<<
>>

Наказ МВС України від 13.05.2019 № 368 "Про затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України". МВС України. 2019

Документ актуальний на 21.07.2019
завантажити документ, актуальний на поточний час

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.05.2019  № 368

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2019 р.

за № 573/33544

Про затвердження Правил з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

Відповідно до підпункту 7 пункту 5, пункту 9 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878, постанови Кабінету Міністрів від 18 грудня 2013 року № 939, з метою організації охорони та визначення порядку організації пропускного режиму, порядку допуску на території, до адміністративних будівель та службових приміщень Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, що додаються.

2. Директорові Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України Криволапчуку В.О. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А.Б. Аваков

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

внутрішніх справ України

13 травня 2019 року № 368

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

04 червня 2019 р.

за № 573/33544

ПРАВИЛА

з організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України

I.

Загальні положення

1. Ці Правила встановлюють порядок організації пропускного режиму на території та до адміністративних будівель і приміщень Державного науково-дослідного інституту (далі - ДНДІ) МВС України.

2. Ці Правила поширюються на працівників ДНДІ МВС України, посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадян України, іноземців та осіб без громадянства.

3. У цих Правилах терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про державну таємницю» та постанові Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939.

4. Запровадження пропускного режиму на території, у службових і режимних приміщеннях (зонах, територіях) та адміністративних будівлях ДНДІ МВС України здійснюється з метою запобігання:

неправомірному проникненню на територію, до службових і режимних приміщень (зон, територій) сторонніх осіб;

несанкціонованому доступу сторонніх осіб до матеріальних носіїв секретної інформації та приміщень, де проводяться секретні роботи;

несанкціонованому винесенню (вивезенню) за межі території ДНДІ МВС України або службових, режимних приміщень (зон, територій) матеріальних носіїв секретної інформації;

завезенню (занесенню), вивезенню (винесенню) речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів без відповідного дозволу.

5. Організацію пропускного режиму, координацію дій працівників, які задіяні в заходах з охорони адміністративних будівель, приміщень, територій підрозділів ДНДІ МВС України, та контроль за дотриманням вимог пропускного режиму здійснює структурний підрозділ, що забезпечує контрольно-пропускну діяльність ДНДІ МВС України.

6. Забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів на території ДНДІ МВС України може здійснюватися шляхом установлення технічних засобів контролю доступу, відеоспостереження, фізичної охорони. При цьому вжиття зазначених заходів окремо чи в комплексі має забезпечувати виконання їх основного завдання.

7. Технічні засоби контролю доступу, відеоспостереження та фізичної охорони на об’єктах ДНДІ МВС України забезпечують:

контроль за переміщенням осіб на підконтрольній території;

регулювання доступу осіб на територію та до приміщень адміністративних будівель;

запобігання проникненню сторонніх осіб на територію ДНДІ МВС України.

8. Дотримання режимних заходів з питань забезпечення охорони та пропускного режиму здійснюється шляхом організації контрольно-пропускних пунктів (далі - КПП) чи постів із пропускними функціями на входах (виходах) (далі - пости).

II. Охорона об’єктів ДНДІ МВС України

1. Охорона об’єктів ДНДІ МВС України здійснюється з метою забезпечення належних умов праці його працівників, охорони державної таємниці та інформації з обмеженим доступом, техніки та іншого майна, недопущення несанкціонованого проникнення на територію сторонніх осіб.

2. У разі виникнення в районі місцезнаходження адміністративних будівель ДНДІ МВС України порушень громадського порядку або масових заворушень, блокування території об’єктів, спроби незаконного проникнення на територію та до приміщень ДНДІ МВС України працівник, що виявив порушення, негайно доповідає керівнику структурного підрозділу, що забезпечує контрольно-пропускну діяльність ДНДІ МВС України, або особі, яка виконує його обов’язки. Про кожен такий випадок повідомляється відповідний орган (підрозділ) Національної поліції України.

III. Порядок організації пропускного режиму на територію та об’єкти ДНДІ МВС України

1. До адміністративних будівель та на територію ДНДІ МВС України мають право входу:

1) безперешкодно:

Президент України;

Голова Верховної Ради України, Перший заступник Голови Верховної Ради України;

Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Генеральний прокурор України;

Голова Конституційного Суду України;

Голова Верховного Суду України;

Міністр внутрішніх справ України, перший заступник Міністра внутрішніх справ, заступники Міністра внутрішніх справ та державний секретар Міністерства внутрішніх справ України;

керівник ДНДІ МВС України, перший заступник керівника ДНДІ МВС України, заступники керівника ДНДІ МВС України та відповідальні особи, визначені керівником ДНДІ МВС України;

працівники оперативно-рятувальних, пожежно-рятувальних служб, служби медицини катастроф - для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

2) за пред’явленим службовим посвідченням:

народні депутати України діючого скликання та їх помічники-консультанти;

Секретар Ради національної безпеки і оборони України та його заступники;

Глава Адміністрації Президента України, перший заступник Глави, заступники Глави;

Голова та члени Національного агентства з питань запобігання корупції, уповноважені посадові особи Національного агентства з питань запобігання корупції;

працівники апарату Міністерства внутрішніх справ України, вищих навчальних закладів, установ, підприємств, організацій, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України;

працівники Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які доставляють секретну кореспонденцію, під час виконання своїх службових обов’язків у разі пред’явлення реєстру на доставку секретної документації;

працівники ДНДІ МВС України;

інші особи, які мають таке право відповідно до чинного законодавства;

3) відвідувачі, відряджені особи - у супроводі працівника структурного підрозділу, до якого вони прибули. Керівник структурного підрозділу, до якого прибули відвідувачі або відряджені особи, організовує супровід таких осіб з моменту входу та до моменту виходу з будівлі чи приміщення і забезпечує дотримання ними порядку, правил поведінки та своєчасний їх вихід за межі приміщень та адміністративних будівель, території відповідного підрозділу ДНДІ МВС України. Відвідувачі та відряджені особи допускаються до будівель за перепусткою для входу до ДНДІ МВС України, зразок якої наведено в додатку 1 до цих Правил, або перепусткою довгострокової дії для входу до ДНДІ МВС України, зразок якої наведено в додатку 2 до цих Правил. Реєстрація таких осіб здійснюється в журналі обліку відвідувачів (додаток 3);

4) іноземці (іноземні делегації), особи, що їх супроводжують (перекладачі, консультанти та інші), особи без громадянства, представники засобів масової інформації пропускаються на територію та до адміністративних будівель ДНДІ МВС України в супроводі працівників ДНДІ МВС згідно зі списком, погодженим керівником ДНДІ МВС України або особою, яка виконує його обов’язки, з урахуванням вимог Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939, щодо забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва;

5) особи, що прибули для виконання господарських і будівельних робіт,- за окремим списком, підписаним керівником структурного підрозділу ДНДІ МВС України, що відповідає за господарську діяльність;

6) особи, які прибули на наради, семінари, конференції тощо,- за списками, погодженими керівником ДНДІ МВС України або особою, яка виконує його обов’язки, після пред’явлення ними службового посвідчення в супроводі працівника ДНДІ МВС України.

2. Пропуск на територію, до адміністративних будівель та приміщень здійснюється з урахуванням графіка роботи ДНДІ МВС України.

У неробочий час, святкові та вихідні дні працівники ДНДІ МВС України пропускаються до адміністративних будівель для виконання невідкладних завдань з дозволу керівника ДНДІ МВС України, його заступників або відповідального від керівництва. У разі потреби невідкладного допуску в такі дні на територію та до адміністративних будівель ДНДІ МВС України інших осіб пропуск здійснюється за вказівкою керівника ДНДІ МВС України або його заступників. Таких осіб супроводжує працівник структурного підрозділу ДНДІ МВС України, до якого вони прибули.

3. Забороняється пропуск осіб на територію та до адміністративних будівель ДНДІ МВС України:

зі зброєю, боєприпасами, спеціальними засобами захисту та активної оборони (крім особового складу підрозділу охорони, що виконує свої функції на території ДНДІ МВС України, працівників правоохоронних органів, яким дозволено носіння та зберігання зброї в установленому законодавством порядку, працівників Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які доставляють секретну кореспонденцію, під час виконання своїх службових обов’язків);

з кіно-, фото-, аудіо- та відеотехнікою, звукопідсилювальною технікою без погодження з керівництвом ДНДІ МВС України;

у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;

з отруйними, радіаційними, легкозаймистими речовинами, небезпечними для життя та здоров’я предметами;

з вибухо-, радіоактивно-, хімічно-, бактеріологічно-, біологічно-, пожежонебезпечними та наркотичними речовинами;

із тваринами (крім службових собак правоохоронних органів).

4. Вхід працівників і відвідувачів до службових приміщень ДНДІ МВС України і вихід з них із громіздкими предметами, валізами (господарськими сумками, пакунками, ящиками тощо), які перевищують розміри 100 × 50 × 30 см або мають вагу понад 20 кг, предметами, довшими за 150 см та з діаметром понад 30 см, без погодження з керівником структурного підрозділу, на який покладено функції щодо забезпечення контрольно-пропускної діяльності, заборонено.

IV. Порядок пропуску транспортних засобів на територію підрозділів ДНДІ МВС, завезення (занесення), вивезення (винесення) матеріальних цінностей

1. Безперешкодний в’їзд (виїзд) на (з) територію(ї) підрозділів ДНДІ МВС України дозволяється службовим автомобілям ДНДІ МВС України, автотранспорту Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та його заступників, народних депутатів України, Міністра внутрішніх справ України, його заступників та державного секретаря МВС.

2. В’їзд на територію(ї) підрозділів ДНДІ МВС України особистих автомобілів працівників підрозділів ДНДІ МВС України дозволяється за списком, погодженим керівником ДНДІ МВС України або особою, яка виконує його обов’язки, на підставі перепустки довгострокової дії на заїзд автомобіля на територію ДНДІ МВС України за адресою: вул. Довнар-Запольського, 8, зразок якої наведено в додатку 4 до цих Правил.

3. В’їзд (виїзд) транспортних засобів, що належать іншим фізичним та юридичним особам, здійснюється тільки в разі службової потреби з дозволу керівника ДНДІ МВС України або його заступників.

4. У разі виникнення надзвичайної ситуації автомобілі аварійно-рятувальних, аварійних служб, служби медицини катастроф пропускаються на територію підрозділів ДНДІ МВС України безперешкодно в супроводі уповноваженого працівника з відома керівника ДНДІ МВС України або його заступників.

5. Завезення (вивезення), занесення (винесення) речей, матеріальних цінностей, обладнання, технічних засобів на територію (з території) ДНДІ МВС України здійснюються з дозволу керівника ДНДІ МВС України або його заступників під контролем керівника структурного підрозділу, на який покладено функції щодо забезпечення контрольно-пропускної діяльності.

Структурний підрозділ або особа, на який (яку) покладено функції щодо забезпечення контрольно-пропускної діяльності, зобов’язаний(а) перевіряти відповідність майна, що завозиться (вивозиться), заноситься (виноситься) на (з) територію(ї) до (з) адміністративних будівель чи приміщень підрозділів ДНДІ МВС України, майну, зазначеному в перепустці на завезення (вивезення), занесення (винесення) матеріальних цінностей на (з) територію(ї) ДНДІ МВС України, зразок якої наведено в додатку 5 до цих Правил.

6. У разі виникнення сумніву щодо вмісту портфелів, сумок, пакунків, що проносяться (провозяться) через КПП чи пости з пропускними функціями, особа, яка забезпечує пропускний режим, має запропонувати особі, яка проносить (провозить) зазначені речі, пред’явити для огляду їх вміст, за винятком спеціальних валіз, у яких транспортуються матеріальні носії секретної інформації, крім випадків, коли такі предмети є речовими доказами у кримінальних провадженнях.

У разі відмови від надання особистих портфелів, сумок, пакунків для огляду їх вмісту особи, які проносять (провозять) зазначені речі, не пропускаються на територію та до адміністративних будівель чи приміщень ДНДІ МВС України.

V. Забезпечення пропускного режиму

1. Під час здійснення пропуску на територію та до адміністративних будівель чи приміщень ДНДІ МВС України працівник, що здійснює охорону, має право перевіряти службові посвідчення працівників або інші документи, що посвідчують особу, щодо:

1) належності документа його пред’явникові;

2) наявності відбитка печатки відповідного закладу та підпису особи, яка видала документ;

3) строку дії документа;

4) відсутності видимих виправлень або підроблень у документі.

2. У разі виявлення неправильно оформленого документа або підозри щодо його підроблення особа не допускається на територію, до адміністративних будівель чи приміщень ДНДІ МВС України.

Про такий факт працівник, що здійснює охорону, негайно доповідає керівнику структурного підрозділу, на який покладено функції забезпечення контрольно-пропускної діяльності, або його заступнику, який доповідає керівнику ДНДІ МВС України.

Директор Державного

науково-дослідного

інституту Міністерства

внутрішніх справ України

В.О. Криволапчук

Додаток 1

до Правил з організації пропускного

режиму на території та

до адміністративних будівель

Державного науково-дослідного

інституту Міністерства внутрішніх

справ України

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

ПЕРЕПУСТКА

для входу до ДНДІ МВС України

Додаток 2

до Правил з організації пропускного

режиму на території та

до адміністративних будівель

Державного науково-дослідного

інституту Міністерства внутрішніх

справ України

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

ПЕРЕПУСТКА

(довгострокової дії)

для входу до ДНДІ МВС України


Додаток 3

до Правил з організації пропускного

режиму на території та

до адміністративних будівель

Державного науково-дослідного

інституту Міністерства внутрішніх

справ України

(підпункт 3 пункту 1 розділу III)

ЖУРНАЛ

обліку відвідувачів

№ з/п

П.І.Б.

Час

До кого прибули

Організація (підприємство)

Документ, що посвідчує особу

входу

виходу

1

2

3

4

5

6

7

Додаток 4

до Правил з організації пропускного

режиму на території та

до адміністративних будівель

Державного науково-дослідного

інституту Міністерства внутрішніх

справ України

(пункту 2 розділу IV)

ПЕРЕПУСТКА

(довгострокової дії)

на заїзд автомобіля на територію ДНДІ МВС України за адресою: вул. Довнар-Запольського, 8

Додаток 5

до Правил з організації пропускного

режиму на території та

до адміністративних будівель

Державного науково-дослідного

інституту Міністерства внутрішніх

справ України

(пункту 5 розділу IV)

ПЕРЕПУСТКА

на завезення (вивезення), занесення (винесення) матеріальних цінностей з (на) територію ДНДІ МВС України


Документи та файли

Сигнальний документ — f485962n106.doc
Сигнальний документ — f485962n107.doc
Сигнальний документ — f485962n108.doc
Сигнальний документ — f485962n109.doc

Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 02.07.2019 — 2019 р., № 50, стор. 139, стаття 1710, код акта 94919/2019

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -