховується підприємствами, установами та організаціями, де вони працюють (працювали), відповідно до чинного законодавства.

Підприємства, установи та організації для покриття витрат на виплату середньої заробітної плати військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори, подають до органу Держприкордонслужби, який призивав їх на збори, рахунки для оплати. Відшкодуванню підлягають всі витрати, пов’язані з виплатою середнього заробітку (у тому числі і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування).

До рахунків додаються відомості на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори, за формою, наведеною в додатку до цієї Інструкції.

Відшкодування витрат підприємства, установи та організації, передбачених цим пунктом, здійснюється органом Держприкордонслужби за кодом економічної класифікації видатків 2800 «Інші поточні видатки».

8. Резервістам, які виконали програму підготовки, не вчиняли правопорушень, пов’язаних з проходженням служби у військовому резерві, виплачується одноразове грошове заохочення (далі - заохочення) у таких розмірах, гривень на рік:

вищому офіцерському складу

-

3100;

старшому офіцерському складу

-

2800;

молодшому офіцерському складу

-

2500;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

-

2200;

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

-

1900;

рядовому складу

-

1600.

9. Резервістам, які прослужили у військовому резерві неповний календарний рік, заохочення, визначене пунктом 8 цієї Інструкції, виплачується пропорційно прослуженому часу з розрахунку 1/12 річного розміру заохочення за кожний повний календарний місяць служби у військовому резерві.

У разі виплати заохочення резервістам за неповний календарний рік період служби у військовому резерві обчислюється:

резервістам, яких протягом року прийнято на службу у військовому резерві,- з дня набрання контрактом чинності та видання наказу начальника органу Держприкордонслужби про прийняття громадянина на службу у військовому резерві і призначення його на посаду;

резервістам, яких протягом року звільнено зі служби у військовому резерві,- до дня закінчення дії (розірвання) контракту, але не раніше дня видання наказу начальника органу Держприкордонслужби про звільнення громадянина зі служби у військовому резерві.

У разі смерті резервіста розмір заохочення обчислюється пропорційно часу, прослуженому в році настання смерті.

10. Виплата заохочення резервістам проводиться на підставі наказу начальника органу Держприкордонслужби, де проходять службу резервісти. Наказ про виплату одноразового грошового заохочення видається в кінці календарного року, а у випадках, передбачених пунктом 9 цієї Інструкції,- під час вибуття резервіста з органу Держприкордонслужби. Виплата здійснюється за місцем проходження служби у військовому резерві.

Начальник органу Держприкордонслужби має право позбавляти резервістів одноразового грошового заохочення повністю або частково у разі:

уживання алкогольних напоїв (наркотичних речовин) у службовий час, прибуття на службу в нетверезому стані (стані наркотичного сп’яніння);

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці;

порушення вимог законів та інших нормативно-правових актів, які призвели до поломок військової (спеціальної) техніки й озброєння, пошкодження майна, інших матеріальних збитків, а також завдали шкоди здоров’ю інших осіб;

порушення статутних правил несення вартової (вахтової), внутрішньої служб, патрулювання, що не спричинило тяжких наслідків;

порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, резервістами, що не містять складу злочину;

недбалого ставлення до служби у військовому резерві, якщо це не містить складу злочину;

невиходу резервіста на заняття (збори), а також самовільного залишення місця проведення занять (зборів) без поважних причин більше ніж на 3 години протягом робочого дня;

невиконання програми підготовки.

У таких випадках у наказі про виплату резервістам заохочення зазначається причина зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

11. Одноразове грошове заохочення не виплачується резервістам:

які звільняються зі служби у військовому резерві за службовою невідповідністю та у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання, права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

у разі скоєння в органі Держприкордонслужби аварій, подій, пов’язаних із загибеллю людей з вини резервістів під час виконання ними службових обов’язків, чи вчинення злочинів;

у зв’язку із систематичним невиконанням резервістом умов контракту.

12. Начальники органів Держприкордонслужби аналізують внесок кожного резервіста у справу підвищення бойової готовності та укріплення військової дисципліни, визначають підстави для зменшення розміру заохочення або його повного позбавлення.

13. Підготовка проекту наказу про виплату заохочення покладається на керівника кадрового підрозділу або на іншу посадову особу, визначену начальником органу Держприкордонслужби.

14. Підставою для визначення розміру заохочення є рапорти, що подаються безпосередніми командирами (начальниками) на підпорядкованих посадових осіб.

Розглядають рапорти і приймають остаточне рішення відповідні начальники органів Держприкордонслужби.

15. Військовозобов’язані та резервісти, які прибули на збори до органу Держприкордонслужби, подають заяву на ім’я начальника органу Держприкордонслужби, у якій зазначають:

місце роботи або про те, що вони не працюють;

реквізити рахунку в банку (за наявності).

До заяви додаються документи, необхідні для проведення виплат військовозобов’язаному або резервісту (копії паспорта громадянина України, документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, а для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це та мають відмітку в паспорті громадянина України,- копія сторінки паспорта з такою відміткою, згода на оброблення персональних даних та інші документи за потреби).

16. Резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб на 01 січня календарного року, на місяць):

вищому офіцерському складу - 2;

старшому офіцерському складу - 1,9;

молодшому офіцерському складу - 1,8;

сержантському і старшинському складу:

прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам - 1,7;

молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам - 1,6;

рядовому складу - 1,5.

17. Виплати, передбачені цією Інструкцією, проводяться за місцем проходження служби у військовому резерві (призову на збори) - виплати, передбачені пунктами 3-5 цієї Інструкції, проводяться за кодом економічної класифікації видатків 2250 «Видатки на відрядження», а виплати, передбачені пунктами 6, 8, 16 цієї Інструкції, здійснюються за кодом економічної класифікації видатків 2112 «Грошове забезпечення військовослужбовців».

Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів у разі тимчасової непрацездатності замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до чинного законодавства.

Якщо резервіст захворів під час виконання ним обов’язків служби у військовому резерві і продовжує хворіти після закінчення терміну виконання цих обов’язків, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення терміну виконання цих обов’язків у разі тимчасової непрацездатності замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до чинного законодавства.

18. За призваними на збори військовозобов’язаними та резервістами, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються грошове та інші види забезпечення не більше ніж до дня виключення військовозобов’язаного або резервіста зі списків особового складу органу Держприкордонслужби.

Сім’ям зазначених військовозобов’язаних та резервістів виплачується належне грошове та інші види забезпечення на підставі заяви отримувача та завірених в установленому законодавством порядку копій документів, що підтверджують родинні стосунки.

Грошове та інші види забезпечення виплачуються таким членам сімей військовозобов’язаних та резервістів:

дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам (опікунам, піклувальникам) чи усиновлювачам неповнолітніх дітей (осіб з інвалідністю з дитинства - незалежно від їх віку), а також особам, які перебувають на утриманні військовозобов’язаних та резервістів, або батькам військовозобов’язаних та резервістів рівними частками, якщо військовозобов’язані та резервісти не перебувають у шлюбі і не мають дітей.

Виплата грошового та інших видів забезпечення зазначеним членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин захоплення військовозобов’язаних та резервістів у полон або заручниками, інтернування, звільнення або визнання їх у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи померлими.

Дія цього пункту не поширюється на військовозобов’язаних та резервістів, які добровільно здалися в полон.

Начальник

Управління взаємодії

з Державною прикордонною

службою України

Міністерства внутрішніх

справ України

С.М. Рябий

Додаток

до Інструкції про умови виплати

грошового забезпечення та заохочення

військовозобов’язаних та резервістів,

грошової виплати резервістам

Державної прикордонної

служби України

(пункт 7)

ВІДОМОСТІ

на виплату середньої заробітної плати, нарахованої військовозобов’язаним та резервістам, призваним на збори

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Середня заробітна плата за місяць

Нарахування на оплату праці

Період перебування на зборах

Нарахована сума середньої заробітної плати за період перебування на зборах

Нарахована сума на оплату праці за період перебування на зборах

Разом

М. П.

Керівник підприємства

__________________________

(підпис)

Головний бухгалтер

__________________________

(підпис)


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.07.2019 — 2019 р., № 50, стор. 133, стаття 1709, код акта 94878/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -