<<
>>

Наказ МВС України від 13.06.2006 N 594 " Про затвердження Інструкції про порядок охорони зброї, бойових припасів та вибухових матеріалів, які належать підприємствам, установам і організаціям, під час їх перевезення". МВС України. 2006

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Н А К А З

13.06.2006 N 594

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2006 р.

за N 817/12691

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

внутрішніх справ

N 252 ( z0446-18 ) від 29.03.2018 }

Про затвердження Інструкції

про порядок охорони зброї, бойових

припасів та вибухових матеріалів, які

належать підприємствам, установам і

організаціям, під час їх перевезення

Відповідно до Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про

поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення"

( 2288-15 ), "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ),

постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 615

( 615-93-п ) "Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів

державної та інших форм власності", з метою уникнення надзвичайних

подій під час перевезення зброї, бойових припасів і вибухових

матеріалів, які належать підприємствам, установам і організаціям,

а також запобігання їх незаконному заволодінню на маршрутах руху

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про порядок охорони зброї, бойових

припасів та вибухових матеріалів, які належать підприємствам,

установам і організаціям, під час їх перевезення (додається).

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра генерал-майора міліції Рудіка В.М.

3. Наказ надіслати за належністю.

Міністр Ю.В.Луценко

ПОГОДЖЕНО:   

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва  А.Дашкевич

Державний уповноважений

Антимонопольного комітету України  Л.Ляшенко

Заступник Голови Служби

безпеки України І.А.Герасимович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МВС України

13.06.2006 N 594

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 липня 2006 р.

за N 817/12691

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок охорони зброї, бойових припасів та

вибухових матеріалів, які належать підприємствам,

установам і організаціям, під час їх перевезення

1. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Законів

України "Про міліцію" ( 565-12 ), "Про поводження з вибуховими

матеріалами промислового призначення" ( 2288-15 ), "Про

перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 ), постанови Кабінету

Міністрів України від 10 серпня 1993 року N 615 ( 615-93-п ) "Про

заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм

власності", наказу Міністерства внутрішніх справ України від

21.08.98 N 622 ( z0637-98 ) "Про затвердження Інструкції про

порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення

та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,

пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,

споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями

метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а

також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів",

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.98 за

N 637/3077 (зі змінами) (далі - Інструкція, затверджена наказом

МВС України від 21.08.98 N 622).

1.2. Під термінами "зброя", "бойові припаси", "вибухові

матеріали" необхідно розуміти положення, визначені пунктами

8.1 - 8.4, 8.6 - 8.11, 13.1 Інструкції, затвердженої наказом МВС

України від 21.08.98 N 622 ( z0637-98 ).

1.3. Перевезення зброї, бойових припасів і вибухових

матеріалів, які належать підприємствам, установам і організаціям

(далі - організації), - діяльність, пов'язана з переміщенням

зброї, бойових припасів і вибухових матеріалів від місця їх

виготовлення чи зберігання до місця призначення.

1.4. Інструкція регулює відносини між управліннями

(відділами) Державної служби охорони при головних управліннях

Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці

Крим, місті Києві та Київській області, управліннях МВС України в

областях та місті Севастополі (далі - підрозділи ДСО), іншими

підрозділами (органами) внутрішніх справ України та організаціями,

що виникають у процесі охорони зброї, бойових припасів і вибухових

матеріалів, які належать організаціям, під час їх перевезення

(далі - охорона вантажу під час його перевезення).

2. Порядок охорони зброї, бойових припасів і

вибухових матеріалів, які належать організаціям,

під час їх перевезення

2.1. Охорона вантажу під час його перевезення - діяльність,

спрямована на недопущення злочинних посягань на нього з боку

третіх осіб з метою незаконного заволодіння ним, а також

несанкціонованого доступу працівників підрозділів ДСО або відомчої

воєнізованої охорони до вантажу шляхом порушення цілісності місця

його перебування протягом усього періоду переміщення вантажу - від

його прийняття в місці виготовлення чи зберігання до передачі в

місці призначення.

2.2. Договір про охорону вантажу під час його перевезення

укладається за письмовим зверненням керівника організації -

перевізника вантажу лише після отримання ним в установленому

порядку відповідних дозволів на його перевезення.

2.3. Охорона вантажу під час його перевезення та подання до

органів внутрішніх справ даних щодо проведення цих заходів на

маршрутах руху транспортних засобів працівниками підрозділів ДСО

здійснюється відповідно до вимог Інструкції про організацію

службової діяльності спеціальних підрозділів міліції охорони

"Титан" ( z0944-04 ), затвердженої наказом Міністерства внутрішніх

справ України від 25.11.2003 N 1432 ( z0943-04 ), зареєстрованої в

Міністерстві юстиції України 29.07.2004 за N 943/9542.

2.4. У разі охорони вантажу під час його перевезення

працівниками відомчої воєнізованої охорони зброя використовується

ними відповідно до вимог чинного законодавства та пунктів 10.2

і 18.1 Інструкції, затвердженої наказом МВС України від 21.08.98

N 622 ( z0637-98 ).

2.5. Кількісний склад наряду підрозділу ДСО для охорони

вантажу під час його перевезення визначається відповідно до умов

договору або підрозділом ДСО за погодженням із замовником, а в

разі охорони відомчою воєнізованою охороною - керівником

організації у кожному конкретному випадку залежно від виду

вантажу, його кількості та інших обставин, але наряд не може бути

менше двох озброєних працівників для охорони одного транспортного

засобу з вантажем.

2.6. Організацією попередньо розробляються основний і

запасний маршрути руху вантажу, визначаються місця безпечних

зупинок для відпочинку водіїв і технічного огляду ними

транспортних засобів.

2.7. Під час виконання завдання з охорони вантажу вживаються

заходи щодо: 2.7.1. Забезпечення обов'язкової доставки транспортних

засобів з вантажем, що охороняється, до місця призначення

працівниками підрозділів ДСО або відомчої воєнізованої охорони. 2.7.2. Охорони транспортних засобів з вантажем протягом

усього часу руху між місцями його виготовлення чи зберігання та

призначення на території України маршрутом і в термін, що

визначені організацією. 2.7.3. Зміни маршруту руху з метою уникнення нападу та інших

форс-мажорних обставин із забезпеченням при цьому дотримання

встановленого терміну доставки вантажу до місця призначення. 2.7.4. Дотримання визначених маршрутів руху та місць

безпечних зупинок для відпочинку водіїв і технічного огляду ними

транспортних засобів. 2.7.5. Дотримання режиму та порядку роботи працівників

підрозділів ДСО або відомчої воєнізованої охорони, які охороняють

вантаж. 2.7.6. Ретельного документального оформлення всіх випадків

порушень режиму та маршруту руху, у тому числі затримання

транспортних засобів зі зброєю, боєприпасами або вибуховими

матеріалами. 2.7.7. Припинення протиправних дій щодо працівників

підрозділів ДСО або відомчої воєнізованої охорони, водіїв і

транспортних засобів з вантажем. 2.7.8. Забезпечення конфіденційності договірних відносин при

охороні вантажу, нерозголошення працівниками підрозділів ДСО або

відомчої воєнізованої охорони відомостей про маршрут пересування

вантажу та його характеристики. 2.7.9. Забезпечення взаємодії з нарядами патрульної служби

МВС України за маршрутом пересування.

2.8. Вимоги до охорони вантажу під час його перевезення

працівниками відомчої воєнізованої охорони 2.8.1. До перевезень залучаються працівники відомчої

воєнізованої охорони, які здатні виконувати функції з озброєної

охорони вантажу під час його перевезення. 2.8.2. Працівники відомчої воєнізованої охорони повинні бути

озброєні відомчою вогнепальною зброєю, забезпечені засобами

зв'язку та бронезахисту відповідно до чинного законодавства, а

також володіти інформацією щодо населених пунктів і номерів

телефонів чергових частин територіальних органів внутрішніх справ

на маршрутах руху.

2.9. Дії працівників відомчої воєнізованої охорони під час

охорони вантажу, що перевозиться 2.9.1. З моменту отримання завдання на охорону вантажу під

час його перевезення до завершення його виконання визначається

старший наряду охорони, який є безпосереднім керівником усього

складу наряду (далі - старший наряду). 2.9.2. Старший наряду відповідає за якісну підготовку

працівників наряду до виконання поставленого завдання, дії

підпорядкованих йому на цей час працівників, зберігання зброї

(боєприпасів, вибухових матеріалів), дотримання заходів безпеки. 2.9.3. Виконуючи поставлені завдання з охорони вантажу під

час його перевезення, старший наряду приймає рішення та діє,

виходячи з умов, що складаються. 2.9.4. Старший наряду зобов'язаний: 2.9.4.1. З метою відстеження маршруту руху передавати

інформацію в чергові частини міськрайвідділів внутрішніх справ, на

територію обслуговування яких вони прибувають, про місце та час

перебування, а також кожні 2-3 години інформувати організацію про

результати охоронних заходів. У разі, якщо наряд охорони у визначений вище час не вийшов на

зв'язок і не доповів про стан охоронних заходів, організація

інформує про це територіальний орган внутрішніх справ, на

території обслуговування якого перебував наряд під час

попереднього виходу на зв'язок. 2.9.4.2. У разі виникнення непередбачених обставин, унаслідок

чого транспортний засіб не може продовжувати рух, негайно

звернутися до найближчого органу внутрішніх справ.

2.10. У разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди за участю

транспорту, задіяного для перевезення вантажу, старший наряду

повинен зупинити рух транспортних засобів з вантажем, повідомити

про це найближчий орган внутрішніх справ і дочекатися прибуття

його представників. При одержанні заборони з їх боку подальшого здійснення

нарядом охоронних заходів негайно інформувати про це організацію.

2.11. Під час руху працівники відомчої воєнізованої охорони

можуть розміщуватися, виходячи з обстановки, у кабіні

транспортного засобу з вантажем або в кабіні одного чи декількох

супроводжуваних транспортних засобів.

2.12. Охорона вантажу, що переміщується автомобільним

транспортом, здійснюється у вигляді спільного руху в колоні чи з

поодинокими транспортними засобами працівників відомчої

воєнізованої охорони з дотриманням вимог Правил дорожнього руху

України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від

10 жовтня 2001 року N 1306 ( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) (зі

змінами), та інших нормативно-правових актів України з безпеки

дорожнього руху.

2.13. Окремі питання дорожнього руху, що потребують

узгодження з підрозділом (органом) внутрішніх справ, який

відповідає за безпеку дорожнього руху (умови та порядок руху колон

у складі більше п'яти транспортних засобів), установлення на

транспортних засобах необхідних розпізнавальних знаків ("колона",

"інформаційна таблиця небезпечного вантажу", "негабаритний вантаж"

тощо), проблискових маячків, нанесення світлоповертальних

елементів тощо, вирішуються організацією до початку охорони

вантажу.

2.14. Старший наряду після закінчення виконання заходів щодо

охорони вантажу під час його перевезення доповідає про виконання

завдання керівникові організації та вибуває з працівниками наряду

до місця постійного розташування.

Директор Департаменту

ДСО при МВС України О.І.Савченко


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 09.08.2006 — 2006 р., № 30, стор. 203, стаття 2164

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -