<<
>>

Наказ МВС України від 13.10.2008 N 534 " Про затвердження Порядку здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації". МВС України. 2008

Документ актуальний на 20.09.2016
завантажити документ, актуальний на поточний час

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.10.2008 N 534
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2008 р.
за N 1107/15798

Про затвердження Порядку здійснення контролю
за технічним станом колісних транспортних засобів
під час їх експлуатації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ
N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }

Відповідно до вимог Законів України "Про міліцію" ( 565-12 ),
"Про дорожній рух" ( 3353-12 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 року N 341 ( 341-97-п ) "Про Положення
про Державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ"
(зі змінами), від 9 серпня 2007 року N 1036 ( 1036-2007-п ) "Про
деякі питання реформування системи державного технічного огляду
колісних транспортних засобів" і від 9 липня 2008 року N 606
( 606-2008-п ) "Про затвердження Порядку проведення державного
технічного огляду колісних транспортних засобів" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за технічним станом
колісних транспортних засобів під час їх експлуатації (далі -
Порядок), що додається.
2. Цей Порядок набирає чинності відповідно до законодавства.
3. Начальникам ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі організувати роботу
підрозділів Державтоінспекції з контролю за технічним станом
колісних транспортних засобів під час їх експлуатації відповідно
до цього Порядку.
4. Департаменту Державтоінспекції МВС (Коломієць С.Г.):
4.1. У п'ятиденний строк після підписання наказу забезпечити
його подання на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
4.2. Організувати виготовлення бланків документів,
передбачених цим Порядком, та постачання їх підрозділам
Державтоінспекції.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І.
6.
Наказ надіслати за належністю.
Міністр Ю.В.Луценко
ПОГОДЖЕНО:
Міністр транспорту та зв'язку
України Й.Вінський
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Г.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики Л.В.Лосюк
Міністр охорони навколишнього
природного середовища України Г.Філіпчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
13.10.2008 N 534
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2008 р.
за N 1107/15798

ПОРЯДОК
здійснення контролю за технічним станом
колісних транспортних засобів
під час їх експлуатації

I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення працівниками
Державтоінспекції (далі - ДАІ) перевірок технічного стану колісних
транспортних засобів (далі - КТЗ) під час їх експлуатації в період
між державними технічними оглядами, які здійснюються у випадку
наявних ознак, що свідчать про технічну несправність КТЗ або
забруднення ним навколишнього середовища, відповідно до вимог
абзацу першого пункту 21 статті 11 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ). { Пункт 1 розділу I в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
2. На автомобільних дорогах і вулицях можуть бути перевірені
КТЗ незалежно від їх призначення, місця реєстрації та належності,
крім автомобілів: швидкої медичної допомоги, оперативних та
аварійно-рятувальних служб, військових і дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав, а також тих,
що рухаються в колонах.
3. За результатами перевірки складається Акт перевірки
технічного стану колісного транспортного засобу (далі - Акт
перевірки) за формою, наведеною у додатку до цього Порядку, копія
якого надається водієві КТЗ.
II. Організація роботи щодо перевірки
технічного стану КТЗ

{ Пункт 1 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }

{ Пункт 2 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }

1. Перевірка технічного стану автобусів, що здійснюють
перевезення пасажирів за встановленими маршрутами, проводиться в
місцях їх стоянки або в початкових, проміжних чи кінцевих пунктах
маршруту, з дотриманням вимог абзацу першого пункту 21 статті 11
Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ). { Пункт 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
2. Перевірка технічного стану КТЗ здійснюється в місцях, де
їх зупинка і стоянка не заборонені ПДР та вони не створюють
перешкоди в дорожньому русі іншим учасникам.
3. Зупинення і перевірка КТЗ здійснюється у випадку наявних
ознак, що свідчать про їх технічну несправність або забруднення
ними навколишнього середовища, відповідно до вимог абзацу першого
пункту 21 статті 11 Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ) та з
дотриманням заходів особистої безпеки відповідно до вимог наказу
МВС від 13.11.2006 N 1111 ( z1243-06, za243-06 ) "Про затвердження
Інструкції з діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби
Державтоінспекції МВС України", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 29.11.2006 за N 1243/13117. { Абзац перший пункту
3 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ N 697
( z0016-09 ) від 30.12.2008 } Час на проведення перевірки одного КТЗ не повинен
перевищувати 20 хв.
4. Технічний стан та обладнання КТЗ під час їх експлуатації
перевіряється візуально та з використанням засобів вимірювальної
техніки відповідно до ДСТУ 3649-97 "Засоби транспортні дорожні.
Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи
контролю" без втручання в роботу (розбирання) вузлів та агрегатів
КТЗ, які перевіряються. У разі незгоди водія з результатами перевірки КТЗ, а також
перевірки КТЗ, які належать іноземцям, застосовуються засоби фото-
і кінозйомки, відеозйомки для збереження результатів цієї
перевірки.
4.1. Візуально перевіряються складові частини КТЗ, перелічені
в підпунктах b, f, g, h, і пункту 14 Акта перевірки. { Підпункт 4.1 пункту 4 розділу II в редакції Наказу Міністерства
внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
4.2. З використанням засобів вимірювальної техніки
перевіряються складові частини КТЗ, перелічені в підпунктах a, c,
d, e, f пункту 14 Акта перевірки.
5. Складений працівником ДАІ Акт перевірки не є підставою для
оформлення результатів проведення державного технічного огляду. { Пункт 5 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }

{ Пункт 6 розділу II виключено на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }

6. У разі виявлення технічних несправностей складових частин
КТЗ, перелічених у підпунктах a, c, d, e, g, h пункту 14 Акта
перевірки, працівник ДАІ робить відповідну відмітку в пункті 16
Акта перевірки, а також складає протокол про адміністративне
правопорушення. { Пункт 6 розділу II в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
7. Здійснення контролю технічного стану КТЗ під час їх
експлуатації не належить до переліку платних послуг, які можуть
надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх
справ,затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4
червня 2007 року N 795 ( 795-2007-п ), і кошти за це не
стягуються.
8. Результати перевірки, проведеної працівником ДАІ, можуть
бути оскаржені в установленому законодавством порядку. { Пункт 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
III. Порядок складання Акта перевірки технічного стану
колісного транспортного засобу
1. Записи в Акті перевірки мають бути чіткими, розбірливими,
а прізвище, ім'я та по батькові водія КТЗ, його місце проживання,
а також прізвище, ім'я та по батькові особи, яка склала Акт
перевірки, записуються друкованими літерами.
2. Під час заповнення пункту 12 Акта перевірки навпроти
певного типу КТЗ, що перевіряється, проставляється відмітка "Х".
3. У пункті 14 Акта перевірки під час перевірки технічного
стану заповнюються підпункти a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, в одній
з трьох граф (перевірено, не перевірено, не відповідає вимогам)
проставляється відмітка "Х" у таких випадках: - у разі, якщо перевірка технічного стану щодо зазначених
пунктів проводилася, то в першій графі (перевірено) проставляється
відмітка "Х"; - якщо перевірка не проводилась, відмітка "Х" проставляється
в другій графі (не перевірено); - у разі виявлення технічних несправностей або переобладнання
КТЗ з порушенням вимог стандартів, правил і нормативів відмітка
"Х" проставляється в третій графі (не відповідає вимогам). { Пункт 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
4. Пункт 15 Акта перевірки заповнюється з урахуванням
результатів технічного контролю, зазначеного в пункті 14 Акта
перевірки. { Пункт 4 розділу III в редакції Наказу Міністерства внутрішніх
справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
5. У пункті 16 Акта перевірки працівник ДАІ зазначає короткий
опис несправностей, які виявлені під час перевірки, а також у разі
застосування засобів фото- і кінозйомки, відеозйомки - проставляє
про це відповідну відмітку. { Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
6. У разі коли перевірка технічного стану проводилася з
використанням засобів фото- і кінозйомки, відеозйомки матеріали
фото- і кінозйомки, відеозйомки долучаються до оригіналу Акта
перевірки і є його невід'ємною частиною. На кожному матеріалі
зазначаються дата і час зйомки, дублюється інформація, визначена в
пунктах 4-12 протоколу, а також якому з підпунктів пункту 15 вони
відповідають.
7. У складеному Акті перевірки працівник ДАІ ставить свій
підпис та особистий штамп. { Пункт 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
IV. Порядок обліку та зберігання матеріалів
за результатами здійснення контролю
технічного стану КТЗ
1. Складені акти перевірки та матеріали фото- і кінозйомки,
відеозйомки, якщо такі робились під час перевірки (далі -
матеріали), протягом доби реєструються в підрозділі
Державтоінспекції.
2. Складений Акт перевірки на КТЗ, зареєстрований в іншій
місцевості, у триденний термін разом з іншими матеріалами
направляється до підрозділу Державтоінспекції за місцем державної
реєстрації КТЗ.
3. Провадження в справах про адміністративні правопорушення
здійснюється відповідно до вимог наказу МВС від 22.10.2003 N 1217
( z0974-03 ) "Про виконання Закону України від 5 квітня 2001 року
"Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за порушення Правил
дорожнього руху" (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 24.10.2003 за N 974/8295.
4. У разі виявлення в КТЗ, що належать іноземцям, технічних
несправностей та переобладнання КТЗ з порушенням вимог стандартів,
правил і нормативів, перелічених у підпунктах a, c, d, e, g, h
пункту 14 Акта перевірки, копія протоколу про адміністративне
правопорушення в триденний термін разом з копіями матеріалів
перевірки надсилаються до МВС. { Пункт 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
5. Контроль за дотриманням порядку обліку, зберігання
матеріалів перевірки технічного стану КТЗ покладається на
керівника відділу (відділення) Державтоінспекції
(автомобільно-технічної інспекції).
6. Перевірки дотримання порядку проведення технічного стану
КТЗ під час їх експлуатації та обліку цієї роботи в
підпорядкованих підрозділах здійснюються працівниками
автомобільно-технічної інспекції управлінь (відділів)
Державтоінспекції ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі щокварталу. { Пункт 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
7. Справи з матеріалами перевірок технічного стану КТЗ
зберігаються протягом трьох років.
Начальник Департаменту ДАІ МВС
генерал-майор міліції С.Г.Коломієць

Додаток
до Порядку здійснення
контролю за технічним станом
колісних транспортних
засобів під час
їх експлуатації

АКТ
перевірки технічного стану колісного
транспортного засобу N___________

1. Місце проведення перевірки_____________________________________ __________________________________________________________________
(населений пункт, вулиця, N будинку, місце стоянки або початкового, проміжного чи кінцевого пункту маршруту руху КТЗ)
2. Дата_________________________ 3. Час___________________________
4. Регіон (країна), реєстраційний номер КТЗ_______________________
5. Марка, модель_______________ 6. Рік виготовлення ______________
7. Номер кузова_____________________ 8. Номер шасі (рами)_________
9. Власник КТЗ____________________________________________________
(назва юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові)
10. Представник власника КТЗ______________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
11. Реєстраційний документ (свідоцтво про реєстрацію ТЗ)
серія ______ номер_________
12. Тип КТЗ_______________________________________________________
----- (a) | | вантажний транспортний засіб (не більше 12 т) ----- ----- (a1) | | легковий автомобіль ----- ----- (b) | | причіп ----- ----- (c) | | автопоїзд ----- ----- (d) | | автобус ----- ----- (e) | | вантажний транспортний засіб (більше 12 т) ----- ----- (f) | | напівпричіп ----- ----- (g) | | сідловий тягач -----
13. Водій____________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
14. Відомість про результати технічного контролю:
------------------------------------------------------------------ | |Перевірено|Не перевірено| Не відповідає | | | | | вимогам | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(а) гальмова | ----- | ----- | ----- | |система та її | | | | | | | | | | |складники | ----- | ----- | ----- | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(b) система випуску| ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(c) вміст СН/ | ----- | ----- | ----- | |димність випускних | | | | | | | | | | |газів дизельного | ----- | ----- | ----- | |двигуна | | | | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(d) вміст СО | ----- | ----- | ----- | |(паливо: бензин, | | | | | | | | | | |природний газ або | ----- | ----- | ----- | |зріджений нафтовий | | | | |газ) | | | | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(e) рульове | ----- | ----- | ----- | |керування та його | | | | | | | | | | |складники | ----- | ----- | ----- | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(f) зовнішні | ----- | ----- | ----- | |світлові прилади та| | | | | | | | | | |сигналізації | ----- | ----- | ----- | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(g) колеса/шини | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(h) переобладнання | ----- | ----- | ----- | | | | | | | | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |-------------------+----------+-------------+-------------------| |(i) інші недоліки | ----- | ----- | ----- | |(згідно з | | | | | | | | | | |підпунктом 31.4.7 | ----- | ----- | ----- | |Правил дорожнього | | | | |руху, затверджених | | | | |постановою Кабінету| | | | |Міністрів України | | | | |від 10.10.2001 | | | | |N 1306 | | | | |(із змінами)) | | | | ------------------------------------------------------------------
15. Результат контролю:
--------------------------------------------- |----- |----- | || |- відповідає || |- не відповідає | |----- вимогам безпеки|----- вимогам безпеки| |дорожнього руху |дорожнього руху | | | | | | | | | | ---------------------------------------------
16. Короткий опис несправностей______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
17. Інспектор, який перевіряв________________________________ __________________________________________________________________
(особистий підпис працівника АТІ, П.І.Б. та особистий штамп)
18. Копію Акта перевірки отримав:____________________________ __________________________________________________________________
(підпис, П.І.Б. водія транспортного засобу)
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
внутрішніх справ N 697 ( z0016-09 ) від 30.12.2008 }
Начальник Департаменту ДАІ МВС
генерал-майор міліції С.Г.Коломієць


Публікації документа

 • Офіційний вісник України від 01.12.2008 — 2008 р., № 89, стор. 338, стаття 2997, код акта 44981/2008

= завантажити законодавчий акт, актуальний на поточний час =
<< | >>

МВС України:

 1. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 22 "Про внесення зміни у додаток 7 до Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій". МВС України. 2020 рікк
 2. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 23 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 20 червня 2013 року № 606". МВС України. 2020 рікк
 3. Наказ МВС України від 16.01.2020 № 26/49 "Про затвердження Інструкції про організацію обміну інформацією про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством освіти і науки України". МВС України. 2020 рікк
 4. Наказ МВС України від 15.01.2020 № 21 "Про внесення змін до Інструкції про умови та порядок придбання, зберігання, обліку, використання та застосування пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів поліцейськими, особами, звільненими зі служби в поліції, а також колишніми працівниками міліції". МВС України. 2020 рікк
 5. Наказ МВС України від 13.01.2020 № 13 "Про затвердження Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 6. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 45 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Запорізькій області»". МВС України. 2020 рікк
 7. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 44 "Про внесення змін до Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернігівській області»". МВС України. 2020 рікк
 8. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 48 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Миргород»". МВС України. 2020 рікк
 9. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 43 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Медичним реабілітаційним центром Міністерства внутрішніх справ України «Перлина Прикарпаття»". МВС України. 2020 рікк
 10. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 42 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Чернівецькій області»". МВС України. 2020 рікк
 11. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 49 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою «Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по Івано-Франківській області»". МВС України. 2020 рікк
 12. Наказ МВС України від 29.01.2020 № 69 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 листопада 2003 року № 1428". МВС України. 2020 рікк
 13. Наказ МВС України від 30.01.2020 № 82 "Про внесення змін до Інструкції про порядок надання медичної допомоги у закладах охорони здоров'я Державної прикордонної служби України". МВС України. 2020 рікк
 14. Наказ МВС України від 24.01.2020 № 56 "Про затвердження Змін до Переліку посад офіцерського складу Національної гвардії України та відповідних їм граничних військових звань". МВС України. 2020 рікк
 15. Наказ МВС України від 13.02.2020 № 123 "Про затвердження Професійних, освітніх і кваліфікаційних вимог, яким повинні відповідати поліцейські для зайняття вакантних посад у закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських". МВС України. 2020 рікк
 16. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 101 "Про внесення змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі". МВС України. 2020 рікк
 17. Наказ МВС України від 17.02.2020 № 153 "Про затвердження Змін до схем тарифних розрядів за посадами осіб офіцерського складу Національної гвардії України". МВС України. 2020 рікк
 18. Наказ МВС України від 06.02.2020 № 99 "Про затвердження Положення про визначення та застосування спеціальних транспортних засобів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту". МВС України. 2020 рікк
 19. Наказ МВС України від 28.02.2020 № 195 "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 2012 року № 808". МВС України. 2020 рікк
 20. Наказ МВС України від 20.01.2020 № 47 "Про затвердження Тарифів на платні послуги, що надаються Державною установою "Територіальне медичне об’єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву"". МВС України. 2020 рікк
- Антимонопольний комітет - Верховний Суд України - Вищий адміністративний суд України - Вищий господарський суд - Вищий спеціалізований суд - Генеральна прокуратура України - ДА електронного урядування - Державіаслужба України - Державні утворення на території України (1917-1920) - Держатомрегулювання - Держаудитслужба України - Держкомтелерадіо України - Держкордонслужба України - Держнаглядохоронпраці України - Держспецзв’язок - Держспоживстандарт України - Держстат України - Держфінпослуг України - ДКА України - Закони України - Законодавство Української РСР - Кабінет Міністрів України - Кодекси України - Конституційний Суд України - МВС України - МЗС України - Міжнародні документи, ратифіковані Верховною Радою України - Міжнародні угоди України - Мін'юст України - Мінагрополітики України - Мінекономрозвитку України - Міненерговугілля України - Мінінфраструктури України - Мінкультури України - Мінмолодьспорт України - Міноборони України - Мінприроди України - Мінрегіон України - Мінсоцполітики України - Мінфін України - МІП - МНС України - МОЗ України - МОН України - МТОТ - Нацдержслужба України - Національне агентство з питань запобігання корупції - Національне антикорупційне бюро України - Національний банк України - Нацком.енергетики - Нацкомфінпослуг - Нацрада телерадіомовлення - НКРЗІ - НКЦПФР - Основний Закон України - Пенсійний фонд України - Постанови Верховної Ради України - Президент України - РНБО України - Розпорядження Голови ВР України - Розпорядження Кабінета Міністрів України - Служба безпеки України - Служба зовнішньої розвідки - Укрдержархів - Управління державної охорони - Фонд гарант.вкладів фізич.осіб - Фонд державного майна - Фонд соцстраху по безробіттю - Фундаментальне законодавство України - Центрвиборчком України -