<<
>>

Наказ МВС України від 13.07.2018 № 140/608 "Про затвердження Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Національної поліції України під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні". МВС України. 2018

Документ актуальний на 09.10.2018
завантажити документ, актуальний на поточний час

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИЯВЛЕННЯ, РОЗШУКУ ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ВІД КОРУПЦІЙНИХ ТА ІНШИХ ЗЛОЧИНІВ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.07.2018  № 140/608


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 895/32347

Про затвердження Порядку взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Національної поліції України під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

Відповідно до положень статті 100 Кримінального процесуального кодексу України, статті 15 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», статей 2, 5, 23 Закону України «Про Національну поліцію» та з метою забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Національної поліції України під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, що додається.

2. Управлінню з питань управління активами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3.

Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Янчука А.В. та заступника Міністра внутрішніх справ України Трояна В.А.

Голова Національного
агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів


А.В. Янчук

Міністр внутрішніх справ
України


А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національної поліції УкраїниС.М. КнязєвЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного
агентства України
з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів,
Міністерства внутрішніх
справ України
13 липня 2018 року № 140/608


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
01 серпня 2018 р.
за № 895/32347

ПОРЯДОК
взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, і Національної поліції України під час здійснення заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні

1. Цей Порядок визначає механізм взаємодії Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), і Національної поліції України під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні (далі - активи), з метою забезпечення публічної безпеки і порядку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та «Про Національну поліцію».

3. Забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами покладається на територіальні органи Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, областях і місті Києві, їх територіальні (відокремлені) підрозділи, на території обслуговування яких здійснюються заходи з управління активами (далі - органи (підрозділи) поліції).

4. Забезпечення організації взаємодії Національного агентства з органами (підрозділами) поліції покладається на уповноважених осіб Національного агентства та керівників органів (підрозділів) поліції.

5. Залучення працівників поліції, поліцейських до забезпечення публічної безпеки і порядку проводиться у разі наявності обґрунтованих підстав вважати, що існує загроза життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами, а саме:

прийняття Національним агентством активів в управління, що включає доступ до приміщень, документів, можливість фактичного володіння активом;

передання активів, що перебувають в управлінні Національного агентства, управителеві за договором управління, юридичним особам, які здійснюють реалізацію арештованих активів на прилюдних торгах (аукціонах) або електронних торгах, або іншим особам, які надають Національному агентству послуги, виконують роботи, пов’язані зі здійсненням заходів з управління активами;

необхідність забезпечення доступу до активів посадових та службових осіб Національного агентства, суб’єктів оціночної діяльності та інших осіб, які надають Національному агентству послуги, виконують роботи, пов’язані зі здійсненням заходів з управління активами;

проведення інших заходів з управління активами, передбачених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

6. Працівники поліції, поліцейські вживають передбачені чинним законодавством заходи, спрямовані на усунення загроз життю та здоров’ю посадових і службових осіб Національного агентства та інших осіб, які беруть участь у здійсненні Національним агентством заходів з управління активами.

7. Для залучення працівників поліції, поліцейських до забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами уповноважена особа Національного агентства звертається до відповідного органу (підрозділу) поліції з обґрунтованим клопотанням про вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку, яке має містити інформацію про час, місце проведення та зміст заходів з управління активами, а також наявність підстав вважати, що існує загроза життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці.

8. Клопотання уповноваженої особи Національного агентства про вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки і порядку працівниками поліції, поліцейськими під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами надсилається керівнику відповідного органу (підрозділу) поліції завчасно, але не пізніше ніж за день до запланованого строку проведення заходів з управління активами.

У разі виникнення загрози життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці безпосередньо під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами уповноважені особи Національного агентства невідкладно повідомляють органи (підрозділи) поліції засобами зв’язку.

9. Керівник органу (підрозділу) поліції залежно від заходів з управління активами та місця їх здійснення, а також з урахуванням обґрунтованості підстав вважати, що існує загроза життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, приймає рішення про направлення необхідної кількості працівників поліції, поліцейських для забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення заходів з управління активами Національним агентством.

10. Про одержання обґрунтованого клопотання уповноваженої особи Національного агентства та прийняте рішення щодо направлення працівників поліції, поліцейських для забезпечення публічної безпеки і порядку під час здійснення заходів з управління активами керівник органу (підрозділу) поліції невідкладно, але не пізніше наступного дня з дня надходження клопотання, забезпечує повідомлення уповноваженої особи Національного агентства засобами зв’язку та письмово.

11. Працівники поліції під час здійснення Національним агентством заходів з управління активами діють у межах компетенції та повноважень, визначених Законом України «Про Національну поліцію».

12. Посадові та службові особи Національного агентства та органів (підрозділів) поліції повинні забезпечувати належний захист інформації з обмеженим доступом, яка буде отримана в межах взаємодії, а також забезпечувати збереження таємниці, що охороняється законом.

Начальник Управління
з питань управління активами
Національного агентства України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинівВ.С. Різник

Начальник
Управління взаємодії
з Національною поліцією України
Міністерства внутрішніх
справ України

О.О. Соколовський


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 21.08.2018 — 2018 р., № 64, стор. 134, стаття 2195, код акта 91159/2018

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 16.01.2019 № 17 "Про затвердження Інструкції про організацію придбання, обліку, зберігання і видачі вибухових матеріалів в органах управління та формуваннях Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2019 рікк
 18. Наказ МВС України від 14.01.2019 № 10 "Про затвердження Норм належності майна підрозділів психологічної служби в Національній гвардії України". МВС України. 2019 рікк
 19. Наказ МВС України від 18.02.2019 № 110 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28 липня 1994 року № 404". МВС України. 2019 рікк
 20. Наказ МВС України від 24.01.2019 № 43 "Про затвердження Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати послуг". МВС України. 2019 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -